Paul Christie: Ukrainos įvykiai – būdas išsaugoti dolerį

2014, 31 liepos, 10:32 | kategorija Ideologija | 13 komentarų | peržiūrų 1 165 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

sarmatas.lt pateikia skaitytojų dėmesiui ištrauką iš N. Michalkovo TV laidos „Besogon“, kurioje buvo paviešintas žemiau pateiktas, Kolumbijos universiteto „Institute for Global Perspectives“ vykdomojo direktoriaus, filosofijos mokslų daktaro Paul Christie interviu, duotas Vokietijoje, Bremene, Jurijui Kubasovui, paaiškinantis dabartinių įvykių Ukrainoje potekstę ir kuo tai gresia Rusijai, o nepavykus žemiau aprašytam JAV planui – ekonomine katastrofa didelei pasaulio daliai prie kurios priskiriama ir Lietuva. Mes paieškojome internete daugiau žinių šia tema ir radome ją gana plačiai aptarinėjamą. Tad tikimės, jog ji sudomins ir jus.
redakcija

J.K. Klausimas:
Daktare Kristi, paskutinių mėnesių įvykiai Ukrainoje Rusijos skaitytojams kelia daug klausimų – žmonės bando suprasti, kas vyksta, tačiau negali paaiškinti įvykių logikos. Kodėl naujoji Ukrainos valdžia savo šalies gyventojų atžvilgiu elgiasi būtent taip, o ne kitaip? Kodėl Europos Sąjunga visomis išgalėmis stengiasi atplėšti Ukrainą nuo Rusijos? Kodėl Jungtinės Valstijos naudoja tokią priešišką Rusijai politiką? Į šiuos bei kitus klausimus dažnai negali atsakyti ne tik eiliniai žmonės, bet ir specialistai. Ar negalėtumėte Jūs, gerbiamas profesoriau, šiek tiek paaiškinti situacijos?

paveikslėlisAtsakymas:
Norint atsakyti į bet kokį politinį klausimą, reikia visada naudoti paprastą būdą, žinomą dar nuo senovės Romos laikų, užduodant klausimą: kam tai naudinga? Kam iš pasaulinių žaidėjų naudinga ši situacija, susidariusi Ukrainoje? Kas iš jų tiesiogiai suinteresuotas konkrečiu šios problemos sprendimu, tas ir yra pagrindinis įvykių užsakovas.

O pagrindinė pasaulinė šių dienų problema yra finansinių klausimų, atsiradusių dėl greito JAV ekonomikos augimo per paskutinius tris dešimtmečius, sprendimas. 17 trilijonų dolerių valstybės skola, kaip Damoklo kardas kabo virš Amerikos ekonomikos ir veda link globalios krizės. Jei Amerika, laisvindamasi iš skolų, devalvuotų dolerį (jei nerastų kito sprendimo, kaip išlipti iš skolų duobės) – visas pasaulis nugrimztų į gilią ekonominę krizę, kadangi doleris yra pasaulinė rezervinė valiuta su kuria susieta visa pasaulio gamyba.

Vartojimo sumažėjimas įvairiose valstybėse taps pačiu svarbiausiu politinių permainų faktoriumi, kai pinigų stygius ir badas įtakos turto perskirstymą ir politines permainas. Ginklavimosi, neapykantos, nesupratimo ir neišspręstų ginčų pasaulyje, gali kilti pasaulinis karas dėl įtakos sferų perdalijimo. Tokio scenarijaus neišvengtų jokia valstybė, tame tarpe ir Amerika.

Klausimas:
Tokiu atveju JAV būtina greitai rasti išeitį iš šios sudėtingos padėties, kaip manote?

