Šiaudadūšių Respublika, kurioje tulžinių valatkų talentas vertinamas labiau nei J.Marcinkevičius eilės, nekalbant jau apie kolaborantę partškolos lektorę

2018, 16 liepos, 1:01 | kategorija LPT | 16 komentarų | peržiūrų 705 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Artūras Račas

Netyčia išėjo…

Googlinau ir radau tekstą, kurį rašiau prieš porą metų, Ne čia. Bet tekstas man patiko. Nepaisant to, kad aš pats jį rašiau.

Jis apie mane ir mus. Apie mūsų menkumą, drąsos stoką, veidmainystę, aviškumą ir nesugebėjimą turėti savo poziciją, jei ji prieštarauja monikų ir partškolos lektorių skelbiamoms tiesoms.

Skaičiau tą tekstą ir nieko nesinorėjo taisyti. Nes viskas taip ir yra, Ir monikos bei grybauskaitės vis dar neleidžia laisvai mąstyti daugumai mano bendrapiliečių. Kaip ateistas galiu pasakyti: „Atleisk jiems Dive, jie nežino, ką daro“.

O tektas buvo toks:

Ša, kolaborantai!

Kai mokiausi mokykloje, skaičiau J.Marcinkevičiaus “Pušis, kuri juokėsi”. Spėju, kad skaitė visi mano amžininkai, nes ta knyga, jei gerai pamenu, buvo privalomų perskaityti sąraše.

Tačiau ateistu šiandien esu ne dėl J. Marcinkevičiaus knygos, o asmeniniu pasirinkimu. Teneužpyksta tikintieji, tačiau religija man visada atrodė kvailas dalykas ir silpnųjų bei šiaudadūšių prieglauda. Tų, kurie tiki, kad visos jų padarytos niekšybės gali būti atleistos sukalbėjus dešimt „Tėve mūsų“ ar septyniolika „Sveika Marijų“ ir kurie, nė piršto nepakrutindami dėl savo gerovės mano, kad tikrasis gyvenimas prasidės, kai juos užkas.

Todėl matuoti J.Marcinkevičiaus patriotizmą ir kolaboravimo su sovietine valdžia lygį per santykį su religija ar ateizmu, kaip tai siūlo daryti N. Putinaitė, man taip pat atrodo kvaila ir nenuoširdu. Nors gal geresnis apibūdinimas būtų – veidmainiška.

Pirmiausia, todėl, kad kolaborantais iš esmės buvo didžioji sovietinės Lietuvos gyventojų dalis. Tikrųjų disidentų – tokių, kaip Antanas Terleckas, Nijolė Sadūnaitė ar Viktoras Petkus buvo gal keli šimtai. Beje, tarp kunigų nedaug buvo tokių kaip Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius. Daugiau tikriausiai buvo tų, kurie rašė ataskaitas KGB. Dauguma kitų sovietinės Lietuvos piliečių tiesiog prisitaikė prie okupacinės valdžios nustatytų taisyklių ir stengėsi išgyventi.

Kaip, beje, ir pati N.Putinaitė, kuri viename savo komentarų prisipažino buvusi ir spaliuke ir komjaunuole (tikriausiai, ir pioniere). Ji tai paaiškina labai paprastai: “Tais laikais, kai stojau į šias organizacijas, buvo įsivyravęs brandus brežnevizmas, ir daugelis į tai žiūrėjo kaip į rutiną.”

N. Putinaitė sako: „Sunku spręsti, kur gyvenimas būtų nuvedęs, jei ši tvarka nebūtų žlugusi. Tačiau žlugimas tiesiogine prasme atvėrė akis ir parodė tą melą, kuriuo visi buvo maitinami. Nepriklausomybė radikaliai pakeitė ne vien mano, bet ir mano kartos gyvenimą, išpūtė miglas ir padėjo suprasti, kokia trapi riba tarp tiesos, manipuliacijų ja ir melagystės.“

Labai juokinga ir kartu labai graudu. Nes didesnės veidmainystės nelabai ir sugalvosi, nes sunku patikėti, kad iki 18 metų N.Putinaitė nieko nebuvo girdėjusi apie Nepriklausomą Lietuvą, jos okupaciją, trėmimus, KGB ir Komunistų partijos skleidžiamą melą. Net ir Tauragėje, iš kur N.Putinaitė kilusi, turėjo būti žmonių, kurie apie tai žinojo ir galėjo “atverti akis” N.Putinaitei, jei ji būtų norėjusi atsimerkti.

