V. Landsbergis: Lietuva tai Putinija

2014, 7 birželio, 13:53 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (19) | peržiūrų 1 500 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisGegužės 30 d. teko dalyvauti TS-LKD inicijuotoje „visuomenės“ diskusijoje su V. Landsbergiu, kurią kažkodėl buvo uždrausta filmuoti, žemės pardavimo/nepardavimo užsieniečiams klausimu, po kurios buvo išdalinta V. Landsbergio parašyta brošiūrėlė „Lietuvos Perspektyva 2014“. Viršelio paveikslėlyje Lietuva ir su ja besiribojančios šalys nudažytos raudona spalva su užrašu „Putinija“. Apžvelkime tai, kas rašoma pagal „kūrinio“ autoriaus pateiktus originalius skyrelių pavadinimus eilės tvarka:

Antieuropa

Jau pačiame pirmame brošiūros puslapyje, ją skaitant, išryškėjo „įdomių“ dalykėlių.. Referendumo iniciatorių užmačios anot V. Landsbergio iš tiesų yra tik siekis išsaugoti Lietuvos turčių(tik 2% gyventojų) galimybę tik sau susipirkti visą Lietuvos žemę. Kad tik nebūtų viešos, skaidrios rinkos,

visiškai nutylint, kad dar iki leidimo parduoti tą žemę užsieniečiams, jau buvo parduota 18,6 tūkstančiai kvadratinių kilometrų Lietuvos teritorijos, nuslepiant kam žemė buvo parduota po „valstybės paslapties“ skraiste. Pridurčiau, kad šiuos žemės pardavimo sprendimus priiminėjo būtent V. Landsbergio pirmininkaujama TS-LKD partija pakaitomis su socialdemokratais visus 24 jų valdymo Lietuvoje metus.

V.L. „Ir nesvarbu, kad žemę sakykim pigiau norėtų pirkti lietuvis ūkininkas, tačiau sutartiniai (anot V. Landsbergio) valstybės įsipareigojimai, kuriems anasyk „pritarėme“ (balsuodami stojimo į ES referendume – A.D.), yra tokie: jei atsiranda pardavėjas – tai pirkti gali ir olandas“.

A.D. Čia vėl norėčiau nurodyti neatitikimą: – balsuojant stojimo į ES referendume, nebuvo keliamas klausimas apie Lietuvos žemės pardavimą – apskritai nebuvo keliamos ar aptariamos kažkokios sąlygos – lyg garvežiu buvo stumiama pati ES idėja skelbiant TIK buvimo joje privalumus, todėl, kalbėti apie kažkokius ten „pritarimus žemės pardavimui“ yra jau tiesioginis tikrovės iškraipymas.

Yra pilna video laidų internete, filmuotų diskusijų, kur stojimo šalininkai ir ES pesimistai diskutuoja šiais klausimais ir niekur neminimas joks žemės pardavimas, kas aiškiai rodo, jog šis buvimo Europos Sąjungoje aspektas, apie kurį nežinojo net tie, kurie gilinosi į šiuos klausimus (anuometiniai euro-skeptikai) buvo paprasčiausiai tada nuslėptas nuo visuomenės.

V.L. : „Ką reikštų Europos sutarties atsisakymas ir grįžimas į padėtį buvusią prieš ES narystės referendumą?“ į kurį pats ir atsako eilinį kartą gąsdindamas, kad tai patiks V. Putinui, tačiau nutylėdamas, kad referendumo iniciatoriai nesiūlo jokio politinio Lietuvos „Status Quo“ keitimo arba kitaip tariant nesiūlo išstojimo iš ES. Pastaroji detalė jau paties autoriaus sukurtas produktas.

Beje, taip pat nutyli, kad palikus dabartinę padėtį, kai bus leidžiama parduoti Lietuvos teritoriją užsieniečiams (ne Lietuvos piliečiams), ją lygiai taip pat galės įsigyti ne tik kitos ES narės, bet taip pat ir mūsų kaimynai lenkai, kurie ir šiaip reiškia Lietuvai teritorines pretenzijas (tiesa kol kas neoficialiai) aiškindami, kad Vilnius jų. Kaži kas bus, kai Vilniaus krašto teritorija jau ir de facto bus jų supirkta, kai šiandien ten kol kas dar jie turi „tik“ politinę valdžią, palaikomą lenkų kortų?

O ir tie patys „tik“ V. Putino statytiniai, kuriais dabar gąsdina ir pats V. Landsbergis, laisvai galės supirkti Lietuvos teritoriją per savo sukurtus juridinius asmenis. Ką beje matome vykstant Latvijoje.. Gaunasi, kad „pats muša – pats rėkia“.

