Zigmas Vaišvila: Mieli liberalai, uždarykite savo partijas Lietuvoje

2016, 22 gegužės, 9:05 | kategorija LPT | atsiliepimų (8) | peržiūrų 1 140 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

zigmas vaišvilaPrieš pusantrų metų iš kruopštaus kolegos signataro Algirdo Endriukaičio gavau jo surinktą garsių ir mažiau garsių citatų rinkinį, pavadintą „Liberalizmas kaip visuomenės griūtis“. Tvarkydamas popierius užtikau šį kolegos darbą. Negaliu nepasidalinti su mielais Lietuvos piliečiais kai kuriomis šio rinkinio citatomis. Tikiuosi, gerb. Algirdas nesupyks. Bendram labui, artėjant Seimo rinkimams. Kad ne mėgautumės liberalų griūtimi Lietuvoje, o mąstytume apie šių įvykių priežastis ir pagrindus.

Rinkinio epigrama: „Tiesos ir naudos sutapatinimas tėra tik kilnus noras“ (Miguel de Unamuno, ispanų filosofas, „Apie tragišką žmonių ir tautų gyvenimo jausmą“, Vilnius, 2003 m.}

Vokiečių rašytojas Giunteris Grasas pasakė esmę, kurios iki šiol neįsisąmoniname, nors jau 26 metus gyvename kapitalistinėje visuomenėje: „Žmonės maitinami kapitalizmo ideologijos melu, kad rinka sutvarkys visus visuomenės tarpusavio santykius“ („Respublika“, 2000-10-03).

O dabar pakalbėkime apie avangardinį kapitalistinės visuomenės politinį būrį – libaralus. K. Glas (Tūkstantmečių išmintis“, Ast, Maskva, 2007, 283 p.) juos apibūdina paprastai ir aiškiai: „Liberalas – tai žmogus, kuris nori išleisti kiekvieno pinigus.“. Panašiai liberalus apibūdina ir amerikiečių poetas Leroi Jones „Liberalas: „Tas, kuris pasako kitiems, ką daryti su savo pinigais.“ („Cinikų žodynas“, Verba vera, Kaunas, 2007, 118 p.).

Tiems, kurie vis dar galvoja balsuoti už liberalus, Gerb. Algirdas Endriukaitis primena vokiečių filosofo Vilhelmo Humbolto pastebėjimą: „Liberalas gali tapti ministru, bet tai dar nereiškia, kad jis bus liberalus ministras.“ („Aforizmų enciplopedija“, Ast, Maskva, 1998, 244 p.). Minėtame „Cinikų žodyne“ amerikiečių poetas Lenny Bruce visiškai tiesmukas: “Liberalai tai žmonės, kurie gali suprasti viską, išskyrus žmones, kurie nesupranta jų.”

“Cinikų žodyne” amerikiečių rašytojas Tomas Wolfe tiesiog pranašiškai mūsų Lietuvai pamokslavo: “Liberalas: “Areštuotas konservatorius”. O britų politikas Henris Adingtonas visiškai tiesmukai atviras: “Nekenčiu liberalizmo: devyniais atvejais iš dešimties tai bailumas, o dešimtu – principingumo neturėjimas.” (“4048 gyvenimo dėsniai“, Ripol klassik, Maskva, 2004, 145 p.).

O jau minėtas filosofas Miguel de Unamuno negailestingai apibūdina ispanišką patirtį: „Čia, mūsų Ispanijoje, mums yra tekę girdėti, kad liberalas – tai eretikas, blogesnis už žmogžudį, plėšiką ar paleistuvį.“(„Apie tragišką žmonių ir tautų gyvenimo jausmą“, Vilnius, 2003 m.). Zigmas Vaišvila

Patyręs politikas Prancūzijos Prezidentas Žakas Širakas apibendrina: „Liberalizmas – ideologija tiek pat žalinga kaip ir komunizmas, ir, kaip ir komunizmo, jos laukia pralaimėjimas.“ („El Pais“, 2005-06-01).

