Apie pozityvų mąstymą

2012, 21 liepos, 9:23 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (26) | peržiūrų 1 559 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Viename iš populiarių interneto portalų perskaičiau tekstą apie „naują krizės bangą”. Be kita ko, jame autorius samprotauja ir apie pozityvų mąstymą. Pasinaudokime proga pasiaiškinti, kas gi iš tikro yra tas „pozityvus mąstymas”, kad nesupainioti sąvokų ir nestatyti vežimo pirma arklio.

paveikslėlisAutorius rašo: „…kone fiziškai vimdydavo reguliariai pasitaikantys komentatorių raginimai mąstyti pozityviai. Pigių verslumo seminarų auklėtiniai šitą frazę kartoja kiekvieną kartą, kai išgirsta ar perskaito kažką, jų supratimu, nepakankamai optimistiško. … Apie 2005-2007 m. tų optimistų pas mus buvo daugiau, negu lietingą pavakarę, uždegus kambaryje šviesą, pro langą suskrenda į kambarį uodų. Ir visi zyzė tą patį: „Mąstyk pozityviai!”. Paskui, jau kokiais 2009-aisiais, mūsų nedideliame provincijos laikraštėlyje tų optimistų vardus bei pavardes galėjote rasti antstolių kontorų skelbimuose, greta visai nelinksmų skaičių arba išvaržomo turto sąrašo.”

Taigi, ar galima sakyti, jog „pozityviai” mąstantis žmogus, užlipęs ant devinto aukšto namo stogo, ir nušokęs žemyn, išskleisdamas skėtį, mąstė pozityviai? Viskas bus gerai… Tai tipiškas reikalo nesupratimo pavyzdys, kai sąvokos yra iškraipomos ir savaip traktuojamos.

Kur glūdi tikrojo ir amžinojo pozityvaus mąstymo – suvokimo esmė ? Ji glūdi žinomos maldos eilutėje: „Teesie Tavo valia”. Tačiau neužtenka pasakyti vien tai. Priimti Viešpaties valią ir pasaulį tokį, koks jis yra, visai nereiškia, jog pats žmogus yra bevalis ir užmerkiantis akis į gyvenimo faktus ir reiškinius. Juk per žmogų, jo kasdienius sprendimus ir pasireiškia aukštesnioji valia. Tik kaip ją pajusti ir atskirti nuo egoistinės žmogiškosios valios ir siekių?

Pasakyti sau ir pasauliui „Teesie tavo valia…” reikia didelės sielos (iš tikro pasakyti-prajausti) ir didelės drąsos. Tai yra drąsa priimti savo veiksmų pasekmes, kokios jos bebūtų. Žmogui duotos juslės, jausmai, intelektas, galimybė mokytis ir pažinti pasaulį. Šiais instrumentais jis gali naudotis. Naudodamasis jais jis „kuria karmas”. Jei veiksmas atliktas laiku, pasinaudota intelektu ir išoriniu žinojimu, vidine nuojauta (būtų nuostabu, kad ir vidinis motyvas veiklai būtų tyras ir nesavanaudiškas), tuomet ir rezultatas bus teigiamas. Jei padarei klaidą – turėk drąsos priimti savo ankstesnio elgesio pasekmes.

Rūkei kaip kaminas visus 30 metų ir atsėlino liga? Kur gi čia glūdi pozityvus mąstymas? Viskas bus gerai! Žinoma, tu neteksi savo fizinio kūno arba dar jį pasilaikysi kurį laiką, jei padarysi iš to įvykio (ligos) tinkamas išvadas ir pakeisi savo gyvenimo būdą, kreipsiesi pagalbos į gydytojus ir t.t.

Taigi, pozityvus mąstymas „egzoteriškai”, kaip tai dažnai suprantama plačiuosiuose žmonių sluoksniuose, yra prisirišimas prie vienokio ar kitokio rezultato, kuris jus tenkintų ir aklai (ar beveik aklai) tikintis, kad būtent taip ir įvyks (net jei neįdėjote pakankamai pastangų ir žinojimo savo problemos sprendimui). Todėl žmonės kartoja lyg burtažodį „viskas bus gerai”, tikėdamiesi teigiamo (kokio patys norėtų) rezultato ir griebdamiesi lyg už šiaudo, už šio trapaus „pozityvo”.

