Arvydas Daunys: Kaltindami tuos, kuriuos užpuolėme, patys jaučiamės teisūs?

2016, 29 liepos, 1:01 | kategorija LPT | atsiliepimų (13) | peržiūrų 1 188 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Arvydas DaunysŽodžiai „taikioji islamo religija“ pastaruoju metu dažniausiai rašoma kabutėse. Ir suprantama kodėl. Nes tos religijos atstovai pastaraisiais metais pasaulyje minimi pagrindinai žiniose susijusiose su teroro aktais, karu Sirijoje ir nusikaltimais prieš kitataučius. Nes tie, kurie rašo apie tai straipsnius, įvardija tik pasekmes to, ko priežastimi esame mes visi, europiečiai, įskaitant ir Lietuvą bei JAV.

Pagrindinį naujienų srautą tarptautinėje informacinėje erdvėje dabar sudaro būtent naujienos apie karą Sirijoje ir teroro aktus, šiaip nusikaltimus vykdomus islamistų smogikų ar šiaip eilinių musulmonų, vakarų spaudos įvardijamų nuprotėjusiomis, nesugebančiomis prisitaikyti prie „netorlerantiškos“ Vakarų visuomenės ar šiaip nestabiliomis asmenybėmis, kur islamo išpažinimas neturi jokios reikšmės. Esą kaltos pačios visuomenės, nesugebančios deramai priimti kitos civilizacijos atstovų, kurie dėl tie įsižeidę krečia visokias šunybes juos priimančios šalies piliečiams.

Taip aiškina Vakarų masinės informacijos priemonės, netiesiogiai versdamos kaltomis pasijusti visuomenes, kurioms jau ir taip užkrauta didelė finansinė našta išlaikant vis augantį imigrantų srautą.

Štai įdomiai rašoma BBC puslapyje po 84 metų amžiaus šventiko nužudymo pamaldų metu, ištrauka:

„Prancūzijoje populiarumą įgyja šūkis: „Visi kartu prieš terorizmą“. Šis kvietimas dažnai papildomas susirašinėjimo nuotrauka, kur naudotojas-musulmonas rašo apie pageidavimą ginti bažnyčias, o jam atsakoma: O mes [ginsime] jūsų mečetes, jei reikės“.

Tai čia Europos valstybių valdžios vykdoma „sutaikymo“ politika, kurią galima būtų vadinti girtina, jei ne keletas „Bet“.

Vienas iš tų „bet“ susijęs su nuslėpto kiršinimo politika, kai musulmonams įvykdžiusiems nusikaltimus prieš juos priėmusios šalies piliečius, atleidžiama daugelis nuodėmių, tuo pačiu net stengiantis nuslėpti padariusiojo nusikaltimą tautybę, ir net, jei yra galimybė, suversti kaltę šalies dešiniesiems radikalams.

Tačiau, jei nusikaltimą ar tik pažeidimą musulmonų atžvilgiu padaro priėmusios šalies pilietis – jis teisiamas kuo griežčiausiai, o jei viešojoj erdvėje išdrįsta tiesiai įvardinti nusikaltėlių tapatybę ar išpažįstamą religiją – išvadinamas rasistu, ksenofobu, islamofobu ar net fašistu.

Tokia nelygybė iš valdžios pusės vertinant daromus nusikaltimus ir nusižengimus, didina įtampą visuomenėje, nes jos nariai mato, kad kita pusė lieka lyg ir nebaudžiama, nes jos atstovai, net nubausti teismo, su uždėtomis sekimo apyrankėmis sugeba daryti kitus žiaurius nusikaltimus, nuo kurių visuomenę turėjo apsaugoti jau prieš tai priimtas teismo sprendimas ir policijos priežiūra.

Turiu omenyje 86 metų kunigo Prancūzijoje žudiką, kuris turėdamas teistumą, elektroninę apyrankę ir policijos priežiūrą (namų areštą) sugebėjo padaryti tai, ką padarė.

