Algis Džiugys. Naujosios tvarkos geopolitika

2018, 2 rugpjūčio, 1:01 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (2) | peržiūrų 489 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Man grafomanijos priepuolis. Taip patiko Trampo posakis:

Vokietija yra Rusijos belaisvė, nes iš Rusijos gauna labai daug savo energijos <…> Visi visame pasaulyje apie tai kalba. Jie sako, jog mes mokame milijardus dolerių, kad apsaugotume jus, bet jūs mokate milijardus dolerių Rusijai.

kad nusprendžiau jį sukoncentruoti į labai trumpą pjesę.
Algis Džiugys

Naujosios tvarkos geopolitika

Pirmas veiksmas

Dunda griausmai, blykčioja žaibai, griūna dangoraižiai, tolimam plane Bušas skelbia naująją tvarką. Izraelis slapstosi užkulisiuose tyliai sau niūniuodamas „mūsų čia nebuvo, mes vėliau atėjome“. Putinas gudriai šypsosi. Į scenos vidurį išeina Bušienė.

Bušienė: Tuo metu, kai Afganistano vaikučiai badauja …

Amerika (Europai): Prisijungsite?

Europa: O ką mes ten pametėm?

Amerika (plėšo marškinius): Penktas straipsnis, “kas ne su mumis, tas prieš mus”, demokratija, žmogaus teisės, terorizmas … 

Vokietija: Gerai jau gerai, supratom, prisijungsime, tik nerėk. O kas tą terorizmą išaugino?

Amerika sužaibuoja, garsiai ir ilgai griaudi.

Vokietija (kaltai ir slėpdamasi už Prancūzijos): Ką, jau ir paklausti negalima?

Anglija (tyliai): O kaip aguonas dalinsimės?

Amerika (nustoja griaudėti ir irgi tyliai): Nebijok, bus ir tau.

Amerika (garsiai): Puiku. Rikiuot, lygiuot, žengte marš. Tegyvuoja amžina kova su terorizmu!

Amerika (sau): Hm, gerą šūkį sugalvojau, reikia įsiminti.

Amerika (Putinui): O tu, dalyvausi?

Putinas: Ne-a, mums nuo ano karto šikną dar tebeskauda. Gal vėliau prisijungsim.

Amerika: Kaip nori, bet žinok, jau romėnai sakė, pavėlavusiems kaulai!

Putinas: Blin, žiū išsilavinęs. Kur tu dingsi, juk reikės aguonas per kažkur vežioti. Laukti moku.

Antras veiksmas

Į scenos vidurį vėl išeina Bušienė. Užkulisiuose nervingai rūko Izraelis. Afrika pilnu sąstatu lenda po stalu. Putinas gudriai šypsosi.

Bušienė: Tuo metu, kai Irako vaikučiai badauja …

Huseinas slenka palei sieną, žvalgydamasis, kur pasislėpti.

Amerika (Europai): Dalyvausit?

Europa: Kas mums už tai?

Amerika (plėšo marškinius): Penktas straipsnis įgalioja …

Vokietija: Kontrakte kitaip parašyta, kada jis galioja.

Amerika: Demokratija, žmogaus teisės, laisvas žodis …

Vokietija: Baik tas pasakėles spaudai. Gal galima konkrečiau apie dalyvavimą? Kaip dalinsimės grobį? Prileisi prie kokio nors gręžinio?

Amerika (kratydama mėgintuvėlį): Atominė bomba, bacilos, nuodai, …

Vokietija: Duok paragauti.

Amerika: Negaliu, gili komerci…, tpu įprotis, t.y. žvalgybinė paslaptis. Atominė bomba, bacilos, nuodai …

Vokietija: Supratau. Tada kaip nors be manęs.

Amerika: Palauk, priminsiu tau, kai naftos ir dujų pristigsi.

Vokietija: Rusija, o ką jei dujotiekį iki mūsų atitiestum?

Putinas (pašokdamas iki lubų): YES! Šrioderi, būsi direktorius ant dujų.

Trečias veiksmas

Putinas vėl gudriai šypsosi.

