Taikinys jūsų dvasia

2015, 26 liepos, 1:01 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (4) | peržiūrų 1 946 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

kramola.info

paveikslėlisŠeimos vertybių griovimas, tabu kilnumui, vartojimo ištvirkavimas, seksas ir smurtas vietoj narsumo ir meilės, idealaus sistemos vergo įvaizdžio formavimas – „sėkmingas žmogus“. Yra ir kiti degradacijos stulpai šiuolaikinėje visuomenėje. Ar yra nuo viso to „universalus vaistas“ ?

1. Vaikų auklėjimas organizuojamas pagal infantilaus vaiko elgesio stimuliavimo schemą, kitaip tariant, dirbtinai uždelsiamas socialinės brandos laikotarpis. (infantilùs [lot. infantilis — vaikiškas], vaikiškas, neišsivystęs, pasižymintis vaiko amžiui būdingais bruožais.). Tai daroma tam, kad utilizuoti jaunimo energiją, jos didžiausio aktyvumo periodu (nuo 15 iki 25 metų).

Reikalas tas, kad visais istoriniais laikais pagrindinę revoliucionierių masę sudarė ši visuomenės dalis. Jauno vyro fizinis ir intelektualinis aktyvumas prasideda nuo dvidešimties metų, jis sveikas, protingas, karštakošis, principingas ir be kompromisų. Pavojingas, ar ne taip? Pakanka prisiminti, kad Aleksandrui Makedoniečiui buvo viso labo 20 metų, kai jis pradėjo savo „karjerą“.

Kunigaikščiui Sviatoslavui prieš jo mirtį nebuvo ir trisdešimties, Ivanas Rūstusis užėmė Kazanę, kai jam buvo dvidešimt dveji. O mūsų laikais (ypatingai Europoje) šio amžiaus jaunuoliai laikomi dar „paaugliais“. Todėl šiais laikais ir taikomas socialinio infantilizmo auklėjimas, paverčiant istorijos kūrėją sveiku ir saugiu vaikigaliu. O energijos perteklių tegul kur nors „nuleidžia“, kad ir, pavyzdžiui, nekontroliuojamuose lytiniuose santykiuose, alkoholyje, narkotikuose, ar gatvių kriminale.

2.Mergaičių ir berniukų auklėjimas pagal bendrus standartus. Tai daroma ne tam, kad skiepyti moterims vyriškumą, o tam, kad atimti iš jų vyrus.

3. Egocentriškos pasaulėžiūros įskiepijimas. Egoistas – tai vienišius. Kaip čia nepacituosi Majakovskio: „vienetas – niekalas, vienetas – nulis, vienas, kiek svarbus bebūtų, nepakeltų ir penkių pėdų rąsto, jau nekalbant apie penkiaaukštį…“ (laisvas vertimas). Arba „skaldyk ir valdyk“ kaip sakė senovės romėnai.

4. „Sėkmingo“ žmogaus įvaizdžio formavimas. Šio „sėkmingo“ žmogaus esmė iš tikrųjų yra ne kas daugiau, nei idealaus sistemos vergo įvaizdis. Kaklaraištis, švarkas, svaiginanti karjera, puikus namas, prabangus automobilis, atostogos užsienyje, airiškas viskis. Puiku, tiesa? Tai bent žmogui pavyko, o iš esmės jis baudžiauninkas – belaisvis, nes jis kaip narkomanas priklausomumas nuo savo daiktų. Todėl jis darys viską, kad išlaikytų sistemos stabilumą, – jis kentės bet kokius pažeminimus sutinkamus lipant karjeros laiptais. Jis paslėps savyje visas savo vaikystės svajones taip giliai, kad užmirš pats save, pavirsdamas žmogiško pavidalo būtybe, išsigimėliu.

Prie šito „sėkmingo“ žmogaus papildomai galima pridėti ir kitus įvaizdžius. Čia ir „kietas“, drūtas diedas, bare su bokalu alaus, ir „sterva“, keičianti vyrus, kaip pirštines, ir feminizuota madam, ir gangsteris. Bendrai paėmus, kas kam patinka, pagal kiekvieno skonį. Rinkis, ką nori. Nėra čia kitų: gynėjo, kario įvaizdžio, motinos įvaizdžio, poeto, mokslininko, garbingo ir sąžiningo žmogaus ir t.t. Čia vien tik iškraipyti žmogaus natūralių elgesio variantų substitutai.

