Graikijos krizė: ateinanti Auksinė aušra

2015, 8 rugpjūčio, 12:36 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (4) | peržiūrų 636 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlis

(fotografija STR/AFP/Getty Images)

Graikija išgyvena politinę, ekonominę ir egzistencinę krizę. Graikijos Vyriausybė nevykdė savo prievolės, pažadėtos korumpuotam tarptautiniam bankų sindikatui, kurie paskatino kalbas apie „Grexit“, karinį perversmą ir net pilietinio karo galimybes bankrutavusiose Balkanų tautose.

Tikėtina, kad netolimoje ateityje Graikija patirs didelį politinį nestabilumą, Syriza vyriausybė šiuo metu kovoja už savo išlikimą.

Iš tiesų, dabartinė situacija yra gana subtili, ji ne tik susijusi su Graikijos vyriausybe, bet taip pat ir su tarptautinės politikos ir finansinės sistemos išlikimu.

Matote, valdančiosios Syriza maoistų/trotskistų alternatyva yra nacionalistinė „neo-nacių“ Auksinė aušra, kuri yra nusiteikusi prieš tarptautines įmones, finansinius ir politinius interesus, ir kurios šūkis – „vagys kalėjime ir kas pavogta turi grįžti atgal Graikijos žmonėms“.

Tiesą sakant, Graikijos užsienio reikalų ministras Nikos Kotzias viešai pareiškė, kad „jei Syrizai nepavyks, ateis Auksinė aušra“. Dabar yra bandoma išgąsdinti Graikijos kreditorius, priimant Syrizos sąlygas jų skolos derybose.

Užtenka pasakyti, kad komunistų/socialistų elitas Europos Sąjungoje bus išnaudotas visomis įmanomomis galimybėmis atitolinant graikų vyriausybės žlugimą ir siekiant išvengti didėjančios Auksinės aušros valdžios galios Graikijoje.

Man šis faktas tapo akivaizdus, kai išstudijavau ir įsisavinau populiariosios žiniasklaidos informaciją apie politinę krizę. Kaip Graikijos dabartinė ekonominė/politinė krizė gali atvesti į politinę valdžią tokią „neo-nacių“ Auksinės aušros partiją bei suteikti jai daugiau galios.

Kadangi aš atkakliai pasišventęs Veritui (Veritas – Romos tiesos Dievas), o ne pasyviai priimamam „neo-nacių“ pasakojimui, stumiamam kontroliuojamos žiniasklaidos, aš nusprendžiau ištirti Auksinės aušros politinę platformą, kad pats galėčiau nuspręsti ar jie iš tikrųjų yra nacių partija. Kas man atrodė nepatikima, atsižvelgiant į tai, kad Axis įgaliojimai, vadovaujami nacistinės Vokietijos, buvo priežastis, kodėl Graikija buvo užkariauta prievarta II pasaulinio karo metu.

Man atrodė labai mažai tikėtina, kad kieti Graikijos tautininkai garbintų ir siektų atkartoti politinę ideologiją, kuria buvo pažeistas Graikijos nacionalinis suverenitetas ir teritorinis vientisumas. Tai būtų panašu į Graikijos nacionalistų simpatiją musulmonų ideologijai, nors musulmonai Osmanų imperijos pavidalu laikė Graikiją okupuotą beveik keturis šimtmečius.

Be to, man pasirodė keista, kad tokie kaltinimai kaip „radikalizmas“ ir „ekstremizmas“ buvo išsakyti tokių žmonių kaip Alexis Tsipras – valdančiosios Syriza partijos lyderio, buvusio Graikijos komunistų partijos nario, kuris pasirinko suvienodinti save su mirtį nešančiais komunistinių maniakų pavyzdžiais – Mao Dzedunu ir Leon Trockiu – ir kuris davė savo sūnui vidurinį vardą „Ernesto“, pagerbdamas komunistų maniaką Ernesto Che „Guevara“.

Taigi, prieš pradedant plačiai tirti Auksinės aušros politinę programą, atradau, kad jie nebuvo „neo-nacių“ partija, kaip teigia „presstitutes“ (presstitutes – žiniasklaida, reporteriai), kurie kontroliuoja „lugenpresse“ (lugenpresse – melaginga žiniasklaida). Jie yra blogiausias globalizacijos košmaras.

Auksinė aušra: grėsmė naujajai pasaulio tvarkai

Naujausia Auksinės aušros politinė programa, iš anksto suformuluota Graikijos nacionaliniams rinkimams vasario mėnesį, aiškiai iliustruoja platformą, kuri kelia didelę grėsmę.

