Gyventojų kiekis Lietuvoje 2010.06

2010, 19 birželio, 18:31 | kategorija Genocidas | atsiliepimų (42) | peržiūrų 4 127 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

GYVENTOJŲ KIEKIŲ SKAIČIUOTĖ

Edvardas Satkevičius

Bendros pastabos

Lietuvoje po Perestrojkos valdžią užgrobusi grupuotė vykdo lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių bei kalbinių mažumų šiuolaikinį genocidą (Šiuolaikinis genocidas — tautų ir mažumų naikinimas be tiesioginių didelių šaudymų, numarinimų badų ar sunaikinimų dujų kamerose). Genocido vykdymo užtikrinimui naudojami melas ir psichologinis apdirbimas. Meluojama apie deportuotų į Vakarus žmonių kiekį ir aiškinama, jog išvyko nevykėliai ir išdavikai, o “patriotai” liko Lietuvoje. Nuslepiama, jog 2010 metais Lietuvoje teliko tik penktadalis darbo vietų, lyginant su darbo vietų kiekiu Perestrojkos pradžioje. Vyriausiajai Rinkimų Komisijai (VRK) draudžiama skelbti rinkėjų kiekį, kuris būna rinkimų ar referendumo diena Lietuvoje. Statistikos Departamentas skelbia du kart didesnį gyventojų kiekį, negu tikrovėje jų yra Lietuvoje. Tos klastotės būtinybė grindžiama tuo, kad didžioji dalis Europos Sąjungos (ES) lėšų Lietuvai skiriama proporcingai paskelbtam, o ne tikram gyventojų kiekiui.

Lietuvos gyventojų deportacijos masto slaptumo užtikrinimui ir ES apiplėšimo užtikrinimui per Lietuvoje gyvenančių gyventojų klastotes, net yra priimtas slaptas įstatymas ar nutarimas, kuris šias klastotes priskiria politikai. Prokuratūra ir teismai neturi teisės užsiimti politika ir tuo pačiu šiomis klastotėmis, nes nusikalstama Lietuvos valdžia jas priskiria prie politikos.

Visiems gerai žinoma, jog beveik visi iš Lietuvos išvaryti Lietuvos senbuviai neišbraukiami iš rinkėjų sąrašų ir jiems nesudaromos sąlygos balsuoti užsienyje. Yra daug atvejų, kai žmogus virš 15 metų gyvena užsienyje, o rinkėjų sąrašuose jis laikomas kaip gyvenančiu Lietuvoje.

Rinkėjų apklausos prieš rinkimus ir ypač po rinkimų rodo, jog rinkimuose dažniausiai dalyvauja apie 80% Lietuvoje gyvenančių rinkėjų. VRK skelbia kiek procentų rinkėjų dalyvavo rinkimuose nuo sąrašo, bet ne nuo gyvenančių Lietuvoje. Kadangi arti pusės rinkėjų jau Vakaruose, tai gaunasi labai mažas procentas — tik šiek tiek daugiau 40%. Tuo pagrindu Lietuvos politinės partijos kvailina žmones, jog didžioji jų dalis yra neaktyvūs ir nedalyvauja rinkimuose. Tikrovėje net 80% Lietuvoje gyvenančių rinkėjų yra aktyvūs ir dalyvauja rinkimuose. Apklausų po rinkimų duomenis žiniasklaida nuslepia ir dar kvailina rinkėjus, jog jie buvo neaktyvūs.

Vaikų kiekio iki 18 metų, t.y. iki pilnametystės skaičiuotė

1990 metais Lietuvoje buvo 996,7 tūkstančio vaikų iki 18 metų. Apie 1988 metus Lietuvoje kasmet gimdavo virš 58 tūkstančių vaikų. Jei ne Perestrojka, tai dabar turėtume 1 milijoną 45 tūkstančius vaikų gimusių Lietuvoje. Dabar turime gimusių Lietuvoje vaikų iki 18 metų:

1. 1992 53.6 2. 1993 46.7 3. 1994 42.8

4. 1995 41.2 5. 1996 39.2 6. 1997 37.8

7. 1998 37.0 8. 1999 36.4 9. 2000 34.2

10. 2001 31.5 11. 2002 30.0 12. 2003 30.6

13. 2004 30.4 14. 2005 30.6 15. 2006 30.3

16 2007 32,4 17 2008 35,1 18 2009 36,7

Viso iki 18 metų 687,1 tūkstančio gimusių.

Gimusieji, statistiniai rodikliai

metai 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gim. 42376 41195 39066 37812 37019 36415 34149 31546 30014 30598 30419 30541 31265 32346 35065 36682

Vaikų iki 18 metų

Metai

Iš viso, tūkst.

1990

996,7

1995

971,3

2000

871,3

2001

852,8

2002

828,4

2003

802,3

2004

775,2

2005

746,3

2006

718,8

Pagal oficialią statistika vien gimusių iki 18 metų nuo 1990 metų iki 2009 metų imtinai sumažėjo 996,7-687,1 = 309,6 tūkstančio.

Apie 20% Lietuvoje gimusių vaikų jau paimta į Vakarus, t.y. 687,1 x 0,2 = 137,4 tūkstančio.

Lietuvoje 2010 metų pradžiai lieka 687,1 x 0,8 = 549,7 tūkstančio.

Sumoje jau į Vakarus išvežta 309,6 + 137,4 = 447 tūkstančiai.

Visiems gerai žinoma, jog vaikai iki 18 metų sudaro tik nedidelę deportuotų gyventojų dalį. Kaip galima paaiškinti Landsbergio, Adamkaus ir kitų aršių lietuvių tautos priešų teiginius, jog iš Lietuvos gali būti išvykę viso iki 500 tūkstančių? Akivaizdų, jog tai sąmoningas lietuvių tautos priešų melas. O gal jie yra apakę ir sumaišė rinkėjus su vaikais?

Referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 2003 m. gegužės 10-11 d. Referendumo rezultatai

Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius – 2040 (100.00% nuo 2040).
Miestų ir rajonų, atsiuntusių duomenis, skaičius – 60 (100.00% nuo 60).
rinkimų teisę turinčių piliečių – 2638886, referendume dalyvavo – 1672317 (63.37%),
negaliojančių biuletenių – 20526 (1.23%), galiojančių biuletenių – 1651791 (98.77%),
referendumas laikomas – įvykusiu.

Gyventojų kiekis 2003 05 10 Referendumo dėl ES metu

VRK duomenimis rinkimų teisę turinčių piliečių – 2638886, referendume dalyvavo – 1672317 (63.37%).

Pastaba. VRK nuslėpė, kiek rinkėjų jau negyveno Lietuvoje, o iš sąrašų nebuvo išbraukti.

Panaudojus muilą ir alų, kad geriau praslystų kaulas, referendume sudalyvavo arti 90% Lietuvoje gyvenančių rinkėjų. Priimu, jog dalyvavo tik 80% rinkėjų. Tokiu atveju rinkėjų skaičius Lietuvoje referendumo diena buvo (1672317:80)x100 = 2090396

Referendumo dienai iš Lietuvos į Vakarus jau buvo deportuota ne mažiau kaip 2638886 – 2090396 = 548490 rinkėjų.

1991 02 09 vyko Gyventojų visuotinė apklausa dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės. Tada oficialiai buvo užregistruoti 2 652 738 rinkėjai. Tuo metu iš Lietuvos į Rusiją buvo išvykę apie 20 000 žmonių. Apklausoje dalyvavo 2 247 810, t.y. 84,74%. Tuo metu 1991 metais Lietuvoje gyvenančių rinkėjų kiekis ir sąrašinis rinkėjų kiekis gana tiksliai atitiko vienas kitą.

Imant nuo 1991 metų iki Referendumo dėl ES, rinkėjų Lietuvoje sumažėjo

2 652 738 – 2090396 = 562342

Vaikų iki 18 metų oficialiai pagal gimimą sumažėjo 996,7-802,3 = 194,4 tūkstančio. Tikrovėje dar apie 10% Lietuvoje gimusių, t.y. apie 80 tūkstančių, buvo paimta į Vakarus. Sumarinis kiekis vaikų paimtų į Vakarus iki 2003 metų referendumo jau sudarė 274,4 tūkstančio.

Bendras deportuotų kiekis Lietuvos pajungimo ES dienai 562342+274400 = 836742 gyventojų. Tai verčia galvoti, jog bendras deportuotų į Vakarus kiekis Lietuvos pajungimo ES dienai jau ne tik siekė 840 tūkstančių, bet ir gerokai viršijo milijoną, jei imtumėme didėjimo duomenis, kurie buvo Perestrojkos pradžioje.

Skaičiavimas pagal oficialiai paskelbtas amžiaus grupes

1.5. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes

Metų pradžioje Tūkstančiais

Amžiaus

grupės 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Iš viso 3512,1 3487,0 3475,6 3462,5 3445,9 3425,3 3403,3 3384,9 3366,4

0–14 710,0 686,6 659,6 633,0 608,8 585,1 560,4 538,1 517,0

15–59 2133,8 2126,3 2131,4 2136,2 2138,8 2148,5 2148,9 2154,9 2158,6

60+ 668,3 674,1 684,6 693,3 698,3 691,7 694,0 691,9 690,8

Iš šios lentelės matome, jog vaikų 0-14 amžiaus grupėje per 8 metus sumažėjo arti 200 tūkstančių pagal gimimus. Kadangi daug vaikų paimta į Vakarus po gimimo, tai vaikų sumažėjimas per 8 metus turėjo būti gerokai virš 250 tūkstančių. Tokiu būdu sumažėjimas grupėje nuo 0 iki 18 metų turėjo siekti 300 tūkstančių.

Pakankamai aišku, jog darbingo amžiaus žmonių sumažėjimas Lietuvoje turėjo būti bent 3 ar 4 kart didesnis ir siekti virš milijono. Viso sumažėjimas per 8 metus buvo tikriausiai virš 1,3 milijono.

Pateiktoje lentelėje matosi aiški klastotė. Po pajungimo ES, per 2003 ir 2004 metus į Vakarus buvo laisvanoriškai-priverstinai iškeldinta arti 400 tūkstančių darbingo amžiaus Lietuvos žmonių, bet tai visiškai neatsispindi lentelėje. Rodomas net 20 tūkstančių padidėjimas.

