Žmogiškumas

2011, 1 liepos, 4:52 | kategorija Ideologija | 9 komentarai | peržiūrų 1 687 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisKad pasipūtė lietuviai, kad užrietė nosį, kad iškėlė aukštai galvas – net žemės po kojom nebemato! Ir dėl ko? Visai ne dėl krepšinio ar „Ąžuoliuko“ skinamų laurų, o dėl kažkokios apklausos, po kurios Lietuviai Europoje sublizgėjo kaip pati žmogiškiausia Tauta!!!

Pasirodo Europos Pagrindinių teisių agentūra (FRA), atlikusi tyrimus visoje ES, nustatė, kad mažumos Lietuvoje mažiausiai (tik 23%) skriaudžiamos!!! Kai tuo tarpu Švedijoje skriaudžiamų atsirado 76% (o mus tolerancijos vis mokina?!), Olandijoje – 79%, o Prancūzijoje bei Italijoje – net 94%!!!

Išeitų, kad lietuviai iš tiesų pati žmogiškiausia Tauta? Ir po visų lenkų skundų Europarlamentui, žydų barzdų rovimosi Briuselyje ar homoseksualų raudojimo.

Tai dabar kyla labai pagrįstas klausimas – ar tokie pavydėtinai puikūs rezultatai dėl Atviros Lietuvos fondo (ALF) ir jos dukterinių organizacijų įtempto darbo, ar dėl prigimtinių lietuvių savybių?

Jei dėl sukčiaus Sorošo įkurtos ALF ir jo dukterinių organizacijų pasiaukojamo darbo, tai ar nevertėtų bent jau vadovo V.Valentinavičiaus pristatyti aukščiausiam valstybiniam apdovanojimui už Lietuvos vardo šlovinimą? Na, o „Respublikos“ bendradarbius – dėl garbės ir orumo pažeidimo ar nevertėtų ir teisman patraukti…

Jei dėl lietuvių Tautos prigimtinių savybių – tai labai neaišku , ką tos 20 organizacijų veikia Lietuvoje ir iš mokesčių mokėtojų kišenių purto pinigėlius? Ir,matyt, ne be V.Valentinavičiaus pastangų…Na, o Sorošas, matyt, jau paklausė jųjų, kur pragaišino jo mestelėtus 200 milijonų, jei rezultatai ne visai tokie, kokių norėta?!!

Antai – kaltino kaltino lietuvių Tautą žydšaudžiavimu, o teisminiai procesai vos ne vos 2 personom labai silpnai buvo sufabrikuoti…Ir tai – Lileikis suspėjo numirti iki nuosprendžio, tai tapo Tautos kankiniu! O Dailidė – nuteistas tik lygtinai, nes už raštvedžiavimą Lietuvos Saugumui ir dar „Kovai prieš komunizmą“ skyriuje, ir dar po to, kai ES sovietinius nusikaltėlius prilygino nacistiniams, tai ir toks sprendimas buvo skųstinas!

Ir po viso žydšaudžiavimo…Kaip Sorošas negavo infarkto – neaišku?

Tai šito dar maža! Buvo paskelbti 800 lietuvių sąrašai, gavusių už žydų gelbėjimą Pasaulio Teisuolio vardus iš pačios Jad Wašemo organizacijos Izraelyje!!! Ir, deja, nei vieno žydo pavardės, kuris būrų gelbėjęs lietuvį nuo rudo ar raudono genocido…O po šiuo marksistiniu (Mordochėjaus Levi sukurto) dalgiu pakliuvo daugiau nei 1 milijonas Tautos!!!

Ir šito dar maža.

Buvo viešumon iškeltas atvirkštinis faktas – 72 kagėbistų sąrašas su Nachmanu Dušanskiu priešaky, vykdžiusių lietuvių Tautos genocidą ir saugiai pasislėpusiu Izraelyje!!! Tai ar ne Izraelis turėtų sumokėti Lietuvai kompensacijas už lietuvių genocidą?

Ir visai šakės, kai pasklido kalbos ir realūs skaičiai (23 milijonai) apie išgelbėtų žydų suvalgytos duonos karo metu kompensavimą bent jau Pasaulio Teisuoliams, jei ne visiems Žydų muziejuje įteisintiems 3 000 gelbėtojams (86,4 milijono)!!!

