- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Į kokią Europą mus tempia provakarietiška opozicija?

paveikslėlisJeigu pažvelgsime į Europos civilizacijos retrospektyvą, sunku nepastebėti jos gilaus vidinio prieštaringumo. Žmogaus dvasiniai pasiekimai, tokie, kaip gili viduramžių eschatologija, kuri nutiesė tiltą tarp Antikos filosofijos ir meno, ir Naujųjų laikų filosofijos, kuri tapo pagrindu Atgimimui, o vėliau ir klasikinei filosofijai atvedusiai į kapitalizmą, o taip pat pasiekimai, meno, literatūros, mokslo ir technikos srityse – visa tai be jokios abejonės ir šiandien sudaro svarbią visos žmonijos dvasinio paveldo dalį. Šitą Europos istorijos dalį mes žinome pakankamai gerai, kadangi tai yra jos fasadas.

Tačiau yra ir kita Europos pusė. Ta, kuri nešė mirtį užkariautoms tautoms, pradedant Indija, Kinija ir Afrika ir baigiant Lotynų bei Šiaurės Amerika. Nesigilinant į detales  galima pasakyti, kad giliai viduje, ne kultūrinio-istorinio fasado lygmenyje, Europos istorija reiškia kitaminčių naikinimą, vietinių tautų žudynes (šia prasme visa Europos istorija vientisa, nesvarbu, kas tai darė – portugalai ir ispanai, ar prancūzai ir anglai), taip pat savo kultūrinių standartų piršimą. Šioje srityje Europa niekad nebuvo humaniška – savo santykius su kitomis civilizacijomis ji grindė išimtinai visuotiniu išnaikinimu ir/ar asimiliacija.

Toks jau mūsų požiūris į Europą, kad suvokiame ją, kaip kažkokį šviesulį, kuris nurodė daugeliui pasaulio tautų kelią, iš tamsos link istorijos, pažangos ir tikrosios religijos. Nors, dar kartą pabrėšiu – atvirkštinė Europos civilizacijos pusė demonstruoja, kad viskas yra priešingai – kad ir tas pats fašizmas užgimė būtent Europoje – kitos pasaulinės civilizacijos tokių monstrų nekūrė.

Ir šiandien Europa mėgina kurti vieno iš labiausiai išsivysčiusio, demokratiško ir laisviausio pasaulio kampelio, kur kiekvienas suras, kaip save realizuoti, įvaizdį. Būtent į šitą pasaulį mus stumia Baltarusijos (kaip ir Rusijos bei Ukrainos – kalbama apie Rusijos situaciją) provakarietiška opozicija, stengdamasi įpiršti mums tam tikrus istorinius kompleksus, pradedant Kijevo Rusia ir stačiatikybės priėmimu.

Tačiau ar atitinka šiandien Europa tą įvaizdį, kurį ji stengiasi sukurti? Įvykių analizė rodo, kad toli gražu taip nėra.

Pirmas dalykas – Europa tampa giliai amoralia ir antikrikščioniška. Apie tai byloja visų pirma sodomijos legalizavimas. Negali krikščioniškoje religingoje (kalbu netgi ne apie griežtą religinių normų laikymąsi, bet apie dvasią, kuri yra persmelkusi žmones) visuomenėje tuo pat metu egzistuoti ir religinė dvasia, ir sodomija. Čia gali būti tik kažkas vienas iš to. Krikščionis niekad nesitaikstys su sodomija, kadangi tai prieštarauja krikščionybei. Tačiau, kai netgi dvasininkais būti jau leidžiama sodomitams, tai apie kokią krikščionybę Europoje galima kalbėti? Sodomiją krikščionybė visada laikė nuodėme. Visuomenė, kuri normaliai priima sodomiją, liaujasi buvusi krikščioniška ir šia prasme Europa, kuri visada buvo krikščioniška (katalikiška ir protestantiška versijos) praranda vieną iš savo europietiškumo ypatumų. „Europos“ Europoje pasidarė mažiau.

Vadinasi ši civilizacija tampa mažiau europietiška ir žengia laipteliu žemyn, link ikikrikščioniškų savo vystymosi laikų, link Antikos pagonybės, kur sodomija buvo labai paplitęs, jei ne visuotinis reiškinys. Ar galima tai laikyti visuomenine ir socialine pažanga? Akivaizdu, kad ne, kadangi tai sukelia procesus, kurie ardo harmoningos moralinės bendruomenės audinį, kuriame egzistuoja blogio ir gėrio, nuodėmės ir doros sąvokos.

