Kas JAV žudo juodaodžius?

2020, 12 birželio, 9:20 | kategorija Metodologija | 4 komentarai | peržiūrų 700 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Pasaulio bendruomenės dėmesys pastarosiomis dienomis buvo atkreiptas į šūkius ir reikalavimus, susijusius su afroamerikiečių gyvenimu ir mirtimi. Tūkstančiai publikacijų teigia, kad juodaodžių JAV gyventojų nužudymų dažnis lyginant su kitomis rasinėmis (o lyginant su ispaniškai kalbančiomis ir etninėmis) grupėmis yra pastebimai didesnis.

Populiariu pastarųjų dienų šūkiu tapo BLM – „Blacks Lives Matter“ („Juodųjų gyvybės svarbios“). Kitu dažnu reikalavimu tapo „Defund the police“ (Nutraukti policijos finansavimą). Mineapolio miesto taryba netgi priėmė rezoliuciją panaikinti vietos policijos skyrių.

Kas iš tikrųjų vyksta su afroamerikiečių mirtimis?

Ir prie ko gali privesti minėtų reikalavimų įgyvendinimas?

Kaip jau buvo rašyta medžiagoje „Institucinis rasizmas atvirkščiai arba privilegijuota juodaodžių nusikaltėlių padėtis“, – 100 tūkstančių smurtinių nusikaltimų tenkantis žuvusių juodaodžių areštuotų 2018 metais JAV skaičius, buvo maždaug dvigubai mažesnis, nei žuvusių analogiškomis aplinkybėmis areštuotų baltųjų, ispaniškai kalbančiųjų, azijatų skaičius (policijos smurto rodikliai prieš nusikaltėlius iš trijų paskutinių grupių žymiai nesiskiria vieni nuo kitų ir yra maždaug vienodi).

Tokiu būdu, jei Amerikos policija ir laikosi „institucinio rasizmo“ juodaodžių JAV gyventojų atžvilgiu, tai akivaizdu, kad tai yra „institucinis rasizmas“ atvirkščiai.

Kitaip tariant, nusikaltėliai-afroamerikiečiai, vykdantys smurtinio pobūdžio nusikaltimus, yra labiausiai privilegijuota rasinė grupė, prieš kurią policijos smurtas taikomas rečiausiai

Be to, 2015-2020 m. eigoje šios nusikalstamos rasinės grupės atžvilgiu pastebimas ir nuoseklus policijos smurto mažėjimas – labiau nuoseklus nei bet kurios kitos didelės rasinės ar etninės grupės atžvilgiu.

Akivaizdu, kad žuvusieji nuo policijos rankos sudaro tik dalelę nuo bendro žuvusiųjų smurtine mirtimi skaičiaus.

2018 m. nuo policijos rankos mirė 992 žmonės, arba 15,1% nuo viso 6 570 žuvusiųjų žmonių skaičiaus. Nuo policijos rankos žuvusiųjų skaičius pagal rasines grupes pasiskirsto taip.

Database of every fatal shooting in the United States by a police officer in the line of duty

Expanded Homicide Data Table 6

Nesunku pastebėti, kad žuvusiųjų nuo policijos rankos dviejų didelių rasių grupių (baltųjų ir azijiečių-indėnų-Aliaskos gyventojų-havajiečių, toliau šiame tekste šios grupės atžvilgiu naudojamas terminas „azijiečiai“) ir vienos etninės (kalbančios ispaniškai) grupės rodikliai yra labai panašūs (21,6 proc., 19,3 proc. ir 17,9 proc.).

Iš šios eilės žymiai iškrenta tik juodaodžių JAV gyventojų dalis (7,2 proc.), Dvigubai mažesnė už šalies vidurkį (15,1 proc.) Ir maždaug tris kartus mažesnė nei bet kurios kitos pagrindinės rasės ir etninės priklausomybės. grupės – baltieji, azijiečiai ir ispanai (17,9 – 21,6%).

Tokiu būdu atsiranda dar vienas anksčiau pateikto pastebėjimo apie institucinio rasizmo egzistavimą atvirkščiai, patvirtinimas – juodieji nusikaltėliai turi akivaizdžiai privilegijuotą padėtį iš Amerikos policijos pusės.

Kadangi Amerikos policijai tenka tik šiek tiek daugiau nei 7% viso žuvusiųjų afroamerikiečių skaičiaus, natūraliai kyla klausimas, – kas tampa likusių didžiosios dalies, beveik 93% afroamerikiečių žūties priežastimi?

Duomenis apie žuvusiųjų skaičių pagal rasines grupes pateikia FTB; Paskutinė data, kada skelbti atitinkami duomenys, yra 2018 m. FTB klasifikacijoje pagal grupę „Kiti“ (Other) apjungti duomenys, susiję su azijiečiais, amerikiečiais indėnais, Aliaskos gyventojais, havajiečiais ir Ramiojo vandenyno salų gyventojais.

