Fizinė visata yra žinių tinklas

2015, 7 liepos, 1:02 | kategorija Alternatyva | 5 komentarai | peržiūrų 983 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

5000 metų mes buvome mokomi, kad mūsų materiali tikrovė yra didžiulė ir sunkiai keičiama. Vis tik šis požiūris ribotas ir yra pažinimo, įgyto penkių fizinių pojūčių ribotumu, pasekmė. Iš tiesų dauguma „veiksmų“ fizinėje visatoje vyksta žymiai subtilesniame lygyje. Kvantinė mechanika ir kompiuterinis mokslas mus mokė, kad fiziniai objektai gali būti regimi kaip virpantys informaciniai tinklai. Kai mes tą suprantame, mūsų tvirta ir nepajudinama tikrovė tampa kažkokia labiau permatoma bei pasiduodanti teigiamiems pokyčiams.

Informacinis tinklas yra nuoseklus duomenų rinkimas kurie gali būti saugomi, apdorojami ir nuskaitomi, naudingą turinį pateikiant žmonėms. Šiais laikais dauguma informacijos saugoma duomenų bazėse, kurios yra greitos įvesties ir išvesties bei greitai apskaičiuojami vieningi duomenų rinkiniai. Informaciniai tinklai naudojami versle, jie padeda apdoroti klientų užsakymus, tvarkyti prekių atsargas, apskaičiuoti uždarbio suvestines ir dar daug ką. Bankai ir vertybinių popierių firmos, saugančios klientų sąskaitų įrašus bei vykdančios piniginius sandorius, visiškai priklausomos nuo informacinių tinklų. Informaciniai tinklai-neatsiejama šiuolaikinio gyvenimo dalis.

Betgi jie yra daug svarbesni, netgi esmingesni negu tai!

Pati visata yra žinių tinklas, o būtent, virpantis žinių tinklas.

Mokslas mums sako, jog visi fiziniai kūnai ir energija susideda iš atomų. Atomai sudaryti iš mažų branduolių apsuptų elektronų debesies. Elektronai pašėlusiai virpa apie branduolius. Atomas-tai 99% erdvės su joje aplink besisukančiais elektronais. Virpėjimas tai, iš esmės, cikliškas ar necikliškas kažko judėjimas erdvėje. Taigi atomas, iš esmės, yra nestiprus virpesys. Tačiau jis yra ir informacijos vienetas!

Stygų teorija mums sako, kad atomo elektronai, protonai ir neutronai patys susideda iš mažyčių virpančių siūlelių kuriuos fizikai pavadino „stygomis“. Taigi medžiagos ir energijos esmė-virpėjimas.

Pavyzdžiui, kokią žinią perduoda šis atomas?

paveikslėlis

Vandenilio molekulė

Jis sako: „Aš esu dalelė vadinama vandeniliu“.

Deguonies atomas

paveikslėlis

Šis atomas sako: „Aš esu deguonis“

Deguonies molekulė

Šie du virpesių informacijos vienetai susijungę gali sudaryti, ko gero, pačią vertingiausią medžiagą žemėje-H2O (vandenį).

paveikslėlis

Vandens molekulė

Periodinė elementų lentelė talpina svarbiausias, visų fizinių objektų ir energijų medžiaginiame pasaulyje, sudedamąsias dalis; štai kodėl jos yra vadinamos dalelėmis (elementais). Elemento apibrėžimas yra- „pagrindinė, esminė ar nesumažinama būties sudedamoji dalis“, elementas, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „pirmapradė medžiaga“ arba „pirminis principas“. Visi šie elementai yra virpesių informacijos vienetai ir visi fiziniai objektai sudaryti iš vieno ar daugiau šitų pagrindinių elementų.

Taigi, fiziniai objektai ir energijos kuriuos matome aplink mus, iš tikrųjų, yra virpesių informaciniai tinklai, taip kaip vandens molekulė yra informacinis tinklas susidedantis iš dviejų elementų-„vandenilio“ ir „deguonies“. Svarbus dalykas tas, kad informaciniai tinklai-programuojami!

