Referendumo skeptikų mitai

2014, 22 birželio, 17:32 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (10) | peržiūrų 931 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlis

Mitas nr.1: “Referendumas prieštarauja konstitucijai”

Konstitucijos keitimas visuomet prieštarauja ankstesniajai, kitaip pakeisti būtų neįmanoma, o surinkus nurodytą kiekį parašų referendumas privalo būti skelbiamas pagal įstatymą.
“Jeigu Seimo sudaryta ekspertų grupė padaro išvadą, kad piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo tekstas gali neatitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimas šią išvadą turi paskelbti visuomenei, tačiau ši išvada negali būti pagrindas neskelbti referendumo.”
Referendumo įstatymas 14 str.2. (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470728 )
“Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.’’- LR Konstitucija 9str.
(http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm )

Mitas nr.2: “Referendumas pažeidžia įstojimo į Europos sąjungą sutartį”

ES sutartyje kalbama tik apie laisvą kapitalo judėjimą, kurį visiškai užtikrina ir turto įsigijimas nuomos, panaudos, servituto ar uzufrukto teisėmis – parduoti žemės neprivalome. Mūsų ūkininkų išmokos dar neprilygsta kitų ES šalių išmokoms, o tai prieštarauja ES konkurencijos taisyklėms sudaryti sąžiningas ir vienodas sąlygas. Nuoma – daikto perleidimas laikinai jį naudoti už atlygį. (http://tm.infolex.lt/? item=taktai_list&aktoid=50803&strnr=4.165 ) Panauda – sutartis, kai yra perduodama teisė sutartą laiką naudotis tam tikromis vertybėmis. (http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.629 ) Uzufruktas – asmens gyvenimo trukmei ar trumpesniam apibrėžtam terminui nustatyta teisė naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo produkciją, pajamas. (http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50803&strnr=4.141 ) Servitutas – teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu. (http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50803&strnr=4.111 )

Mitas nr.3: “Užsienio investuotojai suteiks ekonominę naudą”

Užsienio verslininkams ,,investavus” Lietuvoje, gautas pelnas grįžtų į jų valstybę. Naujų darbo vietų atsiradimas taip pat daugiau teorinis nei realus: įmonė nebūtinai samdys lietuvį, bet tą darbuotoją, kuris sutiks dirbti už mažiausią atlyginimą.
Dauguma Latvijoje žemę nupirkusių užsieniečių nieko nesukūrė ir latvių neįdarbino, laiko žemę nenaudojamą perparduoti, kai ši pabrangs.
Investavimas į ekonominių konkurentų „auginimą“ prieštarauja ekonominei logikai. Afrika netapo turtingesnė vien todėl, kad užsienio subjektai išgauna jos deimantus, auksą bei naftą, ir Lietuva netaptų turtingesnė vien todėl, kad užsienio subjektas eksploatuotų Lietuvos skalūnus. (http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/latvija_virsta_dirvonu_eileje__lietuva/)

Mitas nr.4: “Žemės užsienietis niekur neišveš”

