Apie teisę ir „teisę“

2022, 20 rugpjūčio, 8:30 | kategorija LPT | atsiliepimų (18) | peržiūrų 392 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Max Igan pasakojimo vertimas (nuoroda čia…), „Pabusk! Esi tiesiog užkerėtas“, apie kerėjimą buvo įžanga. Šis straipsnis savotiškas pratęsimas.

Straipsnio pavadinimas lyg ir sako, kad yra dvi teisės. Iš tiesų yra tik viena teisė, o ta kita „teisė“, na ji kaip koks pirdalas vandeny, lyg ir yra, tačiau sykiu ir nebėr. Iš tikrųjų, tai ji yra tik užrašyta, o ji veikia tik tol, kol mes esame paveikūs įtikinėjimams, jog ji yra ir dar ji veikia, tada kai bijome, kad ja remiantis galime būti nubausti.

Gamtoje jokių kodeksų nėra ir niekada nebuvo nes jie ten visiškai nereikalingi. Beje, tie kas mano, kad kodeksas yra „teisės“ normų (-norma-koks žavingas svetimžodis!) rinkinys, pasidomėkit ką reiškia žodis kodeksas ir iš kur jis kilęs.

Kas yra teisė? Tai kas tikra, gyva, tai kas yra. Tai kas visada teisinga. Vadinkite ją kaip norite – gamtos teise, visatos teise, džiunglių įstatymu, prigimtine teise ar kaip kitaip – nesvarbu. Nekenk, nežalok, gerbk gyvybę-štai ir visa teisė. Tiek užtenka. Visos gyvybės rūšys tą žino nes joms visoms tai yra įgimta ir visiškai nebūtina to užrašyti. Reikia skirti teisėtą ir teisinį.

Teisėtas = teisingas. Teisinis = legalus, tai yra užrašytas. „Legalus“ nelietuviškas žodis. Tai angliškas „legal“, kilęs iš lotyniškojo „legalis“,  sietinas su įstatymu, arba „lex“ reiškiančiu įstatymą, potvarkį. Žodis „legal“ į lietuvių kalbą taip ir verčiamas – legalus arba juridinis, o ne teisėtas. Jeigu mėgintume ieškoti angliško atitikmens žodžiui ‚teisėtas“, tai būtų „lawfull“.

O kas yra „teisė“? Tai kas netikra, negyva, tai ko nėra. Tai užrašyta „teisė“, tačiau neteisinga. Tai juridinė teisė arba žmonių sukurta sandorių teisė kur visi išvardinti asmenys nėra juridiškai lygūs, kur galioja hierarchinė santvarka, nelygybė ir pavergimas. Juridinėje teisėje veikia įstatymai, taisyklės, statutai, korporacijos.

Juridinėje teisėje žmonių nėra, nes ji yra mirusi teisė, ten yra sukurti pramanai – asmenys, teisės subjektai, skolininkai. Tai kas vadinama juridine teise – nėra teisė. Ta, taip vadinama, teisė turi galią tik tuo atveju, jeigu mes sutinkame, nes ji yra sutarčių teisė. Be mūsų sutikimo ji negali veikti ir negali būti taikoma mūsų atžvilgiu. Mums nesutinkant ji neturi jokios galios mums, ji yra niekinė.

Žodis „juridinis“-nelietuviškas. Pasiaiškinkim ką jis reiškia. Kilęs iš lotyniško žodžio „iuridicalis“, o šis žodis iš dar senesnių žodžių reiškiančių sakyti teisę ar iškilmingai kalbėti, tačiau tada tas žodis dar nebuvo užrašomas, o sakytine kalba jis reiškė teisę, kai vėlesnis žodis buvo užrašomas ir jo reikšmė jau siejama su įstatymu.

Taigi, žodis „juridinis“ susijęs su įstatymu, būtent su įstatymu, o ne teise. Dar tas žodis nuo 15-ojo amžiaus vidurio apibūdina žmogų „užsiimantį teise“, tai yra, kerėjimu. Viduramžių lotynų „iurista“ arba „genitive iuris“ reiškia įstatyminę teisę, valdžią ar įstatymą, taip pat vietą, kur vykdomas teisingumas. Teisingumą, pasirodo, galima vykdyti! Žavu.

Teisė nekinta, ji tiesiog yra. Nekenk, nežalok, gerbk gyvybę. Tai tiesiog yra, nekinta ir neišnyksta niekada. Kas atsitinka, kai elgiamės teisingai? Visi sveiki ir laimingi, klesti gyvybė. O „teisė“? Ši kaitaliojama ištisai, pagal reikalą. „Teisės“ žodynas „Black‘s Law“ buvo peržiūrėtas ir persvarstytas, berods, aštuonis kartus! Kam keisti žodžius tame žodyne? Kam keisti tą ką jie reiškia?

Šiaip, juk žodis tiesiog yra ir jis nesikeičia. Keičiama juk ne šiaip sau, keičiama turint tikslą. Apie įstatymų kaitaliojimą jau net nerašysiu. Kas atsitinka, kai elgiamės pagal šią „teisę“?

Nesivarginsiu rašyti, jūs ir be manęs žinot. Kai kas pasakytų, kad nėra teisingumo. Gerai, o kas yra teisingumas? Oi, tik nereikia vardinti. Girdėjau aš tų paaiškinimų visą vežimą ir dar mažą karutį. Teisingumas tai neteisingumo nebuvimas. Taip, tik tiek. Labai paprasta – nekenk, nežalok, gerbk gyvybę. Čia nėra neteisingumo. Tai ir yra teisingumas.

Kaip matote, čia nereikalingi teisingumo rūmai, teismas, o juo labiau teisingumo (ar tiesos) ministerija. Ar būtina mokytis keletą metų tam, kad sužinotume tai, ką jau žinome užgimstant mūsų medžiaginiams pavidalams? Aš sakyčiau, kad mes tą jau žinome dar prieš įsikūnydami į savo kūnus. Mokytis reikia tik norint perprasti kerėjimo paslaptis, tai yra kaip apgaudinėti kitus „teisėtai“ be pasekmių sau.

Sykį jau užsiminiau apie mokymąsi, tai paklausiu – kodėl „teisės“ nemokoma mokyklose? Nėra prasmės. Kiekvienas pyplys dar iki mokyklos puikiai žino kas gerai, o kas negerai. Tą jau žinome gimdami. Ir, kaipgi paaiškinti šešiamečiui, kad dėdė iš jo gali atimti jo žaislą, o už tai, kad dėdė iš jo tą žaislą atėmė pats šešiametis turi jaustis kaltas bei dar atiduoti ir savo sumuštinį tam, kad dėdei atlygintų moralinę žalą patirtą dėl laiku neatiduoto žaislo?

Ir kaipgi, po galais, paaiškinti pypliui, jog yra dar kažkokia teisingesnė teisė kuri yra aukščiau už tai kas teisinga?? Pypliui nepaaiškinsi nes pyplys žino. Žinoti tai ne tas pats kas būti įtikintam. Todėl ir įtikinėjama. 12 metų įtikinėjimo visiems, be teisės atsisakyti, o norintiems užsiimti kerėjimu, dar keletą metų savanoriškai aukštosiose smegenų plovyklose, na, o tiems, kurie sutinka sielą parduoti šėtonui, yra net tam tikslui skirtos kerėjimo paslapčių mokyklos pateptiesiems.

Liaudiškas „teisės“ apibūdinimas iš vaidybinio filmo „Dičiaus karjera“ pagal Teofilio Tilvyčio poemą „Dičius“:

-Ko tu siekti ketini? Gal į kunigus eini?

-Aš, draugai, bandysiu teisę. Nors širdis nelinksta baisiai, nėr šis mokslas įdomus, bet Tėvynėje pas mus galima iš jo gyventi.

-Teisės mokslai tuom įdomūs – iš nekokios padėties tipas ieško išeities kodeksų storiausiuos tomuos.

-O, tai didis išradimas! Teisė šių dienų žaidimas su teisybe ir melu.

Nors širdis nelinksta baisiai, bet Dičius bandys teisę. Širdis nemeluoja, ji niekada nelinksta į neteisybę. Teisė net neįdomi, bet… bet iš jos galima gyventi. Kitaip tariant, apgavystė pelninga, nes jeigu kas nors prisidirba ir mėgina sukti uodegą, galima tą uodegą išsukti pasikapsčius kodeksų storiausiuos tomuos. Tai toks tas žaidimas su teisybe ir melu. O išradimas juk iš tiesų didis. Apie tą išradimą šis straipsnis.

Šioji pramanyta teisė gyvuoja tik todėl, kad didžioji dauguma žmonių jos neginčija, o neginčija tik dėl to, kad nesuvokia kaip ji veikia. Yra tokių kurie suvokia, bet neginčija nes bijo. Dar yra tokių kurie suvokia kaip ji veikia, tačiau užuot ją ginčiję ar bandę išaiškinti žmonėms, jie ja naudojasi savanaudiškiems tikslams.

Dabar išsiaiškinkime kas yra „teisinė“ kalba. Norint suvokti kaip veikia juridinė teisė nepaprastai svarbu žinoti kas yra „teisinė“ kalba. „Teisinė“ kalba – tam tikra, labai tiksliai apibrėžta kalba, reiškianti tiksliai tą kas užrašyta. Vis tik ne vien tik tai. „Teisinė“ kalba gali būti naudojama kasdienėje šnekamojoje kalboje. Tas ypač aiškiai matyti anglų kalboje. „Teisinė“ kalba angliškai vadinama „legalese“. Tą kalbą, anglakalbėse šalyse dažnai naudoja policininkai, teisėjai ir kiti kerėjimo verslo atstovai. „Legalese“ tai korporacijų tarnų kalba. Tai juridinių dokumentų techninė kalba.

