Mūsų laukia nauja 41-ųjų birželio 22-oji

2011, 2 liepos, 15:44 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (27) | peržiūrų 1 815 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Tęsiant šią temą. Kas yra didelis karas didelei, bet išsikvėpusiai ekonomikai? Maždaug tas pat, kas arklinė viagros dozė senstančiam lovelasui. Būtent karas duoda didžiausią stimulą ekonomikos vystymui, stimuliuoja mokslinį-techninį progresą. Karas – tai efektyviausias instrumentas perskirstant turtus, resursus, o pasaulinis karas – turtų perdalijimo instrumentas planetos mastu.

Prieš Pirmą pasaulinį karą europietiškų šalių aukso atsargos buvo beveik dvigubai didesnės, nei JAV aukso atsargos. Sekančio didelio karo pradžiai lyginamasis JAV aukso atsargų svoris buvo jau 56% pasaulinio kiekio (13 tūkst. tonų), o europietiškų šalių dalis sumažėjo iki 37%. 1949 m. karų išdraskytos Vakarų Europos šalys turėjo jau tik 15% pasaulio aukso atsargų, tuo tarpu kai JAV, sukoncentravo savo saugyklose 70% pasaulio geltonojo metalo atsargų – 21,8 tūkst. tonų! Tai tikrai ne pagrindinis Amerikos ekonomikos prizas šiame kare, tačiau tai pakankamai iškalbinga jos pasiekimų iliustracija. O štai taikos metu auksas iš JAV pradėjo „bėgti“. – 1982 m. jo teliko viso 8,2 tūkst. tonų, o dabar dar truputį mažiau. Palyginimui: Rusija dabar turi tik 0,7 tūkst. tonos aukso, tuo metu, kai 1985 m. SSSR aukso atsargos siekė 2,4 tūkst. tonų. Bet SSSR, kaip žinoma pralaimėjo Šaltąjį karą ir 90% sovietinio aukso teko nugalėtojui. Bet nežiūrint į tai, JAV aukso rezervai ir toliau mažėja.
paveikslėlis1929 m. JAV ekonomika įgriuvo į komatozinę būseną – prasidėjo1929-1939 m. Didžioji depresija. Ir ją išgydė tik karas. Ypač nuodugniai gerybinį karo poveikį amerikiečių ekonomikai parodo grafikas, rodantis nedarbo lygį. Kaip matome iki rekordiškai žemų padalų jis krito tik dviejų pasaulinių karų periodais. Nedarbo pikas – 24,9% buvo 1933 m. Bet oficiali statistika pakankamai gudrauja, todėl , kad neįskaito užimtumo tų, kas oficialiai turėjo darbą. Pilnas užimtumas pas darbininkus 1932 m. siekė viso tik 10%, o likusieji buvo užimti tik dalinai ir gaudavo atitinkamai tik „dalį“ atlyginimo. Buki liberastikai kažkodėl šventai tikėjo, kad Didžiąją depresiją nugalėjo Ruzveltas su savo antikrizine programa pavadinta „Naujas kursas“. Ne, tai visiškai ne taip. Sušvelnino pasekmes, sulėtino slydimą į bedugnę, bet nenugalėjo.

Pavyzdžiui, kaip Ruzvelto administracija kovojo su nedarbu? Daugiau 10 milijonų amerikiečių (įskaitant ir nuteistuosius) praėjo per amerikietiškąjį GULAGĄ, kuris buvo vadinamas viešųjų darbų Administracija (PWA) ir buvo pavaldus vidaus reikalų ministerijai. PWA kaliniai buvo verčiami dirbti sunkiausius darbus – kanalų statyboje, tiltų, kelių, užtvankų, maliarinių pelkių melioracijoje ir t.t. Išradingas demokratinis humanizmas PWA pasiekdavo visus savo kraštutinumus.

Pavyzdžiui, jaunimas būdavo uždaromas į lagerius jauniems bedarbiams, kur garantuotas atlyginimas siekė 30 dolerių. Bet va į rankas jie gaudavo viso tik 5 dolerius – likusius pinigus išskaičiuodavo už „gyvenamą plotą“, „maistą“ ir apsaugą. Sovietiniuose lageriuose buvo laikomi tik nuteisti laisvės atėmimu, tačiau skirtingai nuo amerikiečių „zekų“, jų darbas buvo apmokamas ir išskaičiuojami pinigai už išlaikymą ir apsaugą sakysim pas kalinius-šachtininkus sudarė apie 20%-25%. Lyginant su 87% amerikiečių jaunimo lagerių kaliniais., kuriuos laikė už spygliuotos vielos net ne už nusikaltimus, o profilaktiniais tikslais – kad pas alkanus bedarbius nebūtų galimybės užsiimti kriminalu. Kur buvo didesnis mirtingumas – GULAGE ar PWA negalima pasakyti, todėl, kad amerikietiška mirčių statistika neskelbiama. Viso tiesioginiai demografiniai Amerikos nuostoliai , kaip Didžiosios depresijos pasekmė vertinami nuo 3 iki 7 mln. žmonių ir nesunku įsivaizduoti, kad mirtingumas PWA buvo kelis kartus didesnis, nei laisvėje.

