Gyventojų kiekis Lietuvoje 2010.06

2010, 19 birželio, 18:31 | kategorija Genocidas | atsiliepimų (42) | peržiūrų 4 129 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

GYVENTOJŲ KIEKIŲ SKAIČIUOTĖ

Edvardas Satkevičius

Bendros pastabos

Lietuvoje po Perestrojkos valdžią užgrobusi grupuotė vykdo lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių bei kalbinių mažumų šiuolaikinį genocidą (Šiuolaikinis genocidas — tautų ir mažumų naikinimas be tiesioginių didelių šaudymų, numarinimų badų ar sunaikinimų dujų kamerose). Genocido vykdymo užtikrinimui naudojami melas ir psichologinis apdirbimas. Meluojama apie deportuotų į Vakarus žmonių kiekį ir aiškinama, jog išvyko nevykėliai ir išdavikai, o “patriotai” liko Lietuvoje. Nuslepiama, jog 2010 metais Lietuvoje teliko tik penktadalis darbo vietų, lyginant su darbo vietų kiekiu Perestrojkos pradžioje. Vyriausiajai Rinkimų Komisijai (VRK) draudžiama skelbti rinkėjų kiekį, kuris būna rinkimų ar referendumo diena Lietuvoje. Statistikos Departamentas skelbia du kart didesnį gyventojų kiekį, negu tikrovėje jų yra Lietuvoje. Tos klastotės būtinybė grindžiama tuo, kad didžioji dalis Europos Sąjungos (ES) lėšų Lietuvai skiriama proporcingai paskelbtam, o ne tikram gyventojų kiekiui.

Lietuvos gyventojų deportacijos masto slaptumo užtikrinimui ir ES apiplėšimo užtikrinimui per Lietuvoje gyvenančių gyventojų klastotes, net yra priimtas slaptas įstatymas ar nutarimas, kuris šias klastotes priskiria politikai. Prokuratūra ir teismai neturi teisės užsiimti politika ir tuo pačiu šiomis klastotėmis, nes nusikalstama Lietuvos valdžia jas priskiria prie politikos.

Visiems gerai žinoma, jog beveik visi iš Lietuvos išvaryti Lietuvos senbuviai neišbraukiami iš rinkėjų sąrašų ir jiems nesudaromos sąlygos balsuoti užsienyje. Yra daug atvejų, kai žmogus virš 15 metų gyvena užsienyje, o rinkėjų sąrašuose jis laikomas kaip gyvenančiu Lietuvoje.

Rinkėjų apklausos prieš rinkimus ir ypač po rinkimų rodo, jog rinkimuose dažniausiai dalyvauja apie 80% Lietuvoje gyvenančių rinkėjų. VRK skelbia kiek procentų rinkėjų dalyvavo rinkimuose nuo sąrašo, bet ne nuo gyvenančių Lietuvoje. Kadangi arti pusės rinkėjų jau Vakaruose, tai gaunasi labai mažas procentas — tik šiek tiek daugiau 40%. Tuo pagrindu Lietuvos politinės partijos kvailina žmones, jog didžioji jų dalis yra neaktyvūs ir nedalyvauja rinkimuose. Tikrovėje net 80% Lietuvoje gyvenančių rinkėjų yra aktyvūs ir dalyvauja rinkimuose. Apklausų po rinkimų duomenis žiniasklaida nuslepia ir dar kvailina rinkėjus, jog jie buvo neaktyvūs.

Vaikų kiekio iki 18 metų, t.y. iki pilnametystės skaičiuotė

1990 metais Lietuvoje buvo 996,7 tūkstančio vaikų iki 18 metų. Apie 1988 metus Lietuvoje kasmet gimdavo virš 58 tūkstančių vaikų. Jei ne Perestrojka, tai dabar turėtume 1 milijoną 45 tūkstančius vaikų gimusių Lietuvoje. Dabar turime gimusių Lietuvoje vaikų iki 18 metų:

1. 1992 53.6 2. 1993 46.7 3. 1994 42.8

4. 1995 41.2 5. 1996 39.2 6. 1997 37.8

7. 1998 37.0 8. 1999 36.4 9. 2000 34.2

10. 2001 31.5 11. 2002 30.0 12. 2003 30.6

13. 2004 30.4 14. 2005 30.6 15. 2006 30.3

16 2007 32,4 17 2008 35,1 18 2009 36,7

Viso iki 18 metų 687,1 tūkstančio gimusių.