5. Seksas ir smurtas, vietoj narsos ir meilės. Ne paslaptis, kad lytiniai instinktai, yra vieni iš stipriausių. Ir akivaizdu, – „sekso“ temos manipuliavimu galima atitinkamu būdu paveikti žmogų. Maža to, lytiniai instinktai, kaip ir bet kurie kiti instinktai, sudaro mūsų tamsiąją, žvėriškąją asmenybės dalį, žemesnės sekos pasąmonę. Šie instinktai stimuliuojami per žiniasklaidą, reklamines technologijas, per propagandą mokslinėje ir grožinėje literatūroje, kompiuterinius žaidimus…

Frydrichas Nyčė yra pasakęs:“Žmogus – tai virvė, pritvirtinta tarp žvėries ir antžmogio, – virvė virš bedugnės“. Tai va, iš psichologinio požiūrio taško „antžmogis“ susijęs su aukščiausiąja mūsų pasąmonės forma, sritimi, kuri sieja mus su kūrybos, mokslinio, poetinio įkvėpimo, didvyriško elgesio šaltiniu. O žemutinė pasąmonės sritis sieja mus kaip tik su žvėrimi, su instinktais, su smurtu, baime. Ir „antžmogis“, ir žvėris neatskiriama mūsų pačių dalis, tik pas vienus dominuoja „antžmogis“ prieš „žvėrį“, o pas kitus atvirkščiai.

Atversiu jums mažą paslaptį, mūsų šeimininkai bijo, jog pas jų vergus gali vystytis aukštesnės sekos sąmonė, todėl, kad ši mūsų asmenybės dalis tokia dieviškai gili, nepavaldi kontrolei ir nenuspėjama. Jie patys sau teisingai nusprendė, jog žvėriško smurto monstras, susijęs su dauginimosi instinktu, seksu, žymiai mažiau pavojingesnis sistemai, nei dieviškojo įkvėpimo šaltinis.

Būtent dėl šitos priežasties psichologijos aferistas Zigmundas Froidas ėmėsi plėtoti savo teoriją. Froido nejaudino pats mokslas, jį jaudino „okultizmas“ iš pasąmonės, jį jaudino nevaldomos dieviškosios jėgos apsireiškimai. Tiksliau, tai rūpėjo jo sponsoriams. Jiems pernelyg gyvu pavyzdžiu buvo tai, kaip iš nesąmoningos germanų liaudies ištrūko, kaip buvo manoma, jau seniai pamirštas „baltaplaukės bestijos“ įvaizdis ir vos neužvaldė pasaulinės tvarkos. Jiems saugiau seksas ir smurtas.

6. Vartojimo pasileidimas. Čia kaip tik tas ginklas iš jų arsenalo, kuris „nušauna“ kelis „zuikius“ iš karto. Kuo skiriasi vartojimo pasileidimas nuo paties vartojimo? Vartojimas susijęs su natūralia asmenybės būtinybe turėti tą ar kitą daiktą. Tai lengvai matoma iš pavyzdžių. Pas jus suplyšo ar susidėvėjo striukė, jūs einate ir perkate naują – tai vartojimas, o jeigu jūs einate ir perkate striukę, nes ji „brendinė“, madingos spalvos ar faktūros, o gal dėl to, kad jums norisi išsiskirti tarp aplinkinių – vartojimo pasileidimas.

Kitaip tariant, vartojimo pasileidimas – besaikis, neapibrėžtas natūraliu būdu vartojimas. Kodėl esamai sistemai tas labai svarbu? Visų pirma vartojimo pasileidimas – tai jų ekonominio modelio varomasis variklis, nes toks modelis pastoviai generuoja paklausą, kuri tuo pačiu gamintojus stimuliuoja didinti gamybą, o elektoratą stumia imti vis naujus kreditus, be kurių ši piniginė-finansinė sistema subyrėtų. Antra, vartojimo pasileidimas – puikus antidepresantas, mažinantis socialinę įtampą visuomenėje, o svarbiausia apibrėžia leistiną gyventojų tikslų spektrą. Trečia, jis, kaip ir kiti „antidepresantai“ sukelia priklausomybę, o tai reiškia – daro žmones silpnais ir lengvai valdomais. Ir ketvirta, ji vėl gi, nors ir mažesniu lygmeniu, bet blokuoja aukštesniąją pasąmonę.

7. Mano tėvynė – visa žmonija. Žmogų nuo paprasto gyvulio skiria ne tik išvystytas intelektas, bet ir kultūra. Kas yra tėvynė, tauta? Tai ne tik populiacijos kraujo giminystės, bet pirmoje eilėje, – tai vienijančios ir auklėjančios kultūros faktas. Tautinės kultūros kūrėsi tūkstantmečiais, jos sukaupė senolių išmintį ir sukūrė sveikas gyvybingas formas. Tautinė kultūra iškelia žmogų, pakelia jo sąmoningumo lygį. Kada sumaišomos/sugriaunamos įvairios kultūros, žmogus sugyvulėja tikrąja to žodžio prasme, pavirsta „amerikonu“. Tegul jūsų neklaidina JAV „progresas“, – tai „vėžinės ląstelės“ progresas. Istorija sunaikins Jungtines Valstijas, galite tuo neabejoti, Babilonas visada žūva, nežiūrint į jo įsivaizduojamą „progresyvumą“. Naikindami tautines kultūras jie siekia perimti tų kultūrų žmogiškuosius resursus, bet savo ruožtu, pakeisdami kultūras jos surogatu, pseudovertybėmis, jie paverčia žmones intelektu apdovanotais gyvuliais.