„Ezoterinis”, vidinis ir intuityvusis požiūris yra gyvenimo tokio, koks jis yra, priėmimas. Pasitenkinimas dabartine būkle, kurį jogai vadina santosha. Atrodytų, viskas taip paprasta! Tačiau ši būsena sunkiai įmanoma be vidinės taikos ir ramybės, galbūt, įgytos tuomet, kai buvo sunku. Atėjus emocinei ir mentalinei tylai, aprimus vidiniam dialogui, galėsite imti giliau prajausti aplinką ir pasaulį, imti girdėti paties gyvenimo siunčiamus ženklus. Kitaip tariant, imtis naudotis intuicija, kuri taip pat yra galinga pasaulio pažinimo priemonė. Tuomet laiku ištarsite reikiamus žodžius ir atliksite tinkamus veiksmus. Net jei kažkas nepasiseks, kas buvo suplanuota, priimsite tai lengvai toliau džiaugsmingai ir ramiai eisite savo gyvenimo keliu. Mokysitės tapti instrumentu, per kurį pasireiškia Aukštesnioji valia. Tai reiškia, girdėti savo Vidinio Mokytojo tylų balsą. Įvykdę savo vidinę transformaciją, dvasinį pasikeitimą, sužinosite (tik tada sužinosite – ir neliks abejonių) ką turite atlikti išorėje, kaip galite prisidėti prie bendrojo gyvenimo gėrio kūrimo, kur jums dera būti, gyventi, ką ir kaip veikti. Kol žmogus nejaučia ir negirdi, jis lyg neregys, pasiklydęs savo nesuprastos būties tamsoje.

„Teesie Tavo valia” reiškia ir vidinį nuolankumą Didžiąjai Galiai. Šis nuolankumas yra vidinės švaros indikatorius. Rusai turi puikų žodį nuolankumui apibrėžti – смирение. Tas, kas ateina su taika ir ramybe. Kai kurie žmonės nenori priimti nuolankumo, kaip kuriančiosios gyvenimo jėgos. Jiems ji asocijuojasi su baudžiauninko nuolankumu. Tokie kol kas pažįsta tik kovą. Esantys vidinėje kovoje prisišaukia ir išorinę kovą. Kovai nėra pabaigos. Pilnos ligoninės tų, kuri neatlaikė vidinės kovos – su pačiu savimi. Būtent šių kovų tęsinys yra išorės kova, konfliktai tarp žmonių.

Ir pagaliau, nusilenkę Didžiai Gyvenimo galiai, kai kurie iš šių žmonių įgavo dvasinės valios pakeisti savo gyvenimą iš esmės. Šis egoistinėmis mintimis persmelktos galvos nulenkimas yra jų Kelio pradžia… (Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse./ Šv.Paulius, Romiečiams 12:16)

Ir, žinoma, pozityvumas yra šypsena ir teigiamas nusiteikimas. Malonus elgesys su visais visomis gyvenimo aplinkybėmis. Ne tik tuomet, kai linksma ir gera. “Nusišypsok savo kelio sunkumui” – pasakyta Agni jogos raštuose.

Yra dar vienas svarbus dalykas. Kaip šią pajautą, šią aukščiau paminėtą vidinio pozityvumo būseną išlaikyti tvarią? Tam gali padėti stebėtojo praktika. Ši stebėsena – taip pat intuityvusis žmogaus pradas, lyg pašalinis praeivis („Gyventi šitame pasaulyje, bet jam nepriklausyti”./ Antrasis laiškas Korintiečiams (10:3); Jėzus tarė: būkite praeiviai./ Evangelija pagal Tomą, 42), stebintis savo paties gyvenimą, vidinius ir išorinius įvykius lyg kino juostą. Stebėtojas suvokia, kad jis nėra kūnas, nėra juslės, nėra emocijos, nėra protas. Šie jam tarnauja. Kas aš esu? Esu tai, kas lieka, atmetus tai, ką galima atmesti. Tai yra aukštesniojo Aš pajauta. Žemesnysis „aš”, kurį mes įpratę vadinti savimi, yra tik galvojimas, jog mano instrumentas ir esu aš pats.