Atsakymas:
Visiškai teisingai. Buvo pasiūlyti įdomūs sprendimo būdai, kuriuos pasistengsiu išdėstyti. Tam, kad išspręstumėme JAV finansines problemas, turėtume imtis ekstraordinarinių veiksmų, kuriuos galime lyginti su pasauliniais kataklizmais. Tačiau tie kataklizmai turėtų būti tokie, kad neturėtų griaunamo poveikio pačioms Jungtinėms Valstijoms bei jų sąjungininkams. Reikia veikti taip, kad išsispręstų skolų problema ir nebūtų sukeltos pasaulinės skerdynės, kuriose lengvai galima ir patiems nukentėti.  Realizuoti galimybę padengti skolas be didelio šalies gyventojų pragyvenimo lygio nuosmukio įmanoma tik kitų šalių sąskaita, kad ir kaip ciniškai tai skambėtų. Reikia rasti tą, kuriam padedant Amerika išspręstų savo finansines problemas. Ir toks sprendimas buvo rastas – pati istorija duoda tokį šansą.

Klausimas:
Ir kaip tai galima padaryti?

Atsakymas:
Kad atsikratytų skolų, Jungtinėms Valstijoms reikia naujų rinkų, kurių dydis atitiktų amerikietiškąją. Vienintelė tokia rinka šiuo metu yra Europa. Todėl reikia rasti būdą, kad atverti Europos rinką JAV. Štai su šiuo projektu mes jau daugelį metų ir dirbame.

Klausimas:
Bet juk Europos ekonomika ir taip tampriai susijusi su JAV ekonomika.

Atsakymas:
Žinoma. Tačiau bendradarbiavimo lygį būtina daryti dar glaudesnį. Kalbame apie tai, kad šios dvi ekonomikos tiesiog susilietų į vieną, papildydama viena kitą.

Klausimas:
O kaip bus su Europos priklausomybe nuo įvairių šalių energijos išteklių, visų pirma nuo Rusijos?

Atsakymas:
Europoje būtina sudaryti tokias sąlygas, kad europiečiai patys atsisakytų energetinio bendradarbiavimo su Rusija bei kitais energijos išteklių tiekėjais, ir susietų savo ekonominį interesą su iš JAV importuojamais energijos šaltiniais.

Klausimas:
Juk tokie žingsniai yra labai nenaudingi Europos ekonomikai?

Atsakymas:
Teisingai. Tačiau kaip kitaip galime išspręsti dviejų stambiausių pasaulio ekonomikų problemas taikiu būdu? Jungtinės Valstijos visada padėjo Europai. Mes padėjome Europai atsigauti po Antrojo pasaulinio karo, o dabar Europa, atsidėkodama Jungtinėms Valstijoms už savo klestėjimo dešimtmečius, privalo dalyvauti Amerikos ekonomikos atstatyme. Kas kaltas, kad aplinkybės taip susiklostė, jog dabar Europos pagalba reikalinga Jungtinėms Valstijoms?

Klausimas:
Gerai. O ką į tai sakys Rusija?

Atsakymas:
Rusijos likimas – jos rankose. Kiekvienas išgyvena kaip sugeba, ir Rusija, suprantama, nukentės dėl nutrauktų santykių su Europa, tačiau tų nuostolių dydis priklausys nuo pačios Rusijos. Rusija šiandien yra atsidūrusi nepavydėtinoje padėtyje – jai tenka spręsti pavojingus ir iš principo neišsprendžiamus klausimus. Kokių žingsnių rusai besiimtų, jie bus ne į naudą, kadangi jokie sprendimai jau nebegali pakeisti susidariusios situacijos.

Klausimas:
Tai yra, Vakarai nenori atiduoti Ukrainos Rusijai?

Atsakymas:
O prie ko čia Ukraina? Liks Ukraina pasaulio žemėlapyje kaip vieninga valstybė ar susiskaldys – tai neturi absoliučiai jokios įtakos pagrindinės problemos sprendimui. Svarbiausia Ukrainos įvykių užduotis – sukiršinti Europą su Rusija taip, kad europiečiai patys atsisakytų bendradarbiauti su Rusija ir perorientuotų savo ekonomiką bendradarbiavimui su JAV. Svarbiausias tikslas – kiek įmanoma tampriau susieti Europos ir JAV ekonomikas, o kas tuo metu vyks Ukrainoje, niekam neįdomu.

