- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Atsiprašymas

Sarmatas.lt ir SarmataiTv atsiprašo eilėraščio „Lietuva“ autorės Jolantos Jonynaitės Kairienės, kad neatsiklausus autorės leidimo į referendumo agitacijai,  dėl Lietuvos žemės užsieniečiams nepardavimo, skirtą video klipą įdėjome minėtą eilėraštį, kaip, mūsų nuomone, labai atitinkantį Lietuvos žemės išsaugojimo motyvą. Nors šis video buvo skirtas tik kaip kvietimas dalyvauti referendume, o ne balsuoti kuriuo nors klausimu – tas neatitiko autorės įsitikinimų (taip rašoma atsiųstame laiške), dėl ko ji mums pareiškė visokeriopas pretenzijas per LATGA, kurias kaip prasižengusi pusė esame priversti vykdyti.

Atsiprašome dar kartą ir pasižadame ateityje jokių minėtos autorės kūrinių niekur neviešinti ir neminėti. Tikimės, kad kartu su autorės pareikalauta pinigine kompensacija, už jos kūrinio panaudojimą be leidimo, šio atsiprašymo užteks užglaistyti šiam incidentui.

Video agitacija dėl  kurios buvo pareikštos pretenzijos (nuo 0:17 sek):  https://www.youtube.com/watch?v=VYPwpxeH5j8&list=UU-q5ul_KeROeR3y9sWTGmOQ

sarmatas.lt redakcija