Melo skraistę nubloškus

2011, 26 birželio, 18:48 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (9) | peržiūrų 818 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisIšeities taškai :
1. – 2010 spalio mėnesį nigerietis išprievartavo merginą-moterį Vilniuje ir buvo nuteistas.
2. – Lietuvos piliečiai NE runkeliai –jie Buratinai.

Jei 1989 metų rugpjūčio 23 dieną Baltijos kelyje iš dangaus būtų atskridęs ir virš minios pradėjęs lėtai-lėtai sklandyti archangelas Gabrielius griausmingai šaukdamas : Lietuviai ir kitų tautybių krašto gyventojai Po 20 metų jūsų sostinėje, O Po to ir kituose miestuose jūsų merginas ir moteris prievartaus nigeriečiai, Tautos Vadas būtų pabandęs jį iš lanko nušauti ir pavadinęs rusų agentu , nors visi aiškių aiškiausiai būtų matę: tai tikrai archangelas. Niekas juo nebūtų patikėjęs ,net jei Tautos Vado strėlė būtų net nepakilusi nuo žemės paviršiaus ,O taip ir būtų buvę ,nes žudyti Angelus draudžiama net Tautos Vadams. Jei dabar ,praėjus 20 su viršum metų ,būtų atlikta NEPRIKLAUSOMA ir BEŠALIŠKA apklausa ,kur būtų tik vienas klausimas: Jūs tikite ,kad Po 10 metų nigeriečiai – somaliečiai – zulusai kasmet išprievartaus Lietuvoje NE mažiau kaip 100 merginų ir moterų ? TAIP AR NE – patys atsakykit ,koks būtų apklausos rezultatas. Ir Dar viena apklausa. Paimam likusius gyvais Baltijos kelio dalyvius ir lygiai tokioje pačioje apklausoje pateikime jiems klausimą : Jūs būtumėte dalyvavę Baltijos kelyje ,jei būtumėte žinoję ,kad –dalinai – to pasėkoje afrikiečiai prievartaus Jūsų krašte Jūsų merginas ir moteris –TAIP ir NE. Tegul pabando kas nors tokias apklausas atlikti ,būtų įdomu ,kokie būtų rezultatai. Beje , pastaba paraštėje, tai ,kas vadinama kol kas Dar Lietuvoje žiniasklaida , apie šį išprievartavimą tylėjo ,it vandens į burną prisisėmusi. Tuo tarpu mano nuomone tai įsimintinas momentas terpėje ,vadinamoje visuomenės sąmone.

Laisvoje, demokratinėje ir nepriklausomoje Lietuvos valstybėje gyvena NE runkeliai, o Buratinai. Trumpai primenu: apsukrieji katinas Bazilijus ir lapė Alisa kaip įmanydami iš patiklaus Buratino viliojo pinigus. Alisa ir Bazilijus, žinia, niekšeliai ir sukčiai, kurie, beje, buvo įsteigę prieš keliolika metų banką “Sekundė “ ir koncerną EBSW, nors formaliai steigėjais buvo žmonės su pavardėmis. Priminsiu Alisos ir Bazilijaus technologiją: jie paaiškino Buratinui ,esą ,Kvailių Šalyje yra stebuklingas laukas,kuriame tereikia iškasti duobelę, tris kartus pasakyti “Kreks ,feks ,peks ‘ ir čiuožti čiū-čia liū-lia , ir kitą rytą raškysi auksinukus nuo stebuklingai išdygusio medelio ,ant kurio jie augs. Tiesa, smulkmenėlė –į duobelę būtinai reikia įdėti auksinį . Buratinas, žinia – kvailelis, tačiau į Jo kepenėles jau buvo prasiskverbęs godumo kirminas, tik kvailumo ir godumo samplaika gali duoti tokius puikius rezultatus Alisų ir Bazilijų versle. Pasižymėkim sau tą dalykėlį. Jis svarbus – ir netgi labai. Kol kas paliekam jį nuošalyje.

Taigi ,Buratinai ir visi likusieji gyvuliuoja atkurtoje laisvoje ,nepriklausomoje ir demokratinėje Lietuvos valstybėje. Juodojo humoro mėgėjams pridursime- teisinėje.

Absoliučiai daugumai darbininkų ,valstiečių ir inteligentijos{prie pastarosios priskirkim verslo bendruomenę ,nes kur GI kitur ją padėsi) pateiktas žodžių junginys yra priimtinas ir net nekelia jokių klausimų AR abejonių. Tuo tarpu man , asilui ir šiuolaikinio politologijos mokslo požiūriu visiškam profanui , jis atrodo absoliutaus melo ir didžia dalimi melo iš dalies gniutulu.

Pradėkim nuo smulkiausių dalykų. Lietuvoje – nekelia didesnio vidinio pasipriešinimo. Kol kas. Tačiau bet kuriam jos piliečiui, išlaikusiam nepriklausomo mąstymo gebėjimą neišvengiamai kyla klausimas – kiek Dar ilgai jis {ji } galės teigti : gyvenu Lietuvoje . Mano asmeniniu įsitikinimu daugių daugiausiai Dar kokius 20 –25 metus – Po to ši sąvoka išnyks iš politinio ir geografinio pasaulio žemėlapio. Jei ,tarkim , 2035 metais įvairiausio plauko musulmonai sudarys bent apie 30 procentų krašto gyventojų , Dar apie 20-25 procentus sudarys pačių įvairiausių tautybių ponai ir ponios ,vargu AR lietuviai ką nors spręs savo nuožiūra dabartinėje teritorijoje , iš įpročio tebevadinamoje Lietuva. Tai įvyks todėl ,kad DIDŽIOJI dalis lietuvių { daugumoje jaunimas } išvyks visiems laikams į kitus kraštus , O jų vietą užims kitataučiai ,labiausiai tikėtina su islamo atspalviu ,nors neatmestinas ir gerokas kiniečių desantas. Priežastys : užpakalinės kūno dalies Europos parlamentarams laižymas ir besąlygiškas jų nustatytų – labai dažnai absoliučiai mums nepriimtinų – reikalavimų vykdymas. Oligarchų nupirkti plunksnagraužiai tai pateikia kaip politinę toleranciją ir integraciją į šiuolaikinį laisvosios rinkos dėka klestintį pasaulį.

Ta taip vadinama TOLERANCIJA faktiškai atrodo taip : į europiečio namus įsibrauna vaikis, išėjęs iš mečetės , ir sako šeimininkui : žmogeli,dabar išprievartausiu tavo žmoną ir dukrą – O tas ,vietoj to,kad tvoti mietu per makaulę tam pašlemėkui ,atsako : jūsų neįžeis ,jei pasiūlysiu jums tai atlikti NE mūsų su žmona lovoje, O ant sofos. Gaila, kad net ir jam, visų mūsų gerbiama ir mylima kovotoja už visokeriopą europinę politinę toleranciją Aušrinė bus per sena ir jis ja paprasčiausiai nesusigundys.

Tačiau tai nors ir nelabai tolima, tačiau ateitis. Pakalbėkim apie dabartį.

