Rasa Juknevičienė – ginklas, kuriuo bus išsprogdintas NATO

2018, 31 liepos, 1:01 | kategorija LPT | atsiliepimų (13) | peržiūrų 802 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Kazimiero Juraičio byla prieš Rasą Juknevičienę – ne dviejų asmenų byla. Ir ne byla tarp žurnalisto ir politikės. Tai – žurnalisto byla prieš tarptautinės teroristinės grupuotės Da Da narę, vieną iš šios teroristinės gaujos lyderių.

Šiek tiek chronologijos.

2014m. birželio 14 d. išleidome filmą „Suprasti Ukrainą“ – ten pirmą kartą parodėme kadrus, kaip Vytautas Landsbergis, tarptautinės teroristinės grupuotės Da Da dvasinis vadovas ir ideologas, kurstė Ukrainos ekstremistus nuversti teisėtą valdžią. Kaip visi žinome, po šio perversmo Ukraina prarado teritorinį vientisumą, buvo atplėštas Krymas.

2015m. kovo 19 d. 6 val. ryto visoje Lietuvoje įvykdytos masinės kratos, kuriose dalyvavo virš 50 policijos pareigūnų. Galutinis to rezultatas – realiomis bausmėmis nuteisti Žilvinas Razminas ir Olegas Titorenko. Formuluotė: „už pasisakymus prieš NATO ir euro įvedimą“. T.y. jie nubausti už amerikietiškų demokratinių vertybių taikymą realiame gyvenime.

VSD veiklos ataskaitoje už 2014m., skiltyje „Ekstremizmas ir Terorizmas“ pirmą kartą parodoma nuotrauka su Kazimiero Juraičio veidu. Pažymima, kad kelianti grėsmę organizacija „Mūsų gretos“ kuria dokumentinius filmus, laidas su Rolandu Paulausku „Naktigonės kitaip“ (tarp jų ir minėtas filmas „Suprasti Ukrainą“, pirmą kartą demaskuojantis tarptautinių Da Da teroristų  veiklą). Taigi pirmą kartą tarptautinius nusikaltėlius demaskuojantis žurnalistas ir jo kūrybiniai bendradarbiai įvardinami kaip grėsmė SAVO valstybei.

Kiekvienais metais VSD ataskaitose negausios opozicijos lyderiai įvardinami kaip grėsmė SAVO valstybei už tai, kad jie praktikoje įgyvendina amerikietiškąsias demokratines vertybes – žodžio ir nuomonės laisvę.

2018-03-26 VSD spaudos konferencijos metu Kazimieras Juraitis nuo PressJazz televizijos išdrįsta užduoti nesuderintą klausimą: „jeigu Rusija kelia tokią grėsmę Lietuvąi, kodėl apie tai per 30 metų nėra jokios informacijos internetinėje erdvėje?“

Aukščiausi šalies saugumo pareigūnai viešai atsako, jog „Lietuvai apie grėsmes informaciją suteikia sąjungininkai, ir kadangi jie tais sąjungininkais pasitiki, tai informacijos netikrina“!!! T.y. aukščiausi šalies saugumo pareigūnai viešai permeta atsakomybę NATO sąjungininkams!

Po šio klausimo Kazimieras Juraitis neįleidžiamas į Seimą, jam apie tai nepranešant. Amerikietiškų demokratinių vertybių taikymą realiame gyvenime, žodžio ir spaudos laisvę Vadovybės Apsaugos Departamentas įvardina kaip „destrukcinį elgesį“. Rasa Juknevičienė išrenkama NATO tarpparlamentinės asamblėjos Prezidente, t.y.  vadove organizacijos, kuri formaliai atsieta nuo NATO, tačiau kaip skelbiama Seimo tinklalapyje, „NATO reaguoja į visas šios organizacijos rekomendacijas ir rezoliucijas“.

Išvados: Rasa Juknevičienė 4 metus buvo krašto apsaugos ministrė, nuolatinė LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, ji turi didžiulę įtaką informacinių srautų perdavimui tiek į NATO, tiek į Lietuvą. Kadangi sąjungininkai reaguoja į informaciją iš Lietuvos, kuri pateikiama sufalsifikuota, tai ir atgalinę informaciją Lietuva gauna visiškai iškreiptą. Neįmanoma patikėti, kad solidžiausias pasaulyje NATO gynybinis blokas taip bukai meluotų Lietuvai apie neegzistuojančias Rusijos grėsmes Lietuvai, teiktų informaciją, apie kurią per 30 metų internete nėra jokios informacijos. Visiškas vakuumas!  Nulis!