Klausimas:
Kodėl tada pasaulinės ekonomikos išėjimo iš Amerikos valiutos defolto situacijos problemos sprendimui buvo pasirinkta būtent Ukraina?

Atsakymas:
Tai paprasta. Juk būtent per Ukrainą eina energijos tiekimas iš Rusijos į Europą. Teisingai? Jei Ukrainoje sukeliamas valdomas chaosas ir nutraukiamas energijos tiekimas iš Rusijos, tai Europa stūgaus iš nepasitenkinimo. Jai beliks tik kaltinti Rusiją nenuolaidumu ir agresyvumu, todėl Europai teks nutraukti ekonominį bendradarbiavimą su Rusija ir persiorientuoti į energijos išteklių tiekimą iš JAV. Tada mes, su savo skalūnų dujomis vėl tapsime Europos geradariais, savotiška energetine burtų lazdele. Sutinku, kad energijos tiekimo iš Rusijos atsisakymas Europai sukels aibes ekonominių bei socialinių problemų, tačiau kas sakė, kad Europa neturi mokėti už metus, praleistus po amerikietiško atominio skėčio apsauga? Tegul europiečiai taip pat sudalyvauja Laisvo pasaulio išsaugojime. Pagaliau, reikia, kad tie 500 milijardų dolerių, kurie sudaro Rusijos ir Europos prekinę apyvartą, taptų Amerikos ir Europos prekine apyvarta. Taip mums atsirastų reali galimybė atsiskaityti su skolintojais bei išsaugoti dolerį, kaip pasaulinę valiutą.

Klausimas:
Kai kurie stebėtojai, bandydami nuspėti įvykių logiką, dažnai pakliūna į akligatvį, bandydami suprasti naujos Kijevo valdžios veiksmus. Taip pat žmonės nesupranta ir kai kurių JAV žingsnių, kurių jos imasi konflikto sureguliavimui.

Atsakymas:
Jungtinės Valstijos siekia išskirtinai savo tikslo – išsaugoti pasaulinę valiutinę sistemą, paremtą doleriu. Į visus įvykius Ukrainoje reikia žiūrėti tik iš tokios pozicijos. Pavyzdžiui, vasario 21 d. sutartis, kai Ukrainos opozicijos lyderiai kartu su Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos atstovais, su prezidentu Janukovičiumi susitarė apie priešlaikinius Ukrainos prezidento rinkimus, iš anksto buvo pasmerkta. Kodėl? Ogi todėl, kad, jei sutarties sąlygos būtų įvykdytos, konfliktas Ukrainoje būtų ėmęs rimti ir tada apie jokį ekonominių santykių tarp Rusijos ir Europos nutraukimą nebūtų nė kalbos. Todėl reikėjo grubiai pažeisti susitarimą, kas ir buvo atlikta. Tiek Rusija, tiek ir Europa turėjo tapti naujos Ukrainos valdžios nenuspėjamumo ir nelogiškų veiksmų įkaitėmis. Įvykiai Ukrainoje dar tik įsibėgėja, todėl taikos ten laukti neverta. Nerami Ukraina turi tapti neįveikiamu barjeru tarp Rusijos ir Europos. Supraskite – norint nutraukti ekonominius Rusijos ir Europos santykius, reikia taip išgąsdinti europiečius Rusijos grėsme, kad jie patys panorėtų tai padaryti. Reikia iš pat šaknų pakeisti Europos visuomenės nuomonę apie bendradarbiavimą su Rusija. Reikia visaip pabrėžti Rusijos agresyvius ir nenuspėjamus veiksmus bei provokuoti ją Ukrainos konflikto eskalavimui. MIP turi nuolat kalbėti apie įtampos Ukrainoje didėjimą ir rusų žiaurumą tiek, kad Europa pribręstų santykių nutraukimui.

Klausimas:
O kas, jei Europa nesutiks su tokiu scenarijumi ir nenorės nutraukti santykių su Rusija?