Terminas “atkurtoje “ verčia pasakyti tik kelis – tačiau. Valdančioji ponija tą atkūrimą priskiria neabejotiniems ir neginčijamiems Tautos Vado ir Jo aplinkos nuopelnams. Ne tik prieštaraujantis šiam absoliučiai melagingam teiginiui, tačiau net ir nors nedidele dalimi tuo abejojantis, laikomas kvailiu – geriausiu atveju – arba tautos priešu. Galiu būti ir pirmuoju ir antruoju – man jau nėra ko bijoti, tad pasakysiu Tamstoms, mieli “buratinai “ štai ką – politinę nepriklausomybę prieš 20 metų Lietuva atgavo iš esmės todėl, kad subyrėjo buvusi Tarybų Sąjungos imperija. To kolapso priežastys atskiro rašinio tema ir sudėtinga. Apie tai bus ir jau yra – parašytos disertacijos ir tomai mokslinių darbų. Bet kad ir kaip ten būtų buvę – Tautos Vado ir jo Čepaičių indėlis į TSRS griūtį – strikinėja apie nulį, nors prie politinės Lietuvos nepriklausomybės ši grupuotė ir prisidėjo –kas tiesa, tas tiesa.

Atkreipkit dėmesį ,Buratinai , teigiu Lietuvos –ne Lietuvos valstybės. Pats žodis “valstybė “ yra labai pavojingas nuodas ,kuriuo valdžia sėkmingai slepia nuo Jūsų tikruosius savo darbus ir kėslus. Visų pirma net žmogutis ,kurio intelektas truputį aukštesnis negu debilo , jei pamąstys ,sutiks: tai abstrakti sąvoka .Valstybė ,teisybė,tiesa,moralė – jų ,mieli Buratinai ,jokiais pojūčiais nepačiupinėsite ,neužuosite ir net į ją nenusispjausite – jūs galite ,pavyzdžiui , konkrečiai apspjauti Belgijos kunigą –pedofilą ,jei būsite kurio nors mūsų garbaus europarlamentaro pakviestas pasisvečiuoti Briuselyje ,tačiau krikščionybės atžvilgiu to padaryti negalėsite ,nes ji irgi abstrakcija. Riebiasnukis pilvūzas ar grakšti dama iš ekrano ar laikraščių puslapių atmetančių iš karto bet kokius prieštaravimus ar bent jau abejones, pareiškiantys : to reikalauja VALSTYBĖS interesai yra klastingi niekšai ,o geriausiu –nors tai išimtinai retai pasitaikantis ,unikalus atvejis – paskutiniai kvailiai . Tad ,garbusis Buratine , žinok ir atmink : tas ar ta ,kurie “VALSTYBĖS” interesų vardan reikalauja to ar ano –ir 99 atvejais iš 100 tai tuo pačiu metu reiškia ir taip jau kiauros Tavo kišenės dar didesnį patuštinimą- yra plėšikai , kurių padaroma žala visiems gyventojams žymiai didesnė , nei visų tulpinių , daktarų ir visų kitų gerbiamų ponų draugijų daroma Jums žala kartu sudėjus.

Pabandysiu pagrįsti savo teiginį. Prieš 20 metų politinę nepriklausomybę nuo Tarybų Sąjungos {skaityk,Rusijos} atgavo ne kažkokia tai abstrakti valstybė , o teritorijos , apibrėžtos Lietuvos geografinėmis koordinatėmis, gyventojai. Specialiai nerašau “tauta “,nes toje teritorijoje be lietuvių buvo ir kitų tautybių gyventojų. Tuo metu šį faktą teigiamai priėmė ir sveikino absoliuti tų gyventojų dalis. Kai išmetamas žodis “interesai “ ,tai sveiko proto žmogus turi atsižvelgti į štai ką : gyventojai tada ir dabar-tai darbininkai,valstiečiai –smulkūs ir stambūs, nuskurę, nupiepę inteligentėliai, pensininkai, bedarbiai, invalidai ir – ! valdžios žmonės bei valkatėlės prie šiukšliadėžių ieškantys gabalėlio maisto . Atleiskite tie ,kurių nepaminėjau. Tad bet kuriuo atveju , jei būtų paistančių apie VALSTYBĖS interesus tarpe bent jau asmenų su elementariais sąžinės likučiais ,jie privalėtų įvertinti ,kaip tai ,ko jie reikalauja tų tariamų interesų vardan atsilieps visoms paminėtoms – ir praleistoms – piliečių –Buratinų kategorijoms. Ir galima kalbėti ir siūlyti tik tai ir tik tą ,kas atitinka visų ar mažių mažiausiai DAUGUMOS gyventojų interesus. Tuo tarpu praktikoje bet kurie tariami VALSTYBĖS interesus atitinkantys fokusai naudingi tik stambiems oligarchams ir jų nupirktai valdžiai. Plačiųjų gyventojų sluoksnių nuomone tais klausimais niekas nesidomi ,ir nėra jokio mechanizmo ,kurio dėka tai būtų galima padaryti . Ir tai ne klaida ar atsitiktinumas- tai sąmoninga ir tikslinga visų Lietuvos valdžių politika per visus tuos 20 su centais nepriklausomybės metų. Elementariausias pavyzdėlis. Lietuva turi karinės žvalgybos padalinius savo galingos kariuomenės gretose. Nuo pačios nenugalimos Lietuvos armijos niekur nepabėgsi – įstojai į NATO , privalai ją turėti. Tačiau KARINĖ ŽVALGYBA. Kiek ji suėda pinigų ,kurie galėtų būti skirti vaikų namams arba Kristinos Brazauskienės rentai ,valstybės paslaptis. Tačiau balsu pasvarstyti ,kuo gi ši garbi kontora užsiima ,nėra valstybės paslapties išdavimas ir nusikaltimas. Jei laikysimės bent elementarios logikos ,karinė žvalgyba skirta surinkti žinias apie potencialaus priešo karines pajėgas. Kaip nesuk uodegos ,ji turi veikti prieš Baltarusiją ir Rusiją ,kitų priešų lyg ir nesimato horizonte. Prieš kitas NATO šalis ji veikti negali. Šnipinėti, pavyzdžiui, Indijoje ar Seišeliuose ,žinia ,galėtų , tačiau ,tikiuosi ,net patys aršiausi krašto patriotai nelaiko tai būtinu. Toje pačioje Rusijoje stumdosi dešimtys ir šimtai JAV ir Didžiosios Britanijos žvalgų-šnipų ,vadink kaip nori. Ką gali ten padaryti lietuviški Džeimsai Bondai , ko nesugebės jų kolegos amerikiečiai ir britai {kitus NATO narius palikim už skliaustų }.Atsakymas vienas : gyventojai iš savo mokesčių būtybei be lyties požymių Ingridai išlaiko grupę niekam nereikalingų ir jokios naudos jiems neduodančių dykaduonių ,nes to reikalauja VALSTYBĖS interesai… Jei tai būtų vienintelis pavyzdėlis, praryčiau ir neapsivemčiau –deja-deja jų šimtai.

Mes.Buratinai , gyvename demokratinėje šalyje. Tuo aklai tiki nemaža dalis gyventojų. Tuo mūsų didžiąja dauguma šlykščios ir melagingos “žiniasklaidos “ yra įtikinami kiti. Pastabėlė paraštėje- esmi absoliutus Tautos Vado idėjinis ir bet kuria kita prasme priešininkas ,išskyrus vieną-vienintelį jo posakį ,kuriam pritariu,nes negalima nepritarti tiesai: Jo Ekscelencija yra panaudojęs terminą apie mūsų taip vadinamas masinės informacijos priemones : purvasklaida- 100 procentinė tiesa. Nuo savęs pridurčiau- iki kulnų nupirkta melosklaida.

Demokratinėje … Be ilgų išvedžiojimų tai ,tas atvejis kai tauta {gyventojai } valdo kraštą per savo demokratiškai išrinktus atstovus . Atkreipsiu dar kvailesnių už mane ( jei tai aplamai įmanoma } Buratinų dėmesį : ESMINIAI žodžiai sakinyje- TAUTA VALDO.

