Strateginiai LEO LT manevrai kare su sodininkais

2010, 5 gegužės, 8:10 | kategorija Ekonomika | 1 atsiliepimas | peržiūrų 202 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Naujoji deklaruojamoji strategija

“Sodininkų problemos dėl elektros energijos tiekimo yra pagrįstos ir turi būti išspręstos dar šiais metais” – Energetikos ministro pažadas duotas 2009.07.14. Liūdna, bet tai iki šiol tėra neįvykdytas pažadas.

“Šiemet (t.y. 2010 metais) bus išpirkti visi sodininkų bendrijoms priklausantys elektros tinklai”. “Kad išpirkimo procesas vyktų kuo sparčiau supaprastintas bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektrai perduoti ar skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašas. Jame numatyta, kad sodininkų bendrijoms, kurios pageidaus parduoti elektros tinklus, užteks pateikti prašymą, sprendimą parduoti ir subvartotojų sąrašą”- Energetikos ministrui pažada RST ir VST vadovai 2010.03.17.

Seni metodai ir stilius

Deja, po savaitės pateiktame naujame išpirkimo tvarkos aprašo projekte, paliktas beveik neįgyvendinamas reikalavimas, su visais sklypų savininkais išspręsti į elektros tinklų apsaugos zonas patenkančios žemės naudojimo klausimą t.y. kiekvieno sklypo savininkas turi registre savo sklypo plane įteisinti šias zonas, dėl ko daugumai reiks atlikti naujus savo sklypų kadastrinius matavimus. Kodėl tokio reikalavimo nekeliama kitiems kaimo vietovių gyventojams o tik sodininkams, klausimas be atsakymo. Tai kainuos sodininkams ne vienas milijonas litų. Kad tai ne iš piršto laužtas reikalavimas, prie subvartotojų sąrašo kiekvienam pridedamas priedas Nr. 2 dėl įsipareigojimo įvykdyti šią papildomą prievolę registre. Antras likęs senas reikalavimas vartotojų sąraše kiekvienam vartotojui paskirstyti ne savo įrengto transformatoriaus galingumą, bet energetikų leistinąją galią, kuri daugumoje yra net kelis kartus mažesnė nei faktinė transformatoriaus galia. Kaip spręsis likusios galios iki 3 kW vienfaziam ar iki 5 kW trifaziam vartotojui, ar dar didesnės, kiekvienam besidominčiam paaiškinama skirtingai. Didžiausia naujiena, kad visi tinklai tebus išperkami tik už vieną litą t. y. jokio išpirkimo nebus. Taip vadinama pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma “lygiaverčių derybų” keliu, remiantis Civilinio kodekso nuostatomis. Bet jei “pardavėjas”, t.y. sodininkų bendrija, dėl kokių nors pateiktų ultimatyvių sąlygų bandys derėtis ar nesutikti, jis nedviprasmiškai yra perspėjamas. “Nuo 2011 metų sodų bendrijų elektros tinklai, dėl kokių nors priežasčių neperduoti skirstomųjų tinklų operatoriams, bus įtraukiami į VEI metinius planinių patikrinimų grafikus ir bus tikrinami pagal galiojančius teisės aktus”.

Po “Lietuvos kuro”, Kauno hidroelektrinės, Kruonio akumuliacinės elektrinės, beveik tūkstančio sodininkų bendrijų elektros tinklų įvertinimas vieno lito kaina jau labai nebešokiruoja, tačiau atviru tekstu dėstomi perspėjimai, kad besipriešinantys bus terorizuojami Valstybinės Energetikos Inspekcijos pagalba, rodo kaip progresuoja ekonominis terorizmas valstybiniu mastu. Jeigu tokios “pardavimo” sąlygos neprieštarauja civilinio ir baudžiamojo kodeksų nuostatoms, tai ką tada galima vadinti reketu ar šantažu?

Prieš penkerius metus daugelis pirmininkų matydami, kad iš jų tyčiojamasi, siūlė parduoti savo turtą už simbolinį litą. Tada pseudo metodikų pagalba monopolistas, dėl tinklų “neigiamos vertės”, reikalavo sodininkų primokėti apie 500 milijonų litų bendroje sumoje. Tapo akivaizdu, kad tokių sumų iš sodiečių, kurių dauguma yra pensininkai, išpešti nepavyks. Metai bėgo. Pirmininkai prievartavo savo sodiečius, kurie sukandę dantis vykdė reikalavimus tvarkyti tinklus, dokumentaciją, investavo į apskaitų iškėlimą iš namelių, tikėdamiesi, kad nors kiek tinklų vertės kompensuos “pirkėjas”. Šiandien pakviestiems pirmininkams metama, kad “Niekas jūsų neprašė kelti apskaitas iš namelių. Mes patys tai būtume pasidarę”. Dabar sodiečiai daug kur savo pirmininkus “vaikosi po sodą su šakėmis” už tai, kad reikalavo vykdyti tuometinius reikalavimus…. Kam reikėjo mesti lėšas ir vykdyti apskaitos iškėlimą, jei dabar iškelta ar neiškelta apskaita visiems vienodai po vieną litą. Ar galima buvo labiau pasityčioti iš pirmininkų ir sodininkų? Kokioje valstybėje mes gyvename, teisinėje ar…?

