Apie pakantumą: tolerancija ir diskriminacija

2010, 30 birželio, 20:49 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (29) | peržiūrų 9 278 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Netolerancija nebus toleruojama.

Studentų išmintis

Demokratinėje ES visuomenėje labai daug kalbama apie toleranciją. Šis žodis tapo tarsi koks burtažodis, galintis, atseit, panaikinti bet kokius visuomenėje kylančius konfliktus ar nesusipratimus. Be gilesnio pasvarstymo tikima, kad tolerancijos pasekmės yra tik teigiamos. Ar iš tikrųjų taip?

Pats žodis tolerancija yra lotyniškos kilmės (tolerantia) ir reiškia kantrybė, ištvermė. Lietuviui svetimžodis tolerancija nieko giliau nesako, o pasak Vydūno, kaip ir visi kiti svetimžodžiai, niaukia sąmonės šviesą. Vartokime seną lietuvišką žodį pakanta: Augindami pakantą tarp savęs auginame ir teisingumą, ir širdingumą (Vd); arba pakantumas: Negalima taikstytis su pakantumo atmosfera tinginiams ir darbo drausmės laužytojams (LKŽ).

Pats žodis pakanta ir paaiškinamieji sakiniai mums byloja, kad pakanta tam, kuris pakenčia nėra vien tiktai gerai. Pakanta, kaip sako pats žodis, reiškia didesnę ar mažesnę kančią. Žinoma, pakantusis, kaip sako Vydūnas, ugdo savyje teisingumą bei širdingumą, tačiau jam ir skauda, nes jis kenčia. Kita vertus, matome, kad per didelis pakantumas kenkia visuomenei, ardo joje esamą tvarką. Jeigu bet kokia visuomenė, organizacija, partija ar struktūra sugebėtų laikytis visiško pakantumo (tolerancijos), jos paprasčiausiai nebeliktų, – toleruojami reiškiniai ją greitai sunaikintų. Kiekviena struktūra ar organizacija, pradedant nuo pačios paprasčiausios – dviejų žmonių draugystės ar santuokos, – turi savo taisykles, kurių reikia laikytis, kad tam tikra struktūra galėtų gyvuoti.

Europos Sąjungoje, kurioje tiek daug kalbama apie toleranciją, labai daug kas netoleruojama. Jei ES viską toleruotų, jos paprasčiausiai nebūtų. Sąjunga turi savo programą bei tikslus, kuriems turi paklusti tie, kurie nori tapti ES nariais. Ji nepakenčia (netoleruoja) tų, kurie nesilaiko nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Taip būna bet kokio dydžio visuomenėje ar struktūroje. Jei šeima tampa pakanti toms gyvenimo normoms, kurios dabar yra vis labiau propaguojamos, ji vis labiau irsta.

Tas pats tinka ir atskirai asmenybei. Jei aš tampu absoliučiai pakantus tam, kas yra priešinga mano religijai, mano etinėms vertybėms ar įsitikinimams, mano gyvenimas nebetenka prasmės, aš nebesivystau ir apskritai sunykstu kaip asmenybė ir lengvai pasiduodu bet kokioms įtakoms ar manipuliacijoms. Jeigu politikas būtų labai pakantus, jis labai greitai netektų įtakos. Bet jeigu jis nekalbėtų apie pakantumą, jis vėlgi būtų blogas politikas ir netrukus nueitų nuo scenos.

Kalbos apie toleranciją ir buvimas tolerantišku dažniausiai yra skirtingi dalykai. Kodėl? Pagalvoję tikriausiai surastume ne vieną priežastį.

Pakantumas, tolerancija, kaip ir kiekvienas reiškinys, yra ir geras, ir blogas. Pakanta – abipusiai aštrus ginklas ir su juo reikia elgtis taip, kad per daug nesužeistum nei savęs, nei kitų, kuriems turėtum būti pakantus. Pakantumas visada veda į konfliktą, kur susiduria dvi priešingos nuomonės ar jėgos. Todėl yra būtina stebėti, kad tie, kuriuos pakenčiame nesunaikintų toleruojančių. Ir atvirkščiai, reikia stengtis, kad pakanta būtų pakankama ir nesunaikintų tų, kuriuos reikia pakęsti. Trumpai sakant, per didelė pakanta tampa savinaika, o per maža pakanta naikina tuos, kuriuos reikia pakęsti.

Suvokus prieštaringą pakantos poveikį, toleranciją galima viešai naudoti, kaip slaptai veikiantį ginklą, t. y. skelbti vienus tikslus, o siekti visai priešingų. Pastebėkime, kad tie, kurie garsiausiai kalba apie toleranciją, patys dažnai būna netolerantiški, nes jie turi garsiai nepasakomų tikslų, kuriuos ir pridengia žodžiais apie toleranciją bei diskriminaciją.

Tai dažnai šiuolaikinių politikų vartojamas ginklas: apie toleranciją jie kalba tik teigiamai, iš visų reikalauja pakantumo, o patys yra mažiausiai pakantūs. Trumpai sakant, veikiama pagal paradoksalų principą: netolerancija nebus toleruojama – nepakanta nebus pakenčiama..

Šitokiu būdu naudojant pakantumą, griaunama sena tvarka ir įvedama nauja tvarka. Kitaip sakant, šiuolaikinės socialinės revoliucijos arba perversmai visuomenėje (socialinė inžinerija) vykdomi be kraujo, manipuliuojant žodžiais ir naudojant informacines technologijas bei žiniasklaidą.

Genetinė inžinerija – girdėta sąvoka. Socialinė inžinerija – naujai pradedama vartoti sąvoka. Ką ji reiškia? Socialinė inžinerija = visuomenės inžinerija. Tai reiškia, kad su visuomene atliekamos panašios manipuliacijos bei eksperimentai, kaip ir su gyvais organizmais, ląstelėmis ar genais.

Kas tai yra visuomenė? Lot. socialis – visuomeninis; socio – sujungti, apjungti; socius – bendras, susietas; socius – draugas, giminaitis, sąjungininkas. Visuomenę taipogi galima laikyti tam tikru organizmu,. Su šiuo dideliu organizmu – visuomene (societas) – atliekami eksperimentai, kaip ir su kitais organizmais. Tai ir yra socialinė inžinerija, kurios padarinius mes jau patiriame.

Tokiu būdu įvyko vadinamoji seksualinė revoliucija, tokiais metodais vykdoma šeimos ir visuomenės sanklodos arba lyties revoliucija bei gyventojų mažinimo, vadinamoji demografinė politika. Tokios sąvokos, kaip daugiakultūriškumas, tolerancija, diskriminacija, atvira visuomenė, homofobija, seksizmas, somatinis fundamentalizmas ir kiti panašūs naujadarai, pasak Dž. Orvelo –  „naujakalbė“ (new speak), yra socialinės inžinerijos įrankiai (senoviškai – pabūklai).

Daugiakultūriškumas (multikultūralizmas) taip išplečia kultūros sąvoką, jog beveik visi žmonių skirtumai tampa kultūros dariniais („socialiniais konstruktais”), kuriuos panorėjus galima perkonstruoti.

