Vaikų gynėjai ar naujos ideologijos įrankiai

2011, 8 birželio, 18:27 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (18) | peržiūrų 2 119 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisPsichologė Eglė Mirončikienė

Brolis išduos mirti brolį ir tėvas – sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas“. (Evangelija pagal Matą, 10/21 ir 18/15-17; Evangelija pagal Marką, 13/12).

Jūs esate įsitikinę, kad teisingai prižiūrite ir auklėjate savo vaikus, kad geriau už kitus žinote, kas jiems geriau? Manote, kad skiepydami tradicijas, kultūrines vertybes, siekdami išauginti juos dorais, darbščiais, atsakingais, galite panaudoti savo tėvišką valią? Galvojate, kad niekas niekada jų neatims, nes manote esą geri tėvai?

Nebūkite tokie tikri, nes globalizmo vėjų atnešta sėkla, jau išskleidė žiedus Lietuvos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose. Didžiulė vaiko teisių apsaugos infrastruktūra jau paruošta ateiti pas jus į namus ir apginti vaikus nuo jūsų įsitikinimų.

Svarbiausias naujos ideologijos ginklas

Naujos – atviros, liberalios, visuomenės ideologai svarbiausias mūsų vertybes – dorovę, religingumą, patriotizmą, nacionalinį savitumą, tradicinį gyvenimo būdą, bando paversti pajuokų objektu – atsilikimu, primityvumu, ribotumu. Tuo tarpu amoralus gyvenimo būdas, nepagarba tradicinėms vertybėms, lytiniai nukrypimai pateikiami kaip susižavėjimo vertas progresyvumas, šiuolaikiškumas, visuomenės laisvės ir lygiateisiškumo požymiai. Atvirumas – tai priėmimas visko, kas tau svetima. Tolerancija – parama tiems, kurių pozicijai esi priešiškas. Dorovingumas – veidmainystė. Savo vertybių gynimas – nepakantumas.

Kaip pakeisti žmonių sąmonę, jei naujos, kaip ir sovietinės, ideologijos kelyje stovi didžiausia kliūtis – šeima, kurioje kaupiama, saugoma ir per kurią perduodama per amžius sukaupta gyvenimiška išmintis, „pasenusios“ vertybės ir normos.

Vienu kirčiu tai galima padaryti tik įsiskverbiant į šeimą – atimant iš tėvų prioritetą auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, paminant jų autoritetą, valią, pagarbą jiems, supriešinant vaikus ir tėvus.

Nepaisant to, kad įstatymai draudžia eksperimentus su žmonėmis, vykdomas neregėtas eksperimentas: į visuomenės ląstelę – šeimą įkeliamas svetimas genas – vaiko teisių gynėjas. Jo užduotis – prisidengiant humaniška vaiko apsaugos nuo smurto misija, manipuliuojant šokiruojančiais žiaurumo prieš vaikus faktais ir apsiginklavus vaiko interesų viršenybės principu, ateiti į bet kurią normalią šeimą ir išauklėti tėvus naująja dvasia.

Pamokantys pavyzdžiai

Šiemet Helsinkyje vaiko teisių apsaugos tarnyba atėmė iš emigrantės keturis vaikus, nes pasninko metu jie atsisakė valgyti mokyklos valgykloje patiektą maistą. Vaiko teisių gynėjai nusprendė, kad pasninkas prieštarauja vaiko interesams, šeimoje nesudarytos tinkamos sąlygos vaikų organizmo vystymuisi, tai kelia jiems grėsmę ir tiesiai iš mokyklos vaikus išvežė į globos įstaigą. Tik diplomatinėms tarnyboms ir spaudai sukėlus didelį triukšmą, vaikai buvo grąžinti namo.

Vokietijoje Salzkotteno mieste tėvai, neleidę vaikus pradinukus į privalomas lytinio švietimo pamokas, buvo nubausti rimtomis baudomis. Kadangi nepaisant didelių baudų tėvai ir toliau nepakluso valdžios sprendimams, teko juos trumpam pasodinti į kalėjimą. Vienas iš tėvų praleido kalėjime 7 dienas.

Bavarijoje vaiko teisių gynėjai iš garbingų tėvų atėmė dukrą, nes jie neleido lankyti lytinio švietimo pamokų. Mergaitė nenorėjo palikti šeimos, vėliau nuolat prašė grąžinti namo, bet prašymai jos interesų labui nebuvo patenkinti. Tuomet mergaitė bandė nusižudyti ir tik tuomet apie šią istoriją sužinojo visuomenė.

Olandijoje per pamoką 8 metų berniukas pasakė mokytojai, kad už blogą pažymį gaus barti. Mokytojai pranešė vaiko teisių apsaugos tarnybai apie įtariamas psichologines problemas šeimoje, o šie pasiūlė nuvežti vaiką į specialią globos įstaigą tyrimams. Tyrimas užtruko ir tik po mėnesio motina galėjo susitikti su vaiku.

Vaiko teisių gynėjų dėmesio centre atsiduria ir šeimos, išgyvenančios ekonominius sunkumus, negalinčios pasiūlyti vaikui gerų gyvenimo sąlygų. Pavyzdžiui, Vokietijoje kasmet dešimtys tūkstančių vaikų atskiriami nuo tėvų tik dėl nepakankamos tėvų finansinės padėties.

Gynėjų „pergalės“ įkvepia juos naujiems žygiams – gėdingai pasmerkiami tėvai, nupirkę vaikui nepatinkantį krepšį, grasinimų atimti vaikus susilaukia tie, kurie psichologiniu smurtu, t.y. priekaištais ir barimu išnaudoja vaikus – verčia išplauti indus ar sutvarkyti kambarį. Neleidžiantys iššaukiančiai rengtis, bendrauti su netinkama kompanija ar reikalaujantys laiku grįžti namo, apkaltinami vaiko teisės į individualumą pažeidimu, nenupirkę mėgiamo maisto – vaiko nepriežiūra.

Kai kuriose šalyse mokytojai jau net neturi teisės išvaryti suįžūlėjusį vaiką iš pamokos. Pavyzdžiui JAV mokyklose budi specialios policininkų „stop komandos“ ir tik joms suteikta teisė išvesti vaiką ar pritaikyti kitas priemones. Atvirkščiai, pagal instrukciją pedagogas, kurį užpuolė mokinys, privalo nedelsiant palikti klasę ir kreiptis į budėtojų komandą.

Seksualinio švietimo pamokos moko vaikus „teisingo“ požiūrio į seksą, narkomaniją, homoseksualizmą, išaiškina teisę pačiam priimti sprendimus šiais klausimais, juk „vaikas turi teisę į asmeninį gyvenimą, bendravimą, susirašinėjimo slaptumą, į asmens neliečiamybę ir laisvę“. Uždrausdami lankyti tokias pamokas tėvai pažeidžia tarptautinėse konvencijose įtvirtintą vaiko teisę gauti informaciją. Kokia informacija žalinga vaiko vystymuisi ir sveikatai, žinoma, sprendžia jau ne tėvai.

Nauji auklėjimo principai

Šeima egzistuoja vaikui. Vaikas yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Tėvų pareiga – tenkinti jo poreikius, interesus, prižiūrėti, sudaryti sąlygas ir iki pilnametystės išlaikyti.
Vaikų pareiga – žinoti savo teises ir tėvų pareigas, tenkinti savo poreikius, augti šiuolaikiškais atviros visuomenės piliečiais.

Pagarba tėvams – atgyvena. Vaikai neprivalo tėvų klausyti. Vaikai turi skųsti tėvus, jei jie blogai vykdo savo pareigas. Ypatingai sunkiai auklėjamus tėvus vaikai, atstovaujami vaiko teisių gynėjų, turi duoti į teismą.

Valstybės institucijos geriau už tėvus žino, kas vaikui geriau.

Tėvai gali auklėti vaikus tik prašymais ir įkalbinėjimais, o bausti ir drausti negalima. Bausmė = Prievarta.

Visa žmonijos istorija rodo, kad draudimų ir bausmių sistema būtina ne tik tuomet, kai vaikas dar auga, bet ir visą gyvenimą. Kiekvienam vaikui, kol jis nėra savarankiškas ir subrendęs turi vadovauti suaugęs šeimos narys, jis turi priiminėti už jį sprendimus svarbiais gyvenimo klausimais. Naujos ugdymo sistemos autoriai nežinomi, kokias tyrimais nustatytas jos efektyvumas – niekas negali pasakyti. Aišku tik tai, kad remiantis šias principais vaikų auklėjimas taps praktiškai neįmanomas. Ar turint vieną nesutramdomą vaiką, kam nors kils noras turėt jų daugiau?
Šalyse, kuriose tokia sistema seniai jau dirba visu pajėgumu, išvešėjęs moralinis pliuralizmas jau džiugina naujų ideologų akį, ausį ir gomurį. Tačiau sudrausminus tėvus, išaugo nepilnamečių nusikalstamumas.

Tėvų įskundinėjimo sistema nepadeda apsaugoti iš tiesų žalojamus vaikus. Uoliausiai skundžia tėvus tie, kurie nenori paklusti jų valiai, nenori būti kontroliuojami, siekia priversti tėvus tenkinti jų užgaidas. Vaikai, su kuriais elgiamasi iš tiesų žiauriai, kaip taisyklė būna labai įbauginti ir bijo kam nors pasiskųsti.

Daugiausia smurtaujama prieš vaikus asocialiose, nuskurdusiose, alkoholikų, narkomanų šeimose, kurios dažniausiai gerai žinomos ir socialiniams darbuotojams, ir policininkams.

Šeima degraduoja ne per vieną dieną. Mažinti smurtą galima tik šalinant priežastis – padedant spręsti socialines, ekonomines, psichologines problemas. Šeimos problemų sprendimas teisinėmis priemonėmis – tai ligos gydymas chirurginiu būdu. Jis pateisinamas tik tuomet, kai visi kiti gydymo būdai nedavė rezultatų.

Vaiko interesų viršenybės principas

Iš pirmo žvilgsnio gražiai skambantis principas nėra tik skambus lozungas, parodantis, kad vaikas mums svarbesnis už viską. Kažkodėl inertiškai galvojame, kad tai, kas vaikui geriausia, sprendžiame mes, tėvai, na gal dar bendruomenė, o kraštutiniu atveju – teismas. Juk iš Konstitucijos puikiai žinome, kad „žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas“, „įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą“, „tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus“, o „vaikų pareiga – gerbti tėvus“.

Bet susimąstykime: jei vaiko interesai viršesni, tai ką gi jie pamina? Tie niekur neįvardinti abstraktūs interesai pamina jūsų – tėvų – teises auginti vaiką taip, kaip jums atrodo teisinga. Be to, juos nustatysite ne jūs, o biurokratai – savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai.

Jei netikite, pažvelkite į Bendruosius vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatus (Žin., 2009, Nr. 145-6437, 2009-12-08). Nustebsite sužinoję, kad jie be jokio teismo gali „paimti vaiką iš šeimos ar kitos jo buvimo vietos, kai tėvai pažeidžia vaiko teises ir teisėtus interesus, ir laikinai apgyvendinti jį šeimoje arba socialinės globos įstaigoje“, „atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams … šeimose“, „gavęs informaciją apie likusį be tėvų globos vaiką dėl to, kad tėvai serga, … išvykę, … ar kitokius jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimus, privalo nedelsdamas imtis visų teisėtų veiksmų, kurie užtikrintų vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą“, „nedelsdamas pasirūpinti vaiku, jo teisių ir teisėtų interesų apsauga; organizuoti vaiko apgyvendinimą šeimoje arba šeimynoje, nesant tokios galimybės – apgyvendinti socialinės globos įstaigoje“.

Jiems suteikta teisė gauti turimą informaciją iš asmens sveikatos priežiūros, švietimo, globos įstaigų ir socialinių darbuotojų, teisėsaugos institucijų, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir kt. Kas kontroliuoja , kaip ši informacija yra panaudojama? Turėdami didžiules teises, galimybę visiškai subjektyviai vertinti situaciją šeimoje, jie lieka visai neatsakingi už savo veiksmus ir klaidas. Turėtume būti dėkingi tiems iš jų, kurie dar supranta, kad dažnai vaikus reikia ginti ir nuo jų pačių.

Tačiau to nepakanka. „Lietuvoje galiojantys teisės aktai labai abstrakčiai reglamentuoja vaiko atskyrimą nuo tėvų, todėl praktikoje, paimant vaiką iš šeimos ar kitų teisėtų atstovų, neretai kyla šių nuostatų įgyvendinimo problemų, labai dažnai keliamas vaiko paėmimo iš šeimos teisėtumo ir pagrįstumo klausimas ir pan.“ – tai praeitais metais nustatė Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, o tuojau pat sudaryta tarpžinybinė darbo grupė pateikė pasiūlymus pakeisti Civilinį kodeksą ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Priėmus pataisas paimti vaiką iš šeimos ir tokį sprendimą teisiškai pagrįsti bus paprasčiau.

Naujoji vaiko teisių apsaugos kontrolierė energingai perėmė vaikų apsaugos nuo tėvų ir globėjų vėliavą – kuria „teisinį mechanizmą, kuris padėtų pasirūpinti tais vaikais, kurių tėvai išvyksta į užsienį.“ Darbo netekę ir dirbti į užsienį išvažiavę piliečiai gali būti ramūs – jų vaikais bus pasirūpinta. Valstybės tarnautojams geriau žinoti, kur geriau jūsų vaikams – pas senelius, giminaičius ar dar nuo sovietmečio nepasikeitusiuose koncentracijos stovyklų tipo vaikų globos namuose.

Šviesi ateitis

Senos tradicinės šeimos neliks. Šeima, paremta tarpusavio meile, pagarba, tėvų autoritetu, valia ir vaikų paklusnumu turi mirti. Ją pakeis partnerystė – laisvos narystės pagrindu sudaryta organizacija, kurios tikslas – jos narių asmeninių interesų tenkinimas. Valstybė geriau nei bet kas kitas rūpinsis vaikais. Neliks giminystės ryšių, nacionalinių tradicijų ir sienų, visi laikysis vienodų gyvenimo taisyklių ir išaugs naujas, laisvas, atviras ir tolerantiškas, nesuterštos sąmonės žmogus – Pasaulio pilietis.

*
Nenorintys su tuo susitaikyti turi tik vieną išeitį – sekti pasakas mažyliams apie vaiko teisių gynėją – vilką ir septynis į vaikų namus išvežtus ožiukus.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 18

 1. zoot says:

  siaubas…

 2. Vitalijus says:

  Įtariu psichologei labai negera buvo kai rasė šita straipsnį

 3. Valdas says:

  Baisu, mūsų Prezidentė teisingai akcentuoja, kad ŠEIMA yra TAUTOS ląstelė. Nes tik iš stiprių, teisingų šeimų sukuriama stipri Valstybė. Todėl turėtų būti inicijuojamas teisinis potvarkis, dėl NORMALIOS, TEISINGOS šeimos neliečiamumo. Aš pats auginu vaikus, ir žinau ko jiems reikia ir kas negalima. Suteikiu jiems veiksmų laisvę tam tikrose ribose kurias nustato Įstatymai ir moralė. Stengiuosi auklėti asmeniniu pavyzdžiu. Tie veikėjai, kurie aiškina priešingai turi vieną kartą suprasti, kad nėra teisių be pareigų. Kuo pareigos didesnės, tuo ir teisės gali būti platesnės. Atskirti pareigų nuo teisių negalima, nes tai jau bus anarchija.

 4. Antanas says:

  Islindo ;demokratijos daigai.Vaikai skundzia tevus.Is tevu atimami vaikai.Seima degraduoja.Tegyvuoja partneriai.Man darosi negera,kai apie tai skaitau,bet juk tai vyksta.Blogiausia,kad Lietuvos biurokratai lenda i gera vieta ES.Musu rinkta valdzia negina musu interesu,o gina ES.Turime Pavlika Morozova.Tikiuosi zinote ta istorija,kaip sunus pardave teva.

 5. Jotvingis says:

  O as jums pasakysiu stai ka…Jei nestosim pries tolerastija ir seimos bei visuomenes naikinima,tai rezultatu sulauksim labai greitai… Visuomenes debilejimo procesai jau akivaizdus vakaru valstybese,o ypac JAV.,o musu vietiniai debilizmo ir istvirkeliskos visuomenes salininkkai is kailio neriasi noredami itikti Briuseliui,nes neduokdie ismalda nutrauks…is ko tada reikes vogti? Juk savo paciu tautieciai jau apiplesti,neteke pajamu,vejami is salies,kad uzsidirbtu duonos kasni…

 6. algimantas skrabulis says:

  Gerbiamieji visa tai labai niekšinga ir niekinga , bet visiškai nebaisu. Valdas teisingai įvardijo ,tad pareiga aukščiau teisių ir kitaip būti negali , bet Šitie globalizmo nešėjai „proto bokštai“ Pastato vežimą prieš arklį ir mums nori įrodyti kad tai progresas . Bet svarbiausiai yra net net tai, kad jie tai daro ir propaguoja , bet koks yra jų tikslas. O ( TIKSLAS LABAI AIŠKUS) , ( SUNAIKINTI BALTĄJĄ RASĘ) . KADANGI ,KORANO NEĮMANOMA UŽDRAUSTI IR JĮ IŠNIEKINTI , TUO PAČIU IR PAKEISTI MUSULMONŲ VERTYBES. Bet naikinti baltąją rasę jiems sekasi labai puikiai . jau JAV sunaikino , Anglijoje jau sunaikino, Olandijoje jau sunaikino, Prancūzijoje jau baigia sunaikinti , Vokietija jau ant sunaikinimo ribos. Dabar jau imtasi ir Švedijos ir Suomijos ir Pabaltijo. Tai vėlgi ,vėl tų pačių Sionistų tikslai ir darbai ir jie vystosi pasakišku greičių. po dešimt metų jau ir tos mano paminėtos šalys bus nokaute.
  SIŪLAU , KIEK ĮMANOMA GREIČIAU MOBILIZUOTI SAVO (MŪSŲ VISŲ 0 PAJĖGAS IR PRADĖTI KONTR PUOLIMĄ . LĖTAS IR VANGUS VEIKIMAS NEIŠGELBĖS NUO KATASTROFOS.

  >>>> PAGRINDINIS SIONISTŲ TIKSLAS SUNAIKINTI PAČIA INTELEKTUALIAUSIĄ IR GALINGIAUSIAS RASĘ . PIRMOJE EILĖJE , O TOLIAU JAU KITAS. IR REIKIA SKLEISTI APIE TAI VISĄ TIESĄ IR ATSKLEISTI JŲ PAGRINDINĮ TIKSLĄ IŠVALYTI ŽEMĘ NUO NEPAKLUSNIŲ TAUTŲ.
  Negalima to neakcentuoti ir apie tai nutylėti . reikia tai viešinti visur ir visada.!!!!!!!!!!!

 7. Kindziulis says:

  Kaip rasti būdą prikelti visus iš komos.

 8. algimantas skrabulis says:

  Čia Davido Diuko surinkta informacija, apie baltosios rases genocidą.

  Kas nemate ,būtinai peržiurėkite nors karta

  http://www.youtube.com/watch?v=y3loaWR_Nqo&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=cdvI1aAeFDo&feature=player_embedded

 9. algimantas skrabulis says:

  Kas nematė , prašau peržiūrėti šia juostą.
  http://www.youtube.com/watch?v=0zbiLN0z01o&feature=related

 10. Kindziulis says:

  Reikia ir mūsų šaliai tokių judėjimų kaip „Auksinis amžius“.

