- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Romui Kalantai atminti

Prieš 47 metus, protestuodamas prieš TSRS valdžią Lietuvoje, Kauno miesto sode prie Muzikinio teatro susidegino lietuvis vaikinas – Romas Kalanta.

Paskutinės eilutės jo užrašų knygelėje skelbė: „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“.

Arčiau buvusieji dar bandė gesinti liepsnojantį jaunuolį, tačiau greitoji medicinos pagalba į ligoninę jį nuvežė jau be sąmonės. Po keturiolikos valandų, gegužės 15 d. 4 val ryto, Romas mirė.

^is 5vykis buvo bandomas nuslėpti. Gegužės 18 d. rengtas laidotuves KGB privertė dviem valandomis paankstinti, kad žmonės nespėtų susirinkti. Tada link R. Kalantos namų Panerių gatvėje traukusi jaunimo minia plūstelėjo į Laisvės alėją. KGB ataskaitų duomenimis, per abi dienas į gatves išėjo per 3 tūkst. demonstrantų.

Jiems malšinti sutelkta per 7 tūkst. draugovininkų, milicininkų, kareivių. Protesto akcijos dalyviai buvo gaudomi, nukerpami plikai, tardomi, mušami, atimami jų dokumentai, aktyvesnieji – įkalinami. Kai kurie buvo išvežti ir paleisti už kelių dešimčių kilometrų. Iš viso 50 žmonių iškeltos civilinės, dešimčiai – baudžiamosios bylos, iš jų 8 nuteisti (Vikipedija)

Ilsėkis ramybėje, Romai. Tokių kaip tu šiandien Lietuvai verkiant trūksta. Verkiant.

Šiai dienai paminėti dailininkas Tautvilas Rinkevičius sukūrė plakatą, kurį gali atsisiųsti kiekvienas norintis.

Romui Kalantai atminti