Kieno sąskaita buvo išlaikomas amerikietiškas GULAGAS? Likusių amerikiečių sąskaita. Pradžioje Ruzvelto administracija prievartiniu būdu pakeitė amerikiečiams visą auksą, išskyrus vestuvinius žiedus, į popierinius dolerius, po ko doleris buvo tuojau pat devalvuotas 41%, kas kolosaliai papildė biudžetą. Vėl kyla analogijos su SSSR. Ten pinigų „perteklius“ pas gyventojus, industrializacijai ir pokario ekonomikos atstatymui buvo imamas per savanoriškai-priverstines paskolas, bet vėliau šios paskolos buvo gražinamos, netgi su procentais, jei galima procentais laikyti vartojimo prekių kainų mažėjimą. O štai amerikiečiai savo vyriausybei suteikė pagalbą neatlygintinai.

Bendrai paėmus, situacija 30 -ųjų Valstijose buvo visiškai beviltiška: nuo kritimo į bedugnę ekonomika laikėsi tik galima sakyti „užveržiant veržles“, o veržti jų amžinai neįmanoma. Protu nesuvokiama, bet BADAUJANČIOJE šalyje, kur milijonai vaikų-rachitų landžiojo po šiukšlynus, vyriausybė vertė fermerius 1933 m. gegužės 12 d. įstatymu, mažinti gamybą, mažinti sėjamų laukų plotus, mažinti gyvulių bandas. Tada buvo sunaikinta 6,5 mln kiaulių, o 10 mln. apsėtų ha. buvo aparta kartu su derliumi vien todėl, kad išlaikyti aukštas maisto produktų kainas. Kviečius pradžioje degino aukštakrosnėse, bet vėliau buvo nuspręsta, kad tai netikslinga – juk krenta anglies paklausa, ir grūdus pradėjo skandinti vandenyne. Štai jis – tikrasis kapitalizmas visame savo gražume: tegu papildomos burnos miršta iš bado, kad tik nesumažėtų agrarinių oligarchų pelnai. Na ką liberalai, kaip jums ši ekonominio Ruzvelto genijaus pusė? Štai kad jums, brangiesiems, papulti į to meto amerikiečių inteligentų vietą – jūs iš alkio greitai kitą giesmę užgiedotumėte.

Apie tai, kiek gilus pesimizmas tvyrojo visuomenėje, galima spręsti pagal vieną žinomą faktą: kada Amerikos prekybos organizacija 1933 m. patalpino laikraštyje skelbimą apie kvalifikuotų specialistų atranką darbui SSSR, buvo paduota daugiau nei 100 tūkstančių paraiškų. Išsilavinę žmonės buvo pasiruošę dingti iš „geriausios pasaulio šalies“ į „stalininį konclagerį“, dirbti už nedidelius to meto sovietinius atlyginimus, ir gyventi bendrabučiuose, ir komunaliniuose butuose. Na taip, gyventi apskritai lauke ir nudvėsti iš bado jiems patiko dar mažiau. Amerika, tegu ir sulėtėjusiais 30-ųjų viduryje tempais, bet riedėjo į bedugnę. Tereikėjo tik vyriausybei 1937 m. sumažinti dvigubai išaugusias biudžeto išlaidas, kad „subalansuoti biudžetą“ (tai būtent tai, ką šiandien €S siūlo padaryti Graikijai ir Ispanijai), kai šalį užklojo nauja krizės banga.

Vidiniai kovos su recesija rezervai buvo išsemti, o taip, kaip krizė buvo pasaulinė, tai staigus pasaulinių realizacijos rinkų susitraukimas nedavė jokių šansų atsigauti į eksportą-orientuotai amerikiečių pramonei (tais laikais Amerika buvo pasaulinė dirbtuvė, kaip šiandien Kinija). Kapitalistams labiau apsimokėjo tiesiog išmesti darbininkus į gatvę ir užkonservuoti gamybą iki geresnių laikų, nei dirbti sau į sandėlį, tai yra nuostolingai. Ir priversti kapitalą būti „socialiai atsakingu“ laisvosios rinkos sąlygomis buvo absoliučiai neįmanoma. Nuo kolapso Ameriką galėjo išsaugoti tik masinė nacionalizacija (ir tas buvo labai rimtai aptariama, ko priežastis buvo fenomenalūs 30 -ųjų metų TSRS ir Vokietijos ekonomikų pasiekimai) arba karas. Nesudėtinga atspėti, kad amerikietiškas kapitalas vienareikšmiškai „nukreipė kursą“ karo kryptimi, ir Ruzveltas, kaip stambaus kapitalo statytinis puikiai susitvarkė su pasaulinių masinių žudynių sukurstymo uždaviniu.