Pūkui

Laidos vedėjas Kęstutis Pūkas: Ar gerai, kad žemė parduodama, ar iš tiesų jau draskoma Lietuvos teritorija?

V.L. /……./ Reikia įžvalgumo ir kontroliavimo, analizavimo, kas kur kaip galvoja ir kokių tikslų mūsų atžvilgiu turi. Iš kur dabar ateina naujas didysis brolis, kuris mus neišmanančius priglaus, nurodys, kaip mums elgtis, kad elgtumėmės teisingai? Tai ateina ne iš Europos, o iš labai konkrečių centrų Rytuose, kurie mums nurodinėja, kaip ką reikia daryti ir pyksta, baudžia, jeigu neklausom, reikalauja atsiprašyti. (Televizijos „Pūkas TV laidoje „Kontaktas“, 2013-02-17)

Iš aukščiau pateiktos citatos matyti, kad Lietuvai, anot V. Landsbergio, dabar nurodinėja ne ES direktyvos ir įstatymai, o iš Rytų (t.y. Maskvos) ateinantys nurodymai. Tik nepatikslinama ar tie nurodymai yra nuosekliai vykdomi ir kas konkrečiai juos vykdo? Ar tik vėl ne tie patys, kas visus 24 metus buvo prie Lietuvos valdžios vairo ?

Sudirbti Lietuvą

Šiame skyrelyje nieko konkretaus nerašoma, išskyrus, vėlgi, kaltinimus „mūsų didžiajai kaimynei“ ir teisinei LR sistemai, kurią priminsiu, kūrė V. Landsbergio kaip idėjinio vado vadovaujama TS-LKD, pakaitomis su socialdemokratais. Citata:

V.L.„Kratėtės pavergtosios šalies tikrovės ir statuso. Dabar vergaujat sukčiams ir niekintojams. Šioje eigoje pažangos daug. Jai priešinasi Prezidentė, tačiau partinę valdininkiją neša nešvari srovė /…./“

„Taigi mus okupuoja ne tankais, o papročiais. Kol kas. Vergystė sukčiams jau šviečia, kaip santvarka. Talkina išmanioji teisė.. Sukčius pakeitė vardą – sukčius nebekaltas. Kaltas prieš teismą buvo vardas, o ne pats sukčius. Sukčiai – sukti – gebėjimais apsukti ir išsisukti. Po to ir visus įsukti./…/.“

A.D. Čia matyt buvo turima omenyje „Darbo partijos“ pavadinimo keitimo istorija, kuriai sąlygas vėlgi sudarė valdantys Lietuvą. Tik tada neaišku ką kaltina V. Landsbergis?

Toliau rašoma apie Lietuvos „prestižo“ menkinimą „darbiečių“ rankomis“ „Europos pinigus į besotę „darbiečių“ viršūnėlės ryklę“, tačiau net neužsimena apie TS-LKD deleguoto ministro A. Sekmoko, plačiai nuskambėjusius ir milijardus Lietuvai kainavusius „energetinius projektus“, dalis iš kurių vykdoma ir iki šiol.

V.L. „Labai tikėtasi susirėmimų per gėjų paradą Vilniuje. Bet miesto gyventojai jį praktiškai ignoravo, galingų ginkluotų pajėgų neteko naudoti. Lietuvos purvinimui tai mizeris. /…/“.

A.D. Landsbergio iškalba visada džiugino jo gerbėjų širdis, tačiau šioje išsakytoje frazėje nesuprantama kas tikėjosi susirėmimų parado metu. Reikėtų manyti tie, kurie jį ir organizavo bei visus ilgus metus stūmė tų paradų idėjas Lietuvoje. Visi žinome, bendro išsilavinimo dėka, iš kur Lietuvoje atsiranda šios homoseksualizmo plėtros idėjos, todėl šioje vietoje V. Landsbergio minčių vingiai nuveda mus neįtikėtina kryptimi…į Vakarus..

V.L. „Sužlugdyti Europinę Rytų kaimynystės politiką – štai didysis , todėl nesunkiai įžvelgiamas, kaimyno ne kaimyno tikslas. Europa mat įžūliai kėsinasi į šventą būsimos „Eurazijos“ erdvę, klaidindama jos pokolonijines tautas, o dar tai nenaudėlei Lietuvai pirmininkaujant! Todėl nei ES, nei Lietuvos sėkmė jokiu būdu neleistina. Lietuvą būtina sudirbti visais aprašytais ir dar kitokiais būdais. O laikas ribotas. /…/“

A.D. Su pastaruoju teiginiu galima būtų sutikti esant vienai sąlygai – reikėtų pripažinti, kad niekas nieko nesudirbs daugiau, nei jis pats. Tas pats liečia ir Lietuvos pirmininkavimo ES laikotarpį, kurio metu jos (Lietuvos) vykdoma politika, ypač liečianti Ukrainos klausimą sukėlė nemažai prieštaringų atsiliepimų pasaulyje.