Tai, kas per amžius buvo laikoma blogiu, dabar, dėl mūsų pakantumo, mums peršama ir pamažu tampa visų pageidaujamais dalykais. Peršamą blogį visuomenė lengvai priima ne tik dėl pakantumo, bet ir dėl mūsų noro patirti, išgyventi ir pasimėgauti tuo, anksčiau netoleruotu blogiu.

Apie tai aiškiai liudija pirmojo pornografinio žurnalo Playboy, vėliau pavadinto erotiniu, išleidimo istorija JAV, 1953 metais. Leidėjas Hju Hefneris iš pradžių netikėjo žurnalo sėkme puritoniškoje 50-ųjų metų Amerikoje. Vėliau jis pasakojo, kad pirmame numeryje, kurį jis paruošė Čikagoje, nenurodė net žurnalo adreso, nes nebuvo įsitikinęs, ar pavyks išleisti antrąjį numerį. Tačiau sėkmė buvo stulbinanti. Pirmojo pornografinio žurnalo steigėjas per trumpą laiką tapo vienu iš turtingiausių JAV žmonių. Netrukus visa Amerika buvo užtvindyta milijonais panašaus pobūdžio žurnalų ir laikraščių.

Seksualinę revoliuciją palaikė ir skatino visos įtakingiausios JAV ir Europos žiniasklaidos. Amerikiečiams ir europiečiams buvo teigiama, kad „sekso laisvė“ – tai reikalingiausias dalykas šiuolaikiniam žmogui, o gyvenantys pagal krikščioniškos etikos principus yra atsilikėliai nesuprantantys gyvenimo ir nesinaudojantys jo malonumais. Porno biznis tapo pelningiausiu verslu Amerikoje ir Anglijoje.

Tas noras patirti blogį, juo pasimėgauti ir yra perdėtos tolerancijos, kokią dabar išgyvename, pagrindinė priežastis. Ko gero, ir čia neapsieita be įsikišimo Dievo prokuroro – šėtono, aprašyto Senojo Testamento Jobo knygoje. Tik šiuo atveju šėtonas, stovėdamas prie Jo sosto, Dievui kalbėjo taip: Išbandyk žmogų seksualinėmis laisvėmis ir matysi, kaip jis pamirš tave, ieškodamas malonumų sekse. Ir šį kartą šėtonas buvo teisus. Šiuolaikinis žmogus, priešingai nei Jobas, neišlaikė gundymo seksualinėmis laisvėmis (ir nevesk mūsų į pagundą) ir nusigręžė nuo Dievo.

Pasak baltarusių prof. V. Veiniko (Kur gyvena mintis?, „Svet“, 1995, Nr 1-2), Šv. Raštas nelaiko smegenų mąstymo centru. Smegenys Biblijoje paminėti tik du kartus – Jobo knygoje (Job 21, 24): Jis yra gerai atsigavęs ir jo kaulams nestigo smegenų; ir Laiške žydams (Žyd 4,12): Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis.

Šv. Rašte nėra nei mažiausios užuominos, kad smegenys mąsto. Minėtoje Šv. Rašto citatoje yra nurodymas, jog Dievas teisia žmogaus širdies sumanymus ir mintis. Daugybėje Šv. Rašto vietų sakoma, kad mintys ir sumanymai yra širdyje. Visi jų širdies sumanymai ir mintys buvo piktos (Pr 6, 5); Pikta jie mąsto savo širdyje (Ps 139, 3); Kvailystė įėjo į širdį (Pat 25, 15). Vietų, kur minima širdis, Biblijoje yra apie šešis šimtus.

Visas citatas apie širdies veiklą galima suskirstyti į tris grupes: 1) apie tai, kas įeina į žmogaus širdį, 2) kas vyksta širdyje ir 3) kas iš širdies išeina. Atėjusi į širdį mintis įgauna joje papildomą emocinę spalvą ir „nudažyta” pereina į kūną, o kartais ir toliau į aplinką. Taigi, ir širdis nėra mąstymo organas. Ji tik priima ir perduoda toliau. Širdis taipogi yra jausmų centras. Ir dar, širdis yra savotiškas jausminis filtras. Priimamą informaciją – mintį ji gali sustiprinti arba visai atmesti.

Pradinis visų minčių šaltinis, kaip rodo Šv. Raštas, yra Dievas ir, tam tikru mastu, šėtonas. Susidaro tokia minties arba informacijos perdavimo grandinė: Dievas arba šėtonasdvasiasielaširdissmegenysžmogaus veiksmai.

Mąstymo paslaptis gali būti nušviesta tik dvasiniais dėsningumais: Kodėl tu leidai šėtonui įdėti į tavo širdį melo mintį? Arba: Saugokis, kad į tavo širdį neįeitų nusikalstama mintis – tai citatos iš Šv. Rašto.

Reiškia, kad žmogus gali ir neįsileisti šėtoniškos minties į savo širdį. Kaip tai padaryti? Gimdamas žmogus gauna gyvenimą, talentus ir laisvą valią. Dievas nori, kad žmogus jį pamiltų laisvai. Todėl žmogaus siela ir širdis apdovanoti sugebėjimu vertinti ir pasirinkti.

Betgi žmogus, turintis laisvą valią, galėtų išdidžiai pasakyti: aš nepripažįstu nei Dievo, nei velnio ir noriu pats gyventi nuo nieko nepriklausomas. Kad taip nenutiktų, bet ir iš žmogaus laisva valia nebūtų atimta, Dievas, jį sutverdamas, nedavė savarankiško mąstymo dovanos. Žmogus gali tik rinktis, kas ateina iš Dievo arba iš velnio. Tam yra skirti emocinis (širdis) ir intelektualinis (protas) centrai.

Visa, ką žmogus galvoja, sako ar daro, – visa tai iš esmės yra tik Dievo ar šėtono pasirinkimas. Trečio varianto nėra. O pasirinkti sunku, nes Dievas neprievartauja žmogaus. Dievo mintys romios ir neįkyrios. O šėtonas, priešingai, veikia įkyriai – gudrumu ir apgaule, nes jis yra melo tėvas (Jn 8, 44).

Atkakliai besipriešinančiuosius tiesai Kristus vadina velnio vaikais: Kodėl nesuprantate, ką jums sakau? Ar ne todėl, kad negalite mano žodžių klausyti? Jūsų tėvas – velnias ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidus. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas (Jn 8, 44).

Jei laikysitės mano mokslo, (…) jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus (Jn 8, 31-32).

Elkimės pagal pirmąjį impulsą, nes jis pats kilniausias. Iš pradžių girdime širdies balsą, o paskui ateina mums naudingesni, bet mažiau kilnūs elgesio variantai. Juos žmogus dažniausiai ir pasirenka.

Šią, Šventraščiu pagrįstą V. Veiniko teoriją galima išdėstyti labai trumpai. Žmogus turi du susivokimo centrus: širdį (sielą) ir protą (sąmonę). Širdis veikia meilės ir vienybės principu ir yra susijusi su Dievu. O pagrindinis proto veiklos principas yra eliminacinis, t. y. atmetantis, atskiriantis. Todėl proto veikla yra skaldanti, supriešinanti ir egoistinė. Tikrasis žmogaus centras yra širdis – kai žmogus, rodydamas į save, sako „aš“, jis visada rodo į širdį. Tarp proto ir širdies yra ryšys, jis atrastas jau ir šiuolaikinių neurofiziologų. Deja, šiuolaikiniame žmoguje šis ryšys labai pažeistas ar net visai nutrūkęs. Kol proto ir širdies ryšys yra pakankamas, žmogus girdi sąžinės ir Dievo balsą. O kai jis nutrūksta, žmogaus veikla, kylanti vien tik iš proto, tampa demoniška.