Aš nekartosiu jau daug kartų girdėtų tiesų apie tai, kaip amerikietiškas kapitalas (kas norite galite vadinti jį žydišku) kartu su savo jaunesniuoju britišku partneriu atvedė į valdžią Vokietijoje Hitlerį, kaip JAV beveik privertė Japoniją 1937 m. pradėti karą Kinijoje, kaip „pasaulio visuomenė“ karštai palaikė italų agresiją Afrikoje, italų-vokiečių intervenciją Ispanijoje ir t.t. Visa tai buvo Antrojo pasaulinio karo kurstymo etapai. Neverta kartoti to, kaip Amerika, lyg kortų šuleris „permetė“ visus savo partnerius – Britaniją, Japoniją, nekalbant jau apie Vokietiją. Visa tai puikiai žinoma. Aš dabar trumpai pateiksiu, kokį „gešeftą“ gavo Amerika nuo pasaulinio karo.

Karas sukuria kolosalią paklausą visoms būtinoms prekėms ir žaliavoms. Kariaujančioms pusėms reikalingi lėktuvai, automobiliai, tankai, laivai, šaudmenys ir t.t. Atitinkamai amerikiečių pramonė kartu su karo pradžia pradeda augti vis greitėjančiais tempais. Sukuriama paklausa žaliavoms, pirmiausia metalurgijos ir cheminės industrijos produkcijai, o taip pat energijos resursams – angliai ir naftai. Auga paklausa ir maisto produktams. Todėl nieko stebėtino, kad nedarbas šalyje krenta beveik iki nulio. Kapitalistai įsiaistrinę skaičiuoja viršpelnius. Tęsinys žemiau:

vertė: Sarmatai

šaltinis: kungurov.livejournal.com

Gerb. skaitytojai, dėl vietos stokos nededame viso straipsnio, pilną versiją rasite žemiau PDF formatu:

  Mūsų laukia nauja 41 -ųjų birželio 22 [1] (172,6 KiB, 4 753 atsisiuntė)

  Mūsų laukia nauja 41 -ųjų birželio 22 [2] (210,0 KiB, 4 821 atsisiuntė)

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 27

 1. Remigijus says:

  Jokios fantazijos, kūrybingumo rusiškoje propagandoje. Greit bus šimtas metų kaip vis tas pats per tą patį.

 2. artas says:

  Remigijau,
  tai, kad nesikeičia kapitalizmo naudojami metodai, tai ką gi čia galima keisti tai aprašant?
  Ar ką nors galite paneigti konkrečiai iš šios „propagandos“? Na pavyzdžiui apie kapitalizmo centro ir periferijos santykius, apie krizes ir švietimo sistemas?
  Apie tai, kad Amerikoje buvo pradžioje deginami, o vėliau skandinami vandenyne grūdai, užkasama mėsa tuo metu, kai žmonės badavo?
  Juk tai tikrasis kapitalizmo veidas ir visi tą puikiai žino. Kapitalizmui rūpi tik pelnas, o kokiu būdu jis siekiamas nebesvarbu.
  Tad apie kapitalizmo ir žmogiškumo taikų sambūri kalbėti neverta.

 3. Antanas says:

  Perskaicius straipsni,persasi isvada,kad ateitis nieko gero nezada.Kaip pazaboti JAV imperializma,kad,jis prarastu savo galia ir nustotu kirsinti pasaulio valstybes?

 4. Rytis says:

  JAV II Pasaulinis karas buvo priemone, kuri leido JAV išplėsti rinkas, kuriose ji galėjo parduoti savo prekes, gauti resursus, bei vėliau „pardavinėti“ USD, II Pasaulinis sugriovė daugelį pasaulio imperinių darinių, visų pirma Britų imperiją. Tokiu būdu JAV ne tik išbrido iš krizės, bet sugebėjo tapti valstybe Nr. 1.

  Dabar – visas pasaulis – tai viena JAV technologinė zona. JAV yra šios zonos hegemonas. Pagrindinė problema su kuria susiduria JAV, atitinkamai ir visas pasaulis – tai prekių ir paslaugų vartojimo kritimas.

  Bet kokie neramumai gali tik sumažinti pasaulio vartojimą, t.y. smukdyti ir JAV galią. Jeigu ir toliau smuks pasaulio vartojimas, vieninga prekybinė-finansinė pasaulio ekonominė sistema pradės aižyti ir degraduoti. Tik prie globalios finansinės sistemos, JAV gali generuoti pakankamai lėšų tokiai kariuomenei, kokią dabar turi išlaikyti.

  Lokalių konfliktų ir tai tik tose vietose, kurios nesvarbios vartojimo prasme, tikrai bus, bet globalaus karo negali būti, nes jis eliminuotų JAV iš pasaulio hegemono pozicijų amžiams.

  Karas – tai labai labai brangus malonumas. Karai kyla visų pirma dėl ekonominės naudos. O JAV naudos iš karo nėra jokios.