Gimusieji, statistiniai rodikliai

metai 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gim. 42376 41195 39066 37812 37019 36415 34149 31546 30014 30598 30419 30541 31265 32346 35065 36682

Vaikų iki 18 metų

Metai

Iš viso, tūkst.

1990

996,7

1995

971,3

2000

871,3

2001

852,8

2002

828,4

2003

802,3

2004

775,2

2005

746,3

2006

718,8

Pagal oficialią statistika vien gimusių iki 18 metų nuo 1990 metų iki 2009 metų imtinai sumažėjo 996,7-687,1 = 309,6 tūkstančio.

Apie 20% Lietuvoje gimusių vaikų jau paimta į Vakarus, t.y. 687,1 x 0,2 = 137,4 tūkstančio.

Lietuvoje 2010 metų pradžiai lieka 687,1 x 0,8 = 549,7 tūkstančio.

Sumoje jau į Vakarus išvežta 309,6 + 137,4 = 447 tūkstančiai.

Visiems gerai žinoma, jog vaikai iki 18 metų sudaro tik nedidelę deportuotų gyventojų dalį. Kaip galima paaiškinti Landsbergio, Adamkaus ir kitų aršių lietuvių tautos priešų teiginius, jog iš Lietuvos gali būti išvykę viso iki 500 tūkstančių? Akivaizdų, jog tai sąmoningas lietuvių tautos priešų melas. O gal jie yra apakę ir sumaišė rinkėjus su vaikais?

Referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 2003 m. gegužės 10-11 d. Referendumo rezultatai

Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius – 2040 (100.00% nuo 2040).
Miestų ir rajonų, atsiuntusių duomenis, skaičius – 60 (100.00% nuo 60).
rinkimų teisę turinčių piliečių – 2638886, referendume dalyvavo – 1672317 (63.37%),
negaliojančių biuletenių – 20526 (1.23%), galiojančių biuletenių – 1651791 (98.77%),
referendumas laikomas – įvykusiu.

Gyventojų kiekis 2003 05 10 Referendumo dėl ES metu

VRK duomenimis rinkimų teisę turinčių piliečių – 2638886, referendume dalyvavo – 1672317 (63.37%).

Pastaba. VRK nuslėpė, kiek rinkėjų jau negyveno Lietuvoje, o iš sąrašų nebuvo išbraukti.

Panaudojus muilą ir alų, kad geriau praslystų kaulas, referendume sudalyvavo arti 90% Lietuvoje gyvenančių rinkėjų. Priimu, jog dalyvavo tik 80% rinkėjų. Tokiu atveju rinkėjų skaičius Lietuvoje referendumo diena buvo (1672317:80)x100 = 2090396

Referendumo dienai iš Lietuvos į Vakarus jau buvo deportuota ne mažiau kaip 2638886 – 2090396 = 548490 rinkėjų.

1991 02 09 vyko Gyventojų visuotinė apklausa dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės. Tada oficialiai buvo užregistruoti 2 652 738 rinkėjai. Tuo metu iš Lietuvos į Rusiją buvo išvykę apie 20 000 žmonių. Apklausoje dalyvavo 2 247 810, t.y. 84,74%. Tuo metu 1991 metais Lietuvoje gyvenančių rinkėjų kiekis ir sąrašinis rinkėjų kiekis gana tiksliai atitiko vienas kitą.