Atsakymas:
Tokio dalyko neįmanoma net įsivaizduoti. Europa yra per daug priklausoma nuo JAV politine, ekonomine bei karine prasme. Be dalyvavimo NATO bloke yra dar ir moralinė pareiga Amerikai, kuri kažkada išgelbėjo ją nuo totalitarizmo ir sudarė sąlygas pasiturinčiam egzistavimui. Rusija, suprantama, nebus visiškai išstumta iš pasaulio bendrijos, tačiau tik tuo atveju, jei ji nesistengs sukliudyti Amerikai išspręsti savo finansinių problemų. Rusijai teks likti vienai su savo gamtiniais resursais, o jei ji užsispyrusi stengsis atstatyti savo rusišką hegemoniją, tada jos atžvilgiu bus panaudota izoliuojanti politika bei skatinami demokratiniai procesai Rusijos viduje. Kinija kažkiek gali padėti Rusijai, tačiau ji nenorės bendradarbiauti kažkaip išskirtinai, atkreipdama į save dėmesį, nes bijos prarasti susivienijusią Europos ir Amerikos rinką. Taigi, Rusija turi rinktis, arba ji progresyviai vystosi ir kartu su visais dalyvauja šiuolaikinio pasaulio krizės suvaldyme, arba tampa marginalu, pasmerktu amžiams likti atsilikėliu, kaip tas riteris, saugantis savo jau niekam nebereikalingus gamtos turtus.

Jurijaus Kubasovo (interviu autoriaus) komentaras:

Belieka padaryti išvadas ir apibendrinti.
1. Amerika Ukrainoje veikia vedama savų interesų, siekdama sukurti tokią situaciją Europoje, kuri leis nugalėti dabartinę finansinę krizę bei likti pasaulinės ekonomikos lydere, išsaugodama dolerį kaip pasaulinę valiutą.

2. Amerika nėra nusistačiusi prieš Rusiją konkrečiai, jos siekis pragmatiškas – sukelti tokį chaosą Ukrainoje, kuris energijos tiekimą iš Rusijos į Europą padarytų neįmanomu.

3. Amerikos veiksmų Ukrainoje tikslas – nutraukti ekonominį Europos ir Rusijos bendradarbiavimą ir priversti europiečius visiškai persiorientuoti į JAV rinką.

Jei įvykiai Ukrainoje vystysis pagal Amerikos planą, tai greitu laiku Rusija susidurs su labai rimtomis ekonominėmis problemomis. Neišvengiamai sumažės ekonominis bendradarbiavimas su Europa bei kitomis šalimis, kuriose stipri JAV įtaka.

Bendradarbiavimo mažėjimas sukels gamybos apimčių mažėjimą su visomis iš tokios situacijos kylančiomis pasekmėmis. Todėl Rusijai reikės didinti vidaus rinkos apimtis bei didinti bendradarbiavimą su nepriklausomomis nuo JAV šalimis. O svarbiausia – Rusijai reikalinga skubiai sukurti savo vystymosi ideologiją, paaiškinsiančią Rusijos gyventojams, kodėl jiems būtina iškęsti ekonominį nuosmukį, siekiant kovoti su JAV politika, o ne tiesiog nusiginkluoti. Tokios ideologijos Rusija iki šiol neturi.

O juk tik ji gali suteikti žmonėms tikėjimo savo teisumu, kuris leistų jiems ne tik atlaikyti bręstančią kovą, nugalėti sunkumus, bet ir sukurti stiprią ir klestinčią valstybę. Be tokios ideologijos Rusija paprasčiausiai neatsilaikys. Kai tik šalyje kils ekonominiai sunkumai, visi Rusijos liberalai, suprantama, viskuo apkaltins Putino režimą ir ims stipriai siūbuoti valtį, vykdydami Amerikos užsakymą. Prasidės negailestinga kova dėl Rusijos protų, kurioje laimės stipriausias. Jei tuo stipriausiu bus liberalizmas – Rusija bus pasmerkta žlugimui ir sunaikinimui, nepadės nei ginklai, nei resursai. Todėl greitas rusiškos ideologijos sukūrimas – ne taktikos, o išlikimo klausimas.