Referendūmai

V.L. “Ar galima referendumais pakeisti konstitucinę Lietuvos santvarką, pavyzdžiui įsivesti nebepakeičiamą manipuliatorių valdžią?“

A.D. Kuo toliau, tuo labiau stebiuosi brošiūros autoriaus įsigilinimu į situaciją ir atsakau – Ne. Neatšaukiamų valdžių įvesti negalima. Kas buvo priimta vienu referendumu, visada galima pakeisti kitu. Kaip ir bet kokią santvarką. Valstybę kuria Tauta (LR Konstitucija) ir nebūtinai tokią valstybę, kuri patiktų dabar valdantiesiems.

V.L. “Ar galima referendumais apversti vakarietišką šalies kryptį? – į ką pats ir atsako – O kaipgis. Ėjo antai, rinko parašus: ar tu nori, kad Lietuvoje būtų kuriama brangi kariuomenė, kurios reikalauja NATO, ar kad tavo vaikas eitų į mokyklą? Tokio referendumo sėkmės atveju, dar ir vaikams negimstant (kieno politikos dėka negimsta vaikai? – s.a.), kai mokyklų mažiau belieka, šiandien mus, besenstančius gintų Raudonoji armija.“

A.D. – Lietuvos Konstitucijoje parašyta aiškiai – valstybę kuria Tauta. Ir Tauta gali pati pasirinkti valstybės raidos kryptį, kuri nebūtinai bus vakarietiška. Tam pagal galiojančius įstatymus reikia, kad už tokį pasiūlymą nubalsuotų daugiau kaip pusė į balsavimą atėjusių rinkėjų, kurių ateiti irgi turi daugiau, nei pusė iš visų esančių balsavimo sąrašuose.

Kitaip tariant – pagal siūlomas Konstitucijos pataisas referendumą galės inicijuoti 100 000 LR piliečių, tačiau sprendimą dėl jame iškeltų klausimų galės priimti ne mažiau nei 1 300 000 piliečių išreiškusių savo valią referendume. T.y. daugiau, nei pusė esančių balsavimo sąrašuose. 100 000 piliečių nieko nesprendžia – jie TIK iškelia klausimą, į kurį atsako jau visa Tauta.

V.L. “Dar svarbu, kad siūlomuose balsuoti klausimuose žmonės neatskirtų pelų nuo grūdų, neįžvelgtų tikrojo turinio. Tuo tikslu užleidžia (referen)dūmų akims, kad springtume ir nesusivoktume už ką iš tikrųjų balsuojame.

Ar nori, kad sprogtų Ignalina? – tai verčiau balsuok už patarimą, kad verčiau tesprogsta Astravas ir Ragainė, bet šiapus mūsų sienos niekur Lietuvoje branduolinių jėgainių nebūtų statoma. Pasiskaldysim balanų, pirksim elektrą iš Rusijos.

Ar myli paukštelius? Tai balsuok prieš tas negražias šalto vėjo jėgaines. Ir taip toliau.“

A.D. Brošiūrėlės autoriaus argumentai yra tiesiog pribloškiantys argumentacijos gilumu ir įžvalga. Ypač prisiminus, kad būtent jo paties vadovaujama partija (TS-LKD), padedant socialdemokratams bei „tapkiniam“ prezidentui ir uždarė branduolinę  IAE, kuri dar galėjo daugybę metų veikti ir gaminti mums pigią elektros energiją. Tam tereikėjo pasiderėti su ES, tačiau nebuvo poreikio – iš jos nebuvo jokių „otkatų“.

Taip pat, prisimenant paukštelius ir vėjo jėgaines būtų pravartu prisiminti kam priklauso „Vydmantų vėjo parkas“ („Vydmantai wind park“) – t.y. 30 MW vėjo jėgainių kompleksas Kretingos rajone, 2011 metais parduotas „Inter RAO“ – t.y. vienai iš didžiausių Rusijos valstybinių elektros energijos kompanijų. Ką beturime arba uždarome, arba parduodame tai pačiai Rusijai..ir vėlgi…esant valdžioje konservatoriams, paties V.L. partijai…

V.L. “Dabar kyla naujas didelis dūmas. Dėl žemės Lietuvos. Jos daug yra nenaudojamos ir nenaudingos (!). Ir broliai artojai airiškai šneka, ir kaimai sensta, nyksta. Tik štai, kai kuriems mieste atrodo, kad jei tą žemę nusipirks ir puoselės olandas, Lietuvos nebeliks. Gabalas jos hektarų virs Olandija. Užuot Sosnovskio barščių ims augti tulpės ir kiti nemalonumai. Mūsų žemė šventa, o bjaurybės olando nuosavybė ją išniekintų!