O dabar KATEGORIŠKAI teigiu – tas sakinys yra melaginga ir dvasiškai nuodinga pasakaitė jaunesnio amžiaus vaikams ir puspročiams.
Nuo teorijos {skaitykit apie ją taip vadinamus politologų ir politikos žurnalistų straipsnius nors iki apsivėmimo} pereikit prie negailestingos gyvenimo praktikos. Visų pirma , demokratijos –tikros ir galutinės –niekada ir niekur pasaulyje nebuvo ir nėra. Yra tik skirtingos jos išsivystymo pakopos. Kurioje gi iš jų yra brangi Lietuvėlė, kurios kai kurie papirkti “šviesuoliai “ tebepaisto apie savo žirgų girdymą Juodojoje jūroje. Mes ,Buratinai , savo naivaus kvailumo, aklo tikėjimo akivaizdžiu melu ir godumo kirmino mumyse dėka esame pačioje žemiausioje demokratijos stadijoje ,net galima pasakyti nulinėje pakopoje.
Primenu Tamstoms : TAUTA valdo. O kaip gi ji tai daro per tuos nuostabius atkovotos didžiavyrių dėka politinės nepriklausomybės 20 metų ? Kas 4-5 metus tie, kurie dar nepaisant nieko turi kažkokių iliuzijų ,kulkšniuojate prie urnų ir atiduodate savo brangų balsą vienai jau prieš keliolika metų vietinių oligarchų –dabar,matyt ,jau ir užsienio – nupirktų vieningų ir klastingų gaujų ,vadinančių save politinėmis partijomis – didelis storas taškas. Jūs keturis –penkis metus daugiau niekam nereikalingi. Visas Jūsų tautos valdymas tą dieną ir baigėsi . Tai ,kad tos niekadėjų šutvės – taip vadinamos politinės partijos – iki rinkimų pila viena ant kitos pamazgas ir kompromatą absoliučiai jokios reikšmės reikalo esmei neturi. Kuri jų bebūtų išrinkta Buratinų balsų dėka , oligarchams vienodai rodo- jos visos atidirbinės Judo sidabrinius , laižys oligarchų vietas ,neminimas paprastai spaudoje. Standartiškai – nepakartojamai kvailiems Buratinams “išmetamas “ naujas gelbėtojas ,tipo : Nusipelnėme gyventi geriau { jų pačių atžvilgiu ,tai gryna teisybė } arba Tauta ,prisikelk- {o mes laikydamiesi Dešimties Dievo įsakymų toliau šoksime ir dainuosime }. Apie 10 procentų balsuojančių kvailų prietrankų ant tos meškerės neretai užkimba.

Pateiksiu pavyzdį šalyje ,kuri mano asmeniniu ir giliausiu įsitikinimu yra toliausiai pažengusi tikros demokratijos kryptimi. Šveicarija. Vietos bendruomenė ,kurioje tik keliolika tūkstančių gyventojų,atmetė stambios tarptautinės monopolijos prašymą leisti statyti bendruomenės teritorijoje savo gamyklą. Priežastis – gali teršti aplinką. Iš vienos pusės –monopolija su milijardais dolerių.Prieš ją – eiliniai ūkininkai ir kiti gyventojai. Ir monopolijai teko eiti šunims šėko pjauti. Tik pabandykit perkelti situaciją į Lietuvą: kiek vadovų –ministrų ir jų pameistrių ,kiek tipelių su atsegtais klynais pagal absurdo teatro taisykles tituluojami politikais būtų panorę iš tos monopolijos gauti ir savo trigrašį ,ir kas būtų paisęs kažkokios bendruomenės nuomonės ?
Apie idiotinę politinę toleranciją. Tie patys šveicarai – Ciuricho kantono gyventojai 2009 metais skėlė antausį palankia mokesčių sistema besinaudojantiems turtingiems užsieniečiams. Jie referendume pritarė dėl buvusios tvarkos pakeitimo,kuri kaip magnetas į kantoną traukdavo pasiturinčius kitų šalių gyventojus. Pagal ankstesnę Ciuricho tvarką turtuoliai iš kitų šalių mokėdavo panašų pajamų ir turto mokestį, kaip ir vietinis mechanikas. 53 proc. referendume dalyvavusių Ciuricho gyventojai pasisakė už tai, kad turtingiems užsieniečiams nebebūtų taikomos mokesčių lengvatos. Taškas. 2010 lapkričio 28 dieną šveicarai nubalsavo referendume dėl padariusių nusikaltimus jos teritorijoje ir piktnaudžiaujančių jiems mokamomis socialinėmis išmokomis išsiuntimo šunims šėko pjauti–tai lies VISUS ,tame tarpe ir Europos Sąjungos valstybių gyventojus – štai šalis, kur PILIEČIŲ nuomonė dar šį tą reiškia. Ir jo,referendumo , rezultatai PRIVALOMI ,kokia bebūtų valdančiųjų nuomonė tuo ar kitu klausimu.

Pas mus viskas kitaip –mūsuose nenugalima šventa tiesa:neturėk 100 draugų ,o turėk naglą snukį.Paimkim vieną iš daugybės atvejų krašte ,kaip Tauta valdo visos visuomenės lygmenyje. CŽV kalėjimas {ai} Lietuvoje. Pastatytas. Buvo-nebuvo ten kalinami tie ar kiti demokratinės Amerikos priešai–dešimtas reikalas. Pats tokio kalėjimo buvimas –neginčytinas faktas. Parenkant pačius švelniausius terminus–tai nepagerino Lietuvos tarptautinio įvaizdžio. TAUTA – Tavo įvaizdžio,garbių Buratinų minia ! Kas ,kada nors Tavęs klausė – statyti tą nelemtą kalėjimą ar ne ? Čia jau galima pasakyti- kuo toliau į mišką ,tuo daugiau iškrypimų. . CŽV kalėjimų variante iki šios minutės niekas krašte nepasakė ,kas ,kieno leidimu ir nurodymu juos statė. Net tai kas vadinama oficialiai seimu ,o privalėtų būti tituluojamas didžiausių Lietuvos plėšikų buveine nieko negali – o jei kas ir žino ką nors –nenori nieko pasakyti. Demokratija, ponai Buratinai ,demokratija …

Trumpas nukrypimas nuo pagrindinės minties rutuliojimo. Bet kuriuo atveju CŽV kalėjimas siejamas su VSD. Tai demokratinės Lietuvos KGB. Niekas iš Jūsų nežino,kiek lėšų jam skiriama, kiek pasiruošusių pardavinėti slaptas pažymas pašlemėkų ten dirba ir kuo gi galų gale jie užsiima. Jie saugo valstybės – kurios nėra – o faktiškai valdžios paslaptis ,ir sėkmingai šantažuoja visus šlykštūnus ,per nesusipratimą vadinamus politikais-tikrąja žodžio prasme mes jų aplamai neturim. Ką ir nuo ko jie gali saugoti ? JAV ir NATO apie mus žino viską –bet kokiu atveju šimtą kartų daugiau,nei žinote Jūs ,Buratinai. Nuo rusų ? Tie žino nemažiau negu JAV ,ir mūsų “ paslaptys “ jiems tiek pat įdomios kaip medūzų dauginimosi būdai. Tiesa, gal būt Rusijos Generaliniame štabe sėdi koks nors iškrypėlis generolas ,kuriam knieti žinoti,kokios spalvos kelnaitėmis mūvi mūsų gynybos ministrė. Nebent …Tačiau ar verta siekiant užkirsti kelią to iškrypėlio siekiams skirti dešimtis milijonų litų ,paklauskit to patys savęs. Kol kas VSD įveikė vieną mergiūkštę –Eglę Kusaitę. Ir kas fantasmagoriškai keista, žada, jei jos kaltė bus įrodyta, perduoti ją Rusijai. Situacija daugiau nei absurdiška. Ta Eglutė, kaip nurodoma net oficialiame kaltinime nesiruošė daryti jokios žalos Lietuvai. Tarkim – tik tarkim ,nes niekas nieko neįrodė-ji ruošėsi padaryti kažką blogo Rusijai. Tad tegul rusai ją ir būtų gaudę ir teisę, kai ji su tais tikrais ar tariamais kėslais būtų ten pasirodžiusi. Per 20 metų nenuilstamos ir kilnios VSD veiklos –viena Eglutė ,kurią mielu noru atiduosim rusams. Dievaži, nesu nacionalistas ar tai, kas vadinama konservatoriumi, tačiau man, paprastam nusenusiam Lietuvos dirvos sliekui kyla du klausimai: pirmas- rusai absoliučiai piršto nepajudina dėl Medininkų žudynių dalyvių Lietuvai išdavimo, o mes sutinkame jiems išduoti jauną merginą, kuri nieko blogo REALIAI niekam nepadarė; antras- kiek ji pragyvens Rusijos kalėjime, jei ten pateks – spėkit iš trijų kartų. Mano variantas – daugiausia metus, infarktas ar nukritimas nuo škonkės antrame kameros aukšte –ir klausimas uždarytas. Blogas tas saugumietis, kuris prie stulpo neprikibs…