Dabar iš naujo susipažinkime su žodžiais naudojamais „teisėje“. Tikiu, jog kiekvienam tie žodžiai pažįstami, nors dauguma jų nelietuviški. Tam yra gera priežastis, suprasite beskaitydami.

Registracija. Žavingas svetimžodis. Kas yra registracija? Ko nors surašymas, įrašymas į sąrašus, knygas. Reiškinių, faktų užrašymas apskaitai arba tam, kad jiems būtų galima suteikti teisėtumą!!! Kąąą? Kažkur kažką užrašant, tam kažkam galima suteikti teisėtumą? A jom… apsivožt. Tereikia kažką gražiai užrašyti ant popieriaus ar ant molio ir opa, tai jau teisėta, o jeigu dar antspaudą uždėti – tai tada to nei pati gamta neturėtų paneigti.

Iš kur kilęs tas nelietuviškas žodis? Ogi iš lotyniškojo „registrationem“. Senovės prancūzų „registre“ kilęs taip pat iš lotynų „registrum“ kas dažniausiai reiškė sąskaitų knygą. Vėliau pamatysime, kad, ko gero, visi šie žodžiai, tokie svarbūs „teisėje“, susiję su prekyba ir prekybiniais santykiais. Ir susiję tikrai neatsitiktinai.

Visur, kur tik reikia apmulkinti žmones, kaip Pilypas iš kanapių išdygsta lotynų kalba. Religija – lotyniškai, medicina – lotyniškai, „teisė“ – lotyniškai. Jums nekeista? Tai tokia keista kalba, kurios be ilgaskvernių, vaistininkų ir taip vadinamų teisininkų, daugiau beveik niekas nesupranta, tačiau kaip bebūtų keista, ta kalba vis tiek niekaip nenumiršta. Stebėtina.

Taigi, ką mes registruojame?

Daiktus, automobilius, nekilnojamąjį turtą, netgi vaikus. Mes registruojamės balsuoti rinkimuose. Ką registracija reiškia „teisine“ kalba? Tada, kai mes ką nors registruojame, mes atsisakome to, ką registruojame registruojančiojo naudai. Tai reiškia, kad bet ką, ką tik mes registruojame – mums tas daugiau nepriklauso. Registruojate automobilį? Puiku, dabar jūs negalite juo naudotis nebent naudositės pagal registruojančiojo nustatytas taisykles.

Jums duodamas registracijos liudijimas, kuriame parašyta, kad toks ir toks fizinis asmuo yra transporto priemonės valdytojas, o tiems, kurie drįs man pirštu besti į registracijos liudijimo punktą C1=C2, valdytojas = savininkas, tai tokiems primenu, jog savininkai asmens kodų neturi ir jie net nėra jokie fiziniai asmenys, savininkai yra žmonės naudojantys savo transporto priemones taip, kaip jiems atrodo tinkama ir jie nėra saistomi jokiomis, kažkieno nustatytomis transporto priemonių naudojimo, sąlygomis.

Įdomu tai, kad jeigu jūs pažeisite registruojančiojo nustatytas taisykles, neišvengsite pasekmių. Dažniausiai, pasekmių savo kišenei. Linksma tai, kad būsite nubausti netgi tuo atveju, jeigu niekam nesukėlėte jokio skausmo ir nepadarėte jokios žalos! Į prigimtinę teisę registratoriams, kaip matote, nusišvilpt.

Paraiška, prašymas

Angliškai tai būtų „application“. Šitos aplikacijos jau ir į mūsų kalbą įlindusios, pavyzdžiui, mobiliosios aplikacijos, klijuojamos aplikacijos. Oi, kiek tik mes esame rašę visokių prašymų ir kitokių paraiškų! Daugybę.

O ką reiškia prašymas, paraiška arba angliškas „application“ „teisine“ kalba? Ogi tai, kad jūs elgeta, ir jeigu jūs ko nors prašote tai iš karto daroma prielaida, kad jūs žinote ko atsisakote tam, kad gautumėte tą ką meldžiate jums duoti.

Ko nors prašydami jūs sutinkate su visomis sąlygomis to žmogaus ar tos įstaigos, kurių ko nors prašote, tai yra, jūs pripažįstate esantis elgeta ir puikiai žinote ko atsisakote tam, kad gautumėte tai, ko prašote.

Jūs patvirtinate sutinkantys su bet kokiomis duodančiojo sąlygomis. Pasidomėjau žodžio „application“ etimologija. Ką gi, šis žodis kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio „aplicacion“, o šis, oi koks sutapimas!, iš lotyniško „applicationem“ (vardininkas – „applicatio“) kas, be kita ko, reiškia kliento ir globėjo (savininko, užtarėjo) santykius.

Submit

Kai rašome prašymą mes jį pateikiame. „Submit“ reiškia pateikti. Pateikti pasiūlymą, paraišką, prašymą ar dokumentus įstaigai ar asmeniui, svarstymui ar sprendimo priėmimui.

Tačiau… tačiau tas pats žodis reiškia paklusimą, paklusimą aukštesniajai galiai, vyriausybei ar kito valiai. „Teisine“ kalba šnekant “ tai reiškia nusilenkimą kažkieno kito valiai. Sakysite, žodis „pateikimas“ yra lietuviškas žodis, reiškiantis tą, ką reiškia ir viskas su juo gerai? Na, ne visai. Skaitykit:

Jeigu jūs pateiksite submit

paraišką an application

registracijai to register

tai kaip jums dabar atrodys tie žodžiai kartu sudėti? „Teisine“ kalba tai reiškia, jog jūs savo noru atsisakote visų savo teisių – jūs vergai. Bet juk yra įstatymai draudžiantys vergiją! Tikrai taip, tačiau nėra įstatymų draudžiančių savanorišką vergiją. Jeigu kur matėte įstatymus draudžiančius savanorišką vergiją, praneškit man, labai norėčiau tokius pamatyt.

Beje, čia buvo paminėti dokumentai. Dar vienas žavingas svetimžodis. Dokumentas – reikalų raštas kokiam nors faktui ar teisei į ką nors patvirtinti, rašytinis ko įrodymas, aktas, raštas, kūrinys ir pan., turintis istorinės reikšmės, asmens pažymėjimas, pasas. Na, be rašto niekaip, lyg be rašto fakto patvirtinti negalima.

Gali neturėti jokios teisės į ką nors, bet jeigu yra raštas, ta „teisė“ stebuklingu būdu atsiranda. Tai vadinama burtais. Dokumentas – tai asmens pažymėjimas, pasas. Na taip, kurgi ne, žmonės juk jokių dokumentų neturi. Pagalvokite apie tai. Juk kol dokumentų nebuvo, nebuvo ir jokių asmenų, visi vadinomės žmonėmis.

Beje, žodis dokumentas kilęs iš lotyniško (vėl!) „documentum“ kuris reiškia valdišką rašytinį įrankį (priemonę), valdžios raštą. „Documentum“ kilęs iš „docere“ kuris reiškia rodyti, mokyti, priežastį žinoti, kai iš pradžių tas žodis reiškė – paversti atrodančiu teisingai, kas buvo išvesta iš žodžio „decere“ reiškiančio tinkamą, deramą. .Štai dar vienas svetimžodis – pasas. Patys pasidomėkit ką jis reiškia, bus įdomu.

O dar jūs registruojate savo ką tik gimusius kūdikius. O siaube! Užregistravę savo kūdikio gimimą gaunate gimimo liudijimą. Beje, gimimo liudijimas nėra tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu netikite tuo ką parašiau, pasitikrinkite patys. Taigi, Registrų Centre su juo nėra ką veikti. Pasirodo, visiškai dzin, kad beveik visi kiti dokumentai išduodami šio popiergalio pagrindu.

Pamanykit, tai tokia nereikšminga popieriaus skiautė kurios pagrindu išduodami toookie reikšmingi dokumentai. Tas gimimo liudijimas tai obligacija arba įkaitinis raštas, įsipareigojimas lietuviškai. Angliškai – „bond“, o žodis „bond“ kilęs iš „bondage“, kas lietuviškai yra baudžiava, priklausomybė. Taigi, jeigu jūs registruojate savo naujagimį, jūs savo vaiką paverčiate baudžiauninku, vergu, kuris dabar jau priklauso ne jums, o tam kam jūs savo vaiką registruojate.

Štai, ką tas veiksmas reiškia „teisiškai“. Tuo būdu registruotas kūdikis jau turi savininką, ir tas savininkas ta proga į apyvartą išleidžia pinigus remdamasis tuo, kad gimė vergas ir jis per savo gyvenimą gali sukurti atitinkamą turtą. Sukuriami niekuo nepadengti pinigai, kitaip tariant, pinigai sukuriami iš oro.

Tai reiškia, kad vergas dirbs visą savo gyvenimą tam, kad padengtų skolą sukurtą jo vardu ir jam nevalia sužinoti kaip tai veikia. Tai yra baudžiavinis darbas arba plačiausiai naudojama vergijos rūšis. Beje, jeigu VTAT atstovai ateis pas jus atimti jūsų vaiko, atiduokite jiems vaiko gimimo liudijimą, nes jie turi teisę tik į šį popiergalį, kuris sukurtas vadovaujantis ta „teise“ kuria remiasi VTAT. Jie neturi jokių teisių į gyvą kvėpuojantį vaiką kurį sukūrėte jūs.

