Išplėstinis kvietimas – paaiškinimas dėl Žemės gynėjų suvažiavimo

2013, 23 rugpjūčio, 16:52 | kategorija LPT | 1 atsiliepimas | peržiūrų 312 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Žemės gynėjų suvažiavimas rugpjūčio 24 dieną, Kauno sporto Halėje

Tiesioginė Žemės gynėjų suvažiavimo Kaune video transliacija
Žemės gynėjų suvažiavimas – labai bendras pavadinimas, rodantis esminį tikslą šiuo mūsų gyvavimo laiku. Lietuvos žemę būtina suvokti kaip teritoriją, kurioje gali gyventi lietuvių tauta, kartu su kitais piliečiais, pripažįstančiais suvereno principą. Ir kurti savo valstybę, kurioje veiktų savarankiškas ūkis, būtų puoselėjama savita kultūra bei švietimas. Tokia apsirūpinusi ir išprususi žmonių bendruomenė regėtų prasmingą ateitį, nuolat atsinaujinančią darniose tradicinėse šeimose. Tai doro gyvenimo paprastas paaiškinimas, kurį turėtų vertinti ilgaamžes tradicijas turinti tauta.

Deja lietuviai nuo seno gyveno tokioje vietoje, kur brovėsi visokių ketinimų plėšikautojai ir mūsų žmonės buvo nuolat verčiami ginti savo gyvenimus. Niekas niekada nesuskaičiuos visų netekčių ir kančių. Tačiau to suvokimas ir yra didysis dvasingumas, arba ta vidinė jėga, kurios privalo turėti doras Tėvynės gynėjas.

Kauno sporto halė – rinkimosi vieta irgi kiek simbolinė. Dabar gyvenančių kartų lietuvių daugumai ji menasi kaip pasipriešinimo okupacijai laukas. Žalgirio vardas tik šiuo laiku nuvalkiotas iki šlykščiausio piniginio lygio. O visai neseniai tai buvo emocijų išsiveržimo arena reiškiant pergalės siekį prieš kitataučius, bandančius mūsų teritorijoje demonstruoti savo pranašumus ir galybę.

Kodėl reikia dabar istorinio mūšio?! Gerai pagalvokim kiekvienas… Teikiame tik mažą dalį minčių, verčiančių ypač susikaupti prieš numojant ranka į referendumo grupės veiklą ir siekius. Per visus amžius lemties skirta lietuvių gyvenimo teritorija sumažėjusi iki labai nedidelio plotelio žemės rutulyje. Ir dar tą gabalėlį save vadinantys tautos išrinktaisiais 2003 metų kove pasmerkė pardavimui svetimšaliams, pakeisdami visuotinu referendumu priimto pagrindinio mūsų įstatymo 47 straipsnį . O taip pažeidžiamas teritorinio vientisumo buvimas, kurį saugoti nuolat prisiekia ant Konstitucijos rankas dedantys veidmainiai. Net neleidžiant įteisinti išdavikiškų sandorių, visokie vertelgos jau pardavė apie šeštadalį Lietuvos teritorijos su dirbama žeme, miškais ir vandenimis užsienio šalių subjektams, kurie pradės atvirai viską įteisinti kitų metų gegužėje.

Visa sistema Europos Sąjungoje sudėliota taip, kad Pabaltijo kraštai ir daug kitų mūsų kaimynų vietų, būtų paversta pinigus gaminančių šalių kolonijomis. Ne kokiais moderniais ginklais tai bus padaryta, o išradingais mokesčiais, kurių nepakels bet koks Lietuviškos žemės turėtojas. Tuo labiau, kad lietuvių teisės į savo žemę, miškus ir vidaus vandenis Konstitucijoje neliko. Toliau tęsiasi ir mūsų gamtos turtų parceliacija, vis daugiau randasi genetiškai pakeistų augalų, gyvūnų, nenustatomo poveikio cheminių maisto priedų.