O jeigu taip, tai koks Rasos Juknevičienės ir jau minėtos tarptautinės teroristinės grupuotės Da Da tikslas?

Atsakau: Lietuvoje sunaikinti amerikietiškąsias demokratines vertybes,sukompromituoti NATO aljansą. Jau minėtos tarptautinės teroristinės Da Da grupuotės, kurių aktyviausi nariai integravosi tiek į politines partijas, tiek į Seimą, tiek į vykdomąją valdžią, ir kurios viena lyderių yra Rasa Juknevičienė, tikslas – sukelti chaosą Rusijos pasienyje ir Pabaltijyje. Kadangi pati Rusija Lietuvai grėsmės nekelia, bus įvykdyta grubi provokacija, bandant primesti ją Rusijai.

Provokacija bus demaskuota, ir NATO pasaulio bendruomenės akyse pasirodys kaip akivaizdus agresorius. Pasaulio geopolitinio įtakų perdalijimo, Europos Sąjungos byrėjimo kontekste tas neišvengiamai padarys didelę įtaką NATO susilpninimui.

Rasa Juknevičienė, keldama buką rusofobinę isteriją ir į visas puses žarstydamasi „Kremliaus agentų“  etiketėmis, NATO blokui daro dar vieną milžinišką žalą. Remdamiesi jos Lietuvoje „legalizuota“ dezinformacija, politiniai vagys nebaudžiamai didina ginklavimąsi, kuris jokios įtakos realiam saugumui neturi, skurdina Lietuvos visuomenę ir taip dar labiau nuteikia ją prieš NATO ir amerikietiškas demokratines vertybes.

Rasa Juknevičienė yra tas ginklas, kuris Pabaltijyje sužlugdys NATO. Ideologiją, naikinančią amerikietiškas demokratines vertybes, Da Da grupuotei sukūrė TSRS marksizmo mokytojas profesorius Vytautas Landsbergis. O Kazimiero Juraičio byla prieš Rasą Juknevičienę – vienas iš epizodų

♦◊♦◊

Tęsinys:

2018 m. liepos 30 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, buvusio Seimo nario Audriaus Nako, žurnalisto Kazimiero Juraičio ir asociacijos „Taikos partija“ pirmininko Stanislav Ladinskij spaudos konferencijos Seime „Kodėl slepiama baudžiamoji byla Seimo narei Rasai Juknevičienei?“

2017 m. iškelta baudžiamoji byla Seimo narei Rasai Juknevičienei dėl 2017-09-21 d. Seimo plenarinio posėdžio metu ir per Seimo TV jos paskleisto šmeižto, kad žurnalistas Kazimieras Juraitis dirba Rusijos FSB.

Apklausus liudytoju K. Juraitį ir pripažinus jį nukentėjusiuoju, 2018-05-22 d. Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė Vita Gedvilienė, netikėtai šią baudžiamąją bylą nutraukė, net neapklaususi Seimo narės R. Juknevičienės. Prokurorė parašė, kad Lietuvos liaudies partija, anot 2015 m. VSD ir AOTD prie KAM “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“, dirba Kremliui. Tačiau K. Juraitis kreipėsi į teisėsaugą ne dėl šios parijos, o dėl jo apšmeižimo. Be to, šiame dokumente K. Juraitis net neįrašytas, o Lietuvos liaudies partija neiminima dirbanti Kremliui.

K. Juraičio skundą dėl baudžiamosios bylos nutraukimo atmetęs vyr. prokuroras Vytautas Jancevičius pasirėmė net neegzistuojančiu dokumentu – nenurodytų metų VSD ataskaita apie grėsmes nacionaliniam saugumui. VSD kasmet skelbia savo veiklos ataskaitas, jose K. Juraičio nemini, o kasmetinį „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ VSD skelbia drauge su AOTD prie KAM. Norisi tikėti, kad prokuroras V. Jancevičius tai supranta. Todėl pranešėjai klausia Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorų, kodėl šie negerbia savo profesijos? Laikas Seimo narei R. Juknevičienei pačiai išmokti pirmiau pagalvoti prieš kalbant viešai. Tačiau neapklausus šmeižtą viešai paskelbusios Seimo narės bent liudytoja, neįmanoma žinoti, kuo remiantis ji paskleidė šią informaciją apie K. Juraitį. Jei ikiteisminiame tyrime atsiranda nukentėjusysis, tai turi būti ir įtariamasis. Jei R. Juknevičienė nepažeidė įstatymų, tai kodėl K. Juraitis pripažintas nukentėjusiuoju? Kodėl K. Juraitis, apskundęs prokuroro V. Jancevičiaus nutarimą, ir patys prokurorai turi spėlioti, ką omenyje turėjo ši Seimo narė? Tai būtina buvo išsiaiškinti tyrimo metu. Prokurorai turėjo kreiptis į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį, kad šis kreiptųsi į Seimą dėl Seimo narės R. Juknevičienės neliečiamybės panaikinimo. Toks įstatymas. Kodėl jis negalioja R. Juknevičienės atveju?