Stačiatikiai pasidavimą šėtono mintims arba, kaip esame įpratę sakyti, pagundoms suskirstė į penkis lygius ar pakopas. Pirmoji nuodėmingoji mintis vadinama – прилог. Rusų k. žodis прилог giminingas žodžiui melas – ложь, лгать, – viena iš jo prasmių yra šmeižtas. Прилог lietuviškai galėtume versti gundymas. O gundyme melo visada yra.

Už gundymą žmogus neatsako, kad ir kokia netinkama toji mintis būtų. Juk ta mintis ne iš žmogaus. Jei mes tai šėtoniškai minčiai pritarsime, tai jau bus сочетание – sujungimas, pritarimas. Jį galima įveikti maldomis.

Ilgalaikis pasidavimas, mėgavimasis nuodėmingomis šėtono mintimis vadinamas пленениеsusaistymas arba pavergimas.

Ketvirtoji gundymo pakopa yra страсть aistra, geismas.

Pavyzdžiams naudota medžiaga iš periodinio elektroninio žurnalo
PRO VITA
http://www3.vdu.lt/life/

Aleksandras Žarskus

http://www.vydija.lt/

Gerb. skaitytojai, dėl vietos stokos likusi straipsnio dalis įdėta į PDF rinkmeną kurią galite peržiūrėti (ar atsisiųsti) paspaudę žemiau duotą nuorodą:

  Tolerancija ir diskriminacija (126,1 KiB, 1 272 atsisiuntė)

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 29

 1. Pijus says:

  Labai idomus straipsniai rasomi sarmatas.lt ir su malonumu juos skaitau. Bet sitas straispsnis yra visiskai atskiras dalykas ir del sito straipsnio man jau pradeda kilti abejones del sarmatas.lt
  Pirmiausiai Aleksandras Zarskus pats nesupranta apie ka jis kalba. Todel tai gali atrodyti, kad i sarmata.lt yra pamestas provokuojantis straipsnis, kad is viso diskredituoti si internetini puslapi.
  Aleksandras Zarskus neskiria teoriniu dalyku nuo praktiniu ir viska verda viename katile. Toki jovala gali valgyti tik parsai. Bet jis rase zmonems ir jam atrode, kad tai yra gerai. Kodel? Todel, kad Aleksandras Zarskus neatskiria labai paprasto dalyko: tai, apie ka jis raso yra skirta tikintiesiems krikscionims. Jeigu tai butu skirta krikscioniskai auditorijai, tai as dar suprasciau. Nes krikscionys kalbasi su Dievu, pasakoja, ka Dievas galvoja, kaip jis masto ir t.t. Bet tokie patys reiskiniai vyksta ir su uzhipnotizuotais zmonemis. Bet, jeigu tai nera krikscioniskas internetinis puslapis, tada darosi neaisku, koks sio straipsnio tikslas.

 2. Pijus says:

  Antra. Tolerancija taip apversta aukstyn kojom, kad perskaites si straipsni pradedi abejoti ar tu is tikruju zinai sio zodzio prasme. Tolerancija arba pakantumas yra labai paprastas ir geras dalykas. Kodel siam zodziui reikia suteikti neigiamus atspalvius ir dar pripaisyti, kad tai yra susije su setonu? Man iskilo klausimas: ar sis straipsnis is tikruju nera setono darbas, jeigu jau kalbeti krikscioniu kalba? Ar Aleksandras Zarskus paskaiciavo kiek zmoniu auku buvo sudeta ant sito nepakantumo aukuro? Nepakantumas yra to zmogelio beda ir yda, kuri kelia pavoju kitiems zmonems. Nepakantus zmogus visada stengiasi uzkresti kitus zmones savo nepakantumu, todel tai lengvai pagauna zmogeliai, kuriems butinai reikia surasti savo bedu priesa. Stai pavyzdys: Romos Imperijoje krikscioniu atzvilgiu buvo skatinamas nepakantumas. Kriskcionys buvo vadinami sektantais, jie buvo apmetomi akmenimis arba net isleidziami i arena, kad visu ziurovu akivaizdoja juos sudraskytu liutai. Tokias zudynes patyre krikscionys.

 3. Pijus says:

  Logiskai butu teisingas toks zingsnis, kad krikscionys, patyre tokius zveriskumus savo atzvilgiu, tiesiog imtusi visu butinu priemoniu, kad sito niekada nebepasikartotu. Bet kur tau !? Krikscionys patys su didziausiu entuziasmu naikinti visus, kurie yra ne krikscionys, Lietuva tapo vienas is tokiu objektu, nes ja reikejo pakrikstyti ir lietuvius paversti krikscionimis.
  As asmeniskai esu pastebejes viena dalyka: katalikas ragina ir moko kitus nemeluoti ir laikytis 10 Dievo isakymu, bet pats asmeniskai sito nedaro. Aleksandras Zarskus, matyt, bus obuoliukas nuo panasaus medzio. Stai jums Aleksandro Zarskaus melas:
  “ Šitokiu būdu naudojant pakantumą, griaunama sena tvarka ir įvedama nauja tvarka. Kitaip sakant, šiuolaikinės socialinės revoliucijos arba perversmai visuomenėje (socialinė inžinerija) vykdomi be kraujo, manipuliuojant žodžiais ir naudojant informacines technologijas bei žiniasklaidą.
  Genetinė inžinerija – girdėta sąvoka. Socialinė inžinerija – naujai pradedama vartoti sąvoka. Ką ji reiškia? Socialinė inžinerija = visuomenės inžinerija. Tai reiškia, kad su visuomene atliekamos panašios manipuliacijos bei eksperimentai, kaip ir su gyvais organizmais, ląstelėmis ar genais.“
  Kaip matome Aleksandras raso, kad socialine inzinerija yra, neva, siuolaikinis metodas, kaip perversmai visuomeneje arba siuolaikine socialine revoliucija. Keista, kad sitas zmogus pamirso Lietuvos istorija. Taigi tokia socialine inzinerija buvo ivykdyta Lietuvos pagoniu atzvilgiu. Si religija beveik yra sunaikinta. Bet nykstant pagonybei sunyko ir Lietuva. Ir siandien mes turime tos krikscioniskosios socialines inzinerijos stebukla – Lietuva atsidure prie isnykimo slenkscio. Ir nuo visisko jos isnykimo ja bando gelbeti ne krikscionys, o pagonys. Be to, per 2000 metu krikscioniskos veiklos uzkariautose salyse iskrypeliu skaicius ne tik, kad nesumazejo, bet atvirksciai – igavo neitiketinus mastus. Lietuvoje iskrypeliu yra apie 70.000. Tai jeigu jus paimsite 10 didziausiu Lietuvos miestu, tai maziausiai kiekvienam ju teks mazdaug po 3-4 tukstancius iskrypeliu. Sito skaiciaus pakanka, kad uzkresti ivairiais iskrypimais ir kita visuomenes dali. Kristus kalbejo savo mokiniams: „Medzius atpazinsite ne pagal ju lapus, o pagal ju vaisius“. Tad jusu straipsnis nera valgomas vaisius, kuri suvalges zmogus pajustu malonuma. Straipsnis yra demagogiskas, ir tokius „inzinerinius“ straipsnius mego KGB. Krikscioniskasis nepakantumas prazude milijonu zmoniu gyvybes, sunaikino prusu tauta negriztamai, krikscionys nekente ir naikino Lietuvos pagoniu sventyklas ir sejo nepakantumo seklas savo vaiku sirdyse. Nepakantumas ir yra setono darbas,. ir jeigu jus sito neskiriate, tai yra jusu beda. priimkite uzuojauta, kad jums jusu Dievas nepadejo issiaiskinti siu paprastu tiesu.

