Zbignevas Bžezinskis: Demiurgo mirtis

2017, 29 gegužės, 1:07 | kategorija Ideologija | 31 komentaras | peržiūrų 1 031 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Zbignevas Bžezinskis

Bžezinskis mirė, bet mes tebegyvename jo sukurtame pasaulyje

Nebeliko Zbignevo Bžezinskio. Žymus globalistas ir atlantistas paliko šį pasaulį 2017 m. gegužės 27d. Apie tėvo mirtį pirma pranešė jo dukra, žinoma amerikiečių TV vedėja Mika Bžezinski. Dauguma po šios žinios sekusių nekrologų, nežiūrint į skirtingą ideologinį atspalvį, pažymėjo išskirtinius intelektualinius velionio sugebėjimus, jo kaip prezidento Džimio Karterio patarėjo vaidmenį nuo 1977 iki 1981 m., o taip pat svarų indėlį studijuojant tarptautinius santykius. Tačiau Bžezinskis buvo ne tik talentingas politologas ar valstybės veikėjas. Jis buvo vienas iš egzistuojančios pasaulio tvarkos architektų visuose jo aspektuose: nuo įtakingų globalistinių struktūrų iki tarptautinio terorizmo, nuo įkaltos į galvas visiems politologijos fakulteto absolventams „totalitarizmo“ koncepcijos iki pastatyto kryžiaus sovietiniam amerikietiško-kiniško bloko projektui. Bžezinskis praėjo kelią nuo kario iki vieno iš generolų Šaltajame kare, kurį laimėjo JAV.

Geopolitika kaip likimas

Zbignevas Bžezinskis buvo nuoseklus atlantistas. Būtent geopolitinis jūros šalių pasirinkimas, Didžiosios Britanijos, o vėliau JAV naudai tapo pagrindiniu šio Lenkijos sūnaus likimu. Kaip atlantistas, jis puikiai suprato, kad pagrindinę grėsmę JAV pasauliniam viešpatavimui kelia kontinentinė, tada sovietinė, Rusijos galia. Priešprieša Rusijai tapo jo gyvenimo prasme. Pirmajame rimtame jo darbe – magistro disertacijoje – jis iškėlė sau užduotį, kovą prieš „ruso-sovietinį nacionalizmą“. Ir šio tikslo niekada nekeitė. Net ir po Tarybų Sąjungos subyrėjimo, ir komunizmo žlugimo Bžezinskis kietai priešinosi visiems imperiniams Maskvos siekiams. Tuo pat metu Bžezinskis buvo nuoseklus liberalas ta prasme, kas priešinga realistams tarptautiniuose santykiuose, aukštai vertino ideologijos faktorių, tikėjo į liberal-demokratinių vertybių diegimo visame pasaulyje būtinybę ir tikėjo globalistine utopija. Bžezinskio sąmonėje susiliejo tiek gilus geopolitikos suvokimas (pats žymiausias „geopolitinis“ veikalas – „Didžioji Šachmatų lenta“ tiek ir ištikimybė liberaliam būdui tarptautiniuose santykiuose.

Rusija šia prasme jam buvo idealiausiu priešu, nes jos priešprieša Vakarams buvo ne tik nulemta geopolitiškai, bet ir pakankamai dažnai nusispalvindavo ideologiniais tonais. Kai Bžezinskis sakydavo, kad iš tiesų jis myli Rusija, jis nemeluodavo. Savo koncepcijose jai jis palikdavo vietos. Tiesa, tai turėdavo būti kita Rusija, kitokios teritorinės ir ideologinės(liberalios orientacijos) konfigūracijos.

