Žydai. Kodėl pas žydus neįtikėtinai aukštas IQ [1]

2015, liepos 1, 1:02 | kategorija Ideologija | 24 komentarai | peržiūrų 3 952 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

newrezume.org

I-a dalis

paveikslėlis

Aškenaziai – viduramžių Elzaso, Reino slėnio ir Rytų Europos žydų palikuonys. Alberto Einšteino medicinos koledžo (Albert Einstein College of Medicine) genetiniai tyrimai leidžia spėti, jog Aškenazių kraujo linija nuo kitų žydų atsiskyrė maždaug prieš 2500 metų. 40 % jų – tik keturių žydų motinų palikuonys. Apie 80 % viso pasaulio žydų šiandien – aškenaziai.

Tyrėjai, nagrinėjantys aškenazius, sutinka, jog Abraomo palikuonys užima aukščiausias vietas sąraše pagal IQ. Styvenas Pinkeris (Steven Pinker), 2007 metais skaitęs lekciją „Žydai, genai ir intelektas“, teigia, jog „jų vidutinis intelektas yra tarp 108 ir 115“. Ričardas Linas (Richard Lynn), 2004 metų „Amerikos žydų intelektas“ autorius, sako, jog jis „tik“ perpus aukštesnis – 107,5. Henris Harpendingas (Henry Harpending), Džeisonas Hardis (Jason Hardy) ir Gregoris Kochranas (Gregory Cochran) iš Jutos universiteto, 2005 metų tyrimo ataskaitos, pavadintos „Aškenazių intelekto gamtotyra“, autoriai, tvirtina, jog jų intelekto lygis yra standartiškai nukrypęs nuo bendro europietiško per 0,75-1,0. Čarlzas Miurėjus (Charles Murray) savo 2007 metų esėje „Žydų genijai“ teigia: „vidutinis jų IQ lygis yra tarp 107-115, didžiausia tikimybė – 110“.

Vidutinis žydų IQ lygis – 115, tai 8 punktais aukščiau už bendrai pripažintą jų artimiausių konkurentų – šiaurės rytų azijiečių – vidurkį, ir maždaug 40 % aukštesnis nei bendras vidutinis IQ – 79,1, kurį išskaičiavo Ričardas Linas (Richard Lynn) ir Tatu Vanhanenas (Tatu Vanhanen) savo darbe „IQ ir globali neteisybė“.

Beje, atkreipkite dėmesį į vieną įdomų dalyką: aškenazių erdvinis vizualinis IQ lygis gana vidutiniškas; vieno tyrimo metu jo vidurkis buvo net žemiau nei vidutinis – 98. Šis trūkumas kompensuojamas registruojant astronominius kalbinio IQ dydžius, į kurį įeina loginis žodinis mąstymas, suvokimas, trumpalaikė atmintis ir matematiniai sugebėjimai; 1958 metų tyrimai parodė, jog vidutinis ješivos studentų verbalinio IQ lygis – 125,6.

Ar tikrai aškenaziai turi aukštą IQ lygį ir yra genijai? Atsakymas – TAIP. Gauso kreivė naudojama parodyti procentinį specifinės grupės IQ lygio atitikimą; bendrai tarp gyventojų, kur vidutinis IQ – 100, kreivė rodo tokias proporcijas:

mažiau nei 70 IQ – 2,5 %

70-85 IQ – 12,5 %

86-100 IQ – 35 %

101-115 IQ – 35 %

116-130 IĄ – 12,5 %

daugiau nei 130 IQ – 2,5 %

Pritaikius tą pačią kreivę aškenaziams, tačiau padidinus vidurkį 17 punktų (naudojant skaičius nuo Šanso iki Pasirinkimo) gauname tokį IQ padidėjimą:

mažiau nei 87 IQ – 2,5 %

88-102 IQ – 12,5 %

103-117 IQ – 35 %

118-132 IQ – 35 %

133-148 IQ – 12,5 %

daugiau nei 148 IQ – 2,5 %

Šis kreivės nuokrypis į didesnę nei standartas pusę (15 punktų) rodo, jog visi aškenaziai tinkami Mensai (mažiausia 130 IQ), o jų vidutinis IQ yra toks pat, kaip Gebenės lygos absolventų.

Iš tikro, tarp lygos narių aškenazių yra gerokai didesnė proporcija, nei kitų; pavyzdžiui, jie sudaro 30 % Jeilio universiteto studentų, 27 % Harvardo, 23 % Brauno, 32 % Kolumbijos universiteto ir 31 % – Pensilvanijos.

Tai leidžia mums spėti, jog Gauso kreivė aškenazių atžvilgiu yra šiek tiek pailginta – įtakoja jų sugebėjimą siekti sėkmės. Jei kalbame apie pirmąjį variantą, tai Čarlzas Miurėjus pažymi, jog „Žydų su 140 ir daugiau IQ proporcija yra 6 kartus didesnė nei kitų“. Harpendingas, Hardis ir Kochranas gauna apytiksliai tokią pat lygybę: „4 iš kiekvieno tūkstančio šiaurės europiečių intelekto koeficientas yra 140+, o žydų tarpe tokių yra 23“. Miurėjus taipogi pasakoja apie 1954 metų neįprastai aukštus Niujorko mokyklų genijų duomenis, turinčių IQ 170+, 24 iš 28 tokių vaikų buvo… žydai.

Dabar, kai jau įrodžiau, jog aškenaziai turi didelį IQ, imkime ir pažiūrėkime, ko jie pasiekė su tomis daugiafunkcinėmis smegenimis.

19 amžiuje Markas Tvenas pastebėjo:

(Žydai) tipiškai ir pastebimai yra pasaulio intelektualioji aristokratija… (žydų) indėlis į žymiausių pasaulyje vardų literatūroje, moksle, mene, muzikoje, finansuose, medicinoje sąrašą yra proporcingas jų nedideliam kiekiui. Jie perėjo žiaurius išbandymus.. ir padarė visa tai savo rankomis, surištomis jiems už nugaros.