Šiandien Vadovybės apsaugos departamento prie LR VRM (toliau – VAD) nurodymu Seimo kanceliarija ne tik neįleido į Seimą net šios spaudos konferencijos pranešėjų – Kazimiero Juraičio ir Stanislavo Ladinskio, bet ir skelbiant pranešimą apie šią spaudos konferenciją be Z. Vaišvilos žinios pranešėjus K. Juraitį ir St. Ladinskį pašalino iš šio pranešimo (www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=260111 ).

Po 2018-03-26 d. Seimo spaudos konferencijos, kurioje buvo pristatytas LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2017 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ ( https://www.youtube.com/watch?v=3VObCJ4865E ), VAD nurodymu Seimo kanceliarija nebeišrašo leidimų kai kuriems asmenims į Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijas Seime, VAD neįleidžia jų į Seimą. Signatarui Z. Vaišvilai paaiškinta, kad šie asmenys metams laiko (nuo 2018-04-24 d. iki 2019-04-24 d., t.y. iki Respublikos Prezidento rinkimų 2019 m. gegužės 12 d.) neįleidžiami į Seimą. Bandymų būdu paiaškėjo šie asmenys: Žilvinas Razminas, Kazimieras Juraitis ir Stanislav Ladinskij. Jiems apie tai net nepranešta. Tai vadinama prevencine priemone „dėl destruktyvaus elgesio rizikos tikimybės“.

Ž. Razmino neįleidimo į Seimą priežastis pranešėjai supranta – kad po 2018-01-03 d. signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencijos Seime Ž. Razminas dar ką nors viešai nepaskelbtų apie Vytauto Landsbergio užsakymus teroristiniams aktams ar bandyti 1993 m. įvykdyti ginkluotą valstybės perversmą.

Kad išsiaiškinti K. Juraičio ir S. Ladinskij neįleidimo į Seimą priežastis, signataras Z. Vaišvila kreipiasi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Vytautą Baką ir jo pavaduotoją Rasą Juknevičienę, ar šie komiteto vardu ar asmeniškai nesikreipė į VAD dėl šių asmenų neįleidimo į Seimą. 2018-03-26 d. Seimo spaudos konferencijoje, kurioje buvo pristatytas LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2017 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“, žurnalistui K. Juraičiui bandant pateikti klausimą, jam tai nebuvo leista padaryti. Salėje buvusi R. Juknevičienė pradėjo garsiai reikalauti, kad K. Juraitis būtų išvesdintas iš Seimo. Salėje buvę Z. Vaišvila ir S. Ladinskij R. Juknevičienės ir ją palaikiusio V. Bako paprašė netrukdyti spaudos konferencijos. Z. Vaišvila prašo šių dviejų Seimo narių paaiškinti, ar tai yra kerštas K. Juraičiui dėl to, kad Seimo narei R. Juknevičienei jo prašymu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, ir St. Ladinskij, kuris korektiškai šios Seimo narės paprašė netrukdyti K. Juraičiui pateikti klausimus?

Z. Vaišvila dėl šio žmogaus teisių pažeidimo kreipiasi į Seimo valdybą ir Žmogaus teisių bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetus, Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną, atkreipdamas dėmesį, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto 2018-07-26 d. paskelbtose Baigiamosiose pastabose dėl Lietuvos ketvirtosios periodinės ataskaitos ( https://tbinternet.ohchr.org/…/…/CCPR_C_LTU_CO_4_31863_E.pdf ) konstatuoti Lietuvos pažeidimai dėl asmenų ir organizacijų paskelbimo kasmetiniuose „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose“ dėl jų nuomonės reiškimo. JT EŽK nurodė, kad Lietuva neskelbia informacijos apie tokio veiksmo kriterijus ir procedūras, teisinį pagrindą. Lietuvai nurodyta nutraukti šiuos žmogaus teisių pažeidimus, nes asmenys turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę ir rinktis išraiškos priemones.