Nepagalvokite, kad aš N.Putinaitę kaip nors smerkiu. Anaiptol.

Aš buvau toks pat kaip ji. Kolaboravau. Buvau spaliukas. Po to sugalvojau nebūti pionieriumi: tokių mūsų klasėje buvo trys, tačiau tik viena mergina – Zita – tokį sprendimą priėmė iš idėjos nes buvo religinga. Visi trys buvome ujami iki pat to laiko, kai, kaip sako N.Putinaitė, pagal rutiną, visi turėjo tapti komjaunuoliais. Zita į komjaunimą nestojo, o aš komjaunuoliu tapau, nes mokyklos direktorius man “atvėre akis” ir paaiškino, kad be komjaunuolio ženklelio Universitetą matysiu kaip savo ausis.

Bet grįžkime prie J.Marcinkevičiaus, kurį N.Putinaitė vadina „lakmusu, kuris rodo mūsų santykį su sovietine praeitimi“. Neaptarinėsiu čia gerbiamos filosofės įžvalgų apie tai, kad poema Mindaugas yra „tautiškumo ir patriotiškumo surogatas“, nes aptardamas N. Putinaitės kompetenciją poezijos srityje, tikriausiai neišsiversčiau be necenzūrinės leksikos, kuri nūnai tapo labai madinga, o aš vis dar esu mados konservatorius ir mano šeimoje ši rusų kultūros dalis nebuvo laikoma geriausia.

Tačiau pakalbėkime apie tai, kodėl J.Marcinkevičius N.Putinaitę, kaip ji pati sako, „nuvilia“. Filosofė klausia: „Ar kas nors yra girdėjęs, kad Marcinkevičius kur nors būtų užsiminęs, kad tarybinė tvarka buvusi statoma ant melo, ir kad jis prisidėjęs prie jos statybos, net jei padaręs ir gerų darbų ar parašęs gerų eilėraščių, poemų, kad ir „Grybų karą“?.”

Tai yra esminis klausimas. Pirmiausia, žinoma, į jį turėtų atsakyti pati N.Putinaitė, pabandydama rasti atsakymą, kodėl iki Nepriklausomybės paskelbimo jos akys buvo užsivėrusios ir kodėl ji mokykloje skaitė „Pušį, kuri juokėsi“ ir deklamavo eilėraščius apie Leniną (juk tikrai deklamavo, kaip ir absoliuti dauguma mūsų anais laikais). Ar ji pati viešai kada nors užsiminė apie tai, kas ją skatino tai daryti? Kas ją asmeniškai vertė prisidėti prie to melo statybų, net jei ji nebuvo padariusi jokių gerų darbų, išskyrus tai, kad buvo spaliuke ir komjaunuole?

Tačiau tai esminis klausimas ne tik gerbiamai filosofei. Tai esminis klausimas didžiajai daugumai mūsų, gimusių iki, tarkim, 1971 metų, kada pasaulį išvydo užmerktos N.Putinaitės akys. Ir jis skamba taip: ar mes sau pripažinome, kad buvome koloborantais, nes neturėjome drąsos aktyviai priešintis okupacijai?

Kol neatsakysime sau į šį klausimą, visi bandymai suvesti sąskaitas su sovietine praeitimi tebus bandymas apgauti save. Savotiška išpažintis ir „Tėve mūsų“ tikintis, kad tai atpirks mūsų padarytas niekšybes. Kaip ir N.Putinaitės bandymas primesti J.Marcinkevičiui kolaboravimą ir patriotizmo stoką yra jos „Sveika Marija“ po išpažinties apie “neatsimerkusias akis” ir melą, kurio ji nematė.

Tikrovė yra tokia, kad sovietinė praeitis nedingsta nukėlus skulptūras nuo Žaliojo tilto. Mes nesugebėjome užbraukti brūkšnio tada, 1990-aisiais, ir tikriausiai jau laikas būtų su tuo susitaikyti.

N. Putinaitė sako, kad „siekiant iš praeities išsivaduoti, dabartinis santykis su praeitimi, net su savo asmenine praeitimi, yra esminis.“ Jai lengva, nes ji neturi asmeninio santykio su praeitimi – ji praeityje buvo užsimerkusi ir praregėjo tik tada, kai jau buvo leista matyti.