8. Tabu kilnumui. Kilnumas pavojingas jų sistemai, nes jis formuoja žmonėse nepavaldų ir nenuspėjamą elgesį. Jie bijo neaiškių motyvų, jiems patogiau, kai žmones yra užvaldęs godumas, geismas, priklausomybė, nuodėmės.

9. Šeimos vertybių griovimas. Šis punktas dalinai susijęs su „seksu ir smurtu“, bet turi savo specifiką. Šeimos vertybių naikinimas skatina kaip tautinių kultūrų naikinimą, taip ir visuomenės skaldymą, stimuliuojant egoizmą ir gyvulišką elgesį.

Įdomiausia tai, kad nuo šitų bėdų yra universalus vaistas – prisiminti ir įsiklausyti į begalinį ir amžinąjį savo AŠ. Neparduokite savo idealų už žalią popierėlį, niekuomet neikite prieš savo vidinį balsą, netgi, jei tai atrodo racionalu. Intelektas labai svarbus įrankis, tačiau labai daug ko negalima paaiškinti sausa logika. Žmogus turi ne tik protą, bet ir emocijas, jausmus, intuiciją. Sveiko žmogaus turi būti išvystyti visi šie keturi aspektai. Ir tik jūsų dvasia geba apjungti šias prieštaringas ir atrodytų nesujungiamas jūsų asmenybės dalis.

Neparduokite jos netgi baimės ir skurdo akivaizdoje, – su parduota dvasia gyventi labai skaudu ir gyvenimas praranda prasmę. Nes būtent jūsų dvasia žino, apie jūsų tikrąją gyvenimo paskirtį. Užklausos gali būti be galo įvairios, jūs galite būti mokslininku, dailininku, muzikantu, inžinieriumi, statybininku, ūkininku, karžygiu ir dar daug daug kuo kitu, jūs galite sukurti ir sunaikinti, nebijokite to. Svarbiausia, – nepavirskite išgamomis, gyvais, nekenčiančiais dvasios sistemos numirėliais, atimančiais jus iš pačių savęs.

parengė: Remigijus Sinkevičius

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 4

 1. FB nerijus sk says:

  Taikinys zmoniu dvasios ramybe,Kapitalizmo esme vartojimas ir dar karta vartojimas,Kapitalizmui zmoniu ,seimos laime nerupi.Jei atkreipsite demesi,dabartyje yra formuojamas gyvenimo modelis,kur prioritetais tampa hypertrofuotos materialines vertybes taip pat ,smurtas,iskrypimai su sekso scenom,ir valstybiniu mastu,per tv,.mas-media,nukreipta propoganda su tikslu kvailinti zmones.Nepastebeti to neimanoma,ir cia mes zmones nieko nepakeisime.Yra tik vienas budas nuo to apsisaugoti -ismokti akumuliuoti savo vidine jega,savo dvasia ir protu atsiriboti nuo sito ikyriai kisamo slamsto,tiesiog sugebeti atskirti pelus nuo grudu.Visais laikais pranasumas atsirasdavo galvoje

 2. Gojus says:

  Gražiai surašyta, tik kad paveikslas būtų pilnas reikia parašyti, kad taip organizuoja mūsų visuomenę. Kas skaldo šeimas, iškreipia socialines atsakomybes, tvarką. Ogi velnias. Jo tikslas sugriauti ir pražudyti. Ir labai gerai būtų jei niekas netikėtų, kad tai jis taip organizuoja. Kaip mūsų šikvaldėms norėtųsi, kad nieks netikėtų sąmokslais, susitarimais slaptais, taip ir velniui geriau, kad nieks netikėtų jo darbais.

 3. Vilpišius >> Gojui says:

  Jūsų mintys visumoj teisingos, tik dėl personos (esybės) suklysta – Vėlinas (pagal kryž.: „velnias“) yra Visumos dalis pusiausvyrai išlaikyti, ir nieko jis neorganizuoja o tiesiog naikina kas kenkia darnai. Vėlino personą, iškreipę esmę, pasisavino ir pagal savo kurpalį velniu įvardino atėjūnai kryžininkai, nes jų dogmoms (propagandai) labai kenkė baltų tautų prigimtinė gamtojauta. Darnos Jums! 

 4. Simas Simaitis says:

  Ir dar pridėsiu, kad prie Vėlino trūksta dar Deivo. Būtent. Aukščiausia baltų dievybė buvo ne Perkūnas, o būtent Deivas, iš kur paimtas ir Dievo pavadinimas.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top