1.1. Gyventojų skaičius Metų pradžioje, tūkst.

Metai Iš viso

19591 2696,7      19701 3118,9      1971 3160,4 1972 3197,6

1973 3229,6       1974 3259,3 1975 3288,5 1976 3314,8

1977 3342,5        1978 3367,5 19791 3391,5 1980 3404,2

1981 3422,2        1982 3443,7 1983 3470,7 1984 3499,7

1985 3528,7 1986 3560,4 1987 3597,4 1988 3635,3

19891 3674,8 1990 3693,7 1991 3702,0 1992 3706,3

1993 3693,9 1994 3671,3 1995 3643,0 1996 3615,2

1997 3588,0 1998 3562,3 1999 3536,4 2000 3512,1

2001 3487,0 2002 3475,6 2003 3462,5 2004 3445,9

2005 3425,3 2006 3403,3 2007 3384,9 2008 3366,4

1 Gyventojų surašymų duomenys.

Iš lentelės matome, jog nuo 1986 iki 1989 metų gyventojų Lietuvoje kasmet didėjo po 37 tūkstančius. Vėliau prasidėjo rusakalbių gyventojų išvažiavimas iš Lietuvos ir prieaugis pradėjo sparčiai mažėti. Oficialiai didžiausias gyventojų kiekis Lietuvoje 1992 metais buvo didžiausias ir sudarė 3 milijonus 706 tūkstančius. Jei lietuvių tautos gyvenimą nesujauktų Perestrojka, tai nuo 1990 metų iki 2010 metų Lietuvoje padidėtų gyventojų 37000×20 = 740 000. Jau 2010 metais Lietuvoje turėtų gyventi 3560400 + 740 000 = 4300400 gyventojų.

Net remiantis suklastotais 1,5 milijono padidintais duomenimis, Lietuva iki 2008 metų pradžios neteko 4300400 – 3366400 = 934000 gyventojų.

Jau 1991 metų pabaigoje prasidėjo deportacija į Vakarus. Pradžioje kasmet laisvanoriškai-priverstinai išvykdavo apie 40 tūkstančių, o vėliau šis skaičius pradėjo artėti prie 100 tūkstančių. Po Lietuvos pajungimo ES, per pirmus kelis metus kasmet buvo deportuojama maždaug po 300 tūkstančių pačių darbingiausių gyventojų. 2008 metų pradžiai Lietuvoje buvo palikta tik apie 2 milijonus Lietuvos senbuvių. Pilni nuostoliai siekė virš 2,3 milijono.

2008 m. spalio 12 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir Referendumas dėl Ignalinos at. Elektr. darbo pratęsimo

rinkimų teisę turinčių piliečių – 2695997, rinkimuose dalyvavo 1305757 (48,43%),
Pastaba. Tuo metu Vakaruose jau buvo prasidėjusi krizė ir buvo sparčiai stabdomos statybos. Daug lietuvių dirbo nelegalais ir jie jau 2008 metų vasarą buvo masiškai atleidžiami iš darbo. Didžioji jų dalis (virš 100 tūkstančių) buvo laikinai grįžę į Lietuvą ir dalyvavo rinkimuose. Tai nulėmė laikiną didesnį gyventojų kiekį Lietuvoje. 2010 metais į Vakarus išvyko ne tik sugrįžusieji, bet ir dar šimtai tūkstančių likusių be darbo Lietuvoje.

Jei tik 80% dalyvavo, tai rinkėjų viso (1305757:80)x100 = 1632196. Kai kurios apklausos po rinkimų parodė, jog rinkimuose dalyvavo 83% rinkėjų. Tokiu atveju rinkimų dieną Lietuvoje buvo 1305757:83)x100 = 1573201 rinkėjas.

Vaikų iki 18 metų Lietuvoje rinkimų dienai buvo likę apie 570 000. Gyventojų Lietuvoje rinkimų diena buvo apie 1573201+570000 = 2143201.

Lietuvoje 2010 metų viduryje lieka tik apie 1,8 milijono gyventojų, nes apie 300 tūkstančių po rinkimų išvyko į Vakarus..

Yra didelė tikimybė, jog buvo klastojimų ir dalyvavusių rinkimuose kiekis padidintas bent 100000. Tuo pagrindu gyventojų kiekis Lietuvoje Referendumo dieną galėjo būti apie 2 milijonus.

Pateikiu dar vieną skaičiavimo būdą, kuris daliai žmonių gali būti labiau suprantamas

Oficialiai buvo paskelbta, jog mokslo (tiksliau mokymo) metų pradžioje pirmokėlių buvo tik 28 tūkstančiai. Viso vaikų iki 18 metų 1990 metais Lietuvoje buvo 996,7 tūkstančio. Vaikų 1987-1988 metais gimdavo virš 58000. Dabar gimimų turėtų būti virš 60 tūkstančių ir tuo pačiu pirmokėlių virš 60 tūkstančių. Jų yra aiškiai mažiau pusės. Reikia priimti domėn, jog daugelį pirmokėlių atvedė vienas iš tėvų, nes antras jau Vakaruose ir dar daugelį pirmokėlių atvedė seneliai, nes abu tėvai Vakaruose. Vien šitie duomenys rodo, jog darbingų gimdančių žmonių Lietuvoje yra gerokai mažiau pusės, o tiksliau tik ketvirtadalis.

Darbingo amžiaus žmonės nuo 24 iki 60 metų paprastai sudaro pusę gyventojų. Viso turėtų būti virš 4 milijonų. Darbingų virš 2 milijonų. 3/4 jų išvaryti į Vakarus, t.y. 1,5 milijono.

Vaikų iki 18 metų jau turėtų būti virš milijono 58000×18=1 044 000.
Iki 10 metų vaikų 28000×10=280 000. Vidurines mokyklas 2010 metais baigė 42000. Priimu, jog vidutiniškai vienų gimimo metų paauglių yra apie 45000. Paauglių nuo 10 iki 18 metų 45000×8=360000. Sumoje 280000+360000 = 640000. Mažiausiai 996700-640000 = 356700 iki 18 metų jau neturime. Pensininkų taipogi jau daug Vakaruose. Po Perestrojkos į Rytus išvyko tik apie 50 000.

Sumoje Lietuvą paliko 1500000 + 356700 = 1856700 gyventojų. Pridėjus pensininkus, gali susidaryti virš 2 milijonų.