Aš nepasakosiu visų pastarųjų mėnesių nusikaltimų, teroro aktų ar šiaip pasikėsinimų, tik priminsiu, kad jiems įvykus visose šalyse kyla identiška reakcija – po jų neišvengiamai atsiranda nauji straipsniai su kaltinimais vyriausybei, Merkel, teroristams ir apskritai asmenims išpažįstantiems islamą, tuo pačiu į kabutes įtraukiant žodžius „taikioji religija islamas“.

Visa Europos šalių koalicija su JAV priešakyje iš vienos, ir su Rusija iš kitos pusės, nenuilstamai kovoja prieš „Islamo valstybę“ Sirijoje ir viena su kita, o JAV su arabų emyratais ir kai kuriais europiečių lyderiais dar ir prieš Sirijos „diktatorių“ Asadą, palaikydamos „nuosaikiuosius“ opozicionierius, kurie savo esme mažai kuo skiriasi nuo „Islamo valstybės“. Ir visais savo veiksmais dar labiau destabilizuodamos padėtį artimuosiuose Rytuose. Nors atrodo blogiau ten padaryti jau nebeįmanoma – ten ir taip pragaras. Tačiau optimistai tvirtina jog įmanoma, ir minėta koalicija tą įrodo tolimesniais savo veiksmais. Žudomi žmonės, griaunami miestai ir gyvenimai, didėja pabėgėlių srautai…

O Europos miestuose daugėja teroro aktų, nusikaltimų, kuriuos vykdo islamą išpažįstantys asmenys, ir žinoma straipsnių, kuriuose kaltinamas terorizmas, islamas ir kas tik nori, bet neįvardijamos viso to šaknys. Kaip ir teroristų elgesio motyvai. Jie nežinomi? Vargu bau, dauguma rašančių tai žino, tačiau bijo rašyti tiesą todėl iš inercijos vis tiek aprašo tik įvykį be jokios gilesnės analizės ir apkaltina vykdytoją.

Ir štai, šioje vietoje mes pagaliau prisikasėme prie esmės, prie klausimo: Kas gi iš tiesų tie Europoje veikiantys teroristai, iš kur jie atsirado, kodėl daro tai, ką daro ir kas, galų gale, kaltas dėl viso to, kas vyksta?

Esu ne kartą apie tai rašęs, jog, jei kažkam iš mūsų tektų patirti tokią nelaimę (neduok Die), kad šalį užpuolusi svetima užsienio valstybių koalicijos kariuomenė, ėmusi griauti mūsų šalies miestus, žudyti gyventojus, nuvertusi ir išžudžiusi mūsų vyriausybę, galų gale prisikasa ir prie kažkurio iš mūsų šeimos ir ją išžudo, o jūs liekate pasaulyje vienui vieni, nebematydami prasmės gyventi toliau ir praradę bet kokį pagrindą po kojomis, kai sieloje tuštuma, o mintyse tik visaapimanti neapykanta, – kai jūs suprantate, jog jus užpuolė iš esmės visai svetima civilizacija, – ta civilizacija, kuri ir viduramžiais vykdė kryžiaus žygius prieš musulmonus vien tik todėl, kad anie buvo „netikėliai kitatikiai“, ir štai, jos, tos svetimos civilizacijos atstovai sugrįžo, atsinaujinę ginkluotę ir pasikaustę naujais šūkiais – dabar jie sako, kad kovoja prieš diktatoriškus režimus (prieš kuriuos kažkodėl visai nekovoja pati vietos visuomenė) ir neša demokratiją, kaip kadaise kalaviju nešė kryžiaus šviesą.

Niekas nepasikeitė, pasikeitė tik šūkiai, tačiau rezultatas ir dabar, ir tada vienodas – mirtis ir griuvėsiai.

Ir jūsų šeima negyva, o jūs vienas ir galite rinktis – gyventi kaip šliužui, prisimenant, kad nieko nepadarėte, jog tą pakeistumėte ar bandyti bent minimaliai atsilyginti tai visuomenei, kuri pasiuntė mirtį ir suirutę į jūsų šalį, ir bandyti bent kažką daryti, kad anie žinotų, keltų klausimus kodėl jūs važiuojate pas juos, kodėl vietoje dėkingumo, kad jie jus priėmė, juos žudote ir naikinate tiek, kiek tik sugebate, kol anų policija nenužudo jūsų paties (-ios).