Žmonės mano, kad „teisė“ yra „teisė“ ir ten negali būti jokios paslėptos prasmės, tačiau atmesdami prielaidą, kad „teisė“ nėra tai, ką jie įsivaizduoja esant, jie praranda galimybę suvokti kaip yra valdomi. Iš tiesų, „teisė“ tai ištisas mokslas ir menas – slaptas mokslas ir menas skirti apgaudinėti ir valdyti. Šioji „teisė“ siekia labai senus laikus.

Ši „teisė“ – tai Jūros teisė arba kaip ji vadinama Britų Imperijoje -„Admiralty Law“. Tai yra komercinė teisė nusakanti prekybinius santykius. Pasinaudojant „teise“ buvo prieita prie tokių iškrypimų, kaip prekyba vergais, užstatais, įsipareigojimais, laidavimu, o šiais laikais tie iškrypimai klestėte klesti žmonėms net neįtariant ir, maža to, net patiems dalyvaujant šiame pamišime bei jį palaikant.

Tai yra pinigų teisė ir baisiausia tai, kad mes tiek įklimpę pinigų priklausomybėn, jog pati mintis apie jų atsisakymą mums atrodo neįtikėtina. Apie priklausomybę pinigams bus rašoma žemiau, o dabar grįžkime prie prekybos. Žodis „cortio“ iš kurio kilęs angliškas žodis „court“ (teismas) Romos Imperijos laikais reiškė užsiėmimą obligacijų ir užstatų prekyba.

Teisingumo, žmonės tais laikais ieškodavo Bazilikoje, ką senovės Romoje Bazilika ir reiškė, tai yra teismo rūmus mūsų laikų supratimu. Teismai tada užsiiminėjo spekuliacija, kuo, iš esmės, jie užsiima ir dabar, nors žmonėms kažkodėl atrodo kitaip. „The bench“ – suolas lietuviškai, o taip pat teismas, teisėjai, teisėjo kėdė. Kur buvo naudojamas tas suolas? Turguje.

Norite prekiauti turguje? Prašom. Pasirašykite sutartį, registruokite savo verslą, gaukite leidimą ir prekiaukite, bet tik pagal mūsų nustatytas taisykles ir ne kitaip! Kas suteikdavo leidimus prekiauti? Teisėjai, karaliaus vardu. Štai kam naudojamas suolas, štai kam naudojami teismai. Tokie tai teismai turguje, nors jų paskirtis ir dabar nei kiek nepasikeitė, jie ir dabar sėkmingai prekiauja žmonėmis bei jų likimais.

Norite prekiauti-registruokite savo verslą ir sutikite su nustatytomis sąlygomis, kitaip tariant, savo noru tapkite vergais. Šiandien visas verslas, visa prekyba, visi pinigai priklauso tiems, kam žmonės registruoja savo vaikus, namus, verslą ir visa kita. Patys žmonės tėra tik priemonės tikrajai vertei sukurti. Gyvas žmogus, ne vergas, gali užsiimti kokia nors veikla tam, kad aprūpintų save ir šeimą.

Gyvas žmogus visiškai atsako už tą veiklą kuria užsiima ir už tai ką sukuria, jam nėra taikomos jokios korporacijų taisyklės ar „teisė“. O asmenims užsiimantiems kokia nors veikla pagal korporacijų nustatytas taisykles ir įstatymus, labiau rūpi, kad jų verslas ir tai, ką jie gamina, atitiktų nustatytas taisykles, ir nesvarbu, kad tai kuo jie užsiima yra nedora ar gali pakenkti kitiems, svarbiau tai, kad jų veikla atitinka nustatytas taisykles, jie „daro“ pinigus neatsižvelgdami į dorą.

Žiūrėkite į simbolius ir gal pamatysite kam priklauso ta korporacija, kuriai jūs registravote savo vaiką, namą, verslą, automobilį, kompiuterio programinę įrangą… .

Korporacija – atskirai ir nepriklausomai esantis subjektas, kaip verslas, savivaldybė (taip taip, ir netgi teismas, policija ar visa valstybė) ar susivienijimas, susidedantis iš daugiau nei vieno asmens, tačiau atitinkantis teisinius reikalavimus veikti kaip vienas asmuo tam, kad galėtų sudaryti sutartis ir sandorius savo, tai yra korporacijos vardu.

Korporacija gali veikti tik „teisėje“, niekur kitur jos tiesiog nėra. Gamtoje nėra. Ji gali veikti tik „teisėje“ naudojant „teisės“ įrankius. Jūs jau turbūt nenustebsite sužinoję, jog žodis korporacija kilęs iš lotyniškojo „corporationem“ arba „corporare“, kas reiškia įkūnyti, išreikšti. O „corporare“ kilęs iš „corpus“ kas reiškia kūną, lavoną ar gyvulio kūną.

Labai įdomu tai, kad anglų kalboje yra žodis „corpse“ kuris reiškia numirėlį, lavoną ir tik tai, ir nieko kito. Iš čia ir negyva korporacija, ir negyva „teisė“, ir visi kiti iš jos išvesti negyvėliai kaip priešprieša gyvam kvėpuojančiam žmogui. Tam, kad gyvą žmogų sulavonintų, jam į rankas buvo įduoti negyvi pinigai kaip pavergimo priemonė.

Net nemėginkite manyti, kad pinigai jūsų kišenėje tikrai jūsų. Jūs jais tik naudojatės. O jūsų indėlis banke? Ne, ne jūsų. Jūs tik neapdraustas indėlininkas ir tiek. Sakote, bankrutavus bankui jums atlygins? Taip, iš jūsų pačių kišenės, apvogdami ir tuos, kurie bankuose pinigų nelaiko, nes korporacijai nusispjaut kurie bus apvogti, korporacijai svarbu neturėti nuostolių kas beatsitiktų, o į dorą, kaip ją suprantame mes, nusišvilpt.

Jūs mokate mokesčius tam, kad galėtumėte naudotis spalvota popiera, jūs už tai mokate nuomą! Šito tai jau per daug, tai skamba kaip antausis, sakysite?

Taip, jūs mokate nuomą už naudojimąsi pinigais. Jūs net galite nemokėti jokių mokesčių, tačiau, jeigu tik naudojatės pinigais – jūs juos vis tiek mokate, nes pinigai korporacijos, ne jūsų. „Teisinės“ sistemos valdytojai valdo jūsų protą, jūsų kūną ir jie netgi mano, jog jūsų siela priklauso jiems. Jiems priklauso visas auksas, nes sakoma, kad auksas nemirtingas metalas, o jie mėgsta brangenybes.

Šioje vietoje derėtų kai ką paaiškinti. Visa, kas išvardinta, priklauso jiems tik tol, kol mes sutinkame, tik tol, kol esame mulkinami, o šiaip-ne. Tai, ką mes patys sukuriame, galbūt ir gali priklausyti mums, tačiau iš kur mes paimame mums reikalingas medžiagas? Ar jos priklauso mums? Gal tai mes priklausome šiai nuostabiai žemei, kurioje gyvena mūsų medžiaginiai pavidalai?

Kodėl gi ne, juk čia yra viskas, ko mums reikia. Šiaip ar taip, o kol kas mes gyvename savanoriškoje baudžiavoje tik dėl to, kad sutinkame būti baudžiauninkais nes sudarėme sandėrį su apgavikais. Mes esame atsakingi, nes sutinkame, o kadangi sutinkame tai karma pereina mums, o ne tiems, kurie mus apgaudinėja. Pasekmės tenka mums, ne jiems. Taigi, bausti už tai galėtume nebent save, tačiau kam dar bausti save tada, kai jau ir taip esame save nubaudę? Vaduokimės iš priklausomybės užuot ieškoję kaltų.

Yra trys „teisės“ pavidalai-UCC-Universal Commercial Code arba Visuotinis Prekybos Kodeksas, Kanonų Teisė arba Krikščionių Bažnyčios Teisynas ir aukščiausia „teisė“ – Talmudas.

UCC užsiima obligacijomis, užstatais ir jumis, kaip vergais, kadangi jūs priklausote kažkam, ir savininkas su jumis gali daryti ką tinkamas. Jis kaip tik tą ir daro. Kanonų teisė -bažnytinės valdžios išleistų normų ir įstatymų visuma. Reguliuoja tarpasmeninius santykius bažnytinėje bendruomenėje ir sukuria institucijas, kurių visuma sudaro kanoninę santvarką.

Kanonų „teisė“ turėjo gana didelės įtakos Britų Sandraugos šalių „teisei“. Na, o Talmudas? Talmudo neskaičiau. Visa šita, taip vadinama teisė man nereikalinga. Aš turiu savo – nekenk, nežalok, gerbk gyvybę. Taikaus sugyvenimo pakanka visiems mums, o į „teisę“ nėra ko gilintis, nes ji turi poveikį mums tik tol kol mes ja tikime.

Tada, kai mes tikime, mes nežinome. O kodėl nežinome? Todėl, kad tikime. Tai, kas parašyta Talmude ar dar kokiame „teisyne“, galbūt turi kažkokią reikšmę „teisininkams“. Jie tegul ir skaito savo knygas, jeigu jiems rūpi. Klausimas, kodėl tai turėtų rūpėti mums tada kai mes ir taip puikiai žinome, kas teisinga, o kas ne?

O dabar linksmoji dalis😊 Jūs registruojatės balsuoti rinkimuose? Kaip, turbūt, pamenate – tai reiškia, kad jūs atsisakote savo balso, atsisakote savo valios registruojančiojo naudai. Kas vyksta balsuojant rinkimuose? Vyksta mulkinimo ir kerėjimo apeigos kuriose dalyvauja mulkiai, bent jau aš taip manau. Jūs, atseit, galite pasirinkti už ką balsuoti. Gaunate biuletenį ir turite kryžiuku X pažymėti vieną iš tuščių kvadratų.