Obamienė: Tuo metu, kai Libijos vaikučiai badauja …

Vokietija (tyliai sau): Tai kad niekas ten nebadauja.

Amerika (rūsčiai): Tylėk, kai tavęs neklausia. Kur tavo 2 procentai  gynybai?

Amerika (Europai): Dalyvausit? 

Europa: Kas mums už tai?

Amerika: Sarkoziui – dujų, Berluskoniui – naftos.

Vokietija: O man?

Amerika: Kaip visados – nieko. Jūs dar už Hitlerį ne viską sumokėjote. Ir primenu – 2 procentai.

Vokietija: Tada be mūsų.

Kadafis (gailiai žvalgydamasis): Nesuprantu, apie ką jūs čia?

Sarkozi: Apie tave mielasis, apie tave.

Rusija: Sakiau tau, Muamarai Muchamedovičiau, kad nusidildintum taikiklį nuo savo pistoleto. Nepaklausei tada, gudrašikni, o dabar jau per vėlu. Maukis kelnes ir būk vyras.

Kadafis (karštligiškai naršydamas po kišenes): Mano pistoletas kažkur pas mane, mano pisto …

Klintonienė (artėdama prie Kadafio ir vaipydamasi): Pas mane.

Visi nusisuka ir užsikemša ausis.

Kadafis: Sarkozi, aš tave gi lesinau, gaidy! Jūs visi gaidžiai! Dar prisiminsit mane!

Klintonienė: Vau.

Užkulisiuose pradeda rinktis pabėgėliai.

Ketvirtas veiksmas

Obamienė: Tuo metu, kai Sirijos vaikučiai badauja …

Asadas griebiasi už šiknos.

(Režisieriaus pastaba autoriui: tai tiek plati istorija, kad ji verta atskiro spektaklio, atidėkim kol kas)

Penktas veiksmas

Briuselis. Rytas NATO būstinėje. Visi tyli, įtampa tiesiog tvyro ore. Anglija sėdi šone nuo visų ir apsimeta, kad jai tas nerūpi. Tiesą pasakius, niekas jos ir nepastebi. Slaviško veido juodaodis padavėjas gudriai šypsodamasis pilsto kavą.

Trampas sėdi prie NATO pusryčių stalo ir piktai bamba sau panosėje: Matai, fuck, jiems futbolas, nėra kada pasitikti, 2 procentų niekaip nenori skirti. Na palaukit. Primyšiu į kavą jums, jei dar Putinas neprimyžo.

Trampas (gurkšteli kavos, trinkteli per stalą kumščiu ir susikeikia sau): Tpfu, suknistas ruskis, jau primyžo. Kur tik nuvažiuoji, visur jis jau į kavą primyžęs. Reikia pereiti prie arbatos.

Trampas (pastebėjęs, kad visi į jį visi žiūri nustėrę, rūsčiai ir garsiai į erdvę): 4 procentai.

Vokietija (nedrąsiai): Tai kad 2 jau sutarėm, po 10 metų.

Trampas (paduodamas buteliuką): Nieko nežinau. 4 procentai dabar ir dar skystų dujų iš mūsų pirkit. Visai neblogos, tai ne tos, rusiškos.

Anglija skubiai užsimaukšlina dujokaukę.

Vokietija (atsargiai uosto dujas): Tai kad tomis pačiomis rusiškomis kvepia.

Trampas (nustebęs, irgi pauosto ir grasinančiai): Tikrai. Ar ne per gerą uoslę turi? Taip gali ir per snapą kada gauti. Gerai, tada vis tiek 4 procentai,  o už juos abramsus pirksit.

Vokietija (droviai): O gal leopardus? Jau po poros metų prigaminsim jų tiek, kad ir mums, ir jums užteks.

Trampas: Tu ką, kvaiša, visai suįžūlėjai ar tik apsimeti durnele? Jūs į mano, t.y. Amerikos piniginę net nesitaikykit. Nevažiuoja jūsų leopardai ir nešaudo. Ir miražai jūsų neskraido, o fiatai tai kažkoks šliaužiojantis nesusipratimas. Nieko nežinau, 4 procentai, dujos, abramsai, f35, …

Vokietija, Italija ir Prancūzija: Trampai, eik tu šikt.

