Dėl Ukrainos krizės labiausiai galima kaltinti Ameriką ir NATO

2014, 11 birželio, 20:41 | kategorija Ideologija | 20 komentarų | peržiūrų 1 296 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

foto

sako 25 metus Amerikoje gyvenantis buvęs sovietinis disidentas, publicistas V. Anelauskas

Neseniai vartant bičiulių atsiųstus laikraščius iš Lietuvos, į akis krito „Laisvame laikraštyje“ išspausdintas interviu su Amerikoje gyvenančiu buvusiu sovietiniu disidentu bei publicistu Valdu Anelausku. Praėjus vos keletui metų nuo atvykimo į Ameriką, vos tik išmokęs anglų kalbos, V. Anelauskas parašė oficialią Amerikos politiką demaskuojančią knygą „Discovering America as it is“. Kalbėdamas apie savo pažiūras, knygos autorius sako, kad likimo ironija yra tai, jog bėgęs nuo sovietinio režimo Tarybų Sąjungoje, o Amerikoje ieškojęs laisvės ir demokratijos, jis ta „demokratija“ labai greitai nusivylė. „Kai pamačiau tikrąjį Amerikos veidą, supratau, kad blogis – visur vienodas, ir greitai iš sovietinio disidento tapau disidentu ir Amerikoje“, – teigė V. Anelauskas.

Radikaliomis pažiūromis šis lietuvis pasižymi ir šiandien. Taip pat ir Ukrainos klausimu. Iš daugybės straipsnių šia tema V. Anelausko pasisakymai išsiskyrė tuo, kad jie labai prieštarauja oficialiajam (tiek Lietuvos, tiek Amerikos) požiūriui į tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje. O ypač – kas įvykius joje eskaluoja. Pasak V. Anelausko, dėl šiandieninės situacijos Ukrainoje reikia kaltinti Ameriką ir NATO. „Rusijos prezidento Putino veiksmus reikia vertinti ne kaip agresiją, bet kaip gynybą, – teigia jis. – Kas Putinui belieka, jei Amerika sulaužė visus pažadus ir susitarimus dėl NATO nesiplėtimo į buvusias sovietines bei Rytų Europos šalis? Negi Obama tikisi, kad Putinas lengva ranka atiduos Ukrainą ir žiūrės, kaip jo panosėje NATO stato savo bazes? Kvaila yra taip galvoti ir naivūs būtų ukrainiečiai manydami, kad Rusija kada nors geruoju jiems leistų įstoti į Europos Sąjungą. Juk kiekvienam aišku, kad kur šiandien Europos Sąjunga, rytoj bus ir NATO. Tas pats ir su Gruzija. Todėl juokinga, kai šiandieniniai Putino veiksmai vadinami neprognozuojamais. Labiau prognozuojamus sunku ir įsivaizduoti. Putinui nereikia NATO bazių aplink Rusiją ir jis kol galės, tol neleis. Jis, kaip ir bet kuris kitas šalies vadovas, gina savo valstybę. Na, o kokius metodus pasirenka, čia jau kitas klausimas…“

Taip šiandien labai aktualiu klausimu mąsto V. Anelauskas, o toliau „Amerikos lietuvio“ skaitytojų dėmesiui pateikiame mintis iš „Laisvame laikraštyje“ skelbto interviu „Būtent Amerika sukūrė geopolitinę krizę Ukrainoje, siekdama pakenkti Rusijai!“ Beje, norime pabrėžti, kad spausdindami šias kai kam galbūt pasirodysiančias kontroversiškomis mintis, laikomės pagrindinės savo laikraščio nuostatos – laisvo žodžio ir laisvos nuomonės principo. Na, o tuos, kas nesutinka su autoriaus nuomone, – kviečiame diskutuoti.
Audronė Simanonytė