EUSSR – susivieniję kleptokratai, kurie išplėšė Graikijos nacionalinę gerovę, taip pat tarptautiniai agentai, nesąžiningi lupikautojai ir grėsmingi kairieji, kurie siekia išstumti graikų iš jų tėvynės.

Pagrindiniai aspektai, apimantys Auksinės aušros politinę platformą:

* Vagių (kleptokratų) pasodinimas į kalėjimą.
* Politikų specialių privilegijų panaikinimas.
* Nulis tolerancijos bankininkams.
* Memorandumo nutraukimas.
* Auditas ir išbrauktos neteisėtos skolos.
* Nuosavybės mokesčių ir per didelės naštos mokesčių nutraukimas.
* Geostrateginis perėjimas prie Rusijos ir Kinijos.
* Nulis tolerancijos nusikalstamumui.
* Visų nelegalių imigrantų išsiuntimas.
* Graikų pirmenybė kiekviename visuomenės gyvenimo sektoriuje.
* Nacionalinis planavimas dėl demografinių problemų. Graikai neturi tapti mažuma savo šalyje, kadangi Graikija priklauso graikams.

Trys paryškinti dalykai yra tie, kurie, manau, būtų grėsmingiausi aspektai Auksinės aušros programoje, nes jie susiję su tarptautiniais finansais ir verslo subjektais, kurie kontroliuoja kiekvieną svarbų Vakarų tautos interesą.

Netoleruojami bankininkai

Imantis nulinės tolerancijos pozicijos santykiuose su bankininkais, kurie transformavo Graikiją į bankininkų koloniją, Auksinės aušros vyriausybė veiksmingai priimtų tą pačią poziciją, kaip Islandijos vyriausybė padarė po 2008 m. finansų krizės – įkalintų visus korumpuotus bankininkus.

Be to, tikėtina, kad Auksinės aušros partija patrauktų Graikiją nuo tarptautinės finansų sistemos, šitaip užkertant kelią parazitiniams bankininkams, kurie tiek viduje, tiek tarptautiniame kontekste pelnosi iš skurdinimo ir kenčiančio vidutinio graikų piliečio.

Tokia situacija būtų nepriimtina toms „galioms“, kurios bando statyti pasaulinio valdymo sistemą, naudojantis absoliučia visų pagrindinių nepriklausomų tautinių valstybių finansų ir ekonomikos priklausomybe.

Geostrategiškai pereiti prie Rusijos ir Kinijos

Auksinės aušros geostrateginis tikslas pereiti prie Rusijos ir Kinijos taip pat kelia rimtų problemų tarptautinės politikos elitui.

Matote, didžiausias anglo-amerikiečių bankų imperijos interesas (kuri dirba iš Wall Street‘o ir Londono) – išlaikyti stabilią pusiausvyrą valdžioje, Eurazijos širdyje, kuri, žinoma, yra Rusijos ir Kinijos įtakos sferos regionas.

Kaip minėjo Halford John Mackinder Geografinės istorijos ašyje:
„Kas valdo Rytų Europą, tas vadovauja centrinei pasaulio daliai; kas valdo centrinę pasaulio dalį, tas vadovauja pasaulio salai; kas valdo pasaulio salą, vadovauja pasauliui.“

Kitaip tariant Mackinder teorija yra tokia, kad galia, kuri valdo Eurazijos centrinį pasaulį, turės prieigą prie pakankamai gamtos išteklių, kad iš esmės galėtų kontroliuoti visą pasaulį.

Šis argumentas paveikė JAV Šaltojo karo izoliavimo politiką bandant išvengti Sovietų Sąjungos ekspansinių ambicijų, kurios lyderiai suprato Mackinder teoriją ir taip pat siekė pasaulinio dominavimo.

Tas faktas, kad Graikija gali potencialiai susijungti su Rusija ir Kinija, turint galvoje, kad Rusija finansuoja ir stiprina ryšius su nacionalistiniais judėjimais, kurie tam tikru momentu gali paimti valdžią Europoje, gali visiškai pakenkti Amerikos dominuojančiai padėčiai Vakarų Europoje ir didžiojoje dalyje Rytų Europos (per NATO).

Tai gali perkelti pasaulio jėgų pusiausvyrą Rusijos naudai, efektyviai sumažinant Amerikos, kaip vienintelės supervalstybės, statusą, kuri gali stumti JAV vyriausybę į priešišką konfrontaciją su Rusija ir jos naujausiu draugu Kinija.

