Lietuvių kalba

2011, 17 rugpjūčio, 20:48 | kategorija Istorija | atsiliepimų (33) | peržiūrų 36 603 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Lietuvių kalba, kokia sena ji bebūtų, pasižymi nuostabia struktūra, tobulesne už sanskritą ir graikų kalbą, žodingesnė negu lotynų kalba ir nepalyginamai įmantresnė, negu bet kuri iš paminėtų trijų. Ir vis dėlto lietuvių kalba turi su visomis trimis kalbomis didesnį giminingumą, negu kad gamta būtų būtų galėjusi sukurti, ne tik veiksmažodžių šaknyse, bet ir taip pat ir gramatinės struktūros formose bei žodžių morfologinėj konstrukcijoj. Toks aiškus giminingumas, kad bet koks filologas gali matyti labai aiškiai, kad sanskritas, graikų ir lotyno kalbos turėjo išsivystyti iš bendro šaltinio – lietuvių kalbos.

Dėl panašios priežasties galima daryti prielaidą, kad heruliai, rugiai, gotai, senprūsiai, latviai ir jų kalbos buvo tos pačios kilmės, nes jie buvo senovės lietuviai.

Mokslininkai yra pripažinę lietuvius primityvios arijų kultūros ir civilizacijos atstovais. Įžymūs filologai sutinka, kad lietuvių kalba yra ne tik seniausia kalba pasaulyje šiandien, bet ir arijų pripažinta kaip jų kalbų šaltinis prieš pastebint sanskrito evoliuciją. Lietuvių kalbos senumas ir jos gramatinė struktūra priskiria ją tam pačiam laikotarpiui kaip ir seniausias sanskritas – 2000m. pr.m.e. arba dar anksčiau.

Lietuvių kalba yra arijų prokalbė ir žymiems kalbininkams buvo žinoma, kad ji buvo šnekamoji – nerašytinė kalba, vartojama Europoje daugelį šimtmečių. Tačiau naujausi lingvistiniai tyrinėjimai aiškiai įrodo, kad lietuvių kalba buvo rašoma netgi prieš krikščionybės erą, nors kaip seniai prieš krikščionybės erą yra sunku nustatyti. Bet remiantis lingvistiniais įrodymais ir senoviniais raštais Indijoj ir Persijoj, galima manyti, kad lietuvių kalba buvo rašoma net 1000 metų prieš Kristaus gimimą.

Turtingiausias lietuvių kultūros paveldas yra jų kalba, kuri yra vienas iš didžiausių žmonijos pasiekimų. Ji pralenkia visas kitas Europos kalbas savo antikiškumu, garsų grynumu ir savo nuostabia gramatine struktūra. Galima aiškiai matyti aukščiausiai išvystytos gramatikos ir iš natūralių ir gražių jų kalbos garsų, kad lietuviai iš tiesų turėjo kūrybingumo genijų labai ankstyvoje mūsų civilizacijos eroje. Lietuvių kalbos balsių sistema yra labiausiai antikinė savo stiliumi. Ji yra senesnė, negu sanskritas, latvių, graikų ir lotynų kalbos čia išdėstyta tvarka.

Lingvistinės paleontologijos duomenimis yra tiesa, kad iš visų kalbų tik lietuvių kalba išlaikė primityviosios arijų šnekamosios kalbos grynumą nuo to tolimo antikinio laikotarpio iki šių dienų. Daugelis antikinių kalbų seniai išnyko iš žmonijos istorijos, tačiau lietuvių kalba yra kaip antikinis balto marmuro paminklas, kuris tebestovi neapneštas laiko dulkėmis po daugelio šimtmečių ilgaamžės žmonijos istorijos.

Lietuvių kalbos morfologija aiškiai mums atskleidžia daug neišaiškintų senovės civilizacijos istorinių paslapčių, žymiai išplečia lingvistikos mokslo horizontus ir praplečia žmonijos žinias apie jos dar neatskleistą praeitį. Atradimas lietuvių kalbos stebėtino panašumo su avesta (senąja persų kalba) ir su sanskritu akivaizdžiai atvėrė naujus horizontus lingvistikos mokslo srityje, remiantis lyginamosios morfologijos išvadomis. Dar daugiau, lietuvių kalbos morfologija įtikinamai įrodo, kad valdančioji klasė arba senovės hititų ( Hittite-Gititis) valdovai turėjo pavardes, panašias į lietuvių. Žymus anglų mokslininkas Robert G. Latham buvo absoliučiai teisus, kai jis pareiškė: “Pačioje kalboje glūdi daugiau, negu bet kuriuose jos kūriniuose…”

Šiandien pasaulis būtų daug turtingesnis kultūros atžvilgiu, jei Lietuva būtų nepriklausoma, kadangi lietuvių tauta atstovauja ne tik arijų prokalbės civilizacijai ir kultūrai, bet taip pat turi didžiausią brangenybę pasaulyje – savo senovinę gražią kalbą.