Visi „aš” instrumentai – kūnas, dar fiziniu „skafandru” vadinamas, penkios juslės (uoslė, rega, klausa, lytėjimas, skonis), emocijos, protas (mintys) yra priemonės, kurių pagalba tampa įmanomas pasaulio pažinimas. Šis atskyrimas yra labai svarbus dvasiniame kelyje. Tik įvykdžius šią atskirtį, tampa įmanoma įvykdyti Jungtį (Joga) – tačiau jau kitame suvokimo lygmenyje.

Todėl: dalyvauk, tačiau giliai neįsitrauk į pasaulio žaidimus; Stebėk ir pastebėk; naudokis intuicija ir stebėk gyvenimo ženklus. Nėra nieko, kas čia vyktų atsitiktinai. Visa yra svarbu, visa turi prasmę. Nieko nėra svarbiau už smulkmenas, kaip mėgdavo sakyti vienas žinomas literatūrinis herojus.

Jei sukūrei karmą – priimk ir jos pasekmę. Štai kaip kalbėjo Krija jogos Mokytojas svamis Šankarananda Giris: „Daug kas vyks aplink jus. Esu matęs, kaip karma sukelia rezultatus iš karto, kartais, po 2,3 ar 25 metų. Tuomet sakau: Viešpatie, lengva susikurti karmą, o labai sunku atsiimti – nežinia kada ateis atoveiksmis, rezultatas. Netgi Dievams yra taip pat – Ramai, Krišnai Jėzui. Kai sulaukiu rezultato, dėkoju Viešpačiui. Gerai, kad dabar, o ne tuomet, kai būsiu labai senas. Medituojant jūs atgaunate savo karmas, jos vaisius. Žmogus gali įtraukti į save visus organus (rankas, kojas, jusles, jutimus) ir tapti Maha Kala – Didžiąja Gyvate. Tai atliekama kvėpavimo pagalba, medituojant.”

Tai yra aukščiausias pozityvus mąstymas, tai yra jo esmė. Atsakomybė, dėkingumas, atsidavimas, nuolankumas, nuolatinis darbas, meditacija, viso to Stebėtojas ir šypsena…

Kai nurimsi, galėsi atsiduoti gyvenimo tėkmei ir su dėkingumu ištarti: „Viešpatie, teesie Tavo valia…”. Tai ir bus tavo pozityvus mąstymas, tavo atsivėręs platesnis gyvenimo horizontas. Kuris visad buvo čia. Tik tamsūs akiniai neleido pamatyti tolių. Kapsteisi savo mažoje smėlio dėžėje, dalindamasis ją su kitais „vaikais”. Dabar suaugai – ir tau atsiveria platūs toliai, atsiveria pasaulis. Priimk jį su džiaugsmu, dėkingumu ir RAMybe. Tu užsitarnavai savo suvokimą sąmoningais darbais. Esi palaimintas Keliui.

Jei galvoji, kad visa tai ne tau – tebūnie. Neskubėk smerkti ar vertinti, remiantis dabartiniu tavo pasaulio suvokimu. Tiesiog pabūk akimirką ramybėje, patylėk.

Te Viešpaties Malonė visad pasilieka su jumis.

R.G. Narajanas


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

šaltinis: yogi.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 26

 1. Om says:

 2. nuomonė says:

  „Teesie tavo valia”., „ priimk gyvenimą tokį, koks jis yra,” Pasitenkink dabartine būkle” “būk nuolankus” “Nuolankumas yra vidinės švaros indikatorius, kurianti gyvenimo jėga”. “Būk malonus su visais, visomis gyvenimo aplinkybėmis (būk tolerantiškas blogiui)”. „Gyvenk šitame pasaulyje, bet jam nepriklausyki”. būk praeivis (būk abejingas viskam, niekur nesikišk)”. “giliai neįsitrauk į pasaulio žaidimus”…

  Ar begali būti palankesnė ideologija tiems satanistams, kurie valdo pasaulį. Jie ir padarė žmonės savo vergais, būtent tos jų nuleistos ideologijos ir kitų panašių ideologijų pagalba.. Ir dar ta pasaulėžiūra, daranti žmonės “daržovėmis”, vadinama pozityviu mąstymu, ugdančiu dvasingumą!!!,, Fui! Tai -pats gryniausias biblinis projektas, net ir simbolika ta pati su Magen Dovydu (nueikite į nurodytą tinklapį yogi.lt). Kad ta ideologija daro tik vergus geriausias pavyzdys -Indija, kur ji yra įsigalėjusi. Na ir pas mus tas pats. Puolame ant kelių prieš šetoną Lieciperį ir maldaujame: “teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, duok, mūsų viešpatie, mums niekingiems savo vergams duonos kriaukšlelę….”. Atspeikėkite pagaliau gerbiamieji!!!

