Rusijos Agresijos Prevencijos įstatymas JAV Senate

2014, 22 birželio, 11:03 | kategorija Metodologija | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 670 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisPristatytas JAV Senate (2014/01/05)

2014 metų Rusijos agresijos prevencijos aktas įpareigoja Gynybos departamentą (DOD) Kongresui pateikti strateginius metmenis dėl JAV pagalbos ir kooperacijos/dalyvavimo užtikrinant saugumą Europoje ir Eurazijoje.

Šis aktas Prezidentui nurodo:

1) 180-čiai dienų sustabdyti visus, išskyrus tam tikrus, dabartinius ir suplanuotus ateityje, karinių pajėgų perkėlimus iš Europos ir
2) sukurti planą, pašalinantį prielaidas/priežastis, kurios trukdo karinėms pajėgoms tinkamai reaguoti į galimus neramumus Europoje ir Eurazijoje.

Perteikia Kongreso nuomonę, jog:

1) Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) reprezentuoja sėkmingiausią šių laikų kolektyvinį saugumo susitarimą; ir
2) stipri NATO yra taikos išsaugojimo Europoje ir Eurazijoje garantas, užtikrinantis kad Rusijos Federacija regione laikysis jai priskirto/nustatyto vaidmens.

Prezidentui nurodo:

1) įgyvendinti planą dėl augančios JAV ir NATO paramos Lenkijos, Estijos, Lietuvos, Latvijos ir kitų NATO narių kariuomenėms ir
2) nurodo nuolatiniam JAV atstovui NATO siekti, kad būtų svarstomas klausimas dėl nuolatinio NATO pajėgų įtvirtinimo šiose šalyse.

Prezidentui nurodo teikti apsvarstyti Kongresui planą dėl NATO ir Europos pastangų realizavimo raketinės gynybos srityje pagreitinimo.
Prezidentui nurodo nustatyti, jog Jungtinių Valstijų – Vokietijos, bendro Pasaulinio ir Europos saugumo grupė dirbs bendro intereso sferose, įskaitant situaciją Ukrainoje, ir didins dvišalę politinę, ekonominę ir karinę partnerystę .

Prezidentui nurodo patvirtinti turto įšaldymą ir numatomas Jungtinių Valstijų atskirties (atskirties nuo tarptautinės kapitalo rinkos – red. pastab.) sankcijas, jei Rusijos karinės pajėgos nepasitrauks iš Krymo pusiasalio per kelias dienas po šio akto įtvirtinimo prieš:

1) bet kurį Rusijos valstybės pareigūną, jo artimą partnerį ar šeimos narį, kuris yra atsakingas ar prisidėjęs prie Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų, ar kuris yra atsakingas už kitus svarbius pažeidimus;
2) bet kurį asmenį, kuris suteikė finansinę, materialinę ar technologinę paramą arba prekes ir paslaugas remdamas šiuos nurodytus pažeidimus;
3) bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuriam sankcijos jau taikomos dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų;
4) bet kurį asmenį, priklausantį ar kontroliuojamą sankcionuoto juridinio subjekto, valdomo ar priklausančio Rusijos Federacijos piliečiui; ir
5) sankcionuoto juridinio subjekto vadovus, esančius Rusijos Federacijos piliečiais.

Prezidentui nurodo įtvirtinti turto įšaldymą ir Jungtinių Valstijų atskirties (nuo tarptautinės kapitalo rinkos – red. pastab.) sankcijas prieš:

1)  Sberbank,
2) VTB Bank,
3) Vnesheconombank,
4) Gazprombank,
5) Gazprom,
6) Novatek,
7) Rosneft,
8 ) Rosoboronexport,
9) bet kurį juridinį objektą, valdomą arba kontroliuojamą juridinio asmens, arba Rusijos federacijos piliečio,
10) bet kurį tokio juridinio subjekto vadovą – Rusijos Federacijos pilietį, jei Rusijos karinės pajėgos neatsitrauks nuo rytinės Ukrainos sienos per kelias dienas po šio akto patvirtinimo arba jei Rusijos Federacijos agentai nenutrauks veiksmų, destabilizuojančių Ukrainos valdžios kontrolę Rytų Ukrainoje.