Teroro senelis

Priešpriešos Rusijai doktrinos fone Afganistano karo metu Bžezinskis padarė statymą islamistų palaikymui, asmeniškai susitikinėdavo su jų lyderiais, tame tarpe ir Saudų milijardieriumi Osama Bin Ladenu ir įtikino prezidentą Karterį suteikti modžachedams palaikymą Afganistane. Bžezinskio paleistas procesas privedė prie to, jog islamo pasaulyje atsirado toks fenomenas kaip – globalus terorizmas. Išugdyti amerikiečiais islamistai tapo nauju faktoriumi tarptautiniuose santykiuose, pagal visus parametrus lenkdami kairiuosius ir nacionalistinius 70-tųjų teroristus. Vėliau, kai su šiuo priešu susidūrė pati JAV, Bžezinskis pareiškė, jog jis nesigailėjo to pasirinkimo kurį padarė 80-taisiais. Islamistai sutriuškino pagrindinį geopolitinį ir ideologinį JAV priešininką – Sovietinę Rusiją, nors ir patys jo požiūriu kėlė grėsmę.

„Trilateralijos“ tėvas

Bžezinskis buvo vienas iš tų, kas stovėjo prie Trišalės komisijos (Trilateral Commission) ištakų. Kartu su Deividu Rokfeleriu 1973 m. jis tapo vienu iš globalistinio instituto įkūrėju, kurio tikslas buvo politinių ir ekonominių JAV, Europos ir Japonijos elitų suvienijimas. Žinoma, artimiausias tikslas buvo dvipolės pasaulinės sistemos, vieno iš polių tarpusavio ryšių sustiprinimas. Bet nei pats Bžezinskis nei Rokfeleris neslėpė, kad galutinis tikslas –vieningas, globalaus elito valdomas pasaulis. Išleistame 70-taisiais veikale „Between Two Ages: America‘s Role in the Technetronic Era“ Bžezinskis grindė tame tarpe ir būtinybę sukurti tokius pasaulinio sutarimo ir valdymo centrus. Nuo 1973 iki 1976 metų velionis buvo Trišalės komisijos pirmininku. Taip pat žinomas politologas buvo ir Niujorko tarybos tarptautinių santykių srityje (CFR), ir Bilderbergo klubo nariu.

Totalitarizmo teorija

Kartu su kitu amerikiečių politologu Fridrichu Karlu, Bžezinskis lėmė „totalitarizmo“ teorijos populiarizaciją. Vystant Hannos Arend idėjas, suvienijusias į vieną kategoriją nacistinį ir komunistinį režimus, Bžezinskis ir Fridrichas tuo pačiu kritikavo Arend tezes apie tai, kad totalitariniai režimai skirtingi pagal savo ištakas tradicinėms autokratijoms. Bžezinskiui totalitarizmas – viena iš autokratijos formų, būdinga industrinei epochai. Tokiu būdu sovietinis totalitarizmas jam buvo ne kažkoks naujas, svetimas Rusijai reiškinys, bet istorinio autokratinio valstybingumo tęsinys. Iš kitos pusės, ši pozicija demonstravo liberalųjį Bžezinskio rigorizmą, iš esmės įvedančio į apyvartą klasifikaciją „demokratiniai režimai“ prieš visus likusius. Viskas, kas šioje sistemoje nebuvo liberalia demokratija, nežiūrint į kritiką tapusia savaime aiškia vakarų mastymui, būdavo talpinama į vieną kategoriją su fašizmu ir dėl to buvo veikiama ostrakizmo.

Kiniškas pasirinkimas

Viena iš pagrindinių Bžezinskio užsienio politikos pergalių tapo suartėjimo su Kinija politikos, pradėtos dar prie Henrio Kisindžerio tęsimas. Ko pasekoje tarp JAV ir Kinijos buvo nustatyti diplomatiniai santykiai, KLR de facto tapo JAV sąjungininke šaltajame kare prieš TSRS. Kinijos atveju Bžezinskis buvo linkęs vadovautis geopolitine logika – kaip Rimlendo Valstybė Kinija galėjo būti tiek atlantistine tiek ir eurazijine, bet jos skyrėsi nuo Rusijos tuo, kad nekontroliavo ženklių Eurazijos kontinento teritorijų, pirmoje vietoje Heartland’o. TSRS gi prismaugimas Eurazijos pakrantės zonos sąskaita, kurios dalimi yra Kinija, buvo tradicine atlantistų strategija prieš Heartlandą. Jau vėliau 2000-taisiais Bžezinskis kalbėjo apie „Didįjį dvejetą“ – tarptautinę sistemą, kur dominuoja dvi sistemos – JAV ir Kinija, kaip apie norimą alternatyvą dabartiniam nestabilumui. Būtent (bet ne tik) Bžezinskio dėka mes šiandien gyvename pasaulyje, kur daug kas priklauso nuo JAV ir Kinijos santykių.