Ir vienintelė mintis prieš mirtį jus aplanko – tai nuostaba dėl to, kad anie, žinodami jog išžudė begalę jūsų tautos žmonių, nebijo jūsų priimti į savo šalį ir kažkodėl (gal iš kvailumo) tikisi, jog jūs būsite toks niekingas, kad integruositės į savo šalies žudikų visuomenę.
Arvydas Daunys

Mes galime įsivaizduoti ką tik norime, tačiau net ir musulmonų moterys su vaikais atvykusios į Vakarus, savo vaikus auklės keršto dvasia, už savo išžudytas šeimas, sugriautas valstybes ir sunaikintus namus.

Ar kas drįstų juos dėl to apkaltinti? Aš bent jau ne – nes labai gerai įsivaizduoju, ką gali jausti žmogus, praradęs pagrindą po kojomis. Aš nesiūlau jiems atleisti už teroro aktus, tačiau kaip žmones aš juos suprantu. Tas viskas kyla iš nevilties, kai nebematoma prasmės gyventi. Ir tas akivaizdu – beveik visi pastarųjų teroro aktų vykdytojai buvo užmušti nusikaltimo vietose. Jie ėjo mirti. Imigrantai ir pabėgėliai…

Dabar svarbiausias klausimas – kas dėl to kaltas, kad jie veržiasi pas mus?

Manyčiau čia pats lengviausias klausimas tiems, kas stebėjo įvykių Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje eigą.

Trumpai:
Sugriauta Libija (nešant demokratiją) ir demokratiškai nužudant valstybės vadovą, sugriautas Irakas, suardant nusistovėjusią santvarką tuo pretekstu, kad ten buvo masinio naikinimo ginklas. Ginklo nerado, tačiau jo vadovą vis tiek demokratiškai pakorė (kad kiti bijotų). Karas Afganistane vyksta jau nuo 2001-ųjų ir pabaigos jam nesimato (irgi po demokratijos vėliava). Karas Sirijoje, irgi tuo pretekstu, jog ten esą šalies vadovas Assadas valdo nedemokratiškai, todėl reikia palaikyti opozicines pajėgas. Tik štai su Sirija taip lengvai nepavyko – sutrukdė Rusija. Dabar ten jovalas, kur drumstame vandenyje visi gaudo žuvį – pavadinimu mirtis. Aš mačiau Libijos puolimo fotografijas – nelinkėčiau niekam to patirti.

Ir reikia pastebėti, kad visuose paminėtuose karuose dalyvavo NATO kaip aljansas.

Čia keista kas? – Kad NATO save įvardina kaip gynybinį aljansą, tačiau aljanso atstovai niekaip negali paaiškinti paprasto dalyko – ką NATO gina Libijoje, Sirijoje, Afganistane, Irake, kas iš NATO aljanso narių buvo užpultas šiose šalyse, kad jas reikėjo sugriaut iki pamatų…

Atsakymo į šį klausimą nėra, tačiau galima pabandyti apibrėžti terorizmo Europoje poveikį, kaip – dabar vykstantį atoveiksmį į minėtus NATO veiksmus, kai gintis tenka jau savo pačių teritorijoje, savo šalių viduje, kur nepavyks pasinaudoti nei bombomis, nei raketomis, nei dar kokia masinio naikinimo ginkluote. Kai Sirijoje žudyti sirai, patekę į Europos šalis atsilygina dešimteriopai. Pakanka prisiminti sunkvežimio vairuotoją Prancūzijoje, sutraiškiusį virš 80 žmonių ir po to nušautą policininkų. Tai tiesiog atpildas, kerštas.

Kažkas pasakys – o kuo kaltos tos taikiosios Europos visuomenės, pačios net nežinančios, ką jų kariuomenės daro svetimose šalyse?