Kodėl vandenilio atomas jungiasi su deguonies atomu? Todėl, kad jie buvo užprogramuoti jungtis! Jei norite galite tikėti materialistais kurie sako, kad visata tai tiesiog atsitiktinis energijų rinkinys kuris „kažkaip“ susilipdė į įspūdingo sudėtingumo darinius kuriuos mes stebime gamtoje. Bet juk pačios visatos su jos grakščiais fizikos dėsniais, kaip ir Žemės planetos su milijonais rūšių ir ekosistemų darniai sąveikaujančių tarpusavyje, gyvavimas yra akivaizdžiausias įrodymas, kad gyvybė ir fizinis pasaulis NEatsitiktiniai. Ne, informaciniai tinklai fiziniam vyksmui gyvuoja virš materialaus lygmens, tačiau tai yra kažkas ko materialistai negali suprasti, nebent jie išgyventų sąmoningumo lygio pakilimą.

Kai jūs žengiate žingsnį priekin ir pamirštate ribotą penkių fizinių pojūčių suvokimą, pradedate suprasti, kad fizinės medžiagos junginiai ir fizikos dėsniai leidžiantys jiems sąveikauti privalo būti užprogramuoti informacinio tinklo, taip kaip kompiuterinės programos sukuria multimedijos pristatymą skirtą pramogai ar žinioms. http://www.wakingtimes.com/2012/03/13/humanity-energy-and-oneness/

Vanduo yra užprogramuotas informacinis tinklas kuris sukuria kažką gyvybiškai svarbaus visai gyvybei žemėje.
Tikriausiai esate girdėję apie japonų tyrinėtojo Dr. Masaru Emoto, kuris tiria vandenį, darbus? Daktaras Emoto atliko bandymus kurie parodė kaip vandens kristalai reaguoja į sąmoningą ketinimą. Kitaip tariant, mintis ir ketinimas perprogramavo vandens kristalų fizinę sandarą. Vėlgi, materialistams tokie dalykai nesuvokiami ir, iš tiesų, juokinga skaityti skeptikų ir kitų besmegenių pasisakymus apie jo darbą, nes jie tiesiog to negali suvokti!

VISI medžiagos ir energijos rinkiniai reaguoja į sąmoningą ketinimą! Mūsų pasaulis yra programuojamas ir mes esame programuotojai. http://www.wakingtimes.com/2012/05/10/co-creation-5-paths-toward-personal-power/ Bėda ta, kad šito mes kol kas nepripažįstame.

Tikrovė kurioje gyvename, pirmučiausia, yra tokia tikrovė kokią mes ją suvokiame. Taip sakydamas turiu minty, kad visas suvokimas yra virpesių sąsaja. Atomas yra mažytis virpesys ir visa medžiaga ir energija susideda iš atomų ir žmogaus kūno ląstelės taip pat atomai. Taigi, tai ką mes suvokiam kaip kietą, vientisą ir tikrą yra nieko daugiau kaip virpesių informacijos sąveika. Norėdami sužinoti daugiau kaip tai veikia, žiūrėkite mano video „The vibrational universe“: http//www.sunriseproduction.org (lengvesnis kelias tiesiog spausti šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=pF0ni4M3HJw ten susirasite ir antrąją dalį, o taip pat video „The law of attraction explained“ abi dalis).

Jeigu pažiūrėsime į mūsų kūnų ląsteles ir organus bei visatą aplink mus tiesiog kaip į informacijos rinkinius, mes pamatysime kaip bet kuris žmogus gali būti savo gyvybės programuotoju!