Kaip jau rašyta aukščiau, žuvusiųjų skaičius pagal rasines grupes pasiskirstė taip

Nesunku pastebėti, kad juodaodžių dalis bendrame mirčių skaičiuje (48,4%) žymiai – beveik keturis kartus – viršija jų dalį bendrame JAV gyventojų skaičiaus tarpe (12,7%).

Visoms kitoms didelėms rasinėms ir etninėms grupėms būdingas kitoks santykis – žuvusiųjų jų atstovų procentinė dalis yra mažesnė nei šių grupių dalis visoje šalies populiacijoje (baltųjų tarpe – beveik du kartus).

Tokiu būdu, pačioje teksto pradžioje pateiktas teiginys (apie didesnį juodųjų nužudymų dažnį) iš tikrųjų atitinka faktus. Rizika žūti smurtine mirtimi afroamerikiečiams:

– 3,8 karto didesnė nei JAV vidurkis;

– 4,8 karto didesnė nei tarp kalbančių ispaniškai;

– 7,4 karto didesnė nei tarp baltųjų;

– 7,7 karto didesnė nei tarp azijiečių.

Natūraliai kyla klausimas – kodėl?

Kodėl juodųjų JAV gyventojų nužudymų lygis taip skiriasi nuo visų kitų rasinių ir etninių amerikiečių grupių?

Į šiuos klausimus FTB statistikoje pateikiami atsakymai susivedantys į dvi pagrindines tezes.

Pirmoji tezė nurodo į smurto kultūros paplitimo tarp rasinių / etninių grupių intensyvumo skirtumus. Šio reiškinio rodiklis yra žudikų skaičius 1 milijonui atitinkamos rasės / etninės grupės gyventojų.

Žudikų skaičius 1 milijonui gyventojų tarp savo rasinės / etninės grupės afroamerikiečių (78,8) tarpe yra didesnis nei:

– vidutiniškai šalyje – 3,8 karto (20,6);

– tarp kalbančių ispaniškai – 5,2 karto (15,3);

– tarp baltųjų – 7,4 karto (10,6);

– tarp azijiečių – 8,1 karto (9,8).

Antroji tezė yra ta, kad žudymas, sekantis po smurto, visų pirma yra nukreiptas (bent jau kol kas) į savo rasinės / etninės grupės narius. Todėl 1 milijonui gyventojų-afroamerikiečių tenka daug didesnis žmogžudysčių aukų skaičius nei baltųjų, ispanų, azijiečių tarpe.

Orientacinis palyginimas, pavyzdžiui, baltųjų ir juodųjų vykdomų žmogžudysčių intensyvumas.

 

Pirma, baltaodžiai, kurių skaičius maždaug penkis kartus viršija juodaodžių skaičių, vidutiniškai 1 mln. visų JAV gyventojų įvykdo maždaug pusantro karto mažiau žmogžudysčių nei juodaodžiai.

Antra, baltųjų žmogžudystės pasiskirsto proporcingai skirtingoms demografinėms grupėms. Priešingai, juodaodžių vykdomos žudynės akivaizdžiai nukreiptos į savos rasinės grupės atstovus.

Ši statistika patvirtinama žmogžudysčių, įvykdytų afroamerikiečių, skaičiaus paskirstymu pagal rasines grupes.

Beveik 82% afroamerikiečių žudikų įvykdytų žmogžudysčių buvo įvykdytos prieš jų pačių rasinės grupės atstovus.

Afroamerikiečių mirčių skaičiaus pasiskirstymas pagal rasinę / etninę žudiko priklausomybę aiškiai išskiria pagrindinę smurtinių mirčių tarp juodaodžių amerikiečių priežastį – tai yra juodaodžiai žudikai.

Pagal žudynių statistiką 88,9% visų žuvusių smurtine mirtimi juodaodžių JAV gyventojų, mirė nuo juodaodžių JAV gyventojų rankas. Kitaip tariant, visų kitų rasinių ir etninių grupių atstovai (baltieji, kalbantys ispaniškai, azijiečiai), kurie kartu sudaro 87,3% JAV gyventojų, yra atsakingi už 11,1% visų žuvusių afroamerikiečių skaičių.

Tuo pačiu, afroamerikiečiai, kurie sudaro 12,7 proc. visų JAV gyventojų, yra atsakingi už 88,9 proc. afroamerikiečių mirčių.

Tokiu būdu, afroamerikiečio rizika būti nužudytam kito afroamerikiečio, lygiai 55 kartus viršija riziką būti nužudytam bet kurios kitos rasinės/etninės grupės atstovo.