Tokio susitarimo pasekmės, ypač pasaulinio karo tarp stipriai ginkluotų branduolinių jėgų galimybė, informuoja apie globalinės valdžios priešišką poziciją link Auksinės aušros, kaip ir kitų nacionalistinių judėjimų, kurie įgauna paramą visoje Europoje.

Graikija priklauso graikams

Auksinės aušros teiginys, kad Graikija priklauso graikams yra labai problemiškas pasaulio elitui, kuris nori išnaikinti visas nacionalinio suvereniteto ir etninio homogeniškumo sąvokas, siekiant sukurti homogenizuotą masę iš kelių etninių kultūrų. Įvairiose teritorijose trūksta etninio ir kultūrinio solidarumo, būtina kovoti su tarptautinių draugų kapitalistinių/komunistinių interesų įtaka.

Taigi, „internacionalistai“ skatina „multikultūriškumą“, „įvairovę“ ir kitas schemas, kurios būtų palankios skaldyk ir valdyk taktikai.

Tokiu būdu masės liks amžinai išsiblaškiusios dėl etninių grupių, sektantų ir kultūrinių konfliktų, nes jų politinė klasė, pagal tarptautinius interesus (Jungtinių Tautų, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko, tarptautinių korporacijų), palaipsniui priims teisės aktus, kenkiančius nacionaliniam suverenitetui ir stiprins globalinį centralizuotą valdymą.

JAV yra puikus pavyzdys to, ką tarptautinis elitas jau suplanavo Graikijoje (ir visoms Europos tautoms): tauta per daug išblaškyta Trayvon, Konfederatų vėliavos, ir kitų kultūrinių/etninių klausimų, kad pastebėtų, jog jų vyriausybė pasisako už slaptus „laisvosios prekybos“ susitarimus, užsiima vidaus šnipinėjimo programomis, kenkia Konstitucijai, naikina nacionalines sienas ir nukreipia turtus “vienam procentui“, kol darbo ir vidutinę klasę spaudžia biurokratiniais reguliavimais ir mokesčiais.

Socialinės inžinerijos dėka, pasaulio elitas galės sunaikinti daugiatautės, daugiakultūrės, nuolat blaškomos Graikijos nacionalinį suverenitetą ir integruoti Graikiją į naują „vieno pasaulio valdžią“.

Stebėtina, kad teiginys „Graikija yra graikams“ arba „Prancūzija yra prancūzams“ yra laikomas amoralus, ereziškas ir „rasistiškas“ šiandienos susipynusioje visuomenėje, o tie, kurie siekia etninio ir kultūrinio irimo Europos tautinėse valstybėse, kalba apie „daugiakultūriškumą“ ir masinę imigraciją, yra giriami kaip pamokantys, teisėti, ir naudingi.

Faktas, kad Auksinės aušros partija atmeta Graikijos transformaciją į daugiatautę valstybę, šiuolaikinį Babelį, ir tai supriešina juos su opozicija bei jos globalia darbotvarke.

Išvados

Tie, kurie studijavo istoriją, galite aiškiai įžvelgti sąlygas, kurias pagimdė Antrasis pasaulinis karas šiandieninėje Europoje:

* Geopolitinę įtampą tarp didžiųjų valstybių
* Etninius ir religinius konfliktus
* Politinių kraštutinumų kilimą
* Ekonomikos neapibrėžtumą
*Pagrindinės Europos valstybės aneksuoja teritorijas kaip nacių Vokietija (Rusija Kryme ir Pietų Osetijoje)
* Silpną Vakarų lyderystę
* Plačiai paplitusį anti-kapitalistinį ir anti-sisteminį požiūrį
* Augančią „ksenofobiją“ ir ekonominį protekcionizmą

Kiekvienam mąstančiam asmeniui paprasta pamatyti, kad pasaulis eina link stipraus konflikto. Vienintelis klausimas – kas taps šio konflikto kibirkštimi.

Tikiu, kad politinis nestabilumas Graikijoje, tarp komunistinės kairės ir nacionalistinės dešinės, gali tapti kibirkštimi, kuri uždegs tokį karo konfliktą.

Manau, kad Graikijos pilietinis karas tarp komunistų ir nacionalistų gali tapti tarpiniu karu, tokiu kaip ir Ispanijos pilietinis karas, kuriame kryptingos užsienio valstybių, ypač Jungtinių Valstijų ir Rusijos, pajėgos, pasirinkdamos puses, teikė pagalbą iš šono, kad būtų atstovaujami vieni ar kiti interesai.