Klestime ne tik demokratinėje pilnoje europarlamentarų, bet ir nepriklausomoje šalyje. Tikrai nepriklausomoje,nes nuo mūsų ,Buratinų ,be jokios abejonės niekas nepriklauso. CŽV stato savo kalėjimus nepriklausomoje šalyje – viskas puiku. Tačiau tai tik smulkus momentas –palyginus- su tuo ,kas turėtų kelti Jums ,Buratinai , baisiausią rūstybę ir pasipiktinimą. Per tuos 20 jau su centais metelių mes teoriškai nepriklausomas kraštas buvome ir tebesame pakabinti ant baisaus ir negailestingo rusų dujų kablio. Jei politiškai ir teoriškai mes nuo rusų nepriklausom ,tai faktiškai ekonomine prasme mes nuo jų nenutolome nei per žingsnelį. Man nusispjauti į tai ,kas ką pagalvos ar pasakys ,tad pareikšiu savo nuomonę be jokių pagražinimų ar įvilkimo į mandagumo tyrę: visi iki vieno aukščiausi krašto pareigūnai privalėtų būti įkalinti iki gyvos galvos už tai ,kad per tą dvidešimtmetį nepadarė absoliučiai nieko,kad ištraukti tą rusišką dujų kablį iš visų mūsų ,gerbiami Buratinai, gerklės. O ryšium su tuo dar ir besipelnančius vietinius išgamas iš įvairaus plauko “dujotekanų “ nepaisant mirties bausmės panaikinimo Lietuvoje pakarčiau viešai tiesiai prieš seimo rūmus. Juk už nuolat didėjančias dujų kainas mokate Jūs, Buratinai, net jei ir laimingo atsitiktinumo būdu tapote verslininku. Skirti pinigus visokiems valdovų rūmams {sų pinigų neišvengiamu daliniu išvogimu},visokiems pašlemėkams, pralobusiems iš taip vadinamų Vilniaus –Europos kultūros sostinės renginių ,svaičiojant- o gal ir ten jau įkišus pinigus ,apie visokius Gugenheimo muziejus ,ir tuo pat metu piršto nepajudinant dėl realaus elektros tilto į Švediją ir Lenkiją –PER TIEK METŲ! -, net nebandant pradėti realizuoti skystų dujų patekimo galimybės, skalūnų dujų pirkimo – tai daro ir tebedaro NE KVAILIAI –O GODŪS RUSIJOS NUPIRKTI NUSIKALTĖLIAI ! Nepriklausomoje Lietuvoje, garbūs jos piliečiai …

Pastaba paraštėje. Koks kokčiai šleikštus džiugesio šauksmas sklido iš visų oficialių žiočių ,kai patekome į Europos Sąjungą. Ji ,visų mūsų “džiaugsmui “ ,privertė mus uždaryti Ignalinos atominę ir dar sumokėti Abišalai už jo kilnias pastangas sustabdyti traukinį, kuris buvo jau seniai nuvažiavęs. Mes mokame Rusijai už dujas maždaug trečdaliu daugiau nei Vokietija. Ji ir kiti šios “kilnios” Sąjungos Europoje sunkiasvoriai –Prancūzija – Anglija – Italija turi svertų, kaip paveikti Rusiją. Ir ši negaletų atsispirti – sumažintų dujų kainas Lietuvai bent iki vokiškų. Jos bandė? Mes jiems rūpime? “ LIETUVIAI VISKĄ SUGADINS. JIE BEVEIK NIEKADA NEBUVO NEPRIKLAUSOMI. O KAI BUVO, GYVENO DIKTATŪROJE. APGAILĖTINI ŽMONĖS “!!! Kas taip apie mus išsireiškė, gerbiami Buratinai??? Stalinas –Hitleris ? – Ne ,Jo Ekscelencija Prancūzijos Prezidentas Fransua Miteranas. Man asmeniškai-ŠIUO ATVEJU ! –nusisjaut į posakį apie mirusius arba gerai, arba nieko– paskutinis šunsnukis tas prancūzų daugkartinis prezidentas socialistas su visomis savo meilužėmis ir nesantuokiniais palikuonimis. Vienintelis jo nuopelnas tas, kad jis pasakė atvirai tai, ko dabartiniai didžiųjų Europos valstybių vadovai nedrįsta ištarti viešai, nors niekas nepasikeitė.

Iš jų dujų kainos iš rusų klausimu mes gausime tokią pačią pagalbą, kaip ir iš besitaikančio į Caro Iki Gyvos Galvos titulą piliečio Vladimiro Vladimirovičiaus Putino- padvėsusio asilo ausis. O Jums, Buratinai, ir toliau “pudruos “ smegenis – mes galingi, už mūsų Europos Sąjunga. Jai, tai Sąjungai, ne mažiau nusispjaut į mus, nei minėtam Visos Rusijos Saulutei Vladimirui. Du kvaili – Lietuvos valdžia ir verslas, trečias – be proto, tai mes visi, brangūs Buratinai. Prisiminkite – kas dar nepragėrė atminties-ta engiama ir niokiojama Lietuvos TSR IŠDRĮSO priimti įstatymą dėl jos įstatymų viršenybės TSRS įstatymų atžvilgiu. Apie ką nors panašaus Europos Sąjungos atžvilgiu niekas net nebando prasižioti. Jau greit ateis tas laikas,kai Briuselio prietrankos priims VISIEMS privalomą įstatymą dėl teisės pederastams ir lesbietėms tuoktis ir įsivaikinti vaikučius. Pas mus tokį iškrypimą rems nebent Aušrinės gerbėjų būrelis – be jokio referendumo pasakysiu –mažiausiai 90 % gyventojų bus kategoriškai prieš –ir ką? Kaip mes tam pasipriešinsim ? Su kuo susidėsi – nuo to ir pastosi. Jūs, žinia, skaičiuodami nevienas keletą dienų prieš pensiją savo paskutinius grašius, džiaugiatės iš visos širdies,kad gyvenate ne tik demokratinėje, laisvoje ir nepriklausomoje, bet ir laisvosios rinkos valstybėje. Yra net oligarchų įkurtas ir remiamas specialus “mokslinis “ institutas, kuris, kaip ir kiti tos taip vadinamos “laisvosios “ rinkos apologetai teigia, ,ji ,laisvoji rinka, viską teigiamai ,teisingai ir tvarkingai surėdys Jūsų demokratiniame ir nepriklausomame krašte.Bet kas,nesutinkantis su jų melagingais paistalais, apšaukiamas geriausiu atveju kvailiu arba- nepribaigtu komunistpalaikiu. Jiems galiu pareikšti – kuo toliau į mišką, tuo daugiau iškrypimų. Jei valdžia, kuri meluoja paprastai nuo ryto iki vėlyvo vakaro, netyčia per klaidą pasako kažką panašaus į tiesą, tai laisvosios rinkos “ekspertai” – niekada. Jų esminis teiginys, kuriuo jie pradeda ir baigia visus savo poistringavimus: valstybė yra blogas šeimininkas ir viską reikia atiduoti spręsti rinkai, kuri ir suves visus galus taip, kad visiems bus gerai .