Pažymėtina, kad 1953 metais Vokeitijos kancleris Adenhaueris sumokėjo žydams kompensacijas. Ir ne menkas. Tai žydeliai turėtų iš ko ir privalėtų sumokėti lietuviams bent jau už duoną, kuri karo metu buvo labai brangi. O dabar? Išlupo iš mūsų dar 130 milijonų ir negana?

Nei kiek ne geriau ir su lenkiška korta – nei skundai dėl pavardžių rašymo lenkiškai, nei gatvių pavadinimų, nei dvigubos „W“! O kai ES sužinojo, kad JAV, kur lenkų 7 milijonai, o nėra nei vienos valstybės išlaikomos mokyklos, kai Lietuvoje – 100! Kai sužinojo, kad 200 000 lenkų mažuma Lietuvoje turi universitetą – tai kaip kompramatą įvertino tokias raudas!

Tuomet buvo griebtąsi paskutinio „šiaudo“ – provokacijų! Pradedant Armijos Krajovos (AK) demaršu per 4 Vilnijos rajonus ir Draučių kaimo iššaudymu!!!

Bet Lietuviai neišsiprovokavo ir tuo pačiu neatsakė.

Dėl svetimos valstybės armijos demonstracijų buvo kreiptąsi į prokuratūrą, o sudaryta valstybinė komisiją įvertino šią organizaciją (AK), kaip vykdžiusią Lietuvos Tautos genocidą.

Dėl Draučių kaimo snaiperio – priimta visai neori lenkams,bet politkorektiška išvada – nepakaltinamas (varijotas?).

Nepasisekė išprovokuoti lietuvių ir su Lenkijos autonomijos kūrimu – organizatoriai labai paprastai bvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Ir po visko.

O va, demoralizacijos srity – šis bei tas lyg ir pasisekė, lyg ir ne.

Jau, jau, atrodo, apčiuopiama pergalė pasiekta – pastatytas sekso revuliucionierių „Neo Man‘s factory“ klubas, kuriam netgi AMB paaukojo 0,5 milijono litų! Jau, jau pavyko nuleisti amžiaus kartelę iki 14 metų įstatyme, reglamentuojančiame lytinę brandą ir asmens sprendimą santykiauti. Jau, jau galėjo visos ES homoseksualai pasidžiaugti AIDS ir ŽIV nesergančia lietuviška šviežiena, bet ir čia įklimpta…

Lietuvos Seimas patvirtina tradicinės šeimos koncepciją ir iki homoseksualų vestuvių, o juo labiau taip trokštamo įvaikinimo – labai labai toli…Vietoj to driokstelėjo Kauno pedofilijos byla, kurioje ir 9 žmonių žūtys niekaip homoseksualų naudai neišsisprendė!

Ir netgi atvirkščiai – išryškino taip gražiai paslėptus ir vaikų namuose pedofilinius klondaikus, ir atskiras džiaugsmo saleles. Teko paaukoti ir ne vien eilinių gyvybes bei postus, kad nesubyrėtų taip gražiai užmaskuota ištisa sistema. Ir sistema teisėsaugos struktūrose, tvirtai ginančios sekso revoliucijos elito interesus.

Tiesiog gaila pasidarė Lietuvos Gėjų lygos vadovo kuklaus prisipažinimo, kad organizacijos aktyvių narių – vos kelios dešimtys (apie 25) ir tų pačių gretos vis praretinamos. Tai koks etatinis Lietuvos pedofilas jau kelintą kartą pasodinamas metams kitiems cypėn, tai, žiūrėk, kur nors užsieny – ir iki gyvos galvos šmaukšteli nuosprendį. Taip ir tirpsta pionierių, tai yra priešakinių sekso revuliocionierių gretos. O už jų esančiųjų visos vaivorykštinės įvairovės nusiorientavusiųjų išsiryškinti eilė dar neatėjo…

Ir dar greitai neateis, nes per tūkstantmečius susiformavusi lietuvių Tautos samprata apie dorą, yra aiškiai priešinga sekso revuliucionierių supratimui. O tai aiškiai rodo, kad ši karta – nepakeis savo nuomonės. Vilties teikia tik būsimoji ir tai, jei į jos mokymosi programas bus įterpta multikultūrų disciplina. Tai visai ne“lups-tups-pups“, kuria anuokart buvo pabandyta vaikų darželyje subalamūtinti kūdikėlius. Tai daug rimtesnė Tautos numultikultūrinimo veikla nei internacionalizmas! Tai jo aukštesnoji – globalizmo – pakopa su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

Todėl ir multikultūrinimo pajėgos turi būti rimtesnės, nei kad kažkada tai (prieš 20 metų) įkurtos ALF ir jo 20 dukterinių organizacijų.Šitai suprato tiek sukčius Sorošas, tiek jo pasekėjai (pavaldiniai?) Lietuvoje. Juo labiau, kad ant šio kabliuko užkibusios ES valstybės jau kratosi ir gana sėkmingai nepriimtinų savo tautoms pasekmių.Taigi, byra sekso revoliucijos užnugaris, o lietuviško fronto linija pasipuošė Europos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) geriausiu įvertinimu nediskriminavimo srityje!!!