Europa mėgina trauktis nuo nuodėmingumo sąvokos. Tačiau panaikinusi nuodėmę, Europa sunaikina ir gėrio sąvoką, dorą. Jeigu viskas leidžiama, tai negali būti nuodėmės ir dugno, gėrio ir blogio, rojaus ir pragaro. Tačiau Europa ties tuo nesustojo.

Sodomitams leista įsivaikinti. Bet vaikus prieš tai kažkas turi pagimdyti. Vadinasi, iš kažko pirmiausiai reikia tuos vaikus atimti, kad iškrypėliai nesijaustų iškrypėliais ir sodomitais, kurie degs pragare. Vaikų atiminėjimą iš šeimų bet kokiu, tegu ir pačiu kilniausiu pretekstu reikia kažkaip apiforminti, kaip bendrai priimtą socialinę praktiką. Ir šita problema sėkmingai išspręsta – sukurta „Justitia Juvenalis„, kaip nauja verslo rūšis, kurios esmė – atimti vaikus iš jų tėvų ir parduoti juos kitiems, tame tarpe ir sodomitams.

Toliau – daugiau. Prasideda pačių sąvokų – „tėvas“, „mama“, „sūnus“, „dukra“ naikinimas. Iš Europos visuomenės pasąmonės gelmių išnyra monstras – „nekatroji giminė“.

Ar sustos ties tuo Europos civilizacijos branduolio irimas? Tų Europos požymių, kurie leido ją pavadinti būtent taip – Europos civilizacija, naikinimas? Ne, viskas tęsis toliau vis didėjančiu pagreičiu.

Kas toliau? Kas po viso to dar išdrįs kalbėti apie Europą kaip apie pasaulio kultūros šviesulį? Kaip apie humanišką civilizaciją? Kur tie krikščionybės, Atgimimo, Švietimo amžiaus ir Naujųjų laikų idealai – laisvė, lygybė, brolybė, kurių pagrindu buvo sukurtas visas europietiškas identitetas? Viskas sugriauta.

Dvasiškai ir civilizaciškai Europos jau nebėra, ji mirė. Liko tiktai geografinė – žemėlapiuose, Eurosąjungos monstro pavidalo Europa, kur prasidėjo ataka prieš dar vieną fundamentalų Vakarų visuomenės principą – privačią nuosavybę. Po indėlių Kipre konfiskacijos, privačios nuosavybės neliečiamybės principą galima pamiršti. Apie tai byloja ir naujausios Kanados bei Prancūzijos normos bankų įstatymuose.

Kaip dabar galima gyventi Europoje, jeigu tavo vaikus už menkiausią nusižengimą (Justitia juvenalis požiūriu) gali atimti iš šeimos ir atiduoti auklėti sodomitams? Kaip galima gyventi Europoje, kai tavo banko indėlį gali paprasčiausiai atimti, apkaltinę tave, paprastą indėlininką, laikantį banke savo uždirbtus pinigus, kad tai atseit tu, o ne banko vadybininkas ir savininkas kalti dėl bankų krizės.

Gali pasirodyti, kad tai jau viskas, toliau kelio nebėra. Tačiau paaiškėjo, kad eiti dar yra kur.

Paskutinės naujienos pasiekė mus vėlgi iš Prancūzijos. Šioje šalyje, kuri visada buvo laikoma vienu iš europietiškos civilizacijos ramsčių (pakanka prisiminti didžius dailininkus, rašytojus, poetus, filosofus), prasideda sekantis dehumanizacijos etapas, tų Europos savybių naikinimas, kurios ir leido jai būti laikomai europietiška civilizacija. Tuo pretekstu, kad sumažėjo religinių apeigų ir lėšų istorijos paminklų išlaikymui, Prancūzijoje pradėtos griauti bažnyčios. (Amerikoje Pensilvanijos valstijoje Shenandoah miestelyje nugriauta šv. Jurgio lietuvių statyta bažnyčia)