Privatizuoti ir perduoti kitų šalių vertelgoms durpynai, įvairūs karjerai, gresia net geriamo vandens privatizavimas ir žemės gelmių užteršimas. Pragaištingas procesas niekaip nestabdomas. Žmonių bėgimas iš Lietuvos per amžius neregėtas . Akyse tauta nyksta užleisdama vietą kitiems. Visiškai žlugdomas nacionalinis ūkis verčiant žmones būti priklausomais nuo jau įvežamo maisto, paprasčiausių pramonės gaminių, vertelgoms priskirto elementaraus šildymo. Nežabotas alkoholinių gėrimų, narkotikų, galybės televizijos, radijo, laikraštinio ir internetinio kvailinimo srautas nesuvokiamu mastu paveikė daugelio sąmonę.

Neregėt nė vieno iškilesnio kultūros asmens, švietimo skleidėjo, mokslo darbuotojo. Visi jie jau be išimties apimti pinigų troškimo nusileidžiant iki elgetų lygio. Niekam jau nerūpi, kas bus rytoj ar po kelių metų. Šeimos išsidraskė be jokių įsipareigojimų tėvams, sutuoktiniams, vaikams. Parduodama viskas…

Tad šaukiame Lietuvai – argi jau pabaiga!? Argi nėra bent kelių tūkstančių lietuvių, galinčių be pražūtingo apsvaigimo susirinkti būrin, susikaupti ir pasitarti, kaip įveikti nelemtą situaciją? Referendumo grupės žmonės gerai apsvarstė keletą pagrindinių veiksmų dabartinėje situacijoje ir padavė Vyriausiajai rinkimų komisijai prašymą Konstitucijoje bei įstatymu fiksuota tvarka, leisti rinkti Lietuvos piliečių parašus ypač svarbiam sprendimui priimti. Kiek paprasčiau tariant, tegu visi žmonės pasako, ar jiems svarbu, kam priklausys mūsų kraštas su visomis vertybėmis, ar tegu toliau klesti neūkiški nežinia kieno reguliuojamos valdžios veiksmai.

Primename, kad buvo kreiptasi į dabartinę Prezidentę, visus Seimo bei rajonų savivaldybių tarybų narius, daugelį Nepriklausomybės akto signatarų ir nė vienas, NĖ VIENAS, realiu veiksmu neparėmė mūsų siekio – tautos valia spręsti bent kokį klausimą. Negana to, nuolat tyčiojamasi iš buvusio ir įvykusio referendumo sprendimo dėl atominės elektrinės statybos. Todėl suvažiavime nepageidaujami tokie asmenys. Išpirkti kaltes galima visada tik konkrečiu darbu, kol ne vėlu. Renginys vyks kelių žmonių asmeninėmis pastangomis bei lėšomis, tad žadame tik beribį nuoširdumą, simbolines dovanėles ir kvietimą imtis kiekvienam nedidelio, bet nepaprastai reikšmingo darbo – paėmus pagal rašytinį pasižadėjimą VRK išduotus lapus tris mėnesius rinkti Lietuvos piliečių parašus dėl visuotino privalomojo referendumo skelbimo.

Tai jau buvo bandyta daugiau nei dvidešimt kartų, tik dėl labai aiškių kliuvinių to niekam per visą atkurtos Nepriklausomybės laiką nepavyko padaryti. Dabartinė iniciatyvinė grupė nedvejoja, kad tai įmanoma, jeigu visi atvykusieji bus labai dėmesingi, pareigingi ir nesitikės piniginio atlygio už teisę gyventi laisvai. Kitu atveju gali prireikti kur kas didesnių aukų dėl tos laisvės galimybės ir jau ne sau, o tik ateities kartoms, jei tokios bus iš viso???

Sumažinus parašų skaičių referendumui surengti, atsirastų reali, o ne deklaruojama demokratinio valdymo galimybė. Atstačius konstitucinę teisę į savo teritoriją, netaptume tautos ir valstybės išdavikais. Bendruomenės reikmėms naudodami gamtinius ir žemės išteklius, kiekvienam doram žmogui palengvintume kasdienį gyvenimą. Tai darbo pradžia. Toliau bendru sutarimu galėtume tvarkyti kitus pašlijusius reikalus, jeigu mūsų yra tiek, kiek skelbiama statistikoje.