Mūsų kūnai yra informaciniai tinklai: susiję ir programuojami virpesių rinkiniai. Kepenys, pavyzdžiui, užprogramuotos pašalinti atliekas; širdis užprogramuota varinėti kraują, plaučiai-priimti deguonį ir išskirti anglies dvideginį ir taip toliau. Kuo daugiau žinosite apie jūsų kūnų informacinius tinklus, tuo geriau galėsite juos programuoti. http://www.wakingtimes.com/2012/02/13/a-modern-definition-of-qi/

Visata yra virpanti ir informatyvi, kadangi virpesys yra informacijos vienetas. Kaip mums rodė Einšteinas, du daiktai yra apkeičiami, taip kaip apkeičiami medžiaga ir energija. Virpesiai yra veiklūs, nuolat kintantys ir besiplėtojantys. Pavyzdžiui, kai programuojate kompiuterį, jūs įdiegiate komandų rinkinį kurios įgalina kompiuterį ką nors daryti. Tos komandos yra maži virpesių paketai; elektroniniai impulsai. Tai ką kompiuteris ištransliuoja taip pat yra maži virpesių paketai kuriuos mes matome monitoriuje ir girdime ausinėse. Kai pakeičiame kompiuterio programą tai kas rodoma ekrane taip pat pasikeičia.

Kaip tie virpesių informaciniai tinklai veikia? Ką gi, tą mes galime suprasti tirdami hologramą.

1947 metais vengrų mokslininkas Dennis Gabor sukūrė holografijos teoriją už kurią 1971 metais gavo Nobelio premiją. Holograma sukuriama šviesos spinduliui šviečiant tiesiogiai ant šviesai jautraus paviršiaus (kreipiamojo spindulio), tada sujungiant jį su kitu šviesos spinduliu kuris yra nukreiptas nuo eilės veidrodžių į objektą (objekto spindulys) ir grįžta ant užrašomojo paviršiaus. Du šviesos spinduliai sukuria lūžio vaizdą kuris užrašomas ant šviesai jautraus paviršiaus. Lūžio vaizdas yra tiktai dviejų bangų pavidalų rinkinių virpantis susimaišymas. Kai šviesa spindi ant paviršiaus, matomas ryškus trimatis objektas.

Holograma turi nuostabią savybę kai net mažiausia jos dalis talpina ištisos hologramos informaciją. Kitaip tariant, holograma turi ištisą informacinį tinklą išbaigtam vaizdiniui suprogramuotam į kiekvieną jos dalelę. Holograma tai tik įmantrus žodis kuris reiškia „virpesių informacinis tinklas“.

paveikslėlis

Jeigu jums įdomu galite pasiskaityti Hologramos Pagrindus. Juos 1993 metais pateikė fizikas Gerardus t’Hooft ir tie pagrindai teigia, kad bet kurio tinklo fizika gali būti paaiškinta to tinklo ribose. Kitaip sakant, trimačio tinklo fizika (tikrovė) gali būti apibūdinta dviem matmenimis. Taigi, holografinio informacinio tinklo šviesos pėdsakas ant plokščio dvimačio paviršiaus gali tobulai pateikti trimatį objektą. http://www.wakingtimes.com/2012/05/25/the-brain-perception-and-the-holographic-universe/

O ką jeigu pati visata yra holograma? Tai klausimas kurį savo žinomoje knygoje „The holographic universe“ uždavė Michael Talbot. Jeigu mažytis plokščias dvimatis šviesai jautrus paviršius gali pateikti stulbinamai tikrą trimatį atvaizdą, įsivaizduokite ką gali padaryti rutulio pavidalo 13,5 milijardų šviesmečių skersmens (visatos dydžio) holograma!

Nuovoka man sako, jog tokia milžiniška rutulio pavidalo holograma sukurtų tokią visais atžvilgiais įtikinančiai tikrą tikrovę kuri tikrai nustelbtų pojūčius ir atrodytų vienintelė galima tikrovė. Ji sukurtų tokią įtikinančią tikrovę, kad dvasinės būtybės netgi galėtų pavirsti materialistais ir net patikėti tokia nesąmone kaip: „gyvename tik vieną kartą!“. Akivaizdu, jog tokia fizinio būvio paskirtis. Ji suteikia tokią nepaprastai įmantrią galimybių-tikimybių gamą, jog ji pašalina visas kitas tikroves ir nemirtingai būtybei suteikia galimybę tapti ribota ir pažeidžiama. Ji suteikia galimybę „išbandyti“ save nesuskaičiuojamoje daugybėje aplinkybių kur yra begalybė būdų programuoti fizinę visatą. Tai yra informacinių tinklų galia!