Tačiau N.Putinaitė yra nereikšminga smulkmė, jei kalbame apie praeities santykį su dabartimi.

Du dabartinės Vyriausybės ministrai – Juozas Bernatonis ir Linas Linkevičius – priešingai, nei N. Putinaitė, komjaunuoliais tapo ne dėl rutinos. Sovietmečiu jie kolaboravo sąmoningai ir naudojosi Komunistų partijos jaunimo struktūra karjerai daryti. Velionis prezidentas Algirdas Brazauskas buvo okupacinės valdžios pagrindinis statytinis Lietuvoje. Jo partijos kolega Gediminas Kirkilas aktyviai darbavosi tos okupacinės valdžios struktūrose.

Žiniasklaidos atstovai, šiandien mirgantys interneto portaluose ir televizijose sėmėsi marksizmo-leninizmo išminties tuometiniame Leningrade, dėstė marksizmo filosofiją sovietmečio Lietuvos aukštosiose mokyklose. Dirbo sovietinės Lietuvos radijo užsieniui redakcijoje. Nei vieni, nei kiti be aktyvaus ir – kas dar svarbiau – sąmoningo kolaboravimo su okupacinėmis struktūromis, to niekaip nebūtų pasiekę.

Paradoksas, bet N.Putinaitės knygą pristatinėjęs šiandien visų gerbiamas publicistas ir Nepriklausomybės Akto signataras Rimvydas Valatka savo žurnalisto karjerą pradėjo kaip laikraščio „Tarybinis pedagogas“ redaktorius, karjerą tęsė, kaip „Tiesos“ korespondentas. Būtų įdomu išgirsti N. Putinaitės nuomonę, ar J. Marcinkevičius buvo didesnis kolaborantas ir mažesnis patriotas nei R. Valatka.

Bet kaip ir sakiau, aš jiems visiems neturiu priekaištų. Nes aš buvau toks pat. Tik man niekas nesiūlė dirbti VLKJS instruktoriumi, būti „Tarybinio pedagogo“ redaktoriumi ar važiuoti mokytis į Leningradą. Nežinau, ką būčiau atsakęs, jei būtų pasiūlę.

N. Putinaitė klausė, ar J. Marcinkevičius kada nors užsiminė, kad sovietinė santvarka buvo statoma ant melo. J. Marcinkevičius, deja, atsakyti negali. Tačiau N. Putinaitė, šiandien, jau atsimerkusiomis akimis, gali to paties paklausti prezidentės Dalios Grybauskaitės, kuri kolaboravo su okupacine valdžia dar pusę metų po Nepriklausomybės Akto paskelbimo ir aktyviai prisidėjo prie okupacinės valdžios kadrų rengimo, nekalbant jau apie tai, kad iki tol, bent jau mano asmenine nuomone, ji buvo daug aktyvesnė kolaborantė nei velionis J. Marcinkevičius.

Savo knygą N. Putinaitė pavadino „Nugenėta pušis“. Suprask, nugenėjo J. Marcinkevičių, atskleidė jo „surogatinį“ patriotizmą ir ateizmo propagandą.

Jei būčiau tikintis, pasakyčiau: „Tėve, atleisk jai, nes ji nežino ką daro“.

Tačiau, kaip jau sakiau, esu ateistas.

Todėl sakau: N. Putinaite, išpažintis ir „Tėve Mūsų“ tavo užmerktų akių nepateisina. Tu buvai kolaborantė, neturi praeities, ir todėl neturi teisės smerkti tokių pačių kaip tu.

Amen.

P.S. Žinau, kad 98,7 proc. perskaičiusių šį tekstą, nepripažins, kad jie buvo kolaborantai, taip pat žinau, kad 83,4 proc. perskaičiusių šį tekstą niekada gyvenime laisvalaikiu neskaitė J.Marcinkevičiaus.

Dar žinau, kad 76,2 proc. perskaičiusių šį tekstą laikosi nuomuonės, kad partškolos lektorė Dalia Grybauskaitė yra gera Lietuvos prezidentė ir kad 69,7 proc. perskaičiusių šį tekstą galvoja, kad monikos vardo krūtų portalas leidžia jiems suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje.

Man nuoširdžiai gaila visų tų 69,7 proc. nekalbant jau apie tuos, kurie viršija šią ribą.

Amen. Ir sukalbėkite „Tėve mūsų“ už partškolą.