——————————–

Valdas ANELAUSKAS

Dvi broliškas tautas skaldo išorinės jėgos
Vertinant Ukrainos krizę, pirmiausia reikėtų aiškiai suprasti – kas per valstybė yra Ukraina. Kas gerai žino istoriją, turbūt sutiks, kad tai tiesiog dirbtinai sukurta valstybė. Juk ukrainiečiai ir rusai yra panašūs kaip žemaičiai ir suvalkiečiai. Gal net dar daugiau. Žemaitis nuo suvalkiečio skiriasi daugiau, negu ukrainietis nuo ruso. Aš, pavyzdžiui, gerai mokėdamas rusų kalbą, galiu kuo puikiausiai suprasti ir ukrainietiškai kalbantį, net pats jų tarme kalbėti, o būdamas suvalkietis, žemaitiškai kalbančio lietuvio beveik nesuprantu. Net mūsų mažutėje Lietuvoje yra ir suvalkiečiai, ir dzūkai, ir aukštaičiai, ir žemaičiai, visų labai skirtingos tarmės, tačiau ar tai reiškia, jog mes visi nesam viena tauta?

Visada sakau ir sakysiu, kad visos europiečių, o ir apskritai baltos rasės tautos šiandien turi kovoti bendrai už savo išlikimą. Juk pasaulyje mūsų liko mažiau nei 10 procentų! Na, o ukrainiečiai su rusais – tai dvi pačios artimiausios slavų tautos, kurios tiesiog privalo laikytis viena kitos. Juk kas bent kiek domisi istorija, tas žino, kad Kijevas per amžius buvo vadinamas rusų miestų motina. Būtent iš ten kadaise ir atsirado pirmoji Rusijos valstybė – Kijevo Rusia. Iš ten kunigaikštis Sviatoslavas patraukė į kovą su chazarais ir juos nugalėjo, už ką jų palikuonys ligi šiol slavų tautoms keršija… Todėl akivaizdu, kad Ukrainoje šiandien susidariusią situaciją išnaudoja išorinės jėgos. Jos kursto nesantaiką tarp šių dviejų slaviškų „žemaičių“ ir „suvalkiečių“, vadovaudamosi sena kaip pasaulis taktika – divide et impera – skaldyk ir valdyk!..

Ukraina – sudedamoji Amerikos geopolitinio karo prieš Rusiją dalis
„Tam, kas domisi šiandieninio pasaulio procesais, Ukrainos įvykiuose būtų labai naivu neįžvelgti Amerikos geopolitinio karo prieš Rusiją. Kiršinti slavų tautas, kad kiršintojui būtų lengviau jomis manipuliuoti, – toks Amerikos planas. Juk jeigu Ukrainai pavyktų išeiti iš Rusijos sferos, tai tada vadinamasis anakondos žiedas tik dar labiau suspaustų Rusiją. Kodėl tai žinodama Rusija turėtų nusileisti ir atiduoti Ukrainą savo priešams? Į tokį „kodėl“, manau, net Landsbergis nesugebėtų atsakyti.

Mano įsitikinimu, šiandien yra ne tiek svarbu išsaugoti vieningą Ukrainos valstybę, kuri tokia iš tiesų niekada ir nebuvo, kiek išsaugoti slavų vienybę vis labiau globalėjančiame pasaulyje. Juk ne kas kitas, o Rusija greitai liks vos ne vienintelė valstybė pasaulyje, sauganti tradicines šeimos bei apskritai moralės vertybes. Todėl į Ukrainos įvykius tiek Amerikai, tiek kitiems pasaulio „galingiesiems“ reikėtų kuo mažiau kištis, o kilusią krizę palikti spręsti patiems broliams slavams – ukrainiečiams ir rusams. Mes taip pat nenorėtume, kad kilus konfliktui, kad ir tarp žemaičių ir suvalkiečių, už mus jį spręstų kažkokios išorinės jėgos. O į naujojo prezidento rinkimus Ukrainoje aš žiūriu lygiai taip pat, kaip ir į rinkimus Lietuvoje: tokį prezidentą ten „išrinks“, kokį bus liepta išrinkti.