Bet kuris apytikslis skaičiavimas rodo, jog maždaug 2 milijonai išvaryti iš Lietuvos. Landsbergis, Dumčius, Adamkus, Statistikos departamentas, visas Seimas ir jo sudaryta vyriausybė vykdo genocidą ir meluoja, jog iš Lietuvos išvyko iki 500 tūkstančių. Nusikalstamas Seimas ir jo sudaryta vyriausybė turi būti paleisti ir genocido vykdytojams turi būti iškeltos baudžiamosios bylos. Prezidentės pareiga tai padaryti, o Lietuvos senbuvių, dar esančių Lietuvoje, pareiga paremti prezidentę masiniais dažnais mitingais, piketais, demonstracijomis ir kitais galimais būdais.

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. d., doc.,

Edvardas Satkevičius

J.I.Kraševskio 6-1, Kaunas 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com. Knygą galima įsigyti pas autorių, Humanito knygine Kaune Donelaičio g. VDU patalpose ir Vilniuje Universiteto g. 4 šalia VU.
Kaunas 2010 06. 06 d.

Kviečiame prisijungti visus kas neabejingi tam, kas vyksta Lietuvoje.
Tai galite padaryti
tiesiog čia, vėliau įrašę savo pašto adresą (geriausia g-mail).
Laukiame jūsų, jūsų pasiūlymų, jūsų idėjų ir svarbiausia noro veikti kartu.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 42

 1. zoot says:

  Baisūs skaičiai praregėkime mus tyliai baigia išnaikinti,valdžiai tikiuosi atsirūgs net per kelias kartas jų blogi darbai.Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį.

 2. nuomonė says:

  Užkliūva žodžio „žmonių kiekis “ vartojimas. Šiaip lietuvių kalboje gyviems padarams apskaičiuoti yprastas žodis -„skaičius“: žmonių, avinų, vištų ir t.t. skaičius.

 3. arvydas says:

  šiaip lietuvių kalboje žodis įprastas rašomas su „į“, o ne „yprastas“. :)
  Įdėjome autoriaus tekstą neredaguotą, bet kiek suprantu, jei užkliuvo tik vienas vienintelis žodis, reiškia viskas labai gerai, nes dažniausiai būna, kad kliūva ištisi sakiniai :)

 4. Kemblys says:

  Man uzkliuvo visas straipsnis. Labai primena, jei kas laive aiskintu,kad laivas skesta ir visiems irodinetu padeties baisuma. Kas turi imtis tautos gelbejimo? Kaip tauta gelbeti? Bent jau straipsnyje apie tai neuzsimenama. Tokius ‘teisybes skleidejus’ismesdavo pirmus i jura. Bet, matyt, tokie reikalingi tai paciai valdziukei, kuria jis kaltina.
  Atsiprasau uz svepla kalba.

 5. zoot says:

  Kemblys Tai genocidas ir labai gaila kad nesupratai. Autoriui pagarba kad išdrįso apie tai parašyti.

 6. artas says:

  Kembliui,
  Apskritai paėmus autorius išdėstė tai, apie ką buvo galima numanyti, bet ne tokiai mastais žinoma. Šito aš nesitikėjau prisipažinsiu. O kad autorius išdrįso apie tai viešai parašyti, tai pagarba jam, lenkiuosi iki žemės. O jums ponas Kembly, jei neskiriate genocido apraiškų aprašymo, nuo panikos skleidimo reikėtų daugiau šviestis, galų gale pažiūrėti kurioje kategorijoje straipsnis paskelbtas „Genocidas“.
  Tai gal siūlytumėte tylėti kai visą tautą baigia į užsienius išvaryti?
  Beje o gal jūs turite kokių pasiūlymu, nes taip piktinotės, kad autorius jų nepateikia?
  Jei neatkreipėte dėmesio tai ištrauka iš autoriaus knygos, nusipirkite visą knygą, tada gal rasite ir pasiūlymą.
  turiu garbės.

 7. Kemblys says:

  artai, man patiko Jusu issireiskimas „nusipirkite visą knygą, tada gal rasite ir pasiūlymą“ , ypac GAL :-]]. Jei norite mano pasiulymo, tai siulau tauta gelbeti pvz., http://www.lietuva2030.lt/ , ten, kol kas, ideju bankas. O Jusu pozicija man aiski- mes reksime DRASIAI, kad tauta zusta ir… GAL kas nors isgirs ir tauta isgelbes.
  Atsiprasau uz svepla kalba.

 8. zoot says:

  http://www.lietuva2030.lt/ o kas tai per puslapis kaip pamatyti tas idejas.?

 9. Kemblys says:

  zoot, paspausk ant nuorodos, kai atsivers svetaine, virsuje susirask ‘ideju banka’ir siulyk savo arba paremk kitu idejas. sekmes darbe :—]]

 10. Eglė says:

  Idėjų yra visokiausių nuo senų laikų, bet vyriausybė šiomis žiniomis nesinaudoja. Šitas tinklapis yra tik dėl vaizdo, apgaut žmogų, kad jis ir jo mintys išties kažkam rūpi ir gali realiai ką nors pakeisti. Nors tos idėjos net nebus svarstomos. Gal viena kita ir bus pasinaudota, bet tik tam, kad atseit, va kaip gerai atsipirko mūsų tinklapis… Net kai prasidėjo krizė, visur pilna buvo siūlymų, ką reikia daryti, ir laikraščiuose skaičiau, ir internete publikuota, ir net Seimui pasiūlymai teikiami. Bet nelabai kam čia rūpi tvarką padaryt.
  Šitie skaičiai nerodo, kad mums reikia idėjų. Šitie skaičiai įrodo, kad mums tikrai nereikia nei šios, nei prieš tai buvusių valdžių.