šaltinis: racas.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 16

 1. konkurencijos nėra says:

  Kaip visada maladec!

 2. Antanas says:

  Mano giliu isitikinimu,tik dabar taip graziai vadinama nepriklausoma Lietuva yra labai stipriai priklausoma ir viai neturi savarankiskumo/Jai viska diktuoja Europos Sajunga ir NATO.O apie musu valdzios dviveidiskuma net rasyti nesinori.

 3. Antanas says:

  Kur mano atsiliepimas?

 4. Vidas says:

  Tai tik parodo, kokiu shakalu rankose (anot mano a.a dieduko, istremto 1948, kai landzbergis tuo metu stojo i komjaunima, irgi ,tikriausiai, is “rutinos“) atsidurusi Lietuvele, ir pagal simptomus, ilgam….!!
  O Arturas, kaip visuomet, astriai taiklus!

 5. konkurencijos nėra says:

  Rusai, komunistai, sovietai, kaip bepavadinsi, bet statė, kūrė. Tam laikotarpiui buvo pažangu, socgarantijos buvo geležinės, bankas 2% kasmet prie santaupų pridėdavo.

  LAISVĖ- buvo ir laisvė, kalbėjom ir darėm daugiau nei buvo leista, žinoma, buvo ir idėjinių komuniagų, bet juos visi žinojo, ir žinojo ką priejų galima kalbėt.
  Pionierius, spaliukas, bažnyčia, komunistas, krikštas, šliubas, vestuvės–tai juk žynių išmislas, valdyt vergam…

 6. Myndė says:

  1945-1990 Lietuvai, ypač kultūrai, buvo Aukso amžius. Jau 30 (žmonių karta) metų vyksta degradacija, tauta išsivaikšto, įnirtingai vieniems kovojant su rusais, kitiems – su „kolaborantais“, tretiems – su pirmais ir antrais o dar kitiems – apskritai su visais. Nenusibodo kovot, ar, kaip mokė vaikystėj, kovosit iki pergalingos pabaigos?

 7. saul says:

  Sovietmetis-aukso amzius.Jooo.Papasakok nuzudytu,nukankintu,istremtuju palikuonims ir giminems.O gal „pavliko morozovo ir lageriu mentaliteto gadyne-Tai aukso amzius.To laikotarpio deka dabar turim,ka turim.Juk ne is vienos vakaru salies,kur nebuvo mynes sovietinis kerzas,nebega uzsienin pilieciai.O gal as kazka sumaisiau?Nebega niekas net is Suomijos ,nei is Airijos,kurios ,tarpukario ekonomikos,buvo silpnesnes uz Lietuvos.Ir niekas su niekuom dabar,kaip rasai,nekariauja.Nebent….tik tu pats jautiesi,kaip kare DDD

 8. Myndė says:

  1 000 000 – maždaug tiek (apie 25%) tautiečių sutepė slides iš „klestinčios nepriklausomos“ per nepilnus 30 metų. Procesas tęsiasi, spėju, po dar 20 metų jau bus 2 000 000, bet kai kas dėl visų bėdų žinos, ką kaltinti; kai dar po kažkiek metų neliks nei vieno, kalti bus tie patys rusai? Jei atvirai, tai degradacijos laipsnį, be viso kito, pats puikiai įrodai.
  BTW, ar žinai, kiek tų pačių rusų patyrė represijas 1937, ar tau, kiek perfrazuojant, kaip amerikonui – geras rusas – miręs rusas?

 9. Alvydas says:

  Neduok Dieve: karo, maro ir bevaikio prezidento. Žmogus kaip biorobotas yra programuojamas ir seka pavyzdžiu. Vat va ir nusekė bergždiu pavyzdžiu. Ūkininkas antrus metus nelaiko karvės. Mes ketvirtą kadenciją ir.. – 1 250 000. 2028 tik 1.8 mln.😀

 10. W says:

  Sugalvojau buti spaliuku, persigalvojau ir nebuvau pionieriumi. Kai tau 7 ir 10 metu, vieninteli ka ponas Acas galejo sugalvoti, tai ar valgyti mamos virta kose ar nevalgyti.
  Daug zodziu, tik pries rasant, reiktu karuna nusiimti ir ismokti sveikintis, kad ir su pardaveja parduotuveje.