Krymas niekada nebuvo Ukraina
Šiandien visi gerai žinome, kad Krymas niekada nebuvo Ukrainos teritorija. Ukrainiečių kalba kalbantį ten ir dabar sunku surasti. Krymas visada buvo rusų žemė, už kurią jie praliejo labai daug kraujo karuose su turkais. Krymas atsidūrė Ukrainos sudėtyje tik po to, kai Nikita Chruščiovas 1954 metais nusprendė jį Ukrainai „padovanoti“. Beje, Chruščiovas lygiai taip pat norėjo ir Prūsiją prijungti prie Lietuvos. Jis tą siūlė Antanui Sniečkui, bet pastarasis buvo pakankamai protingas ir atsisakė. Juk jei tuomet prie Lietuvos būtų buvusi prijungta vadinamoji Kaliningrado sritis, šiandien turėtume daug didesnę Lietuvos teritoriją ir labai daug rusų.

Kodėl Kosovas turėjo teisę į referendumą, o Krymas neturi?
Apskritai dėl Ukrainos įvykių didžiausia atsakomybė šiandien tenka JAV. Juk būtent Amerika jau 20 metų siekia nustumti Rusiją iš politinės arenos, apsupti ją NATO bazėmis ir galiausiai – geopolitiškai sunaikinti. Rusija tokioje situacijoje, savaime suprantama, yra priversta imtis atsakomųjų veiksmų.

Apskritai man yra visiškai suprantamas Rusijos nenoras atiduoti Krymą Ukrainai. Ko vertas vien Sevastopolis, kuris visada buvo (ir tebėra) svarbiausias Rusijos karinio laivyno Juodojoje jūroje uostas. Kaip Rusijos prezidentui žiūrėti į tai, kad dabar jį norėtų užimti JAV ir įrengti ten NATO laivyno bazes?! Kaip Putinas turėtų į tokias JAV užmačias reaguoti? Pagaliau, kaip bet kokia kita valstybė Rusijos vietoje reaguotų?!.
Įdomus faktas yra tai, kad Krymo referendumas pasaulyje yra vienbalsiai vadinamas antikonstituciniu, tarsi ten gyvenanti rusų dauguma neturėtų teisės į sprendžiamąjį balsą. Kas atsakys į klausimą, kodėl, pavyzdžiui, Kosovas turėjo teisę į referendumą dėl nepriklausomybės, o Krymas neturi? Kodėl gi Vakarai galėjo ardyti buvusios Jugoslavijos teritorinį vientisumą, tačiau Rusija negali ardyti Ukrainos valstybės vientisumo? Kodėl čečėnų siekį būti nepriklausomais nuo Rusijos remti galima, bet negalima remti krymiečių ar rytų ukrainiečių, norinčių būti nepriklausomais nuo Ukrainos?

Galų gale, kodėl Amerika gali bombarduoti ir okupuoti daugybę šalių ir tai nelaikoma jokia agresija (nors žūsta šimtai tūkstančių žmonių), o Rusijos kariuomenės įvedimas į Krymą (dėl ko faktiškai niekas nežuvo) laikomas baisia agresija?!. Atsakymas vienas – todėl, kad šiandien pasaulio politiką „daro‘ Amerika ir ji vadovaujasi dvigubais standartais. Vien Lietuvoje dėl to keliama tokia isterija, kad lietuviškoji „žiniasklaida“ su savo propaganda „į vienus vartus“ šiandien kuo toliau, tuo labiau primena sovietinę propagandą.

Aš asmeniškai remiu Krymo žmones: jeigu jie nori būti Rusijos sudėtyje, tai niekas negali jiems trukdyti. Lygiai kaip, beje, remčiau ir „zapadencus“ – Vakarų Ukrainą, jei jie norėtų būti toliau nuo Rusijos ir arčiau Europos. Šiuolaikiniame pasaulyje visi žmonės turi turėti teisę laisvai apsispręsti, su kuo ir kaip jiems gyventi. Būtent tai ir yra tikroji demokratija.