Energetikos ministerija “nesupranta” apie ką kalba sodininkai

Jau beveik dešimtmetis, kaip kasmet sodininkai girdėjo visų buvusių ministrų pareiškimus, tvirtinamos vis naujos išpirkimo taisyklės, metodikos, terminai, bet problemos sprendimas stovi vietoje. Sodininkai pastoviai prašo ir ministrų, ir Valstybinės Kainų ir Energetikos Kontrolės komisijos, neleiskite monopolistui tyčiotis iš sodininkų ir iš elektros energijos kainos, eliminuokite paslaugos “perdavimo ir skirstymo žemos įtampos tinklais” kaštus, kadangi jie nei vieno metro šių tinklų neeksploatuoja. Visos problemos iš kart išsispręstų. Už neteisėtai nusavinamas 8,9 ct/kWh mes visada rasime, kas tuos mūsų tinklus eksploatuos ir renovuos. Tai, kad mums taikoma diskriminacinė kaina, akivaizdžiai matyti pateiktoje schemoje.

( Kainodaros schema prisegta)

Visi ministrai kaip užburti kartoja ir kartoja tą pačią pasaką. Kainos nediferencijuosime, bet eisime jums geresniu keliu, mes tuos jūsų elektros tinklus skubiai iš jūsų išpirksime! Sodininkai dėl šios problemos 2009-07-14 Nr. 76 su kolektyviniu prašymu kreipėsi į Energetikos ministrą ir į VKEKK pirmininką (17 lapų), bet atsakymo iki šiol negauta. 2009-08-03 Nr. 80 įteiktas kolektyvinis prašymas Energetikos ministerijos, Energetikos išteklių, elektros ir šilumos skyriaus vedėjui Dr. V. Vazalinskui pridėti teikiamus pasiūlymus prie darbo grupės protokolo (10 lapų), bet nei rezultatų, nei atsakymo iki šiol nėra. Lietuvos Sodininkų Draugijos 2010-03-15 pasiūlymas (diferencijuoti kainą) dėl Energetikos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-1039 įteiktas Seimo Atominės Energetikos komisijos posėdyje, dalyvaujant Energetikos ministrui A. Sekmokui. Jei vyksta ne kvailinimo politika, tai kaip suprasti 2010-03-23 Energetikos viceministro H. Bernatavičiaus atsakymą Seimo nariui V. Mazuroniui, kad jam nėra aišku apie kokius sodininkų siūlymus dėl elektros energijos kainos diferencijavimo eina kalba!

Juridinės ekvilibristikos viršūnė pasiekta šio rašto 4 punkte, Energetikos viceministrui H. Bernatavičiui įrodinėjant, kad jam civilinis kodeksas draudžia versti RST ir VST valdybų pirmininką H. Bernatavičių t. y. save patį įpareigoti pareikalauti, kad jo UAB direktoriai sudarinėtų su sodų bendrijomis sutartis dėl tinklų pardavimo, jei jie to nenori!

Sodininkų klausimai, kodėl keletą metų energetikų stalčiuose guli apie 360 sodininkų bendrijų sutvarkyti visi dokumentai dėl išpirkimo, kas kainavo ne vieną milijoną litų, o dabar reikia vėl naujai teikti, tėra šauksmas tyruose. Kas gali užtikrinti, kad ir šios pakartotinos paraiškos neguls tuščiai į stalčius? Į mūsų klausimą, kokios priežastys šiandien trukdo tęsti tinklų išpirkimą pagal senas paraiškas, tame pačiame rašte viceministras H. Bernatavičius atsako, kadangi pareiškėjas neišvardija jų visų konkrečių pavadinimų, tai “galima paminėti, kad jos gali būti įvairios”…..

Sunku pasakyti, kodėl Energetikos ministerija nenori suprasti, kad sąžiningai diferencijavus elektros energijos kainą, atsirastų galimybė lokaliuosius tinklus vertinti realia kaina. Norintiems juos parduoti būtų be problemų tinkamai atsilyginta bet kurio pirkėjo, o norintiems juos patiems eksploatuoti, susidarytų galimybė be problemų tinkamai prižiūrėti ir renovuoti savo turtą už eliminuotą kainos dalį. Valstybei nebereikėtų ieškoti šimtų milijonų “išpirktų” tinklų racionaliai ar neracionaliai deklaruojamai būtinybei juos skubiai renovuoti.