Lietuviškai tai vadinasi žmogiškumu.

Taigi, prieš lietuvišką žmogiškumą, geriausiai įvertintą ES FRA, savo pajėgas apjungė 8 Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos į vieningą „Žmogaus teisių koaliciją“, kurios prieštarauja FRA įvertinimui ir toliau atkakliai kartoja apie žmogaus teisių būklės Lietuvoje blogėjimą, priešiškumą ir būtinumą efektyviau formuoti politiką šioje srityje!

Sutinku.

Tobulėjimui galo nėra – 23% negerovių dar yra ir būtina jų atsikratyti!

Pirmai pradžiai galima netgi pasiūlyti jau užsisenėjusius ir įsiskaudėjusius sopulius pagydyti, kas iškart pakeltų Koalicijos prestižą ir tuo pačiu – finansavimą.

Pirmoji Koalicijos narė – „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ su direktore Dovile Juodkaite, galėtų pasidomėti Konstituciniame Teisme jau 4 metai užstrigusia J.Kiaunienės byla dėl neteisėto jos patalpinimo į psichiatrinę, o tuo pačiu ir psichinės bei moralinės žalos atstatymo! Tai akivaizdus sovietinio piktnaudžiavimo psichiatrija klasikinis pavyzdys, nelemtai užstrigęs Konstituciniame Teisme ir niekaip neatstatantis socialiai pažeistos J.Kiaunienės atskirties.

Peršokus per šį barjerą – visai juokai būtų įvertinti prokuratūros ignoruojamas licenzijuotų ekspertų išvadas Kauno pedofilijos byloje dėl D.Kedytės ekspertizės išvadų, bei vienišos, be licenzijos specialistės pažymos prioriteto. Ir byla pajudėtų iš mirties taško, bei vienintelė likusi gyva bendrininkė – būtų izoliuota nuo visuomenės.

Antroji Koalicijos narė – „Lietuvos Gėjų lyga“ galėtų viešai atsiriboti nuo kitų vaivorykštinių spalvų, (tuo pačiu pakeisti ir vaivorykštinę vėliavą į vienspalvę), o ypač nuo pedofilų, darančių gėdą tiek Lietuvoje, tiek ir užsieniuose su augančiu teisminių procesų bei apkaltinamųjų nuosprendžių skaičiumi. Dar geriau, o ir politkorektiška būtų, atsiriboti nuo „Gėjų Manifesto“, paskelbiant tai per visas „Wikipedijos“ internetines svetaines, spaudą ir RTV žiniasklaidą.

Ir iškart bus pasiektas pagrindinis tiklsas – niekas gėjų nebebijos ir su lytiniais nusikaltėliais jų nebepainios.

Trečioji Koalicijos narė – „Lietuvos žydų bendruomenė“ – įvertinusi 700 metų žydų lygiateisio gyvenimo Lietuvoje bei jų gelbėjimo nuo nacių mastus, galėtų bent jau atsiriboti nuo Zurofo išpuolių bei pasirūpinti 3 000 žydų gelbėtojų kompensacijomis už išgelbėtųjų žydų duoną kasdieninę karo metu. Juk įsirašę savo įstatuose tikslą – remti tradicinio žydų gailestingumo ir labdaros atgimimą? Tai šiais krizės metais bent jau savo gelbėtojams galėtumėte paskalsinti duoną kasdieninę.

Ketvirtoji Koalicijos narė – „Lietuvos žmogaus teisių centras“ su direktorium G.Andriukaičiu – turėtų atsižvelgti į ES multikultūros esamą praktiką ir neigiamas pasekmes bei siekį jos atsikratyti. Argi nevertėtų atsisakyti susikompromitavusių programų ir nelipti antrą kartą ant to pačio grėblio? Lietuvos visuomenė to tikrai neparems. Nuomonių įvairovė – tai ne homoseksualų privilegija, o visų žmonių teisė. Jos negalima riboti kitaip nei homoseksualai manantiems, ir nevalia jų tampyti po teismus. Paprasčiau tariant – pabaigti daugumos dikriminaciją dėl jų pažiūrų. Dauguma irgi žmonės ir turi teises. Ne vien mažumos.

