- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Pakartoti Baltijos kelią

Baltijos kelias - 1989 m rugpjūčio 23 d.

BALTIJOS KELIAS …analogų pasaulyje neturintis įvykis, parodantis kaip žmonija (masės), visada ieškojo būdų, kelių kaip tapti laisvais.

Norėdamas visa tai įamžinti plakate, supratau kaip kurias tiesas. Visais istoriniais tarpsniais nebuvo ir matyt nebus lygybės tarp žmonių. Vieni vadovauja, kiti tuos darbus atlieka. Vadovais būna proto nestokojantys, na, o dirba, tarnauja tie, kurie paklūsta pranašesniems už jį patį.

Galima filosofuoti, postringauti įvairias teorijas išvedžioti, bet štai atėjo stipresnis, na ir ką, negi šoksi prieš traukinį su šakėm? Gaila, kad valdžia praranda patriotinę savigarbą ir išduoda tautinius idealus, prisidengdami progresu.

Lietuvio mentalitetas – paklusnumas, ir tai nulėmė istorinės aplinkybės. Išvadoje – reikia prisitaikyti. Apgaudinėdamas save, plakate parodau – lyg Pabaltijo tautos, sukabintos sovietine  grandine sugriauna užkariautojo ideologinę sieną, na dar pridėjau tautos angelą, kaip šauklį.

Pasirodo, pradedu suprasti po 30 metų, jog nieko lietuvių tautos žmogui iš to nenuskilo. Vadinami tautos vadai nuėjo kas sau, ir nueidami su panieka spjauna į bet kokį tautiškumą, kalbą, švietimą, kultūrą. Paskutiniai įvykiai Vilniuje parodo, kad daug kas daroma prieš tautos valią ar jos tęstinumą.

KREIPIMASIS – atkartodami ir pagerbdami prisiminimą apie BALTIJOS KELIĄ, šią rankų susikabinimo akciją pradėkime nuo KAUNO. Mano supratimu pasaulio žiniasklaidai parodysime, kad Vilniuje kažkas yra nesuderinama su Tauta. Parodykime savo tautos dvasios tvirtumą taikiu būdu. Šį savo plakatą dovanoju būtent Jums, kurie suprato, kad tai ne tas kelias vedantis į savos tautos laisvę.

Kaunietis, dailininkas Tautvilas Rinkevičius

Baltijos kelias - 2019