- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Lietuvos Liaudies partijos suvažiavime Rolandas Paulauskas išrinktas jos pirmininku

LLP suvažiavimas

Giedamas Lietuvos himnas

2016-06-11, Vilniuje įvyko Lietuvos Liaudies Partijos suvažiavimas, kurio metu buvo renkama partijos vadovybė (naujas pirmininkas), nauja partijos taryba, pateikta finansinė ataskaita ir atlikti kiti planuoti veiksmai. Partiją pasveikino „Nacionalinio Intereso“ atstovas Vitalijus Balkus, „Kovotojų už Lietuvą sąjungos“ atstovas Gintaras Radvila ir kt. Pasisakė laikinasis LL partijos pirmininkas Aras Sutkus, Nepriklausomybės Akto signataras Rolandas Paulauskas, pirmininkaujantis suvažiavimui Rimantas Kumpis ir kt. Suvažiavimo metu Rolandas Paulauskas buvo beveik vienbalsiai išrinktas LLP pirmininku, po ko pristatė savo viziją valstybės vystymosi ir būsimos partijos veiklos atžvilgiu.

Primename, kad Lietuvos Liaudies Partija 2009 gruodį įkurta buvusios Lietuvos premjerės, Nepriklausomybės Akto signatarės Kazimieros (kitur rašoma Kazimira) Prunskienės iniciatyva, kuri nuo pat įkūrimo vadovavo šiai partijai, kol neištiko insultas ir partijos vairą laikinai perėmė Rimantas Kumpis.

Nuo 2014 partijai vadovavo Andrius Šedžius, kol 2015-aisais partijos tarybos sprendimu buvo pašalintas iš partijos, ir nuo tada iki šiandien partijai vadovavo laikinasis jos pirmininkas Aras Sutkus, šiandien perdavęs partijos vairą Nepriklausomybės Akto signatarui Rolandui Paulauskui.

Siūlome jūsų dėmesiui video reportažą:

 

infa.lt