Penktoji Koalicijos narė – „Lygių galimybių plėtros centras“ su direktore Virginija Aleksejūne, galėtų, o netgi ir privalėtų persiorientuoti į luošų žmonių visiškos izoliacijos ir tikrai egzistuojančios diskriminacijos mažinimą ir teisių atstatymą. Pradedant mirtimi nuo vėžio besikamuojančiais vaikais ir jų mamomis, kurių tik 10% gauna viltį gyventi teikiančiais vaistais, o kiti 90% – nurašomi myriop be teismo sprendimo! Ir nebaigiant pensijų grąžinimo (pagal Konstitucinio teismo sprendimą) dar dirbti bado priverstiems invalidams. Juo labiau, kad centras įkurtas Socialinės apsaugos ministerijos ir turi tokius turtingus rėmėjus, o invalidai iš bado žudosi?!

Šeštoji Koalicijos narė – „Lygių teisių ir socialinės plėtros centras“ su direktoriumi Vytautu Valentinavičiumi priešaky, gal galėtų atgal sugrąžnti ES išskirtus Lietuvos invalidams 24 milijonus paramos, su kuriais V.Blinkevičiūtė nežinojo, ką daryti? Tos lėšos tiek tada, tiek dabar labai praverstų invalidų kompensacinei technikai (pvz. elektroniniu būdu valdomoms lovoms gulintiems nupirkti), bent jau prie lovos prirakintiems luošiams gyvenimą palengvinti…

Septintoji Koalicijos narė – „Romų visuomenės centras“ su direktore Svetlana Novopolskaja – gailestingai peršokusią iš Lenkų rinkimų akcijos pas čigonus jiems padėti, – ji galėtų prisidėti prie kovojančiųjų prieš narkotikų įteisinimą, „pakaitinės terapijos metadonu“ priedanga. Tuo pačiu atsikratant ir čigonų taboro kaip narkotikų platinimo centro, tiek įvaizdžiu, tiek ir to pasekme – izoliacija kaip narkomafijos dalimi.

Aštuntoji Koalicijos narė – „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ su direktoriumi Henriku Mickevičiumi priešaky galėjo, o ir turėjo užstoti pensininkus, o ypač gaunančius mažas pensijas, kad krizės metu jų skurdžios lėšos nebūtų apkarpytos. Vietoj to privalėjo griežtai stebėti planuotų 30% biurokratų sumažinimą bei būtent tuo pagrindu lėšų taupymą. Tačiau šių savo įstatuose įrašytų principų H.Mickevičius neįvykdė: biurokratų sumažėjimas nesiekė nei pusės numatyto kiekio!

Antra vertus, šis institutas galėjo inicijuoti dirbusių pensininkų pensijų grąžinimą bei Konstitucinio Teismo sprendimo nevykdančiųjų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn procesus. Va čia tai būtų ne vien stebėjimas, bet ir nuskriaustų visų šalies invalidų teisių pažeidimo atstatymo faktas. Beje, faktas besitęsiantis iki dabar, taigi, tą patį gali padaryti ir visa Koalicija kartu, jei nepajėgė H.Mickevičiaus institutas vienas savo jėgomis!!!

Tokie kuklūs pasiūlymai, netgi pagal Koalicijos narių įstatus privalomi kiekvienai organizacijai atskirai, ženkliai pakeltų jau nebe organizacijos, o naujos sąjungos prestižą. Na, visi žinome priežodį – nauja šluota gerai šluoja?! Žiūrėk ir atsikratytume tų, tegul ir mažų, lyginant su ES senbuvėmis, 23% nepatenkintųjų mažumų Lietuvoje.

O tada (gal jau ir dabar?) galėtume kviestis ES šalis, o ypač tas, kuriose diskriminacija įvertinama 76 – 94% (Švedija, Prancūzija ir Italija!!!) pas save gerosios patirties pasimokinti! Parodyti kaip gražiai lietuviai sugyvena su 116 kalbomis šnekančiais savo piliečiais – ir sugyvena jau seniai – jau kelis šimtus metų be langų daužymo, nosių lyginimo ar pagromų.

