Psichologinis karas

2012, 20 birželio, 9:34 | kategorija Metodologija | atsiliepimų (2) | peržiūrų 1 262 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisKuo skiriasi paprastas karas (ginkluota kova) nuo psichologinio karo? Sąvoka “psichologinis karas” turi dvi pagrindines reikšmes. Profesionalizmas psichologiniame kare reiškia tai, kad turima specialistų, kurie disponuojam, pirma, mokslinėmis žiniomis apie šio karo specifiką, antra – turi specialų pasirengimą, tame tarpe praktinę tikslingo psichologinio žmonių poveikio patirtį. Profesionalų požiūriu, psichologinis karas reiškia vienos valstybės specialių žinybų veiklą, darančią poveikį kitų šalių civiliams gyventojams ir (arba) kariškiams, kad pasiektų savo politinius, o taip pat grynai karinius tikslus.

Oficialiai psichologinis karas prieš užsienio valstybės kariaujamas tik su valstybės vadovų žinia ir sankcija. Tuo tarpu faktiškai šalyse, kuriose silpna vykdomoji valdžia ir viešpatauja visuotinis atsainumas veikiančių įstatymų atžvilgiu, psichologinis karas vykdomas per masinės informacijos priemones, kurias kontroliuoja vienokios ar kitokios politinės grupuotės arba finansinės-pramoninės grupės (tame tarpe ir transnacionalinės).

Profesionaliai organizuoto psichologinio karo esmę pakankamai tiksliai suformulavo senovės Kinijos filosofas ir karinis veikėjas Sun Czi (VI šimtmetis prieš mūsų erą). Jo mokymas susiveda į tokius teiginius:

 • Griaukite viską, kas jūsų priešo šalyje esama gero;
 • Įtraukite žymius priešo veikėjus į nusikalstamus projektus;
 • Griaukite priešo vadovybės prestižą ir reikiamu metu pademonstruokite jų gėdingumą visuomenei;
 • Panaudokite šiais tikslais bendradarbiavimą su pačiais niekšiškiausiais žmonėmis;
 • Kurstykite kivirčus ir susidūrimus tarp jums priešiškos šalies piliečių;
 • Nuteikite jaunimą prieš senukus;
 • Visomis priemonėmis trukdykite vyriausybės darbą;
 • Visais įmanomais būdais trukdykite normalų tiekimą priešo kariuomenei ir tvarkos joje palaikymą;
 • Supančiokite priešo karių valią dainomis ir muzika;
 • Darykite viską, kas įmanoma, kad nuvertintume jūsų priešo tradicijas ir pakirstumėte jo tikėjimą Dievu;
 • Siųskite lengvo elgesio moteris, kad paspartintumėte ištvirkimą ir suirimą;
 • Būkite dosnūs, pirkdami informaciją ir bendrininkus. Apskritai netaupykite nei pinigų, nei pažadų, kadangi tai duoda puikiausių rezultatų.

Įprasta prasme terminas “psichologinis karas” suprantamas kaip stichiškas, nekvalifikuotas bendravimo priemonių ir socialinio psichologinio poveikio mechanizmų panaudojimas prieš grupę žmonių, turint tikslą, pajungti juos sau arba sukurti palankias sąlygas savo egzistavimui ir veiklai.

Tokio pobūdžio psichologinis karas egzistuoja ir yra naudojamas tiek pat laiko, kiek egzistuoja žmogus. Tačiau tolimoje senovėje žmonės mokėjo daryti vienas kitam įtaką tik per tiesioginį bendravimą, paveikdami savo pašnekovus žodžiais, intonacija, gestais, mimika. Šiandien poveikio žmogaus sąmonei būdai tapo gerokai įvairesni, veiksmingesni ir subtilesni dėka sukauptos per tūkstančius metų praktinės patirties ir dėl specialiai sukurtų bendravimo, sąveikavimo ir žmonių kontrolės technologijų.

Nemoksline, gyvenimiška, kasdienine prasme terminas “psichologinis karas” gali būti apibūdinamas kaip:

 • Atskirų asmenų, grupuočių, partijų, judėjimų politinė veikla;
 • Kandidatų į pačius įvairiausius renkamus postus rinkiminės kampanijos;
 • Komercinių firmų reklaminė veikla;
 • Konkuruojančių individų (ir nedidelių grupių) kova dėl lyderystės gamybiniuose, moksliniuose ir kituose kolektyvuose;
 • Politinė, ekonominė arba kultūrinė priešprieša tarp tarpusavyje konfliktuojančių tautų;
 • Derybų procesas tarp konkuruojančių firmų ar organizacijų.

***

Šiuo metu daugelyje ekonomiškai išsivysčiusių šalių vyksta apjungimas į vieną visumą psichologinio poveikio jėgų ir priemonių, skirtų siekti kariniams, ideologiniams ir politiniams tikslams. Šis procesas įgauna įvairias formas, priklausomai nuo istorinių tradicijų, politinių ir ekonominių sąlygų vienoje ar kitoje šalyje.

Vienos šalys kuria psichologinio karo padalinius su etatiniu personalu, kuris puikiai apmokytas, aprūpintas, pasirengęs praktiniams veiksmams bet kurioje vietoje, bet kuriuo laiku. Šitie padaliniai paprastai įeina į valstybės ginkluotųjų pajėgų arba specialiųjų tarnybų sudėtį. Esant reikalui, jie gali būti panaudojami ir taikos metu, tame tarpe ir prieš nuosavus piliečius. Tokį metodą pasirinko Amerika, Tarybų Sąjunga, Vokietija, Kinija ir kelios kitos šalys.