 4. Kšištof says:

  Kaip aš suprantu pakanta (kantrybė, ištvermė) visuomenėje visada turi normą. Tą normą aš pavadinčiau sąžiningumu. Sąžiningumas buvo visada – ir senoviniame Egipte, ir Romos imperijoje, ir fašistinėje Germanijoje, ir dabar. Sąžiningumas yra apibrėžiamas žmonių psichikos tipais, todėl įvairiais laikais sąžiningumas turėjo įvairias normas.
  Šitame straipsnyje į pakantą (toleranciją) pažiūrėta iš bibliejinės pusės.

 5. to Pijus says:

  Manau, kad Jūs nesupratote. Tiesiog nesupratote dar šio tinklalapio užduočių ir šio straipsnio. Stiprybė yra vienybėje – krikščionys yra irgi žmonės, netgi tarp jų yra lietuvių :-)))) Kaip tarp pagonių yra nedorėlių (dar dabar yra pagonys, kurie praktikuoja kanibalizmą), taip ir tarp krikščionių yra nedorėlių. Krikščionybė yra religija, žmonių sukurta, tačiau ji sukurta ant kažkokio tai pagrindo, daug tvirtesnio pagrindo, kurio žinios prasiskverbia ir katalikiškoje religijoje. Ir dar vienas nesusipratimas dėl tolerancijos. Žmonės žaidžia, manipuliuoja žodžiais iškreipdami jų prasmę arba panaudoja nedoriems tikslams. Jeigu aš matau kaip skriaudžiamas vaikas ar senas žmogus, keli jaunuoliai muša vieną, o keli dešimtys žiūri, stebi ir nieko nedaro, tai tada aš matau šių žiūrovų toleranciją. Tolerancija ir pakantumas dabar puikiai naudojami žodžiai pateisinti nedorus darbus ir ketinimus. Tas pats ir socialinė inžinerija – ji visada egzistavo, net pagonybės laikais. Juk reikėjo kažkaip motivuoti žmones eiti į karo žygius. Dabar tiesiog naudojamas toks terminas. Neskubėkite būti kritiškas. Straipsnis labai geras. Jis turėtų vienyti pagonis ir krikščionis, musulmonus ir žydus. Juk iš tiesų yra Dievas ir velnias. Yra dori ir nedori darbai. Net kiekvienas žmogus kartais elgiasi pagal Dievą, o kartais pagal velnią. Labai jau didelė atsirado dirbtina įvairovė – sunku jau atsirinkti.

 6. Algirdas says:

  Mano galva, puikus straipsnis. Net ir iš pirmo žvilgsnio kiek rėžiančios akį biblijos citatos, patenka į deramą vietą perskaičius visą straipsnį. Net siūlyčiau tokio pobūdžio mintis grupuoti sarmate.lt į atskirą skiltį, skirtą širdyje ir makaulėje susikaupusio šlako šalinimui.

 7. Pijus says:

  Kazkas tai komentare to Pijus raso: „Zmones zaidzia, manipuliuoja zodziais iskreipdami ju prasme arba panaudoja nedoriems tikslams“. Ei, vyruciai, man tenka vel gi jums kartoti vel ta pati, apie ka as jums jau rasiau. As rasiau, kad sio straipsnio autorius deda viska i viena katila: tiek teoretinius dalykus, tiek praktinius. Kadangi jus nepasistengete isigilinti, kas tai yra, tai man tenka duoti labai grubu palyginima, kad jus pajegtumete suvokti, kas tai yra. Tad nesupykit, nes as priverstas tai padaryti, kad butu vaizdziau. Jums zinomas Leninas, provokatorius ir proletaru vadas sake: teorija be praktikos lygi 0. Jis nebuvo pirmas, kas taip pasake. Apie tai buvo zinoma nuo neatmenamu laiku. Bet Leninas jau ruose revoliucija ir veliau jis tai padare praktiskai. Todel mes gauname situacija, kai zmogus, rasydamas apie tolerancija ir diskriminacija, nieko apie tai neismano. Stai jums pavyzdelis: „Zmones zaidzia, manipuliuoja zodziais iskreipdami ju prasme arba panaudoja nedoriems tikslams“. Tad klausimas butu toks: 1) Kas yra blogo tame, kad zmones zaidzia? Zmones zaide ir zais, ir jie negali gyventi be zaidimu. Zaidzia i tigriukai, ir katiniukai ir kt. gyviai.
  Kada sito zaidimo nebera, tada yra tragedija. Mires zmogus nebezaidzia.
  2) „Manipuliuoja zodziais“ – bet tai daro ne zmones, tai daro atskiri elementai, kurie sitame mato prasme. Jiems apgavyste yra „normalus“ dalykas. Bet tokie dalykai yra budingi kriminalinio mastymo zmonems, o ju yra mazuma. Juos vadina melagiais, smeizikais, gandu nesiotojais ir t.t. Bet negalima teigti, kad tai daro visi zmones. Cia ir yra absurdas. Pats autorius, pats taip daro, bet raso, kad tai daro visi zmones. Pardon, bet cia tikrai nera tiesa.

 8. Pijus says:

  3) „Jeigu aš matau kaip skriaudžiamas vaikas ar senas žmogus, keli jaunuoliai muša vieną, o keli dešimtys žiūri, stebi ir nieko nedaro, tai tada aš matau šių žiūrovų tolerancija.“
  Jusu pavyzdys absurdiskas, nes jusu mastymas atitrukes nuo tikroveje vykstanciu dalyku. Biblijos prisiskaites jus matote tai, ka norite matyti, bet ne tai, kas vyksta is tikruju. Su krikscionimis tai daznai pasitaiko, nes jie i pasauli ziuri tikinciojo akimis, bet as, asmeniskai, tokiu tikejimu netikiu, nes nematau jame realios naudos. Negalima buti religingu siais laikais, zinant tik viena religija – krikscionybe. Jeigu taip yra tai reikia kalbeti tik tokiu pat zmoniu tarpe, nes tada kalba eina tik apie tikejima. Reikia suvokti labai paprasta dalyka: jusu isivaizduojamas Dievas ir Velnias egzistuoja tik jusu vaizduoteje. Vedose ir pradiniame Induizmo etape niekas jokio Dievo nepiese. Jis nebuvo tapatinamas su zmogum. Tik veliau, primityviai mastantiems zmonems, Auksciausioji Esybe arba Dievas, buvo pradeti vaizduoti skulpturelese. Ir tai yra teisinga, nes ivairus vaizdavimai realaus Dievo, tapdavo kartais ir pamisimo priezastimi. Jusu teiginiuose apie Dieva ir Velnia, tai vel gi yra netiesos. Krikscionybeje teigiama, kad zmogus yra nuodemingas, todel jis daro ivairias klaidas ir nusizengimus. bet, gerbiamasai, siuo atveju teisi ne krikscionybe, o budizmas, nes joje teigiama, kad zmogus daro klaidas del nezinojimo. Krikscionybe tik siek tiek priartejo prie dvasios egzistavimo desniu, bet yra vietu, kur ji stipriai prasisove pro sali. Todel nereikia jos absoliutinti.