Atsakymas paprastas – visos visuomenės pačios išaugina, išauklėja ir išlaiko savo politikus, duodančius įsakymus pulti svetimas šalis, taip pat apginkluoja savo kariuomenes ir palaiko įstatymus, leidžiančius tai daryti. Jų (visuomenių) terpėje išaugo ir politikai ir kariai-žudikai (ne gynėjai), todėl iš esmės jos yra atsakingos už viską, kas daroma jų vardu ir už jų pinigus. Net jei ir nežino to, kas daroma. Jų auklėjami vaikai daro tai, dėl pasekmių ko, dabar kenčia jos pačios.
Arvydas Daunys

Išeitis irgi yra, tiesa ne tokia paprasta, kaip sugriovimas – išvesti visą svetimų šalių kariuomenę iš minėtų šalių ir bendromis tų pačių šalių jėgomis-lėšomis imti jas atstatyti, sugrąžinti pabėgėlius į jų šalis, kad Europoje jų neliktų ir atkurti buvusį Status Quo. Kito kelio paprasčiausiai nėra.

Ir aiškiai nurodyti vardus tų, kurie organizavo ir palaikė minėtų karų inicijavimą. Ir suprantama – atitinkamai įvertinti jų veiklą bei tos veiklos pasekmes. Teisiškai. Nes to nesustabdžius gali nelikti pačios Europos kaip socialinės sistemos. Nors kas žino, gal tai būtų dėsningas ir teisingas atpildas mums visiems?

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 13

 1. gojus says:

  Būtėnt – priešprieša neišvengiama ir kalti dėl to grobuoniški vakarai. Jokio taikaus sugyvenimo negali būti, bet už tai atsakomybę turim prisiimti ir mes.

 2. Stasys says:

  Terorizmas-kerštas, pirmoje eilėje NATO vyriausybėms už jų sprendimus (pradėti karinius veiksmus ir organizuoti „revoliucijas“-perversmus siekiant nuvesti nepaklusnius „rėžimus“ musulmoniškose valstybėse, leisti tyčiotis iš musulmonų pranašo Mahometo,…). Kodėl keršijama ne tiems, kurie priiminėjo sprendimus pradėti karinius veiksmus ir perversmus, nes jie yra gerai apsaugoti. O kodėl keršijama tautoms, nes jos renka NATO valstybių vadovus.
  Pritariu autoriaus nuomonei , kad tam, kad sustabdyti terorizmą būtina išvesti visą svetimų šalių kariuomenę iš musulmoniškų valstybių ir bendromis tų pačių šalių jėgomis-lėšomis imti jas atstatyti, sugrąžinti pabėgėlius į jų šalis, kad Europoje jų neliktų ir atkurti buvusį Status Quo…

 3. Kaimietė says:

  Ačiū autoriui, pagarba jums.

 4. Mindaugas says:

  Kaip sako liaudies išmintis-ką pasėsi, tą ir pjausi. O straipsnis geras. Ačiū autoriui.

 5. Myndė says:

  tai ir arkliui aišku, kas kaltas ir ką daryti. Bėda ta, kad kas iš to būtų ginklų lobi’ui?

 6. Kęstutis Lapienis says:

  Autorius per daug stengiasi įpainioti Lietuvos Valstybę ir LIetuvių Tautą į buvusių europos kolonijinių imperijų šiandienines intrigas ir vaidus. Vaizduojasi Lietuvą vadinamojoje europos sąjungoje ir vadinamojo nato nare. Labai apmaudus autoriaus tekste ryškėjantis noras padaryti Lietuvą ir Lietuvių Tautą visokio blogio, esančio šiandienos pasaulyje, viena iš kaltininkių. Amerikiečių, rusų, vokiečių, anglų, olandų, italų, ispanų, portugalų (visos šios tautos turėjo ir turi didesnes ar mažesnes kolonijines imperijas) ar prancūzų imperialistai tik padėkos už tokios priedangos suteikimą ir atsakomybės prisiėmimą bei pasidalijimą. Turime pritarti autoriaus smerkiančiam žodžiui įvairaus plauko imperialistų išaugintų agresyvių politikierių atžvilgiu. Tik akivaizdu, kad siekdamas pagražinti vadinamųjų europos šalių dešiniųjų radikalų organizacijų (tokių organizacijų deja esama ir LIetuvoje) įvaizdį jis silpnina savo teiginių moralinę jėgą. Buvusių kolonijinių imperijų dešinieji radikalai ir aktyvistai moraliniu atžvilgiu yra labai purvinos organizacijos. Sąmoningi ir susipratę lietuviai su tomis organizacijomis jokių ryšių neturėtų palaikyti.