 11. Kšištof says:

  Iš pradžiu man tas tinklalapis (www.lietuva2030.lt) patiko, bet kai sužinojau, kas svarstys tas idėjas, supratau, kad nieko čia gero. Man irgi taip atrodo, kaip Eglei. Įdomų, kiek įdėjų jau įgyvendinta?
  Bubiliaus vizija – tai fantastika, nes jis nesupranta dabartinės padėties. Jis padarė sau iliuziją. Toks jausmas, kad jis dirba atskirai nuo visų (ne tik nuo tautos, bet ir nuo elitos).

 12. artas says:

  Kembliui
  Tai o ko jūs tikėjotės iš manęs, kokio kito pasiūlymo? – Aš jums siūlau pasiskaityti visą knygą, kad turėti pilną informaciją. Jūs išdidžiai atsisakote, pareikšdamas, kad žodelis „GAL“ jūsų netenkina.
  Aš pats neskaičiau visos knygos, todėl ir rašau „GAL“. Kai perskaitysiu, galėsiu pasakyti konkrečiai.
  Jūs mums siūlote idėjų banką, reiškia iš esmės jums nereikia jokių atsakymų, jūs jų turite nors vežimu vežk.
  Tai kodėl jomis nesinaudojate? Ar tikitės, kad jūs mums parodysite, o jau mes padarysime? :)
  Eglė teisingai pastebėjo, kad visos tos idėjos skirtos apdumti žmonėms akis, atseit jie kažką siūlo, kažką veikia. Bet tuo visa veikla ir baigiasi, pilna idėjų prisirinkta Aš Lietuvai konferencijoje, o kas padaryta?
  Nieko, jeo neskaityt, kad jos ten ištisai sisteminamos, tiesa visai neaišku kam.
  Tas daroma, kad atitraukti žmones nuo realių kasdienių problemų sprendimų, nurodant visai kitas blogybių priežastis. Juk puikiai suprantame, kad jokios idėjos prie dabartinės sistemos nebus diegiamos, jei jos nebus naudingos pačiai sistemai.
  Nebus diegiami jokie išradimai, kurie galėtų atpiginti gyvenimą žmonėms, nes sistema gaus mažiau pinigų. Pinigai-pelnas, štai pagrindinis sistemos variklis ir kol nepakeisime pačios sistemos, nesikeis niekas.
  Va jums Kembly išeitis-pasiūlymas-idėja. Keiskite sistemą ir pradėkite jau dabar, nes ryt gali būti jau vėlu. O kad jūs žinotumėte kas vyksta ir ką reikia keisti, JUMS dėl to čia dedama informacija. Nes kitaip vienas pats tokių informacijos kiekių nesurinktumėte, visi daro kas ką gali, todėl pirmyn, jei norite tikrai veikti, o ne kritikuoti kitus. Kritika turi būti konstruktyvi, Kritikuoji -> Siūlyk; Siūlai -> Daryk; Darai -> Atsakyk;

 13. zoot says:

  Tas idėjų puslapis akių dūmimas, iš viso ką ten spausti kad matyti jau pasiūlytas idėjas?Rašyti tiems bjaurybėms savo idėjas? Geriau rašykime į sarmatas.lt tai gal žmonės galės paskaityti.O ten tas pat kaip išmesti į šiukšlyną.

 14. Kemblys says:

  100 nuošimčių sutinku su Egle. Bet, kai kurias idėjas paremiu savo balseliu, kad tiems žmonėms būtų maloniau. ‘Sarmatuose’ aš pareiškiau savo nuomonę, o čia kai kurie laaabai pasipiktino tuo. Negyva ta jūsų svetainė. Sumanymą turiu, vat ir dairausi pagalbininkų. Bet čia tokių nesimato. Man reikalingi kurie sugebėtų rašyti trumpai, aiškiai ir be gailesčio :-]

 15. artas says:

  Kembliui,
  Labai jau jūs greitas daryti išvadas, būtų geriau jei dėstytumėt sumanymą, arba
  bent jau susisiektumėte su šiais žmonėmis.
  O piktinasi žmonės dėl to, kad dažnai nenorima pamatyti kitų žmonių pastangų, jas nuvertinat.
  Kiek žmonių, tiek nuomonių, nors iš tiesų teisinga nuomonė yra tik viena, tik reikėtų visiems susitarti
  dėl jos, atmetant visas savo asmenines ambicijas ir savo ego.
  Apskritai paėmus, nuomonės tik nuomonėmis ir lieka, nuomonė nelygu faktui.
  Todėl jei turite ką pasiūlyti dėstykite, nes kitaip ir pražilsite beieškodamas bendraminčių, ar bendražygių.
  Iš esmės dauguma čia skaitančių yra bendraminčiai, tik tikslų pasiekimo kelius įsivaizduoja skirtingai. :)
  Dėl negyvos svetainės gal ir tiesa, retai dedame čia straipsnius, bet dėl objektyvių priežasčių:
  trūksta rašančių žmonių, visi dirba, kad galėtų pragyventi – dabartinės koncepcijos išdava, kad nebūtų kada galvoti apie priežastis atvedusias iki tokios padėties :)

