- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

2010 m. II ketvirčio ir I pusmečio bankų veiklos apžvalga

I dalis. Pinigų kiekio kaita

Pirmojo šių metų pusmečio pabaigą pažymėjome gan džiugiais pranešimais apie ekonomikos raidos pasiekimus: vos ne atsigavimą ar eilinio dugno pasiekimą ir net atsispyrimą nuo jo.

Vienas iš pirmųjų, su gausiais ,,džiaugsmais“ dėl sėkmingo I-jo pusmečio biudžeto pajamų planų vykdymo ir net viršijimo mūsų krizines nuotaikas bandė praskaidrinti liepos 13 d. Finansų ministerijos pranešimas:

Įspūdis toks, lyg tai po 20- ties metų Gosplano dvasia prisikėlė ir apsigyveno naujoje vietoje: Finansų ministerijoje….

Bet ar galime džiugiai šaukti: valioooo – biudžeto surinkimo visi planai kuo sėkmingiausiai vykdomi ir net viršijami, kas ir liudiją apie sėkmingą ekonomikos atsigavimą??? O kas iš to ,,valioooo“, kad, visgi, į biudžetą gauta net 218 mln. Lt mažiau, nei pernai. Nes pernai surinkta 7,19-0,218=6,97 mlrd. Lt. O tai reiškia, kad šių metų biudžete planuota surinkti pajamų 6,97-6,64=0,33 mlrd. Lt, arba net 4,7 % mažiau, nei surinkta pernai.

Tai kas gi planuota???

O planuota netolimų brandžių laikų burbulas, kuomet dirbtinai, jau ,,plane”, sudaromos sąlygos sėkmingai jį vykdyti nieko iš esmės negerinant. Ekonomikos atsigavimo tikrai neplanuota. Nejau grįžta gerai žinomi planiniai žaidimai?

Ir tik po savaitės, t. y. Finansų ministerijos liepos 30 d. pranešime papildyta, kad ,,…I-jo pusmečio centrinės valdžios deficitas dėl sumažėjusių išlaidų buvo 645,6 mln. Lt mažesnis palyginus su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu…“, nors ir sudarė 4,1 mlrd. Lt (vietoje anksčiau, liepos 13 d., skelbto 2010 metų valstybės biudžeto deficito 4,9 mlrd. Lt.). Centrinės valdžios I-jo pusmečio pabaigos biudžeto deficitas sumažėjo, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu 13,7 %. Ir sumažėjo ne dėl ekonomikos atsigavimo ir įmokų į biudžetą didėjimo, bet būtent tik dėl ,,…sumažėjusių išlaidų”.

Kita ,,džiugi“ žinia ,,pagaminta“ iš Statistikos departamento pranešimo apie I-jo pusmečio BVP pirmojo įverčio rezultatų, skrupulingai atrenkant iš jų tik tai, kas ,,geriausio“ ir kukliai pateikiant ar net nutylint ir ne visai dar gerus rezultatus:

,,Per ketvirtį (lyginant pirmąjį ir antrąjį šių metų ketvirčius) ekonomika augo 6,6 proc. Įvertinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2010 m. antrąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas, palyginti su 2009 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 1,1 procento, o palyginti su pirmuoju – 2,9 procento.“

Nevertinant to, kad šių metų II-jo ketvirčio BVP didėjimą didžia dalimi sąlygojo prieš tai praėjusio, I-jo ketvirčio jo reikšmingas kritimas (-12,8 %, palyginti su 2009 m. IV- ju ketvirčiu).

O kaip gali biudžeto pajamas papildyti BVP kaitos skaičiavimas ,, …įvetinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką“ – paprasčiausiai nutylima (http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=34905695). Lyg šiol dar niekam nešovė į galvą ir biudžeto pajamomis laikyti sezoniškai perskaičiuotas ir net ,,išlygintas“ kažkokias mistines ar dirbtines sumas.

Ir tikrai ,,kukliai“ atrodo teiginys, kad ,, …pirmojo pusmečio, lyginant su 2009 m. pirmuoju pusmečiu, rezultatas išlieka neigiamas – fiksuojamas 0,9 proc. BVP nuosmukis.“

O pusmečių BVP kaitos rezultatų palyginimai, deja, žymiai kuklesni ir gerokai mažiau euforiški, nes, po praėjusių metų II-jo pusmečio BVP augimo, palyginti su tų metų I-muoju pusmečiu 12,3 %, šių metų I-jo pusmečio BVP pagaminta, palyginti su praėjusiu, 2009 m. II-ju pusmečiu, net 11,7 % mažiau; t. y. pridėtinės vertės sukurta ir šalies ūkyje gauta pajamų suma buvo 2,7 mlrd. Lt mažesnė, nei praėjusį pusmetį.

Deja, net ir bankų analitikai neperskaitė iškalbingą Statistikos departamento pranešimo BVP kaitos grafiką, kuriame puikiai matome, kad ekonomika dar ir toliau lieka 2009 m. I-jo pusmečio lygyje, nors ir po III-jo ketvirčio kuklaus augimo ,,šuoliuko“:

Grafikas Nr. 1.

Bendrojo vidaus produkto kitimas

grafikas

Vl. Trukšinas,

Statistikas, ekonomistas.

2010 07 03

Gerbiami skaitytojai, straipsnio tęsinys yra pridėtoje PDF rinkmenoje žemiau: