- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Dabartis ir A.Daleso doktrina [sutrumpinta]

Daugelis jau žinoma skaitę A. Daleso doktriną, bet neskaičiusiems bus įdomu palyginti tai, ko buvo siekta ir kas iš viso to pasiekta jau šiandien. Beje, norėtume įspėti, kad viskas, kas rašoma žemiau yra sukurta, kaip grožinė literatūra, nors, kai kurie laiko tą gryna tiesa. Ši „doktrina“ niekada nebuvo užrašyta anglų kalba, o pirmą kartą pasirodė Rusijos spaudoje 1990-ųjų pradžioje ir yra pati iš savęs romano „Amžinas šauksmas (Вечный зов)“ fragmentų rinkinys. Tačiau įdomi tuo, jog nesvarbu kas ją užrašė, tačiau to realizacija vykdoma nuosekliai.

HarvardasPlano (A. Daleso doktrinos) autorius Alenas Dalesas (Allan W.Dullas -1893 –1969) – nuo 1947m. (įkūrimo momento) dirbo JAV CŽV. 1942-1945m. vadovavo politinei žvalgybai Europoje. 1953-1961 m. – CŽV direktorius. „Šaltojo karo“ ideologas, vienas iš žvalgybinės veiklos prieš TSRS ir kitas socialistines valstybes organizatorių.

Ištrauka iš „Harvardo projekto“: “

__Pasibaigs karas, viskas nurims ir nusistovės. Ir mes visas turimas jėgas: visą auksą, visą savo materialinę galią skirsime žmonių bukinimui ir apkvailinimui! Žmogaus smegenys ir sąmonė turi gebėjimą keistis, todėl pasėję Tarybų Sąjungoje chaosą, mes nepastebimai pakeisime tikras vertybes netikromis ir priversime žmones tomis netikromis vertybėmis tikėti. Kaip? Mes subursime aplink save bendraminčius, surasime sau sąjungininkus pačioje Rusijoje. Epizodas po epizodo bus pradėta vykdyti grandiozinė savo mastais pačios nepaklusniausios Žemėje tautos žūties tragedija, galutinis ir nesugrąžinamas tautos sąmonės užgesinimas. Pavyzdžiui, iš meno ir literatūros mes palaipsniui išguisime jo socialinę esmę; dailininkus ir rašytojus atpratinsime domėtis išraiška ir tyrinėjimu tų procesų, kurie vyksta tautos gelmėse. Literatūra, teatras, kinas – viskas vaizduos ir šlovins pačius žemiausius žmogiškus jausmus. Mes visokeriopai palaikysime ir padėsime taip vadinamiems dailininkams, kurie įkyriai kals į žmonių sąmonę sekso, smurto, sadizmo, išdavystės kultą – žodžiu, visokį amoralumą. Valstybės valdyme mes sukursime chaosą ir sumaištį. Mes nepastebimai, bet aktyviai ir nuolatos sudarysime sąlygas valdininkų despotiškumo klestėjimui. Biurokratizmas ir vilkinimas bus laikomi dorybėmis. Sąžiningumas ir padorumas bus išjuokiami, taps niekam nereikalingi ir virs praeities atgyvenomis. Įžūlumas ir akiplėšiškumas, melas ir apgaulė, girtuoklystė ir narkomanija, gyvuliška baimė vienas kito ir begėdiškumas, išdavystė, nacionalizmas ir priešiškumas kitoms tautoms – visų pirma priešiškumas ir neapykanta rusų tautai — visa tai mes kultivuosime vikriai ir nepastebimai, kol visa tai suvešės ir įsitvirtins. Ir tik nedaugelis, visai nedaugelis įtars ar net supras, kas vyksta. Bet tuos žmones mes įstumsime į beviltišką padėtį, paversime juos pajuokos objektais, rasime būdų juos apjuodinti ir paskelbti visuomenės atmatomis. Rausime dvasines šaknis, suvulgarinsime ir naikinsime tautinės doros pagrindus. Taip mes naikinsime kartą po kartos. Pradėsime nuo vaikų ir bręstančių paauglių, daugiausiai dėmesio skirsime jaunimui — skaldysime, demoralizuosime ir morališkai smukdysime jaunus žmones. Mes padarysime juos cinikais, nepraustaburniais ir kosmopolitais*. Štai taip mes tai padarysime!“

*kosmopolitas – žmogus, nejaučiantis ryšio su kraštu, iš kurio yra kilęs arba kurio pilietybę turi, deklaruojantis savo bendrumą su viso pasaulio kultūra. (Šaltinis: „JAV CŽV direktorius Alenas Dalesas”, 2007 m.).

______________________________________________________

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. d., doc., Satkevičius Edvardas, J.I.Kraševskio 6-1, Kaunas 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com Knygą galima įsigyti pas autorių, Humanito knygine Kaune Donelaičio g. VDU patalpose ir Vilniuje Universiteto g. 4 šalia VU. Kaunas 2010 01. 31 d.

Gerb. skaitytojai, norintys galite atsisiųsti šį įrašą PDF formatu, paspaudę nuorodą žemiau:

  A. Daleso Doktrina (124,3 KiB, 1 683 atsisiuntė)

Nuo redakcijos:
Nors daugelis iki šiol šventai tiki šios doktrinos egzistavimu, tačiau iš tiesų ji tik mitas – toks dokumentas realiai neegzistuoja ir yra paprasčiausia klastotė. Juk turbūt ir patys puikiai suvokiate, kad tie, kurie realiai planuotų tokius dalykus, juos vykdytų paslapčia, o ne trimituotų apie tai visam pasauliui.