Biuletenis, oi koks žavingas žodis! Priminkite man, prašau, kokioje dar įstaigoje išrašomi biuleteniai? Ar tik juose nebūna rašoma, kad jūs ligonis, nedarbingas ar neįgalus? Ne šiaip sau, tikrai ne šiaip sau jums duodamas rinkimų biuletenis😊 Kas yra biuletenis? Tai prancūziškas žodis „bulletin“ reiškiantis patvirtintą valdišką ataskaitą paskelbtą visuomenei supažindinti, kai kalba eina apie kokį nors įvykį.

Tai taip pat itališkas žodis „bulletino“ reiškiantis balsavimo lapelį. Tai taip pat lotyniškas „bulla“ kuris reiškia apvalų daiktą. Iš čia ir angliškas „ballot“ (rinkimai). Iš čia ir popiežiaus bulės. Beje, lietuviškai bulė – tai pasturgalis, jeigu kas nežinojot. Grįžkim prie rinkimų ir kryžiukų dėjimo. Tik neišmanėliai ir neraštingi deda kryžiuką.

O kur, leiskite paklausti, jūs įmetate pažymėtą biuletenį? Į urną? Ajaj. Jūs ir be manęs žinote kam naudojamos urnos, ar ne? Jūsų balsas juk turėtų būti gyvas, o jūs dedate jį kur? Tai kokia ta „teisė“ – gyva ar mirusi? Kaip jums atrodo? Jeigu aš dar kartą paklausčiau ar tikite burtais? Ką jūs atsakytumėte?

Registruodamiesi dalyvauti rinkimuose jūs atiduodate savo atsakomybę bei pripažįstate esantys neišmanėliai ir beraščiai, jūs pripažįstate esantys protiškai neišsivystę. Jūs nesate protiškai neišsivystę, tačiau šiuo veiksmu jūs pripažįstate tai. Padėdami kryžiuką jūs suteikiate įgaliojimus kažkam rūpintis jūsų gyvenimu. „Teisiškai“ – tai reiškia įgaliojimą veikti jūsų vardu ir rūpintis jūsų „teisiniais“ bei finansiniais bei kitais įvardintais reikalais.

„Teisiškai“ – tai yra tas pats, kas „teisinis“ nutarimas pasirūpinti psichiškai neįgaliu žmogumi, kuris pats negali tvarkyti savo reikalų. Taigi, jiems priklauso ne tik jūsų kūnas ir protas, jūs savanoriškai įgaliojote juos rūpintis jūsų gyvenimu. Tas puikiausiai matosi mitinguose. Jūs valdžios kažko prašote, kartais reikalaujate, tačiau nieko daugiau.

Jūs tiesiog esate pamiršę paprastą tiesą, kad jums nustojus valdžios kažko prašyti ar reikalauti, ji tiesiog išnyktų savaime, nes neliktų kas ją maitina. Jūs neįgalūs, pasigailėtini ir valdžiai ant jūsų nusišvilpt. Dalyvaudami farse, vadinamame rinkimais, jūs tik patvirtinate, jog patys nesugebate savimi pasirūpinti ir esate reikalingi nuolatinės globos ir priežiūros.

Ir jumis rūpinasi. Politikai visada jumis rūpinasi ir sako jums tik tai, ką jūs norite išgirsti. Taip žaidžiamas žaidimas kuriame dalyvaujate, tačiau neturite jam jokios įtakos. Norėčiau paklausti – kas iš tikrųjų kuo rūpinasi tada, kai dirbate ir mokesčius mokate jūs, o politikai niekus tauzija ir jūsų mokesčius leidžia vėjais?

Jei tūkstantis žmonių šiais metais nesumokėtų mokesčių, tai nebūtų smurtinė ir kruvina priemonė, tada, kai juos sumokėjus, valstybė galėtų smurtauti ir pralieti nekaltą kraują. Iš tikrųjų tai taikios revoliucijos apibrėžimas, jei tokia apskritai įmanoma.
Henry David Thoreau

Henry David Thoreau parašė nuostabią knygą-„Voldenas, arba gyvenimas miške“. Joje aprašė savo paties gyvenimą ir patyrimus.

Asmuo. Kas yra asmuo? Žodis lyg ir lietuviškas, turi lietuvišką galūnę, tačiau kas tas asmuo? Visur rašoma, jog asmuo tai žmogus kaip atskiras individas. Ir viskas, nieko daugiau. Individas – nelietuviškas žodis, ir jis kaip tik ir reiškia atskirą! Na ir apibūdinimas – „ žmogus kaip atskiras individas“. Čia juk sviestas sviestuotas. Ką, po galais, reiškia tas „asmuo“?

Kokia to žodžio etimologija? Nieko apie tai neįmanoma rasti. Man panašu, jog asmuo – tai J.Jablonskio išmislytas žodis, o tas reikštų, kad iki jo tokio žodžio mūsų kalboje nė būt nebuvo. Logiškai mąstant, asmuo turėtų reikšti kūną, tai yra tik medžiaginį pavidalą nes žodžio žmogus kur kas platesnė reikšmė. Skiriu savo kuklią trijų grašių premiją tam kas iškapstys ką nors daugiau apie asmenį.

O, kol kas, paieškokim asmens atitikmens kitur. Geriausiai tiktų ieškoti anglų kalboje nes ji, ko gero, labiausiai „teisinė“ iš visų kalbų arba labiausiai „legalese“ kaip patys anglai sako.

Asmuo, angliškai – „person“, kilęs iš lotyniškojo „persona“, kas reiškia žmogų, tačiau… tačiau „persona“ reiškia ir veikėją, personažą dramoje, kas iš pradžių reiškė kaukę arba netikrą veidą (!!). Nuo 13-ojo amžiaus vidurio „persona“ buvo naudojamas kaip vienas iš Šventosios Trejybės.

„Teisinėje“ kalboje „person“ reiškia juridinį asmenį arba korporaciją, turinčią teises ir pareigas bei atsakingą įstatymams. Korporacijos apibūdinimas duotas aukščiau. Tam, kad korporacijos galėtų naudotis sandorių „teise“,  yra sugalvoti fiziniai asmenys. Štai kodėl sukurtas toks pramanas  -asmuo. Kaip sukuriamas asmuo ir išduodamas gimimo liudijimas?

Jums būtina dalyvauti , tai yra atstovauti asmenį tam, kad būtų sukurtas naujas fizinis asmuo, teisinis subjektas. Čia labai svarbi vieta. Tai reiškia, kad pats pramanas kito pramano sukurti negali – reikalingas gyvas žmogus, tegu ir vadinamas asmeniu ir atstovaujantis pramaną, bet gyvas. Netgi registruojant pamestinuką vis tiek reikalingas gyvas žmogus ir nesvarbu, jog toks žmogus „teisiškai“ laikomas asmeniu, jis reikalingas gyvas.

Asmuo „teisiškai“ tai pramanas =”teisinis“ pramanas, ne žmogus. Žmogumi gimstama, asmuo dirbtinai sukuriamas užregistruojant gimimą. Asmuo – atsakantis pagal įstatymus, „teisiškai“ atsakingas, įpareigotas. O kas yra žmogus? Net Visuotinė Lietuvių Enciklopedija rašo, kad žmogus tai biologinė, socialinė ir dvasinė būtybė. Būtent dvasinė būtybė.

Kaip dvasią išnaudot? Kaip iš jos pasipelnyti, kaip dvasią bausti, kaip, po paraliais, ją registruoti?? Tik medžiaginį pavidalą galima registruoti, mušti, bausti, išnaudoti, suleisti jam po skūra keletą dozių biologinio ginklo, tik kūną galima padaryti priklausomą ir tik kūną galima savintis.

Pabandykit pasisavinti dvasią ir turėti iš jos naudos sau. Ar pavyks? Tik kūną galima valdyti nes jis bijo, be viso kito – jis bijo mirties. O dvasia? Ko jai bijot, jeigu ji ir taip gyvena amžinai, ji yra gyvybė. Dvasia palieka kūną, kūnas miršta. Apsispręskit, ar jūs esate tik mėsgabaliai kurie numirs ir supus, ar jūs esate dvasinės būtybės laikinai įsikūnijusios medžiaginiuose pavidaluose. Ar renkatės būti išnaudojami, ar gyvenate amžinai be jokios baimės. Jūs visada turite tokią teisę ir jums nereikia jokių „teisių“.

„Niekas negali jums suteikti laisvės, niekas negali jums suteikti lygiateisiškumo ar teisingumo. Jeigu jūs žmogus – jūs tai turite“
Malcolm X

Dar šiek tiek apie asmenį

Asmens vardas ir pavardė visada rašomi tik didžiosiomis raidėmis. Visose sąskaitose, banko dokumentuose, nuomos ir nekilnojamojo turto dokumentuose, verslo dokumentuose jūsų vardas ir pavardė rašomi didžiosiomis raidėmis. Didžiosios raidės angliškai – „capital letters“. Iš čia ir kapitalizmas nes jūsų gyvenimas apmokestinamas ir taip kažkam kraunamas kapitalas, kadangi tai tik jūs savo darbu sukuriate tikrąją vertę, o išnaudotojai sėkmingai tuo naudojasi sukurdami beverčius pinigus iš oro.

