Atsakomybės įstatymas [projektas, I korekcija]

2010, 30 birželio, 20:10 | kategorija Metodologija | atsiliepimų (9) | peržiūrų 656 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

LR Konstitucija skelbia: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tautos tikslas – išsaugant Tautos dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, būnant nepriklausoma, įkūnijant prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, puoselėjant Lietuvos žemėje tautinę santarvę, sukurti atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę.

Blogas, tiesiog nusikalstamas Seimo, savivaldybių tarybų, Prezidento ir Vyriausybės vykdomas valstybės valdymo organizavimas yra tolygus nusikaltimui prieš Lietuvos žmonės.

Vertinti mūsų išrinktųjų darbą turi teisę ir privalo kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis.

Vadovaudamiesi LR Konstitucijos 2 straipsniu, priimame šį Įstatymą:

Prezidento, Seimo ir savivaldybių

tarybų narių atsakomybės

Įstatymas

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas suteikia Lietuvių Tautai galimybę įvertinti Seimo narių, Prezidento ir savivaldybių tarybų narių darbą ir tuo pačiu priversti juos garantuoti konstitucinę Tautos apsaugą bei užtikrinti Tautos gyvenimo kokybės gerinimą.

2 straipsnis. Neišmanymas ir kompetencija

Tautos gyvenimo kokybės pablogėjimas be rimtos priežasties prilyginamas neišmanymui vykdant veiką (pareigas) pagal Lietuvos piliečių suteiktus atitinkamus įgaliojimus. Tautos gyvenimo kokybės pagerėjimas prilyginamas kompetencijai (kompetentingam darbui).

3 straipsnis. Neišmanėliai ir meistrai

Vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsniu, Prezidentas ir visi be išimties Seimo ar savivaldybių tarybų nariai, priklausomai nuo jų valdymo rezultatų, gali būti neišmanėliais arba meistrais.

4 straipsnis. Neišmanymo ar kompetencijos nustatymas

 1. Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių neišmanymo ar kompetencijos nustatymą vykdo Tauta. Kiekvienas rinkėjas šiuo klausimu balsuoja asmeniškai ir slaptai. Balsavimas vyksta ir rezultatai nustatomi atitinkamai tokia pat tvarka, kokia nustatyta Lietuvos Respublikos Prezidento (Žin., 1993, Nr. 5-89, Žin., 2008, Nr. 135-5234), Seimo rinkimų (Žin., 1992, Nr. 22-635, Žin., 2000, Nr. 59-1760 (2000 07 19)) ar savivaldybių tarybų rinkimų (Žin., 1994, Nr. 53-996, Žin., 2006, Nr. 143-5445 (2006-12-30)) įstatymuose.

 2. Prezidento valdymo rezultatus Tauta vertina Prezidento rinkimų metu, Seimo ar savivaldybių tarybų narių valdymo rezultatus Tauta vertina Seimo ar savivaldybių tarybų narių rinkimų metu.

 3. Rinkimų metu kiekvienas rinkėjas, atėjęs į rinkiminę apylinkę, kartu su biuleteniu gauna verdikto baigiančiam kadenciją Prezidentui, Seimo ar savivaldybės tarybos nariui projektą. Verdikte trys punktai: „Vertas padėkos“, „Vertas nuobaudos“, „Be pasekmių“. Slapto balsavimo metu rinkėjas pasirenka savo sprendimo variantą.

 4. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas nuobaudos“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas neišmanėliu.

 5. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas padėkos“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas meistru.

 6. Jei nustatyta rinkėjų balsų dauguma nei vienas iš aukščiau išvardintų sprendimų nėra patvirtinamas, tai laikoma, kad Tauta priėmė sprendimą „Be pasekmių“.

5 straipsnis. Nuobauda ir paskatinimas

 1. Neišmanėliu paskelbtas buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys nedelsiant netenka visų turėtų privilegijų ir per vieną mėnesį nuo paskelbimo neišmanėliu termino, grąžina valstybės biudžetui per visą prezidentavimo ar nario kadenciją gautą atlygį, atskaičius (paliekant jam) tik paskaičiuotą nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio už visą prezidentavimo ar narystės kadencijos laikotarpį sumą. Toks asmuo nebegali kelti savo kandidatūros į Prezidento postą, Seimo ar savivaldybės tarybos narius atitinkamuose dvejuose, sekančiuose po jo kadencijos pabaigos, rinkimuose.

