Kam emigracija yra blogai, ir ar tikrai blogai?

2017, 31 liepos, 14:47 | kategorija LPT | atsiliepimų (5) | peržiūrų 848 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Emigracija, kelionė, išvykimasŠiandien žinome, kad Lietuvoje gyvena maždaug 700 tūkst. mažiau žmonių, nei 1991 m. Ir žinome, kad tai yra blogai. Kas gi dėl to „blogai“ labiausiai kaltas?

Emigracija kalta. Todėl emigracija blogai. Kam, kodėl ir kaip šiais laikais tai yra blogai – nelabai aišku, bet blogai tiesiog… Tiesiog tai taip akivaizdu kiekvienam – jei karvės bandoje išsilaksto ar žąsys sparnais plasnodamos iš tvenkinio pakilusios išskrenda – yra blogai. Akivaizdu gi nuu…

Gal blogai dėl to, kad Lietuvos ekonomika kažkaip ten labai kenčia?

Taip, iš tiesų, sakoma ir rašoma, kad kuriamas mažesnis BVP (bendrasis vidaus produktas). Ar tikrai? Juk duomenų analizė skaitant mokslinius straipsnius rodo, kad didžiąją emigrantų dalį sudaro ilgalaikiai bedarbiai. Taigi, ne išvykus žmogui sumažėja BVP, o žmogus išvyksta, nes neieško arba neranda būdų kaip dalyvauti BVP kūrime Tėvynėje. Ilgalaikiam bedarbiui išvykus sumažėja biudžeto išlaidos, o iš svetur dirbančių į Lietuvą ateinantys piniginiai srautai (čia kai svetur uždirbti pinigai Lietuvoje išleidžiami) didina vartojimą, kuris tuo pačiu čia ir dabar didina kuriamą BVP, ir t.t., ir pan. Tokiu būdu vaizdelis toks – Lietuvos ekonomika trumpuoju laikotarpiu dėl emigracijos išlošia praktiškai be jokių papildomų investicijų į gaunamos naudos prieaugį.

Pagrindinės valstybės, į kurias emigruojama iš Lietuvos – Jungtinė Karalystė, Airija, Vokietija, Norvegija, Ispanija ir kitos Europos valstybės. Pasiskaičiau Lietuvos politikų viešus pasisakymus prieš Lietuvai tampant Europos Sąjungos nare.

Pavyzdžiui, ištrauka iš Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso kalbos, pasakytos Stojimo į Europos Sąjungą sutarties pasirašymo proga 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose:

„ Tautų gerovė gali būti kuriama tik darniai ir vieningai. Šios sutarties pasirašymas parodo, kad norime ir galime būti kartu, ir kartu kurti Europos ateitį, spręsti pačius opiausius klausimus, rūpimus mūsų valstybių piliečiams. Lietuvos žmonės jau kitą mėnesį referendume tars žodį dėl savo valstybės ateities. Tikiu, kad jie išreikš ryžtingą apsisprendimą būti klestinčios, vieningos ir saugios Europos dalimi “.

Ir Lietuvos žmonės tarė žodį – referendume 2003 m. iš atėjusių žmonių 91,07 proc. nubalsavo „už“ Lietuvą Europos Sąjungoje (įskaitant ir laisvą darbo jėgos judėjimą). Įvardintas siekis įgyvendinamas pilna apimtimi – virš 500 tūkst. Lietuvos žmonių kartu kurdami Europos ateitį, gyvena, dirba, mokosi ar mylisi, gimdo, augina vaikus toje Europoje, kurios dalimi Lietuva yra. Koks siaubas, ar ne? Visi kartu siekėme siekėme ir pasiekėme, juk mums pavyko! Ir tai blogai???

Matyt, visiems akivaizdaus blogumo šaknys kažkur ne čia.

Gal emigracija blogai, nes emigruoja geriausieji?

Pirmieji emigrantai yra tie, kuriems gyvybiškai būtinas normalus uždarbis, ir jie dėl to yra pasirengę pokyčiams ir išėjimui tokiu būdu iš savo komforto zonos. Šia prasme Lietuva dalinai praranda, o Europa atranda tūkstančius inovatyvių, veržlių, darbščių, sugebančių prisiimti atsakomybę už savo gyvenimus žmonių. Beje, užaugintų ir išugdytų tokiais Lietuvoje. Prie jų jungiasi antrieji emigrantai – tie, kuriuos veda smalsumas ir nenumalšinamas pažinimo troškulys. Juk, kai mes visi buvome „vardan tos, Lietuvos…“ mes tai darėme ir dėl to. Dėl to, kad bent jau mūsų vaikai galėtų skanauti pasaulį jį liesdami, jausdami, žengdami per jį. Ir jie, mūsų visų dėka, tai gali. Done.