Po užsienietiškos patirties grįžkime į Lietuvą ir pažiūrėkime, kaip šias tiesas taiko mūsų liberalai ir buvę konservatoriais:

Klasika tapusį Eligijaus Masiulio posakį „Kai alga yra 5 tūkstančiai litų, į valstybinį sektorių papuola bepročiai arba vagys“ („Lietuvos rytas“, 2010-11-04) būtina papildyti ankstesniu jo teiginiu: „Lietuvos žemės išpardavimas nėra Lietuvos išpardavimas“ („Respublika“, 2008-01-31).

Algio Čapliko mintis apie neliberalus teks pritaikyti liberalui Eligijui Masiuliui” “Manau, kad vyraus liberalusis sparnas. Kai kurie politikai per anksti išsilygino kelnes, laukdami premjero kėdės.” (buvęs Seimo narys, buvęs Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas, “Verslo žinios”, 2011-08-01).

Knygoje „Dinozaurėjanti Europa“ (Strofa, Vilnius, 2002) labai liberaliai atviravo tuomet dar konservatorius ,dabar jau „žalias valstietis” Egidijus Vareikis (ačiū jam už atvirumą):

“Europos integracija prasidėjo ir tęsėsi tautinio patriotizmo dimensijoje. Galima sakyti, kad Europos integracija, kurią noriai pradėjo neva tautinės valstybės, šiandien ar netolimoje ateityje tą tautinės valstybės koncepciją turi ir sugriauti.”

“Toks mąstymas skatina kuo budriau saugoti “nacionalinius interesus” integruojantis ir nejučiomis supriešina nacionalinius interesus su europietiškumu. Taip pamirštama, kad ne priešinimasis integracijai, o integracija yra svarbiausias ir pirminis interesas.”

“Ateitis matoma aiškiame problemų suvokime ir noruose jas spręsti, tačiau tik remiantis racionaliomis, dar ir naudą duodančiomis idėjomis, t.y. ir vėl tikintis, kad pilvas nugalės širdį, kad regiono specifikos, jei ji trukdo integracijai, niekam nebus gaila, o savivaldybininkai skaičiuos, kad jiems geriau apsimoka būti europiečiais negu olandais ar austrais.”

Garsusis mūsų pardavinėtojas šiuo metu už europarlamentaro algą vis dar badaujantis Petras Auštrevičius jau 2003-02-01 d. „Lietuvos ryte“ atvirai pasakė: „Europa iš mūsų vis tiek nieko neatims, nes atimti jau nebėra ką.“

Taigi, tenka sutikti su amerikiečių filosofu Leo Straussu: „Liberalizmas iš esmės remiasi valstybės ir visuomenės atskyrimu“ („Demokratija be tautų“, Versus aureus, Vilnius, 2008, 68 p.).

Aleksandr Neklessa (Mirovaja ekonomika i meždunarodnyje otnošenija“, 1999 Nr.3) konstatavimas sukrečia:
Ergo: esminių vertybių žlugimo pavojus egzistuoja, ir jis turi būti sustabdytas bet kokia kaina. Nuo to momento liberalizmas pradeda atlikinėti reikšmingas metamorfozes, vis labiau demonstruodamas dorovinį kurtumą. Pateikdami savo konservatyvias ir radikalias potencijas, jie žingsnis po žingsnio praranda ir, atrodo, jų turimą toleranciją.“

„Dabar ne mažiau dramatiškai vyksta neoliberalinio projekto, esančio tam tikra prasme kartu su komunizmu ir nacizmu šio amžiaus trečiąja „pasaulietine religija“, forsuota realizacija. Ir mes tik esame prie naujos pasaulio konstrukcijos ištakų…“