 11. W says:

  Sugalvojau buti spaliuku, persigalvojau ir nebuvau pionieriumi. Kai tau 7 ir 10 metu, vieninteli ka ponas Acas galejo sugalvoti, tai ar valgyti mamos virta kose ar nevalgyti.
  Daug zodziu, tik pries rasant, reiktu karuna nusiimti ir ismokti sveikintis, kad ir su pardaveja parduotuveje.

 12. Krivis says:

  Ei, Mynde, labas,
  tu čia gerai prognozuoji, jog po 20 metų dar liks Lietuvoje tokia krūva žmonių. Reikia pažvelgti, kiek iš jų dabar yra pensininkai. Jie dauguma neišgyvens 20 metų. Dalis pajėgiausių dar spės išsigelbėti sutepę slides ir pasiekę užsienius. Be to, jie taip pat taps pensininkai. Kas dirbs, jei ant LT ruošiama tik darbo mėsa užsieniui? Ne vieno baigiančio vidurines ir aukštąsias nesutikau, kurie bent patylom nesvajotų dumti iš čia, matydami tėvų triūsą kuris atneša tik neprieteklių… Tiesa, elitinių tėvų vaikai vargo nemato, o jų mažuma. Ir jie nori aukso kalnų daugiausia užsieniuose. Yra maža dalis ištikimų savo šaliai. O tas jausmas greit išgaruoja, kai negali kurti šeimos, kai jos išlaikyti – nė pro kur. Kalbu apie daugumą. O tie kurie trina kelnes prie kompų ir galimai tam tikrose vietose uždirba nemažai, tai kas jų laukia? Kas laukia dizainerio, kuriančio popierėlius suvynioti tam pačiam sūreliui? Reikia darbo rankų ir produkto, o ne popieriukų kūrėjo, deja… Štai ir atvyks kokie ukrainiečiai, tamsiaodžiai, nors ir jie nepasirenka mūsų šalelės ir dumia tolyn. Kiek mūsų liks? Neprognuozuotina statistika, broliai lietuviai.

 13. Dainius V. says:

  komentaras ištrintas dėl savo įžeidžiamo turinio.

 14. Anonimas says:

  Krivis pasakė tai,ko neišdrįso pasakyti Arturas.Arturas tik snarglius lyginant mano amžių su jo.Niekas iš manęs universitete neprašė rodyti komjaunimo bilietą.Niekas nevertė mane stoti į komjaunimą,nei į pionierius.Nereikia kurti nesąmonių ir bandyti įtikti šiuolaikinei sąntvarkai.Nereikia girti badą,jeigu iš bado mirė tėvas.Ir būti optmistu,kai Lietuva jau išsivaikščiojo.Kas liečia tremtį,tai miško“broliai“išžudė,kur kas daugiau,beje ne komunistų ir nkavedistų,o civilių ir nekaltų.1941 metais buvo žudomi Lietuvos piliečiai ir ne tokiais kiekiais,kokiais buvo tremiama.Siūlau pasidomėti,kas nežino,kiek buvo nužudyta Paneriuose ir lX forte.Parašyk Arturai straipsnį šia tema,o ne bezdėk nesąmones.Žinau,kad komentaras nepraeis,bet rašau.Viltis durnių motina.

 15. mikas says:

  Krivis pasakė tai,ko neišdrįso pasakyti Arturas.Arturas tik snarglius lyginant mano amžių su jo.Niekas iš manęs universitete neprašė rodyti komjaunimo bilietą.Niekas nevertė mane stoti į komjaunimą,nei į pionierius.Nereikia kurti nesąmonių ir bandyti įtikti šiuolaikinei sąntvarkai.Nereikia girti badą,jeigu iš bado mirė tėvas.Ir būti optmistu,kai Lietuva jau išsivaikščiojo.Kas liečia tremtį,tai miško“broliai“išžudė,kur kas daugiau,beje ne komunistų ir nkavedistų,o civilių ir nekaltų.1941 metais buvo žudomi Lietuvos piliečiai ir ne tokiais kiekiais,kokiais buvo tremiama.Siūlau pasidomėti,kas nežino,kiek buvo nužudyta Paneriuose ir lX forte.Parašyk Arturai straipsnį šia tema,o ne bezdėk nesąmones.Žinau,kad komentaras nepraeis,bet rašau.Viltis durnių motina.

 16. mikas says:

  Kaip visada mano komentars nepraėjo.Parašiau tiesą gal dėl to.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top