 9. Pijus says:

  Mazas vaikas paliete ugni ir nusidegino pirsta ar pirstus. Kas tai: nuodeme ar nezinojimas? Velnias ji pakuse ar noras pazinti ta materija lytejimu? Arba stai kitas momentas. Kristus ispirko zmoniu nuodemes? Ar jums yra zinoma, kad panaudojus bet kokio lygmens technologijas, bet kokia Dieviska galia, sito padaryti neimanoma? Parodykite man nors viena realiai egzistuojanti zmogu, kurio nuodemes yra ispirktos? Jeigu taip butu, tai zmogus nustotu evoliucionaves. Situ nuodemiu deka farmacininkai ir psichiatrai gauna milziniskus pelnus (mazdaug apie 70-80 milijardu doleriu per metus). Jeigu nebutu nuodemiu, tai nebutu nei karo, nei nusikaltimu, nei beprotystes, nei narkomanu, nei pedofilu, nei melagiu, nei smeiziku, nei zmogzudziu. Zmogus gali evoliucionuoti tik tada, jeigu jis iveiks sias problemas del kuriu kencia visa zmonija. Tad jusu teiginyje, kad zmones ziuri ir toleruoja, kai jaunuoliai musa viena, yra netiesa. Tai nera tolerancija, nes situos zmones yra apemusi baime del naudojamo smurto pries zmogu. Kad issiaiskinti kaip yra is tikruju, reikia apklausti kiekviena is ten dalyvavusiu ir tada, remiantis ju atsakymais, galima bus padaryti isvadas.
  Jusu klaida yra tame, kad jus Biblija statote auksciau uz gyvenime egzistuojancius desnius. Biblija atspindi tik dali situ desniu, todel ji ir yra vertinama. Jusu tikejimas yra i absoliuta, bet tai yra tik tikejimas. Tikejimas nera auksciausia vertybe, nes jeigu jus tuo patikejote, tai jus apsigavote pats arba jus apgavo. Yinojimas stovi kur kas auksciau ir jis lenkia visus tikejimus kartu paemus. Veda- reiskia zinojima. Ir religija gime, kaip filosofinis poziuris i pasauli. Faktiskai religija tada buvo kaip mokslas. Tad reikia grizti prie sakniniu dalyku ir tada viskas bus aiskiau, o neziureti i pasauli vien tik krikscionio ar komunisto akimis. Stai ir viskas.

 10. artas says:

  Yra tikėjimas iš kurio išsivystė religijos. Tikėjimas į aukštesnę valdančiąją ir kuriančią jėgą. Religijos yra to tikėjimo šakos savaip interpretuojančios tą aukščiausią jėga-protą-intelektą.
  Bet kurią religiją išpažįstantis yra vadinamas religingu žmogumi. Tai toks paprastas apibrėžimas Pijui, kuris nesutinka, kad religingas žmogus tai tas, kuris išpažįsta tik vieną religiją (krikščionybę).
  Apie tikėjimą jau rašiau, nepainiokime religijų su TIKĖJIMU. Jei žmogus tiki Kristų, jis išpažįsta krikščionybę (grubus pavyzdys).
  Apskritai paėmus religijos gana stipriai nutolusios nuo tikrojo tikėjimo, todėl remtis čia bet kokiomis iš jų būtų neišmintinga :)
  Kas gi liečia manipuliavimą žodžiu „tolerancija“, tai jis akivaizdus ir man tiesiog nesuprantama, kaip kiti to nemato.
  Juk vien frazė „Mes netoleruosime netolerancijos (nepakantos)“ ką pasako. O būtent tai yra ES oficiali linija. Reiškia mes visi turime toleruoti tai, ką prisako ES, kitaip mums tolerancijos apibrėžimas nebus taikomas. Atvirai šnekant net nesuprantu kodėl tą aiškinu, viskas Žarskaus straipsnyje puikiai išdėstyta ir pakankamai aiškiai. Nors kai kuriems, kad pilnai suprasti reikia perskaityti ne vieną kartą, o ne skaitant pirmą kartą ir užkliuvus už kokios frazės pulti rašyti atsiliepimą. Toliau skaitant užkliūnama už kitos frazės ir rašomas sekantis atsiliepimas, o vėliau dar vienas.
  Tai nėra išminties, greičiau nesivaldymo požymis, kai pametus galvą skubama kuo greičiau išsisakyti.
  Todėl mano pasiūlymas į daugiausiai rašančius mažiau kreipti dėmesį, nes tai juos paskatina rašyti tik dar daugiau. Išgirsti ką sako kiti jie nemoka :)
  Pagarbiai.

 11. to Pijus says:

  Pirmiausiai, aš esu nei krikščionis nei pagonis. Aš esu žmogus. Noriu pasikartoti – ir pagonių būna labai netolerantiškų, ir krikščionių būna labai labai dorų.

 12. nuomonė says:

  Puikus, labai gerai logiškai suręstas, labai reikalingas straipsnis, sumalantis į miltus „tolerastų“ demagogiją, absurdo ideologiją.

 13. Antanas says:

  Klupantis zmogus niekada nebus stiprus.Krykscionybe mums primete Kryziuociu Ordinas.

 14. Kemblys says:

  Antanai,
  Atsiversk http://www.wcer.org/ kairėje spausk ‘organisations’, Europoje rasi Lietuvą, atvertęs ‘religion’ apačioje rasi Galdiko piešinėlį :-]]