Tveno pastebėjimai nepaseno. Aškenazių vis dar labai mažai. Štai trumpas aškenazių pasiekimų per paskutinius 90 metų sąrašas.

Nobelio premija: nuo 1950 metų 29 % premijų atiteko aškenaziams, nežiūrint į tai, jog jie atstovauja tik mažytę žmonijos dalį. Aškenazių pasiekimai yra 177 kartų didesni, nei jų pačių skaičius. Ir jie nelėtina greičio, netgi priešingai – jį didina. XXI amžiuje jie gavo 32 % visų premijų, 2011 metais penki iš trylikos Nobelio premijos laureatų buvo žydai (t. y. 38,5 %).

1930 metų Vengrija: aškenaziai sudaro 6 % visų gyventojų. Iš jų buvo 55,7 % visos šalies gydytojų, 49,2 % advokatų, 30,4 % inžinierių ir 59,4 % banko tarnautojų; be to, jie kontroliavo 49,4 % metalurgijos, 41,6 % mašinų gamybos, 72,8 % drabužių gamybos pramonės, o kaip nekilnojamo turto savininkai jie gavo 45,1 % visų pajamų iš nuomos Budapešte. Kaimyninėse šalyse, tokiose kaip Lenkija ir Vokietija, žydus taip pat lydėjo sėkmė.

„Svarbūs skaičiai“: Knygoje „Žydų genijai“ Čarlzas Miurėjus paskaičiuoja žydų indėlį į įvairias sferas, pažymėdamas, kiek daug jie nuveikė, palyginus su tokiu nedidelių jų pačių kiekiu. Jis padarė šias išvadas: biologija – žydų nuopelnai 5 kartus viršija jų pačių kiekį, chemija – 6 kartus, fizika – 9 kartus, literatūra – 4, muzika – 5 kartus, vaizduojamasis menas – 5 kartus, matematika – 12 kartų, filosofija – 14 kartų.

JAV (šiuo metu): žydai-aškenaziai sudaro 2,2 % gyventojų, tačiau atstovauja 30 % visų elitinių koledžų profesūros, sudaro 21 % visų Gebenės lygos absolventų ir 25 % Tiuringo prizo laureatų. Be to, žydai sudaro 50 % iš dviejų šimtų intelektualų… 40 % pirmaujančių Niujorko ir Vašingtono advokatų kontorų partnerių… 59 % direktorių, rašytojų ir penkiasdešimties ryškiausių kino filmų prodiuserių…

Izraelis: 1922 metais nuskurdinta šios pelkių ir dykumų žemės gyventojų dalis tesudarė 752 tūkstančius žmonių. Šiandien jų jau 7,746 milijono gyventojų, didžiausia jų dalis – aškenaziai (3 milijonai ir 60 % darbo jėgos), jie sudaro sėkmingą verslininkų naciją, gaunančią didžiausią pelną vienam žmogui. Izraelis yra pirmoje vietoje pagal aukštųjų mokyklų absolventų skaičių, muziejų skaičių, namų kompiuterių ir mokslinių leidinių skaičių.

Mane labiausiai stebina Nobelio premijos laureatų statistika. Tik pamanykite: jei kiekvienas planetos gyventojas būtų žydas aškenazis, tai Nobelio premijos laureatų būtų 117 kartų daugiau, ir atitinkamai 117 daugiau išradimų per metus? NEĮTIKĖTINA! Be jokios dirbtinio intelekto pagalbos…

Viduramžiais žydų-sefardų pasiekimai taipogi buvo nemaži. Džordžo Sartono „mokslo istorijos“ įvade autorius pažymi, jog 95 iš 626 pasaulio mokslininkų 1150-1300 metais buvo žydai sefardai, o tai 15 % viršija jų pačių skaičių.

Tačiau, kai paskaičiavo sefardų IQ, jis pasirodė ne aukštesnis, nei vidutinis šiaurės Europos rodiklis ir visiškai ne toks aukštas, kaip aškenazių.

Sprendžiant iš šių faktų, tik visiškas kvailys dar gali ginčytis, jog vidutiniškai žydai aškenaziai nėra ypač protingi. Aš nekalbu apie jų kognityvinius sugebėjimus, aš nesu prosemitas ir ne sionistas, aš išskiriu faktus, kurie įrodo, jog tai – neginčijama tiesa.

Tai rodo, jog savo darbu aš bandau atsakyti į klausimą – kodėl? Kodėl žydų aškenazių IQ yra toks aukštas? Kalta genetika, aplinka, kultūra, švietimas ar unikali daugelio faktorių kombinacija?

Savo pirminėje šios medžiagos publikacijoje aš daviau aštuonis aukšto aškenazių IQ paaiškinimus. Tada gavau kalną elektroninių laiškų (daugelis jų iš profesūros), kurie suteikė man papildomos informacijos. Mano išplėstame darbe – dvidešimt teorijų. Aš pasitikiu padėjusiais man autoriais, nors kai kurių net vardo nežinau, tik jų slapyvardžius interneto pokalbiuose. Štai mano sąrašas, pateikiu chronologine tvarka.

Babilono eugenika. 586 metais prieš mūsų erą Jeruzalę visiškai sugriovė Babilonas, vadovaujamas Navuchudonosoro, kuris „ištrėmė visus (žydus) karininkus ir kareivius, visus stalius ir kalvius… išskyrus vargšus šios žemės žmones“ (Antroji Karalysčių knyga 24; 10-14). Savo knygoje „Nesutriuškinamieji žydai“ Maksas Dimontas (Max Dimont) teigia, jog belaisviai buvo „geriausi judėjų aristokratijos ir inteligencijos atstovai“.

Pirmosios Diasporos žydai pasižymėjo tremties į Babiloną metu. Dimontas teigia: „Babilono bibliotekose žydai intelektualai atvėrė naują idėjų pasaulį. Per penkis dešimtmečius žydai tremtiniai atsidūrė Babilono visuomenės viršūnėse – verslo, mokslo ir kultūros pasaulyje. Jie tapo prekybos lyderiais, mokslo veikėjais, valdančiųjų patarėjais“.