Stoja nejauki tyla.

Lietuva: Trampai, tai aš Lietuva, aš tave palaikau, neik tu šikt, bet procentai 2 ir pirksiu kokią nors prekę amerikonišką.

Trampas (jau juokdamasis): Ačiū tau, Lietuva, nors tu nuotaiką pataisei. Turėsiu ką Putinui papasakoti.

Trampas toliau smagiai juokiasi ir tvyrojusi įtampa atslūgsta.

Junkeris: Padavėjau, įpilk man dar, kad nugara neskaudėtų.

Makronas: Ačiū tau, Lietuva. Niekas, taip įtampos nenuima, kaip geras …

Stoltenbergas: Poruščike, tylėt!

Vėl ilga tyla.

Europa (nutraukdama tylą): Trampai, ei, Trampai.

Trampas (žiūrėdamas į vieną tašką ir vangiai): Ko nori?

Europa: Mus Putinas puola.

Trampas: Tai mokėkit. 4 procentai? 

Europa: Fui koks tu nedvasingas. Tu vis apie pinigus ir apie pinigus. Mes juk sąjungininkai. Gal 2 ir daugiau nieko?

Derybos po truputi persikelia į užkulisius ir matyt, kad šiandien nesibaigs.

O Putinas ir vėl gudriai šypsos (režisieriaus pastaba autoriui: jau užkniso ta jo gudri šypsena, sugalvok ką nors kito). 

Šeštas veiksmas

Helsinkis. Trampo ir Putino pokalbio pabaiga. Abu braukia prakaitą.

Trampas (nesišypsančian Putinui): … Gal koka kolos?

Putinas (su pasibjaurėjimu): Pats gerk tą savo myž…, na supranti, ką turiu omenyje.

Trampas (vis dar nesišypsančian Putinui ir ramiu veidu išpildamas koką kolą į vazą su gėlėmis): Okei, okei. Tai kaip, sutarėm dėl Irano ir Kinijos?

Putinas (nusiviepia): Gal ir sutarėm. Gruziją, kaip suprantu, jau pamiršome. O kaip dėl Sirijos ir Ukrainos, sutarėm?

Trampas (irgi mėgdžiodamas vaiposi): Ga-a-al.

Putinas (labai rimtai): Gerai. Liko dar Krymas. Pripažinsi?

Trampas (lemena): Taip. Ne. Ne. Taip.

Trampas (galų gale sugalvoja ir džiaugsmingai): NEIP.

Putinas (nuoširdžiai stebėdamasis): Na tu ir talentas! Matau, kad sutarėm. Kaip bonusas – padėsiu tau rinkimuose ir šį rudenį, ir po dvejų metų, tik parodyk, ką išrinkti. Ta prasme, „parodyt“ tai tik šį rudenį.

Putinas (dabar jau kildamas nuo krėslo): O dabar siūlau kultūrinės programos pažiūrėti. Gaila, bet kardibaleto tau dar nespėjau tau paruošti. Obamai buvau pastatęs Gruzijoje ir Ukrainoje, ilgai visi žagsėjo ir dabar tebežagsi. Turbūt nuo įspūdžių ir iš susižavėjimo. Ne be reikalo klasikai sako „… no, zato, v kordebalete – vperedi my vsei planety!“.

Putinas (žiūrėdamas į nusiminusį ir vis dar tebesėdintį Trampą):  Nenusimink, prižadu, kad ne už ilgio parodysiu ir tau ką nors, o šiam kartui čiastuškių koncertas, tikrai patiks.>

Durnelių choras kairėje: Kirsk kaimyną, jei kitaip švepluoja.

Durnelių choras dešinėje: Mušk kaimyną, jei kitaip žegnojas.

Durnelių choras kairėje: Krym naš, Krym naš, save Donbass people.

Durnelių choras dešinėje: Putin chuilo, chutin puilo, kto nie skačie, tot maskalj.