  Pateiksiu, mano nuomone, pozityvaus mąstymo pavyzdį:

  Отец мой, существующий везде!
  За жизни свет Тебе спасибо, За явь спасибо царства Твоего, За волю любящую.
  Быть добру.
  За пищу каждодневную Тебе спасибо! И за Твоё терпенье,
  И за прощенье прегрешений на Твоей земле.
  Отец мой, существующий везде, Я дочь Твоя среди Твоих творений.
  Не допущу греха и слабости в себе, Стану достойной я Твоих свершений.
  Отец мой, существующий везде,
  Я дочь Твоя, для радости Тебе.
  Твою собою славу преумножу
  Грядущие века все будут жить в Твоей мечте.
  И будет так! Я так хочу! Я дочь Твоя,
  Отец мой, существующий везде.

 3. ara-copy says:

  Nuomonei:
  čia regis apie jus ir parašyta straipsnyje:
  „„Teesie Tavo valia” reiškia ir vidinį nuolankumą Didžiąjai Galiai. Šis nuolankumas yra vidinės švaros indikatorius. Rusai turi puikų žodį nuolankumui apibrėžti – смирение. Tas, kas ateina su taika ir ramybe. Kai kurie žmonės nenori priimti nuolankumo, kaip kuriančiosios gyvenimo jėgos. Jiems ji asocijuojasi su baudžiauninko nuolankumu“

  Kalbama apie supratimą-suvokimą.. Ir jaučiasi, kad kai kam jo labai trūksta :)

 4. nuomonė says:

  Nuolankumas ir yra nuolankumas ar tai baudžiauninko feodalui, ar vergo vergvaldžiui ar tikinčiojo autoritetui, mokytojui, dvasininkui ar didžiajai galiai. Jokio skirtumo. Tai nieko bendro neturi su suvokimu ir supratimu- visiškai skirtingos sąvokos. Nereikia kabinti makaronų. Jeigu žmogus supranta, suvokia Dievo, Tėvo, Didžiosios Galios sumanymą jis veiks, gyvens, kurs ne iš nuolankumo, o iš to supratimo, suvokimo, savo sąmoningumo.

 5. ara-copy says:

  Tai reikia suvokti, kur neverta švaistyti energijos, nešokti su šakėmis prieš traukinį. Geriau palaukti, kol jis praeis. Štai kas turima omenyje.
  Negali šakotis prieš Dievo valią, jei jis tau numatė kažkokį kelią – tai ir eisi juo.. ir niekur nedingsi. Kaip ir susirgęs turi persirgti ta liga.. negali jos atsisakyti – tai ne tavo galioje.

  Reikia suvokti kas esi ir ką gali, o jei to nesugebi – tai nusilenk ir paprašyk suvokimo, išminties – tai dovana, o ne grobis, kurį galima išplėšti jėga.
  Nuolankumas nėra tas pat, kas nusižeminimas prieš skriaudiką.. ir jei to nesuvokiama, tada kalbėti žinoma sudėtinga. Tada turės praeiti laiko, kol patirtis išaiškins, kas gi vis dėlto tai yra.

 6. nuomonė says:

  Visa ką mes turime- visas tas esamas absurdas nėra Dievo valia-tai kvailų ir nedorų žmonių valia (jiems duota laisva valia daryti ir gera ir bloga), pasirinkimas. Realybė -žmonių sąmoningumo, nepakamkamo suvokimo padarinys. Ir tik žmogus gali tą realybę pakeisti, ne nuolankumu, susitaikymu su blogiu (traukiniu), o savo pastangomis suprasti Dievo valią, sumanymą ir patiems kurti kitokį gyvenimą pagal tą suvokimą. Ir nereikia prašyti supratimo, suvokimo- kažkaip negražu ir kvaila prašyti to kas jau duota.