 7. Vytas says:

  „Aš mačiau Libijos puolimo fotografijas – nelinkėčiau niekam to patirti.“
  Kokio puolimo, kas ką puolė? Ar Gadafis sukilėlius, ar jie jį? Amerikiečiai ir europiečiai ten bombardavo, taip. Gavę JT Saugumo Tarybos mandatą. Bombardavimai visada baisiai atrodo. Jei nebūtų jų buvę, vis tiek būtų atrodę baisiai, vis tiek būtų vykusios skerdynės. Prieš valdovus, prie kurių gyventi pakankamai sotu, ramu, o panorėjus – laisva išvykti, niekas niekada nesukyla. Kaip nesukyla Norvegijoj, Šveicarijoj, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ar Taivane. Libija buvo turtinga šalis nebent ekonomiškai silpnos Afrikos masteliais. Pagal tai, kokius ji turėjo išteklius, jos žmonės seniai turėjo gyventi kaip šeichai ar švedai. Deja, Gadafiui labiau rūpėjo auksiniai pistoletai, amazonių palydos ir panašūs išsidirbinėjimai…

  Bėda tame, kad Jūs, kaip ir daug žmonių, į valstybes, atrodo, žiūrit kaip į mažytes tvirtoves, kurios atseit turi būti absoliučiai savarankiškos ir kuo mažiau veikiamos kitų, o jei ten gyvena tik viena tauta, tai visai gerai. Tai gal ir gražus, romantiškas, bet XX a. pirmoj pusėj visiškai diskreditavęsis požiūris, ypač nepalankus mažosioms šalims. Nes didelės tokios pat nacionalistiškos kaimynės jų tikrai nepaliks ramybėj – ar prisimenat Lenkijos grėsmę ir Vilniaus kraštą? O nacių išdaigas Europoj? Pirma užiminėjo kraštus, kur gyvena dauguma vokiečių, paskui jau to nebeužteko, prireikė visos Čekoslovakijos ir t.t. Kitapus tą darė nacionalistai japonai. Bet visiškai mišrios multikultūrinės internacionalistiškos šalys irgi nėra išeitis – žlugo ir sovietija, ir Jugoslavija, o JAV ar Brazilijoj pilna rasinių ir kt. įtampų ir tik turtas jas kol kas gelbsti. Reikia kažko naujo, kame derėtų ir žmogaus teisės bei laisvės, bet ir kartu būtų nekvestionuojamas vyraujantis tam tikros etninės tautos vaidmuo tam tikroj teritorijoj. Galbūt padėtų, jei visi taptų tokie nuolankūs, kaip šiuolaikiniai vokiečiai. Jei nuo vaikystės būtų mokomi nusileisti, nesiaukštinti ir taip toliau. Bet to griežtai, ir su dar didesniu dėmesingumu turi būti mokomi ir visi imigrantai, o ne tik vietiniai. Žmogaus teises reikėtų susieti su žmogišku (ramiu, pagarbiu, prognozuojamu, grįstu argumentais) elgesiu, o nemokančių susivaldyti rėksnius, ar jie dešinieji radikalai, ar musulmonų fanatikai, nereiktų suleisti gyventi su normalia visuomene – pasaulis platus.

