- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Tautvilas Rinkevičius: „tikras patriotas visuomet turi būti pasiruošęs apginti savo šalį nuo jos valdžios“

Kurdamas 2019 prezidentinių rinkimų plakatą, kertine mintimi ieškojau raktinių žodžių, kokie gi žodžiai ir mintys tiktų šiam istoriniam Lietuvių tautos įvykiui. Pasirinkau štai šiuos: patarlės ir patriotizmas.

Kaip žinia patarlėse išsakyta tautos istorinė išmintis, patarimai, pamokymai ir įspėjimai. Žodžiui patriotizmas labai tinka Edward Abbey citata: „tikras patriotas visuomet turi būti pasiruošęs apginti savo šalį nuo jos valdžios“.

Istorija patvirtins, kad Lietuva ir jos žmonės išgyveno dėka savo vidinio pasiaukojimo gimdytojų žemei ir visaip kovodami toliau išlieka patriotizmo pavyzdžiu daugumai tautų. Taigi ir toliau turime traukti savo vežimą pavadinimu „LIETUVA“, tik kokią giesmę giedosime – pasirinkime patys. Įsiklausykime ir pajauskime  kiekvieno kandidato AURĄ – …ir tik tada balsuokime.

Dail. Tautvilas Rinkevičius

Prezidento rinkimai 2019