Abu chorai kartu priedainį ir šokinėdami: Duračiok, novičiok. Duračiok, novičiok. Ua-ua kazačiok.

Trampas (nuoširdžiai susižavėjęs): Iš kur tokių gerų choreografų gavai, kas žodžius kuria?

Putinas (atsainiai): Ai, nuo komjaunimo laikų atliko. Nors ir gabūs, bet visgi ilgai teko mokinti juos kaip teisingai rėkti „rusai ateina … tu rusų agentas …“. Pradžioje ilgai negalėjo suprasti, kodėl šiais laikais ant šeimininko loti reikia. Užtat dabar, kai man to prireikia, tai bliauna ir mekena visi kaip vienas – puikiausia priedanga juodiems darbeliams. Tik, kad tie suskiai dažnai tuom naudojasi savo pačių nešvariems bizneliams. Nori, galiu perleisti keletą, ėda ne po daug, tinka būti prezidentais ar bent jau ministrais. Tik būtina šert pastoviai ir sykis nuo sykio bizūnu perliet, nes kitaip kito šeimininko ieškotis pradeda.

Trampas: Ačiū, bet lojančių „rusai ateina … tu rusas …“ pas mus ir taip pakanka. Man, va jau gerklę paskaudo bebandant juos perrėkt …

Trampas (staiga sunerimsta): Klausyk, Vladai, o tie maniškiai gal irgi taviškiai?

Putinas (vaiposi): Ga-a-al.

Trampas: Prisižaisi, nutrūks kada nuo pavadžio – patį sudraskys.

Trampas (stodamasis): Tiek to, pašnekėsim apie tai vėliau rudenį, o dabar eiva, atliksim pareigą, pavaidinsim prieš spaudą, numesiu kokią nesąmonę, kad turėtų ką volioti.
Paskutinis veiksmas

Trampienė visu savo grožiu išlinguoja į scenos vidurį. Kimas, ją pamatęs, tyliai cypteli, prispaudžia užpakalį prie sienos ir pradeda gausiai prakaituoti. Kinija drebančiomis rankomis raminančiai glosto Kimą. Ajatola išdidžiai išpučia krūtinę. Arabai jau seniai po stalu. Užkulisiuose nervingai slampinėja Izraelis. O Putinas, bl…, vėl gudriai šypsosi.

Trampienė (pradeda skaityti): Tuo metu, kai Irako vaikučiai …

Irakas (iš po stalo gailiai): O mane už ką vėl? Ko dar jums iš manęs reikia? Aš jau išdemokratintas iki pačios gerklės!

Melani (viską daro blondiniškai: prisimerkus žiūri į lapelį ir murma): Hm, labai neaiškiai parašyta. A-a, supratau. Tuo metu, kai …

Pabaiga. Uždanga nusileidžia. Aktoriai plojantiems nesilanksto – mažu kas tokioje kompanijoje gali atsitikti.

šaltinis: algis-dziugys.blogspot.com

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 2

  1. Anupras says:

    :-) Smagiai pasijuokiau. Puikiausia lietuviska politine satyra kokia iki siol esu skaites. Uzuominos i ivykius tobulos. Izvalgos tobulos. O tokie posakiai kaip „Junkeris: Padavėjau, įpilk man dar, kad nugara neskaudėtų“ arba „Klausyk, Vladai, o tie maniškiai gal irgi taviškiai?“ – tai fantastika. Vos ne puse teksto galima anekdotais paleisti po pasauli.

  2. neprisijunges says:

    :-) Smagiai pasijuokiau. Puikiausia lietuviska politine satyra kokia iki siol esu skaites. Uzuominos i ivykius tobulos. Izvalgos tobulos. Trumpas politologijos vadovelis. O tokie posakiai kaip „Junkeris: Padavėjau, įpilk man dar, kad nugara neskaudėtų“ arba „Klausyk, Vladai, o tie maniškiai gal irgi taviškiai?“ – tai fantastika. Vos ne puse teksto galima anekdotais paleisti po pasauli.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top