Tretieji emigrantai. Tai tie, kurie važiuoja ne užsidirbti, o padėti kitų valstybių piliečiams pasidalinti su jais tų valstybių piliečių darbu sukurta socialinio gėrio našta – pašalpomis, socialinėmis rėmimo programomis ir pan. Ką aš žinau… na, negaliu pasakyti, kad didžiuojuosi tokiu „eksportu“. Bet va kažkaip visai dėl jo neliūdžiu. Išvažiavo ir išvažiavo…

Taigi, – ar tikrai Lietuva praranda pirmiau aprašytus žmones? Per metus dešimtims tūkstančių emigrantų tenka vos keli šimtai asmenų atsisakančių ar netenkančių Lietuvos Respublikos pilietybės, proporcija maždaug 1 ar 2 nustojusių būti Lietuvos piliečiais 100 emigrantų. Tai reiškia, kad nuo 1991 m. dėl 500 tūkst. emigravusių Lietuva neteko maždaug 5000-10000 piliečių. Taigi, Lietuvos žmonės išvažiavo su reikalais ir nerodo jokio noro nutraukti politinius ir visokius kitokius saitus su savo valstybe. Kur problema? Akivaizdu, kad kur ji bebūtų, ji ne emigracijoje.

Staiga supratau, kodėl tai blogai. Nes kai klausausi Marijono dainos „Trys milijonai“, jaučiuosi leidžianti save apgaudinėti iš meilės atlikėjui. Nes nutarus sudainuoti „Viens, du, trys, graži Lietuva…“, visai į temą gulasi „Viens, du, trys, graži Lietuva be mūsų, kaip gėlelė žydi…“. Todėl yra reikalai, apie kuriuos reikia kalbėti.

Emigracija yra natūralus ir absoliučiai normalus laisvos visuomenės požymis. Ir tai tik vienas iš keturių veiksnių, įtakojančių ar valstybėje gyventojų daugėja, ar mažėja. Atmetus emigraciją lieka gimstamumas, mirtingumas ir imigracija.
Ir ši situacija, kokia ji bebūtų skaudi, labai gerai parodo, kad visos vadybinės 20-ojo amžiaus „tikslingumo“ teorijos, visi planavimo metodai, ištikimai tarnavę praeityje, šiuolaikiniame pasaulyje neveikia. Ir ačiū Dievui. Reiškiasi žmonija vystosi, keičiasi, tobulėja.

Tačiau tai rodo, kad mūsų valstybėje vadyba vis dar skirta suvaldyti išsikelto tikslo nepasiekimo rizikas. Krūva protingų žmonių galvoja, planuoja, kaip patraukti kokį akmenėlį ar nukirsti ne vietoje išaugusį medį kelyje į prieš kelioliką metų apsibrėžtą TIKSLĄ. Ir niekas nesirūpina tuo, kas nutiks ne tik gero, bet ir blogo, siekiant to tikslo arba kai jis bus pasiektas, jau nekalbant apie vertinimą, ar iš vis dar to tikslo reikia siekti. Valdyti reikia ne tik tikslo nepasiekimo, bet ir jo pasiekimo rizikas.

Ir, jei šiuo atveju žmonių siekis ir balsavimas už galimybę rinktis kur gyventi ir kur dirbti ar tiesiog keliauti yra sveikintinas laisvų žmonių valios išreiškimas, tai visų kadencijų aukščiausiai politinei valdžiai jokio pagiriamojo žodžio, su labai mažomis išimtimis, pasakyti nėra už ką. Tai jie kalti, jog Lietuvoje šitaip drastiškai sumažėjo gyventojų.

Juk nereikia būti kažkuo ten labai išskirtinai protingu, kad suprastum, jog kai sienos atsivers, daug žmonių išvažiuos. Ir dėl to Lietuvoje sumažės gyventojų. Kaip tokią riziką suvaldyti? Atsakymas mano supratimu akivaizdus net normaliai besimokančiam pagrindinės mokyklos mokiniui – jei dėl vienos priežasties kažkas mažėja, reikia pasirūpinti, kad dėl kitų priežasčių tai didėtų – didinti gimstamumą, didinti imigraciją, mažinti mirtingumą.

