- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Kodėl žlugo socializmas?

Weshalb scheitert der Sozialismus?

paveikslėlis

Vienas žymus Amerikos Texas Tech universiteto ekonomikos profesorius pasižymėjo tuo, kad pas jį visi studentai išlaikydavo egzaminus, išskyrus tą atvejį, kai jo egzaminų neišlaikė visa grupė.

Jis pasakojo, kad grupė primygtinai įrodinėjo, jog socializmas vis tik funkcionuoja, kad šioje sistemoje nėra nei vargšų, nei turtingųjų, o visiška lygybė.

Profesorius pasiūlė savo studentams jų grupėje atlikti eksperimentą, susijusį su socializmu: visi pažymiai nuo to momento bus rašomi kaip grupės vidurkis ir kiekvienas studentas gaus vienodą pažymį, taigi visi išlaikys egzaminus, bet niekas negaus pažymio A (labai gerai).

Po pirmo egzamino pažymiai buvo vidutiniški ir visi studentai gavo pažymį B (gerai). Tie, kurie labai gerai pasiruošė egzaminui, pasipiktino, o tie, kurie ruošėsi prastai, liko patenkinti.

Tačiau per antrą egzaminą pasirodė, jog studentai, kurie prieš tai prastai ruošėsi, mokėsi dar mažiau. Tie, kurie mokėsi daug, nusprendė, kad neverta taip nuodugniai ruoštis egzaminui, nes jie ir taip pažymio A negaus. Antrojo egzamino vidurkis buvo D (patenkinamai).

Trečio egzamino metu visa grupė gavo prastą pažymį F: visa grupė egzamino neišlaikė!

Pažymiai vėliau nepagerėjo. Studentai pradėjo tarpusavyje kivirčytis, kaltinti vieni kitus dėl prastų pažymių, pradėjo vienas kitą įžeidinėti, liedami savo apmaudą.

Tačiau nei vienas nenorėjo ruoštis egzaminui, kad tik kažkas kitas, kuris jam nesiruošė, negalėtų pasinaudoti jo darbo vaisiais.

Didelei studentų nuostabai visa grupė neišlaikė baigiamojo  egzamino ir visi turėjo pakartoti visą metų kursą!

Profesorius paklausė savo studentų ar jie dabar suprato priežastį, dėl kurios žlugo socializmas?

Labai paprasta: Žmogus pasiryžęs daug ir sunkiai dirbti, jeigu jis už tai gaus patrauklų atlygį, kuris prilygsta jo pastangoms. Bet jeigu valstybė šį atlygį atima, niekas nesiaukos, kad pakelti savo meistriškumą.

Galų gale tas veda prie visiško sistemos žlugimo.

„Socializmas žlunga, jeigu valstybei baigiasi pinigai… kitų pinigai“ Margaret Tečer

parengė: Remigijus Sinkevičius