Čia jau verta pamąstyti kur iš tiesų esame ir kas iš to triukšmelio išeina.

Ogi esame ir Europos Sąjungos piliečiai, lygiai su olandais ir ispanais. Turime Europos sutartį paremtą mūsų pačių referendumu, pagal kurią visų ES piliečių teisės lygios (ypač ES išmokų žemdirbiams lygmenyje! – s.a.) – keliauti, dirbti apsigyventi be jokių vizų, įsigyti nuosavybių kur kam patinka mūsų bendroje teisinėje erdvėje.

Todėl kai kurių nerimas ir siūlomas referendumas, lyg dar neuždrausiantis lietuviui nusipirkti žemės Latvijoj ir Ispanijoj, sėkmės atveju – uždraustų diskriminuojamam latviui ar ispanui įsigyti ūkį Lietuvoje. Ši keistuolių teatro situacija iš tikrųjų reikštų esmingesnį dalyką bei sprendimą. Tai būtų referendūmas už atsisakymą mūsų pasirašytos Europos sutarties su atvira ES bendra vidaus rinka, taip pat žemės nuosavybei. Dešimčiai metų buvome išsiderėję išimčių – išlygų, kad mūsiškiai stambėjantys žemvaldžiai galėtų nusipirkti siūlomą žemę pigiau, be europinės konkurencijos (nors parduodančiam valstiečiui ji kaip tik būtų naudinga).

Dabar tie išimčių laikai baigėsi – įsigalios ES tvarka(!). Dėl kiniečių ir kitų Rusijos piliečių galim nesikarščiuoti – jie ir toliau (!) pirks žemę, jei norės, per papirktus vietinius statytinius, o štai ispanui nebeuždrausi pirkti žemės Lietuvoje tiesiogiai, savo vardu“

A.D. V. Landsbergio teiginiai, kad Lietuvoje žemės yra daug nenaudojamos ir nenaudingos (!) – gerokai prasilenkia su tikrove. Nenaudojama žemė atsigauna, o kalbant apie naudą – ne visa ji gali būti išmatuojama pinigine išraiška.

Vien ko verta būtų galimybė, garantuota Konstitucijos, mūsų piliečiams jos įsigyti pagal vidines, mūsų Lietuvos žemės rinkoje nusistovėjusias kainas, atitinkančias mūsų piliečių pajamas, kurios, visiems žinoma, kelis kartus mažesnės už kitų ES senbuvių. Ši nauda mūsų šalies piliečiams, o per tai ir valstybei –  neišmatuojama jokiais pinigais.

Tai valstybės rūpestis savais žmonėmis, kuriems, kaip tos valstybės kūrėjams ir turi būti skiriamos visos privilegijos susijusios su nuosavybe toje valstybėje, o ne sulyginamos su svetimais, niekuo nenusipelniusiais mūsų valstybei. Ir ne mūsų reikalas, jei kitos valstybės sutinka savo teritoriją pardavinėti svetimiems – mes jų tam nevertėme, ir pilnai suprasime, jei jos užsimanys atšaukti tą beprotišką avantiūrą – savo teritorijų išpardavimą.

Dabar gi, pagal brošiūrėlės autoriaus siūlomą poziciją, žemės kainas sulyginame su europinėmis, po ko jos tiesiog tampa lietuviams nebeprieinamos, nes atsiradus rinkoje daugiau suinteresuotų pirkėjų, o žemės kiekiui nedidėjant, kainos kyla automatiškai. Kainos kyla automatiškai visada, kai paklausa viršija pasiūlą. Pagal šiandien vyraujančias pasaulyje tendencijas, vyksta dirbamos žemės supirkimas visame pasaulyje, visur kur tam yra sudaroma galimybė.

Paprasčiausiai nuvertėjant doleriams ir €urams – paprasčiausiai mažėjant pasitikėjimu jais, kaip fiziniai taip ir juridiniai subjektai investuoja į realius resursus be kurių žmonija neišgyventų. Tai žemė – maistas, gėlas vanduo, iškasenos, angliavandeniliai. Keturi viename.. Ir tas vienas, kuriame yra visa kita – tai žemė. Ir jos mes negalime pasigaminti ar kitaip pasidauginti, kaip viso kitko, kas vadinama prekėmis. Kas bus parduota remiantis tarptautinėmis sutartimis – bus prarasta visiems laikams. Pavyzdžių Žemėje jau turime. Tai Aliaska, Amerikos indėnų likimas, Palestinos arabai.

Todėl referendumo organizatoriai nekalba apie jokį atskirą olandą ar ispaną – kalbama apie masinę tendenciją realiai egzistuojančią pasaulyje – masinį žemės supirkimą, kuriam pasipriešinti turime tik referendumą be jokių dūmų. Investuotojai masiškai superka trečiojo pasaulio žemę

paveikslėlis

Parduotos teritorijos

V. Landsbergis užsimena, kad kaimai nyksta, o broliai artojai airiškai šneka. Tik kažkodėl pamiršta paminėti, kad kitose kaimyninėse šalyse (pvz Lenkijoje) ar Baltarusijoje kaimai nenyksta ir beveik visa žemė suarta. Gal visgi šie dalykai priklauso nuo įstatyminių sąlygų šalyje, kurias vėlgi kūrė TS-LKD su socialdemokratais. Peršasi net prielaida, jog jie sąmoningai sukūrė tokias sąlygas Lietuvoje, kad žmonėms tiesiog nebeišgalėtų tą žemę dirbt. Kad jie ją parduotų ir išvažiuotų, gelbėdamiesi nuo sudarytų neįmanomų išgyventi sąlygų Tėvynėje. Tačiau V. Landsbergis nesiūlo, kaip palengvinti gyvenimo sąlygas broliams artojams – jis siūlo išparduoti jų žemes olandams ir ispanams, kurie svarbesni už savus piliečius.

Kalbant apie jau aukščiau minėta ES sutartį, kuria bando remtis V.L. siūlydamas išparduoti brolių artojų žemę – tai ji nebuvo patvirtinta jokiu referendumu, ką bando tvirtinti brošiūrėlės autorius.  Pasikartosiu – referendume mes sprendėme tik vieną vienintelį klausimą – Cituoju pažodžiui:

Pritariu Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje.
Žymėti TAIP arba NE skiltis.“

Jokių kitų klausimų, pvz.: pritarti ar ne stojimo į ES sutarčiai, žemės pardavimui ar dar kam nors nebuvo.

Kaip nebuvo ir jokio, stojimo į ES sutarties svarstymo ar viešo aptarimo. Kaip nebuvo ir ES sutarties versijos lietuvių kalba.Tai nesuprantama, kaip galima pritarti referendumu kažkam, apie ko buvimą net nežinojai?

Tad Europos sutarties dalį, liečiančią mūsų žemės klausimą teks keisti derybų su ES metu, jei taip bus nuspręsta referendumu. Panašiai tą šiandien daro Šveicarija, referendumu apribojusi imigraciją , kas beje irgi prieštarauja ES sutarčiai(Šveicarija pasirašiusi su ES Laisvosios Prekybos Asociacijos sutartį ELPA ). Bet Tautos valia yra aukščiau tarpvalstybinių sutarčių, pasirašytų nesąžiningų politikų, todėl tas sutartis galima ir būtina keisti, jei to pageidauja valstybės Suverenas – Tauta.

Bus daugiau

Arvydas Daunys

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 19

 1. stebetojas says:

  Aciu profesoriui.
  Net jei netureciau savo galvos ar laiko analizei, paklauses V.Landsvergio, gali drasiai elgtis priesingai.
  Beje, esu gaves jo neprasyta patarima buitineje situacijoje, ir uzteko 3 min., kad paaisketu, kad buvo klaidingas.
  Anras G.Nauseda.
  Taigi, pasinaudodamas gerb. profesoriaus patafimu. dar ramesne sirdimi birzelio 29 ateisiu i REFERENDUMA.
  Kvieciu visus!

 2. SB says:

  Geras straipsnis, viena tik bėda, kad tauta, kaip valstybės valdymo įrankis jau senokai eliminuota iš žaidimo. Per fiktyvius rinkimus ir demonstracinius nežinia kieno sudaromus kandidatų sąrašus politiniai klanai tiek uzurpavo valdžią, kad praktiškai nenuvertus senos sistemos nuo pamatų, neįmanoma kažką pakeisti. Referendumas dėl žemės pardavimo akivaizdžiai parodė politinio prūdo sujudimą ir blaškymąsi, net tata nepagailėjo savo laiko tradiciškai apšaukdamas organizatorius „maskvos agentais“. O jei net tata piktinasi, vadinas kažkas visai neblogai pavyko.