 8. Kęstutis Lapienis says:

  Papildydamas savo pastebėjimus pabrėžiu, kad A.Daunio straipsnyje minimi visiškai amoralūs užsienio šalių imperialistiniai politikieriai savo dėkingumą už jų atsakomybės ir kaltės prisiėmimą lengvai verčia materialine padėka. Todėl Lietuvos specialiosios tarnybos turėtų ypač domėtis tokiu Lietuvos politinių partijų ir organizacijų papirkinėjimu per užsienio valstybių įvairias įstaigas (ir oficialias) ir verslo įmones, kai tuo papirkimu sukeliama ypatinga grėsmė Lietuvos Valstybei ir LIetuvių Tautai.

 9. gojus says:

  K Lapieniau -> bet jūsų komentare irgi jaučiama manipuliavimo – Lietuva irgi kažkada ėjo, grobė, kariavo, plėšė. Irgi buvo didžiausia Europos valstybė. Tad neteisinga viską verst vien ant kitų kolonijinių imperijų. Ar jūs patariat sukti istoriją iki tos datos, kai Lietuva atrodo nekaltai? Bet čia jau manipuliavimas. O jei tad imsim dabartinių dienų įvykius, tai Lietuva veliasi į visus purvinus reikalus. Neseniai vė 6 į Iraką išvažiavo. Lietuva balsuoja ir inicijuoja tarptautinėse organizacijose JAV gobuoniškas iniciatyvas. O lietuviai Lietuvoje sėdi ir tyliai pritatia. Manau turi atsakyti ir už pasėkmes po savo vadų darbo ir tautos tylaus pritarimo.

  Vytai -> ar manote, kad Baltarusiją irgi jau laikas bomborduot? Ten „paskutinis Europos diktatorius, režimo prispausti žmonės, politiniai kaliniai“. Lietuva taip pat prieš jų atominę protestuoja. Matyt laikas bomborduot, nes, kaip kad jūs sakote: „Bombardavimai visada baisiai atrodo. Jei nebūtų jų buvę, vis tiek būtų atrodę baisiai, vis tiek būtų vykusios skerdynės. Prieš valdovus, prie kurių gyventi pakankamai sotu, ramu, o panorėjus – laisva išvykti, niekas niekada nesukyla“.

 10. Kęstutis Lapienis says:

  Atsakau vadinamajam „gojui“. Nenurodote savo vardo, vadinasi, kažką teisėtai ar neteisėtai slepiate. Turiu teisę neprisistatančiam asmeniui nieko neatsakyti. Kalbate apie tolimą Lietuvos praeitį, bet tinkamu ir sektinu pavyzdžiu iš tų laikų Lietuvos dabartinei Lietuvos Valstybei toli ne viską galima laikyti. Atskirti tai, kas laikytina pavyzdžiu, kas – ne, reikia išminties ir patirties, ir ,be abejo, proto. Aš gi neteigiu, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovai visuomet elgėsi teisingai, ypač vykdydami užsienio politiką.
  Užtai Lietuva ir buvo pavadinta nebe didžiąja kunigaikštyste, o Lietuvos Respublika. Užtai Smetonos taip nemėgo pilsudskis ir visokie lenkomanai. Buvo ir lietuvių imperialistų, kurie visąlaik slapta ir pasitaikius viešai progai smerkė Smetoną, kam tas Lietuvą pripažinęs tik etnografinėse ribose. Imperialistų lietuvių esama ir dabar, šiandieninėje Lietuvoje. Jiems Lietuvoje per ankšta , „per maža erdvės ir per daug kontrolės, per maža naujovių ir įspūdžių“. Toks, pavyzdžiui, yra atsiuntęs žinutę vadinamasis Vytas. Bet tokio psichologinio tipo veikėjai ir aktyvistai Lietuvių Tautai nieko gero nesiekia, – pirmiausiai jie siekia savo ambicijų įgyvendinimo. Tai visokio plauko liberaloidai ir individualistai, komunistuojantieji ir kosmopolitai (pavyzdžiui, vadinamieji krikščioniškieji kosmopolitai). Imperializmas ir laikosi pirmiausia ant imperialistinės mąstysenos. O tokiai mąstysenai būdingas noras primesti kultūrą, ūkinę santvarką kitoms tautoms ir valstybėms, užvaldyti jas politiškai, ūkiškai ir kultūriškai.