Vokiečių filosofas Horst Kurnitzky paaiškina tokio elgesio motyvaciją: „Žmogaus veikimo varikliu tampa ne įstatymas ir ne aukštesnė būtis, o egoizmas. Jis įkūnija visuomeninių aukojimo santykių suvaldytą prigimtį, kurios gaivališkas išsiveržimas sugriauna pačią visuomenę. Liberalizmas siekė visų individų laisvės, tiesa, pavaldžios visagaliam Dievui, o visuomenę bandė kurti kaip laisvų individų sambūrį, o neoliberalizmas, skelbdamas pelno siekimo principo absoliutumą, panaikina pačią visuomenės esmę.“ („Necivilizuota civilizacija“, Dialogo kultūros institutas. Vilnius, 2004, 37 p.).

Politologas Pierre Manat „Demokratijoje be tautų“ (41 p.) taikliai paaiškina “Europos” idėją: “ “Europa” susitelkė ties idėja, kuriai garantuotas už bet kurį kitą didesnis teisėtumas ir kuri aprūpinta instituciniais mechanizmais, galinčiais perkurti visus europiečių gyvenimo aspektus.

Taigi, europiečiai atsidūrė tokioje padėtyje, kai siekiama “begalinio tikslo”, kuris nebeturi politinės prasmės ir kurio vienintelė ateitis – begalinė plėtra, kuri neaišku nei kur, nei kaip turėtų baigtis. Štai kokie mūsų reikalai.”

Meksikos sukilėlių vado Markos išvados (“Subkomendante Markos”, Ultra kultura: Jekaterinburgas, 2003):
„Neoliberalizmas – tai visos žmonijos nelaimė.“

„“Neverta neoliberalizmo perkelti į moralinių ir etinių vertybių sferą, beje, ne tik todėl, kad šioje sferoje jis visiškai bejėgis, o būtent dėl to, kad neoliberalizmas numato visišką moralinių ir etinių vertybių atsisakymą.“

„Sūnus (neoliberalizmas) suryja tėvą (nacionalinį kapitalizmą) ir veikloje griauna visas kapitalistinės ideologijos pasakas: naujojoje pasaulio tvarkoje nėra nei demokratijos, nei laisvės, nei lygybės, nei brolybės.“

„Neoliberalizmas veikia tokiu būdu“ SUGRIOVIMAS / ŽMONIŲ IŠGUJIMAS, iš vienos pusės, ir ATSTATYMAS / ištisų regionų ir šalių REORGANIZACIJA tam, kad atverti naujas rinkas ir modernizuoti jau esančias, iš kitos pusės.“

„Kalbame ne tik apie nacionalinių valstybių sugriovimą, nes be jų (tai tiek svarbu, kiek tai mažai išnagrinėta) vyksta istorijos ir kultūros sugriovimas. Garbinga amerikiečių kontinento indėnų praeitis, nuostabi europinė civilizacija, išmintinga azijietiškų tautų išmintis, galinga ir turtinga Afrikos ir Okeanijos senovė, sukūrusi šiandienines valstybes, atakuojamos „amerikietiškojo gyvenimo būdo“. Tokiu būdu neoliberalizamas pasauliui skelbia globalų karą:

sugriauti šalis ir nacionalines grupes tam, kad sutapatinti su Šiaurės Amerikos kapitalistiniu modeliu.“

Filosofas Arvydas Šliogeris („Respublika“, 2012-05-17 p. 3) prisipažino:

“Čia kolegė išsireiškė taip dailiai, naiviai – sako, gal pasiūlykite kokių idėjų. Ir aš iš karto prisiminiau devyniasdešimtuosius metus. Buvau vienas iš tų kvailių, kurie steigė Liberalų partiją. Dabar aš taip ir sakau: buvau kvailys!“

Dabartinis Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas Remigijus Šimašius, būdamas LLRI prezidentu, taip mąstė:

„Manymas, jog sąžiningas pelno siekimas nėra pakankamas tarnavimas visuomenei, atskleidžia ekonominį mažaraštiškumą.“ („Veidas“, „Neatsakinga socialinė atsakomybė“, 2006-08-03).