 2. Nuobauda gali būti:

  1. atidėta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai;

  2. atidėta ir panaikinta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Vertas padėkos“;

  3. atidėta ir sumažinta per pusę, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Be pasekmių“.

Visos nuobaudos pagal Tautos paskelbtus Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių neišmanymo ar kompetencijos nustatymo nuosprendžius yra sumuojamos.

 1. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Be pasekmių“, tai toks asmuo, neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų nuobaudų, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.

 2. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Vertas padėkos“, tai toks asmuo:

  1. neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų nuobaudų, gauna per visą savo kadencijos laikotarpį gauto atlyginimo dydžio premiją;

  2. turintis ankščiau atidėtų ir sumažintų nuobaudų, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.

6 straipsnis. Įstatymo galiojimas

Pagal šį įstatymą pripažintam neišmanymui senaties terminas netaikomas. Atsiradus naujoms aplinkybėms referendumu Tauta gali priimti sprendimą iš naujo vertinti buvusiuose rinkimuose išrinktą Prezidentą, Seimo ar savivaldybės tarybos narį ir Tautai priėmus naują sprendimą, toks buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys gali būti reabilituotas arba netekti premijos, nubaustas arba apdovanotas.

7 straipsnis. Įstatymo galiojimo neatšaukiamumas

 1. Asmenims, pripažintiems neišmanėliais pagal šį įstatymą, nėra taikoma amnestija arba malonė.

 2. Tautos įvertinimo, arba jos sprendimo vykdymo vengimas yra prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.

 3. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys, kurio valdymo rezultatus turi įvertinti Tauta, visokiausiais būdai ir gudrybėmis bando išsisukti nuo vertinimo, tai pasibaigus dviem mėnesiams nuo vertinimo pradžios termino, jis tampa neišmanėliu ir jam taikoma nuobauda, numatyta šio įstatymo 5 straipsnio 1 punkte.

 4. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys bando išvengti Tautos nustatytos jam nuobaudos, tai jis, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos, Lietuvos teisėsaugos organų privalo būti surastas, o jo bandymas išvengti Tautos nustatytos jam nuobaudos prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Įstatymo keitimas

 1. Sumanymą keisti ar papildyti šį įstatymą turi teisę pateikti Seimui ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų.

 2. Įstatymą atšaukti, panaikinti ar sustabdyti jo veikimą galima tik referendumu.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Kviečiame prisijungti visus kas neabejingi tam, kas vyksta Lietuvoje.
Tai galite padaryti
tiesiog čia, vėliau įrašę savo pašto adresą (geriausia g-mail).
Laukiame jūsų, jūsų pasiūlymų, jūsų idėjų ir svarbiausia noro veikti kartu.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurner



Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 9

 1. Antanas says:

  LR konstitucija=prostitucija.Kai valdziai yra patogu ji daro pataisas,o juk tai pagrindinis salies istatymas,kuriam pataisu nereikia.

 2. Pijus says:

  Tai bent! Tikri saunuoliai! Bet juk tai dabar sedintiems valdzioje, tai yra peilis po kaklu. Pagal si istatyma mes turetume tikra valdzia ir vagisiai nebeisdristu nosies ten kisti.

 3. algimantas says:

  Šaunu , taip ryžtingai veikiant, jau per tris metus bus galima pasiekti ryškių ekonominės ir teisinės veiklos pažangių rezultatų.

 4. Kestutis says:

  darbas geras, kurį reikia padaryti iki galo.
  Ar turite galimybę viešinti,
  kas  įstatymo autorius?
  Ar galima apjungti jėgas teikiant šį projektą
  KP
  parašykite kaunas@pukas.lt

 5. Valdemaras says:

  Neigiami įstatymo poveikiai:
  1. Tam tikra visuomenės dalis ypač provincijoje iš esmės politika nesidomi ir gali neobjektyviai vertinti. Ypač su šiuolaikinėmis žiniasklaidos priemonėmis visuomenei sunku atskirti grūdus nuo pelų. Todėl teisingumas gali likti neįgyvendintas.
  2. Atsiras pastovus pozicijos ir opozicijos noras apjuodinti vieniems kitus visuomenės akyse, ir ne visada teisingai.
  3. Per pirmus metus „prisidirbęs“ valdininkas žinodamas, kad gresia bauda norės kuo daugiau „prisiplėšti“ per likusią kadenciją.
  Todėl manau, kad noras teisingas, bet pats įstatymas koreguotinas.
  Pagalvokime.