Kitose šalyse psichologinio karo padaliniai su susiaurintu sąstatu (taikos meto sąstatu) įeina į civilines struktūras. Kai nėra karo, jos vykdo propagandinius ir ideologinius uždavinius pagal vyriausybės užsakymus nacionalinio saugumo labui. Panašaus požiūrio laikosi Britų, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir kelių kitų šalių valdžia.

Kai kuriose šalyse tiek valstybinėms propagandos žinyboms, tiek komercinėms masinės informacijos priemonėms vadovauja kadriniai psichologinio karo specialistai. Jie užtikrina nuolatinį propagandinį-informacinį savo šalies vadovybės palaikymą. Tokia praktika plačiai paplitusi Pietų Korėjoje, Taivanyje, Indonezijoje, Filipinuose.

Taigi, psichologinis karas – tai įvairių poveikio žmonėms formų, metodų ir priemonių suma, o jo tikslas – pakeisti pageidaujama linkme žmonių psichologines charakteristikas (pažiūras, nuomones, vertybines orientacijas, nuotaikas, motyvus, nuostatas, elgesio stereotipus). Tai pasakytina ir apie poveikį grupinėms normoms, masinėms nuotaikoms, apskritai visuomenės sąmonei.

Psichologinis poveikis gali būti daromas įvairiais metodais.

Pirma: psichologinės priemonės. Pavyzdžiui prieškariniu laikotarpiu bet kurios šalies vyriausybė per masinės informacijos priemones siekia suformuoti savo tautai (ypač tarp kariškių) patriotines pažiūras ir įsitikinimus, įtvirtinti masinėje sąmonėje valstybinės politikos tikslų prioritetą. Tuo pat metu potencialus priešininkas siekia įdiegti į tos pačios šalies gyventojų ir kariškių sąmonę tik jam naudingas idėjas. Pavyzdžiui, kursto nacionalistinius prietarus, nepasitenkinimą vyriausybės politine ir ekonomine veikla. Viso to rezultate žmonių protuose prasideda motyvų kova, kas neretai nusmukdo moralinę psichologinę gyventojų būseną. Taip elgėsi visos pasaulinės galybės I ir II Pasaulinių karų išvakarėse ir vykstant kitiems kariniams konfliktams (Korėja, Vietnamas, Artimieji Rytai ir kt.)

Antra: psichologinis poveikis gali būti daromas karinėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, Tarybų Sąjunga psichologinio spaudimo tikslais dislokavo savo kariuomenę palei sieną su Kinija, Vietname, Kubos teritorijoje. TSRS ir JAV ne kartą siekė savo politinių tikslų demonstruodamos karinę galią. Vienas iš klasikinių psichologinio poveikio darymo karinėmis priemonėmis pavyzdžių – 20 JAV karinių laivų pasiuntimas prie Haičio krantų 1994 metais. Užgrobusi ten valdžią generolo Sedraso chunta, patirdama, iš vienos pusės, Amerikos apdorotos pasaulio visuomenės psichologinį spaudimą, o iš kitos – jausdama tiesioginę karo grėsmę, buvo priversta perduoti valdžios vairą nuverstam prezidentui Aristidui. Dar du pavyzdžiai – sistemingi Amerikos aviacijos bombardavimai Irake ir NATO aviacijos panaudojimas prieš Jugoslaviją. Čia reikalas neapsiribojo vien jėgos demonstravimu – į darbą buvo paleista karinė mašina.

Trečia: psichologinis poveikis daromas per prekybines ir finansines sankcijas, kurių tikslas – griauti potencialaus priešo ekonomiką. Ekonominės sankcijos (tame tarpe ir JTO vardu) prieš Iraką, Jugoslaviją, Kubą, Libiją, Sudaną ir kitas šalis lemia smarkų gyvenimo lygio kritimą daugumos gyventojų tarpe, įvairius buitinius sunkumus, susirgimų skaičiaus padidėjimą, badą ir, kaip pasekmę, masinį nepasitenkinimą situacija.

Ketvirta: psichologinis poveikis gali būti daromas grynai politinėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, Maskvoje 1999 sausio mėnesį surengta A. Barkašovo organizacijos “Rusijos nacionalinė vienybė” demonstracija sukėlė aršią polemiką tarp įvairių Rusijos politinių jėgų ir sustiprino priešpriešą tarp jų.

Pagal: V. Krysko. Psichologinio karo paslaptys
šaltinis: www.versijos.com

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 2

 1. Antanas says:

  Psichologinis karas vyksta pilnu pajegumu,bent jau Lietuvoje,tai tikrai.

 2. Mkoč says:

  Ir viskas? Bandžiau duodi ne itin ilgą straipsnį šio puslapio redakcijai, bet jie mano pasiūlymą atmetė kaip visiškai nevykusį straipsnį. Nors jame aprašyta kaip būtent šis karas vyksta. Dėl to, man iškilo daugybė klausimų apie šį puslapį. Ar tik nebus dar vienas ideologijos platinimo būdas mūsų tautai?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top