2018-03-26 d. Seimo spaudos konferencijoje pristatant LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2017 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, LR VSD vadovas Darius Jauniškis paskelbė, kad jam yra garbė pristatyti šį grėsmių vertinimą visuomenei. Pranešėjai mano, kad Lietuvai būtų garbė, jei tai padaręs D. Jauniškis pats atsistatydintų iš užimamų pareigų.

♦◊♦◊♦

 

Kurį kandidatą į Lietuvos prezidentus palikytumėte?

 • Zigmas Vaišvila (22%, balsų: 112 )
 • Arvydas Juozaitis (22%, balsų: 110 )
 • Nebalsuosiu nė už vieną (14%, balsų: 72 )
 • Rolandas Paksas (12%, balsų: 60 )
 • Vygaudas Ušackas (6%, balsų: 32 )
 • Visvalas Matijošaitis (5%, balsų: 27 )
 • Gitanas Nausėda (5%, balsų: 24 )
 • Ramūnas Karbauskis (4%, balsų: 22 )
 • Naglis Puteikis (4%, balsų: 19 )
 • Saulius Skvernelis (3%, balsų: 13 )
 • Aušra Maldeikienė (2%, balsų: 8 )
 • Žygimantas Pavilionis (1%, balsų: 7 )
 • Petras Auštrevičius (1%, balsų: 5 )

Viso balsavusių: 511
Pradėta - 2018-08-02 @ 14:15
Pabaiga - 2018-09-02 @ 14:15

Leidžiama ... Leidžiama ...

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 13

 1. saul says:

  Teroristines grupyuotes,Jukneviciene,Da Da,NATO demaskuotas,kaip pasaulinis agresorius,o rusija nepuola……nu joooo…..tokios makalynes ir tooookiu nesamoniu dar niekur nesu skaites.Po paskutinio Daunio straipsnio pagalvojau,jog sarmatas pradejo,is leto,sveikti.Matyt ….klydau

 2. anoniminis says:

  Tai demokratijos apraisku rezultatai.n

 3. gerulis says:

  Gi jos biznis Rusijoje byra į šukes, štai ir gieda rusas puola rusas puola ir tata tą patį rėkaudavo kol balsingesnis buvo rusas puola. Konservatoriai turi daug komercinės veiklos galit net pinigus laikyti gi į užklausas iš Europos ruso bankas tyli, kaip kažkada buvo Šveicarijos bankas, kol kamora neprišiukšlino šveicarui.

 4. gerulis says:

  Gi jos biznis Rusijoje byra į šukes, štai ir gieda rusas puola rusas puola ir tata tą patį rėkaudavo kol balsingesnis buvo rusas puola. Konservatoriai turi daug komercinės veiklos galit net pinigus laikyti gi į užklausas iš Europos ruso bankas tyli, kaip kažkada buvo Šveicarijos bankas, kol komora neprišiukšlino šveicarui.

 5. anoniminis says:

  Pirmyn, vergai nužemintieji,
  Išalkusi minia, pirmyn!
  Sukilkit, žmonės pavergtieji,
  Visi kovon išvien smarkyn!
  Pasaulį seną išardysim,
  Iš pačių pamatų ir tuo
  Naujai pasaulį atstatysim–
  Kas buvo nieks, tas bus viskuo.

  Tai jau yr paskutinė
  Sprendžiamoji kova
  Internacionale
  Žmonijos atgaiva

  Nei dievas, caras, nei galiūnas
  Mums išvadavimo neduos.
  Vaikai garbingosios komunos
  Save iš skurdo išvaduos.
  Kad nuverst jungą ranka tvirta
  Ir laisvę iškovot greičiau,
  Kalkime geležį, kol karšta,
  Ir pūskim dumples kuo smarkiau

  Tik mes, pasaulio darbininkai,
  Didžioji darbo armija,
  Tikrieji žemės šeimininkai
  O ne dykaduonių gauja
  Tiek daug mūs krauju tunkančiųjų,
  O trenk, perkūne, trenk smarkiau,–
  Kad susilaukt dienų giedrųjų,
  Kad saulė nušvistų skaisčiau

 6. anoniminis says:

  Pirmyn, vergai nužemintieji,
  Išalkusi minia, pirmyn!
  Sukilkit, žmonės pavergtieji,
  Visi kovon išvien smarkyn!
  Pasaulį seną išardysim,
  Iš pačių pamatų ir tuo
  Naujai pasaulį atstatysim–
  Kas buvo nieks, tas bus viskuo.