„Karo“ su Rusija pasekmės Lietuvai būtų labai skaudžios
Gaila, tačiau atrodo, kad į visišką psichozę pavirtusio Lietuvos „karo“ su Rusija pasekmės Lietuvai bus labai skaudžios. Jau dabar kai kurie lietuviai verslininkai sako, kad dėl šio dirbtinai eskaluojamo konflikto Lietuva patirs rimtų ekonominių ir finansinių nuostolių, gali būti prarasta daugybė darbo vietų, dėl ko kils nauja emigracijos banga. Tačiau šiuos žodžius išgirdęs kažkoks buvęs ministras anądien pasakė, kad neva verslo interesų negalima kelti aukščiau šalies geopolitinių interesų. Tik įdomu, kieno geopolitinių interesų – Lietuvos ar Amerikos?

Akivaizdu, kad iki šiol buvusi tik nedideliu „šašu“ Rusijos pašonėje, Lietuva šiandien verčiama realiu Rusijos priešu. Tik įdomu, jei konfliktas su Rusija įsiliepsnos, ar bus kas ją realiai apgins? Žinoma, kad Rusija pyksta, kai JAV naudoja Lietuvą savo geopolitiniams tikslams. Taip pamažu Lietuva tampa tos valstybės, kurios kaimynystėje visą laiką gyveno ir gyvens, priešu.

Ne vienas politikos analitikas pastebėjo, kad daug protingesnės taktikos laikosi Latvija su Estija. Gerai suprasdamos, kad šiame didžiųjų žaidime jos yra tik mažyčiai pėstininkai, sudėtingoje situacijoje jos „nešokinėja“, o elgiasi diplomatiškiau, negu Lietuva. Tuo tarpu Lietuva už savo išsišokimus gali būti labai stipriai nubausta. Ir kažin ar tada jai Amerika padės?

Na, o kol kas viskas vyksta pagal planą. Amerikos siekiai, kad kuo daugiau raketų būtų dislokuota Rusijos pašonėje, pamažu pildosi. Vien dėl to Lietuvai skirtas toks neadekvačiai aktyvus vaidmuo šiame su Ukraina susijusiame geopolitiniame žaidime. Ne be reikalo Amerika jau visiškai atvirai ima kalbėti apie JAV raketų, o galbūt net ir branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje bei Lenkijoje. Ir visa šiandieninė psichozė Lietuvoje „ruuusaiii puolaaa!“ sudaro tam kuo palankiausias sąlygas.

Bet jeigu, neduok Dieve, taip atsitiktų, kad NATO raketos ar net branduolinis ginklas būtų dislokuotas Lietuvoje, tuomet tai tikrai iš Rusijos pusės galima laukti atitinkamo atsako. Ne be reikalo po to, kai į Lietuvą atskrido šeši JAV naikintuvai, Rusija iš karto atsiuntė į Baltarusiją dvigubai daugiau naikintuvų. Visai nesunku numanyti, kas būtų… jeigu būtų! Jei, pavyzdžiui, Lietuvoje esančios JAV raketos su branduoliniu ginklu būtų nutaikytos į Rusiją, kaip manote, į kur būtų nutaikytas toks pat ginklas iš Rusijos? Į JAV? Tikrai ne. Į Lietuvą! Su visomis mūsų nuostabiomis pievomis, ežerais ir miškais. Ir nei Grybauskaitė su visa savo svita, nei pats Dievas tada mums nepadėtų…

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 20

 1. Haris Počiabūtas says:

  ,,Ukraina – sudedamoji Amerikos geopolitinio karo prieš Rusiją dalis“?
  pasakyk tai ukrainams  buvusiems maidane,kvaily…

 2. "Hariui" says:

  Idiote, ukrainieciams, buvusiems maidane, nieko nereikia sakyti, jie uzmokesti gavo ir gali tokiau gerti ir narkasintis kol pinigai neuzsibaigs. Kai uzsibaigs, eis vel vogti ir valkatauti, is kur galvoji tie bomzai buvo surinkti (jei sugebi galvoti is viso?).