Pasakysiu taip: jau ir taip tai laisvajai rinkai perduota didžioji ūkio dalis ir Jūs, Buratinai, savo veizolais galite patys stebėti krašto klestėjimą. Kol kas – pabrėžiu, kol kas! – dar ne visi laisvosios rinkos proto galiūnų nurodymai yra valdžios įvykdyti, bet luktelkit! Jau ne į vieną mišką ar ne prie vieno ežero ar tvenkinio, mieli Buratinai, Tamstų neprileis ir dabar, tačiau dar toliau dar bus gražiau, dar tik tai dar…Valdžia ir laisvoji rinka vadovaujasi lozungu- Iš gyvenimo reikia pasiimti viską, net tai ,kas blogai guli. Privatūs pliažai , miškai ,tvenkiniai – tai pirmas jau pradėtas įgyvendinti žingsnis. Bus ištisos privačios gatvės ir jų rajonai ,ypač kai bus pradėta –oficialiai, per papirktus šunsnukius tai jau senokai daroma-pardavinėti žemę užsieniečiams.Jums ,garbūs Buratinai ,bus palikti specialūs maršrutai miestuose – gyvenamoji vieta – “Maxima “- šiukšliadėžių konteineriai. Taškas.

Kaip “laisvoji rinka “ “ SĖKMINGAI “! –sprendžia problemas ,ko negali padaryti valdžia ,pailiustruosiu vienu pavyzdžiu. Vilnius, jo gyventojai dūsta tiesiogine žodžio prasme nuo šimtų tūkstančių automobilių išmetamųjų dujų. Ir kenčia nuo automobilių kamščių. Jei valdžiai nors kiek rūpėtų Buratinų problemos ,ji ,pavyzdžiui , kategoriškai apribotų lengvųjų automobilių eismą visame centre –ne pinigus už važiavimą imtų ,o aplamai uždraustų.Toliau : gatvėmis ,kuriomis važiuoti leidžiama ,nustatytų tvarką – pirmadieniais –trečiadieniais – penktadieniais gali važinėti tik tie automobiliai ,kurių numeriai baigiasi neporiniu skaičiumi ,antradieniais ir ketvirtadieniais –poriniu. Penkis –dešimt kartų padidintų viešojo transporto priemonių skaičių . Ir ne visų –troleibusų.
Bet ji to nedaro ir nedarys. Tai prieštarauja laisvosios rinkos principams- turtingas pilietis privalo turėti teisę nusipirkti nors ir dešimt automobilių ir važinėti jais kur nori,kada nori ir kiek nori. Tai naudinga automobilius gaminančioms – atkreipkit dėmesį ,ne Lietuvos ,kompanijoms.O kad švino dujomis kasdien kvėpuoja dešimčių tūkstančių Buratinų vaikučiai– laisvajai rinkai ir jos ekspertams spjauti.Svarbiausia taisyklė- sunku gydyti-lengva grabe. Dar kitaip tai skamba : dirbk,pirk ir mirk . Sau ,žinia, Lietuvos laisvosios rinkos instituto “ ekspertai “ to netaiko – pirkti –perka ,bet dirbti ir mirti palieka visiems likusiems . Postulatas apie laisvosios rinkos gebėjimą spręsti visuomenės problemas yra įžūlus melas ir grynas mitas. Net Lietuvos nereikia – paimkim pasaulinę krizę. Besaikis bankų ir kitų finansinių organizacijų godumas ir iš to išplaukiantis jų elementarus kvailumas ,nesant jokios valdžios kontrolės- pagrindinė dabartinės krizės priežastis. Tačiau minėto instituto “ekspertų “ atlygis nuo to nei kiek nesumažėjo – jų paistalai reikalingi Jums ,mieli Buratinai , ir toliau mulkinti ,kas būtina stambiajam verslui ir ,tenka pripažinti , labai neblogai sekasi.

Privalu paminėti ir tai ,kad per 20 nepriklausomybės metų Lietuva išugdė nuostabią politinių partijų ir politikų kartą. Tamstų, Buratinai, džiaugsmui mūsų demokratinėje visuomenėje šiam momentui yra oficialiai įregistruotos 40 politinių partijų. Jų tarpe- Leiboristų partija, Lietuvos gyvenimo logikos partija, Lietuvos humanistų partija , Lietuvos nacionaldemokratų partija, Lietuvos protėvių atgimimo partija, Lietuvos reformų partija,Lietuvos ūkio partija, Partija “Jaunoji Lietuva”, Respublikonų partija, Tautinė partija Lietuvos kelias, ir būtų tiesiog nusikaltimas nepaminėti politinio gyvenimo pažibų Tautos Prisikėlimo ir Žemaičių partijas. Šios ir kitos partijos išugdė gausų būrį nepakartojamų politikų ir partinio pasitikėjimo valdininkų –darbuotojų. Aleksandras Algirdas Abišala, nors ir labai vargingai besiverčiantis po išsiskyrimo su Wiljamsu, bet neliejantis ašarų, Algis Baranauskas, Asta Baukutė ir Kęstutis Rupulevičius, Audrius Butkevičius, Alytaus meras Česlovas Daugėla, Sigitas Kaktys, Linas Karalius, Virginijus Martišauskas, Gintautas Mikalauskas, Donalda Meiželytė-Svilienė, tikrai nusipelnęs gyventi dar geriau Artūras Paulauskas, ubagų ir politikos karalius Vytautas Šustauskas, politikos ir šokių karalienė Inga Valinskienė bei pats ryškiausias, nepakartojamas ir vienintelis be jokių nukrypimų besilaikantis Dešimties Dievo įsakymų Arūnas Valinskas.

Na ir žinoma, Artūras Zuokas, kuris yra Tau aiškių aiškiausiai pasakęs: „politika ir moralė nesuderinami dalykai“. Tai tik nedidelė dalis subjektyviai parinktų politikų, tačiau kiekvienas jų gali tapti Jums, Buratinai, gyvenimo kelrodžiu. Kai įveiksi šią rašliavą, garbusis Lietuvos Buratine, vietoj kryžiažodžio ar televizoriaus užsiimk rebuso sprendimu: kuo skiriasi Krikščionių partijos ir Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos nuostatos, arba kur susikerta Lietuvos Centro ir Lietuvos humanistų partijų pažiūros, nustatyk skirtumus – oficialius, teorinius, kokius nori tarp Darbo Partijos ir Leiboristų Partijos{ kas nežino – “labor” reiškia darbas}. Tačiau tai tik pati lengviausia Tau skiriamos protinės užduoties dalis. Pabandyk nustatyti, kuri iš visų per 20 jau su centais metų partija, būdama valdžioje, neapsivogė, neapsimelavo, jos vadovai nedalyvavo paties įvairiausio plauko aferose. Ir pats linksmiausias uždavinukas: pabandyk nustatyti, kiek piliečių, tituluojamų politikais tapo paprastais ar multimilijonieriais, nors nei vienos dienos oficialiai neužsiėmė verslu. Jei jį išspręsi, palygink savo sprendimo variantą su FNTT, gal anų bus siauresnis ir galėsi jiems padėti, jį papildydamas.