Imant nuo 1991 metų iki Referendumo dėl ES, rinkėjų Lietuvoje sumažėjo

2 652 738 – 2090396 = 562342

Vaikų iki 18 metų oficialiai pagal gimimą sumažėjo 996,7-802,3 = 194,4 tūkstančio. Tikrovėje dar apie 10% Lietuvoje gimusių, t.y. apie 80 tūkstančių, buvo paimta į Vakarus. Sumarinis kiekis vaikų paimtų į Vakarus iki 2003 metų referendumo jau sudarė 274,4 tūkstančio.

Bendras deportuotų kiekis Lietuvos pajungimo ES dienai 562342+274400 = 836742 gyventojų. Tai verčia galvoti, jog bendras deportuotų į Vakarus kiekis Lietuvos pajungimo ES dienai jau ne tik siekė 840 tūkstančių, bet ir gerokai viršijo milijoną, jei imtumėme didėjimo duomenis, kurie buvo Perestrojkos pradžioje.

Skaičiavimas pagal oficialiai paskelbtas amžiaus grupes

1.5. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes

Metų pradžioje Tūkstančiais

Amžiaus

grupės 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Iš viso 3512,1 3487,0 3475,6 3462,5 3445,9 3425,3 3403,3 3384,9 3366,4

0–14 710,0 686,6 659,6 633,0 608,8 585,1 560,4 538,1 517,0

15–59 2133,8 2126,3 2131,4 2136,2 2138,8 2148,5 2148,9 2154,9 2158,6

60+ 668,3 674,1 684,6 693,3 698,3 691,7 694,0 691,9 690,8

Iš šios lentelės matome, jog vaikų 0-14 amžiaus grupėje per 8 metus sumažėjo arti 200 tūkstančių pagal gimimus. Kadangi daug vaikų paimta į Vakarus po gimimo, tai vaikų sumažėjimas per 8 metus turėjo būti gerokai virš 250 tūkstančių. Tokiu būdu sumažėjimas grupėje nuo 0 iki 18 metų turėjo siekti 300 tūkstančių.

Pakankamai aišku, jog darbingo amžiaus žmonių sumažėjimas Lietuvoje turėjo būti bent 3 ar 4 kart didesnis ir siekti virš milijono. Viso sumažėjimas per 8 metus buvo tikriausiai virš 1,3 milijono.

Pateiktoje lentelėje matosi aiški klastotė. Po pajungimo ES, per 2003 ir 2004 metus į Vakarus buvo laisvanoriškai-priverstinai iškeldinta arti 400 tūkstančių darbingo amžiaus Lietuvos žmonių, bet tai visiškai neatsispindi lentelėje. Rodomas net 20 tūkstančių padidėjimas.

1.1. Gyventojų skaičius Metų pradžioje, tūkst.

Metai Iš viso

19591 2696,7      19701 3118,9      1971 3160,4 1972 3197,6

1973 3229,6       1974 3259,3 1975 3288,5 1976 3314,8

1977 3342,5        1978 3367,5 19791 3391,5 1980 3404,2

1981 3422,2        1982 3443,7 1983 3470,7 1984 3499,7

1985 3528,7 1986 3560,4 1987 3597,4 1988 3635,3

19891 3674,8 1990 3693,7 1991 3702,0 1992 3706,3

1993 3693,9 1994 3671,3 1995 3643,0 1996 3615,2

1997 3588,0 1998 3562,3 1999 3536,4 2000 3512,1

2001 3487,0 2002 3475,6 2003 3462,5 2004 3445,9

2005 3425,3 2006 3403,3 2007 3384,9 2008 3366,4

1 Gyventojų surašymų duomenys.

Iš lentelės matome, jog nuo 1986 iki 1989 metų gyventojų Lietuvoje kasmet didėjo po 37 tūkstančius. Vėliau prasidėjo rusakalbių gyventojų išvažiavimas iš Lietuvos ir prieaugis pradėjo sparčiai mažėti. Oficialiai didžiausias gyventojų kiekis Lietuvoje 1992 metais buvo didžiausias ir sudarė 3 milijonus 706 tūkstančius. Jei lietuvių tautos gyvenimą nesujauktų Perestrojka, tai nuo 1990 metų iki 2010 metų Lietuvoje padidėtų gyventojų 37000×20 = 740 000. Jau 2010 metais Lietuvoje turėtų gyventi 3560400 + 740 000 = 4300400 gyventojų.