Yra daugybė pavyzdžių, kai užsienio subjektai užima teritorijas ne užkariaudami, bet nusipirkdami žemes ir taip įgydami įtaką ar net įkurdami savo valstybes: Aliaska, Niujorko Manhetenas, Indijos kolonizavimas, Palestinos – Izraelio situacija. Žemės kaip teritorijos niekur neišveža, bet ji de facto nebepriklauso valstybei, iš kurios (ar kurios gyventojų) buvo nupirkta.
Žemė išvežama ir tiesiogine reikšme: durpės, augalinis dirvožemio sluoksnis, juodžemis, smėlis, žvyras, anhidritas ir kt.
1. Palestinos pavyzdys: Žydai slapčiomis, dažniausiai arabų vardu, iš vietos gyventojų ir turtingų šeichų, o vėliau iš Palestiną okupavusių britų kolonistų pirko žemės sklypus. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui ir britams palikus Palestiną, supirktas žemes sujungė ir paskelbė, kad yra įkuriama žydų valstybė – Izraelis.
2. Niujorko Manhetenas: 1626 m. Peteris Mineitas iš vietinių indėnų nupirko salą už daiktus, kurių vertė buvo 60 guldenų (apie 24 doleriai). Pirko, o ne užgrobė, nes pagal Olandijos įstatymus tai buvo teisėtas nuosavybės įsigijimas, o ne užgrobimas ginklu.
Dabartinė žemės saloje vertė siekia 49 mlrd. dolerių.
3. Aliaska: Sandėris tarp Rusijos ir Amerikos įvyko 1867 m. – Rusijai priklausiusi teritorija (apie 1,5 mln. kv. km žemės) Šiaurės Amerikoje buvo parduota už 7,2 mln. dolerių. Tarp kitko, nors pinigų už tai Rusija taip dar ir negavo, sandėris laikomas baigtas ir niekas net nemano jo peržiūrėti. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/s.-lapenas.-kieno-zeme-vaiksciosime-rytoj
https://www.sarmatas.lt/08/spekuliacija-lietuvos-zemes-neisves-jau-isveza/ http://www.propatria.lt/2013/11/audrius-rudys-tauta-ir-zeme.html

Mitas nr.5: “Referendumui pavykus, išmes iš Europos Sąjungos”

Nėra numatyta, kad ES galėtų pašalinti šalį narę. Kaip demokratinė sąjunga, ES greičiausiai pradėtų derybas sutarčiai peržiūrėti. Vokietijos kanclerė Angela Merkel atvirai pareiškė, jog Europos Sąjungos sutartys nėra „šventa karvė“ – jas galima keisti. Europos Sąjunga jau pažeidė sutartį, atsisakydama suvienodinti išmokas Lietuvos ir kitų šalių žemdirbiams (šiuo metu Lietuvai skiriamos išmokos – vienos mažiausių), o Lietuvos valdžia jau pažeidė Europos Socialinę Chartiją, kuria minimalus atlyginimas privalo būti ne mažesnis kaip 60% nuo vidutinio atlyginimo. Gal prisiminkime šiuos įsipareigojimus – iš abiejų pusių?

Mitas nr.6: “Europos sąjunga atims duotas lėšas ir turėsime sumokėti baudas.”

ES pati nevykdo įsipareigojimų, nes išmokos mūsų ir kitų narių ūkininkams nesulygintos, be to dar nebaigta Žemės reforma, todėl negalime atverti žemės rinkos.
Gąsdinimai, kad turėsime grąžinti milijonus yra melagingi ir niekuo neparemti, blogiausia, kas mums grėstų – derybos, kurių metu mūsų atstovai turėtų apginti savo piliečių valią lygiateisių šalių sąjungoje.
Europos teisės specialistas D. Kriaučiūnas teigia, kad jei būtų nuspręsta, jog šalis narė pažeidžia įsipareigojimus, jai pirmiausia būtų pasiūlyta nutraukti netinkamus veiksmus. Jeigu atsisakytų, būtų pasiūlyta sumokėti baudas. Jeigu atsisakytų sumokėti baudas, tada… Teisininkas nebežino, anot jo, GAL duotų mažiau išmokų – ES teisės ekspertas net nemini galimybės priversti grąžinti jau gautas išmokas arba vėliau visiškai nebeskirti išmokų Lietuvai.

Mitas nr.7: “Žemę vis tiek pirks”

Sugrąžinus teisę į žemę, miškus bei vidaus vandenis tik Lietuvos valstybei ir piliečiams, neteisėtas jų pardavimas užsienio kapitalui bus nusikalstamas. Ne nusikaltimai turi būti legalizuoti – įstatymų pažeidėjai turi būti nubausti.