Gal tam, kad Lietuva pabandytų likti valstybe ir išsaugotų mūsų tautą, ir R. Šimašius, ir kiti liberalai taip pat prisipažintų klydę ir paleistų vėjais visas liberalų partijas Lietuvoje? Mes jiems nuoširdžiai padėkotume ir atleistume jų nuodėmes. Aš labai rimtai tai siūlau.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 8

 1. Myndė says:

  Kiek daug protingų žodžių, bėda tik, kad nėra pas mus nei liberalų, nei socdemų, nei konservatorių. Tėra kelios šutvės benderių, melžiančių pora milijonų (skaičius sparčiai mažėja) idiotų, prieš ketvirtį amžiaus gudriai apmautų ir vis dar to nesupratusių.

 2. to Mynde says:

  Kiek suprantu, save irgi priskiri prie tu idiotu.

 3. valerijus says:

  puikiai pasakyta…dekui zigmai…

 4. konkurencijos nėra says:

  Bravo ZIGMAI

 5. Myndė says:

  Citata iš lietryčio, straipsnelis apie J. Baltušį: „Gyvenu vienu dideliu nerimu: kas laukia lietuvių tautos? Ir vienu troškimu: lietuvių tautos gyvybiniu išlikimu. O tam pavojus dabar kilęs labai didelis. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Lietuva pati viena negali nei išsilaikyti, nei egzistuoti ilgesnį laiką, norim ar nenorim, o turim pasirinkti, su kuo mes: Rusija ar Vokietija, vėl išėjusia į galingiausios Europoje valstybės pozicijas. Šimtus metų Rusija vergė lietuvių tautą, niokojo, trėmė į Sibirą, buvo uždraudusi spaudą – visa tai šventa tiesa, tačiau lietuvių tauta išliko gyva. Nežiūrint visų baisumų. O kokio likimo susilaukė Rytprūsių lietuviai? Argi neaišku, kad šitai gali ištikti ir dabartinę lietuvių tautą. Jeigu nepakaks mums proto“.
  Tai va, man tai suprasti prireikė 25 m. Rašytojas suprato 1991. Kokie 95% bendrapiliečių nesupranta ir šiandien.
  O visas likęs šurmuliukas su liberalais, socdemais ir kita šušara, neišskiriant Zigmo – tik širma, kad kuo ilgiau runkeliai ir nesuprastų. Tik vieni iš tos šušaros „ant savęs“ dirba, kiti atidirbinėja.

 6. pabandom says:

  Liberalas, tai žmogus be stabdžių, iš inercijos vis dar sprunkantis nuo viduramžių inkvizicijos, nuvirtusioje istorijos spiralėje., jau pasiekęs laisvo kritimo būseną. Dugnas. Inercijos jėgų persikrovimas. Vis lėtėjantis ropštimasis į kitą kraštutinumą, kurio viršuje nesvarumo būsena. Trukt už vadžių ir vėl iš pradžių.

 7. V says:

  „To“ senas sudmali! Idiotas esi tu, laizai subines tiems liberastams. Vaizduoji kazkoki protinga, bet kabindamasis prie kitu minciu, perkomentuodamas su iskaudinanciu sarkazmu, parodai savo menkuma. Tu pats esi idiotiskiausias, kas gali buti is visu siu lietuvisku tinklalapiu, kuriuos tu narsai. Laikas tau pavargti! Juokingos, nuvalkiotos jau tavo repastabos. Tu menkysta is prigimties, nelaimelis! Ka tu veiki gyvenime? Tikriausiai sedi prie savo sukiuzusio piciuko ir orgazma gaudydamas rasineji nuvalkiotus antikomentarus. tu sudzius „to“ ir tau tai patinka!!!

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top