O dabar tiesiog susipažink su kai kurių Seimo narių pavardėmis – Ligitas Kernagis, Kazimieras Kuzminskas, Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Leonard Talmont, Mečislovas Zasčiurinskas. Teiginys iš dviejų dalių: a – kaip ir aukščiau paminėti, tai ŽYMŪS Lietuvos politikai – seimo nariai; b – koks procentas skaitančių ką nors apie juos žino – tai tik dalis taip vadinamų sąrašinių deputatų.

Pereikim pagaliau prie KĄ DARYTI ?

Pateikiu grynai savo asmeninę nuomonę ,kas yra dabar pirmaeilės reikšmės dalykai ?
Visų pirma privalu įstatymo forma nustatyti valdžios prievolę pateikti Lietuvos ir didžiųjų jos miestų biudžeto projektus visuomenei susipažinti IKI jų priėmimo. KONKREČIAI , PAGAL PLANUOJAMAS PAJAMAS-IŠLAIDAS BENDROJE SUMOJE IR PAPUNKČIUI PAGAL KIEKVIENĄ POZICIJĄ. Vienintelė išimtis – Gynybos Ministerijos biudžetas– pateikiama tik bendra jai skirta biudžeto suma , nenurodant ,kaip ir kam ji bus panaudojama. . Privaloma tvarka tokia – skelbiamas Lietuvos , didžiųjų miestų biudžeto projektai pajamos-išlaidos papunkčiui ,ir bet kuris to norintis krašto pilietis gali su juo susipažinti ir bet kuria teisėta forma pareikšti savo pastabas ar prieštaravimus dėl biudžeto projekto. Jei nepaisant kategoriško ŽYMIOS visuomenės dalies prieštaravimo , valdžia priima tokį biudžetą – krašto ar didžiųjų miestų – piliečiai turi teisę visomis įmanomomis jiems {joms } priemonėmis ir būdais protestuoti ir reikalauti jų laikomais neteisingais biudžeto punktų pakeitimo. Teisėtais privalo būti laikomi ir masiniai mitingai bei demonstracijos prie seimo,vyriausybės ar savivaldybių pastatų nepaisant to,išduoda tam leidimus atitinkamos žinybos ar ne. Jums, Buratinai, primenu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 ir 3 straipsnius,kuriais nustatyta ,kad suverenitetas priklauso Tautai, ir niekas negali varžyti ar riboti tautos suvereniteto. Nupirktiems politologams ir visiems kitiems primenu, kad JAV –valstybėje, kuri mums visur ir visada kišama pavyzdžiu, yra nustatyta piliečių teisė GINKLU nuversti vyriausybę, pažeidžiančią piliečių teises. JAV Konstitucija – ne komunistų surašytas mėšlas, garbūs valdžios ponai.

Privalo būti priimtas įstatymas, nustatantis, kad jei dėl objektyvių priežasčių biudžetinėms įstaigoms negali būti laiku išmokami atlyginimai, juos privalu pradėti išmokėti-kai pašalinamos tos objektyvios priežastys-pirmoje eilėje eiliniams darbuotojams ir tik po to visų ir bet kurių žinybų vadovams. Jei nustatoma, kad tai įvyko ne dėl objektyvių priežasčių, o dėl neatsargios ar tyčinės žinybų vadovų kaltės, jie privalo sumokėti baudas, sudarančias 10 jų mėnesinių atlyginimų.
Iš esmės privalo būti keičiama pati valstybės ir savivaldybių biudžeto sudarymo sistema. Ji turi vadovautis prioritetais, svarbiais Tautai, o ne savo pasturgaliais šildantiems kėdes valdžios grybams.

Pirmuoju nekeliančiu jokių abejonių –mano nuomone –privalo būti išskyrimas lėšų ,užtikrinančių visų be išimties motinų, esančių santuokoje ar vienišų , normalų sveikų kūdikių gimdymą. Tie, kas gali ir nori, tesinaudoja privačiomis klinikomis, tačiau NEGALI būti taip, kad moteris negali – nenori gimdyti, nes jai trūksta lėšų apmokėti šios rūšies medicinines paslaugas ir po to išmaitinti pagimdytą kūdikį.

Antruoju – visoms šeimoms ir vienišoms motinoms, kurių pajamos yra žemesnės nei nustatytas pragyvenimo minimumas, iki jų kūdikiams sukaks trys metai privalo būti išmokamos valstybinės pašalpos. Šie pirmieji du punktai Lietuvai turi būti 11 ir 12 Dievo Įsakymų. Nes tik jei tautos piliečių šeimose augs gimstamumas, Tauta – DAR !!!- turi galimybę išlikti. Jei to neįvyks, Vilniuje bus daug nigeriečių – somaliečių – arabų vestuvių ir naujagimių, o lietuviai eis su velniu obuoliauti..

Trečiuoju- Lietuvos mokyklos iš biudžeto privalo būti aprūpintos labiausiai šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Mokytojų algos privalo būti pakeltos mažiausiai dvigubai,o esant galimybei ir daugiau.Ne suknistus valdininkus siuntinėti už tautos pinigus į komandiruotes Nepale ar Afrikoje ,kur jie tik šildosi karštoje saulėje savo užpakalius ,o siųsti mokytojus į užsienį pasitobulinti tam ,kad jie galėtų savo mokiniams perduoti pačias priešakines mokslo žinias. Bent jau didžiuosiuose miestuose –o vėliau ir visur – kiekvienoje mokykloje privalo būti aukščiausios klasės praėję stažuotę užsienio centruose specialistai –psichologai ,sugebantys nustatyti ,kurie iš vaikų –paauglių turi polinkį į agresiją ir žinoti būdus ,kaip su šiuo reiškiniu kovoti. Dabartinis moksleivių žiaurumas– kas be ko, didžiulis mūsų valdžios pasiekimas- privalo būti jei ne išrautas su šaknimis, tai bent jau kiek įmanoma sumažintas.

Ketvirta. Privalo būti sudaryta speciali programa moksleiviams nuo narkotikų apsaugoti. Pradėti nuo Vilniaus ir pagal galimybes eiti toliau. Tam: jei tarp piliečių , gaudančių kusaites asmenis,yra iš tiesų –ko nežinau ir kuo abejoju,tačiau tarkim ,kad klystu – aukštos klasės specialistų, jie privalo būti – tegul ir slaptu vyriausybės potvarkiu ,žinoma ,geriau ,pranešant apie tai visuomenei viešai – pereiti išimtinai prie kovos su nekliudomu milžiniško narkotikų kiekio patekimu į šalį ,o,tarkim , Rusijos šnipus tegul gaudo pats VSD vadovas ir jo pavaduotojai: jų pastangų pilnai užteks. Narkotikai yra BAISUS ir REALUS pavojus naikinantis tautą ir visų pirma ,jaunimą. Tad tegul VSD visų pirma tuo ir užsiima. Savo giliai nuostabai, peržiūrėjęs Lietuvos VRM struktūrą neradau specialaus kovos su narkotikais padalinio, duok die, gal klystu, gal jis užslaptintas, bet bijau, kad ne.