 15. Pijus says:

  Prasau atkreipti demesi i pacio autoriaus manipuliacijas:
  Pats žodis tolerancija yra lotyniškos kilmės (tolerantia) ir reiškia kantrybė, ištvermė. Lietuviui svetimžodis tolerancija nieko giliau nesako, o pasak Vydūno, kaip ir visi kiti svetimžodžiai, niaukia sąmonės šviesą. Vartokime seną lietuvišką žodį pakanta: Augindami pakantą tarp savęs auginame ir teisingumą, ir širdingumą (Vd); arba pakantumas: Negalima taikstytis su pakantumo atmosfera tinginiams ir darbo drausmės laužytojams (LKŽ).
  Dabar pabandysiu padaryti tai, ka turejo padaryti autorius, bet nepadare. Paimsime ir parasysime sio zodzio reiksme:
  toleráncija [lot. tolerantia – kantrybė]:
  1. priešingos nuomonės arba įsitikinimų gerbimas, pakanta;
  Kaip matote vien is sio pavyzdzio, kad tai yra vietinis musu lietuviskasis manipuliatorius. Jis neparaso iki galo sio zodzio vertes, o veliau pradeda jau siam zodziui prirasyti ivairias reiksmes.
  Stai jums pavyzdys is sovietiniu laiku manipuliatoriaus. Zodzio idealas sovietiniai ideologai nepakeite, o jeigu ir pakeisdavo tai labai nedaug. Sio zodzio reiksme butu tokia:
  ideãlas [pranc. idéal < gr. idea — sąvoka, vaizdinys]:
  1. tobulybė, pavyzdys, aukščiausias tikslas;
  2. žmogaus veiklos tikslo vaizdas, kuriame nėra tikrovės prieštaravimų
  Kadangi idealas ir idealizmas turi ta pacia sakni, tai sovietiniai ideologiniai manipuliatoriai paliko zodi idealas, o zodziui idealistas suteikdavo tik sita reiksme:
  idealistas- tikrovės idealizuotojas, svajotojas.
  Kodel taip reikejo padaryti? Ogi todel, kad tai atitiko marksizmui, nes idealizmas buvo priesinga materializmui filosofine kryptis. Taigi, idealista reikejo tapatinti su nepraktisku zmogumi, t.y. suteikti jam neigiama atspalvi, kadangi sitas zmogus nebuvo materialistiniu-marksistiniu paziuru.
  Tokie reikalai buvo su sovietmeciu egzistavusiais manipuliatoriais. Keiciasi valdzios, taciau manipuliatoriai neisnyksta kaip mamutai. Jie pereina nuo vienos manipuliavimu zmoniu nuomone sistemos prie kitos, t.y. prie kitokio pavadinimo sitemos, taciau ju veikimo principai islieka tie patys.

 16. Pijus says:

  Kaip minejau, zodis toleráncija [lot. tolerantia – kantrybė]:
  1. priešingos nuomonės arba įsitikinimų gerbimas, pakanta;
  pakanta (3 b )
  1. kantrybė, kantrumas: Jei ir skauda, turėk pakantą.
  2. pakentimas, tolerancija
  „Be kantrumo nebėra gerumo“
  Kaip matome cia viskas yra aisku, kad sis zodis reiskia priesingos nuomones ar isitikinimu gerbima.
  Kaip suteikti siam zodziui neigiama atspalvi? I pagalba pasitelkiamas Vyduno autoritetas, kad suteikti didesni svori savo postringavimams, o veliau, nepastebimai, yra ivykdomos machinacijos sito zodzio reiksmes atzvilgiu, kaip tai daro sukcius maisydamas kortas. Stai autorius raso:
  „Pakantumas, tolerancija, kaip ir kiekvienas reiškinys, yra ir geras, ir blogas.“ Kaip matome is sio pavyzdzio jau tolerancija yra tapatinama su pakantumu. Tad paziurekime zodzio pakantumas reiksme: pakantùmas sm. (2) → pakantus 2: Negalima taikstytis su pakantumo atmosfera tinginiams ir darbo drausmės laužytojams sp.
  Ir dar paziurekime zodzio pakantus reiksme: pakantùs, -ì adj. (4) žr. pakantrus:
  1. [Vilpišys] atsargus, gudrus, labai pakantus, yra be galo pavojingas mažiemsiems gyvuliams Blv.
  2. Būk tu namie kaip svečias. Pakantus, taktiškas svečias A.Gric. Kita nusikalstamumo egzistavimo priežastis yra pakanti pažiūra į įvairius tvarkos ir drausmės pažeidėjus sp.
  pakančiaĩ adv.: Visiems vienkart nėra galima pakančiai daryti ir įtikti Kel1881,74

 17. artas says:

  Pijui,
  o kodėl jis jums turėjo tai aiškinti?- ar papildyti žodžio reikšmes? Man asmeniškai labai aiški žodžio pakanta prasmė ir nematau jokio reikalo tai aiškinti papildomai.
  Man atrodo Pijau esate paprasčiausias grafomanas, kuriam svarbu rašyti, net nesvarbu apie ką. Ne visi turi tokias gramatikos, ar kalbos žinias, kad išlankstyti taip, kaip tai darote jūs.
  Man regis šiuo atveju manipuliatorius esate jūs, nes bandote supainioti žmones, bent jau aš susipainiojau skaitydamas ką rašote jūs, o ne straipsnio autorius.
  Patarimas jums – netuščiažodžiaukite, o jei turite ką pasakyti rašykite straipsnį ir pasiūlykite čia, jei jis bus vertas to jį išspausdins, va ir pamatysime pagal skaitytojų įvertinimus ko vertas jūs pats.
  Tai rašote? Ar visgi neturite apie ką?
  Pradėkite dirbti kažką naudingo ir nuo dabar!

 18. Pijus says:

  Kaip matome, jau siam zodziui suteikiama kita reiksme, t.y. „Kita nusikalstamumo egzistavimo priežastis yra pakanti pažiūra į įvairius tvarkos ir drausmės pažeidėjus sp.“
  Ir todel autorius tesia savo, gal but ilgai austa mintele: “ Tas pats tinka ir atskirai asmenybei. Jei aš tampu absoliučiai pakantus tam, kas yra priešinga mano religijai, mano etinėms vertybėms ar įsitikinimams, mano gyvenimas nebetenka prasmės, aš nebesivystau ir apskritai sunykstu kaip asmenybė ir lengvai pasiduodu bet kokioms įtakoms ar manipuliacijoms.“
  Jau po truputi autorius veda mus link nepakantumo. Tam reikalui iskeliama salyga, kuri praktiskai tikroveje egzistuoti negali: „tampu absoliuciai pakantus“. Ar galite parodyti man realiai egzistuojanti „absoliuciai pakantu zmogu“ ? Ar turite nors viena toki pavyzdi asmeninio gyvenimo praktikoje? Tokiu dalyku nera. Taciau, jeigu paimsite krikscionybe, tai ten Kristus teigia, kad jeigu tau sudave per viena skruosta, tai atsuk jam antra. Taciau pats Kristus nebuvo absoliuciai pakantus ir su Setono rezgalynemis jis visai nesitaikste.
  Tad tarp tolerancijos ir taikstymosi su negerovemis nera lygybes zenklo. Jeigu yra tai, kas yra „priesinga mano religijai“ (cia nesuprantama apie kokia religija eina kalba), tai tegul buna, nes tada ko verta ta religija, jeigu nuo kiekvienos issakytos minteles sita religija pradeda griuti, kaip kortu namelis.
  Blogis ir geris yra abstrakcios savokos. Tai, kas laikoma geriu vienoje salyje, nera priimtina kitoje salyje. Pavyzdys, daugiapatyste.
  Blogi ir geri kuria zmones, o ne zodziai. Blogas zmogus ta pati zodi „meile artimui“ gali isnaudoti savo blogiems tikslams. Autorius nekaip nesupranta, kad egzistuoja skitingi zmoniu tipai. Surink 100 zmoniu auditorija ir apklausk kiekviena, ka jam reiskia zodis „meile“. Atsakymai bus skirtingi. Surink 100 zmoniu is krikscioniskojo „Tikejimo zodzio“ ir jus gausite mazdaug panasius atsakymus. Surink 100 geju ir lesbieciu ir jus gausite taip pat panasius atsakymus i zodi „meile“, taciau jie labai skirsis nuo tu, kurie yra „Tikejimo zodyje“.