Lietuvių kalba išaukštinta dėl jos antikiškumo bei grožio ir dėl jos didelės reikšmės lyginamosios filologijos mokslui ne tik žinomų kalbininkų, bet ir didžiausio iš visų filosofų – Imanuelio Kanto. Sekančios fragmentinės citatos iš garsių kalbotyros mokslininkų darbų parodys lietuvių kalbos vertingumą ir svarbą pasaulio kultūrai. Benjamin W. Dwight savo knygoje Modernioji filologija (Modern Philology) labai stipriai pabrėžia didžiulę lietuvių kalbos reikšmę kalbotyros mokslui. Jis taip sako apie lietuvių kalbą:

“Iš visų Europos kalbų lietuvių kalba turi didžiausią skaičių maloninių ir mažybinių žodžių, daugiau, negu ispanų ar italų kalbos, netgi rusų, ir jie gali būti dauginami be galo, pridedant juos prie veiksmažodžių ir prieveiksmių, lygiai kaip prie būdvardžių ir daiktavardžių. Jeigu tautos vertė, imant visą žmoniją, būtų matuojama kalbos grožiu, tai lietuvių tauta turėtų užimti pirmą vietą Europos tautų tarpe”.

Įžymus anglų lingvistas Isaac Taylor savo knygoje Arijų kilmė (The Origins of the Aryans) pareiškia labai įdomų ir svarbų komentarą apie lietuvių kalbą. Jis teigia, kad arijų civilizacija turėjo būti lietuvių gyvenamose vietose. Jis komentuoja taip:”Galima spėlioti, kad, jeigu turėtume lietuvių literatūros iš to laikotarpio, kaip seniausia indų literatūra, galėtume su didesniu tikrumu teigti, kad arijų kalbos lopšys turėjo būti lietuvių apgyventoje teritorijoje”.

Anot žinomo anglų mokslininko Robert G. Latham, lietuvių kalba turi daugiau giminingumo su sanskrito kalba, negu bet kokia kita, gyva ar mirusia, kalba pasaulyje. Savo knygoje Aprašoma Etologija (Descriptive Ethology) jis taip išsireiškia apie lietuvių kalbą: “Be abejonės sanskrito giminingumas su lietuvių kalba yra didesnis, negu bet kokia kita kalba šioje Žemėje”.

Lietuvių kalbos svarbumą taip pat pripažino naujųjų laikų didžiausias filosofas Immanuel Kant (1724-1804), kuris buvo gimęs Rytprūsiuose (Prussian Lithuania) ir gerai mokėjo lietuvių kalbą. Savo Lietuvių-vokiečių kalbų žodyno (Lithuanian and German Dictionary) pratarmėje jis rašė, kad lietuvių kalba nusipelno būti valstybės apsaugoma. Jo komentaras apie lietuvių kalbą turi didelę istorinę reikšmę, nes jis yra autoritetingas ir patikimas. Jis buvo ne tik filosofas, bet ir kalbininkas. Jis taip komentuoja apie lietuvių kalbą: “Iš tikrųjų, jokia kita pasaulio kalba nėra gavusi tiek aukštų pagyrimų kaip lietuvių kalba. Lietuvių tautai buvo priskirta didelė garbė už sukūrimą, detalių išdailinimą ir vartojimą aukščiausiai išvystos žmogiškos kalbos su savita gražia ir aiškia fonologija. Be to, pagal lyginamąją kalbotyrą, lietuvių kalba yra labiausiai kvalifikuota atstovauti pirmykštei arijų civilizacijai ir kultūrai”.

Apie ją rašo “The New York Times” dienraštis . Theodore S. Thurston

Amerikos Lietuvio Vertimas iš anglų kalbos

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 33

 1. Rimantas says:

  Teko skaityti, kad žydai savo kalbą ir raidyną laiko pačia tobuliausia Dievo duota sistema žmonėms, norintiems suprasti dvasines žmonijos priedermes.

 2. Vydas says:

  Kur teko čia taip skaityti ?