 5. artas says:

  Ryti,
  ar gerai perskaitėte visus tris straipsnius?:)
  Kažkuriame iš jų labai gerai paaiškinta kas yra karas, didelei ir nedalyvaujančiai tame kare ekonomikai.
  Tai kaip „arklinė viagros dozė senstančiam lovelasui“ :)
  Karas tai kolosalūs kariaujančių šalių poreikiai karinei ir ne tik produkcijai – štai jums ir trilijoninės paklausos. Ar manote, kad paklausa gali būti tik taikos metu?:)
  Ir kuo labiau išsenka kariaujančios šalys – tuo labiau pampsta nekariaujanti, o čia turima omenyje, kad JAV nekariaus, ką ji darė ir Antrojo pasaulinio karo metu, kai įstojo į jį tik jam besibaigiant.
  Beje, straipsnio autorius taip ir parašė, kad bus krūva autoritetingų ekspertų pasisakymų, kurie neigs globalaus karo galimybę – jūs Ryti matyt iki tos vietos net nepasivarginote perskaityti :)

 6. Rytis says:

  Visus šiuos straipsnius skaičiau:) Bet jų logikos niekaip neperprantu.

  Iki Antrojo pasaulinio egzistavo kelios VISIŠKAI SAVARANKIŠKOS ekonominės zonos, tai reiškia, kad jų ekonomikos buvo viena nuo kitos nepriklausomos, galinčios egzistuoti ir be sąveikos su viena kita. Tuo būdu ir egzistavo kelios elitų grupės.

  Po Antrojo pasaulinio karo liko tik dvi ekonominės zonos – JAV ir TS. Po 1991 liko tik viena zona. TIK VIENA.

  Jeigu teko susipažinti su Valeršteino Pasaulio sistemos teorija, tai, Artai, gerai žinote, kad konkrečios ekonominės zonos ribose yra centrinės valstybės, yra periferinės. Centrinių valstybių tarpe yra viena stipriausia hegemoninė valstybė. Ja ir yra JAV.

  Vakarų elitas ir egzistuoja ir gali egzistuoti tik konkrečios zonos ribose. Žlugus zonai – žlugtų ir tos zonos elitas.

  Dabartinio vakarų elito, t.y. visų pirma finansinio elito, jėga yra globalioje finansinėje-prekybinėje sistemoje. TĖRA TIK VIENA FINANSINĖ SISTEMA. TIK VIENA. Iki Antro pasaulinio, kai egzistavo kelios centrinės valstybės, buvo prasmė vienus finansuoti, o kitus ne, arba finansuoti abu. Buvo ką naikinti, todėl buvo į kur plėstis.

  O kas yra dabar? VISAS PASAULIS, absoliučiai VISAS yra prasiskolinęs. Žmonės, įmonės, valstybės yra skolingos tiesiogiai ar per aplinkui didiesiems finansiniams bankams (Golman, Morgan, etc.). KOKIA PRASME IŠ KARO? Kaip įmanoma uždirbti dar daugiau, jeigu ir taip visi skolingi?

  PASAULINIS karas sugriautų GLOBALIĄ FINANSINĘ sistemą. Sugriautų visų pirmą JAV ekonominę galią ir karinę galią, nes nutrūktų finansinei srautai, kurie maitiną JAV ekonomiką ir kurie leidžia išlaikyti tokią kariuomenę. Be JAV galios, vakarų finansinis elitas netektų svertų reikalauti grąžinti skolų iš viso pasaulio valstybių, įmonių ir t.t.

  Nepykit, bet postringauti apie kažkokį mistinį elitą, kuris gyvena padebesiuose ir yra nesusijęs su konkrečiomis valstybėmis yra vaikiška. AR GALI BALTAODŽIAI FINANSININKAI KLESTĖTI GELTONOJOJE KINOJOJE, jeigu jie praranda super-valstybę JAV? NEGALI. Jie gali klestėti tik vakarų finansinės sistemos ribose. Islamas, budizmas, etc. – reikštų galą technologinei-kreditinei vakarų civilizacijai.

  Todėl sakyti, kad dabartinis elitas kažką kredituos, kai visi kariaus ir taip turtės – absurdiška. PASAULINIS KARAS = PILIETINIS KARAS globalios JAV technologinės zonos ribose. Gaunasi, kad finansinis elitas, kuriam ir taip visi skolingi, kuriems ir taip viskas priklauso, pradės kariauti savo zonos ribose ir taip prives prie savo zoną prie žlugimo?