 6. Kestutis Zukauskas says:

  Saunu ,puiki pradzia,aisku reikia tobulinti.Supraskim,kad turim daug priesu,kurie nores mums kenkti.Tai dar reiktu pagalvoti,kai ir apsaugot zmogu kuris dirbs Lietuvai.Ju daug ir jie turtingi!

 7. Augustinas says:

  Daug gerų pasiūlymų pateikė mokslų daktaras Edvardas Satkevičius savo knygoje LABGEBA. 
  Mano svetainėje: (www.nemokamaenergija.net) skyrelyje „MINTYS“ įdėti jo straipsniai ir jo adresas. Manau jis sugebės pateikti kokybišką įstatymą, jeigu tikrai atsirado noras įdiegti Lietuvoje tikrą savivaldą ir demokratiją.
  Iki šiol tokio noro Seime nebuvo…
  Girdėjau , kad Vokietijoje su kandidatu sudaroma sutartis su piniginėmis sankcijomis neįvykdžius sutarties- tinkamai nesugebėjus atstovauti rinkėjų interesus…Reikia nors nusirašyti…

 8. Nauris says:

  Skamba gan poetiškai ir patraukliai. Jei neklystu tai Aivaro poezija.
  Kritiniai vertinimai:

  Kiek man yra žinoma nuobaudos tai teismų kompetencijoje. Reiktų dar ir pasidomėti tokių veiksmų atitikimu teisės aktams O šiuo pasiūlymu vertinimą ir nuobaudos skyrimą bandoma permesti supratimo neturintiems rinkėjams. Žinant MIP poveikį rinkėjams, galimybęs rezultatų klastojimui rezultatas gali tapti ir priešingu.

  Susidorojama su neįtikusiais, bet sąžiningai dirbusiais, kuriems tas atlyginimas vienintelis pragyvenimo šaltinis. O korumpuotiems tai lyg ir netiesioginis paskatinimas dar daugiau pelnytis. Juk atlyginimas lyginat su kyšiais tai ašaros jūroje

  Sakykit, o kaip tada su nepopuleriais, bet būtinais sprendimais? Ar jie jau taps visai nereikalingi?

  Vaizdžiai tariant. Jei jūs, savo namo statybai pasisamdot darbų vykdytoją pagal gražias akis, pasitikėdamas tik jo duotais žodiniais pažadais. Pasibaigus numatytam darbų atlikimo terminui jums rezultatas nepatiko ar pasikeitė jūsų nuomonė, ar kas nors jums pakuždėjo, pradedat reikalauti iš jo oficialiai jam išmokėto atlygio nepaisydami išparcialiuotų medžiagų, nors visą tą laiką turėjote galimybę stebėti jo veiksmus ir negalėjote paprieštarauti dėl įstatymo netobulumo. Išsireikalavus savo, jis jus paduoda į teismą ir tikėtina laimi procesą. Jis išlošia dvigubai, o jūs pralaimite dvigubai.

  Atsakomybė turi būti kontroliuojama einamuoju laikotarpiu, o ne po visko. Tikimybė paveikti gresiančiomis nuobaudomis gali būti veiksminga tik sąžiningų žmonių atžvilgiu. Šakėmis grėbenčių tokiais šposais nepagasdinsit.

  Tik sutarčių už konkrečius, o ne abstrakčius darbus sudarymas ir atsakomybė už sutarties salygų pažeidimą kurį nustato ar nenustato kompetetingi tam išrinkti asmenys vadovaudamiesi teisės aktais gali suteikti vilčių geresniam rezultatui.

  Jeigu klystu, pataisykit.

 9. I. Joks įstatymas negali prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisiniams aktams. Šis projektas prieštarauja.
  2. Kad valdžia sąžiningai dirbtų – valstybės teisinės sistemos teisinėje bazėje neturi būti leidžiančių piktnaudžiauti teise „spragų“ (kad doriems žmonėms nekiltų pagunda). Egzistuojanti valstybės ir jos teisėsaugos teisinė bazė ne tik pilna tokių „spragų“ – bet joje (net ir galiojančios Konstitucijos tekste) gausu „diametralių“esminės teisinės prasmės supriešinimų. Apie tai išsamiau skaitykite: infa.lt/19483/zenonas-jurgelevicius-alternatyvaus-poziurio-i-esama-politika-pristatymas/ .
  3. Susistemintos, teisiškai ir logiškai nuoseklios Lietuvos Respublikos teisinės bazės projektas jau ruošiamas…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top