Jūs galite inkšti savo valdovams kiek jums telpa, jie tiesiog nekreips į jus jokio dėmesio nes jūs patys atidavėte jiems savo atsakomybę ir teises savo noru. Sakot, jie jau kreipia dėmesį nes štai kokios didžiulės minios susirenka ir nepaklūsta, o valdžia bijo. Ne, ne taip. Vyriausybė tėra tokie patys vergai, tik jie skirti prižiūrėti jus. Bijo marionetės, valdovai nebijo.

Bet kokią vyriausybę galima pakeisti, nupirkti arba apmulkinti. Vyriausybės keitimas kita, netgi pačia sąžiningiausia vyriausybe tėra tik sprendimas, o sprendimai bėdų nesprendžia.

Pigiausiai, greičiausiai, geriausiai ir be skausmo bėdas sprendžia bėdų priežasties šalinimas. Nėra bėdų priežasties – nėra bėdų, joms tiesiog nėra kaip atsirasti. Atsisakę atsakomybės ir teisių savo noru, gaunate atlygį už savo poelgius – vergiją, nes koks veiksmas toks ir atoveiksmis, nesiskųskit.

Beje, „capital“ lietuviškai – sostinė. Kaipgi, sostinė nuo žodžio sostas, ar ne? O soste juk sėdima😊 Na, jūs žinot kas jame sėdi😊 Jau nujaučiat apie ką aš? Teisingai, dar vienas dirbtinis dalykas mums visiškai nereikalingas. Žmonės reikalingi, sostinė – ne.

Jūs jau suvokiate, jog esate valdomi baime. Kaip tas daroma? Tai vadinama politika, – tada, kai politikai arba karinio-pramoninio komplekso pramogų skyrius, kaip juos pavadino Frankas Zappa, vykdo politiką, tai yra nustato mokesčių dydį jums, skelbia ko jums daryti neleidžiama, o jeigu kas ir leidžiama – tai nurodo kaip tas leidžiama ir panašiai. O tam, kad jūs nenustotumėte bijoti, politikos įgyvendinimą prižiūri policija.

Politika ir policija

Dar du žavingi svetimžodžiai. Ką reiškia politika? Tą ir reiškia – tai valdymo būdas, valdymo panaudojimas ar įgyvendinimas, vyriausybės veikla. Ir tai reiškia ne savęs valdymą, ne, kalbama apie kitų valdymą. Lotyniškas žodis „politia“ reiškia valstybės valdymą. O ką reiškia policija? Reiškia bendruomenės valdymą ir vyriausybės nustatytų taisyklių taikymą jai.

Įdomu tai, kad Anglijoje, pirmosios pajėgos, pavadintos policija, buvo Jūros Policija įkurta 1798-aisiais metais ir skirtos prekėms ir prekybai saugoti Londono uoste!!

Aš jau nebesuskaičiuoju kiek šiame straipsnyje yra sutapimų. Kiek turėtų būti sutapimų, kad sutapimai būtų įvardijami kitu vardu? Trumpas paaiškinimas tiems, kurie mėgsta remtis konstitucija. Konstitucinėje „teisėje“,  policijos įgaliojimai – tai vyriausybės „teisė“ apriboti pilietines laisves, suvaržyti asmens laisves bei taikyti prievartą jų atžvilgiu, ypač saugant visuomenės gerovę.

Kaip gražu. Kuklus klausimas: kur čia yra minimas žmogus? Nėra. Žmogui nereikia apsaugos, žmogus turi teises ir jos neatimamos ir neapribojamos, o prievarta prieš žmogų galima tik jeigu jis žaloja, kenkia ar žudo. Tik ar tokiu atveju žmogus vis dar būtų žmogumi? Čia buvo paminėta konstitucija, taigi trumpas intarpas apie ją.

Konstitucija

Vėlgi, nelietuviškas žodis. Man regis lietuviai valdomi nelietuviškai 😊 nes mūsų kalboje nėra žodžių skirtų tam reikalui 😊 Netgi, sakyčiau, kad lietuviai nevaldomi, jie labiau linkę patys save valdyti (turiu minty – patys save kiekvienas atskirai). Konstitucija – tai įstatymai, taisyklės, įsakai ar taisyklių rinkinys. Žodis konstitucija kilęs iš sen. prancūzų constitucion, o šis tiesiogiai iš lotyniško – constitutionem. Reikšmės: sąlygų nustatymas, bet kas dėl ko yra susitarta, taisyklės, įsakymas, potvarkis.

Nuo 18-ojo amžiaus vidurio žodis “konstitucija” jau reiškė pamatines taisykles, kuriomis valdoma bendruomenė. Atkreipkite dėmesį, nieko nesakoma apie atskiro žmogaus valdymą, kalbama tik apie bendruomenę. Eilinį sykį prisidengiama kolektyvizmu.

Beje, nuo 18-ojo amžiaus pabaigos konstitucijos sąvoka jau apėmė vyriausybės pagrindines taisykles užrašytas!!! dokumentuose. Kai ką pacituosiu iš, taip vadinamos, LR konstitucijos.

„5 straipsnis: Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.” Norėčiau paklausti – o asmenims ar tarnauja? “18 straipsnis Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.
19 straipsnis Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.” “ O asmenų jau nesaugo ar kaip?

Toliau gražiau.

20 straipsnis
Žmogaus laisvė neliečiama. Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas.

Nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 48 valandas turi būti pristatytas į teismą, kur sulaikytajam dalyvaujant sprendžiamas sulaikymo pagrįstumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidžiamas.”

Tai va, parašyta, kad žmogaus laisvė neliečiama, o toliau kalbama apie asmenų sulaikymą 😊 Manding asmenis jau galima liesti, ko gero ir bausti ir net kojomis spardyti. “

21 straipsnis
Žmogaus asmuo neliečiamas.” Netveriu smalsumu sužinoti – kas yra žmogaus asmuo? Gal paaiškintų kas? Yra juk tokia šaika, kuri tą konstituciją neva tai aiškina tiems, kurie lietuviškai skaityt nemoka.

22 straipsnis
Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.
Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.”

Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas, tačiau informacija apie privatų asmens gyvenimą jau gali būti renkama motyvuotu teismo sprendimu ir pagal įstatymą. Ten dar daugybė visokiausių perliukų, bet man jau per akis ir tiek, tik atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad kaip taikomas vienas ar kitas konstitucijos straipsnis nustato įstatymai.

O, jeigu jūs ketinate ginti savo, taip vadinamas, teises remdamiesi konstitucija, tai kaip jūs tą darysite vėlgi nustato įstatymai, o įstatymus priima… na jūs žinot kas. Žodžiu, ši konstitucija ne kas kita, kaip senas anekdotas apie tris punktus. Pirmas punktas: …visada teisus. Antras punktas: visada klausyk… . Trečias punktas: jeigu … neteisus, žiūrėk į pirmą punktą.

Vietoj daugtaškių patys įrašykit tai kas jums labiau nepatinka. Išvada – konstitucijos veikimas priklauso nuo doros ar nedoros tų, kurie sprendžia kaip ji taikoma, o ne nuo to, kas toje konstitucijoje rašoma.

Veimaro respublikos, TSRS bei KLR konstitucijos taip pat buvo parašytos nepriekaištingai. KLR konstitucija ir dabar galioja, tačiau pamėginkite tą paaiškinti Šanchajaus gyventojams, kurie buvo uždaryti savo namuose du mėnesius, o kai kurių daugiabučių lauko durys užvirintos. Ta galiojanti konstitucija nesutrukdė išžudyti dešimtis milijonų kinų.

Ką daro policija, kai mėgina prikibti prie jūsų? Jie prašo nurodyti jūsų vardą ir pavardę. Tiesiog pasakykite policininkams, kad jūsų vardas ir pavardė nėra jūsų nuosavybė, taigi negalite jų atskleisti. Tačiau jie tikrai neatlyš. Jiems būtinai reikalinga jūsų pramanyta tapatybė.

Jie gali jus sulaikyti ir laikyti uždarytą tol, kol jūs jiems nurodysite savo pramanytą tapatybę, nes jiems būtinai reikia įsitikinti, kad jūs tikrai esate būtent tas vergas, kad jūs esate įkaitinis raštas, banko įkaitas, kurį galima išnaudoti, pavyzdžiui, skirti baudą. Kai policininkai vėl pareikalaus pasakyti vardą ir pavardę, paklauskite jų – kas juos verčia manyti, kad jūs turite vardą ir pavardę.

Jūs juk nesudarėte sutarties su policininkais, ir to įrodymas yra tai, kad jie nežino jūsų vardo, pavardės ir adreso. Jeigu jie išreikštų ketinimą jus nubausti, paklauskite jų ar jie ketina jus prievarta pagrobti ir laikyti uždarytus tol, kol jūs atiduosite jiems tai, kas nėra jūsų nuosavybė, kadangi jūsų vardas ir pavardė nepriklauso jums?

Kitaip tariant, jie prašo atiduoti kažką kas nėra jūsų nuosavybė. Paklauskite jų – ar jie, kaip policininkai, mano, jog tai geras veiksmas? Juk jūs nei vardo, nei pavardės nepavogėte. Priminkite jiems, jog už jūsų pagrobimą bei sukčiavimą baudžiama. Kam policininkams reikalingas jūsų registruotas vardas, pavardė ir adresas?

Tam, kad jie galėtų susieti asmenį su obligacija, įsitikinti, kad esate vergas ir nubausti asmenį, kadangi tik asmuo yra registruotas, jis pasirašė sutartį, reiškia turi paklusti registruojančiojo taisyklėms. Žmogaus jie bausti negali. Po to asmuo gauna šaukimą į teismą, jis yra kviečiamas. Jūs esate kviečiami dalyvauti tamsiosiose apeigose, būtent todėl jūs kviečiami pasirodyti teisme. Pasirodyti arba pasivaidenti, lyg koks vaiduoklis.