Labai bijau, kad jei sėkmingai baigsis ši energetikų afera, galima susilaukti analogiško tęsinio iš Aplinkos ministerijos, siekiant renovuoti visus daugiabučius namus. Kodėl negalima po vieną litą išpirkinėti daugiabučius namus, o po to atsirastų pretekstas ieškoti ir rasti biudžete lėšų taip eskaluojamai jų renovacijai. Nenorės sutikti? Tereikia teisės aktais įteisinti mokesčių rinkimą iš daugiabučių savininkų už jų turto eksploatacijos išlaidas ir renovaciją, paliekant prievolę šiuos darbus jiems patiems vykdyti visuomeniniais pagrindais kaip sodininkams ir patys atbėgs siūlydami paimti jų butus už vieną litą.

Ar reikės Konstitucinio Teismo išaiškinimo?

Penki atsakymai per metus gauti iš Valstybinės Kainų ir Energetikos Kontrolės komisijos. Visuose paaiškinimai skirtingi. Paskutiniame 2010-03-07 rašte Nr. R2-537 (beje LSD gautame tik 2010-04-12) labai įdomus vienas sakinys, “Komisijos nuomone, šiuo metu galiojantis elektros energijos visuomeninio tiekimo kainos diferencijavimas, nustatytas vadovaujantis Metodikoje įtvirtintais principais, yra pagrįstas ir teisingai atspindi elektros energijos visuomeninio tiekimo kainą pagal teikiamas paslaugas visoms buitinių vartotojų grupėms, tačiau norime informuoti, kad Komisija ateityje planuoja peržiūrėti esamus ir patvirtinti naujus elektros energijos kainos diferencijavimo principus, kurie galėtų išspręsti ir Jūsų keliamas problemas”. To pačio sakinio pradžioje teigiama, kad viskas pagrįsta ir teisinga o pabaigoje pasirodo, kad mūsų keliama problema egzistuoja ir ją planuojama kažkada ateityje spręsti. Nors, atsakant į mūsų klausimą dėl kainos diferencijavimo žemos įtampos tinkle buitiniams vartotojams, šiame sakinyje teigiama, kad kainos diferencijavimas yra ir jis teisingas, tame pačiame rašte kitame sakinyje teigiama: kad “Elektros energijos persiuntimo, tuo pačiu ir visuomeninio tiekimo kaina priklauso tik nuo įtampos, prie kurios yra pajungti vartotojo įrenginiai ir iš kurios vartotojas gauna elektros energiją”. Vadinasi, jokio kainos diferencijavimo žemos įtampos tinklų abonentams lyg tai ir nėra.

Atidžiai perskaičius galiojančią metodiką, paaiškėtų, kad taip galima teigti tik vadovaujantis išimtu iš konteksto atskiru sakiniu ar jo dalimi. Pagrindinė bėda mūsų valstybėje yra ta, kad dažnai institucijos ar jų atstovai, kol Konstitucinis Teismas plačiai neišaiškina kas parašyta teisės akte, leidžia sau laisvai traktuoti nuostatą taip, kaip jam patogu. Po to kaltų nėra, nuostoliai apskaičiuotiems negražinami, nes teismo išaiškinimai atbuline tvarka atseit negalioja. Irgi keista praktika. Pagal civilinį kodeksą turėtų negalioti tik nutartys, bet ne išaiškinimai “nesupratusiems” valdininkams.

Matomai,atsakymo, kur dingo per dešimtmečius iš mūsų surinkti milijonai žemos įtampos tinklų amortizacinių atskaitymų, ir net kainoje įskaičiuota pelno dalis 0,61 ct. kiekvienoje kilovatvalandėje, be teismų pagalbos negausime.

Faktai apie kuriuos bandoma nutylėti

Straipsnio tęsinys žemiau esančioje atsisiuntimo nuorodoje, spauskite atsisiųsti ir jis atsidarys PDF formatu:

  LEO LT, RST, VST - sodininkai (100,4 KiB, 483 atsisiuntė)

  Kainodaros schema (66,4 KiB, 527 atsisiuntė)


Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

1 Atsiliepimas

  1. Antanas says:

    Skriaudzia zmones,o kur jiems kreiptis,kur rasti pagalba.Reikia keisti visa sistema,ji jau atgyveno.Kokia kita valdymo forma atrasti,kuri isiklausytu i paprasto zmogaus skunda?Siulyciau,kad valdzioje butu visu darbo grupiu atstovu,kurie atstovautu savo grupei ir gintu ju interesus.Sim kartui tiek.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top