Ką mes šiandien turime šiose srityse?

Neatsikuriančią visuomenę, kai vaikų gimsta mažiau nei yra jų tėvų, imigrantas iš kultūriškai mums artimų bendruomenių – retenybė kaip inkliuzas gintare, iš Europos laisvai judanti darbo jėga pas mus judėti reikalo nemato, savižudybių, ypač vyrų tarpe, mastas toks, kad toks jausmas, jog Lietuva nusėta Pilėnais ir priešas eina. Vieninteliai, pabandę šioje srityje kažką iš esmės pakeisti buvo socialdemokratai, kurie priėmė sprendimus dėl tokio dydžio išmokų vaikų auginimui, kad jaunoms šeimoms vaiko gimimas nereiškė patekimo į visišką skurdą. Todėl ir gimstamumo kreivė 2008-2009 metais šokteli aukštyn. Tačiau po to atėjo krizė ir konservatoriai. O gal konservatoriai ir krizė. Nepamenu, kas buvo pirma, ir viskas tuo ir baigėsi.

Taigi, niekam iš politikų valstybė ilguoju, ne jų kadencijos laikotarpiu, nerūpi. O kadencija 4 metai. Kas tai yra valstybės gyvenime? Praktiškai nieko, jei kalbėtume apie pamatinius dalykus, susijusius su žmonių gyvensena – sveikata, gimstamumu, gyvenimo trukme, natūralizacija ir pan.

Ir nereikia manyti, kad taip yra todėl, kad visi politikai blogi, „visi jie tokie“ ir pan. Taip sakyti, reikalaujant, kad kažkuri viena partija, ar jų koalicija prisiimtų atsakomybę už valstybės raidos rezultatą po 20 ar 30 metų, reikštų reikalauti būti savižudžiais. Nes juk mes renkam juos ne už tai, kad prisiėmė atsakomybę už valstybės ateitį po 10 ar daugiau metų, o už tai, ką sugebėjo duoti čia ir dabar. Tokios žaidimo taisyklės.

Akivaizdu, jog reikia arba keisti žaidimą, arba jo taisykles. Nes jau prisižaista konkrečiai. Dar keli dešimtmečiai ir žaisti nebus su kuo. Keli likę apolitiški Lietuvos piliečiai galės garsiai rėkti „Viens, du, trys, graži Lietuva be mūsų..“ ir niekam netrukdys. Jei dar bus Lietuva. Juk jei nieko nedarysime, tai mūsų net okupuoti nereikės, užteks palaukti, kol patys išnyksim.

Rasa Radavė

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 5

 1. konkurencijos nėra says:

  „Juk jei nieko nedarysime, tai mūsų net okupuoti nereikės, užteks palaukti, kol patys išnyksim.“
  O kaip ir ką daryt?!?

 2. Saulius says:

  Mano galva cia ir yra didesne problema,kad isvykusieji dalyvauja salies valdyme,jei jau ivykai ,tai ir buk isvykes ,nori dalyvauti salies gyvenime dirbk ir mokek moescius cia.labai jau dideli patrijotai internete gaunasi,o realiai piš.

 3. pestininkas says:

  Kalta emigracija? O ne teritorijos administratotiai?

 4. Anupras says:

  skaičiau straipsnį ir nejučia kilo jausmas,kad jau kažkur tai girdėjau ar skaičiau,tokia pat maniera dėstomas frazes,žodžius ir sakinius ,tačiau nusistebėjau kas čia užsiima „pilstymu iš tuščio į kiaurą“ ir vedamas natūralaus smalsumo pažiūrėjau kas jį pasirašė ogi Radavė R. Tai pamatęs toliau straipsnio neskaičiau : tai moteriai būdingas kažkoks niaurus inkštimas,jausmas toks ,kai niežti o pasikasyti negali…taigi dovanokite,tačiau aš niežais apsikrėsti nenoriu.
  !!!

 5. Giedrius Pundzius says:

  Parašė ta su latviška pavarde, kuri „gerbia“ mūsų unikaliausią vertybę – lietuvišką moters pavardės struktūrą, kurios neturi jokia kita tauta. Tfu. Gėda

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top