„Tironijos kliaujasi apgavyste ir jėga, tačiau tada, kai apgavystė atskleidžiama, joms belieka kliautis tik jėga“
Džordžas Orvelas

Vyriausybės žino tik du dalykus – paklusnumą ir smurtą. Kai žmonės atsisako paklusti, vyriausybėms lieka vienintelė priemonė – smurtas.

Kodėl valdantiesiems pavyksta valdyti žmones?

Todėl, kad jie visiškai valdo žmonių protus. Kai protai užvaldyti, kūnai tiesiog daro tai, kas numatyta. Jiems nerūpi kokią religiją jūs išpažįstate, jų požiūriu yra tik viena religija – pinigai. Pinigai yra kaip tik tai, ką jie jums sėkmingai pardavė ir nesvarbu kokią religiją išpažįstate, visi jūs lenkiatės pinigų dievui. Nei vienam kitam dievui jūs nesimeldžiate dažniau nei pinigams.

Pinigai – tai priklausomybė. Alan of Salisbury šiuo reikalu turi ką pasakyti. Jis yra dirbęs priklausomybių reabilitacijos klinikose. Jis dirbo su priklausomybių turinčiais žmonėmis, priklausomais nuo narkotikų, nuo alkoholio, azartinių žaidimų. Pas jį ateidavo šių pacientų tėvai ir sakydavo jam – pažiūrėk, mano sūnus ar dukra padarė pažangą, detoksikavosi, jo (jos) potraukiai dingo, viskas gerai, fizinis potraukis tam ar anam dingo.

Į tai Alanas atsakydavo – ne, ne, svarbiausia yra psichologinė priklausomybė, ne fizinė. Jie priklausomi nuo nuotaiką ir psichiką keičiančių medžiagų. Tėvai bando aiškinti, kad jeigu jų atžala daugiau negeria alkoholio ar nevartoja heroino – tai viskas turėtų būti gerai, juk tai kaip tik ir yra tai, kas keičia jų nuotaiką bei psichiką. Gerai, lai būna taip.

Padėkim ant stalo truputį kokaino, kelių rūšių alkoholio, gal dar kokią tabletę fentanilio ir pasiūlykime jūsų sūnui ar dukrai. Pasiūlius jiems šių narkotikų sulaukiam neigiamo atsakymo, ne jiems neįdomu. Atrodo, viskas gerai. O kaip būtų, jeigu ant stalo būtų padėti 5000 svarų naujais banknotais? O, tai būtų puiku, kas gi šito atsisakytų, sako jie.

Tas reikštų, kad visų kitų nuotaiką ir psichiką keičiančių medžiagų atsisakyti įmanoma, tačiau paprasčiausio spausdinto popieriaus, kažkodėl, ne. Kuo jis toks ypatingas ir kuo skiriasi nuo heroino? Tikriausiai žinote, kas atsitinka su žmonėmis laimėjusiais loterijoje?

Pinigai – nuotaiką bei psichiką keičianti medžiaga ir ji galingesnė nei bet kuri kita, nes kitų medžiagų jūs galite nevartoti arba atprasti nuo jų, tačiau pamėginkite apsieiti be pinigų. Kiek laiko tas truks? Netgi, jeigu labai norėtumėte, tą padaryti būtų ypač sunku, nes tai yra psichologinė priklausomybė. Vis tik nesakau, jog to padaryti neįmanoma.

Dar šiek tiek apie pinigus. Angliškas žodis „mortgage“ mūsų kalba reiškia įkeitimą, užstatą. „Mortgage“ kilęs iš prancūziškojo „morgage“, o šis iš „mort“ kuris jau kilęs iš lotyniškojo „mortus“. Žodžio „mort“, manau, net išversti nereikia, jums ir be manęs turėtų būti aišku, ką jis reiškia lietuviškai.

Daugybėje kitų kalbų tas žodis reiškia lygiai tą patį, kaip ir mūsų kalboje. Taigi, aišku ką jūs sau pasirašote imdami paskolą niekuo nepadengtais pinigais ir įkeisdami savo tikrąjį turtą. Beje, o kaip vadinasi ir kokia prasmė tos iškamšos kurią mes deginame per Užgavėnes?

Angliškas žodis „Bank“ – tai bankas mūsiškai, tačiau tas žodis taip pat reiškia krantą, pavyzdžiui, upės krantą. Įsivaizduokite ant upės krantų stovinčius bankus, upėje – srovę. Valiuta arba pinigai angliškai – „currency“. „Current“ lietuviškai – srovė, o srovė tai energija, galia. Tai tik mūsų darbas, mūsų jėga suteikia galią mus valdantiems, o jie mūsų galią pasiima per pinigus.

Toliau. Upe gali plaukti laivas. Laivas angliškai – „ship“ arba „vessel“. „Vessel“ taip pat reiškia indą, kraujo indą, kraujagyslę. Pinigai – ekonomikos kraujas nenuilstamai kartojama mums, pamenat? Laivas atplaukia į prieplauką, angliškai – „dock“. „Dock“ taip pat reiškia teisiamųjų suolą teisme arba tą vietą kur įvedamas teisiamasis. Sąsajos su „Jūros teise“?

„Berth“ – krantinė, taip pat miegamoji vieta laive ar traukinyje, taip pat tai laivo vieta uoste. „Cargo“ – krovinys. Laivo krovinys. Tie žodžiai naudojami moteriai gimdant kūdikį. Moteris čia suprantama kaip „vessel“ (laivas) kuris švartuojasi prie „berth“ (krantinės), tada ji gimdo. Įdomu, kad pats gimdymas vadinamas „labour“ kas reiškia darbą. Gal turima mintyje prekės gaminimą?

Gimimas angliškai – „birth“. „Birth“ ir „berth“ sutapimas? Gimdydama moteris atgabena „cargo“, krovinį, tai yra kūdikį. Būtent atgabena, nes pagimdyti kūdikį, angliškai sakoma – „to deliver a baby“. „Delivery“ – atgabenimas, pristatymas. Krovinys yra nuosavybė, taigi ir kūdikis taip pat. Tada, kai atgabenamas krovinys – jam išduodama krovinio deklaracija.

Krovinio deklaracija angliškai – „manifest“. „Manifest“ taip pat yra pasireiškimas, pasirodymas – tai, kas akivaizdu, akivaizdžiai matoma ar suvokiama. Tai reiškia, kad moteris (laivas) atplaukė į prieplauką ir atgabeno kūdikį (krovinį), ir tai yra akivaizdus dalykas, todėl kūdikiui (kroviniui) išduodamas gimimo liudijimas (deklaracija), bei kūdikis (krovinys) registruojamas ir jis tampa nuosavybe.

Tai yra prekė, ir jai galioja prekybos, tai yra „Jūros teisė“. Kai anglakalbėse šalyse kalbama apie gimdymą, tokie žodžiai kaip „labour“ ir „delivering a baby“ vartojami netgi kasdienėje šnekamojoje kalboje. Mūsų kalboje tokio siaubo nėra, tačiau ar pas mus negalioja „Jūros teisė“?

Dar keletas svetimžodžių pritilpusių mūsų kalboje. „Jurisdiction“, verčiamas jurisdikcija, reiškia oficialią galią priimti „teisinius“ sprendimus, teismingumą. Žodis kilęs iš lotyniškojo „iurisdictio“, o tai juk du žodžiai – „iuris“ (įstatymas, teisė) ir „dictio“ (posakis, pasakymas, išsireiškimas). Įdomu, kad angliškas žodis taip pat sudarytas iš dviejų – ‚juris“ ir „diction“.

„Diction“ reiškia tarseną, žodžių parinkimą. Kodėl tad jis verčiamas dikcija? Ne šiaip sau, nes yra ką po šia dikcija slėpti. Ji juk tokia svarbi, gera dikc…, atsiprašau, gera tarsena ir žodžių parinkimas būtini naujienų pranešėjams, politikams ir kitiems makaronų ant ausų kabytojams. Juk iškalbos meno nuo seno buvo mokomi tik pateptieji.

Iškalbos menas ir gera tarsena ypač svarbūs mus valdantiems. Kiek žmonių tiesiog alpsta klausydami radijo naujienų arba saldžiabalsių, taip vadinamų, politikų arba politikos apžvalgininkų? Manau daugybė, pats tokių pažįstu. Pabandyk atkreipti klausančiųjų dėmesį į tai, kas yra sakoma, atsakys – nesvarbu, bet juk taip gražiai, ramiai šneka.

Kitas žodis-oficialus, angliškai – „official“. Lietuviškai tai valdiškas, tarnybinis, siejamas su vyriausybe ar viešąja įstaiga, jos pareigomis, veiksmais ar atsakomybe. Taip pat tai pareigūnas, valdininkas, tarnautojas. Šis žodis kilęs iš lotyniškojo „officialis“, reiškia teismo tarnautoją, pareigūną. Pareigūnai dažnai surašo aktą. Aktas angliškai – „act“.

Reikšmės: įstatymas, dokumentas, nutarimas, veiksmas, poelgis, taip pat tai reiškia vaidinti ar apsimesti! Kilęs iš lotyniškojo „actus“ kuris reiškia išjudinti, stumti į priekį, daryti, atlikti, vaidinti scenoje.