Tiesa, egzistuoja narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Būtų labai įdomu sužinoti, kokį narkotikų kiekį jis surado ir išėmė iš apyvartos ir kiek narkomanų nuo jo nukentėjo. Statau 100 prieš 1-šiam departamentui skirtas lėšas paėmus už vienetą, jo naudingumo koeficientas bus lygus nuliui. Tegul kas nors įrodo, kad yra visai ne taip. Pastaba paraštėje – dabartinis premjeras turi tiek patarėjų, kiek neturėjo joks iki jo buvęs. Ponas Andrius turbūt tikrai turi patarėją, kuris jam nurodo kada ir kaip gamtinius reikalus privalu atlikinėti. Su tokiu patarėjų su Virgiu priešakyje skaičiumi nuosava galva absoliučiai nereikalinga.

Didžiuosiuose šalies miestuose – kuo greičiau tuo geriau – privalo būti įsteigti specialūs Policijos skyriai, kurių vienintelė užduotis būtų išgaudyti nebaudžiamai prie mokyklų siautėjančius narkotikų prekeivius. Jie turi būti civiline uniforma, įkurti agentų – informatorių tinklą ir kaip po priešų tankais gultis prieš narkotikų mafiją. Moksleivis – narkomanas nuo 11-12 metų – žuvęs žmogus. Arba mes visi kartu pastatysime barjerą prieš narkotikus mokyklose, arba greit narkomanų skaičius VIRŠYS jų nenaudojančių asmenų skaičių ir pastaraisiais bus iš esmės vien pensininkai. Specialūs jungtiniai VSD ir policijos padaliniai privalo daryti reguliarius reidus naktiniuose baruose, kur ūžauja “žvaigždės“ ir kiti nususę pašlemėkai, gaudyti esančius narkotinio apsvaigimo būsenoje, o teismai skirti mūsų televizijų musmirėms ir jų gerbėjams bei abiejų lyčių partneriams dešimtis tūkstančių litų siekiančias baudas.

Nekelia jokių abejonių – toks seimas, kaip jį apibūdino jo narys ponas Saulius Stoma, jokių panašių pasiūlymų nepalaikys ir nepriims. Todėl KATEGORIŠKAI privalo būti iš esmės pakeistas seimo rinkimų įstatymas ir jo nariai renkami tik vienmandatinėse apygardose. Tai pirma. Privalo būti priimtas seimo narių atšaukimo iš pareigų jų rinkėju reikalavimu įstatymas. Tautai priklauso suverenitetas – ne Maximai “. Tad jei rinkėjai suklydo, jie turi turėti teisę ištaisyti savo klaidą. Iš tokių pasiūlymų ne vienas piktai pasišaipys: kaip tas asilas nesupranta, kad seimas niekada tokių įstatymų nepriims, kad taip vadinami sąrašiniai deputatai – tai “Dujotekanos“ ir CO suremtos sistemos pagrindas. Taip, nepriims.

Tačiau įsivaizduokit tegul ir fantastiškai atrodančią šiuo konkrečiu momentu situaciją – tokius pasiūlymus palaiko dabar populiariausia krašto politikė ir prašo seimą priimti tokius įstatymus. Arūno Valinsko chebra bobų siūlymo nesvarsto. Tada krašto Prezidentė, kaip eilinė pilietė pateikia paraišką mitingui prie seimo rūmų, kuris reikalautų iš seimo tokius įstatymus priimti. Teisės principas – kas nedraudžiama, tas leidžiama. Nėra jokio įstatymo, kuris neleistų šalies Prezidentei, kaip ir bet kuriems kitiems piliečiams, organizuoti mitingus. Jei ji tai padarytų – kiek fantastiškai beatrodytų ši situacija – o, Jūs ,Buratinai, dešimtimis tūkstančių, susirinkę iš visos Lietuvos, jame dalyvautumėt, pridėtų į kelnes visi – ir bobų mylėtojai, ir jų nekenčiantys. Tokie įstatymai būtų ypatingos skubos tvarka priimti.
Referendumų įstatymas. Įdomumo dėlei. Šveicarijoje vien tik nuo 1993 metų buvo surengta virš 410 referendumų. Visais lygiais. Ir jokia kantonų vyriausybė negali uždrausti surengti piliečių referendumą tuo ar kitu klausimu. Tai nustatyta šalies konstitucija. Referendumai vyksta ir savivaldos mastu. Jei seniūnijoje gyvenantys piliečiai mano, kad valdžios jiems paskirtos finansinės prievolės yra neteisėtos ar neteisingai paskaičiuotos, jie niekieno neprašydami, tik laikydamiesi Konstitucija nustatytos tvarkos, surengia referendumą tuo klausimu ir jei jo rezultatas nepalankus valdžiai – jis vykdomas besąlygiškai. Yra dar ne visai puspročių šioje žemėje, nors jų deja, labai labai nedaug …Privalo būti priimtas žymiai labiau demokratiškas referendumų rengimo įstatymas ir pagrindiniai pakeitimų momentai: a. – ženkliai sumažintas reikalingas referendumui surengti parašų skaičius; b. – referendumus galima rengti savivaldybių lygmeniu.

Kaip minėjau, NEPABŪGOME priimti įstatymą apie tos mūsų įstatymų viršenybę TSRS įstatymų atžvilgiu. Kodėl to paties nepadarius Europos Sąjungos atžvilgiu, akcentuojant tekste: TUO ATVEJU, KAI EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTATYMAI PRIEŠTARAUJA LIETUVOJE VISUOMENĖS PRIPAŽĮSTAMIEMS NEGINČIJAMAIS MORALĖS IR TIESOS PRINCIPAMS? Tada bent jau mūsų užsienio reikalų ministras savo liokajaus nepadarys oficialia žmona …

Strateginė valdžios užduotis : ne išmokėti Lino Karaliaus motinos firmai kasmet po 20 (ar daugiau } tūkstančių litų, o atsisakius visų ir visokiausių valdymo išlaidų siekti esminio strateginio krašto ekonomikos momento realizavimo: Lietuvos nukabinimo nuo Rusijos dujų kablio. Pateikiant tautai VIEŠĄ to plano projekto – pagal terminus ir tam skirtus pinigus.

Stabtelėsiu. Galėčiau pateikti daugiau pasiūlymų. Gal būt jie visi –ar dauguma – yra grynas svaičiojimas. Tebūnie .Pateikit geresnius, garbūs Buratinai. Tačiau yra vienas dalykas, kuris tiek šį rašinį, tiek kitus panašius žymiai geresnius – protingesnius – nuostabia kalba ir forma pateiktus daro beprasmiais.
Nuo ko pradėjau? Buratinas iš “Kvailių šalies” buvo ne tik mielas kvailutis ,bet ir užsikrėtęs godumo bacila. Čia pakastas ir šuo ,ir auksinis . Nekenčiu ir šlykščiuosi mūsų taip vadinama valdžia, tačiau vieno jos laimėjimo ,kad ir kaip norėčiau ,iš jos neatimsi. Pasakomis apie laisvąją rinką ir demokratiją ji užkrėtė ABSOLIUČIĄ daugumą Lietuvos Buratinų godumo bacila – tai baisaus ir nepagydomo vėžio užkratas.

