- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Kauno tautininkų atsišaukimas

Mes turim Jums dvi naujienas – gerą ir blogą. paveikslėlis

Bloga yra tokia, kad nuo 2014 metų Gegužės 1 dienos Lietuvos žemė galės priklausyti bet kam kas tik turi pinigų.
Pagal Lietuvos respublikos Konstitucijos, kurią priėmė Lietuvos piliečiai 1992-10-25 referendume, 47 straipsnį, buvo nustatyta, kad:

Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
Tačiau jau 2003-01-23 Lietuvos Respublikos Seimas balsavo už 47 konstitucijos straipsnio naują redakciją „Dėl Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo“ Nr. IX-1305, kuri nustatė, kad:

Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą. Taigi, įteisino užsienio piliečių teisę įsigyti žemę Lietuvoje, įstatymo numatytomis sąlygomis.
Ką tai reiškia? Ogi tą, jog bet koks žmogus iš Vakarų (arba Rytų) šalių, kuris turi pinigų galės nupirkti Lietuvos žemę ir toje teritorijoje šeimininkauti taip kaip nori. Lietuvis NEBĖRA visateisis ir prigimtinis savo žemės savininkas, nes konstitucijoje nebėra tai įtvirtinančio straipsnio. Tad 2014.05.01, kai baigsis visi pratęsti terminai, Lietuvos žemė keliaus į kitas rankas ir taip nutiks, nes visi puikiai žinome kokiais pinigais gali disponuoti lietuvis, o kokiais koks anglas ar danas. Lietuvių ūkininkai nebegalės įpirkti žemės, nes ją supirkę užsieniečiai sukels jos tiek pirkimo tiek ir nuomos kainą. Pamažu lietuviai taps čigonais savame krašte, be žemės ir ateities.

Bet yra ir gera naujiena. Lietuvoje patriotai dar neišnyko ir buriasi grupės žmonių, kurie nesitaikstys su tokia neteisybe ir Lietuvos interesų išdavyste. Ką mes siūlome:

surinkti 300 000 parašų ir inicijuoti referendumą, kurio metu bus keliami du klausimai:
a) Sugrąžinti 1992.10.25 Tautos, referendumu, priimtos konstitucijos 47 straipsnį, jog  Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.

b) Sumažinti referendumui inicijuoti reikalingą parašų skaičių nuo  300 000 iki 10% nuo praėjusių Seimo rinkimų. Tai padaryti būtina, ypač atsižvelgus į dabartinę demografinę situaciją. Be to, valstybės valdymas bus suteiktas ne tik siaurai „elito“ grupei, bet ir Tautai.

Susidomėjote? Jaučiate šio reikalo teisingumą? KREIPKITĖS:

elektroniniu paštu – pramonestautininkai@yahoo.com

facebook – Lietuvos ŽEMEI reikia savanorių

telefonu – 860157540 (Marius)

O daugiau informacijos rasite portale – http://www.zemesvardu.lt/

Marius Jonaitis

Tautininkų sąjunga Kauno pramonės skyrius