  Pabandykite dar paskaityti tą rusišką maldą- ten visiškai kitas suvokimo lygmuo, kita Dievo, žmogaus, jų santykių ir pasulėdaros koncepcija. Jei tas šedevriukas nesuprantamas, tai ir ginčytis toliau beprasmiška- nesuprasime vienas kito.

 7. Valdas says:

  Straipsnis dar vienas vertimas būti nuolankiais vergais priimančiais esamą būtį(suprask tai nuo dievo) ar dar mažai zombizuotų žmonių ?? gal gana pudrinti smegenis ir gal jau laikas matyti ir suvokti tikrąjį pasaulio vaizdą,su esaamais žmonių populiacijos dėsniais. Pasakykite kaip gėris nugalės blogį jeigu visi būsime nuolankūs? Imu suprasti tų Indiškų pasakų tikslą ir tai puikiai matosi Indų socialinėje kastų struktūroje,visi nuolankūs vergai pradedant šųdromis baigiant neliečiamaisiais.Tai yra sistemos palaikymo įrankis.

 8. ara-copy says:

  Betgi jūs juokingi vyručiai, jums sakoma, kad nesišakot prieš DIEVO valią, tačiau net nesuprantate paprastų dalykų, kad pirmiausiai reikia išmokt suvokt ir atskirt, kur dievo valia, o kur žmonių sukurtos aplinkybės.
  Juk jūs patys negalite pasirinkti sau tėvų, nors ir kiek protestuosite vėliau?
  Tai dievo valia.
  Jūs negalite panorėję išgyti sakykim nuo vėžio – bet DIEVAS gali jums padėti. Ar atskiriate šiuos dalykus.. o jų juk nemažai yra… Jei šoksite prieš tai – nieko nelaimėsite.. susigadinsite sau nervus ir gyvenimą, tačiau jei nuolankiai tą priimsite, susitaikysite su neišvengiamybe ir nurimsite, tai yra galimybė, kad viskas susitvarkys, nes stresas pirmiausiai kenkia stresuojančiam, o ne aplinkiniams :)
  Susivokite pradžioj ką galite keisti, o su kuo būtina susitaikyti, tada su jumis jau galima bus pradėti kalbėti :)

 9. Valdas says:

  Na kam juokinga o kam nejuokinga. Dievas su mumis kalba aplinkybių kalba,ir kiekvieno žmogaus reikalas ar jis pastebi kas jam yra sakoma? Jeigu žmogus paprasčiausiai supranta tą aplinkybių kalbą tada jis suranda laimę,tačiau prie ko čia šokinėjimas ir nuolankumas?Pagalvokime patys ar dievas nori kad jo sūnūs ir dukros būtų nuolankūs puskvailiai,čia tas pats kaip ir tikras tavo tėvas nenori kad būtumei nuolankus su viskuo sutinkantis balvonas.tėvas gal būt nori kad jo vaikai būtų laisvi,išdidūs ir protingi,o ne padarai su vergo smegenimis.
  Labai klaidinga manyti kad negalima išgyti nuo vėžio. galima bukai su tuo susitaikyti,o galima dasikasti iki žinojimo kaip ir kodėl vėžys kyla,galima žinoti gamtos mechanizmus kaip organizmas apsisaugo nuo vėžio,ir palaikyti būseną kad niekados nesusirgtumei vėžiu,netgi susirgus vėžiu galima su juo kovoti.

 10. a.grumbinas says:

  Valdai,suprask viena karta kad dievas yra TU

 11. Valdas says:

  Na pagal Anastasiją taip,o pagal KOBą dievas yra aukščiausias valdymo herarchijoje.

 12. nuomonė says:

  Ne visai taip, Valdai, yra pagal Anastasiją. Dalelė nėra ir negali būti visuma. Ji gali turėti ir turi visumos savybes. Žmogaus santykis su Dievu atsispindi aukščiau pateiktoje maldoje,

 13. Valdas says:

  Bent jau maldą išverstumei?