 7. artas says:

  Ryti,
  tai kad kalbame apie Kinijos įtraukimą į karą. Kinijos, Rusijos, nes kitu atveju JAV praranda pasaulinės hegemonijos vaidmenį. JAV būtina sunaikinti šias dvi valstybes. Štai jos ir bus pjudomos. O karas jau prasidėjo. Afrika kariauja, Artimieji Rytai jau seniai kariauja, NATO irgi kariauja, tiesa kol kas dar ne savose teritorijose, bet viskam savas laikas. Ir tų karų vis daugėja.
  Jei nenorite pripažinti akivaizdžių dalykų, tai ką gi, juk laiko dar turime :)

 8. Rytis says:

  „“ JAV būtina sunaikinti šias dvi valstybes. ….. Artimieji Rytai jau seniai kariauja, NATO irgi kariauja, tiesa kol kas dar ne savose teritorijose, bet viskam savas laikas. Ir tų karų vis daugėja.
  Jei nenorite pripažinti akivaizdžių dalykų, tai ką gi, juk laiko dar turime „“

  O kam JAV naikinti Rusiją ir Kiniją? Juk jos JAV zonos periferinės zonos? KAM? Rusija gyvena tik dėka naudingųjų iškasenų, kurias parduoda JAV, ES dėka. Kinija gyvena dėka prekių kurias parduoda į JAV. Jos priklauso nuo JAV. Surengdama karą, JAV sunaikintų sistemą, kurios dėka šios valstybės paklūsta JAV finansiniam elitui. KAM ROMOS IMPERIJAI reikėtų kariauti, kad GALIJA prieš ją nekariautų, jeigu Galija ir taip priklauso ROMOS IMPERIJAI. NEsuprantu to niekaip, nors pakarkit:)

  Artimieji rytai – visai kita istorija. Tai karai periferinėse zonose. Jie vyksta visados. Artimieji rytai pasaulinio vartojimo prasme – tuščia bala. Jie nieko nereiškia. Jie tėra tik resursų šaltinis. Irako pvz. gerai parodo, kad tų šalių režimai nieko negali padaryti vakarams. Karai tuose valstybėse – TAI CHAOSAS, kuris gazdina „geruosius samariečius“, kuris verčia pakankamiems kapitalo srautams bėgti į JAV, tačiau pasaulinei finansinei sistemai per daug nekenkia.

  LOKALŪS karai reikalingi ir baimės palaikymui, ir vienybės palaikymui, bet tik LOKALŪS.

 9. artas says:

  Ryti, negi jūs nematote, kad Kinija jau taikosi į JAV vietą?
  JAV jau seniausiai skolinga Kinijai, o ne atvirkščiai, Kinija jau apeina JAV dolerį sudarydama tiesiogines sutartis su kitomis šalimis, keisdamasi savo šalių valiutomis. PVZ dabar su Rusija ji jau keičiasi prekėmis tiesiogiai ir JAV doleris šiame apsikeitime nebedalyvauja :)
  Jūs suprantate kuo tai kvepia JAV? Ir nesuprantate kodėl JAV užpuolė Libiją?
  Dėl tos pačios priežasties, nes Libija norėjo atsisakyti vis labiau nuvertėjančio dolerio užsienio prekyboje ir subūrė Afrikos šalių bloką ketindama pereiti nuo popierinio dolerio prie aukso dinaro, už ką tuojau pat buvo nubausta.
  Juk JAV jau griūna pilnai, Detroitas apskritai užsidarė kaip automobilių gamybos miestas, jei pasidomėtumėte labiau, tai ir sužinotumėte daugiau, bet daugiau neįrodinėsiu, pamatysite pats. :)

 10. klimas says:

  Dauny, ar nenusibodo versti Lubiankos  generolų tekstus ?. Esi paskendęs  kremliaus informacinėj  erdvėj  ligi ausų.  Labai jau  atvirai pudrini  čia mums  smegenis,sugalvok ką nors subtilesnio ,darais panašus į  Paleckiuką Ar moki dar kokią užsienio kalbą   be rusų??

 11. arvydas says:

  Klimai
  ar turite kokių kitų argumentų išskyrus tai, kad ši informacija iš Rusijos?
  Jei ne, tada neturiu ką jumis atsakyti, nes čia niekas neslepiama, duodamas šaltinis iš kurio išversta medžiaga ir kiekvienas pats sprendžia ja tikėti ar ne.
  Bet jūs galite pateikti medžiagą išverstą iš kitos kalbos, jei jums mano vertimas nepatinka. Jei medžiaga bus kokybiškai išversta ją priims, jei ne – atleiskite :)

 12. senis_saltis says:

  Ankstesnio straipsnio pabaiga:
  „Tiems, kas nenori būti patrankų mėsa, sekantį kartą pateiksiu smulkmenas. Na
  žinoma, žmogeliai tegu svaidosi š**** komentaruose. Su jais ginčytis prasmės nėra,
  juk jie kaip vaikai: tikisi prasėdėti pasaulinį Didįjį P***** savo ofisuose arba „dingti
  iš šios šalies“. Jų mažose smegenyse tiesiog netelpa mintis, kad dingti paprasčiausiai
  nebus kur.“
  Tai taip ir nesupratau, kaip čia reikia netapti ta mėsa?