Nuovoka man sako, jog yra tiesiog trilijonai skirtingų visatų ir kiekviena jų tokia pat tikra kaip toji kurioje gyvename mes.
Tokia sudėtinga rutulio pavidalo holograma taip pat galėtų įrašyti kiekvieną fizinės būtybės, egzistuojančios joje, atspaudą (įspūdį). Joje gali tilpti pojūčiai, jausmai, mintys ir trilijonai kitų juntamų ar apčiuopiamų dalykų. ( http://www.wakingtimes.com/2014/05/25/tampering-akashic-records/ )

Kuo sudėtingesnė holograma tuo tikroviškesne ir tvirtesne ji tampa. Jei įsivaizduotumėte visatą kaip milžinišką trimatę hologramą, tai jūs patys galite įsivaizduoti kokia tikroviška ji galėtų būti jeigu jūs patys panirtumėte į ją tiesiogiai, kas yra kaip tik tai kai mes įsikūnijame savo fiziniuose kūnuose.

Fizinis kūnas-tai kompiuteris, kuris mums paaiškina visatos virpesių turinį bei atskleidžia jį mums tam, kad galėtume sąveikauti tarpusavyje. Kitaip tariant, mūsų imtuvo (kūno) ląstelės užprogramuotos atpažinti tam tikrą (labai mažą) virpesių pralaidumą ir gali jį padaryti įtikinančiai tikrovišką mums. Viena, ką mes, dvasinės būtybės, turime prisiminti tai, kad mes patys esame programuotojai. Tokiame įtikinančiame fiziniame įsikūnijime labai lengva tą pamiršti.
(Tai kaip tik tą ir reiškia kai žmonės sako: „visata yra iliuzija“ http://www.wakingtimes.com/2012/02/11/astrology-ayahuasca-and-reincarnation/

Taip kalbėdami jie turi galvoje tą, kad mes matome tik siaurai aiškinamą ir be galo mažą visatos virpesių pralaidumo dalelę. Tai, ką mes išgyvename, be abejo, visiškai nėra jokia iliuzija; tačiau trumparegiška būtų sakyti, kad tai ką mes galime stebėti penkiais žmogiškais pojūčiais ir tai kokias išvadas galime padaryti naudodamiesi moksliniais prietaisais, jog tai ir yra vienintelė tikrovė).

Esmė yra tokia: visi fiziniai tinklai yra informaciniai tinklai turintys programavimą kuris lemia fizikinio vyksmo eigą ir objektų sudedamųjų dalių pavidalą. Žemės planeta yra informacinis tinklas, jūsų gyvenimas taip pat yra informacinis tinklas. Programavimas šiems tinklams gali būti keičiamas!

Aišku, iš programos jokios naudos jeigu kaskart ji daro vis tą patį. Kas norėtų grįžti į DOS 6.0? Taip pat iš jos jokios naudos jeigu pati programa neprieinama.

Kur ieškoti programavimo šitiems informaciniams tinklams?

Man sakė, kad jis egzistuoja UŽ penkių žmogiškųjų pojūčių suvokimo ribų, tiesiog kaip kompiuterio programavimas egzistuoja elektroninėje virpesių terpėje, kompiuterio centriniame procesoriuje, už kompiuterio naudotojo suvokimo ribų. Viskas, ką naudotojas žino-tai, kad jis įjungia kompiuterį ir jis veikia. Šis programavimas yra aukštesnė fizinės materijos pakopa ir jis pasiekiamas dvasinėms būtybėms netgi kol jos įsikūnijusios į fizinį kūną. Tai ir yra tas ką dešimtmečiais bandė pasakyti tokie žmonės kaip Esther Hicks.

Visi moksliniai atradimai daromi asmenybių ir, kažkuria prasme, pasinaudojus minties šuoliu ar nujautimu. Abejojantieji ar komitetai niekada nieko nėra išradę! Taip yra todėl, kad abejojantysis yra tiek užsiėmęs išlaikyti viską kaip yra, kad jis tiesiog nepajėgus būti savitas ir kūrybiškas, o komitetai užimti nuostabių minčių ir sumanymų gesinimu tam, kad nenukryptų nuo normų, kas, iš esmės, yra žemiausias kolektyvo bendras vardiklis. ( Jeigu jums kada nors teko būti komiteto ar komisijos nariu, jūs tiksliai žinote apie ką kalbu. Tarp kitko, politikai veikia ir sprendimus dažniausiai priima komitetuose. Argi bereikia stebėtis, kad politikai tokie riboti, pasibjaurėtini ir niekam tikę?)