538 metais prieš mūsų erą Persijos karalius Kiras Didysis leido žydams grįžti į tėvynę. Turtingi žydai, sukūrę sėkmingus prekybos kelius ir verslą Babilone finansavo trokštančius grįžti ir atstatyti Judėją. Pirmieji bandymai buvo nesėkmingi, bet galų gale 1760 persikraustėlių, vadovaujamų pranašo Jezdros ir valdovo Nejemijos atstatė Jeruzalės sieną ir atkūrė naciją. Grįžę į Izraelį Babilono žydai rado savo vargšus brolius pusę amžiaus atsilikusius ir dėl asimiliacijos beveik išnykusius, ištirpusius pagonių gentyse. Kirilas Darlingtonas (Cyril Darlington) savo darbe „Žmogaus ir visuomenės evoliucija“ mano, jog žydų elito atskyrimas bei nuolatinis neišsilavinusių bei beraščių nušalinimas lėmė genetinį intelektualinį pakilimą.

Sugrįžtantys žydai taip pat sukūrė dvi tradicijas, stiprinančias protą ir jų kultūrą ateityje – uždrausta santuoka su pagonimis ir penkios pirmosios Mozės knygos buvo kanonizuotos į Torą.

Paini knyga tautai. Tora (penkios pirmosios žydų Biblijos knygos) ir Talmudas (rabino argumentų užrašai) kompleksiniai ir sudėtingi. Praktikuojantys judaizmą turi studijuoti sudėtingus didelės apimties įstatymų tekstus. Raštų turinys nėra paprastas ir suprantamas pažodžiui, o priešingai – sukurtas daugelio abstrakčių lygių supratimui. Aklas tikėjimas ir vergiškas pasišventimas, įkvėptas tikėjimo – ne judaizmui. Vietoje to, vienatinio Dievo garbinimui reikalingas raštingumas, kognityviniai sugebėjimai, kad suprastum tekstus. Tradicinis Talmudo supratimas reikalauja „studijuoti jį po septynias valandas per dieną septynis metus iš eilės“. Čarlzas Miurėjus pastebi, jog „jokia kita religija nepateikia tiek pretenzijų tikinčiajam“, vėlesnė analizė parodė, jog „judaizme būti geru žydu, reiškia būti protingu žydu“.

Sveika gyvensena ir maitinimasis. Profesorius Semas Lemanas-Vilcigas (Sam Lehman-Wilzig) iš Izraelio Bar-Ilan universiteto pateikė man dar vieną teoriją. Jo spėjimas remiasi faktu, jog savo tradicijoje žydai buvo švaresni, nei pagonys. Jis pažymi rankų plovimą prieš kiekvieną maitinimąsi, kasdienis vyrų apsiprausimą „mikvoje“ (vonios kambarys apsivalymui) ir kasmėnesinį moterų apsivalymą pasibaigus menstruaciniam periodui. Jis taip pat pažymi, jog draudimas valgyti kiaulieną saugojo žydus nuo trichineliozės. (Žinomiausios mirtys nuo šios ligos – Gotama Buda (Gautama Buddha) ir Volfgangas Mocartas (Wolfgang Mozart). Taigi, žydai mažiau sirgo ir jų kūnai mažiau kentėjo, o tai gerino jų protinius sugebėjimus.

Toks manymas kartojasi ne vieną kartą. 1953 metais Džono Hopkinso universiteto farmakologas Deividas I. Machtas (David I. Macht) atliko tyrimą, kurio rezultatais remdamasis jis teigia, jog dešimtys draudžiamų Pakartoto Įstatymo ir Levitų knygos mėsos patiekalų iš tikro buvo labai nuodingi, lyginant su leidžiamu košeriniu maistu. Be to, Šeronas Moalemas (Sharon Moalem) savo paskutinėje knygoje „Ligonio gyvybės išgelbėjimas“ spėja, jog raugintų produktų atsisakymas žydų Velykų metu išgelbėjo juos nuo žiurkių ir buboninio maro plitimo 13 amžiuje. Ir paskutinis, ne mažiau svarbus faktas – turtingi žydai-aškenaziai gyveno erdvesniuose, nei rytų Europos gyventojai, namuose, o tai padėjo jiems lengviau išgyventi epidemijas.

Tamprus ryšys tarp aukšto IQ, sveiko maisto, infekcinių susirgimų, sanitarinių normų ir gyventojų tankumo aprašomas kitose šios knygos dalyse, ypač skyriuje „Ankstyvieji metai“.

Ypatingas dėmesys išsilavinimui. Jeremija Untermanas (Jeremiah Unterman) iš Jeruzalės papasakojo man, jog Tora kiekvieną tėvą prisako išmokyti Toros įstatymo savo vaikus, Marisa Landau (Marisa Landau) puslapyje futurepundit.com taip pat pažymi, jog žydų religija draudžia auginti beraščius vaikus. Be to, Landau teigia, jog žydų moterys taip pat mokėsi skaityti ir rašyti – unikalus senovės pasaulio fenomenas. Landau taipogi mini, jog žydai turėjo tradiciją aprūpinti žentą viskuo 10 metų į priekį, jei jis norėjo pasišvęsti mokslui. Panašu, jog būtent žydai bus išradę kažką panašaus į stipendiją.

Viduramžiais prancūzų vienuolis Pjeras Abeliaras (Peter Abelard) (1079-1142) štai ką rašė apie žydų išsilavinimą: „Žydas, netgi neturtingas, net jei turi dešimt sūnų, išmokys juos visus, ir ne tam, kad užsidirbtų, kaip tai daro krikščionys, o kad suprastų Dievo įstatymą. Ir ne tik sūnus, bet ir dukras“.

Privalomos mokyklos berniukams. 64 metais vyriausiasis rabinas Ješua ben Gamla išleido įsaką apie privalomas mokyklas visiems berniukams nuo 6 metų. Per 100 metų žydai pasiekė visuotinį raštingumą ir mokėjimą skaičiuoti tarp vyrų ir taip tapo pirmąja istorijoje tai pasiekusi nacija.