 13. Vytautas says:

  Rimui. Perskaičius visą informaciją visiškai aišku kam JAV reikia svetimomis musulmonų rankomis patvarkyti Kiniją. Nes Kinija pamažu atsisako dolerio tiesioginiuose sandoriuose, o tai silpnina JAV visapusiškai. Aišku leidimas dusint Kadafį iš Kinijos ir Rusijos pusės atrodo kvailai, tik savo galo priartinimas. Kas liečia amerikiečių atvedimą musulmonų fundamentalistų į valdžią visuose artimuose rytuose tai super gudrus planas. Tikrai išpjaus visus kitatikius plikomis rankomis. Savo laiku turėjau reikalų su čečėnais. Ačiū dievui kad jie toli randasi. Jiems kito gyvybė absoliutus nulis. Čia Klimas svaigsta, kad tai info iš Rusijos, bet jai numatyta beviltiška padėtis, jokių šansų išlikti, geriausiu atveju ilgiau pratemti. Ir rezultate ramios vietos mūsų kontinente nelieka.

 14. Sarmatas says:

  Gali būti, kad kai kam labai reikalingas naujas karas. Jį pradėti gali Izraelis ir tos naujos, amerikonų pastatytos valdžios Egipte, Libijoje, Tunise ir t.t. Nesenai buvo susprogdintas dujotekis, kuriuo dujos tiekiamos Izraeliui. Štai ir Turkija (osmanų karalystės palikuonė) nutraukė ryšius su Libija.

 15. klimas says:

  Pagrindinis argumentas  yra tai, kad žmogaus ,naudojančio informaciją iš  vieno  šaltinio, mastymo laukas deformuojasi.  Šitas portalas naudojasi  Rusijos informacijos erdve,nes, matyt, jo šeimininkai  yra Rusijoje.Informacija vienpusiška,panaši į  1975 m. ,,Pravdos “ vedamuosius.

 16. Kindziulis says:

  Tai ponui ir siuloma susipazinti ir su rusu ziniomis, kad nesideformuotu mastymo laukas.

 17. artas says:

  >Klimui
  Juk šioje svetainėje pilna lietuvių autorių straipsnių, tačiau ten kažkodėl neteko matyti Jūsų gerbiamasis atsiliepimų. Atrodo jus erzina tik konkreti informacija, kurios panegti negalite, kitaip jau seniai būtumėte paneigę, tačiau galite prikibti prie vietos, kurioje ši informacija buvo paskelbta ir kuri grasina sugriauti visus jūsų nusistovėjusius stereotipus.
  Pasiskaitykite pačią informaciją Klimai, atmesdami visus savo blokus, nes dedu galvą, kad jos iki galo net neperskaitėte ir tada galbūt pamatysite, o jei pasiseks ir suprasite, kad viskas kuo rėmėtės iki šiol neverta net kiaušinio lukšto.
  Nes dabar su jumis net diskutuoti nėra apie ką – nepateikėte nei vieno fakto išskyrus savo nepasitenkinimą dėl informacijos publikavimo vietos, o tai atleiskite tikrai joks faktas ar argumentas.
  Beje Klimai, o kaip nustatėte, kurioje vietoje skelbiama patikima informacija ir gal galite tą vietą mums nurodyti?:)

 18. klimas says:

  Diskutuoti  tikrai nėra ką, nes jūs  ,,gudragalviškai kviečiat nurodyti  patikimą  šaltinį ir galvjat kad ,,užkibsiu“ ant kabliuko.  Patikimą info  ,ar ne žmogus sprendžia surinkdamas ir  sugretinęs žinias iš į vairių šaltinių . O čia pvz, tik verčiami tekstai iš  šalies kur viskas kontruoliuojama ir kuri mus okupavo šimtus metų.,neieškokit  durnių.

 19. artas says:

  >klimai
  juk jums siūloma paskaityti, rašo tokie patys žmonės kaip jūs ar aš. Jie rašo tai kaip patys mato. Kuo čia šalis dėta? Juk ne šalis rašo.
  Iš kitos pusės dabar NATO okupuoja viską pasaulyje, ar nematote to? Afganistanas, dabar Libija, ar jums tas priimtina?
  Bet jei jums viskas čia taip blogai, tai ko jūs čia lankotės ir ko ieškote? Eikite ten,kur jums gerai, kur teisinga informacija iš teisingų šalių. Juk turite laisvę rinktis.

 20. klimas says:

  Lankaus  kur noriu,ir matau ,kad brukate tendencingą info ir klaidinate žmones. Rašo ne šalis , rašo  žmonės, tos šalies kurioje  žudomi  žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai,ta  šalis  širsta, kad dabar  gali okupuoti  tik mažas kaimynes,  ir  tavo lūpomis  kritikuoja  US ir NATO o šiaip jei galėtų,kaip anksčiau ,visus užgrobtų,o  dabar meta  lėšas,kad okupuotų mųsų protus.

  Klimai,
  būtų gerai, kad sukonkretizuotumėte, kur čia matote kokį tendencingumą ir kokie faktai neatitinka tikrovės. Iki šiol 4 -iuose komentaruose nepateikėte nei 1 fakto, kuris paneigtų tai, kas rašoma straipsnyje. Taip elgiasi internetiniai Troliai: http://www.pipedija.com/index.php/Trolis
  P.s. internetiniams troliams mes irgi turime paruošę savas priemones

 21. zoot says:

  Ponas Klimai. Ką čia stumi tai Rusija tai tendencinga. Pačiam klausimas ar turi beretę (paaiškinu ar esi lansbergistas)

 22. klimas says:

  Nieko  nuostabaus  čia nera  Portale pateikiami   pritempti gal ir  faktai, tačiau tik tie,  kurie naudingi  Rusijos imperijai. Paprastas tarybinių propagandistų žmonių mulkinimo būdas . Kai  nepavyksta  apmulkinti ,imama grasinti.