Net remiantis suklastotais 1,5 milijono padidintais duomenimis, Lietuva iki 2008 metų pradžios neteko 4300400 – 3366400 = 934000 gyventojų.

Jau 1991 metų pabaigoje prasidėjo deportacija į Vakarus. Pradžioje kasmet laisvanoriškai-priverstinai išvykdavo apie 40 tūkstančių, o vėliau šis skaičius pradėjo artėti prie 100 tūkstančių. Po Lietuvos pajungimo ES, per pirmus kelis metus kasmet buvo deportuojama maždaug po 300 tūkstančių pačių darbingiausių gyventojų. 2008 metų pradžiai Lietuvoje buvo palikta tik apie 2 milijonus Lietuvos senbuvių. Pilni nuostoliai siekė virš 2,3 milijono.

2008 m. spalio 12 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir Referendumas dėl Ignalinos at. Elektr. darbo pratęsimo

rinkimų teisę turinčių piliečių – 2695997, rinkimuose dalyvavo 1305757 (48,43%),
Pastaba. Tuo metu Vakaruose jau buvo prasidėjusi krizė ir buvo sparčiai stabdomos statybos. Daug lietuvių dirbo nelegalais ir jie jau 2008 metų vasarą buvo masiškai atleidžiami iš darbo. Didžioji jų dalis (virš 100 tūkstančių) buvo laikinai grįžę į Lietuvą ir dalyvavo rinkimuose. Tai nulėmė laikiną didesnį gyventojų kiekį Lietuvoje. 2010 metais į Vakarus išvyko ne tik sugrįžusieji, bet ir dar šimtai tūkstančių likusių be darbo Lietuvoje.

Jei tik 80% dalyvavo, tai rinkėjų viso (1305757:80)x100 = 1632196. Kai kurios apklausos po rinkimų parodė, jog rinkimuose dalyvavo 83% rinkėjų. Tokiu atveju rinkimų dieną Lietuvoje buvo 1305757:83)x100 = 1573201 rinkėjas.

Vaikų iki 18 metų Lietuvoje rinkimų dienai buvo likę apie 570 000. Gyventojų Lietuvoje rinkimų diena buvo apie 1573201+570000 = 2143201.

Lietuvoje 2010 metų viduryje lieka tik apie 1,8 milijono gyventojų, nes apie 300 tūkstančių po rinkimų išvyko į Vakarus..

Yra didelė tikimybė, jog buvo klastojimų ir dalyvavusių rinkimuose kiekis padidintas bent 100000. Tuo pagrindu gyventojų kiekis Lietuvoje Referendumo dieną galėjo būti apie 2 milijonus.

Pateikiu dar vieną skaičiavimo būdą, kuris daliai žmonių gali būti labiau suprantamas

Oficialiai buvo paskelbta, jog mokslo (tiksliau mokymo) metų pradžioje pirmokėlių buvo tik 28 tūkstančiai. Viso vaikų iki 18 metų 1990 metais Lietuvoje buvo 996,7 tūkstančio. Vaikų 1987-1988 metais gimdavo virš 58000. Dabar gimimų turėtų būti virš 60 tūkstančių ir tuo pačiu pirmokėlių virš 60 tūkstančių. Jų yra aiškiai mažiau pusės. Reikia priimti domėn, jog daugelį pirmokėlių atvedė vienas iš tėvų, nes antras jau Vakaruose ir dar daugelį pirmokėlių atvedė seneliai, nes abu tėvai Vakaruose. Vien šitie duomenys rodo, jog darbingų gimdančių žmonių Lietuvoje yra gerokai mažiau pusės, o tiksliau tik ketvirtadalis.

Darbingo amžiaus žmonės nuo 24 iki 60 metų paprastai sudaro pusę gyventojų. Viso turėtų būti virš 4 milijonų. Darbingų virš 2 milijonų. 3/4 jų išvaryti į Vakarus, t.y. 1,5 milijono.