Medžiagą parengė:  Darius Dimbelis

anglų kalba: mmmglobal.org

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 13

 1. Stebėtojas says:

  Kur įrodymai, kad $ norima išsaugoti?
  FED, IMF veiksmai rodo ką kitą.
  $ žlugimas jų šeimininkams naudingas.
  Visiems likusiems, mus įskaitant, bus riesta.
  O va proga viską suversti išorės priešams sukuriama puiki.
  Žmonių dėmesys atitraukiamas, kariai lieja savo ir civilių kraują, elitas toliau turtėja.

 2. Kestutis says:

  Nu va… politika ir zmogiskumas, visai skirtingi dalykai…..

 3. PP says:

  Šeimininkams taip, bet Vakarams – ne. Ir visam pasauliui tai gali baigtis labai blogai. Tai nereiškia, kad esama sistema gera. Ji labai bloga. Tik šeimininkai pasiryžę kietam nusileidimui.

 4. tik pastebėjimas says:

  Europa nieko neskolinga Amerikai, nes tiek per pirmą, tiek per antrą pasaulinį Europą griovė ta pati Amerika, o paskui matai geručiai atstatinėjo, o tai buvo tik kova dėl rinkų savo pinigui doleriui. Štai, kodėl kilo WW1, nes susivienijo Vokietija iš vokiškų žemių į galingą imperiją ir pradėjo reikalaut savo dalies į pasaulines rinkas, o viskas jau pasidalinta, tai kas norės atiduot savo gabalą?, aišku Vokietija jį išsikovos ir taip amerikonai, britai praras dalį pinigų, tuo pačiu stipriai iškilo carinė Rusija, vėl konkurentas, na tai geriausia konkurentus suvest kaktomis !, tą ir padarė amerikonai per WW1, plius galutiniam Rusijos sunaikinimui nusiuntė Leniną ir Trockį(„Levas Trockis. Pasaulinės revoliucijos paslaptis“) ir tos šalys išsidaužė tarpusavį, išdaužė ir visą Europą(vėl konkurentę dėl rinkų), bet Europa atsigavo, rusai, vokiečiai atsigavo ir vėl juos suvedė kaktomis per WW2, tam samdė Hitlerį, o tarp komunistų jau irgi turėjo užtektinai savo žmonių.

 5. To Tik Pastebejimui says:

  Jusu komentaras yra vienas is geriausiu ir aiskiausiu viso 20 amziaus politines situacijos Europoje apibudinimas. Ir Jus esate visiskas teisus – Europa JAV nicnieko neskolinga, isties tai JAV prasigyveno per Europos rinkas ir Marsalo plana, kai uz skolintus dolerius europieciai pirkdavo tik JAV prekes, o paskui ir skolas juk reikejo grazinti, labai aciu uz „isgelbejima“. Tokiu pat budu galima sakyti, kad skandinaviski bankai gelbsti lietuvius, juk be ju tie nabagai neturetu „savo“ busto. Kada Europos vadovai prades elgtis atitinkamai tiems faktams?