Daug šių svetimžodžių, aptartų šiame straipsnyje, kurių dauguma vartojami „teisinėje“ kalboje, į mūsų kalbą buvo perkelti iš anglų kalbos, tačiau jie kilę iš lotynų kalbos, visi šie žodžiai įterpti į mūsų kalbą ir vartojami neišversti. Tai bjaurūs svetimžodžiai turintys labai suktą reikšmę ir, kai mes juos tariame, kalbame svetima kalba, o bjauriausia tai, kad tardami juos kalbame „teisine“, mus pavergiančia kalba.

Kokios išvados ir ką daryti?

Mūsų elgesį lemia mūsų suvokimas. Kaip mes suvokiame aplinką, reiškinius ir įvykius, atitinkamai ir elgiamės. Nuo ko priklauso mūsų suvokimas? Nuo to, ką mes žinome ir nuo tų žinių, kurias mums pavyksta susirankioti. To, ką žinome iš mūsų neatimsi, o visa kita priklauso nuo to, iš kur ir iš ko mes tas žinias gauname. Jeigu iš tų kurie sakosi mumis besirūpinantys, tada sakyčiau, jog tai yra ne žinios, o greičiau propaganda.

Propaganda – šališki ar klaidinantys pranešimai, kuriais siekiama viešinti ar išaukštinti tam tikrą požiūrį ar politinę kryptį. Propaganda veiksminga, jeigu klausome kas ką čiulba ir tampa neveiksminga, kai pamatome kas ką lesa. Ar reikia sukilti? Yra sakoma, kad žmonės niekada nesukyla patys ir niekada nesukyla tik dėl to, kad yra išnaudojami.

Juk tol, kol jie neturi duomenų palyginimui, jie net nesuvokia esantys išnaudojami. Mano atsakymas – ne, nereikia sukilti, tai yra nereikia imtis jokių fizinių veiksmų, kol prieš mus nenaudojama fizinė prievarta. Tai kokia išeitis? Čia nėra sprendimų, reikia šalinti mūsų bėdų priežastis. Kai apgaulė atskleidžiama, visos sutartys, visi dokumentai, visi veiksmai sekę nuo apgaulės pradžios tampa niekiniai.

Vis tik, jeigu mes išliksime nors kiek savanaudžiai – mes ir toliau ieškosime būdų kaip prisitaikyti, užuot keitęsi patys ir šalinę mūsų bėdų priežastis. Reikalingas dvasios atgimimas, suvokimas – kas mes iš tikrųjų esame, ką čia veikiame ir ko siekiame.

Juk, sykį jau mūsų medžiaginiai pavidalai gimė šioje nuostabioje žemėje, kurioje mums negresia beveik joks pavojus, o to, kas reikalinga mūsų medžiaginių pavidalų išgyvenimui čia yra daugiau nei pakankamai, tai mums belieka tik išmokti dalintis ir mes mylėsime, džiaugsimės ir būsime laimingi nes visa, ką mes matome ir jaučiame aplinkui, yra mūsų.

Konkurencija mums visiškai nereikalinga, nes konkurencija nelaimingais paverčia visus. Konkurencija dar vienas svetimžodis ir, matyt, kol to žodžio nežinojome tai ir nesivaržėme tarpusavyje, kas ką labiau apšukos (apšukoti = apgauti, jeigu kas nežinojot). Taigi, norint kažką pakeisti mums reikia pinigų!

Na, tiesiog kaip kokiai labdaros organizacijai – tam, kad ji padėtų kitiems, jai reikia pinigų. Arba dar kokiems kovotojams už taiką, prieš klimato kaitą, už švarią Tėvynę ir t.t. ir pan. visiems jiems reikia pinigų tam, kad kažką pakeistų į gera. Ar kas keičiasi? Taip. Visi šie keitėjai perka, parduoda, maino. Ką? Ogi pinigus.

Kas tuo labiausiai džiaugiasi aš jau rašiau. Tam, kad patys pasikeistume pinigų mums tikrai nereikia, o visa kita pasikeis mums patiems šalinant mūsų bėdų priežastis. Ir nereikia jų šalinti kažkokiu fiziniu veiksmu, šalinkime psichologiškai, savyje.

Visa kita ateis savaime. Tiesa yra tiesa, kai patys ją suvokiame. Kas nors mums gali rašyti ar kalbėti dešimtmečiais, tačiau kol patys nesidomėsim ir nesuvoksim, ta tiesa mums neturės jokios prasmės. Ji tik tada įgis prasmę mums, kai patys ją suvoksime. Arba neįgis, jeigu nesuvoksime ar nemėginsime suvokti.

Tai, kas dabar vyksta, o ypač tai, kas atsitinka mums, yra sąmonės virsmas. Mes jau nesame tokie, kokie buvome. Suvokimas, kaip žinome, apsprendžia elgesį, o mūsų suvokimas keičiasi, nes keičiasi pobūdis žinių, kurias mes gauname. Mes, galbūt, dar nežinome kur žengsime sekantį žingsnį, tačiau kaskart, kai žengiame, mus vis mažiau jaudina tai, kas yra ten kur link mes einame.

Nors tas laukas, galbūt, pilnas iššūkių, mums nepažįstamas, galbūt, netgi gąsdinantis, tačiau pasilikti ten kur esame jau nenorime. O einame į dar nepatirtą būseną, jeigu taip galima pasakyti, visai ne dėl kažkokios keistos priežasties, ne.

Einame dėl to, kad nenorime pasilikti ten kur esame, einame, nes žinome, jog eidami ten, kur einame, niekam nieko blogo nedarome ir neketiname daryti, einame atviromis širdimis ir tai net nėra fizinis ėjimas kažkur, tai sąmonės virsmas, virpesių dažnio pokytis, baimės atsikratymas, gyvenimas, o ne išgyvenimas.

Šis straipsnis tėra tik tai, ką aš parašiau. Domėkitės patys, tikrinkite, lyginkite, paneikite ir patvirtinkite tai ką radote, tikrinkite kuo daugiau šaltinių, o geriausia būtų pasitikėti savo širdimi – ji nesumeluos. Tikrinkite tai, kas čia parašyta, abejokite, jeigu rasite kas jums atrodo klaidinga – nurodykite. Klaidos galų gale išaiškinamos, o tiesa tyrimo juk nebijo. Na, o tiems, kurie, galbūt, norėtų pasišaipyti iš to kas čia parašyta, pacituosiu Džordžą Orvelą:

„Jei laisvė iš viso ką nors reiškia, tai ji reiškia teisę pasakyti žmonėms tai, ko jie nenori girdėti

Parengta pasinaudojant Alan of Salisbury, John Harris, John Smith, David Icke ir savo paties įžvalgomis.

Susijusi medžiaga:

https://www.sarmatas.lt/09/nuo-valdymo-budo-prie-gyvenimo-budo/

P.S. Laukite tęsinio. Būsimo straipsnio pavadinimas-„Kam naudinga tai kuo užsiimame mes?“

Algirdas

Straipsnyje paskelbtos mintys yra autoriaus nuomonė, kuri nebūtinai turi sutapti su redakcijos požiūriu. (sarmatas.lt)

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 18

 1. Pro says:

  Įstatymai reikalingi, kad skirtingas vertybes, tikėjimą, įsitikinimus turinčius žmones priversti elgtis vienodai tam tikrose situacijose. Musulmonui garbė užmušti klaidatikį, kanibaului suvalgyti kaimyninės genties žmogų, o krikščioniui užmušti stabmeldį. Reikia pastebėti, kad jie tai elgiasi ne iš blogos valios, o iš įsitikinimų. Kaip jiems sugyventi kartu, jei nebus jų elgesį kontroliuojančių įstatymų?

  Autorius daug prirašė, bet visiškai neatsižvelgė į žmogiškuosius bei socialinius faktorius, skiriančią religiją ir daug kitų dalykų. Akivaizdu, kad dėl patirties stokos mažokai į tai gilinosi. Už bandymą pliusas, už išdėstymą riebus minusas.

 2. Algirdas says:

  >Pro. Kai perskaitysit paskutinį straipsnį, vėl parašykit ką manot, gerai? Maž kitaip atrodys. Jums atsakė tas kuris daug prirašė, bet mažokai gilinosi. O šiaip, norėčiau paklausti, o jums pačiam įstatymai ar reikalingi? Ar galėtumėt apsieiti be jų?

 3. Pro says:

  Komentavau ne būsimą straipsnį, o tą, kurį gan įdėmiai perskaičiau.
  O į kitą klausimą dėl įstatymų ar jie reikalingi man atsakysiu paprastai:

  Man jie reikalingi, kad bet koks hopnikas užsimanęs mane apiplėšti su savo chebra vis tik bijotų tai daryti ir 10x pagalvotų ar apsimoka. Taip pat prisipažinsiu, kad kai kurių dalykų nedarau tik todėl, kad suprantu jog laisvė brangesnė už kažkokio pašlemėko gyvybę, kurią galbūt atimčiau, jei nebijočiau sėst į kalėjimą. Tas mane stabdo. Tik todėl nedarau to, ką daryčiau sąlygomis, kuriomis neegzistuotų įstatymai.

  Noriu paaiškinti: aš nekalbu apie tai, kad pats sąmoningai daryčiau nusikaltimus, kalbu apie tai, kad norėčiau nutraukti kai kurių padugnių veiklą šioje žemėje. Ir manau, kad to norėtų daugybė kitų žmonių.

 4. Algirdas says:

  >Pro. Tai laukite tęsinio. Sekantys straipsniai jums turėtų dar labiau nepatikti.

 5. Vytautas says:

  Negali būti civilizacija be įstatymo.Tai nuoroda,visom veikom,elgesiui ir t.t.
  Išvedžioti gali ,kaip kas sugeba,bet visi nori saugumo,be įstatymo saugumas nebus užtikrinamas.