Patvirtina turto įšaldymą, Jungtinių Valstijų atskirties ir finansines sankcijas, prieš šiuos užsienio juridinius subjektus ar asmenis:

1) bet kurį aukšto/aukštesnio rango Rusijos pareigūną,
2) bet kurį aukšto/aukštesnio rango Rusijos pareigūnui priklausantį arba jo kontroliuojamą juridinį subjektą,
3) bet kurį aukšto/aukštesnio rango Rusijos pareigūno artimą partnerį, kuris jį palaiko arba aprūpina resursais, tuo atveju, jei Rusijos karinės pajėgos brausis tolyn arba jei Rusijos Federacijos vyriausybė aneksuos suverenią Ukrainos arba bet kurios kitos Europos arba Eurazijos valstybės teritoriją.

Patvirtina turto įšaldymą ir Jungtinių Valstijų atskirties sankcijas tokiomis pačiomis sąlygomis prieš:

1) bet kurį juridinį subjektą, valdomą pagal Rusijos Federacijos įstatymus, priklausantį arba valdomą Rusijos federacijos vyriausybės arba priklausantį ar/ir valdomą, dėl Ukrainos teritorinio vientisumo arba suvereniteto pažeidimo, sankcionuoto asmens,
2) bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris veikia Rusijos Federacijos ginkluotės, gynybos, energetikos, finansinių paslaugų, metalo arba kalnakasybos sektoriuose, ir
3) bet kurį tokio juridinio subjekto ar to subjekto padalinio vadovą, kuris yra Rusijos Federacijos pilietis.
Nustato susijusius baudos potvarkius.

Teigia, kad Jungtinių Valstijų atskirties sankcijos negalios tuo atveju, jei bus reikalinga, kad Jungtinės Valstijos galėtų vykdyti susitarimus su JT būstine ar kitais susijusiais tarptautiniais įsipareigojimais.

Suteikia teisę Prezidentui, iš anksto informavus Kongresą, atsisakyti šių sankcijų, jeigu to reikalautų JAV nacionalinio saugumo interesai.

Nurodo Prekybos komitetui riboti bet kurio JAV piliečio vykdomą naftos arba dujų, pažangių technologijų ir t.t. transportavimą arba eksportą bet kuriam juridiniam asmeniui Rusijos Federacijoje arba Rusijos Federacijos piliečiui, jei:

1) Rusijos karinės pajėgos neatsitrauks nuo rytinės Ukrainos per 30 dienų arba
2) Rusijos Federacijos agentai nenutrauks destabilizuojančių veiksmų Rytų Ukrainoje.

Nurodo valstybės sekretoriui bendradarbiauti su Jungtinių Valstijų sąjungininkais siekiant apriboti:

1) gynybos įrangos/ ginkluotės ir paslaugų pardavimą Rusijos Federacijos valdžiai ir
2) kooperaciją su Rusijos Federacijos valdžia srityse, susijusiose su Rusijos ginkluotės gamyba ir karo pramonės aptarnavimu.

Prezidentui uždraudžia:

1) siekti bet kokių susitarimų su Rusijos Federacijos valdžia dėl atominės ginkluotės skaičiaus mažinimo, nebent turėtų Senato paramą ir pritarimą;
2) mažinti karinių bazių skaičių pagal sutartį tarp JAV ir Rusijos Federacijos, dėl Priemonių apie tolimesnį strateginių puolamųjų ginklų mažinimą ir ribojimą, iki tol, kol Rusijos karinės pajėgos kels pavojų Ukrainos bei kitų Europos ir Eurazijos valstybių teritoriniam vientisumui ir suverenitetui;
3) dalintis informacija apie Jungtinių Valstijų raketinę gynybą su Rusijos Federacijos valdžia; ir
4) suteikti Rusijos lėktuvams įgaliojimus bet kuriems Atvirų oro erdvių sutarties skrydžiams virš Jungtinių Valstijų teritorijos ir valdžios institucijų pastatų, priemonių, kurios pradėtos naudoti prieš 2014 sausio 01 dieną, pagrindu.