Žinoma, tai tik spėjimas, bet tokio scenarijaus tikimybė yra tikrai tikėtina, jei Graikija nugrims į politinį chaosą.

Be to, svarbu pažymėti, kad mažos ir palyginti silpnos tautos visada buvo valdomos regioninių/pasaulinių imperijų.

Dabartinėje istorijoje Graikija yra tik Amerikos imperijos marionetė, veiksmingai valdoma Amerikos lėlės Europos Sąjungos (dar žinomos kaip Bolševikų Sąjungos).

Atsižvelgiant į tai, nenuostabu, kad „ekstremalių“ nacionalistiškų organizacijų, tokių kaip Auksinė aušra, atsirastų dar daugiau, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad graikai yra išdidūs, nepriklausomi žmonės, kurie mato save, kaip tradicinės Vakarų civilizacijos kultūros epicentrą.

Deja, graikai turi suprasti, kad šiuo istorijos momentu yra labai svarbu, jog jie prisijungtų prie galingos imperijos, siekiant apsaugoti savo nacionalinius interesus ir teritorinį vientisumą nuo didžiojo Graikijos žmonių priešo – Turkijos.

Graikija turi tik du variantus:

1) Toliau sietis su Vakarais (EUSSR ir jos lėlininku, Amerikos imperija).

Palaikydami tokią sąjungą, Graikijos žmonės būtų pavaldūs sociokultūriniams įsakymams, kurie būtų stumiami marksistinio elito ir intelektualų, užgrobusių Vakarų civilizaciją.

Į šiuos sociokultūrinius reikalavimus įeina:

* Daugiakultūriškumas (kuris nulems graikų tautos kultūrinį ir etninį žlugimą)
* Nesuvaržyta globalizacija (kuri nulems Graikijos pramonės žlugimą ir pigios darbo jėgos iš užsienio įvežimą, kas sukels graikų nedarbą ir toliau mažins jų darbo užmokestį)
* Atviros sienos (sukels šalies fragmentišką suskirstymą, kur etninei grupei bus nesunku įgyti politinę galią, vietinių graikų sąskaita)

2) Vienytis su Rusijos imperija (kaip siūlo Auksinė aušra)

Sąjungos su Rusija formavimas būtų rizikingas žingsnis, tačiau, renkantis šį variantą, bent būtų užtikrintas graikų kultūros ir Graikijos žmonių, auginusių šią kultūrą tūkstantmečius, išlikimas.

Graikų sąjunga su rusais reikštų:

* Padidėjusį dėmesį stačiatikių krikščionybei, kartu atmetant  nihilistinę sekuliarizaciją, kurią įamžino Amerikos imperija ir jos draugai.
* Grįžimą prie tradicinių Europos vertybių, taip atmetant menkavertę, ištvirkusią, vartotojišką kultūrą, kuri yra propaguojama korumpuotų, grobuoniškų kapitalistų, kontroliuojančių visas Vakarų vyriausybes.

Pasirinkdami pirmą galimybę, Graikijos žmonės iš esmės atliktų tautinę ir etninę savižudybę.

Matote, marksistinis/kapitalistinis elitas Vakaruose diktuoja, kad Graikija turėtų atverti savo sienas ir ramiai priimti didžiules užsieniečių bangas į savo šalį.

Jie nori, kad Graikijos žmonės išskėstomis rankomis pasveikintų savo „pakaitalus“ – „daugiakultūriškumo“, „tolerancijos“, „įtraukimo“ ir kitų mirtinų ideologijų vardu, kurios tik atstovauja globalinės kairės ir tarptautinių kapitalistinių sąjungininkų interesus.

Kita vertus, pasirenkant antrą variantą, Graikija liktų vietinių žmonių tėvyne.

Bet, renkantis Rusiją kaip sąjungininkę, yra didelis trūkumas:

Graikijos vyrai ir moterys nebebūtų pradžiuginti Artimųjų Rytų ir Afrikos imigrantais, kurie tiek daug „praturtina“ tautas!

Šie taikūs, aukštos kvalifikacijos ir verslumo „migrantai“ iš trečiojo pasaulio yra tokie svarbūs Graikijai, jog aš nesu tikras, ar Graikija galės išgyventi be jų!