Mitas nr.8: “Nenaudojamą žemę reikia būtinai įdirbti”

Dirvonuojanti žemė nėra joks blogis gamtiniu atžvilgiu.Tokioje žemėje, neteršiant chemikalais, atsistato normalus augalų augimo ciklas, dirvožemio struktūra, atsigauna dirvožemio mikroorganizmai, kurie aktyvina dirvos fermentus, o tai sudaro dirvos derlingumą ir neša ilgalaikę naudą, priešingai negu dirbtinės trąšos.
Tik neišmanantys apie dirvą, dirvožemį, tikina, kad dirvonai neneša pelno.
Žemės dirbimas intensyviomis chemizuotomis technologijomis yra pražūtingas dirvos mikroorganizmams ir visai gamtai, kadangi mikroorganizmai, gyvenantys dirvoje, ir kuria tą ekonomistų minimą vertę NEMOKAMAI, o mes ką darome? – Pilame trąšas, žudome dirvožemius, o po to vėl perkame trąšas, augalų apsaugos priemones… Sukurti melagingi stereotipai: netręši – neturėsi, nearsi – neturėsi, kai pasaulyje jau naudojamasi neartine žemdirbyste. Taip pat egzistuoja ekstensyvios augalų veislės, kurioms nereikia mineralinių trąšų, chemijos priemonių ir viskas puikiai auga, o rentabilumas ekstensyviai netgi didesnis!

Mitas nr.9: “Kitos valstybės neriboja žemės įsigijimo užsieniečiams”

Jungtinėje Karalystėje visa žemė priklauso Karūnai, Danijoje norintis įsigyti žemės asmuo turi mokėti kalbą, gauti bendruomenės sutikimą, Vengrija uždraudė žemės pardavimą užsieniečiams ir t.t. Paskutiniu metu vis daugiau šalių nori drausti žemės pardavimą nepiliečiams: lenkų ūkininkai rengia didžiulius protestus, o latviai ketina surengti referendumą.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/zemes-isigijimo-apribojimai-europos- sajungos-valstybese
http://manabalss.lv/latvijas-zeme-latvijas-pilsoniem/show
http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/163435,Polish-farmers-protest-land-sales-to-foreigner s

Mitas nr.10: “Sumažinus parašų skaičių iškils grėsmė mažumoms keisti įstatymus savo naudai”

Sprendimai referendumais priimami į balsavimą atėjus ne mažiau nei pusei balsavimo teisę turinčių piliečių (viso – 2,55mln., tad ateiti turi apie 1,3mln.) ir teigiamai nubalsavus didžiajai daliai dalyvavusių referendume. Sąlyginai nedidelė dalis (100 000 piliečių) galės tik iškelti siūlymą, kuriam jau didžioji dalis žmonių spręs pritarti ar ne. Kitose valstybėse užtenka surinkti dar mažiau parašų ir per ilgesnį laiką (Latvijoje – 10 000 per 1 metus). http://www.zemesvardu.lt/uploads/images/main/Referendumo-susaukimo-galimybes-didelis.jpg
,, Sprendimas dėl kitų klausimų, įstatymų ar jų nuostatų, kurie buvo svarstyti privalomajame referendume, yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.”
Referendumo įstatymas 7str. 4. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=267136 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437639

budruspilietis.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 10

 1. saul says:

  Reikia priimti istatyma,kad lietuviai privaletu parduoti Anglijoje ar….Ispanijoje isigyta turta.:):):):):)

 2. PP says:

  Provokatoriau, lietuviai ten neturi jokios žemės, nebent sklypelį po nuosavu namu. Ir tai dar didelis klausimas, ar sklypai ten parduodami, ar išnuomojami, ar dar kitaip laikinai perleidžiami statyboms…

 3. saul says:

  UK galima pirkti arba nuomuoti zeme,namui pasistatyti.Ispanijoj ar jos salose-tas pats.Tas pats ir vokietijoje.Yra nemazai lietuviu,tai padariusiu.Demagogas ir provokatorius esi tu.Arba……siaip uzzombintas neismanelis.