Atradimai visada kyla minties lygyje ir verčiami į fizinį lygį. Programavimo lygmuo fiziniams informaciniams tinklams gyvuoja subtilioje mąstymo (minčių) srityje. Mes tą matome kasdienybėje. Priėmę sprendimą pakeisti savo gyvenimą elgiamės kitaip, kitaip save išreiškiame. Betgi, tai yra žymiai stipriau negu vien tik tai!

Pakankamai stiprus ir nuoseklus mąstymo būdas, iš tiesų, gali keisti fizinę (ko nors) sandarą. Kai supranti, jog fizinę tikrovę galima kurti ir ji lengvai keičiama ir, kad, iš esmės, ta tikrovė yra informacija, tada tai turi prasmę. Tačiau jei esi materialistas tada manai, kad tikrovė vaizduojama tik objektuose kuriuos matai ir jauti. Toks požiūris siauras ir nerimtas. Kai norite pastatyti namą juk pirmiausia nubraižote planą. Tas planas yra informacinis tinklas kuris pavaizduoja materialų kūną, tai yra namą. Namo fizinio vaizdo pokytis yra plano pakeitimo pasekmė. Čia mes ir vėl grįžtame prie holografijos pagrindo.

Nuo dvimačio plano priklauso trimačiai griaučiai vadinami namu. Kitaip tariant, pakankamai tiksliai galima teigti, kad jūsų namo buvimas priklauso ne nuo fizinių statinio medžiagų esančių pamatuose, sienose ir stoge, tačiau nuo paties plano. Jeigu savo name norite daryti pakeitimus, pirmiausiai turite atsižvelgti į planą!

Žmonija valdo savo informacinius tinklus.

Tie informaciniai tinklai veikia už penkiais fiziniais pojūčiais suvokiamos ribos ir sukuria fizinius projektus mūsų suvokiamai tikrovei. Pavyzdžiui, dviguba DNR spiralė yra tik fizinis atvaizdas kažko žymiai sudėtingesnio ir nuostabaus. DNR „aktyvavimas“- tai šių eterinių planų suvokimas ir jų sąmoningas perprogramavimas leidžiantis gydytis (turimas minty visapusiškas gydymasis-fiziškai ir dvasiškai). Taip pat įgyjame naujų gebėjimų kurių anksčiau net neįtarėme turį. http://www.wakingtimes.com/2012/05/23/dna-activation-a-secret-to-personal-transformation/

Iš tikrųjų, visata ir viskas kas joje-virpesių informacija-programuojama. http://www.wakingtimes.com/2014/12/26/human-dna-reprogrammable-light-sound-frequency-vibration/

Tai juk ir yra esmė!

Kai tik žmonija pradės rimtai suvokti šitą mintį, mes būsime pajėgūs labai sparčiai keisti savo gyvenimus ir mūsų planetą.
Mes jau šiandien labai gerai išmanome informacinius tinklus, tai kodėl mes, žmonija, vis dar grumiamės tarpusavyje ir teršiame planetą? http://www.wakingtimes.com/2012/05/27/eco-moral-tribalism-as-a-new-world-ethic/ Kodėl 90% žmogaus santaupų skiriama karo finansavimui ir taršiam iškastiniam kurui, kai mums jau žinomos švarios energijos technologijos?