Per liūdnai pagarsėjusį Linčo teismų laikotarpį, buvo nulinčiuota, kai kuriais duomenimis, 3446 afroamerikiečiai (laikotarpiu nuo 1882 iki 1968 metų), kitais duomenimis, 4084 juodaodžiai JAV gyventojai (nuo 1877 iki 1950 metų)

(Paskutinis Linčo teismas įvyko 1981 metais). Tačiau vien tik 2018 metais afroamerikiečiai nužudė 2600 afroamerikiečių.

Kitaip tariant, šiais laikais per mažiau nei dvejus metus juodaodžiai nusikaltėliai nužudo daugiau juodaodžių JAV piliečių, nei baltieji rasistai iš „Ku-Kluks-Klano“ nužudė jų per maždaug apie šimtmetį savo veiklos. [Papildymas: naudotojas ranmod atsiuntė nuorodą į medžiagą, kurioje pateikiama statistika, pagal kurią nuo 2009 iki 2014 m. afroamerikiečiai kiekvienais metais nužudė daugiau afroamerikiečių nei KKK per visą savo egzistavimo laikotarpį. – A. I.].

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus statistinius duomenis, gana gerai žinomus tiems, kurie stebi nusikalstamumo situaciją JAV, šio teksto pradžioje cituojamų populiarių lozungų prasmė įgyja suprantamą racionalią ir šiurpią prasmę.

Juodaodžių gyvybės yra svarbios – toks yra afroamerikiečių šūkis, viešai pateikiantis ir užtvirtinantis pretenzijas dėl savo išimtinių teisių kontroliuoti savo juodaodžių bendrapiliečių gyvybes.

Policijos finansavimo nutraukimas (sumažinimas) (ir netgi jos atleidimas, kaip reikalaujama ką tik priimtoje Mineapolio miesto tarybos rezoliucijoje) reiškia staigų policijos susilpnėjimą – pagrindinę priemonę, kuri iš dalies sulaiko (nors, kaip matėme, neefektyviai) masinį juodųjų nusikaltėlių smurtą prieš savo(kol kas) juodaodes aukas. Taip pat visų nusikaltėlių, nepaisant jų odos spalvos, smurtą prieš visas jų aukas, nepaisant jų odos spalvos.

Pastarąsias savaites daugelyje JAV miestų įvykę masiniai pogromai, apiplėšimai, o taip pat ir žmogžudystės – tai praktinė politinės programos įgyvendinimo pradžia, kurios esmė taip atvirai suformuluota, pirmiausiai, aukščiau cituojamais lozungais.

parengė: infa.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 4

 1. Vytas says:

  Manau, kad ši informacija yra pilnai žinoma VSD. Manau – privalo žinoti. Ir išvadas daryti. Tad klausimas, kodėl leista Vilniuje eitynėms net vadovauti juodaodžiams atvykėliams. Tiesa, iš kur jie atvyko neskelbiama, bet VSD tai ne problema. O kas dėsis Lietuvoje, jei iš Afrikos pagal naują EK planą bus prikišta į Lietuvą juodaodžių ? Rašoma, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl betvarkės eitynių metu. Bet kas gali paneigt, kad viskas bus nuleista tylom ir be pasekmių, ar koks žurnalistas nebus apkaltintas, kad ne ten tuo metu vaikščiojo ir negynė juodaodžių teisių. Klausimas tik kokių: teisių žudyti, teisių kelti riaušes ir neramumus? ES, EK primygtinai peršą tokią pat padėtį ES narėms, kokia yra JAV: atvykėliams sukuriamos išskirtinės ekonominės , socialinės sąlygos. Dirba ir kalba išmoksta gal 1-2 procentai vadinamųjų pabėgėlių.. O kiti tampa išlaikytiniais.Bet baltieji JAV yra geresnėse sąlygose – nėra problemų įsigyti ginklų. Todėl mana, kad masinė įmigracija yra ne tik žalinga, bet ir PAVOJINGA visais aspektais. Manau, kad tik griežtos sąlygos imigrantams, tuo labiau kito, nei krikščionybė, tikėjimo ir visai kitų papročių gali užtikrinti realų ES valstybių, tame tarpe ir Lietuvos saugumą. Tai reali grėsmė, o ne mistinė „rusai puola“.

 2. Myndė says:

  bandau įsivaizduot šitą tekstą lietryty, delfiuose arba 15min… Arba taip šnekant bent vieną seimūną…

 3. Kempiniukas says:

  Mielas Vytai,

  o ar iš viso Lietuvoje yra rasinė problema, ypač turint omenį negrus? Ar tai tik Holivudo filmuose matyta problema ir bezdžioniaujant bandant apsimesti vakariečiais ir amerikonais prisimta savanoriškai mūsų platumose?

 4. Valdas says:

  uikus straipsnis. Aciu!

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top