 3. Remigijus says:

  Senelis jau seniai nupušęs. Bet kas įdomu, jis vis dar sugeba pritraukti žmonių dėmesį, juos sukiršinti, kad žmonės dar ir straipsnius rašytų. Nenoriu įžeisti autoriaus, bet man gaila jo įdėtos energijos ir laiko senelio sapalionių analizei. Senelio bendražygiai jau seniai būtų jį „nurašę“, palikę dūlėti istorijos užmarštyje, bet jis vis dar, kaip ta Lenino šmėkla, sugeba įaudrinti žmogiškas aistras ir atkreipti į save dėmesį, todėl rengismos dar tokios sueigos.

 4. PP says:

  Kliedi VL. Lietuva tai Landsbergija.

 5. Reakcija i zodi „Landzbergis“…… nesikeicia.Reiskiasi,viskas tvarkoje.SB-cituoja“ praktiškai nenuvertus senos sistemos nuo pamatų, neįmanoma kažką pakeisti“-kazkur…tai….jau girdeta.Kvepia naftalininiu sovietmeciu(PASAULI SENA ISARDYSIM).Cia…,tiktu,senobine patarle-“Pats musa-pats ir rekia“ DDDDDDDDDD

 6. Joris says:

  Manau niekada nebus perdaug informacijos apie tuos kaltininkus (konkrečius žmones ar aplinkybes), kurie nuo pat pradžių griovė Lietuvą, tačiau viešumoje afišavosi, kaip didžiausi patriotai (kyla pagrystas klausimas, kokios šalies ar kokios tautos toki patriotai, nes darbai rodo, kad ne mūsų…). Žmonės turi žinoti, kam privalo būti „dėkingi“ už esamą padėtį šalyje!
  Juk vyksta informacinis karas: seniai visi suprato, kad svarbiausia kova – tai kova už žmonių protus ir sąmoningumą. Kuo protai bukesni, kuo mažiau žino, lengviau patiki melu, leidžiasi suvedžiojami gražiais šūkiais ir idėjomis, tuo lengviau apiplėšiami ir pavergiami. Ir nėra čia jokių interesų, išskyrus gryną biznį, paminant viską, kas žmogiška. Todėl, kiekvienas, išdrįsęs ištempti viešumon bent dalelę tiesos, galima sakyti karys ar bent jau pagarbos vertas Žmogus.

  Jei išsakyti mintį apie šios „parazitinės-politinės“ sistemos pakeitimą, tai pamėginti šitai padaryti būtų galima nebent TINKAMAM ŽMOGUI ATSIDŪRUS VALDŽIOJE IR ĮVEDUS DIKTATŪRĄ, KURI BŪTŲ AKTYVIAI PALAIKOMA DAUGUMOS PAČIŲ ŽMONIŲ, atstovautų tų žmonių interesus (aišku, saujelė įtakingų lupikautojų liktų labai nepatenkinta). Deja, žmonės nėra tiek sąmoningi ir aktyvūs, kad patys imtūsi ginti savo interesus, ir kad suvoktų, jog tai jie ir esa tikroji valdžia, su kurios leidimu, nusišalinimu ar neveikimu naudojasi tikrieji parazitai užgrobę valdžią ir rūpinasi tik savais interesais. Todėl panašus receptas „neišdegtų“, jėgos struktūros būtų panaudotos prieš žmones ( iki šiol nežinoma, kas davė nurodymą šaudyti guminėmis kulkomis ir luošinti žmones, kai buvo daužomi Seimo langai. Galima neabejoti, kad visa tai buvo gryna provokacija, tačiau žmonės ilgam prarado norą viešai protestuoti ir ginti savo teises. Taigi, tikslas buvo pasiektas. …Kažkaip atsitiktinai ar ne prieš pusmetį iki šio įvykio buvo nupirkta nauja įranga ir priemonės riaušėms malšinti.).