Progresyvus įsakas padarė milžiniškus demografinius pokyčius. Aukšta mokslo kaina ir vyraujantys gyvuliniai ūkiai tarp 2 ir 6 amžiaus daugelį žydų pastūmėjo į krikščionybę, o tai lėmė žydų sumažėjimą nuo 4,5 milijono iki 1,2.

Prigimtinė eugenika šioje situacijoje teikė pirmenybę dviem grupėms: 1) turtingesnių, atseit protingesnių žydų sūnūs, kurių tėvai galėjo leisti juos į mokyklą ir taip suteikdami jiems galimybę likti žydais ir 2) protingiausiems berniukams, kurie greitai mokėsi skaityti, rašyti ir skaičiuoti su sąlyga, jog jie galėjo leisti sau „likti žydais“.

O kas gi iškrito? Kas buvo išmestas iš genofondo? Atsakymas: neturtingi, neišsilavinę žydai ir/arba tie, kurie turėjo žemiausią IQ.

(laukite tęsinio)

parengė: Darius Dimbelis

infa.lt

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 24

 1. Zydas says:

  Žydai levitai dėkingi Hitleriui, kad ypatingai prisidėjo vykdant eugenikos XX amžiaus eksperimentą. T.y. – padėjo atsikratyt žydelių-durnelių uodegos. (Kardelis. „Hitleris – Izraėlio įkūrėjas“)

 2. jonas says:

  Tikrai , kad protingi. Va sugalvojo pasakas gojams apie duju kameras ir 6 milijonus, o kad nekiltu abejoniu dar ir istatymus ivede kurie draudzia abejoti tomis pasakomis. O gojai ne tik neturi tokio proto miklumo, bet dar net uzsipuola ar isjuokia ta kuris jo turi pakankamai ir visa tai pastebi.Slove DIEVO ISRINKTAJAI TAUTAI. Pulkit ant keliu visi gojai ir dekokit savo ponams ir geradariams. O cia specialiai krikscionims „jei Dievas jus plaka tai reiskia myli“. Tik ismintingas rabinas gali taip sugalvoti.

 3. Butent says:

  Tai kalba tik apie viena, ten kur protas uzgozia zmogaus siela, dvasinguma gero nelauk

 4. M. says:

  „Izraelis: 1922 metais nuskurdinta šios pelkių ir dykumų žemės gyventojų dalis“

  Gal straipsnio autoriui vertėtų pasidomėti, kas ten 1922 m. buvo. O buvo Palestina anksciau Kanaanas istorinės palestiniečių žemės. Atsikėlę žydai po truputį supirkinėjo iš palestinečių žemes, pakl palestiniečiai netapo svečiais savo valstybėje, kurią beje dabar sudaro tarp savęs nesusiję 2 žemės lopinėliai – Vakarų krantas ir Gazos sektorius, beje palestiniečiai šiai dienai neturi pripažintos valstybės, nes pastoviai JAV žydų draugai ( o gal dėl žydų aukščiausiuose JAV sluoksniuose), kaip pastovus tarybos narys vetuoja Palestinos pripažinimą.

 5. neįdomus straipsnis says:

  nemanau, jog jei pasaulyje nebūtų žydų aškenazių genijų su aukštu IQ, žmonijos civilizacija dar gyventų neadartaliečio akmens amžiuje. Štai kad ir kinai, savo valstybingumą skaičiuojantys virš 5000 metų, be aškenazių pagalbos gamino porcelianinius dirbinius, audė šilką, sugalvojo veidrodį ir gan sėkmingai tomis prekėmis prekiavo su visu likusiu pasauliu. nemanau, jog jei nebūtų bankų, valdomų žydų, žmonija neturėtų kokios nors kitos ne piniginės valiutos arba kitos priemonės, pripažintos ir naudojamos atsiskaitymams tarpusavyje, darbui įvertinti ir pan. Akivaizdu, kad pinigas, koks jis bebūtų ar doleris, ar euras ir tt. nėra pats optimaliausias ir efektyviausias matas žmogaus indėliui į visuomenės gerbūvį įvertinti, tačiau ypač tinkamas įvairioms manipuliacijoms ir žmogaus sukurtų gėrybių nusavinimui. Nemanau, kad Nobelio premija gauna visi tie, kas realiai nusipelno ją gauti – ji tiesiog neskiriama – neteko girdėti, kad ją būtų gavęs kinas, nesuprantama, už ką ją gavo Gorbačiovas ar obama… Nors ir neatmetu žydų protingumo, kaip fakto, bet straipsnis visiškai neįdomus, tendencingas, pritemptas

 6. neįdomus straipsnis says:

  Atsiprašau už techninę klaidą – žodis Obama turėjo būti iš didžiosios raidės

 7. Mindaugas says:

  Straipsnis tai sionistinė rašliava. Puikus pavyzdys žydiško fašizmo.

 8. Ina says:

  Gėda skaityti komentatorių mintis – tų, kurie labai pasipiktinę faktais, žinomais nuo neatmenamų laikų. Žydai neginčytinai yra ta tauta, kuri ypač sunkiomis sąlygomis gebėjo pasiekti tikėjimo, mokslo ir gyvenimo tobulumą.
  Žinia, ypač Lietuvoje dažai nekenčiami ne tik žydai, bet ir bet kuris daugiau už vidutinybę pasiekęs lietuvis. (Posakis, kad tūlam žmogėnui kyla džiaugsmas, žiūrint į degančią kaimyno pirtį – turi daug „racijos“):). Dar: ypač piktinasi faktais apie žydų tautos išskirtinumą tie jonai, kurie patys savo gimtąja kalba rašydami daro daugiau- mažiau rašybos klaidų. Juokinga? Bet…šunys loja – karavanas toliau eina. O kam tas „neįdomus straipsnis“, tai tegul pasidomi Obamos genealogija:) Juk jo motina baltutėlė jaunutė ir grynakraujė žydaitė…argi aš klystu???