Vaikų iki 18 metų jau turėtų būti virš milijono 58000×18=1 044 000.
Iki 10 metų vaikų 28000×10=280 000. Vidurines mokyklas 2010 metais baigė 42000. Priimu, jog vidutiniškai vienų gimimo metų paauglių yra apie 45000. Paauglių nuo 10 iki 18 metų 45000×8=360000. Sumoje 280000+360000 = 640000. Mažiausiai 996700-640000 = 356700 iki 18 metų jau neturime. Pensininkų taipogi jau daug Vakaruose. Po Perestrojkos į Rytus išvyko tik apie 50 000.

Sumoje Lietuvą paliko 1500000 + 356700 = 1856700 gyventojų. Pridėjus pensininkus, gali susidaryti virš 2 milijonų.

Bet kuris apytikslis skaičiavimas rodo, jog maždaug 2 milijonai išvaryti iš Lietuvos. Landsbergis, Dumčius, Adamkus, Statistikos departamentas, visas Seimas ir jo sudaryta vyriausybė vykdo genocidą ir meluoja, jog iš Lietuvos išvyko iki 500 tūkstančių. Nusikalstamas Seimas ir jo sudaryta vyriausybė turi būti paleisti ir genocido vykdytojams turi būti iškeltos baudžiamosios bylos. Prezidentės pareiga tai padaryti, o Lietuvos senbuvių, dar esančių Lietuvoje, pareiga paremti prezidentę masiniais dažnais mitingais, piketais, demonstracijomis ir kitais galimais būdais.

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. d., doc.,

Edvardas Satkevičius

J.I.Kraševskio 6-1, Kaunas 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com. Knygą galima įsigyti pas autorių, Humanito knygine Kaune Donelaičio g. VDU patalpose ir Vilniuje Universiteto g. 4 šalia VU.
Kaunas 2010 06. 06 d.

Kviečiame prisijungti visus kas neabejingi tam, kas vyksta Lietuvoje.
Tai galite padaryti
tiesiog čia, vėliau įrašę savo pašto adresą (geriausia g-mail).
Laukiame jūsų, jūsų pasiūlymų, jūsų idėjų ir svarbiausia noro veikti kartu.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 42

 1. artas says:

  Kembliui,
  man asmeniškai jūsų pasiūlymų nereikia, juolab, kad dabar branginatės kaip jaunamartė išgalvodamas klausimų-atsakymų žaidimą. Kas atspės – tam prizas – pasakysiu idėją,
  Tad tuo pačiu metu noriu užduoti klausimą jums: ar pats vienas, be pagalbos galite įgyvendinti savo idėją? Jei ne, tai džiaukitės, jei jums dar kas nors ką nors siūlo, juk parduodate katę maiše, niekas tos jūsų idėjos net tematikos nežino.
  Siūlau jums kitą idėją – parduokite savąją per interneto aukcioną, tik pradžioje sukurkite patį aukcioną, tada matysime, kad sugebate ne tik idėjas kurti, kad esate pats mąstantis ir net kažką sugebantis :)
  Tai kaip dėl tų mąstančių?:)

 2. Sarmatas says:

  O kaip tie 3-5 žmonės turėtų mąstyti? Čia, pvz., yra daug mąstančių susirinkę. Kuo jie neįtinka?

 3. Algirdas says:

  Kembliui,

  tikrai nuoširdžiai patarčiau jums pradėti rūpintis tauta ir valstybe nuo savęs paties.
  Neįsižeiskite, tačiau tokie jūsų posakiai kaip – „..Kembliui reikia tik mąstančių žmonių..“; „…Su visais aš jos nesvarstysiu…“; „…Mano tikslui reikia…“; „…Man reikalingi…“; „…jei man pavyks pakreipti jų gyvenimą…“; „…Kaip sugebate mąstyti aš pasitikrinsiu…“ [viskas paimta iš čia esančių atsiliepimų] greičiau būdingi savimi patenkintam egoistui nei žmogui. Ši svetainė savo straipsniais siūlo teisingesnę vystymosi alternatyvą, bando pateikti patikimos informacijos (nors komentuojamasis straipsnis kaip jūs, taip ir aš manau nepavykęs) . Komentarai čia turėtų padėti žmonėms atsiskleisti, atsikratyti baimių, netikėjimo ir nepasitikėjimo savimi. Taip skant, atsikratyti „ganomos avelės mentaliteto“. :)