  Pradžioje reikėtų, kad žmonės bent jau palaikytų tas esamas iniciatyvas, kurios bent šiek tiek atriša žmonėms rankas patiems įtakoti savo gimtinėje vykstančius procesus (būsimas referendumas dėl žemės, konstitucijos). Ir po truputį susimąstytų apie alternatyvą esamai valdžios struktūrai, kurios, manau, ištaisyti, :sulopyti“ ar kaip nors kitaip perdirbti paprasčiausiai neįmanoma (istoriškai tokie mėginimai tautai baigiasi šalies sugriovimu, pilietiniu karu ar pan. nelaime). Užtat niekas nedraudžia žmonėms burtis į bendruomenes, rinkti iš savo tarpo gerai pažystamus, pasitikėjimo vertus žmones atstovauti bendruomenės interesus, kitaip sakant, kurti savo valdžios struktūrą iš apačios, iš savo tautos šaknų, o ne ant medžio šakų nutūpusių „paukščių prisiplakėlių“. GAlima patiems susigalvoti, kokie reikalavimai būtini, kad žmogus galėtų būti renkamas atstovu (pvz. ne mažiau 35 m., vedęs, turintis šeimą, gal netgi nedidelį ūkį, kad ne iš nuogirdų o iš realios patirties žinotų sitaciją – jei ką darytų blogai, tai ir jam būtų blogai. Kadangi tai būtų žmogus iš savo tarpo, tai jam prisidirbus be problemų būtų galima tokį atšaukti iš pareigų, nes ir dirbtų jis čia vietoje, o ne kažkur toli. Ir pagal bendruomenės poreikį kontaktuotų su vietos valdžia ir duotų jiems pipirų – tikrai atsirastų legalių būdų, kaip paspausti valdžią. Bet čia tik pirmos pakopos pavyzdėlis. Toliau turėtų formuotis kitos tautinės valdžios pakopos iš žmonių realiai sugebančių atlikti savo pareigas, o ne taip kaip dabar, kai politinio pasitikėjimo debilai užima visus esminius postus ir pareigas). Juk niekas nedraudžia patiems žmonėms vienytis ir kurti savo socialiai teisingą sistemą, netgi tarpbendruomeninę ekonomiką, su nuosavomis taisyklėmis. Galiausiai tokia struktūra išaugtų iki dydžio, kai ji be skausmo ir kraujo „suvirškintų“ tą parazitinę sistemą, o jei tiksliau, tai pastaroji palaipsniui paprasčiausiai nustotų egzistavusi. Bet svarbiausia – patys žmonės turėtų aktyviai tame dalyvauti, o ne taip kaip dabar, saujelė žmonių išrenka nežinia ką (darbais neįrodžiusio savo tinkamumą atstovauti tautai, bet svarbiausia tinkamai pasireklamavusio…).
  Nors daug dar reikėtų pridurti, bet principas maždaug toks, taigi pamąstyti apie alternatyvą pretekstas ,manau, neblogas. Svarbiausia suprasti, kad greito recepto nėra ir būti negali. Netgi tokia situacija, kuri dabar susiklosčiusi mūsų (taip pat ir daugelyje kitų) šalyje, tai ilgo ir kryptingo proceso dalis, kurio rezultatą mes matome ir jaučiame kiekvieną dieną. Šią situacija tikslinga būtų pavadinti socialine-parazitine okupacija ir užslėpta demokratine vergove (demokratija atsirado vergovinėje šalyje; kad pas visus vergvaldžius būtų vienodos sąlygos vergams ir jie nemaištautų, vergvaldžiai susitarė dėl bendrų taisyklių). Ir prasidėjo viskas su naujos ideologijos, vergų religijos atėjimu į mūsų kraštus prieš 1000 metų (ne krikščionybės, kaip galima pagalvoti – ji atsirado tik 11-12 amžiuje, ir vadinosi graikų religija, bet mirties kulto, kuris savo pavadinimą keitė pagal poreikį), kai buvo sugriauta bendruomeninė teisė (tautinio valdymo sistema) – greičiausiai, atviru fiziniu genocidu, kai mūsų protėviai, tipo „pagonys“ buvo išskerdžiami ištisais kaimais (dėl to viduramžių Europa buvo tokia ištuštėjusi, o maras, ten kur buvo naudojamasi pirtimis – slaviškos gentys- nebuvo toks baisus, kaip vaizduojama). …Truputėlį „užnešė“, bet tikiuosi nesupyksite…

 7. Siame(Sarmatai)tinklapyje-normalu.Cia…reiskiasi tipo -jau pasisiekusieji kremlinu troliai(ju paciu nuomone).Jie cia,“protingai“, diskutuoja ….santvarkos pakeitimo klausymais…arba apie ,kazkokia…tai Rasu(rusu)civilizacija (a…la…naujieji leninai).Tokiomis nesamonemis nekliedi net Kremliaus istorikai,kuriuos jie be perstojo cituoja…,protarpiais isversdami i kita puse ir garsesnius rusu mokslininkus,tokius….kaip Topolevas(kuris grabe apsiverstu isgirdes ju isvedziojimus)DDDDDDDDDDD

 8. Valdas says:

   Na ir  aršūs lansbergistai  visur jiems kremlius ir rusai puola  blin ką darysite kai ateis rusai? Prisidirbote  koloboruodami dabar subinė dega.

 9. saul says:

  tai,kad…..vakarai ateina i ruskyna.Jie jau….Donecke.Bet ka darysite jus,maskoliu pakalikai?DDDDDD

 10. Taigi to saul says:

  Ilgą laiką aš buvau toks pats kaip tu – man visur rusai sapnuodavosi (netgi buvau išsigandęs ar neapsigyveno mano bute). Bet sveikas maistas, grynas oras ir sveikas protas išgydė šią ligą. Dabar gerai – ir rusai nebesisapnuoja ir kremlius ir Putinas.