 11. algimantas skrabulis says:

  Labai apgailestauju ,kad negaliu paskelbti savo idėjos ir plano kaip pažadinti 60 proc. tautos ir perimti iniciatyvą valstybės valdymą ir vystymą iš nusikaltėliu ir parazitų Lietuvos valstybės naikinimo ir tautos genocido vykdymo organizatorių.
  Manau , kad tai turėtu prasidėti Rugsėjo 1-ją . Labai gaila iki to laiko neturėsiu galimybės, bet nuo rugsėjo pirmosios tai turėtu prasidėti ir manau , kad sėkmė mus lydės. (Tegyvuoja lietuvių tauta ) , (Tegyvuoja Lietuvos valstybė).

 12. zoot says:

  Kol lauksi gali būti vėlu.

 13. Algirdas says:

  Atrodytų, jog sarmatas.lt skaitytojai ir komentuotojai jau kaip ir turėtų susigaudyti, jog Lietuva, kaip ir daugelis kitų panašaus likimo kraštų, yra neokolonizuota. Ir ne vien tik fiziškai, ,bet ir dvasiškai… Todėl stebina samprotavimai apie: „pačių „išrinktą“ valdžią“ ir pan.
  Pradžiai nepakenktų pradėti viešai vartoti teisingus žodžius: kolaborantų vyriausybė, neokolonializmas, manipuliavimas sąmone, krašto okupacija, …. Tie daugumoje nelietuviški žodžiai padės daug paprasčiau įvertinti padėtį ir tinkamai pasirinkti atsaką.

 14. zoot says:

  O kas yra neokolonizavimas?

 15. Leonas says:

  Pats blogiausias dalykas kada ateina pinigai i Lietuva kurie yra neuždirbti,su jeis ateina ir įtaka kuria reikalaujama atlikti norint gauti tuos pinigus,su jais daromas visas purvinas darbas kuri mes dabar ir matome savo kazdienineme gyvenime.Kaimo žmones nebeaugina karviu ,kaime nera kur nusipirkti naturalaus tik pamelšto pieno ,jie patis perka piena parduotuveja,kaime stvi šiuksliu konteineriai kuriu neimanoma niekaip atsisakyti jie yra prievarta be sutarciu pastatyti ir prievarta reikalaujama is kaimo žmoniu moketi už siuksliu išvežimą. Tai tik dalis kolonizacijios pavizdžiu jau Lietuvoje .
  Bet gyvenimas gereja savo kokybe,ar kas nor mokejio pinigus jai nedirbi.Tačiau mokekime atsirinkti,skatinkime nacinalinius papročius ,tradicijas,kultura ,turizmas vienas iš verslo ir lengvai paimamu pinigu šaltiniu

 16. kupa says:

  Pirmiausia reikia suprasti, kas mes esame.Sutrypėme ir apspjaudėme savo tikrają kultūrą, gyvenimo būdą, išdavėme ją, priėmėme per kraują ir kančias primestą žydišką kultūrą, garbiname žydus ir jų stabus, laižome jiems kojas, lendame į „gerą“ vietą ir manome , kad esame dideli patriotai. Pirmiausia reikia nusigraibyti voratinklius nuo akių ir pradėti gerbti tai, kas iš tikrųjų vertas pagarbos :tai mūsų žemė, iatorija, protėviai, mūsų tauta ,tikroji kultūra, o ne žydiškoji.

 17. ausra says:

  Ponia Egle Mirončikiene,
  Deja, susidariau įspūdį, kad jūs – silpnaprotė.
  O taisyklingos lietuvių kalbos apskritai reikėjo išmokti mokykloje…
  Ir jeigu jūsų vaikai auga „gerai“ auklėjami, netolimoje ateityje labai padaugės darbo kitiems psichologams ir psichiatrams.

 18. Klepesova says:

  tuoj reikės įvesti instanciją – vaikų teisių apsaugą nuo vaikų teisių gynėjų

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top