Na, tokie žmonės kaip David Icke, tvirtina, kad nežemiškos kilmės būtybės pakeitė virpesių dažnį (sąrangą) sklindantį aplink mūsų planetą, turėdamos tikslą žmoniją palikti žemųjų virpesių ribose tam, kad jos galėtų misti mūsų pykčio, baimės ir kita žemų jausmų energija. http://www.wakingtimes.com/2012/01/07/why-are-so-many-people-gathering-to-hear-david-icke/ Ta mintis man visada turėjo šiokios tokios prasmės, kadangi aš niekada nepajėgiau suprasti kodėl žmonės, kaip rūšis, niekada nesugebėjo susitelkti ir veikti išvien. Man pačiam dalyvaujant kokioje tai bendruomenių veikloje ir jas stebint pastebėjau, kad vos tik žmonės susiburia draugėn, įsijungia lyg koks telepatinis balsas kuris sako: „nesutarimas“. Iš kur šis impulsas atsiranda?

Na, jeigu planetoje Žemė tikrai yra „blogosios nežemiškos kilmės būtybės“ arba „blogio prievaizdai“, jie turėtų būti žmonijos sukurtų informacinių tinklų fizinė išraiška. http://www.wakingtimes.com/2012/05/28/why-does-the-world-shadow-government-destroy-its-own-home-planet/ Fizinis ko nors pasireiškimas NEGALI įvykti, nebent yra toks tikslas ir susitarimas, kad tai įvyktų. Todėl viskas kas mūsų planetoje nepageidaujama yra sukurta informaciniuose tinkluose. Norint, kad išnyktų tai kas nepageidautina nereikia su tuo kovoti! Galima tiesiog perprogramuoti! Užtenka pakeisti virpesių informacinio tinklo turinį ir neprireiks kovoti! Lygiai taip pat kaip perprogramuotas kompiuteris, turėsime naują programą kuri veiks naujai.

Pažvelkime į visatą lyg į milžinišką kompiuterį.

Įsiminimo komandos kurios priverčia kompiuterį veikti yra tik jame įprogramuoti elektroniniai impulsai, lygiai kaip Periodinės Elementų Lentelės elementai sudarantys visatą yra virpesių informacijos vienetai. Šis komandų rinkinys skirtas kompiuteriui vadinamas operacine sistema arba OS. Kiekvienas kompiuteris turi OS, ja naudodamiesi kompiuterių programuotojai gali sukurti tokias programas kaip Word ir Photoshop, kuriomis įvairiems tikslams naudojamės mes.

Na o dabar įdomiausia dalis.

Mes galime perprogramuoti operacinę sistemą kuri valdo kompiuterį. Nuo operacinės sistemos priklauso kokias programas galime naudoti. Jei bandysite paleisti 3D patobulintą Photoshop CS5 versiją iš Adobe, kompiuteryje kuris naudoja DOS 6.0 operacinę sistemą-niekas neveiks.

Jeigu mėginsite paleisti programą „švari, nieko nekainuojanti energija“, žmogaus operacinėje sistemoje kuri negali tos programos suprasti (perskaityti), negausite nieko išskyrus menką ir mažai veiksmingą energijos kiekį bei taršą. http://www.wakingtimes.com/2012/05/28/free-energy-is-an-absolute-imperative-for-the-future-of-the-earth-and-humanity/

Tiesiogine prasme, žmonių rasė šiuo metu užsiėmusi ne kuo kitu kaip žmonijos operacinės sistemos perprogramavimu. Tai mums leis, nuo programos „Iškastinis Kuras 2436.6“ pereiti prie „Švari Energija 1.0“ ir nuo „Karas 4354262534.9“ prie „Bendradarbiavimas 1.0“! Tai mūsų minčių (mąstymo) ir įsitikinimų virsmas seną operacinę sistemą perprogramuojant į naują. Kai tik mes sukursime naują OS, galėsime pradėti rašyti naujas, geresnes programas, kurios planetą ir žmoniją išves iš dabartinės slegiančios ir pakrikusios būklės.

Tvirta (atseit nekintanti) tikrovė, iš tikrųjų, yra virpesių informacija. http://www.wakingtimes.com/2012/03/13/humanity-energy-and-oneness/

Čia yra esmė.