 6. Gediminas says:

  Visų pirma Labas Buvo įdomu paskaityti jūsų mintis. Bet kyla daug klausimų.Dėl ko Europai turi rupėti Amerikos skolos.Juk yra daug protingų Europiečių žmoniu kurie seniau bijojo prasižioti apie Ameriką o dabar jau nusibodo bijoti ir atėjo laikas tiesai.Atmerkite akis ir pažiurėkite kokia demokratija neša DEMOKRATIŠKIAUSIA AMERIKA. Ko niekas nekalba kaip jie tikrus Amerikosšeimininkus žudė, nuodijo.Ir iki šios dienos tai vyksta.Kaip išnaudojo Afrikos gyventojus vergovei ir iki 1954 metų vadinami spalvoti žmonės negalėjo eiti, sėdėti ten kur nėra tai parašyta ir aplamai neturėjo jokiu teisiu kaip ir po šiai dienai vyksta rasizmas. Kodėl kur tik Amerika ateina padėti ir atneša demokratija , toje šalyje po tokios demokratijos lieka krūvos nužudytų žmonių tarp kurių dauguma moterų ir vaikų. Negana to šalyje bedarbystė ir haosas.Japonams ant tiek primelavo kad jie galvoja ant jų atominęs bombas numetė rusai o ne jie. Jus ir patys suprantate kad tai turėjo įvykti ir įvyks kad Amerikos ekonomiką greitai žlugs. Turi ateiti galas aferistams kurie nori ant keliu paklubdyti visą pasaulį. Bet greit pabaiga spauzdinamiem nieko neparemtus pinigus.Tuoj teks tas stakles sustabdyti, per daug kraujo per jas nutekėjo.Ačiu. 

 7. Stebėtojas says:

  Šeimininkams nei rytai, nei vakarai nerūpi.
  Jiems rūpi jie patys. Jų pasaulinė valdžia. Rytų ir vakarų priešprieša išgalvotas dalykas .

 8. Stebėtojas says:

  Kur įrodymai, kad šeimininkams rūpi vakarai? Vakarų ir rytų priešprieša yra šeimininkų prasimanymas akims dumti.

 9. Stebėtojas says:

  Koks skirtumas, kaip pasielgs kažkokie „vadovai“. Skirtumas, aišku, yra, tik galiu lažintis, kad pasielgs būtent priešingai, nei mes norim.
  Svarbu, kaip kiekvienas asmeniškai elgsis.
  Džiugina vienok, kad žmonės bunda ir pradeda matyti, kad visos problemos visuomenėje iš valdžių ir kyla.
  Įsivaizduokit, kad visos valdžios pasauly ėmė ir išnyko.
  Kiek truks visi karai pasaulyje?
  Problema ta, kad valdžią būti įgalina vergas sąmonėje- jis atkurs sau šeimininką.
  Mąstykim. Mokykimės. Kalbėkim. Net su tais, kurie visiškai priešiškai nusiteikę.
  Ypač su jais.

 10. PP says:

  Ar aš rašiau, kad šeimininkams rūpi Vakarai ar Rytai? Skaityk įdėmiau. Rytų ir Vakarų priešprieša yra reali, – ją ir kuria šeiminikai, siekdami savo tikslų. Nepaisant to, šeimininkai visko 100 proc. nekontroliuoja, todėl tiek Rytai, tiek ir Vakarai yra ne vien tik proceso objektai, bet ir subjektai.

 11. PP says:

  Utopijomis kliedi. Valdžios niekada neišnyks. Vienos keis kitas. Galima tik kalbėti, kiek viena ar kita valdžia labiau atitinka daugumos interesus.

 12. Ngvgmv says:

  Ir man nepanašu kad jav bandytų $ išgelbėti. Visų pirma jav net nebando skolų tvarkyti. Visam pasauly valstybės gauna pinigus iš mokesčių – jav mat nereikia, o europoj turbūt didžiausi pasauly. Kodėl europiečiams dabar reikia mestis, kai savi net nesimeta? Antra pateikti skaičiai dėl rusijos apyvartos europoj irgi neįtikina – net jei ir jav nustotų lysti į skolą ir pradėtų atidavinėt, kiek dešimtmečių tai užtruktų, kai skola jau dešimtim trilijonų skaičiuojama. Klausimas geras užduotas straipsnio pradžioj – kam tai naudinga? Bet reik galvot ne apie valstybes, o apie asmenis/šeimas, nes joms nusispjaut tiek ant jav, tiek ant rusų ar kitų. Todėl ir skursta ta pati jav, nes ją iš vidaus siurbia ir dar jos vardu „tvarką“ pasauly daro..

 13. saulius says:

  Zinot biciuliai.mumis niekas netiki.95%zmoniu akli.ir juokiasi is tokiu kalbu budami vergais

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top