  O atsakymas į klausimą – po kurio skaičiaus susigriebti? – būtų toks: po pirmo :)

 4. Antanas says:

  Daug zmoniu isvyko,bet darbo vistiek nera.VRK manipuliuoja skaiciais.Visos tiesos nesuzinosim,nes ji yra slepiama.Tai naudinga musu valdziai

 5. Kemblys says:

  Ačiū, Algirdai, gerai pasigavai mane :-) visada džiaugiuosi pastabomis.
  Viską, ką išrinkai, apibendrinsiu: ‘labai reikia mąstančių’, nes užčiuopiau įdomias spragas mūsų ‘civilizuotoje’ pasaulėžiūroje.
  Sėkmės, atsikeršysiu vėliau :-]

 6. Juozas says:

  tiesiog baisu, reikia greiciau varyt is lietuvos kol dar nevelu

 7. Zenonas says:

  Straipsnio autorius ponas Edvardas rašo apie kažkokias posovietinio laikotarpio deportacijas ir su jomis susijusį genocidą. Nei pirmo – nei antro reiškinių iš viso nėra. Yra tik lengvo gyvenimo ieškotojai, kurių, deja, Lietuvoje gana gausu. Tie, kuriems iš jų neužtenka vietų prie „valdžios lovio“ engti tautiečius – lengvesnio gyvenimo ieško užsienyje… 

 8. Vardas says:

  Pritariu Zenonui. Beje tai kad žmonių gimstamumas mažėja nėra blogai, o kaip tik gerai. Pagalvokit kaip užterštos upės, ežerai, dirvožemis. Viskas tik dėl to kad žmonių žemėje yra ryškiai per daug. Ir jei lietuvoje gyventojų sumažės nuo 3 iki 2 milijonų nėra taip blogai, o kai jau bus belikes 1 milijonas, tada bus galima kažką galvot apie gimstamumo skatinimą, o kolkas nėra jokio reikalo panikuoti.

 9. algimantas says:

  Atidžiai perskaičiau komentarus ir esu truputį nusivylęs, kaip kuriu asmenų demagoginiais pareiškimais . Visa bėda, kad Lietuvių tauta stovi ant išnykimo ribos ir demografinė padėtis šiuo metu yra katastrofiška . jeigu taip toliau tesis ,tai kiniečiai ir visokie privažiavę azijiečiai bus dauguma ir Lietuva taps Jungtine Azijos Respublika. Ar kaip kuriems čia pasisakantiems nerūpi ką galvoja jaunimas . Mano du vaikai išvažiavo į Norvegija ir ten tik keli mėnesiai. Ar jums įdomų būtų išgirsti jū nuomonę apie padėti Lietuvoje ir nuomonę, kaip jie trokšta čia sugrįžti. Jų žodžiai – tėti mes greičiausiai jau niekados nebegrįšime, čia yra gerbiamas mūsų darbas ir mes čia esame užtikrinti ateitimi. Mano mergaitė baigusi populiariausia medicinos universiteto profesija ,o sūnus net nestojo mokytis, išdūmė pas sese. dukrelė mūsų pinigais gauna 12t lt per mėnesį, sūnus 8 t lt , Pragyvenimui ten pakanka 2,5 t lt, . Jau kita mėnesi jam žadėjo iki 10 t lt.pakelti. Aš sūnui bandžiau visaip įkalbinėti ir vilioti , -Sūnau! taip ilgai nesitęs ir mano versle, jau greitoj ateity, nusimato pagerėjimas ir tau bus vietos. Mes vėl galėsime kurti ateitį . Atsakymas – tėti! ką aš čia veiksiu ir kam man tas mokslas jeigu pagal savo busima specialybę aš čia būsiu nereikalingas. Ar supratot gerbiamieji, kur yra čia pagrindinės Lietuvos, kaip tautos išnykimo priežastys. Ar supratot, kur čia yra pagrindinės mūsų kartos, kaip nešančios atsakomybę už esamą padėtį klaidos. Ar supratot, kad Lietuvą kaip valstybė yra tik muliažas. Ar supratot ką reiktu pakeisti, kad padėtis Lietuvoje radikaliai ,o ne palaipsniui pasikeistu į progresyvei teigiamą vystymosi kryptį.
  Vargas tai tautai, kurios „Elitas“ Nuvertino ir išniekino darbą ir teisingumą.
  Valstybinis aparatas, išpūstas penkis ir daugiau kartų .Popierinių lėlių klanas nieko nekurdamas ir nesukurdamas lėbauja ir tyčiojasi iš darbo žmogaus iš liaudies. Lietuvos kaip valstybės institucijų nėra, yra tik vagių ir plėšikų kontora, su organizuotų nusikaltėlių komanda.
  Ką reikia daryti ????—- reikia suburti ir išrinkti visuomeninių organizacijų pagrindu tautos atstovų tarybą ,nedelsiant skubos tvarka paskelbti tautos referendumą. (Tai paskutinis šansas Lietuvos Tautai) jeigu tauta nubalsuos už ta tarybą ir suteiks jai aukščiausius įgaliojimus . 1.Paskelbti nepaprastąją padėti .2.atlikti aukščiausių pareigūnų veiklos ir sprendimų tyrimus. 3. nustatyti pagrindines priežastys lėmusias šiuos sprendimus . 4. nubausti kaltuosius aukščiausiomis bausmėmis. 5.nacionalizuoti visus komercinius bankus. 6. pravesti visų ekonomikos subjektų auditą. 7. suskirstyti visas įmones į kategorijas arba grupias ,kurios neša realią nauda Lietuvos ekonomikai, suskirstyti pagal naudingumo koeficientą. 8. pertvarkyti mokesčių sistemą ir taikyti mokesčius pagal įmonių ekonominį naudingumo koeficientą.9. taikyti progresyvinę apmokėjimo už darbą sistemą, realių ne popierinių ,realių darbų atlyginimai būtu taikomi aukščiau vidurkio. 10.investicijos į gamybą, butu skatinamos ir neapmokestinamos tris metus. visom įmanomom priemonėm, būtu skatinamas eksportas. 11. mokesčiais ir licenzijom butu saugoma ir vystoma vidaus rinka. Ir t.t.
  Ačiū už dėmesį gerbiamieji……..

 10. ks says:

  vaiku iki7m-100.000
  moksleiviu-400.000
  studentu -100.000
  bedarbiu – 300.000
  ner. bedar.-300.000
  pensininku-600.000
  dirbanciu-1.000.000
  viso- 2.800.000
  1990m- 3.700.000
  pieaugis 500.000
  dabar but4.200.000
  yra 2.800.000
  isvyko 1.400.000

 11. Ernestas says:

  Sveiki,

  labai idomiai isdestete savo mintis ir siulymus, taciau reikia visus siuos zodzius paversti darbais, siekiais ir tikslais, kiek esate tam pasiryzes? Nes vien zodziais mes nieko nepakeisime.

  Jei esate, pasiryzes kurti tokia visuomenine organizacija, apie kuria uzsiminete, sulauksti daug pagalbos ir realiu stipriu komandos nariu. Tokia ideja yra gimusi ir daugiau zmoniu, taip ,kad pats laikas jungtis ir kibt i darbus. 

  Pagarbiai,

  Ernestas@lietuvosgerove.org

 12. Besarmaciui Edvardui says:

   Koks besarmatis,sitas nukvakes pencininkas,dar jis apie sarmatus drysta sneketi…Lai savo Labija susirupina (moteriskis lytiniai organai-lotyniskai).Ir is kur tokiu kvailu zmoniu imasi?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top