 9. Simas Simaitis says:

  Sakykite ponia Ina, ką gi vistik Jūs šiame straipsnyje įskaitėte? Begalę skaičiukų, kurie beje nieko ir nelygesnių.O man užteko tik vieno sakinio visame šiame straipsnyje:(Žydai) tipiškai ir pastebimai yra pasaulio intelektualioji aristokratija… (žydų) indėlis į žymiausių pasaulyje vardų literatūroje, moksle, mene, muzikoje, finansuose, medicinoje… Ką atnešė žmonijai žydų mokslo pasiekimai? Gamta teršiama, visas mokslas dirba koncernams, padedama jiems kalti pinigus. Mene? Skaitote Gugenhaimą menu? Vadinasi mes jau degradavome, jei skreplį ant stiklo laikome menu. Apie financus mes nekalbėsime, jau apie tai kalbėta ir perkalbėta.
  Pritariu Mindaugui, kvepia sionistiniu fašizmu – visi gojai, tik va žydai visi švelnūs ir pūkuoti, o ponia Ina, jeigu ji lietuvė, tai dar ir savo tautos negerbia. 
  Taigi, straipsnis mums nieko nesako, kokiose švietimo įstaigose teko mokytis visiems tiems aškenacams, kad jie dabar gali pasigirti Nobelio premijomis (ne faktas, kad ir ten sėdi žmonės, kurie vienu ar kitu būdu susiję su tais pačiais aškinatais). Duokite visiems žmonėms tokias pačias išsilavinimo galimybes ir sąlygas, dar ne aišku kokioje vietoje atsidurs tie aškinatai. Kaip sakoma visi lygus, bet yra lygesnių.

 10. gražus eilėraštukas says:

  Netikiu išrinktom tautom
  Netikiu nacijom
  ES Tautų kalėjimo
  Sovietinėm ovacijom.
  Nei holokaustu
  nei dujų kamerom.
  Nors užmušk mane
  Netikiu pastorium,
  Popu, mula ir rabinu
  Kaip ir germano rudu
  O slavo pilku apsiaustu.
  Netikiu emigranto laime
  Nei tremtinio baime.
  Netikiu jokia istorija
  Nes tai – alegorija.
  Tikiu tik nuo darbo
  Sudiržusiom rankom
  Kruvinom ašarom ir
  Vaikiškom pasakom.
  Dar tikiu diena ir naktim
  Kančia ir Viltim.

 11. Mindaugas says:

  Inai. Nesuprantu, ko jūs piktinatės. Komentaruose ne žydai nekenčiami, o nekenčiamas sionizmas, kaip žydiško fašizmo forma. Prisiminkite JTO rezoliuciją 3379, priimtą 1975 m.,kuri Izraelį prilygino šalims, vykdančioms aparteidą. Taip pat ši rezoliucija paskelbė sionizmą, kaip vieną iš rasizmo formų. Aišku, ši rezoliucija, spaudžiant viso pasaulio sionistams, vadovaujamiems JAV sionizmo citadelės, 1991 metais buvo atkeista, subyrėjus TSRS. Beje, už šios rezoliucijos atkeitimą balsavo ir Lietuva, kaip mūsuose žinoma, Šiaurės Jeruzalė…..Šiuo metu JTO sprendžiamas klausimas Izraelio kariuomenę įtraukti į juoduosius sarašus organizacijų, vykdančių smurtą prieš arabų vaikus. Aš aišku netikiu, kad JTO pavyks tai padayti, žinant dabartinę sionizmo galią. Kas liečia šį tyrimą, tai duodu jums šimtą procentų, kad jį atliko PATYS ŽYDAI SIONISTAI. Taigi, kvaila būtų, ne žydui, tikėti sionistine rašliava…..kas liečia Obamą, taigi JAV, beje kaip praktiškai visame pasaulyje, kitaip ir būti negali. Ne žydų ten valdžioje ir su žiburiu nerasi. O, kadangi, žydiškumas paveldimas iš motinos pusės, drąsiai galiu teigti, kad Obama joks ne negras, o žydas.

 12. Ec says:

  Jei lietuviai auklėtų savo vaikus kaip žydai, tauta būtų ne durnesnė. Pas juos vaikų auklėjimas yra prioritetinis dalykas, ten vaikai klauso tėvų, tėvai gali savo patirtį perduoti vaikams ir demokratijos šioje srityje nėra, o gojams stumiamos vaikų teisės ir auklėjimas perleidžiamas gatvei ir televizoriams. O eilėraštukas tikrai geras, tiesiog puikus

 13. Vytautas Lietuvis says:

  Pradžios knyga 12,3 Abromo pašaukimas
  Laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius; visos žemės gentys ras tavyje palaiminimą. ✡

  O Sarmato straipsnį skaityti sarmata – daugybė klaidų, ne tik gramatinių…
  Regis ne visų komentarų autorių IQ yra aukštesnis už vidutinį, deja…

 14. Ec says:

  Nesupratau ką Vytautas Lietuvis norėjo pasakyti pirmoje pastraipoje, per mažas mano IQ. Paaiškink, Vytautai

 15. PP says:

  Ale pabandytų Vakaruose taip kas į priešingą pusę parašyti – kad žydų intelektas žemesnis. Tuoj antisemitais apšauktų ir po teismus užtąsytų.

 16. arthur says:

  Čazare Lambrozo buvo visiškai kitokios nuomonės apie aškenazių intelektą. Net šešis kartus degeneratų daugiau tarp aškenazių nei kitose tautose. Grigorijus Klimovas labai puikiai savo darbuose aprašo aškenazių „intelekto“ „aukštą“ lygį….