 19. Pijus says:

  ES kalbama apie tolerancija todel, kad is tikruju nepagarba kito zmogaus nuomonei kelia pavoju tam zmogui, kuris turi kitokia nuomone. „Pagonybe yra ne tokia, kokia yra krikscionybe, todel ja reikia sunaikinti“- toki suki gali mesti „netolerastai“. Komunistai, kaip uzkieteje ateistai, jau naikino pacia krikscionybe. Tai dar viena „netolerastu“ rusis. Fasistai degino zydus vien uz tai, kad jie yra zydai. Cia dar kita „netolerastu“ rusis.
  Taigi, mes turime fakta, kad yra zmones, kurie kuria blogi ir toks blogis yra toleruojamas kitu zmoniu ne kaip blogis, o kaip geris. Nes blogis nesako, kad jis yra blogis, jis pastoviai maukslinasi sau gerio kauke.
  Tad mes turime du dalykus: 1) Yra zmogaus tipas, kuris netoleruoja kito zmogaus nuomones, kuri yra, kaip geris. Pavyzdziui, nauji atradimai, naujai susikurusios religijos, naujos arba progresyvios idejos ir t.t.
  2) Yra zmones, kurie toleruoja ir priima kito zmogaus nuomone, idejas, atradimus ir t.t.
  3) Yra zmones, kurie toleruoja blogi: nusikaltimus, nedora, veidmainyste, neistikimybe, vagystes ir t.t.
  4) Yra zmones, kurie netoleruoja nei nusikaltimu, nei nedoros, nei isdavystes, nei veidmainiu, nei prostitucijos ir t.t.
  Reiskia visuomene turi pati tureti aiskias, o ne dviprasmiskas vertybes. Ji turi tureti aiskias etkos normas ir tada nereikes kliedeti del tolerancijos ir diskriminacijos ir isvedzioti pateisinimus tokiai nusikalstamai veiklai. Skaitykite L.Ron Hubbard „Kelias i laime“ ir jums nereikes aiskinti, ka reikia toleruoti ir ko nereikia toleruoti. Toks butu mano pasiulymas, nes nepamirskite, kad isprovokavus zmones netolerancijai buvo nuzudyti tu paciu zmoniu rankomis didziausi pasaulio genijai ir netgi atskiros tautos ir viena is ju yra prusu tauta.

 20. Pijus says:

  Kodel kartais atsiranda zmones, kurie agituoja ka nors diskriminuoti? Todel, kad tai yra budinga gana zemo lygio zmonems. Jeigu zmogus turi komunistinius isitikinimus, tai jis butinai atras kokius nors zmones, kuriuos jis nores diskriminuoti. Tas pats yra ir su fasistinio mastymo zmonemis. Tikras liberalas (as neturiu omeny Lietuvos liberalu partijas ar Rusijos liberalu partijas, kurie tik apsimeta liberalais) neturi jokio noro ka nors diskriminuoti.
  Jeigu jus apeme baime pries gejus, tai jus pats asmeniskai ir tvarkykites su sita baime. Manes jie negasdina, nes man ju gaila. Gal uzuojauta sitai kategorijai zmoniu butu kur kas stipresnis poveikis nei ju diskriminacija? Kaip ten bebutu piesiama, kokiom vaivorykstes spalvom, bet faktas yra tas, kad siuos zmones istiko nelaime. Maza to, ji neistiko ju siaip sau, netycia. Sita nelaime yra kaip pelnytas dalykas uz nedorai gyventa gyvenima. Todel jie ir toleruoja nedora, kad uzkresti siuo virusu ir kitus zmogelius, kurie neturi doros normu. Taip zmogus sumoka uz nedora gyvenima. Ir religijos pasaukimas buvo nukreiptas i tai, kad zmones butu garbingesni ir doresni. Bet jos savo tikslu nepasieke. Kodel? Todel, kad ignoravo viena fakta: yra dalis zmoniu, kurie kuria geri, ir yra dalis zmoniu, kurie kuria blogi, taciau uzsideda gerio kaukes. Reiskia yra normalus zmones ir nenormalus. „Medzius atpazinsite ne pagal ju lapus, o pagal ju vaisius“ – taip sake Kristus. Ir nebutinai reikia pulti ant keliu del sios ir kitos jo isminciu. Paprasciausiai reikia ta zinoti ir taikyti tai nedoru arba nenormaliu zmoniu atzvilgiu.

 21. Pijus artui says:

  Taip, as galiu jums parasyti straipsni. Cia sarmatuose duotoje valdymo schemoje yra duotas pavyzdys apie mela ir tiesa. Ivardinamas tai, kaip vienas is ginklu. As atkreipiau i tai demesi, kai ziurejau Petrovo lekcijas. Taciau atskiros Petrovo lekcijos sia tema nesu mates. Jeigu parasysite man nuoroda, tai galesiu panagrineti. Ir tada galeciau sia tema parasyti straipsni.
  Ir nereikia, artai, manes gasdinti „atsiliepimais“. Manes tikrai nejaudina jusu tie gasdinimai. As nesu tas mokinukas, kuri jus isivaizduojate.
  Straipsni apie mela ir tiesa tikrai galeciau parasyti. Nes is tikruju yra labai nedaug zmoniu Lietuvoje, kurie skiria situos dalykus. Manau, kad jus taip pat turite problemu su situo dalyku. Mat, aukstasis issilavinimas Lietuvoje yra toks, kad apie siuos gyvybiskai svarbius dalykus niekas nemoko. Todel ziniasklaida gali skleisti dezinformacija ir pateikti tai, kaip informacija. Jeigu zmones labiau skirtu mela nuo tiesos, tai sitai issigimusiai Lietuvos ziniasklaidai greiciau ateitu galas.

 22. arvydas says:

  Pijau,
  jei galite parašyti, tai rašykite savu vardu, nes čia nuorodų niekas nerenka, suranda, jei reikia publikuoja ir pamiršta. Kiek žinau nuorodų archyvo čia nėra, bet jei sakote, kad žinote apie ką rašyti, tai rašykite savais žodžiais. Beje gal pasakysite kur čia sarmatas.lt radote pavyzdį apie melą ir tiesą?
  Čia melas ir tiesa yra bendriniai dalykai, kurie įvardijami, kaip chronologinis ginklas, ideologija ir t.t.. atskiros dalies apie melą nėra ir nebuvo, nes visi šie ginklai yra melas, išskyrus tiesioginį šaunamąjį ginklą.
  Taip kad Pijau galvokite savo galva, bet neieškokite nebūtų dalykų. Rašykite apie tai ką suprantate.