Ir kad toks sugyvenimas lietuviškai vadinams žmogiškumu, – yra lietuviams įprasti santykiai su kitais, pagrįsti artimo meile ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, sveikatai ir turtui.

Prie šių kuklių pasiūlymų drįsčiau pridėti ir prašymą – pristabdykite savo skundus ES – juokingai atrodo atkakliai ir įkyriai kartojami kaltinimai Lietuvai – kitų valstybių dvigubai-keturgubai didesnės diskriminacijos fone. Negi tokie akli patys, ar tikitės, kad kiti nemato?

Tai jau akivaizdus mūsų mažumų lojalumo valstybei pažeidimas bei visų smerkiamas.Nekartokite šitos klaidos.

Ir ne tik.

Tai akivaizdi, organizuota provokacinė veikla, tikslu neteisėtu kaltinimu sukelti pasipiktinimo atoveiksmį, kuriuo jau būtų galima spekuliuoti, raudoti ir manipuliuoti.Pasaulis tai mato ir mes, lietuviai, tai suprantame.

Todėl nepasiseks.

Priminsiu – lietuviai 10-60 metų anksčiau nei Niurnberge ar ES įvertino ir nuteisė myriop 4 nacius ir 4 komunistus – riaumojant rusiškai meškai ir staugiant vokiškam vilkui.

Europa susiprotėjo tik po 50 milijonų aukų II Pasauliniame kare. Deja.

Lietuviai vieninteliai SSSR suplanavo ir preciziškai įvykdė Sukilimą 1941 birželyje tarp dviejų – rudų ir raudonų – marksistinių bangų!!! Ir sėkmingai.

Tai negi įsivaizduojate, kad kasdieniniai spjūviai pakančiam lietuviui bus baisiau nei nacizmas ar komunizmas? Ar nevertėtų pačiai Koalicijai pirmiausiai išsiaiškinti tolerancijos, lojalumo ir žmogiškumo sąvokas bei pritaikyti savo veikloje? Nelaukiant lietuvių Tautos pasufleravimo ar paprotinimo…

Bronė Augūnienė

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 9

 1. Pindakas says:

  Aš sužavėtas.
  Užteks pagaliau mus mulkinti ir žeminti. Lietuviai yra žmogiški žmonės. Geresnio apibudinimo nereikia.
  Puikus straipsnis.
  DAUGIAU TOKIŲ.
  Didelis AČIŪ atorei.

 2. Garbes zodis says:

  Na, kad kazkas galetu keistis ju veikloje tikrai nera tiketina, ne uz tai jiems moka ju seseliniai. seimininkai. Ir dar, Lietuvoje paseta baisine „nepasitikejimo savimi“ sekla. Savikritika yra gerai, bet kai ji tampa saves niekinimu, tai jau „mazochizmas“. Nepergyvenkit, kai ivairaus plauko radikalai niekina jus uz santuruma, emociju kontroliavima. Mestas akmuo gali tiktai griauti. Bet sukoncentruota mintis gali daryti stebuklus.

 3. Valdas says:

  Pritariu, Puikus straipsnis.

 4. Petras says:

  Straipsnis, turintis išjudinti mases. Man įdomu, negi toks puikus straipsnis tėra publikuojamas tik čia?

 5. ! says:

  Ploju atsistojąs!

 6. kristė says:

  skleiskit plačiau, visada gyva ir išganinga bei mus gelbstinti yra mūsų tautos išmintis ir dora, o ne politikai ir ne visokios dirbtinės kontroliavimo struktūros. tuo galėjome ne kartą įsitikinti mūsų istorijos vingiuose. ir dabar esu tikra – šitoj velniavoj, užvirtoj minkštaklynių politikų, pakils tauta ir vėl.

 7. virgis says:

  Puikus straipsnis

 8. Kitas Virgis says:

  Super!

 9. Galindas says:

  Labai geras su konkrečiais skaičiais ir pasiūlymais Straipsnis. Ačiū. Gerai kad naudojate lietuviškus žodžius: žmogiškumas, žmoniškumas, bet pasiūlyčiau vietoj pedofilas žodį „Vaikpisys“, tai daug kam pravalytų smegenis.Nes tie lotyniški žodžiai ne taip veikia, o turi net magišką poveikį. Pvz.: vietoj narkomanas- kvaišas, narkotikai- kvaišalai ir t.t.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top