 3. klausimelis says:

  tai mes tie arijai vadinami? kas dabar? pagal wiki aryan race = master race, noble people, subrace of the larger Caucasian race. o istikruju, koks gi tas ariju pasaukimas? ir dar svarbiau iskur mes…kas mes 

 4. a.grumbinas says:

  svarbiausias pašaukimas-BŪTI ŽMONĖMIS

 5. ed gab says:

  apie tai daug kam reiketu paskaityti gal akys atsimerktu,kokiame kraste gyvename kokia kalba kalbame.

 6. zmogus says:

  Nustleiskite is dangaus i zeme,pabukite tarp lietuviu,ir pasibaigs visi svaiciojimai

 7. steps says:

  Nebuvo lietuvių tautos senaisiais arijų laikais, buvo senosios baltų gentys. Lietuva kaip valstybė pradėjo formuotis prieš 1100 -1300 metų. Manau Lietuva seniau Lietava, reiškė tokį genčių apjungimo- valdymo būdą, kaip dabar sakoma santvarką, kuris atsirado baltų gentims jungiantis į valstybę.

  Prieš tai mūsų protėviai buvo vadinami pagoniais, slaviškai Погонь(я) arba Поганя. Jei verčiame iš rusų į lietuvių kalbą gauname žodį vytis. Šis žodis turi kelias reikšmes – tai labai dažnai naudotas karinis manevras kai pasivejamas priešas apsunkes nuo kovų, žaizdų, prisiplėšto grobio, kartais manantis kad laimėjo mūšį arba(ir) karys tai atliekantis. Tam Lietuvos istorijoje daug pavyzdžių. Pagania – vadino lietuviu karius ir visus lietuvius kaimynai lenkai ir rusai, iš jų perėmė ir tolimesnės tautos.. Taigi žodžiai vytis ir pagonys tarp saves stipriai surišti.

 8. Rimvis says:

  galūnė „-uva“ yra archaiškesnė, nei „ava“, tad Lietuva yra senesnis žodis, nei Lietava. Kaip ir Dauguva – senesnė forma, nei jau slavizmo paliestas Daugava, Varšuva – nei Varšava ir t.t. Tolesnė galūnės „-ava“ kaita yra tokia – „-ov(w)“, pvz. Krokuva – Krakow, dar toliau virsta „-au“. pvz. vokiškai jau Krakau.

 9. FORSSED says:

  Pezesiai visa tai… Pagal rarytojo, rašančio apie kalbą savimonę – „rašau-rašau, rutuliuoju – rutuliuoju“. Jo paties apie save vizija pritaikyta kalbos (kaip rašymo …jo atveju) evoliucijos sampratai. Jo elgesio (JO IŠDIDUMO!?) sistema – kaip „kalbos sistema“..? Idiotiškisu už idiotiškiausią koncepciją. Galima rasti tokių alternatyvių aiškinimų, KAD…
  Perskaičius pvz. tinklapį http://kibernetika.webs.com (kaip karalius Mindaugas meldėsi ateiviams) iš viso galima rasti vaizdą kitokių stimulų kalbai vystyti.

 10. nonis says:

  kaip matau nepatogųs komentarai neišlieka. Tai va manteko matytri žemėlapį, kuriame Lietuva pažymėta 600 metų anksčiau, nei oficeliai priimta. Žemėlapis, beje originalas. Kas liečia lietuvių kalbos kilmę, tai galima perskaityti begalę įvairios literatūros, bet nuo to aiškiau nepasidaro. Lietuvių kalbos, kaip ir lietuvių tautos kilmė yra istorinė mįslė. Mano manymu dar ir labai kruopščiai slepiama.
  Beje čia yra įdėta egipto piešininio runų rašto abėcėlė iš Juozo Šeimio knygos “ Egiptas, skitai, Lietuviai runomis“. Iš šios knygos galima susidaryti geresnį vaizdą apie lietuvių praeitį nei iš bet kurio užjūrio rašytojo straipsnio. Kas liečia lietuvių kalbos giminingumą su sanskrito kalba, tai buvo toks nutikimas, Į Rusijos šiaurės vakarų sibirą atvažiavo delegacija iš Indijos, išgirdę vietinę kalbą, Indai neteko žado, pasirodo vietiniai gyventojai kalba kuo gryniausia senojo sanskrito kalba. Įdomu, tiesa? Beje, prisiminiau seną atvejį, kai dar sovietiniais laikais, vienas filologas surinko visus „keistus“ lietuvių kalbos žodžius ir padarė išvadą apie jos kilmę. Po šito apie jį nieko daugiau girdėti neteko, nebent tiek, kad prieš jam pradingstant buvo visokiausiai apšauktas ir išvadintas.
  Mano manymu labai paprasta kontroliuoti žmonių veržimąsi pažinti savo tautos istoriją, sukuriant tam tikra tinklalapį, o po to vykdyti cenzūrą, paliekant tai, kas veda klystleliais, o tai, kas turi užuomina apie realią situacijos padėtį, pašalinant iš komentarų. Belieka tikėtis, kad bent kelatas žmonių perskaito ir susimąsto.