Uždraudžia investuoti lėšas pagal bet kurį Jungtinių Valstijų ar NATO susitarimą, bendrai finansuojamoms gynybinių raketų sistemoms ir radarams ar radarų sistemoms, pagamintoms, parduotoms ar eksportuotoms:

1) Rusijos juridiniam subjektui;
2) bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui paskirtam atsakingu už raketinių technologijų platinimą/integraciją, pagal Jungtinių Valstijų įstatymus, ir šiuo metu vykdančiam tas pareigas.

Nurodo Valstybės sekretoriui suteikti tinkamą/reikiamą prieigą gauti konsulinę pagalbą, prioritetą teikiant pabėgėliams ir kitokios imigracijos ar keliavimo statuso piliečiams, atvykstantiems į Jungtines Valstijas (žurnalistams, politinių ir visuomeninių organizacijų aktyvistams ir disidentams) iš Rusijos Federacijos.

Nurodo Valstybės sekretoriui padidinti pastangas stiprinant demokratines institucijas, politines ir civilines visuomenės organizacijas Rusijos Federacijoje.

Nurodo DOD (Gynybos Departamentui) įvertinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų galimybes ir poreikius. Tai padarius – suteikia įgaliojimus Prezidentui teikti specialią karinę pagalbą Ukrainai.

Išreiškia Kongreso nuomonę, kad Prezidentas turėtų:

1) aprūpinti Ukrainą informacija apie Rusijos kariuomenės ir žvalgybos galimybes ties Ukrainos rytinėmis sienomis bei Ukrainos teritorijoje, įtraukiant ir Krymo pusiasalį; ir
2) užtikrinti, kad tokia žvalgybos informacija būtų apsaugota nuo galimo atskleidimo.

Suteikia specialų sąjungininkų statusą NATO nepriklausančioms šalims: Ukrainai, Gruzijai, Moldovai (per nustatytą laiką šios šalys turi pasiekti keliamus/ nustatytus reikalavimus), turint tikslą pervežti ar galimai pervežti ginkluotę ir teikti karines paslaugas.

Nurodo Prezidentui padidinti:

1) Jungtinių Valstijų karinių pajėgų bendradarbiavimą su Ukrainos, Gruzijos, Moldovos, Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo, Makedonijos, Juodkalnijos ir Serbijos ginkluotosiomis pajėgomis;
2) Jungtinių Valstijų ir NATO saugumo pagalbą šioms šalims.

Kompensuoja Gamtinių dujų įstatymą siekiant pagreitinto taikymo ir patvirtinimo proceso, dėl gamtinių dujų eksporto į Pasaulio prekybos organizacijos (WTO) nares.

Skatina Jungtinių Valstijų Tarptautinės plėtros agentūrą (USAID), Prekybos ir plėtros agentūrą, Užjūrio privačių investicijų korporaciją (OPIC), Pasaulio banko grupę, Europos rekonstrukcijos banką skatinti pagalbą Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai, siekiant eksploatuoti gamtinių dujų ir naftos atsargas ir vystyti alternatyvių energijos šaltinių panaudojimą.

Uždraudžia bet kuriam federaliniam departamentui arba agentūrai imtis bet kokių veiksmų, pripažįstančių Rusijos Federacijos valdžią Krymo pusiasalyje arba kitaip pritarti nelegaliai Rusijos Federacijos aneksijai Krymo pusiasalyje.

Nurodo valstybės sekretoriui:

1) stiprinti demokratines institucijas, nepriklausomą žiniasklaidą, politines ir civilines visuomenines organizacijas posovietinėse šalyse;
2) padidinti švietimo ir kultūrinius mainus su posovietinėmis šalimis.

Nurodo Transliavimo valdytojų Tarybai (Boadcasting Board of Governors) ir Amerikos balsui (VOA) pateikti Kongresui planą dėl Jungtinių Valstijų finansuojamų laidų transliacijos rusų kalba į posovietines šalis didinimo ir FY2017 (?) plano išsaugojimo, teikiant pirmenybę transliacijoms į Ukrainą, Gruziją ir Moldovą.

congress.gov

vertė:  Audronė Daubarienė

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top