  Tai jau yr paskutinė
  Sprendžiamoji kova
  Internacionale
  Žmonijos atgaiva

  Nei dievas, caras, nei galiūnas
  Mums išvadavimo neduos.
  Vaikai garbingosios komunos
  Save iš skurdo išvaduos.
  Kad nuverst jungą ranka tvirta
  Ir laisvę iškovot greičiau,
  Kalkime geležį, kol karšta,
  Ir pūskim dumples kuo smarkiau

  Tik mes, pasaulio darbininkai,
  Didžioji darbo armija,
  Tikrieji žemės šeimininkai
  O ne dykaduonių gauja
  Tiek daug mūs krauju tunkančiųjų,
  O trenk, perkūne, trenk smarkiau,–
  Kad susilaukt dienų giedrųjų,
  Kad saulė nušvistų skaisčiau

 7. saul says:

  Ir tikrai,kad klydau DDDDDDD

 8. Algirdas says:

  Galvoju ponia Rasa Juknevičienė kuo greičiau turi trauktis į rusiją, pagal parašyta straipsnį jos nusikaltimai labai dideli.

 9. luas says:

  Saul, jei ieškai alternatyvios informacijos tai priimk ją. O jei nori pamaloninti save tuo ką rašo masiniai nuomonių ir paskalų skleidėjai tai ne ten apsilankei. Pagal tavo lansbergizmo ligos sunkumo lygį panašu, kad tavo vieta delfi komentaruose ir FB algio greitai draugų gretose.
  Sėkmės rasti savo vietą po saule.

 10. Vytas says:

  Nieko naujo Lietuvos valdžioje: kas ne su valdžia, tas valstybės priešas, vatnikas, runkelis… O juk dar senovėje protingas žmogus pasakė: “ Valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja.“ Manau, kad Lietuva šiuo momentu pilnai atitinką šią nuostatą.

 11. saul says:

  internacionalas-alternatyvi informacija ??? Matyt,pats gydeisi pas sena geeeeeera dartara. 50 metu lietuva buvo gydoma panasiu daktaru.Pasirodo,kad tai buvo altruizmas.DDDDD

 12. luas says:

  Saul, alternatyvi informacija straisnyje (jei per žioplas susigaudyti) ir šis portalas skirtas alternatyviai informacijai.
  Kas dėl internacionalo, leisk paklausti ar žmonių kova už savo teises yra blogai?
  Ir dar šiek tiek alternatyvios informacijos tau:
  kulgrinda.blogspot.com/2018/06/visa-tiesa-apie-kuba.html
  Kad praplėstum akiratį ir žinotum faktus.

 13. Arvydas says:

  MASINIŲ ŽUDYNIŲ KANIUKŲ KAIME 75 METINĖS. Šiais metais sukanka 75 metai (1944.01.29), kai Kremliaus teroristai sudegino Kaniūkų kaimą, nužudė 36 gyventojus, daug sužeistų .Lietuvos KANIŪKŲ kaimo gyventojų žudikų (1944.01.29) „naikintojų“ kremlinės gaujos pavardės yra žinomos (visi žydai). Skandalingas, gėdingas faktas – Lietuvos prezidentė suklydo, įteikė gaujos narei, lietuvšaudei Fania Jocheles – Brancovskajai (Izraelis) ordiną už lietuvių žudymą.
  Lemtinga, neatleistina klaida slėpti ir neįvardinti Kremlinių genocido organizatorių ir vykdytojų žydų tautybę. Lietuvių tautos genocido faktų viešinimą klastingieji zingeriai, zurofai vadina „antisemitizmu“, tuo visiškai „nuginkluodami, drebinantį kinkas, žydšaudį lietuvį“.Ant kremlinio žmogžudžio diktatoriaus Stalino motinos kapo pastatyta žydų ritualinių apeigų taurė KIDDUŠ. Kremliaus komisarai ( 80 proc. žydai) 1917 metais užgrobė valdžią Rusijoje, nužudė 200 tūkstančių stačiatikių dvasininkų, 1932-1933 metais, karinės akcijos HOLODOMOR metu, Kremliaus komisarai numarino badu 11 milijonų ukrainiečių.. Po 1945 metų Lietuvoje sunaikinta apie milijonas lietuvių, t, y. apie 30 proc. tautos. NKVD-KGB „tarnavo“ apie 50 proc. žydų tautybės nusikaltėlių. Dėmesio: Lietuvių tautos genocido faktų viešinimas nereiškia konfrontacijos su Holokaustą patyrusiais žydais. Antilietuvizmas – lietuvių tautos genocido faktų slėpimas.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top