TIKROVĘ KEIČIAME KEISDAMI INFORMACINĮ TINKLĄ. Ir tas informacinis tinklas keičiasi kai tu (aš, mes) išreiški norą, ketinimą pasikeisti, kai tu (aš, mes) pasirenki kitą kelią, kai apsisprendi (apsisprendžiu, apsisprendžiame). ( nuo vertėjo: čia yra nepaprastai svarbi vieta! Pirmasis žingsnis į tai, kad jūs nueisite kažkur, tai apsisprendimas, kad jūs nebenorite ilgiau pasilikti ten kur esate! Nuo tada jūs privalote pasikeisti, kadangi jau žengiate sekantį žingsnį. Bežengdami tą žingsnį, netikėtai sau pačiam atrandate kažką nepaprastai nuostabaus ir įspūdingo. Jūs staiga suvokiate, kad viskas įmanoma. Tereikia panorėti. Tereikia pasirinkti ir apsispręsti. Tereikia žengti žingsnį ir suvoksite, kad įmanoma. Tik baimė mus sulaiko nuo mūsų ketinimų įgyvendinimo, tačiau jūs jau apsisprendėte ir žengėte žingsnį, o baimė liko ten kur ir buvo, nes ji net neketino niekur eit. Žengsite kitą žingsnį ir baimės jau nebeprisiminsit. Na, vis tik nemanau, kad aš paaiškinsiu geriau už David Icke, todėl geriau paklausykite jo paties: https://www.youtube.com/watch?v=XBy-8Jw1k6M ).

Informacija YRA tikrovė!!!

Žmonės jau pradeda tą atrasti ir suvokti. Norėdami atsikratyti to ko nepageidaujame galime tiesiog perprogramuoti hologramą kurioje gyvename. Tą galime atlikti panaudodami virpesius, (bangas) apsispręsdami keistis. Tą padarysime sąmoningai sukūrę vaizdą ko būtent trokštame sau ir pasauliui.

http://www.wakingtimes.com/2012/03/16/the-intention-equation/

Tai tiek norėjau pasakyti ir tikiuosi, jog tai įkvėps jus neapsiriboti ta mintimi, kad tikrovė yra tvirta ir sunkiai pakeičiama. Toks požiūris gali išsilaikyti tik jeigu mes nesuprantame savo dvasinės prigimties bei pagrįsdami savo potyrius vadovaujamės vien tik penkiais fiziniais pojūčiais.

Tikrieji mūsų poelgiai visada buvo, yra ir bus įgyvendinami sąmonės, mąstymo ir ketinimo (tikslo) lygyje-lygyje kuriame glūdi informaciniai tinklai kuriantys fizinį pasaulį.

Straipsnio autorius-Kenneth J.M. MacLean.

Versta iš: http://kjmaclean.com/wordpress/?p=146

Išvertė: Algirdas Minkauskas

P.S.Tokius ir panašius straipsnius be galo sunku versti, tad prašau nepykti ant neprofesionalaus vertėjo jeigu kai kur man galbūt nepavyko visiškai tiksliai perteikti autoriaus minčių.

 infa.lt

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 5

 1. Ec says:

  Labai geras straipsnis, tik kad suprasti reikia ne kartą ir su pertraukom perskaityti, dėl to jį išsisaugojau pas save serveryje. Ačiū vertėjui

 2. interpretatorius says:

  dekoju

 3. Patebėjimas says:

  OS yra skirta vartotojui. Realiai genetiškai modifikuotos kultūros yra OS dalis, kurią gali keisti žmogus, bet visata yra hardware kurią valdo BIOS, o žmogus veikiantis OS remuose, negali programuoti BIOS. Elementaru Vatsonai ;) Be to, bet kokia technologija ar jos veikimo principas yra paimta iš gamtos. Visi technologiniai atradimai yra paimti iš gamtos. Tai reiškia, žmogus pamatė reiškinį, suprato ir sukūrė technologiją.

 4. E says:

  Didelis Aciu!

 5. modeirmode says:

  Man atrodo visatos paslapties raktas yra samoneje, jei kas issiaiskins kas t.y. samone,ar galima ja sukurti pvz: telefonas ar kada nors dirbtinio intelekto pagalba „jaus“ save…Neurologas Anil Seth supazindina su naujausiais tyrimais supratimu apie samone
  puikimarket.simplesite.com

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top