 17. Apie kai kurį "genialumą" says:

  Kai sovietų laikais 1968 metais įstojau į techninės krypties institutą, tai mūsų kurse buvo gal 6 žydai ir vienas iš jų vardu … , (bet prisistatydavo ir prašydavo vadinti „Sioma“) buvo ir mūsų grupėje.
  Pradžioje jis pateikė pirmą, bet ne paskutinę staigmeną ir mes galvojome, kad jis tikrai „kietas“, o gal net genialus ant mokslų. Pačioje pradžioje viską „krimsdavo“ žymiai geriau negu mes, kol iš dėstytojų nesužinojome, kad tasai „Sioma“ jau antrus metus kartoja tą patį pirmą kursą. Tai buvo antra staigmena. Vėliau „Sioma“ palaipsniui pradėjo strigti moksluose ir visas jo „genialumas“ baigėsi . Šiaip ne taip jis baigė pirmą kursą ir labai nuoširdžiai džiaugėsi, kad galų gale jį perkėlė į 2-ą kursą. Antro kurso „Sioma“ nebaigė ir vėl liko antriems metams (pasiėmė „akademines“ atostogas- taip tada buvo galima išvengti išmetimo iš instituto).
  Dar vien didelė mums buvo staigmena ir nustebimas, nes tas „Sioma“ , manau, nenusileido Švarcnegeriui nei pagal raumenų masę , nei pagal „išdirbtą“ kultūristo figūrą. Dar viena staigmena buvo, kai jis po pirmo kurso vasarą su mumis išvažiavo į studentų darbo stovyklą. Viename kolūkyje liejome iš betono pamatus mokyklai. Ir čia vėl staigmena (o gal ir ne), tasai mūsų kultūristas vengė ir nedirbdavo fizinio darbo ir kai mes kasėme tranšėjas ir tampėme betoną, tas stipruolis įlysdavo ir slėpdavosi kolūkio rugiuose ar kukurūzų lauke.

  Bet retkarčiais treniruodavosi ir kilnodavo „svarsčius“ – buvo atsivežęs mažyčius maždaug vidutinio obuolio dydžio „hantelius“, kuriuos kilnodavo. Mes niekaip nesuvokėme, kaip jis tuos raumenų kalnus užsiaugino taip tingėdamas. O kai po kelių savaičių išvažiavome atgal į Kauną, tai jis pareiškė, kad „ši diena yra laimingiausia jam šiais metais, nes darbai baigėsi“.
  Antro kurso jis nepabaigė, nes visas „genialumas“ buvo išgaravęs. Po kurio laiko vienas iš mūsų grupės gavo laišką iš Izraelio, kuriame „Sioma“ rašė, kad yra labai laimingas nes dirba paukščių fermoje darbininku. Ir dar didžiuodamasis pridėjo „komplimentą“, kad tik ten jis pamatė pirmą valstietį žydą.
  Mūsų kurse buvo dar kiti penki žydai, kurie taip pat neblizgėjo moksluose- buvo silpni vidutiniokai. Gal kitose srityse jie buvo „genijai“, bet techniniuose moksluose stipriai „buksavo“. Rašau tai ką mačiau savo akimis, be jokių fantazijų. Gal kitur buvo kitaip, bet tada buvo taip.

 18. Inai says:

  Neįdomaus straipsnio citata: … Nemanau, kad Nobelio premija gauna visi tie, kas realiai nusipelno ją gauti – ji tiesiog neskiriama – neteko girdėti, kad ją būtų gavęs kinas, nesuprantama, už ką ją gavo Gorbačiovas ar Obama… O Ina kandžiai pastebi: …šunys loja – karavanas toliau eina. O kam tas „neįdomus straipsnis“, tai tegul pasidomi Obamos genealogija:) Juk jo motina baltutėlė jaunutė ir grynakraujė žydaitė…argi aš klystu???… Įdomiai pas Iną gaunasi – juk Neįdomus straipsnis to, kad Nobelio premijas gauna tik žydai, ir neteigė, nors gal ir Gorbačiovo (žmona buvo Raisa, jis pats – Miša – tai dažni žydiški vardai), gal ir Barako Obamos (žodį Barak žydai Izraelyje gerbia – buvęs premjeras Jachudas Barakas, Barakas – miestas Izraelio šiaurėje…) genealogija iš tiesų yra žydiška. Pastebėdama, kad Obamos mama yra grynakraujė žydaitė, Ina neabejoja ir lyg patvirtina, kad Nobelio premijas gauna žydai ir tuo taip pat patvirtina Neįdomaus straipsnio teiginį, kad senos išmintingos tautos – kinų tautos atstovai, kaip taisyklė, Nobelio premijų negauna – tos tautos atstovų prie milijoninių premijų niekas neprileidžia, jik saviems. Bet užtai kinai, priešingai nei išrinktosios tautos atstovai, ypač sugeba patys pinigus užsidirbti be jokių machinacijų ir Nobelio premijų – net jei norėtų, galėtų visą pasaulį nupirkti ir tie su dideliais IQ jiems ne tik turimų pinigų pavydi, bet net ir bijosi… Bet apie kinų IQ niekas neparašo įdomių straipsnių – o gaila – būtų ir lietuviams iš ko tikrai pasimokyti, kaip užsidirbti pinigus, nes ten, kur dalijami, perdalijami ir paskirstomi pinigai mūsų ir visokių pasaulinių premijų mūsų net ir su dideliais IQ, kaip ir kinų, niekas neprileido, neprileidžia ir neprileis – ten užtenka savų…

 19. PP says:

  Žydų išskirtinis genialumas tai piaras. Savi savus traukia ir gojų artyn neprileidžia. Žinoma, pasitaiko ir genialių, bet nemanau, kad daugiau nei kitose tautose.
  O tai, kad neva jie kažko ypatingo pasiekė ekonomikoje, moksle, pasakos. Pasižiūrėjus į istoriją, Europoje visose valstybėse jie buvo PRIVILEGIJUOTI ir tomis privilegijomis naudojosi. Jie nedirbo žemės, o užsiėmė pinigų skolinimu, prekyba (ne tik mažmenine, bet ir didmenine; visa antikos pabaigos ir viduramžių tarptautinė prekyba buvo jų rankose, kad ir kaip ten kas vadintųsi – Venecija, Genuja, Hanza…), alkoholio gamyba (!), kai kuriais pelningais gamybiniais amatais, kuriems turėjo išskirtines monopolines teises (privilegijas).