 14. nuomonė says:

  Originale, kiekvienas žodis labai talpus- labai sunku išversti- lieka tik atspindys, ir mintis iškraipoma. D.Montvilienės vertimas:
  O, mano Tėve, esantis visur!
  Už savo gyvastį, už šviesą jos aš Tau dėkoju,
  Už valią duotą mums su meile.
  Te viskas bus į gerą.
  Dėkoju Tau už maistą kasdieninį!
  Ir už kantrybę Tavo,
  Už tai, kad mums kaltes atleidi,
  Tavojoj Žemėj padarytas.
  O, mano Tėve, esantis visur!
  Esu dukra Tau Tavo kūrinijoj.
  Neleisiu sau aš nusižengt ir pasiduot pagundoms,
  Aš noriu tapt verta to visko, ką esi sukūręs.

  O, mano Tėve, esantis visur!
  Esu dukra Tau, noriu, kad šlovė Tavoji per mane dar padidėtų,
  Kad amžių amžiai būsimieji būtų tokie, kokius esi Tu išsvajojęs,
  Taip teesie! Aš trokštu to! Esu dukra tavoji,
  O, mano Tėve, esantis visur!

 15. žmogiškasis faktorius says:

  (Iš)pažink ir nuolankumas bei priešiškumas tau taps svetimas dėl paprastos priežasties,-harmonijos-susitapatinimo su dievo valia-gamtos dėsniais-visatos dėsniais.

 16. Valdas says:

  Kažkaip mes kalbame apie tą patį tiktai kitais žodžiais.

 17. žmogiškasis faktorius says:

  Tai normalu. Juk negalim kiekvienas savu minčiių išreikšti identiškai-vienodai, antraip tai būtų didelė tikimybė jog mintys ne tavo.

 18. žmogiškasis faktorius says:

  Paskubėjau.

  Tai normalu. Juk negalim kiekvienas savu minčiių išreikšti identiškai-vienodai, antraip tai būtų didelė tikimybė jog mintys Įtakotos to pačio šaltinio.

 19. Mindaugas Vilkis says:

  aš tai straipsnį supratau taip:
  „jei nori keist pasaulį, keisk pirma save…“, pokyčių dažnai norim didelių ir greitų, tiesiog čia ir dabar. Kai taip nesigauna, tada nuleidžiam rankas ir tada jau tipo „viskas Dievo valioje, kaip radom taip paliksim“. Tarkim, man nepatinka, kad labai daug kiemų Lietuvoje užversti šiukšlėm ir apaugę žolėm. Tačiau suprantu, kad vien man panorėjus, kad šiukšlės būtų sutvarkytos o žolė nupjauta, nieko neįvyks. Klausimas, ką po tokio supratimo darau toliau? Jei nieko, tai nieko ir neįvyks. Mažiausiai, ką galiu padaryti, tai susitvarkyti ir apsišienauti savo kiemą. Kiek daugiau – tam pačiam reikalui paraginti kaimynus, draugus ir t.t. Dar daugiau – organizuoti kokią kaimo, rajono ar net šalies mastu akciją. Ir taip, žingsnis po žingsnio, mažiukais, kitąsyk ilgokai trunkančiais veiksmais galų gale turėsim, ko pradžioje norėjom – švarios ir tvarkingos aplinkos. Jei kuriam tik etape stojam, kad tas „ne mūsų valioje“, tai taip ir bus, rezultatas bus kitoks. Tai gal ir nuolankumą čia, šitam straipsny, reiktų suprast ta prasme, kaip „nesiparinimą“ dėl esamos situacijos (nes tai vis tiek nieko neduos, gali gi nervintis kiek nori, kad pvz., Žemė turi tik vieną Mėnulį, ne du ar keturis) plius mąstymą, ką realaus toje esamoje situacijoje galima nuveikti, po to nuveikimo – vėl permąstyti, ką toliau daryti ir t.t.?

 20. nuomonė says:

  Aš tokios išminties straipsnyje neįžvelgiau. Ir kam ieškoti juodos katės tamsiame kambaryje, kuriame jos nėra?

 21. al says:

  nuolankumas tai pacio ego nuolankumas pries savo paties aukstesni pasireiskima.Dauguma gyvena savo zemiausiu pasireiskimu pilna jega.Ir jiems pasakymas kad tu esi Dievas,gali padaryti didele zala.Nuzemintis savo ego-gyvuliska prada pries savo Dieviska prada.Ir apie tai sneka visos religijos visi tikri sventieji.Tik skiresi terminai,metodikos kaip to siekti,ir daukur tai pateikiama su tam tikrais iskraipymais.Jai to neiseina suprasti tai gali buti daug to priezasciu vienos is ju dar neatejo tam laikas,arba reikia rimtos pagalbos.