 3. Kestutis says:

  Nu tu cia ir komentara skelei…
  Gal turi konkreciai pazystamu kur rytinei Ukrainoi? Patikek manim ten tas zodis MAIDANININKAS, askutiniu metu vos ne keiksmazodziu yra tapes.

 4. ernis says:

  kur mes girdėjome tokias frazes:“Ukraina yra dirbtinai sukurta valstybė?“ Ogi iš Rolando Paulausko. Ir kitos Anelausko mintys laaabai jau Paulausko stiliuje.
  Ko tai Paulauskas surinko tik apie 9000 balsų kandidatuodamas. Tai žmonės nepasitiki juo? O kas tu esi Anelauskai? Tikrai švari tavo biografija?

 5. Vitalka says:

  Koks skirtumas, Erni, kiek jis tų parašų surinko? Čia visai ne į temą šaudai. Žmogus pateikė savo nuomonę, kuri man labai patinka, nes irgi panašiai mąstau. Gaila, kad Lietuvoje susiformavo toks visuomenės sluoksnis, kuris iškart ieško kaltų kaip raganų deginimo laikais.

 6. aisku kad Ukraina naudojasi visokie erniai says:

  youtu.be/3hHM49NALIQ

  ir
  youtu.be/sdnBKiCDanQ

  ERNI TU KAS?

 7. Joris says:

  Blaivus straipsnio autoriaus žvilgsnis į esamą situaciją!

 8. pagarba autoriui says:

  Pagarba straipsnio autoriui. Išdėstyta tiksliai ir aiškiai, be dūmų uždangos. Žinoma, kad daug kas nesutiks su atviros tiesos sakymu, bet tai jau jų problema, kad nesugeba gyliau mąstyti, o sugeba tik atkartoti purvasklaidoje pateikiamas versijas. Jeigu žmogui neduota analizuoti, tai jam nieks nepadės, jis tik gali krykštauti iki pamėlynavimo, kad yra teisus, nes remiasi tik fanatišku įsitikinimu, bet ne logika ir faktais.

 9. Mindas says:

  Erniui – o tu mažiau paulausko klausyk ir daugiau savarankiškai ieškok info apie ukr istoriją. Gal ką atrasi visai priešingo, kad ten nuo amžių amžinųjų vieninga tauta gyvena? :)))

 10. Taigi says:

  „– Kas Putinui belieka, jei Amerika sulaužė visus pažadus ir susitarimus dėl NATO nesiplėtimo į buvusias sovietines bei Rytų Europos šalis?“
  Atsakymas: Okupuoti Krymą ir kitas rytines Ukrainos žemes.

 11. PP says:

  Nei R. Paulauskas tų minčių autorius, nei jis vienas apie tai kalba. Taip kad nereikia čia važiuoti ant Paulausko. Tai tiesiog faktas kaip plyta į kaktą.

 12. Stebetojas says:

  Koks skirtumas, kad G. Bush isdūrė Gorbačiovą dėl NATO rinų?
  Ar nors vienam iš jų priklausė ( teisėtai) derybų objektas?
  Ir kada jums paaiškės, kad tiek Obama, tiek Putinas yra viso labo IMF statistai, atliekantys savo vaidmenį pagal išankstinį scenarijų?
  Jų priešprieša taps į tikinama, kai Putinas nustos bendrauti su BIS ( Bank of International Settlements)

 13. tiesa says:

  va cia apie penta kolona kas ji tokie ir pavoju tautoms. kas supranta rusiskai Когда поднимется Россия?
  https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=69088908&v=TdiHi3Fj9OA&x-yt-ts=1402601098

 14. Audrone says:

  Labai gaila kad Lietuva meldziasi  nato ir Amerikai,didziausiai agresoriai pasaulyje,tiek daug sukelusiai karu pasaulyje,atnesusiai tautoms tiek kanciu.Visos pasaulines krizes atejo is Amerikosper Amerikos bankus,uz paskutine krize taip pat turim buti dekingi Amerikos bankams,kurie lengvai skolindami prispausdintus savo popieriukus parklupde Lietuva ant keliu,del ko jauni prasiskoline  zmones yra priversti palikti savo sali siandien.Jau senosios europos salys pradeda tai suvokti.O ka tu Lietuva manai