Va dabar tai jau tikrai atvažiavome. Draudimai švęsti Kalėdas ir kitas krikščioniškas šventes buvo tiktai lengva preliudija prieš tai, kas dabar vyksta mūsų akyse. Ir tai jau ne sodomija. Čia reikia žiūrėti giliau. Iš tikrųjų kalba eina apie satanizmą, pradedantį griauti pakankamai plonytį šiuolaikinės Europos sluoksnį, kuris bazuojasi ant krikščionybės ir visos iš to ištekančios religijos, filosofijos ir kultūros. Tai jau ne šiaip atskiri reiškiniai, tokie kaip sodomija, pedofilija, kultūros, filosofijos, mokslo, švietimo ir t.t. dehumanizavimas – o visuma to, ką galima pavadinti antikrikščionybe. Ne, tai jau satanizmas gryniausiu ir atviriausiu jo pavidalu.

Šis projektas primena bolševizmą iki Stalino – padaryti Rusiją laužu, kuris įkurs pasaulinės revoliucijos gaisrą. Kas stovėjo už šio projekto, šiandien jau pakankamai gerai žinoma. Stalinui pavyko išgelbėti Rusijos civilizaciją. Už tai šiandien jį taip ir dergia kultūriniai-istoriniai-civilizaciniai sodomitai ir satanistai. Nesigavo jiems Rusijoje, todėl dabar, po 70 metų, jie bando tą patį padaryti su Europos civilizacija.

Bažnyčių griovimas – tai signalas. Ir ne šiaip signalas. Tai varpų gaudesys, kviečiantis į šabašą viso pasaulio nelabuosius.
Būtent į šitą antikrikščionišką, sodomitinę ir satanistinę Europą mus atkakliai stumia provakarietiška opozicija. Betgi jau nebėra tos Europos, ji mirė!

Liko tik teritorija, kurioje dar tebestovi jos antikiniai, krikščioniški, Atgimimo ir kiti paminklai. Jie jau nebeturi jokio turinio. Tai tik nebegyvos formos. Bažnyčių griovimas – tai bandomasis žingsnis. Nors ką čia bandyti – €uromasė praryja viską, ką jai sušeria. Galima neabejoti, kad palaipsniui bus nušluotas visas krikščionybės kultūrinis sluoksnis ir sugriauti visi architektūriniai paminklai, kurie bylojo ir tebebyloja apie žemyno krikščionišką ir humanistinį pobūdį. Bus sunaikinti visi meno kūriniai, sukurti da Vinčio, Rubenso, Dali ir kitų genijų, bus sunaikintos visos knygos – tiek poezija, tiek filosofija. Viskas, ką mes žinome, kaip europietišką civilizaciją – religija, filosofija, kultūra – viskas bus nušluota ir sunaikinta.

Ateina kita kultūra, daug baisesnė už bolševizmą. Ateina satanizmas. Su savo naujais kruvinais ritualais, su nauju religingumu ir naujais „filosofijos“, „kultūros“ bei „švietimo“ „standartais“. Ir visa tai šiandien plėtojasi pilnu tempu būtent Europoje. Ir būtent į šitą mirties triumfą kviečia mus mūsų vietiniai provakarietiški politikai. Kaip sakoma – idiotizmas viršija visas ribas, tačiau pacientas jo nepastebi.

Europos mirtis reiškia 2000 metų trukmės krikščioniškos europietiškos civilizacijos pabaigą ir vakarietiško civilizacinio projekto baigtį apskritai. Jeigu mus pakviestų į kažko naujo, dvasingo, humanistinio ir šviesaus gimimą – galima būtų dar pagalvoti. Bet kada kviečia į šermenis ir tuo pat metu – į Šėtono užgimimą – tokio pasiūlymo priimti tikrai nevalia. O kadangi šėtonas mažu krauju nepasisotins ir anksčiau ar vėliau (kaip kad anksčiau būdavo) nutars išplėsti savo valdžią mūsų žemėse, tai reiškia, kad turime laikyti paraką sausą. O dar geriau, norint neleisti išplisti gaisrui į mūsų žemes, kaip tai buvo XX amžiuje, reikėtų užsmaugti nelabąjį dar lopšyje. Galbūt mes dar galėsime išgelbėti savo tikėjimo brolius ir apvalyti jų širdis nuo purvo. Nors vilčių, kad taip atsitiks, atvirai kalbant, labai mažai.

Versijos