 22. Valdas says:

  Apie dievą savyje gal galima paprastais žodžiais ty visiems suprantamai ,o netik pačiam suprantama kalba?

 23. a.grumbinas says:

  Aš visgi sakyčiau kad “ pasakymas kad tu esi Dievas,gali padaryti didele zala“ yra kaip ir teisingas tuo atveju jei jis suprantamas būtent tiesmukiškai TU ESI DIEVAS. Mano nuomonė (nors dar daug ko nesuprantu) DIEVAS YRA TU yra „teisingesnis“,nors atrodo kad ir nieko nesiskiria nuo pirmojo varijanto

 24. al says:

  Tada klausimas o kas turima galvoje vartojant zodi Dievas?  
  Galima sakyti taip zmogus yra Dievas,bet jam galioja visi Visatos desningumai ir Istatymai.Ir kiek gyveni tu istatymu remuose tuo daugiau ar maziau leidi pasireiksti sau kaip Dievui.
  O beje per ka velniai, biesai veikia per daiktus ar per zmonis?Jie neuzvaldo tavo kuno daliu pirsto ar rankos,jie taip pat veikia galima sakyti is tam tikros tavo vidines pozicijos.
   Ir jai imsi traktuoti kad per tave veikenciu biesu veikla yra Dievo veikla,tada ir bus tame pasakyme “ tu esi Dievas,gali padaryti didele zala“  labai dideli pavojai.
   Ir dauguma atveju nenuolankumas,priesiskumas,agresijos,baimes,pykciai,nepasitenkinimai,aistros ir aina is tu visu biesu.Ir jai tokiu busenu zmogus isivardina kad jis Dievas.Tai mano uzuojauta jam.

 25. Mindaugas K. says:

  Ką jūs čia kliedit? Koks dar Dievas? Nejaugi taip sunku suvokti, kad visa ši Dievo koncepcija yra sukurta žmogaus proto? Mums kolkas Dievas neegzistuoja, kai numirsim – pažiūrėsim ar jis yra ar jo nėra. Tai kaip jums toks teiginys? Gal paaiškinti kas yra Dogma? Dogma (gr. δόγμα – tai, kas atrodo teisinga). Jeigu į žmogaus psichika pavyksta implantuoti kokią nors dogmą, tai šis žmogus nebepajėgus racionaliai mastyti ir tam, kad dogma išliktų, žmogus linkęs ignoruoti faktus, prisikurti nebūtų dalykų, vien tam, nes jis TIKI, jog jeigu jis kažkuom NETIKĖS – susinaikins save. Dogma yra psichologinio lygmens parazitas. Ir kaip visi parazitai – ji dauginąsi. Tad jeigu jau turite kokią tai dogmą – kovokite su ja. Žmonės galvoja, kad iš tiek religijų privalo kurinors būti tiesa, tai MELAS, nėra religijose jokios tiesos, nei trupinio. Užuot patapę dar vienu zombiu aš patarčiau perskaityti Z. Froido ir C. G. Jungo darbus. Paimti į rankas fizikos knygų, o jeigu jau taip veržiatės išsiaiškint kas čia per daigtas tos religijos, dievai ir t.t. – okultizmo knygų. Occultus lotyniškai reiškia paslaptį, užslėptas žinias. Okultizmas ne religija, tai mokslas! Bet visos religijos jį draudžia..jos teigia, kad tai „šetono darbai“.. Man Suprantama kodėl taip elgiamąsi. Krikščionis perskaitęs šį komentarą sakys, kad aš keliausiu į pragarą. Jogas sakys, kad aš stokoju samonės kažkokių tai lygmenų. Visokie šyvos garbintojai sakys, kad jie žino tiesą. Krišnos pasekėjai dar kažką sakys. Sakykit jūs ką norit, manęs jau „nebeišgelbėsit“, netikiu ir nepasitikiu nei vienu religiniu fanatiku!

 26. Ties poztyviu mastymu reikia dirbti. Man padeda sveika mityba bei meditacija.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top