 6. Vytautas says:

  Negali būti civilizacija be įstatymo.Tai nuoroda,visom veikom,elgesiui ir t.t.
  Išvedžioti gali ,kaip kas sugeba,bet visi nori saugumo,be įstatymo saugumas nebus užtikrinamas.
  Tai mano asmeninė nuomonė.

 7. Simas Simaitis says:

  Visiems įstatymų gerbėjams! Jeigu jie jums reikalingi, vadinasi jūs vergas. Pasidomėkite apie Stokholmo sindromą. Tai apie jus.

  • Pro says:

   Taip, jūs visiškai teisus, prisipažįstu, aš sistemos vergas. Bet be jokio Stokholmo sindromo. Tiesiog pripažįstu, kad taip realiai yra.
   Kol egzistuoja sistema, tol visi esame jos vergai – ar to nori, ar ne. Jai dirbame, mokame mokesčius, PVM, kuro akcizus ir t.t.
   Be įstatymų net paprastos telefono kortelės nenusipirksi ir neturėsi interneto, nes nesant bausmių už interneto pažeidimus jus hakeriai kiekvieną kartą nurengtų tik prisijungus prie jo. Kitas dalykas, be sutarties jums tiesiog niekas interneto neskirtų, net jei apmokėtumėte iš anksto. Tiekimą galėtų nutraukti tą pačią dieną ir nesant įstatymų neturėtumėt kur pasiskųsti.

   Nesant įstatymo jūsų apskritai nebūtų kam ginti, nes neegzistuotų taisyklės pagal kurias tai turėtų būti daroma. Galingiausi žmonės pasaulyje būtų ginklų gamintojai, jei šiandien staiga būtų nutrauktas įstatymų palaikymas.

   Ir t.t. ir pan. Pasivardinkite patys – bijotumėt vakare į gatvę išeiti, kad koks narkomanas nenudobtų dėl kelių eurų.

   • tomas says:

    Stai cia jus ir klystate…teise yra viena pagrintine ir igimtoji- Universalioji ar bendroji. Ginti niekam jusu nereikia, kadangi laisvosios gyvos esybes jurisdikcija yra aukstesne uz isgalvotaja jurisdikcija, kurioje esame. Viskas yra imanoma, naudojantis patikos fondais, kuriu Lietuvoje nera, taciau dauguma esamu politiku ir verslo zmoniu jais puikiai naudojasi…

 8. Simas Simaitis says:

  Mano pastebėjimas. Kaip suprantu lietuvių kalboje net nėra antipodo žodžiui teisė, kad net reikalinga visa pastraipa žodžio „teisė“ paaiškinimui.
  Rusų kalboje tokie žodžiai yra, nors vienas iš jų, jau seniai nebenaudojamas.
  Prigimtinės žmogaus teises rusų kalboje vadinamos кон (apskritimas, ratas, tai kas randasi)
  O štai viskas, kas randasi už prigimtinių teisių ribos vadinama (за)кон, t.y. tai, kas „užribyje“, už kono, rato ribų.
  Tad, kaip pastebėjome, šiuolaikinėje rusų kalboje žodis кон nebenaudojamas.

 9. Algirdas says:

  Teisė-tai tik išgalvotas pavadinimas. Yra dora. Tai kas tikra, tai kas tikrai yra ir jokių antipodų nereikia. Pavyzdžiui, blogis tai meilės nebuvimas. Meilė tai baimės nebuvimas. Tie kas jaučia širdimi tą žino, o tie kas bijo smegenimis tai kažin nes smegeninė tiesiogiai susijusi su kinkomis, vos tik smegeninė pagalvoja kokios pasekmės bus mano medžiaginiam pavidalui jeigu pasielgsiu dorai, tas akimirksniu persiduoda kinkoms kurios nedelsiant pradeda drebėti.

 10. tomas says:

  Sveiki, visu pirma noreciau papbrezti savoka ZMOGUS (Black’s Law zodynas)- juru pabaisa, neturinti statuso ir jokiu teisiu, todel su mumis kaip norima taip ir elgiamasi. Nesvarbu ka jus ismanote, taciau jei jusu statusas- nuskendes juroje- jus beturite jokiu teisiu. Reikia daryti statuso korekcija, norint atitolinti save nuo sios sistemos panciu…
  Mes nesame zmones, kaip jie mus pavadino, Mes esame multidimensines gyvosios esybes- kunas, mesa, kraujas ir kaulai.
  Teise yra viena ir vienintele, turinti kelis pavadinimus- Universalioji (Universal Law) arba Bendroji (CommonLaw, The law of the land) visa kita tik papildomos antklodes paslepti tikraja tiesa…Tai tik papildomi kodeksai, kodai ir tt…
  Ne valdzia mums (multidimensinems gyvosioms esybems) nurodo kaip gyventi, o mes nurodom valdziai, nes mes ja renkam…

  • Algirdas says:

   Keisite statusą dėl to, kad kažkas jus nelabai gražiai pavadino? Tokiu atveju žaisite ne pagal savo taisykles, o pagal tų kurie jums pavadinimą suteikia. Tai neišvengiamas savo menkystės patvirtinimas. Apsukite stalą. Jums nereikalingos jokios „teisės“. Visa kita tik niekų tauzijimas ir laiko gaišimas.

   • tomas says:

    Sistema puikiai suveike per tukstancius metu, kai niekas nesigilino i reiksmes, paskirti, ne tik zodziu bet ir pilnu sakiniu, kuriais esi suvarzytas. Matau nelabai supranti ka statuso keitimas reiskia, todel nesigilink per daug. As daug bandziau paaiskinti keliais sakiniais, bet nepavyko :)
    Ne grozyje esme, o pacioje savokoje ir jos reiksmeje teisineje santvarkoje. Truputi giliau pazvelk, galbut suprasi. Jei tau laiko gaisimas, linkiu viso kuo geriausio, dagiau nieko ir nebelieka…Linkio ir toliau zaisti ju zaidimus, pagal ju taisykles, o as zaisiu savo zaidima ir pagal savo taisykles…
    Sekmes!

  • tomas says:

   As pilnai sutinku su autoriumi, keitimasis visu pirma turi ateiti is vidaus. Taciau prireiks nemazai laiko ir pastangu, o taip pat ir daugelio kartu kad palikuoniai galetu dzaugtis sio darbo vaisias.
   Tik…atminkit, viskas priklauso sistemai- zeme, kuria vaiksciojat, keliai, kuriais vazinejate, namai, kuriuose gyvenate…Gimdami, iskeiteme savo teises (nezinojome) i ju siulomas ‘privilegijas’. Jus esate surakintas. Jau ne vienas isgulejo kameru gultus bandydamas istrukti is sistemos panciu. Todel pilnas isejimas reikalauja statuso korekcijos, mesu energija padetu parasu, ju siulomu privilegiju atsisakymas. Mums gimus, ‘mes iskeliaujame i jura ir dingstame’- pagal sistema mes neegzistuojame, todel mums yra taikoma visos imanomos sukurtos teises- komercine, juru, admiraliteto, kanono, civiline, statuto ir tt…ir mums nieko nepriklauso ir negali priklausyti, kadangi mes esam ‘zmones’ (vertimas buvo duotas)
   Kad galetume isigyti SAVO ZEME, statyti joje SAVO GIMINES DVARA, jums reikalingas statuso pakeitimas, kitaip jus viso to nepadarysite. Paprasciausiai tariant, jus sugriztat is juros kelioniu ir atsistojate ant zemes…Pasidomekite – Cestui Que Vie (gyvuojanti esybe) ir Cetui Que Trust (negyvas) ir kuo jie skiriasi.
   As nebandau niekam ipirsti sios nuomones, taciau kad atsikratytum visu panciu, turi suzaisti ju zaidima koreguodamas taisykles savo naudai. Po statuso korekcijos, tu jau esi padeties seimininkas ir zaidi savo zaidima.
   Savo pasisakymu nieko nabandziau sumenkinti, tik bandau atverti akis placiau tiems, kurie jau vaiksto jas atvere.
   Linkiu geros keliones siekiant privatumo ir laisves!
   Seniai ieskojau panasiai mastanciu zmoniu Lietuvoje. Malonu!

   • Vilija says:

    Sveiki,
    Ką turi galvoje sakydamas:sužaisti jų žaidimą,kad nusiimti pančius?

   • tomas says:

    Turiu galvoje, teisiskais (ne legaliais, nes ten listi tikrai neverta) budais, perkelti save „is juros ir pastatyti ant zemes“. Kitu atveju, jus neturite statuso ir su jumis elgiamasi atitinkamai. Visi sie veksmai yra atliekami patikos fondu (Trusts) pagalba. Pabaigoje korekcijos, jus daug turite ir tai valdote, bet jums niekas nepriklauso :) Tada tik pilnai ir tampate atsiskyres nuo sistemos. As tik dabar pradedu si procesa, kuris nera trumpas taip pat.
    Jei kas domina daugiau ar yra kokiu klausimu, kreipkites, pasistengsiu atsakyti. tomas_2283@protonmail.com

 11. Simas Simaitis says:

  Labai sunku patikėti, kad kažkas kažkam priklauso. Tai blusos ant šuns kailio. Kas kam priklausys, jei šuo nudvės? Kiek civilizacijų mūsų Žemelė jau „suvirškino“?
  Sistemos genialumas tik viename: įdiegti baimės fobiją prieš mirtį. Šiuolaikinei visuomenei sunku paaiškinti Pilėnų pilies gynėjų pasirinkimą tarp susideginimo ir vergovės.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top