 23. zoot says:

  Klimui klausimas ar matote skirtumą tarp Rusijos spec tarnybų ir kitų šalių tarnybų,? Kai tuo tarpu jų šeimininkas vienas ir tas pat. Kaip pavyzdys kad tas pat šeimininkas Lietuvos respublikos išgama valdas adamkus ,kurs šlykštynė ir gėjaus gabalas puikiai dirbo su visomis spec tarnybomis. Jį reikia teisti,o jis ir šiandien šmėžuoja per TV.

 24. Gojus says:

  Ryti > gal būt vėliau įsijungiu, bet ….
  šiaip labai įdomi tavo argumentacija. Galima ir patikėti būtų – tikrai įtikinama, bet. BET situacija šiek tiek pakito. Kinija jau nebėra JAV periferinė zona. Kinija jau tampa monstru, kuris po poros dešimtmečių turėtų suvalgyt ne tik JAV bet ir visus likusius. Kinija yra fabrikas JAV parduodamiems šūdniekiams, bet rikėtų žinoti, kad dar labiau nei JAV Kinijos produkciją perka indusai, arabai, latinosai. Tokios kaip Brazilijos, Argentinos, Indijos, Arabų emiratai ir pan ir t.t. yra žymiai didesni Kinijos klientai nei JAV. Negana to, JAV Kinijos žaisliukus perka tik tada, jei Kiniečiai patys jiems bapkių paskolina! Čia jau juokinga ir negali tęstis daug metų. Tad Kinija pasidarė ne periferinė zona, o didelė grėsmė JAV išskirtinumui. Tau gi reikėtų žinoti, kad Kinijoje užsienietis firmos taip lengvai neįkurs – viskas turi būti daroma per Kiniečius. O ir be to Kinijoje sėdi Europinės firmos – valdo Folksvagenai, Zymensai, Airbusai ir t.t….. Amerikosų biznio ten tikrai mažai. Tad kalbėti apie periferinę zoną buvo galima prieš gerus 10 metų, bet ne dabar… Toliau rusai. Kokia tai JAV periferinė zona. Tai valstybė, kurią greitai suvalgys kinai. Jau dabar didesniuose miestuose pilna emigrantų iš Rusijos, Kinijoj ieškančių uždarbio!!! Tiesa tai sibiriakai, maskviškiai nevažiuotų. Bet Rusija ne vien Maskva. Maskva aišku žino tendencijas ir ne be reikalo gąsdina įkursianti finansų centrą, nes visi žino, kd tokio kaip dolerio greitai neliks dėl Makako Babamos prispausdintų popierių ir milžiniškų skolų. tad ir gviešiasi kiekvienas, o Maskva nori būti pasiruošusi tuo laiku, kai doleris kris. Ir visa tai daroma apeinant JAV. Taip kad kalbėt apie JAV kaip apie vienintelį centrą jau per vėlu….. ką darys JAV? Lindsey Wiljams mano kad nacionalizuosis, persitvarkys ir t.t. …. o gal visgi pabandys senu metodu – kitur pakiršyt, kad pas juos problemos išsispręstų kitų sąskaita…. taip jau buvę gi….

 25. oho says:

  kokie cia gincai verda. yra idomiu minciu. sakyciau autorius keliuose vietose perlenkia. bet teisybes siek tiek turi.

  as sutinku kad JAV dabar ties finansinio zlugimo slenksciu. ir kad atmetus visas abejones ir silpnas idejas, kaip prikelti ekonomika pilnai pritarius senam ir isbandytam budui. Sukelti dirbtine paklausa.

  Taciau yra vienas bet – kitos salys gali buti ne tokios ir kvailos, kaip 1940, kaip sakoma zmogu gali tik viena karta apipisti. Gali kinai nesiduoti supjudomi su musulmonais. Paklauskite nors vieno musulmono, ka jis mano apie kinija? ar nors vienas teroro aktas buvo kinijoje? Ar nors vienas didziausiu teroristu vadeiva buvo uzsimines apie kinus?
  Kazkaip mintyse istrigo gudriausio mano nuomone visu laiku investuotojo Bufeto pirkinukas: chemijos gamykla. Karo atveju bus darbo, niekas tokiu objektu nebombarduos, nebent tik atsitraukinedami sudegins.
  Aisku jav labai apsimoketu nusikratyti visu skolu ypac kinams ir sukirsinti juo su rusija arba europa.
  Tik man labai idomu, kaip jiems tas pavyks. 
  antra papriestarausiu kodel kariaujanciom pusem nenaudinga griauti kinijos. Ogi del labai paprastos priezasties. Kurioje vietoje dabar surasi pasaulyje tokia sali, kuri labai greitai galetu pagaminti nauja armija, su visais tankais ir visu jos palaikymu. kur daugiausia fabriku? Kur daugiausia darbo ranku? kur maziausiai kainuoja gamyba?
  Ar dabartiniai islepe baltaodziai europieciai ar amerikieciai, karo atveju kibtu i darbus uz dyka, vardan taikos, kai kazkada stachanovieciai ir gamintu karo lektuvus? labai abejoju. greiciau nestu mieles arba reikalautu valdzios atsistatydinimo:)