 15. tiesa says:

  pritariu visom keturiom. pries tai mano komentare youtube sakoma gali daug zuti zmoniu kol supras kas vyksta is tikro . ir jau visai galimas dalikas, kad pačioj rusijoi padaris ta pati ka ukrainoi- naujosis tvarkos pasekėjai ir ju misijos finalas resursai gamtos bus ju rankose. o tada naikins tous kurie bus jiem balastas dar arsiau.

 16. Lauryna says:

  Nesutinku, kad ukrainiečiai tai tie patys rusai. Tai tas pat kaip kalbėti apie lietuvius ir latvius. Latviai iki 1918 m. taip pat neturėjo savo valstybės, jų kalba panaši į lietuvių. Tarp kitko autorius tegul nuvažiuoja į dzūkiją ir pasikalba su tikrais dzūkais, pamatys kiek daug bendrų žodžių su lenkais, bet dzūkas ne lenkas. Nesvarbu, kad autorius buvo disidentu tarybų sąjungoje, tarybinis auklėjimas ir požiūris labai jaučiamas jo mastysenoje.

 17. To tiesa says:

  kazkoks ch*o kazka apie USA varo… o pas pati ant stalo Apple kompas stovi :D:D tegu pasistato pradzioj rusu sukurta ir pagaminta kompa, o ne erezijas kazkokias skelbtu, shylgshu ziureti! ateiti balsuoti ir gryzti i USSR kuri net toletinio popieriaus nesugebejo pasigaminti????? :D:D:D 

 18. > to tiesa says:

  „Saul“, ar vel kliju is ukisku prekiu parduotuves pavogei, vel apsinesei ir viesojoj bibliotekoje prie kompo prilindai? Tai koks ten is tikruju tu tavo megstamiausiu kliju pavadinimas, zinau kad is D raides prasideda, bet nebemikciok, isstenek visa pavadinima. O isstenejes, eik, pasirink siuksliu konteineryje ne visai supuvusia bulkute, pasistiprink ir eik miegoti, tik ziurek, Putino nesusapnuok,  nes vel teks pora menesiu psichuskej praleisti, nebegalesi cia musu juokinti savo kliedesiais.

 19. Jonas says:

   Na, puikus autoriaus straipsnis mąstančiam žmogui, o protingesnės TAUTOS….stengiasi kratytis NATO!!!!

 20. Romas says:

     Sveiki.
  Malonu, kad žmonės turi savo nuomonę ir sugeba ją argumentuoti. Savo nuomonę kas kaltas dėl Ukrainos krizės turiu ir aš. Priminsiu senus Rusijos carų priesakus Pvz: “ RUSIJA BE UKRAINOS IMPERIJA NIEKADA NEBUS!,  “ KOL  BUS PIGI DEGTINĖ IR DUONA, RUSIJOJE  REVOLIUCIJOS NEBUS“ , patarlę  “ ROSIJA  RODNAJA  A UKRAINA  ZOLOTAJA“  ( Rusija tik gimtoji, o Ukraina auksinė)
   Taigi Rusijai Ukrainos reikia, visais laikais troško būti imperija “ DERŽAVA“, diktuoti visam pasauliui savo sąlygas, užkariauti ir pavergti  kaimynines valstybes. Visam laisvajam pasauliui nėra jokių abejonių ar neaiškumų kas čia yra agresorius ir kodėl kenčia suklaidinti Ukrainos rusakalbiai žmonės.  Iš dalies ir patys kalti, patys norėjo karo. Per karą deja šaudo (ne bulvėmis mėto). Žmonėms kurių smegenys išplautos Rusiškos prapogandos situacija atrodys kitaip, deja. Visiems geros dienos!

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top