 16. Algirdas says:

  Jeigu apie 2 mlj. išvykę, tai turėtų būti nemažai laisvo gyvenamojo ploto. Čia jau nebe sodybos užkaltais langais, o apleisti butai miestuose ir miesteliuose. Gal dideliuose miestuose tai galėtų nelabai kristi į akis, tačiau mažesniuose – Marijampolėje, Vilkaviškyje, Utenoje, Alytuje – jau turėtų rėžti akį. Žinote, 2 milijonai – tai milžiniškas skaičius. Ir akivaizdžiai apleisti kaimai ir maži miesteliai. Sunykę masiniai renginiai: bent jau dvigubai mažiau žmonių miestų šventėse, dvigubai mažiau žmonių ligoninėse ir poliklinikose….. Turi ženkliai kristi dujų ir elektros sunaudojimas. Nebekalbant apie benziną. ..
  Neginčijų autoriaus gerų ketinimų, bet su skaičiais kažkas netvarkoje. Taikant spėjamo gyventojų skaičiaus metodiką – kiek mūsų būtų, jeigų nebūtų karų, marų ir okupacijų – lengva „nušienauti į lankas“.
  „Labgeba“ gerąja prasme – jokia naujiena. Dar Mendelejevas savo lentelę sugalvojo. Tačiau jis rėmėsi jau žinomais ir ne kartą patikrintais faktais. Tačiau minėtoji knygelė teigiamai vertina ir išgalvojimus. Senovės graikai tai vadino sofizmu – NETEISINGOM (ar išgalvotom) prielaidom grindžiamas LOGIŠKAS išvadas. Manau, autorius pateko į savo paties išgalvoto ydingo rato pinkles.
  Kad gyventojų skaičius mažėja – matoma „plika akimi“. Jis mažėja ne tik Lietuvoje. Tačiau lengva ranka „švaistytis milijonais“ tautiečių – tik toliau tarnauti tai judobiblijinei koncepcijai.
  Norint teisingai planuoti, būtini teisingi ir tikslūs pradiniai duomenys.

 17. laurynas says:

  Algirdui,
  Jūs lyg ir teisingai viską rašote išskyrus vieną dalyką, nepateikiate jokių faktų, vien išvedžiojimus.
  Norėčiau paklausti Algirdai – kuriame Lietuvos rajone jūs gyvenate? Nes dar vakar kalbėjau su viena moterimi ir užkliudžiau šią temą, tai ji pasakė, kad jos kaime anksčiau buvo 21 žmogus, dabar belikusi viena senutė. Paskaičiuokite procentais kiek išvyko iš to kaimo? O tokių kaimų daugybė.
  Bėda tame, kad gyvendami mieste beveik nematome to, nes visi iš rajonų skuba į miestus – kas mokytis, kas dirbti. Susiradę informacija ir pakelia sparnus. Pastebėkite vieną dalyką:
  Kiek valdžia begriežtina mokesčius, vis vien nesurenka kiek planuota, neskaitant akcizų. Ir nesurenka būtent tose srityse kur juos moka ne įmonės, o eiliniai žmonės. Nesusimąstote kodėl? Nėra kam juos mokėti.
  Valdžia oficialiai pripažino, kad pernai iš Lietuvos išvyko Šilutės dydžio miestas, bet visi žinome kiek sumažinta būna tokia informacija, beje dar ir dėl kitų priežasčių.
  Yra toks dalykas kaip bedarbystė ir dabar pagalvokite kas būtų jei prie dabartinio bedarbių kiekio paaiškėtų, kad Lietuvoje mažiau nei 2 mln žmonių. Kiek tada bedarbių gautųsi procentais?
  Tai baisus dalykas ir tą pripažinti tikrai baisu.
  Ir dar vienas dalykas: manau autorius jau senai būtų patrauktas į teismą, jei jo duomenys nepasitvirtintų, bet sprendžiant iš valdančiųjų reakcijos jie bevelija geriau ignoruoti tokį informacijos skleidimą, nei kelti triukšmą, kad nepaaiškėtų tiesa.
  Jei turite rimtų abejonių dėl informacijos tikrumo visada galite ją pasitikrinti pats asmeniškai ir ją patvirtinti, arba paneigti. Aš žinau, kad kasdien iš Lietuvos išvyksta apie 130 žmonių (galite paskaičiuoti kiek maždaug per metus), čia tik aerouosto duomenys. Lieka dar daug kitų kelių.
  Tokie va kokie pamąstymai šia tema.

 18. Algirdas says:

  Atsiprašau, jei žinutė skaitosi, kaip priešiški išvedžiojimai. Dar neišmokau nei rašyti, nei kalbėti vienareikšmiškai. Gyvenu apšniurusio miesto skurdžiame kvartale. Aplink yra išvykusių, tačiau tuščių butų ar namų iš gatvės nesimato. Eilės parduotuvėje nemažos, mokykla neuždaryta. Vaikų pilnas kiemas.
  O dabar, jei jau siūlote, paskaičiuokime:

  130 per dieną dauginame iš 365 dienų = 47 450. Tarkime, kad taip buvo visus 20 metų. Vis tiek gausime mažiau milijono išvykusių 47 450 x 20=` 949 000.
  Nesiginčijų dėl skaičiaus mažėjimo Lietuvoje. Neigiu iš „lubų“ gaunamus skaičius. Arba išgalvojamus.
  Jei kokią vieną dieną valstybę pameta koks 20 000 žmonių,. tai dar nereiškia,kad padauginus iš 365 (20 000×365=7 300 000) reikia rėkti, jog per metus netekome virš 7 milj. tautiečių :) . O jei kas ir pradės, nejau rimtai manote, jog valstybė turi bylinėtis su tokiu „pranašu“? Rinkėjų skaičius, kurį pateikia VRK, neatitinka tikrovės. Nes neatsižvelgia į statistikos departamento pateikiamus emigracijos rodiklius. Tačiau šis portalas – sarmatai.lt – skirtas kaip ir tiesai skleisti. O ne spėlionėms. Jei mūsų ką tik gautą skaičių (tik nepamirškite, jog jis gautas padarius prielaidą, kad iš Lietuvos kasdien išvyksta po 130 žm. visus 20 metų) atimsime iš dr. Satkevičiaus pateikiamo didž. gyv. sk 1992 m.: 3 700 000 – 949 000 = 2 751 000.