 11. GUDAS says:

  Perskaičiau Jūratės Statkutės knyga ‘Europos šaknys ir mes lietuviai’. Man šokas.Gudai ,kalbėje lietuviškai,istorijoje pavadinti barbarais nukariavo Pamos imperiją ir buvo Ispanijos valstybės ikūrėjai.

  Susipažink,žmogau steps, perduok šia žinią visiems ,nes nuo šiol bus perrašyta irLlietuvos istojija.

 12. PRAKTIKAS says:

  Nenoriu nieko įžeisti, bet keistai kai kurie komentatoriai supranta straipsnį ir pačią istorijos prasmę.
  Jeigu būtume arijai-tai ir vadintumėmės taip. Bet straipsnyje kalbama apie kalbą, kad ji yra seniausia ir išliko mažai pakitusi. Taigi pagal tai ir turime aiškintis iš kur mūsų šaknys, o ne galvoti, kad ir esame atėję iš praeities. Viskas keičiasi, pasikeitėm ir mes. O jeigu norime būti verti protėvių,-pabandykime ir elgtis jų pavyzdžių-savo elgėsiu, darbu, kultūra priverskime mus gerbti,o ne vien garsiomis etiketėmis.

 13. Povilas says:

     Arijas ,visose kalbose yra bereikšmis žodis.Tik mes galime suprasti ką reiškia žodis ,,ARĖJAS,,.
  Visi kiti,net parašyti šio žodžio neišgali teisingai, raidžių trūksta… Teko klausytis senos ukrainiečių
  dainos ,kuri vadinasi ,,mieč arėja,, [arėjo kardas] ,taria teisingai,o parašytame tekste vėl ,,arijas,,  ,
  nes  neturi raidės  ,,Ė,,  Dainos esmė ta, kad ,,mieč arėja,, apgins ,,mat’ pakrova,, ,kas mūsiškai
  reikštų  ,,SARMATIJA,, ,arba,, motiną- sargybą [-globėją].Pasakysiu,kad neseniai Baltijos jūra vadinosi
  Sarmatų vandenynas…

 14. Vidmantas says:

  tikroji praeitis yra sunaikinta, uzgrusta i nezinia! O ji pagal kaikurios saltinius prasideda net nuo 40.000m , o ne nuo tu biblijiniu metu, kuirie yra primesti kaip neginciajama tikrove! Yra archeloginiai, architekturiniai yrodymai, tarkim kaip Balbekas, kad pasako, buvo civilizacijos, kas jos, is kur tokios aukstos technologijos buvoi ir neissimtis rastyja. Tai, kad praeitis atstatytu tikrove ir istumtu dabartini zombinimo sleifa. Gal jeigu atgaminsime savo prisiminimus apie praeiti ir atkursime praeities zinias- kas yra kas, manau, kad mes pakeisime dabartini pasauli, kuris yra ziaurus ir krypsta tik i vienus vartus, socialiniu parazitu vartus!

 15. rita says:

  Ant senovinių artefaktų randami įrašai, kurie perskaitomi kaip ARIS. Beje šį vardą galima perskaityti netgi Lietuvos cherbe, bet tai nereiškia kad mes esame arijai (ne arėjai). ARIS – tai bendrinis kelių giminių pavadinimas. Žiloje senovėje, kurią kruopščiai nuo mūsų slepia ir falsifikuoja, maždaug prieš 6-8 šimtus tūkstančių metų, į mūsų planetą atsikėlė pirmieji kolonistai – keturios baltūjų rasės giminės: harijai, darijai, slavai ir sviatorusai (šventieji rusai, bet jei turėti galvoje, kaip buvo iškraipomi dauguma prasmę turinčių žodžių, tai turėtų būti svietorusai, t.y. šviesos rusai). Tai štai , litai – t.y. mes- latai (latviai), žiemgaliai, prūsai (Perkūno rusai, kurių jau nebėra) ir dar kelios tautelės, o senovėje – gentys – priklausė sviesos rusų giminei. Kaip įrodymą galiu pateikti asmeninę patirtį, kai sovietmečiu tekdavo su tėvais lankytis kaimyninėje Baltarusijoje. Ten, nuvažiavus į šalies gilumą, kai vietiniai gyventojai išgirsdavo mūsų lietuvišką kalbą, kažkaip keistai imdavo įmus žiūrėti, ir rodydami į mus savo vaikams sakydavo : tai sviatorusai (eto sviatorusi). Ilgą laiką mes žito negalėjome suprasti, nes tuomet buvo nepatogu paklausti. Bet štai tiesa pagaliau paaiškėjo. Kokia gėda, kad mes nežinome, kokiai giminiai priklauso mūsų Litų gentis (dabar jau tauta)! Ir dar vienas dalykas: ARIS iš kitos pusės skaitomas kaip SI RA – Si senaja mūsų kalba arba prokalbe reiškia ČIA, o RA – reiškia šviesą, saulę. TAigi ARIS SI RA – ARIS ČIA ŠVIESA.

  SARMATIJA – tai vieta kur gyvena SARMATAI. SKIFIJA — kur gyvena SKIFAI. Po paskutiniojo atšalimo, t.y. ledynmečio, kai žmonėms ėmė trūkti maisto ir jie ėmė migruoti iš rytų link dabartinės Europos, dalis genčių patraukė su kunigaikščiu SARMATU, kita dalis su kunigaikščiu SKIFU. Tos žemės, kuriose apsistojo gentys atitrūkę nuo savo pagrindinės giminės, imtos fadinti SKIFIJA ir SARMATIJA., o jų žmonės skifais ir sarmatais. Štai kokia tikroji šių terminų kilmė. ziurėk čia www. peshera org http://www.levashov.info

 16. fanas says:

  Vidmantas raso,kad arijiska praeitis prasideda 40000 metu atgal.Tai irodo Rusijoje Celiabinsko srityje atkastas i Stounhendza panasus objektas-observatorija.Tai svastikos pavidalo, ziurint is paukscio skrydzio statinys. Kieno zenklas svastika jei ne ariju?Tai ARKAIMAS.Pasidomekit kas dar nezino.Istorija labai spalvinga.Svarbu ne kaip vadinosi tie zmones,bet kokia kalba jie kalbejo? Tai kokia gi?Svarbiausia takalba nekito arba labai mazai kito tukstantmecius. Kam cia svarbu kaip musu protevius vadino slavai?Slavu kalbos yra musu kalbos dukros.Tie slavai istorijos arenoje pasirode tarp III ir VII m.e. amziu.Tai patvirtino patys iskiliausi slavistai. Sanskritas taipogi jaunesnis uz musu kalba. Tai graziai irodo kalbotyros mokslas. Nuplese melo kaukes vakaru demagogams Jurate statkute de Rosales.Cia gerai parase Povilas. Neblogai raso Rita,bet kur ji rado ariju laikais slavus? ARIJAS sanskritiskai reiskia BALTAS. Mes jokie baltai.Tai F. Neselmano sugalvota nesamone tam kad vokieciai pavogtu musu bociu garbinga praeiti. Tai kur vokieciu kalbos liekanos ispanu kalboje? Musisku zodziu ir gramatikos formu ispanu kalboje yra,nes tai pripazino ispanu kalbininkas Pidall.

 17. Darius says:

  Sutinku su beveik visais komentarais,tačiau nesuprant, kokie tikslūs įrodymai gali įrodyti, kad Lietuvių kalba yra pati seniausia arba viena iš seniausių? O kokios kalbos (pagal senumą ,,labiausiai“ artimos) Lietuvių kalbai?

 18. Marijus says:

  Myliu lietuvių kalbą, tačiau šis straipsnis yra didžiausia gėda!
  Joks Theodore S. Thurston niekada tokio straipsnio “The New York Times” niekada nerašė – tai labai lengvai galima patikrinti, nes NYT turi el. bazę su visais kada prašytais straipsniais.
  Straipsnis paimtas iš 1941 metais Thurston parašytos knygos ,,Lithuanian history, philology and grammar” (padedant Corine Coulson). 39 puslapių knygelę išspausdino Chicago, IL veikusi leidykla ,,Peoples Printing Co.”
  Thurston, rašydamas knygą apie lietuvių kalbą, pastarąją prilygindamas ,,antikiniam balto marmuro paminklui”, ištisas dalis nurašė iš kitų šaltinių, žodį ,,sanskritas” be jokių skrupulų ar sąžinės priekaištų pakeisdamas žodžiu ,,lietuvių kalba”. Turbūt nereikia sakyti, jog toks poelgis diskreditavo jį kitų kalbininkų akyse, jau nekalbant apie tai, kad Thurston paskleistos mintys apie lietuvių kalbą neturi jokio rimto mokslinio pagrindo ir neatlaiko rimtesnės kritikos.