 20. Joris says:

  Iš to genialumo – tik pasakos… Pas juos toks garbės supratimas esa – meluoti į akis ir prisiekinėti, kad sako tiesą (tam net savo terminą turi). Einšteinas visiems parodė liežuvį, kai gavo Nobelį – o dabar vis dažniau kalbama, kad jo reliatyvumo teorija – kliedesys… (dirbdamas patentų biure, matyt, ne vieną idėją pasivogė).
  Vaikystėje buvau silpnos sveikatos, tai teko ne vienoje pionierių stovykloje-sanatorijoje pabuvoti. Ir, aišku, su žydukais pabendrauti. Tai va ne vieną tokį žyduką tėvas išmokydavo dar vaikystėje kaip „iš mėsos padaryti kaulą“, o šie savo smaukymusi ir kitus užkrėsdavo. Buvo vienoje iš sanatorijų ir toks skundukas, kuris skūsdavo visus iš eilės, jei kas tik „žengė kur į šoną“. Niekas iš vaikų su juo nebendraudavo, nedraugaudavo, net nesikalbėdavo. Ko gero buvau vienintelis, kuris su juo atsargiai vienu kitu žodžiu persimesdavo. Tai vieną kartą jis paklausė, kodėl niekas su juo nesikalba (mažai buvo tokių, kurie per jį nebūtų nukentėję)? Teko paaiškinti. Ir netikėtai sužinojau, kad tokio elgesio jį tėvai buvo primokinę. Ir svarbiausia – tai buvo jiems normalu. Po mano „aiškinamojo darbo“, buvau auklėtojų „pakviestas ant kilimėlio“ pasiaiškinti, kokių „nesąmonių“ prišnekėjęs. Pasirodė, visa stovyklos grupė neteko skundiko… Nežinau, kaip į galvą šovė, bet pasakiau, kad neverstų vaiko dirbti savo prižiūrėtojų darbo. Nuo to laiko auklėtojos žiūrėdavo į mane piktai… Tik dabar suprantu, kodėl jų išvaizda man tuomet pasirodė keistokos (ne lietuviškai juodos jos atrodė).
  Ir suprantama, teisūs esa tie, kas kalba, kad jei kur patenka vienas žydas, tai greitai ten susirenka visa giminė-padermė. Todėl ir IQ toks „aukštas“ tik todėl, kad jie visur savus buldozeriu prastūminėja.
  Suprantama, ant visų žydų „varyti“ būtų ne teisinga, bet seneliai, močiutės, tėvai, kurie prieškariu, pokariu buvo su žydais susidūrę ir kaimynystėje gyvenę, labai retai ir mažai ką gero papasakodavo. LAbai jau jie priešiški kitataučiams būdavo. Ir gatvėje žydukai užpuldinėdavo. Ir muštynių su jais būdavo. Kartą dar prieš vokiečių okupaciją, einant namo su pieno puodyne, žydukai vidurį gatvės užpuolė mamą ir jos vyresnę seserį, tai toji besigindama puodynę su pienu sudaužė – o namuose tai dar eilė alkanų vaikų laukė (šeima buvo didelė) – nutrūkusia puodynės rankena vienam per veidą brūkštelėjo. dar tą patį vakarą pilna stuba žydų prigužėjo, vos ne peiliais papjauti grasino, bet kai senelis netekęs kantrybės pasakė čiumpąs šautuvą… tai nuo tų drąsuolių ir teisybės ieškotojų net durys užsikimšo… Dagiau prie mamos ir sesers žydukai nesikabinėjo. Ir keista, bet vokiečių okupacijos metais, kai senelis buvo į frontą išėjęs (vėliau grįžo basas per žiemos šalčius, o išlipęs Kybartų stotyje tiesiai ant SS užsirovė, vos spėjo karinį bilietą ant žemės numesti, karininkas jį užmynė ir tik taip gyvas liko – kelis mėnesius vaikai padus vakarais kutendavo, kad šie jautrumą greičiau atgautų), tai su vokietukais sutardavo kur kas geriau. Ir su rogutėmis nuo kalno kartu leisdavosi … vaikai kaip vaikai…
  O šiais dar tarybiniais laikais, kai mokiausi 4 klasėje, ir per liet. kalbos egzaminą už darbą gavau ketvertą, nors buvau tikras, kad užduotis išsprendžiau teisingai, buvau vienas iš to nedaugelio, kuris sumastė užginčyti pažymį. Tai man direktorius rimtu veidu pasakė, kad pažymį sumažino tam, kad reikia „tautinei mažumai“ vietą užleisti. Aš perklausiau, kas ta tautinė mažuma? Atsakė, žydai. Sakau, tegul žydai geriau mokosi ir gauna geresnius pažymius, o man pažymį dėl jų blogo mokymosi mažinti neteisinga. Iš veido išraiškos supratau, kad taikliai pataikiau, bet pažymio vis tiek ne pakėlė.
  O štai šiais laikais, prieš dvejus metus, kalbino mane įsidarbinti vienoje įmonėje. Atvažiavau pokalbio (kelis šimtus km iki „bazės“ sukoriau). Tai pirmas klausimas buvo, kokios tautybės esu. Sakau, lietuvis. Neverta atpasakoti, kokiom gražiom spalvom buvo „nutapyta“ darbo įmonėje ateitis. Kita diena darbe prasidėjo kuriozais… Visų pirma man buvo prižadėta, kad problemų su transportu iki darbo vietos nebus… (nors darbui nuosavas automobilis arba „valdiškas“ būtini kaip oras). Problema atsirado. Darbe taip pat pamačiau kai ką tokio, kas privertė susimąstyti. O štai darbo vietoje… Pusę dienos laukėme, kol kažkas atvažiuos su įrankais. Po to meistrai dirbo net pietų pertraukos nedarydami, nes atseit mažai padarys – algos negaus. Tokio durnių laivo dar nebuvau matęs. Ir tik tuomet pradėjau prisiminti visas „pasakas“, kurias išgirdau iš savo šefo-boso ir suprasti, kaip jos atvirkščios realybei. Pasirodo, man paprasčiausiai primelavo į akis rimtu verslininko veidu, po to pažemino, ir matomai tikėjosi, kad būdamas bedarbis šitai „nurysiu“ ir būsiu tuo vergu, su kuriuo galima nesiskaityti. Ta diena buvo pirma ir paskutinė darbo diena toje įmonėje. Keista, bet už šią „darbo“ dieną gavau visai padorų uždarbį. Gal išsigando… Ir tik po keleto savaičių ėmiau suprasti tokį keistą „verslininko“ elgesį – supratau to keisto tautybės klausimo paskirtį. Ir kodėl vieniems meluoti galima, o saviems ne.
  Dabar dar atidžiai pasižiūrėkime į TV vedančiųjų veidelius (vieną genetinių mutacijų iškraipytą veidelį iš TV pašalino – per daug akivaizdu buvo), žinių pranešėjai meluoja rimtais veidais – beje visose TVvizijose įvyko ne maža pasikeitimų veiduose, kai tik prasidėjo Ukrainos MainDaunas ir po to (įtariu ne visi žmonės sutiko meluoti į akis ir buvo pakeisti – vis dėlto dirbantys su informacija idiotais greičiausiai nesa), pasiskaitykime seimūnų biografijas – daugelyje net neaišku, kokiai tautai jie priklauso. Kokius užsienio univerus baigę, ir kokias pimpalometrijas prastūminėja. Dar per TV pasriūbaujama, kad valdžia visai neklauso savo tautos… Tai gi ta valdžia ir NĖRA iš MŪSŲ tautos. Ir klauso ji tik saviškių… spėkite, kurių?
  Ukrainoje iš viso… vyksta hazarijos kaganato atkūrimo darbai… vis prisimenama, kaip gerai tuomet buvo gyventi, „filtruojant“ šilko kelio trafiką… Hazarija klestėjo apie 200 metų, o po to – prieš tūkstantį metų – kažkoki ruseliai jį išvaikė. Dabar bandoma pareikšti savo teises ir pretenzijas, tik pamirštama pasakyti, kad tas kaganatas neatsirado tuščioje vietoje, kad įvyko revoliucija, valdžios perėmimas, valdančios vietinės dinastijos „pašalinimas“… Ankstesnės valstybės „prichvatizavimas“… Viskas taip gerai pažįstama…