Suvažiavime numatomi septyni septynių minučių pranešimai Žemės, Tautos, Valstybės, Ūkio, Kultūros, Ateities, Šeimos temomis, instruktažas referendumo pasirengimo klausimais ir pasidalijimas parašų rinkimo lapais, jei viskas klostysis, kaip sumanyta. Kitokiu atveju tikėkitės ypatingų staigmenų ir tegu tai bus maža paslaptis. Asmens dokumentai privalomi, rimtis ir tvarka būtina. Dalyvių skaičius neribojamas. Pageidautina kuo daugiau miesto gyventojų, ypač tų, kurie sakosi neturį žemės. Kaimas jau per mažas, kad išgelbėtų Lietuvą. Lietuva – kiekvieno piliečio bendruomeninė nuosavybė. Į daugelį klausimų išgirsite atsakymus, jei tai Jums rūpi?!

Pradžia 11 val.
Trukmė apie dvi valandas be pertraukos.
Vieta – Kauno sporto Halė, rugpjūčio 24 d.
Paaiškinimai telefonu 8698 02118

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

1 Atsiliepimas

  1. Joris says:

    JAu buvau.
    Vienu momentu, prie koordinatoriaus priėjo jauna studenčiukė ir paliko savo kontaktinius duomenis, sakė padės rinkti parašus. Ir tyliai nepastebimai pradingo tvarkyti savo gyven. reikalų. Jokių kalbų, agitacijų ir paaiškinimų Jai klausyti nereikėjo – Ji ir taip viską suprato! Ji „nušluostė nosis“ ne vienam ten tik pasižiūrėti atėjusiam žmogui!..
    Daugelis tikriausiai mano, kad jei jo „troba“ stovi kaimo pakrašty, tai degant visam kaimui, jo troba liks nepaliesta. Deja, tie, kurie „padeginėja kaimus“, jaučia iškrypėlišką malonumą sudeginti visur ir viską iki pamatų kartu su visa ten esančia gyvastimi (ir dar prie to gerai uždirba). Nūdienos realybė – akivaizdus to pavyzdys, kurio gali nematyti tik kurčias, aklas ir naivus žmogus. Ir liūdniausia, kad daugelis taip miegančių žmonių yra visai dėlto nekalti. Įdiegtas žmonėms abejingumas, neveiklumas, bejėgiškumas ką nors pakeisti (menamas, bet ne realus, nes parazitai, esantys valdžioje, turi jos tik tiek, kiek mes jiems suteikiame ir jie šitai gerai žino, dėl ko ir pudrina mums smegenis) – visa tai – ilgai trunkančios „propagandos“ priežastis. Kol mes galvojame, plepame, laukiame, kad kažkas kažką sutvarkys už mus, ugnis, jau esanti prie mūsų namų slenksčio, nesnaudžia ir palaipsniui tyliai užkariauja mūsų gyvenamąją erdvę. Kai užsidegs kepurės – bus jau pervėlu!
    Kiekvienam parašų rinkėjui reikia surinkti bent 100 parašų (ir jų gali pritrūkti), nes savanorių trūksta, kas ištikro nebus taip lengva, bet manau, kad jei atsirastų daugiau drąsių žmonių, kurie bent jau galėtų surinkti parašus iš savo draugų, pažįstamų, kaimynų ar bendradarbių, tuomet ir 20 – 30 parašų būtų svarus įnašas. Tereikia prisiimti truputį atsakomybės už savo ir tautos ateitį ir įdėti šiek tiek pastangų.! Juk kiekvienas iš mūsų nuolatos bentrauja su tam tikriu kiekiu žmonių. „Susitvarkykime “ aplink save. Kitas – padarys tą patį. Ir mes parodysim, kad tauta gali pati valdyti savo Žemę po saule!

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top