Jūs, aš .dauguma mūsų praeiname pro šalį, kai klūpanti senutė prašo išmaldos. Lietuvos Buratinams yra įkalta į galvą – rūpinkis tik savimi, nebent dar motina ar sūnumi, jei nors kažkas padoraus yra Tavyje išlikę. Mes neiname tūkstančiais remti motinų, kai valdžia atiminėja jų pašalpas ir dešimtimis tūkstančių nesirenkame prie seimo pastato reikalauti, kad iš “politiko” Lino Karaliaus būtų atimti ir tautai grąžinti jo nubombinti 20 tūkstančių litų. Mes –kiekvienas sau, o mus valdanti klastinga ir gobši gauja –vieninga. “Vilniaus brigados “ klestėjimo laikais jie atvirai sakė – mes valdome Vilnių. Ir nors jų buvo ne ką daugiau kaip 300 banditų, o sostinėje gyveno virš pusės milijono pusgalvių – jie iš esmės buvo teisūs, jie valdė, nes buvo vieningi. Mes nelaikome reikalingu paremti darniomis ir vieningomis gretomis nestatutinių gaisrininkų ar vienišų motinų, tad nesistebėkite, kad tie iš Jūsų, kurie bus dar gyvi ar neemigravę, prašys išmaldos arabų ar nigeriečių vestuvių iškilmių puotoje, kai Lietuva bus jau iki galo parduota.

Patarti “ ,žinia ,galima ,tačiau tai tas pats ,kaip ketvirtoje vėžio stadijoje esančiam žmogui kutenti padus – rezultatai bus tie patys. Net jei šį rašinį perskaitys šimtai- jis nieko nepakeis.Jei kas nors parašys dešimt kartų protingesnį ,labiau argumentuotą nuostabų rašinį – rezultatas bus lygiai tas pats . Vėžį reikia gydyti pirmoje ,vėliausiai antroje stadijoje ,kai godumo visuomenėje vėžys pasiekė ketvirtą stadiją ,jai nepadės net visi Olimpo Dievai bendromis pastangomis. Traukinys vardu Lietuva jau rieda į bedugnę, tik mažai kas tai suvokia … Ate,brangūs Buratinai, gal kuris nors iš jūsų žino išsigelbėjimo būdą, o gal jis įrodys, kad žiauriai klystu. O gal tai padarys koks nors iš VU TSPMI” lopatų” …

Juozas Vasiliauskas

šaltinis: demokratija.eu

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 9

 1. žmogus says:

  Viskas daroma Tokios Buklės palaikimui.Žiniu esmė ne žiniose,o jų vertintojuose.

 2. Antanas says:

  Geras straipsnis.Nors maza dalele jo pakliutu i ofocialia spauda,tikiuosi Buratinai praregetu,jei dar netapo debilai.Aciu.

 3. a says:

  Skaičiau pletkus kad Šveicarijoje taip gerai kad būtent ten gyvena pasaulinio parado lapinai :) Tikiuosi kas nors suprato. Todėl ji netinka kaip pavyzdys.

 4. NE Buratinas says:

  Būčiau labai dėkingas,jei prisidėtumėte prie šios kiekvienam mąstančiam žmogui labai svarbios informacijos platinimo-įdėtumėte ją čia išverstą:

  http://www.netiesa.lt/node/727

  Dar papildomai-lietuviška tos pačios temos santrauka:

  http://www.nflietuva.org/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=126

 5. artas says:

  O tai kodėl netiesa.lt pas save jos neįdėjo išvertusi?
  Matyt turi tam priežasčių, ar ne taip?:)

 6. Kindziulis says:

  Už tai kaip skubiai įstatymai priimami senoms „tiesoms“ apginti.

 7. Dija says:

  „Buratinas, žinia – kvailelis, tačiau į Jo kepenėles jau buvo prasiskverbęs godumo kirminas, tik kvailumo ir godumo samplaika gali duoti tokius puikius rezultatus Alisų ir Bazilijų versle…“

  Negaliu sutikti su šiuo Jūsų teiginiu. Ne į Buratino kepenėles prasiskverbęs tas godumo kirminas – o į žmonių. Juk mes esame persisunkę savanaudiškumu, noru turėti daugiau už kitus, stengiamės kuo daugiau gauti sau kitų sąskaita… Todėl ir atsidūrėme ties susinaikinimo riba, nes „ėdame“ vienas kitą. O šis mielas personažas, priešingai, negu mes, žmonės, turėjo svarbiausia – teisingą, altruistišką KETINIMĄ (svajonę, norą, tikslą). Būtent tuo Buratinas ir žavėjo mus vaikystėje – siekiu suteikti laimės, džiaugsmo savo draugams. Kas atsitiko su mumis, kai užaugome? Kodėl esame tokie savanaudžiai, kodėl nenorime būti gerais kitų atžvilgiu? Užrietėm nagus į save, vaikus irgi mokome imti kuo daugiau sau… Kodėl mums nepasimokius iš Buratino, ir nepradėjus daryti gera savo artimui? Gal tai ir būtų visų bėdų sprendimas? Gamta mėgsta harmoniją, joje kiekvienas egzistuoja dėl kitų – ne dėl savęs. Prie to teks prisitaikyti ir žmonėms, teks atsikratyti savojo egoizmo, nes mes irgi esame Gamtos sistemos dalis.

 8. ale, says:

  Palikim tą medinuką ramybėje, tuo labiau, kad tai tik išgalvotas personažas.
  Egoizmas, koks jis „negeras“ bebūtų, jis mumyse – tai mūsų prigimtis. Kadangi prigimtį daugelis supranta kaip nekintamą duotybę, – patikslinsiu, kad tai, ką turiu omenyje sakydamas „prigimtis“, praktiškai tėra mūsų įprotis samprotaujant remtis tikrovėje pasireiškiančiais dėsningumais, kuriuos atsekę ir įsisąmoninę, juos mes suvokiame kaip logines taisykles. Jei sąmonė gali atsirinkti, kada kokia logika dera vadovautis mąstant, tai pasąmoniniai procesai vyksta be tiesioginės sąmonės kontrolės. Ir niekaip nekeičia esmės tai, kokiu epitetu mes save vadinsime. Norint, kad bent kas keistųsi visuomeniniuose santykiuose į gera, tektų visiems žmonėms (be jokių išimčių) perprogramuoti ir savo (kiekvienam savo) pasąmonę. Taip būtų galima rasti išeiti iš visą pasaulį apėmusios globalios krizės.
  Pasąmonės keitimo visas sudėtingumas yra tame, kad pasąmoninės nuostatos vis dar visiškai tiksliai atitinką dabartinę visų mūsų kasdieninę elgseną. Ir todėl nėra pakankamos gausos pavyzdžių, kuriais remiantis ir būtų galima pagrįstai teigti, kaip gi dera pradėti visiems elgtis. Tiesiog, tokios praktikos nėra. Tik sąmoningai, stebėdami grėsmingas pasekmių tendencijas, galime suvokti, kur gali nuvesti vis dar praktikuojami tokie žmonių tarpusavio santykiai. Kol niekas nėra „įjungęs stabdžių“, t. y., kol niekas nesielgia kitaip, – realybėje stebime tik tokius tarpusavio santykių pavyzdžius, kaip ir elgiamės pagal įprotį… Todėl ir mums priimtina (iki šiol buvusi priimtina) logika vis dar kyla tik iš tų dėsningumų matymo, kokie dar dabar yra, t. y., kaip vis dar elgiamės. Čia susiduriame su būtinybe praktiškai imituoti naujus bendravimo principus, kad mūsų pačių pasąmonė gautų pakankamai „pavyzdžių“, naujai logikai susiformuoti. Tas reikštų – sąmonės pastangomis pratintis elgtis prieš savo pasenusią prigimtį.

  Žmonija turi metodiką, kaip įmanoma keisti prigimtį/pasąmonę, tačiau toks virsmas galimas tik susiklosčius tinkamoms sąlygos, kai jau po senovei nebebus įmanoma gyventi. Tik visos civilizacijos galimo išnykimo (susinaikinimo) akivaizdoje žmonija sutiks (gali sutikti) transformuoti prigimtimi vadinamus įpročius.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top