  taigi atmetus kinija – kam lieka kariauti? dar pries atverciant visas kortas teoriskai paklausiu – kodel amerikieciai nesutvarke irako svetimomis rankomis? jiem karas tas labai brangiai atsiejo. daugiau pradirbo negu uzdirbo. Laimejo tik saujale turtuoliu monopolistu, kurie nelabai susije su bendra visuomene.
  Taigi kas tokie galimi naujieji priesininkai? Is dabartines situacijos drysciau speti… Astrejantis konfliktas tarp Jav ir irano pilnai atkartoja irako ivykius, pamazu telkiamos pajegos pasienyje. Aisku Jav vienai konfliktuoti per daug nenaudinga. Reiktu itraukti dar kazkatai.(pav senute europa)
  kuri turi armija bet neturi beveik pinigu. Taigi jav ir eu draugai. 
  Iranas irgi nepescias, vienas lauke ne karys, reikia susirasti sajungininku. Ir artimiausias draugas siame apsikumsciavine Sirija. O kur Sirija, ten ir Rusija. Rusijos karines bazes ten, bene dvi didziausios drauges pasaulyje tai Sirija ir buvusi TSRS. 
  Taigi turime du blokus- EU/JAV ir MUSLIM/RF. O laimetojas – Kinai. 
  Del ko apsimoka kariauti? 
  a) nuverteja pinigai, valdzia neturi kuo ismaitinti alkanu gyventoju.masine bedarbyste
  b) galima pasipelnyti is uzsakymu kariaujanciom pusem
  c) konfliktui pasibaigus nugaletojams atitenka valdzia pasaulyje. sukuriama didziausia imperija.

  Kokia nauda turtuoliams is to? Konfliktas amzinai nesites. Po 4/5m viskas aprims, gal net greiciau.
  ir reikes viska pradeti is naujo. Kas tures didziausius gamybinius resursus, know how, technikos, dirbamu zemes plotu tas bus vel turtingas. Atspekite is triju kartu ar turtuoliai turi bent 10proc savo turto pinigais? Taigi nuvertejimo atveju jie nieko nepralosia. verkia tik varguoliai.

  As remiausi tik savo sapaliojimais ir man is tikro pofig kaip ten pasibaigs. kas islos ir kas pralos. bet zinau tik viena, tiems kam ne vienodai turite pasitraukti i ramesnius krastus. nebus taip kaip vienas cia raso, kad visas pasaulis liepsnos. pav afrika reikalinga kaip maisto ir zaliavu saltinis. ten niekas bombu nemetys. o be to ir tos pacios bombos nera pigios. taip pat neblogas klausimas kur panaudoti tonu tonas sukaupto cheminio ginklo, kai viskas eis velniop. kai niekas nesilaikys jokiu doktrinu ir morales normu. Dar visada imanoma panaudoti virusini ginkla, kai niekas nebeveiks.
  Tad sekmes visiems ir peace as uz tai kad sito nebutu, bet jau per daug pasaulis nusirito ir tai ziauriai realus variantas.  ziauriai visiem finansiskai ch…va. ir nera budu to sutaisyti visko nesugriovus ir nepradejus is naujo. pasaulis man dabar primena bankrotavusi fabrika, kuriam gelbeti bus dazomos sienos

 26. zanavyke says:

  Mes pilstome šūdą vienas ant kito,  bet kas dedasi aplinkui nematome.  Artimuosiuose Rytuose jau karšta,  tad greitai gali užšilti ir pas mus…..   Geriau susimąstykime, o ne kaltinkime ir įžeidinėkime vienas kitą.

 27. algimantas says:

   Jau dabar daug kas pripazysta,jog abu 20 amziaus karai, buvo reikalingi JAV pasaulyje isigaleti. Jeigu pries tuos karus,pasaulyje dominavo Europos valstybes. Tai po karu-tik JAV ir TSRS. Zlugus TSRS,liko viena JAV. Bet atsirado dabar naujas-gudrus zaidejas- Kinija. Stai todel, greitu laiku,kova pagyves. Kinai kol kas uzimineja rinkas tyliai. Bet kai ateis tinkamas momentas,smogs Amerikai lemiama smugi. Sis amzius-JAV griuties amzius. Todel mums reikia is tos didziuju valstybiu kovos ispesti sau naudos. Atstatyti Sarmatija ir savo interesus. Tik stipria valstybe sukure,galesim apginti savus interesus.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top