 11. Stebetojas says:

  Kur pastabos apie straipsnio esme/turini?
  Cia SARMATAI, ne delfis.

 12. Ada says:

  man irgi buvo ta bacila įsimetusi irgi buvau išsigandusi ar tik jie (rusai) negyvena mano bute (ačiū ,,taigi to saul“ – labai gerai viską paaiškino). Taigi pagijau ir matau, kad TS ideologija yra grynai atavistinė – vien tik gąsdinimas rusais, bet kažkodėl jau nebebaisu, o juokinga ir pikta: negi mes tokie kvailiai, kad užrikus ant mūsų, kad mes sovietinio gyvenimo nepritapusios atplaišos visi ir nusigąstame? Aš jau nebebijau jokio tokio lojimo.O tas landsbergis yra mūsų nepriklausomybės ikona – ar ne? Tai va – kokia ikona tokia ir nepriklausomybė. Jis aplodamas Referendumą parodė savo esmę,o ji tokia: tas žmogus yra prieš Lietuvos žemių vientisumą, vadinasi jis yra ir prieš Valstybę, jeigu jis yra prieš valstybę, vadinasi jis yra prieš Tautą, jeigu jis yra prieš Tautą, tai jis ne mūsų Tautos atstovas – tai kodėl mes turime klausyti jo nuodingų kalbų ir lojimo? Jis mums nei draugas, nei brolis, nei šiaip pagarbos verta asmenybė į kurios žodžius vertėtų įsiklausyti. Į tokio asmens žodžius gal ir verta įsiklausyti, kad žinotum, jog reikia daryti priešingai negu jis kalba.

 13. Diana says:

  …aš atsimenu tarybinius laikus, kai spaudą skaitydavom tarp eilučių…kažką primena profesoriaus kalbos, ar ne?

 14. Pirmas mano komentaras-apie straipsni,kitas….-kaip ir tavo antrasis DDDDDD.Ir nereikia, cia ,apsimetineti angeliukais,nes puse visu komentaru(po siuo straipsniu),ne i straipsnio tema.Stebetojas….-dar nereiskia,kad geras komentatorius.Protingam stebetojui reiktu ,ne tik stebeti….,bet ir sugebeti daryti isvadas….,pries komentuojant.

 15. to taigi says:

  Putinas tau nesisapnuoja.Jis tau dievas…tu jam meldiesi.Uztat,tau sapnuojasi Landzbergis.DDDDDDD Jis..,kaip cesnakas ar kryzius putinistuojantiems Lietuvos vampyrams(troliams)

 16. >Neaiskios lyties "Saul" says:

  Pastebejau kad savo komentaruose daznai bandai steneti ir mikcioti DDDDD. Ar tai kliju pavadinimas, kuriu prisiuostes rasineji tokius idiotiskus komentarus?

 17. laitas says:

  Turime gyventi pagal mūsų Bočių priesakus,o ne klausyti,svetimų klastų ,kliedesių,atklydelių,bastūnų stropiai tarnavusių ir gausiai apdovanotų ordinais medaliais ir propesorių titulais,kurių rezultatą šiandieną matome,kitaip ištirpsime ,kaip ištirpo mūsų broliai Prūsai,Kuršai ir kiti.Taigi Vyčio priesakai sako :“Nei už auksą,sidabrą savo žemes neparduok“. Dabar jie perka žemę už popiergalius,kurie greitai gali ir negalioti.Pasakyti ir nurodyti mūsų protevių teisingi žodžiai,tik garbindami jų išmintį mes išliksime. Privalome dalyvauti  ir butinai dalyvausime referendume š/m. birželio 29dieną su visą savo šeimą,gimenemis,kaimynais ,draugais.

 18. laitui says:

  Is raudonos lesyklos lesi,jei taip graziai giedi

  Gerb. Saul,
  komentarų skiltis mūsų svetainėje skirta atsiliepimams apie rašomas temas, o ne
  barniams su kitais komentatoriais. Pastebėjau, kad aktyviai naudojate būtent
  pastarąją bendravimo formą ir todėl noriu draugiškai įspėti, kad tokio elgesio čia
  netoleruojame – tiesiog būsite priverstas susirasti kitą vietą savo pasisakymams.

  moderatorius

 19. moderatoriui says:

  Cenzura-sventas reikalas.Kitos puses astresni pasisakymasi,netrukdo Jusu „tolerancijai“.Bet kokiu atveju,aciu.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top