 21. keista says:

  Žydai ne protingiausi. Jie nebent kvailiausi gali būti. Joks protingas žmogus nenorės gyvent kaip parazitas, kaip piktžaizdė kitų sąskaita. Joks protingas žmogus nevaizduos savęs auka, kad tik galėtų misti kitų krauju, nesukels karų, nesimėgaus kitų kančiomis ir mirtimis, nežudys vaikų, negers jų kraujo. Joks protingas žmogus nebus sukčius ir manipuliatorius, apgavikas, aferistas, nevogs kitų išradimų, pinigų ir t.t. Joks protingas žmogus nelaikys sutrikusios psichikos žmonių trečiaja lytimi, netoleruos gėjų paradų, jų santuokų. Joks protingas žmogus nežalos savo kūdikio lytinių organų. Joks protingas žmogus netikės religiniais paistalais, dogmom. Ir galų gale jokia protinga tauta/ žmogus nelaikys savęs dievo pateptaisiais, išrinktaisiais. Ką aš galiu pasakyti apie žydus gero? Nieko. Skirtingai nuo kitų tautų, ši tauta pasižymi silniausiu proteliu. Nes kai protelis silpnas tik ir telieka šunybes krėsti. Keista, kad toks straipsnis šiame tinklapyje. Jus ką, žydų kilmės?

 22. l says:

  Žydai ne protingiausi. Jie nebent kvailiausi gali būti. Joks protingas žmogus nenorės gyvent kaip parazitas, kaip piktžaizdė kitų sąskaita. Joks protingas žmogus nevaizduos savęs auka, kad tik galėtų misti kitų krauju, nesukels karų, nesimėgaus kitų kančiomis ir mirtimis, nežudys vaikų, negers jų kraujo. Joks protingas žmogus nebus sukčius ir manipuliatorius, apgavikas, aferistas, nevogs kitų išradimų, pinigų ir t.t. Joks protingas žmogus nelaikys sutrikusios psichikos žmonių trečiaja lytimi, netoleruos gėjų paradų, jų santuokų. Joks protingas žmogus nežalos savo kūdikio lytinių organų. Joks protingas žmogus netikės religiniais paistalais, dogmom. Ir galų gale jokia protinga tauta/ žmogus nelaikys savęs dievo pateptaisiais, išrinktaisiais. Ką aš galiu pasakyti apie žydus gero? Nieko. Skirtingai nuo kitų tautų, ši tauta pasižymi silniausiu proteliu. Nes kai protelis silpnas tik ir telieka šunybes daryti. Keista, kad toks straipsnis šiame tinklapyje. Jūs ką, žydų kilmės?

 23. Lape Snape says:

  As be IQ visiskai….kas tie gojai ,apie kuriuos cia rasot?

 24. Sarmatija says:

  Studentaudamas ,kad nereiketu krauti anglies vagonų ,nes mokiaus stacionare,mokslas įsileidau pats,ėjau dirbti po paskaitų kirpykla.Salia manęs dirbo kirpėjų žydas.Sutareme gerai nes jis buvo daug vyresnis.Daug geru dalyku jis mane mokė . Pvz.Jeigu dalyvausi komisijoje stenkis nebūti jos pirmininku.Nesvarbu kad moki kokybiškai atlikti darbą,bet nemoki paimti pinigu.Pinigus turi uždirbti kiti ir t.t.Visa amželį laikiausi jo teiginiu,kurie manęs nenuvylė.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

top