  Tęsiant manipuliacijas toliau, galime iš mūsų gauto skaičiaus dar atimti dr. Sarkevičiaus suskaičiuotus vaikus – apie 570 000. Vis tiek lieka virš 2 mlj. rinkėjų.
  O dabar jūsų eilė pačiam palyginti ką tik gautus skaičius su oficialiai pateikiamais duomenimis :)

 19. laurynas says:

  Aš irgi atsiprašau, jei kažkas priešiškai pasirodė. Nes panašius skaičius gavome jau prieš metus laiko dar neskaitę šio straipsnio. Mums tada išėjo, kad Lietuvoje liko apie 1,8-2 mln žmonių.
  Nedėstysiu dabar skaičiuoklės metodikos, turiu išvažiuoti tuojau, bet jūsų samprotavimai lieka tik samprotavimais. Gali būti, kad kai kurie rodikliai čia ir nepaminėti, juk tai nėra mokslinis darbas, o tik straipsnis :)
  Siūlyčiau pačiam susisiekti su autoriumi ir patikslinti tuos duomenis su juo, o tada aprašyti čia. Juk duoti visi autoriaus kontaktai. O dėl sarmatai.lt, tai man atrodo jie nesisavina autorystės, jei jau rašote, kad svetainė skirta rašyti tiesą, o ne spėlionėms. Tiesą sakant jokių spėlionių šiame straipsnyje nematau :)
  Na nebent jūsų komentare (arba mano).
  Svetainė spausdina tuos straipsnius, kurie atitinka jos tematiką, bet visų teikiamų duomenų patikrinti negali, tačiau spėlionių mano nuomone irgi nespausdina.
  Su pagarba

 20. Kemblys- Sarmatui (ne į temą) says:

  Trumpai. Kad pakeisti padėtį (į gerą pusę :-]) reikia rasti reiškinių priežastis ir būdus kaip spręsti.
  Eglė rašo: „Idėjų yra visokiausių nuo senų laikų, bet vyriausybė šiomis žiniomis nesinaudoja. Šitas tinklapis yra tik dėl vaizdo, apgaut žmogų, kad jis ir jo mintys išties kažkam rūpi ir gali realiai ką nors pakeisti. Nors tos idėjos net nebus svarstomos. Gal viena kita ir bus pasinaudota, bet tik tam, kad atseit, va kaip gerai atsipirko mūsų tinklapis… “
  Pilnai sutinku, apibendrinsiu: ‘Lietuva2030″ yra tik dėl vaizdo, vertinti idėjas surinkti ne patys sažiningiausi žmonės, kurie gali pasinaudoti kitų mintimis.
  Be išvardintų ydų ‘Lietuva2030″, pats sumanymas rinkti idėjas, turi esminę klaidą. Su visais aš jos nesvarstysiu, o kas sugeba ižvelgti gali man rašyti kemblys@yahoo.com
  Pageidautini asmenys apie 45 metų amžiaus, užauginę vaikus lietuviais :-]

 21. Kemblys says:

  Atsiprašau, žinutę rašiau labai skubėdamas ir nepastebėjau klaidų ir, kad kompiuteryje buvo užsilikęs pavadinimas ‘Kemblys- Sarmatui (ne į temą)’. Turi būti tik ‘Kemblys’.

 22. Algirdas says:

  Laurynui,

  dr. Satkevičių šiek tiek pažįstu :) . Pats jam pasiūliau skaičiuoti skirtumą tarp išskrendančių ir atgal parskrendančių lėktuvų keleivių. Vėliau, įvertinti VRK skelbiamą rinkėjų skaičių. Abu siūlymus jis išgirdo :) . Beje, siūlymas įvertinti VRK duomenis kilo dėl to, kad nuo 1992 m., kai buvo užfiksuotas 2 549 952 rinkėjų skaičius (referendume dalyvavo – 1 919 073 ), iš pradžių gyventojų mažėjimo tendencija nebuvo slepiama (1994 m. rinkėjų sk. – 2 428 105; dalyvavo – 895 778), o po to pradėta dirbtinai didinti (2003 m. – 2 638 886 rinkėjų, dalyvavo – 1 672 317).

  Jei atsiremsime į oficialų 1994 m. skaičių, atsižvelgsime į Airijos atstovų rūmų pirmininko R. O’ Hanlono 2005 07 14 d. „padėką“ Lietuvai: “ Mes esame labai patenkinti, jog šalyje yra 30 000 žmonių iš Lietuvos, padedančių mūsų ekonomikai.” ( Anot “Delfi” 2005 07 14d. pranešimo), atsižvelgsime į tais pačiais metais Lietuvių verslininkų klubo Airijoje atstovo Mindaugo Maciulevičiaus gegužės pradžioje Vilniuje surengtoje konferencijoje, skirtoje naujajai emigracijai, paskelbtą teiginį, jog Airijoje gali gyventi apie 100 tūkst. išeivių iš Lietuvos [ tais pačiais 2005 m., pats prezidentas Adamkus teigė, jog viso Lietuvoje pasigendama apie 300 000 tūkst. išvykusių piliečių ], priimsime domėn dr. Satkevičiaus teiginį, jog nemažai išvykusiųjų grįžo (jis teigia, jog apie 100 000), ir gausime, jog oficialus 500 000 skaičius pagrįstas.