Juodoji marionetė

Paskutiniuoju Brzezniskio indėliu į pasaulinę sistemą tapo Obamos prezidentavimas. Geopolitikas buvo juodaodžio kandidato į prezidentus patarėju, o rinkimimės kampanijos pabaigoje Bžezinskis buvo vadinamas „pilkuoju Obamos kardinolu“. Ir iš tiesų, pastarasis, kaip tyčia bandė įgyvendinti senyvo politologo rekomendacijas, jo išsakytas knygoje „Dar vienas šansas: trys prezidentai ir amerikiečių supervalstybės krizė. Dalinai, „Arabų pavasaris“ pilnai gali būti paaiškintas JAV bandymais apsiginkluoti Bžezinskio „globaliu demokratiniu pabudimu“. JAV pabandė perorientuoti į save arabų pasaulio jėgas, nepatenkintas demokratijos deficitu savo šalyse, nors iš esmės tą deficitą organizavo pilnai proamerikietiški režimai. Kalbant apie Rusiją, savo veikale Bžezinskis siūlė naudoti įtraukimo strategiją, integraciją į vakarų projektus, kas ir tapo žymiojo „perkrovimo“ esme. Bet kažkas įvyko ne taip.

Rusijos ir Krymo susijungimas tapo lūžio tašku, kai visi suprato, kad jokio įtraukimo artimiausiu metu nebus. Arabų pavasaris užsibaigė nauju terorizmo pliūpsniu. Kažkodėl islamo teroristai visada buvo vienais iš pagrindinių Bžezinskio idėjų realizacijos naudos gavėjų. Trampo atėjimas į valdžią visai įsiutino senioką. Jis pats prisipažino, kad niekaip to nesitikėjo. Kinija, nežiūrint į organizuotą jo draugo ir oponento Henrio Kisindžerio susitikimą tarp Trampo ir Xi Jinpingo, naujajam prezidentui greičiausiai konkurentas pasaulio dalybose, nei partneris. Bžezinskis išėjo sulaukęs 89 metų, palikęs jo sukurtą pasaulį ne pačios puikiausios būklės.

Minties mirtis

Kartu su jo mirtimi išeina visa epocha ir mąstymo stilius. Ne. Rusijos baimė ir geopolitinis būdas dar ilgai išliks amerikietiškoje užsienio politikoje. Kalba eina apie kitką. Mažiausiai visą antrąją XX amžiaus pusę, kalbant apie užsienio politiką, už amerikiečius galvojo išeiviai iš Europos: tai emigravę į JAV kaip tas pats Kisindžeris ar Morgentau, tai retos, bet svarbios išimtys kaip Samuelis Hantingtonas – amerikiečių žydiškos diasporos atstovai – emigrantų iš Europos vaikai, auklėti ne europietiškoje kultūroje. Tai liečia ir neokonservatorius, vokiečių žydo Leo Štrauso adeptus. Net Frensis Fukujama – ir tas nebūtų tapęs tuo kuo yra be Štrauso mokinio Alano Blumo įtakos. Kitaip tariant, JAV sėkmei paradoksaliai tarnavo intelektualusis senosios ne amerikonizuotos Europos resursas. Su tokių dinozaurų kaip Bžezinskis ir Kisindžeris išėjimu, kuriam taip pat jau nedaug beliko, šitas resursas išsenka. Vyresnioji neokonų karta taip pat išmiršta, o jaunesnioji iš jų išmoko mylėti tik Izraelį ir nekęsti Rusijos, bet ne mąstyti. Ar Amerika sugebės po europietiškos intelektualiosios užsienio politikos elito išėjimo mąstyti savo protu – didelis klausimas.

vertė: Alenas Kostiugovas

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentaras 31

  1. saul says:

    Baigiam cirkus. Komentarai tik temą, o ne vienų apie kitus. Tas pat visiems kitiems.
    moderatorius

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top