  Kai kalbat, kad susipratę lietuviai nieko nedaro, matyti, kad nesidomite tuo, kas vyksta. Sąmoningai ar nesąmoningai nematote. Galiu pasakyti apie save, kad jau daugelį metų protestuoju pries šiuo metu Lietuvoje įsigalėjusią buvusių kagėbistų ir elkapistų bei jų statytinių santvarką. Iš savo patirties turiu konstatuoti, kad tikrai veiksmingų ir tvirtų tautinių patriotinių politinių organizacijų šiuo metu Lietuvos viešumoje, deja, nėra. Tokioms organizacijoms sukurti reikia didelių pastangų ir sąmoningumo, be to esama politinė santvarka (mandagiai sakant) nelabai palaiko tokias pastangas. O jei organizacija nedrįsta pasirodyti viešumoje, vadinasi, ji nėra pakankamai tvirta ir drąsi. Tuo ir naudojasi visokie veikėjai iš vadinamųjų sovietinių buvusiųjų aplinkos. Manau, nelabai suvokiat, kokiu mastu Lietuvoje tebeviešpatauja vadinamieji sovietiniai veikėjai ir jų statytiniai, jei teigiat apie tautos tylų pritarimą.

 11. pestininkas says:

  Geras straipsnis,bet pabaigoje tai iš fantastikos pasaulio!Bent jau pakolkas nesišviėčia kad jiė norėtu išvedinėti savo kariuomenes,ir kažin kaip čia butu su kaltu nuteisimu,nes dabar pasaulio šeimininkai stiprus kaip niėkada!Ir jiė sėkmingai dirba masiu kvailinime!Jau vėl pasikartosiu ,dažniausiai oficijalios opozicijos irgi ju kontroliuojamos,o kiti sukiršinti tarpusavyje,manau turėtu tautose opozicinės jėgos staiga susiviėnit,visu pirma tai turėtu ivykt bent didžiosiose e.s.valstybėse,o tada domino principu nueitu ir toliau,o jei tai ivyktu mažoje respublikoje jinai neprasilaikytu,ir butu užgniaužta,arba sužlugdyta ekonomiškai!Šeip geriausias pavyzdis tai graikija,juos labai greit palenkė savo pusėn valdovai,neilgai pasispardė!Pagal esama vysuomeniu bailia reakcija i jiėms primetamas gyvenimo salygas matau kad daugelis renkasi ramybe o ne kova dėl savo tautos laimės ir gerovės,nes daug kalbama bet realybėje viskas tuo ir baigiasi!O gojaus norėčiau paklaust tegul nurodo mums šaltynius iš kur jis traukė kad liėtuviai valdydami senovėj žudė ir degino kitas tautas,čia iš fantastikos pasaulio,tvirtinu tai todėl kad teko bendraut priėš desėtka metu su rusu ir ukrainiėčiu dviėm senais istorikais ir jiė abu man tvirtino kad ju skatytose senose kronikose litovcai buvo patys geriausi sajungininkai priė kuriu patys daugelis slavu tautu jungėsi ir gyminiuodavosi,išskyrus žecposplitos žydiškus laikus!

 12. pestininkas says:

  P.S.dar kolegom priminsiu jog daugelis žynote kaip išdygo isis,ir kaip Irake jiėms gražiai atidavė kariuomenė technika ir ginkluote,ir kaip pabėgeliai europoje telefonuose turėjo pažymėtus kelius kuriais kirsdavo valstybiu siėnas!Gal dar kam kyla klausymu?Man nekila jau senai,aš žynau kad priėšas viduje,jis mus valdo,jis tarp musu!

 13. litvakas be barzdos ir plauku says:

  Raminkites kaltinti nekaltus zmones,tokius kip islamo,vakariecius,rusus,amerikiecius ,priesas nr1 zydas!!! O paskui kinas!!! Visa Kita tik suformuota zydo nuomone ,atmerkyte savo akys I sviesa.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top