  Juo remiantis jau galima mėginti įvertintį realią padėtį: 2 428 105 – 500 000 = 1 928 105 rinkimų teisę turintys piliečiai 2009 metais. Štai su šiuo skaičiumi jau galima rimčiau dirbti: pridėti gyventojus iki 18 m., dauginti iš mirtingumo ir gimstamumo koeficientų, ir taip gauti statistiškai patikimus demografinius rodiklius, kurie leistų teisingai aprašyti susidariusią padėtį. Kiek netekta dėl natūralių priežasčių, kiek emigravo, kiek išvyko uždarbiauti, kiek gimė ir t.t.
  Labai teisingai komentaruose rašo p. Kemblys – reikia rasti reiškinių priežastis ir būdus kaip spręsti. Tačiau pirmiausia būtina teisingai įvertinti ir aprašyti patį reiškinį.

  Ir pirmiausiai išgryninti faktus, o ne, išsigalvojus hipotezę, pradėti tempti prie jos skaičius, reikalui esant, spėtinus. Čia kaip su ta lietuvius paklaidinti mėginančia talka „Lietuva2030″… :)

  Manau, kad neteisingai įvertinus ir aprašius reiškinį, nepavyks rasti nei tikrųjų priežasčių, nei pasirinkti teisngų sprendimų.

 23. Algirdas says:

  Atsiprašau, padariau rimtą klaidą: rinkėjų skaičius NELYGUS turinčių rinkimų teisę gyventojų skaičiui valstybėje. VRK duomenis naudoti galima, bet nedera jų kaltinti duomenų slėpimu. Jie skaičiuoja rinkimų teisę turinčius gyventojus, o ne gyventojų skaičių Lietuvoje.

 24. Algirdas says:

  Atsiprašau, padariau rimtą klaidą: rinkėjų skaičius NELYGUS turinčių rinkimų teisę gyventojų skaičiui valstybėje. VRK duomenis naudoti galima, bet nedera jų kaltinti duomenų slėpimu. Jie skaičiuoja rinkimų teisę turinčius piliečius, o ne gyventojų skaičių Lietuvoje.

 25. Sarmatas says:

  Dėl „Lietuva 2030“. Viskas gražu, tik kas tą įgyvendins, kai dominuoja minia, o ne tauta? Planų yra visokiausių. Tik kokia to nauda, kai žmonės nepasiruošę. Kol kas jiems dar reikia vedlio (kaip avinų bandai). Atsiranda koks ožys: aš jus išvesių į rojų. Ir eina visi paskui, net negalvodami. O kur tas ožys gali nuvesti? Jis eina ten, kur oras grynesnis, žalumos (USD) daugiau. ir tiek. Suranda tokią vietele, nuėda sultingiausią žolę ir toliau kažkur eina.
  Kol žmonės nepradės galvoti, nieko nebus. Miniai galima daug ką įteigti, galima revoliucijas padaryti, bet ar jiems bus kokia nauda? Naudą, kol yra minia, gaudo tik ožiai. O avinus tik kerpa ir pjauna.

 26. Titanas says:

  Straipsnyje rašoma, kad iš Lietuvos išvyko 2 000 000 gyventojų. 3 500 000 – 2 000 000 yra 1 500 000.
  Paskaičiuokime kitaip pripažinkim, kad Vilniuje šiuo metu gyvena ne mažiau kaip 400 000, Kaune ne mažiau kaip 250 000, Klaipėdoje bent 100 000, o dar penkiuose didesniuose garduose bent 250 000 gyventojų. tad ‘miestiečių’ šiuo metu Lietuvoje turėtų būti nemažiau kaip 1 000 000. o kaime ir miesteliuose gyventojų turėtų būti nemažiau kaip 500 000. tad ir gaunasi nuo 1 500 000 iki 2 000 000…

 27. Kemblys says:

  Skaičiukai, skaičiukai…… vieniems skaičiukai užgožia tautą, žmones. Net indomu pasidarė, po kurio SKAIČIUKO reikės susigriebti, kad jaaau reikia gelbėti tautą? Po 0,00001? Kitam minia ir tauta yra tas pat. Nors „miniai galima daug ką įteigti“, bet Sarmatas ne ožys ir nieko gero net nesiruošia įteiginėti – laukia kol žmonės pradės galvoti :-]] Teks ilgai laukti….. ot kokių besarmačių būna.
  artas laukia kol jam asmeniškai bus atneštas ‘pasiūlymas’. O Kembliui reikia tik mąstančių žmonių. Kaip sugebate mąstyti aš pasitikrinsiu, jei parašysite koikia yra esminė bandymo rinkti idėjas klaida.

 28. Algirdas says:

  Kembliui.
  Kodėl manote, jog – “ vieniems skaičiukai užgožią tautą“? Ar domėjimasis tautiečių skaičiaus dinamika yr nedoras, net beprasmis?
  Jums reikia tik mąstančių. O kur „padėsite“ kitus, jūsų galva, nemąstančius žmones? :)

 29. Kemblys says:

  Algirdui,
  Domėtis skaičiais nėra nedoras užsiėmimas. Klausiau po kurio skaičiaus reikės susigriebti, kad tautą jau reikia gekbėti. Jei tokio skaičiau nėra, tai kam reikalingas tas apytikslis „tikslumas“?
  Mano tikslui reikia 3-5 žmonių, bet mąstančių. Dėl kitų žmonių… (nemąstančiais jų nevadinu) džiaugsiuos, jei man pavyks pakreipti jų gyvenimą ramesne vaga.

 30. Sarmatas says:

  Žinant, kas tas idėjas renka, nesunku nuspėti kas jų laukia. Kam kuriamos tokios organizacijos ir judėjimai juk irgi galima numanyti.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top