Tai tikrai būtų sunkus kelias, bet, manau, kad graikai visgi kažkaip galėtų išsiversti be tokio „praturtėjimo“.

Nacionalistų vyriausybė Graikijoje, vadovaujama Auksinės aušros partijos, tikrai rinktųsi antrąjį variantą, geopolitiškai priartėjant prie Rusijos. Tai leistų Rusijai, norinčiai turėti priėjimą prie vandens uostų, įgyti Viduržemio jūros plotą, žinoma, Amerikos interesų sąskaita.

Šiuo atveju, tikėtina, kad Amerika ir EUSSR darys viską, ką gali, kad paremtų marksistinę Syriza vyriausybę Graikijoje. Kad ir kiek tai kainuotų.

Jei Syriza grius, o karinis perversmas neįvyks, tai tikėtina, kad Auksinė aušra užpildys politinį vakuumą Graikijoje.

Kaip jau minėta anksčiau, tai būtų blogiausias valdžios košmaras.

Baigdamas paliksiu jus apmąstyti Auksinės aušros lyderio, Nikos Michaloliakos žodžius, kurie paimti iš jo pergalingos kalbos po 2012 metų rinkimų. Jo žodžiai turėtų padėti Jums suprasti už ką iš tikro kovoja ši partija:

„Tiek parlamento viduje, tiek išorėje, Auksinė aušra toliau kovos dėl Graikijos išsilaisvinimo iš pasaulinių spekuliantų gniaužtų. Už Graikijos nepriklausomybę ir garbę. Už Graikiją be vergavimo dėl finansinės pagalbos sutarties ir mūsų nacionalinio suvereniteto pardavimo.“

„Auksinė aušra ir toliau kovos už Graikiją, kad ji netaptų socialinėmis džiunglėmis dėl nelegalių imigrantų, kurie atvyko milijonais į mūsų tėvynę, mūsų neatsiklausę.“

„Turiu pasakyti frazę. Ir tiems, kurie nesupranta, aš būsiu tikslesnis. Veni Vidi, Vici. Tai reiškia: Jūs apkaltinote mane, Jūs šmeižėte mane, Jūs nutildėte mane, bet aš Jus nugalėjau. Auksinės aušros pergalė prieš žiniasklaidą ir prieš geltonos spaudos tironus įvyko“.

„Naujasis Auksinės aušros helenizmas auga. Tiems, kurie išduoda šią tėvynę, atėjo laikas bijoti. Mes ateiname.“

pagal europeanguardian.com parengė

Jonas Petrevičius

šaltinis

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 4

 1. Dainius says:

  Tas antras variantas rizikingas. Rusija neprognozuojama. Laikinai gal ir apsimoketu jiems, nukelti problema ir gelbeti tautiskuma, bet nieks dar nezino, kas ta naujoji Eurasijos sajunga. Tas „tradiciniu europos vertybiu“ irgi dviprasmiskai skamba, nes ta Europa niekada ideali nebuvo. O taip pat kazkur skaiciau, kad tie turtingi rusai arsiskesni kapitalistai nei amerikieciai, o jie jau kuria savo ekonomine sajunga BRIC..

 2. Ec says:

  Rusija kaip tik lengvai prognozuojama, va jei ji abejingai leistų Ukrainai su Krymu įstoti į NATO, tuomet sakyčiau, kad neprognozuojama :). Labiausiai Rusija neprognozuojama yra mūsų valdžios prognozuotojams, kurie šaukia, kad ji puls, ar jau užpuolė, o jų kaip nėr taip nėr :)
  O jei rimtai, tai karas Graikijoje būtų labai naudingas JAV kariniam – pramoniniam verslui, gal jie to ir siekia

 3. Gal says:

  karas pasaulio banksteriams visada naudingas?

 4. ( Junghmis ) says:

  Ne straipsnis,o paklode.Jei jau autoriai taip…..sauniai isanalizavo sia situacija,tai galejo paanalizuoti ,savo teorijos ispildymo galimybe,zinant,apie kokius pinigu srautus ….eina kalba.Na ir kaip gi ta ruSSija isgelbetu graikiskus tinginius ??? Kasnelis gardus (Graikija ),tik druciai per brangus ruSSijai.Taip,ko gi tik nepadarytu….kremlius ,vardan NATO susilpninimo.Zmoniu gerove kremliui niekad nerupejo,tik….cia jau neapzios.O ir patys graikai supranta,kad Maskva jiems tiek pinigeliu neduos.Taigi…straipsnis apie nieka.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top