 23. Pijus artui says:

  Gerb. Arvydai, melas ir tiesa priklauso informaciniu ginklu sriciai pagal KOBe klasifikacija. Tokiu pagrindu yra kuriama informacija ir dezinformacija. Pas Petrova as maciau tai vienoje lekcijoje. Tad man reiketu perklausyti kai kurias is ju ir as tada galesiu jums pasakyti tiksliai. As jums parasiau todel. kad yra ta schema straipsnyje „Pasakyk, kas tavo priešas? Valdžios sistema“. Taciau ten nieko nerasoma apie mela ir tiesa, kaip apie informacini ginkla. As tai prisimenu is Petrovo lekcijos.
  bet kokiu atzvilgiu, apie mela ir tiesa jus jokio straipsnio neturite. Manau, kad galeciau tuo prisideti prie gana sauniu ir gyvybiskai svarbiu visai tautai straipsniu, kuriuos galima rasti sarmatas.lt

 24. arvydas says:

  Pijui:
  Tai rašykite, bet pasikartosiu, visos šios sritys, kaip ideologija, chronologija, metodologija – priklauso melo sričiai, todėl nėra prasmės rašyti apie melą atskirai, nes dažniausiai visa tai, kas paminėta jau yra melas. Asmeniškai aš pas Petrovą tokio dalyko nemačiau, bet jei sakote, kad matėte – puiku, rašykite.

 25. Sarmatas says:

  Pijau, ką kažkas naudos – melą ar tiesą – priklauso nuo sumanymo. Jei norėsi apgauti, turėsi meluoti (neišduoti savo tikrų ketinimų, planų), nes jei atvirai išsakysi savo kitiems nepriimtinus planus, gali nepasisekti. Bet tas pats yra ir turint gerų (dorų) sumanymų. Tada tenka gudrauti. O gyvenime reikia mažiau pulti į kraštutinumus. Jei reikia, galima ir į snukį. Tik su meile..

 26. Pijus artui says:

  Gerb. Sarmatai, tai, ka jus sakote priestarauja rysiu su visuomene technologijai. Tai atsitinka todel, kad kai kurie zmones, turedami patirti tam tikrose tarnybose, painioja tai su tuo, kas daroma kontrzvalgyboje. Jusu zodziuose atsispindi kontrzvalgybininku mastymo sablonai: “ Pijau, ką kažkas naudos – melą ar tiesą – priklauso nuo sumanymo. Jei norėsi apgauti, turėsi meluoti (neišduoti savo tikrų ketinimų, planų), nes jei atvirai išsakysi savo kitiems nepriimtinus planus, gali nepasisekti.“
  Rysiuose su visuomene sis dalykas neveikia ir nereikia i ja ziureti, kaip i savo priesa, kuri reikia apgauti.
  Petrovas issake labai daug geru dalyku ir jo schemos tikrai didziulis darbas, bet nereikia i Petrova ziureti kaip autoriteta ir neanalizuoti jo darbu. As vertinciau apie 70 % jo darbu, kaip labai vertingu. Bet yra dalyku, kur jis prasisove labai stipriai, t.y. pataike i „piena“. Tai per daug dideli svyravimai. Galima siek tiek prasisauti, bet nepataikyti i taikini arba nupilti ne savo taikini, tai cia yra per daug. Daugeli dalyku jis paeme is kontrzvalgybos ir KGB. Bet mane nustebino kiti dalykai: is vienos puses tai labai geras zinojimas apie sita grupele multimilijardieriu ir ju tikslus, ir is kitos puses, pripaisymas jiems nebutu savybiu ir to, kas jiems is tikruju yra neprieinama, nors visa pasauli jie pasiruose paversti vergais. Siandien jau yra technologiju, kurios pranoksta visus turimus ju mokslinius institutus, kurie dirba sitos grupeles uzgaidu igyvendinimui. Todel Petrovo pagaminta produkta galima panaudoti tik dalinai. Yra vietu, kuriose jis praslydo pavirsiumi, t.y.panasiai, kaip jums pasakotu zmogus apie Paryziu, pats niekada ten nebuves.
  Jus klystate, jeigu isivaizduojate, kad “ tas pats yra ir turint gerų (dorų) sumanymų. Tada tenka gudrauti.“ Panasiai elgiasi siandien gydytojai su savo ligoniais, o kartais net su ju artimaisiais.
  Nesugebejimas skirti melo nuo tiesos yra viena is pagrindiniu kliuciu, jungiant zmones vienai veiklai, kuriant organizacijas arba net valstybes. Tada svetimos jegos gali padaryti su tais zmonemis, kuriuos jus jungiate bendrai veiklai, ka nori. Nepades net paprociai ar senuoliu priesakai. Nepades ir gasdinimas velniu, setonu ar net tuo, kad setonas yra melo tevas.
  Reikia zinoti zmogaus prigimti ir ko jam is tikruju reikia. Jus kalbate apie sumanyma, bet, deja, jus einate prie sekancio zingsnio. Pirmiausia turi buti ideja. Panagrinekite siuos zodzius – ideja, idealas, idealistas ir jus suprasite, kad egzistuoja siela, kuriai nereikia jusu minimu (melo ar tiesos panaudojimo, kaip ginklo) dalyku. Jai nereikia todel, kad jos galia yra sunkiai suvokiama dabartiniu protu, nes tai yra is tikruju milzinas. Bet sitam milzinui, kad jis galetu zaisti savo milziniskus zaidimus, reikalinga tiesa. Be jos jis praranda savo geruma ir geranoriskuma, bei nora zaisti pagal taisykles. O sitie pilkieji bedvasiai padarai, kurie nekaip negali prilygti sitam milzinui nei intelektu, nei kitais sugebejimais, griebiasi klastos, apgaules ir kitu zemu dalyku, kad ji supancioti ir paversti vergu. Zmogus sioje zemeje yra tik tam, kad pasimokytu is savo per daug ilgai besitesianciu pralaimejimu. Ir jeigu Lietuva eis situo keliu, t.y. laisves, susikalbejimo, doros ir dvasinio tobulejimo keliu, tai jos ukiniai reikalai tikrai prades tvarkytis, nes bus sustabdyti situ ubagisku sielu zmogeliu planai, kurie sukaupe i savo rankas didziausias pasaulio aukso atsargas. Jie yra pavergti aukso ir karstligiskai siekia jo. Bet nepamirskite ir apie tai, kad jie yra nenormalus. Kaip sake zymus rusu poetas A. Puskinas “ Genijus ir piktadaryste – tai du tarpusavyje nesuderinami dalykai“. Ir tas, kuris bando tai suderinti yra ne genijus, o beprotis.

 27. Pijus Sarmatui says:

  Gerb. Sarmatai, prasau nepagalvoti, kad as esu Petrovo kritikas. Tikrai taip nera, nes as labai gerbiu si zmogu ir manau, kad tai tikrai yra didis zmogus. Klausydamas jo tikrai zavejausi jo analize, bet, deja, buvo momentu, kurie tikrai nuliudino. Vien ismokto „analitinio“ mastymo siandien neuztenka. Reikia eiti giliau, o giliau pakabinti neiseina, jeigu zmogus nesinaudoja paciom pazangiausiom ne „analizavimo“ technologijom, nors tai yra gerai, bet ir Zinojimo technologijom, kurios, aciu Dievui, kaip parode praktika, nera ikandamos, nei KGB, nei CZV. Tad Vedos dar karta irode savo gyvybinguma ir pranasuma.

 28. arvydas says:

  Pijau,
  Tai rašote straipsnį?
  Čia nėra vieta diskusijoms, užkrauname svetainės vietą savais atsiliepimais. O pažiūrėkite kiek prirašėte, du (2) straipsniai išeitų.
  Tai kaip su straipsniu?

 29. Pijus arvydui says:

  Taip, dekoju uz pasiulyma. Rasau, tiksliau jau pradejau. Issiusiu jums el. pastu.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top