 4. Dirvonas says:

  Ateisiu į referendumą balsuosiu UŽ, tačiau tai nereiškia, kad visiškai teisėtai ir pagrįstai nepatenkintais Lietuvos piliečiais nesinaudoja Rusijos  spec. tarnybos. Jos , be abejo tai daro ir darys ateityje. Tai turi žinoti kiekvienas Lietuvos žmogus ir veikti  ir mąstyti atatinkamai. Gali būti ir taip ,kad netgi referendumo organizatorių  gretose yra prorusiškų  žmonių. Taip pat  visiškai neaiškūs  portalo ,,Sarmatai“ sumanytojai ir jo finansuotuojai.  Pavardžių- nėra ,adresų- taip pat.Jų prorusiškumas aiškiai matomas, pasižiūrėjus nuorodas. 

 5. Karolis says:

  Anglijoje galima tik nuomoti zeme , po tam tikro metu skaiciaus  , nuosavybe sugryzta karalienei , kas neaisku provokatoriau ? Gali pirkti bet ji tau priklauso tik laikinai

 6. Joris says:

  Tikrai, tikrai… o kur dar JAV, Vokietijos, Prancūzijos, Izraelio (įdomu ką jie čia pametė) žvalgyba? Susistabdo naktimis policininkas įtartina automobilį, o jam štai kokių šalių popierėliai pakišami. Ne pats išsigalvojau, o pažįstami policininkai papasakojo. Bet ar tai svarbu…

 7. Joris says:

  Kas nebandė kovoti su mūsų šalyje klestinčia parazitizmo sistema, tas ir gali manyti, kad saugu saitų sumanytojams savo pavardes skelbti. Svarbu, kad gerą darbą daro! Juk šių saitų turinį užpildo tie, kas neabejingi esamai padėčiai, kas siekia ne tik pats išmokti matyti, bet ir kitiems praregėti padeda.

 8. atsilupusiam karo'liui says:

  bendras referenduminyku bruozas: atsilupelis, bandantis nurodyti kaip gyventi kitiems, nors pats yra gerokai nepazenges individas. „sugryzta“. Rasyt ismok, „patriote“

 9. PP says:

  Gėjropos vertybių nešėjau, zombi ir provokatoriau, žemės sklypus namui užsienietis Lietuvoje gali seniausiai pirkti. Tai viena, antra, kiek ir kurie lietuviai ar kiti rytų europiečiai realiai turi nusipirkę žemės ūkio paskirties žemių Vakarų Europoje? Ir kokia reali jų galimybė įsigyti ją tenai, o Vakarų Europos gyventojų galimybę įsigyti ją čia, Lietuvoje? Liberastai ir gėjropos šalininkai elementariai nesuvokia, kad tas, kas gauna 10 kartų didesnę algą gali daugiau nusipirkti. O jei dar prekė (šiuo atveju žemė) kainuoja 10 (čia aš apytikriai) kartų pigiau nei V. Europoje? Galiausiai žemę supirkinės Lietuvoje ne užsienio piliečiai, o spekuliantai – visokios NT kompanijos ir bankai, už kurių stovi tie, kas turi daug atliekamų pinigų. Eurui ir doleriui artėja krachas, pasaulyje klaidžioja trilijonai niekuo nepadengtų baksų ir eurų, kuriuos protingi žmonės labai pelningai investuoja supirkdami tai, kas turi realią vertę, o tai iš esmės yra žemė, o ne jokie ten vertybiniai popieriai ir pan.

 10. > to atsilupusiam karoliui says:

  Pigiu kliju uostytojau, niekas tau net negalvoja bandyti ka nors nurodineti: gulineji parke  ant suoliuko, tai ir gulinek. O del rastingumo -matai, ne visi kiauras dienas trinasi tarp viesosios bibliotekos ir siuksliu konteinerio, kai kurie dirba ( kad savo mokesciais tave sertu ir socialines ismokas tau moketu), tai ne visi gali buti tokie „rastingi“ ir „apsiskaite“ kaip tu. Atleisk, kazkam ir dirbti ir mokytis ir valstybe (su parazitais kaip tu) islaikyti reikia.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top