  Mylėkim savo kalbą, bet nenusižeminkim iki visiškų nevykėlių…
  Gėda! Gėda! Gėda!

 19. Klaudijus says:

  Kam idomi lietuvos gili praeitis,senove,ne taik kas destoma mokyklose kuriuosi viskasprasideda tik nuo krykscionybes,tai pajieskoja suveskite Sarmatija,arba svastika lietuvoje ir suzinosite musu tikraja kilme ir kaip istikruju turetumes vadintis.

 20. Klaudijus says:

  Stai orginalas.

  The New York Times
  LITHUANIAN LANGUAGE

  By Theodore S. Thurston

  The Lithuanian language, whatever its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than either Sanskrit or Greek, more copious than Latin, and exquisitely refined than any of these three. Yet, Lithuanian bears to all of them a stronger affinity than could have been produced by nature, not only in the roots of verbs, but also in forms of grammatical structure and the morphological construction of words. So strong is this affinity that any philologist can see very clearly that Sanskrit, Greek and Latin must have sprung from a common source, Lithuanian.

  There is a similar reason for supposing that the Heruli, Rugians, Goths, Old Prussians, and Latvians, and their language, had the same origin, for they were ancient Lithuanian people.

  Scholars have recognized the Lithuanians as exponents of the primitive Aryan culture and civilization. Renowned philologists have agreed that the Lithuanian is not only the oldest language in the world today,

 21. Mindaugas says:

  Puikus straipsnis, nors viską jau žinojau, tačiau visada smagu paskaityt tokius darbus. Aš didžiuojuosi, jog esu lietuvis. Puiki genetika, tvirtas kūnas, imlus protas. Ko dar reikia. Man labai labai pasisekė ir aš gimiau lietuvių, o ne krikščionių šeimoje, todėl esu nekrikštytas, neteko klausytis pasakų apie pragarą ir rojų. Kitaip sakant, neturiu jokių dogmų. O tas yra būtina, jeigu nori tirti tokį dalyką kaip šis. Žmonės nė nenutuokia, kokia galia slypi pačioje kalboje. Turime panosėje kalbą kuria kalbame, tačiau dėl neaiškių priežąsčių vis prisiminame sanskritą ir t.t. Kuo mums lietuvių kalba gali būti naudinga apart bendravimo? Visa kalba yra būties koduotė. Ranka – renka, galva – galvoja, pilvas – pildos, pėda – palieka dėdas. Kalba privalo būti tiriama pasitelkiant vaizduotę, tai lyg didžiausias turtas, kurio pagalba galima įminti egzistencines mįsles. Kai aš įsigilinu į tokius žodžius kaip tikėjimas (tik ėjimas), man vienu žodžio užtenka paaiškinti visoms religijoms. Tarkim žodis sarmatai – sar, vienintelis žodis kuris ateina į galva yra sargybinis, ir matai – mato, regi.. SAR ginyba, SAR matymas. Manau, kad vienybės greitu laiku nebus, bet man malonu matyt, jog po truputi link ten judam. Kas į vakarus žvelgia, kas į rytus paramos ieško, aš per vidurį pasilieku, nes tik čia mano širdis džaugias. O dėl gėdos tai man gėda dėl kalbos panaudojimo šiuolaikinėje visuomenėje, todėl kaikuriuos žodžius norečiau pataisyti: Mokykla – indoktrinacijos centras; Žinios (tv3,lnk ir t.t) – blogos naujienos, kurių nebūtina žinoti; Mokesčiai – reketas. Šie trys lietuviški žodžiai neatitinka tikrovės, manau derėtų juos pervadinti. Yra jų ir daugiau, tačiau kiti yra tiesiog sulietuvinti anglų kalbos žodžiai.

 22. A. says:

  Na, bent jau pagal lingvistu isvadas, lietuviu ir latviu kalbos atsiskyre 7m.e. amziuje, o kai kalbama, kad lietuviu k. yra archaiskiausia, tai nereiktu galvoti, kad ja buvo snekama pries 7tukst.metu.:) Archaiskiausia kalba ta prasme, kad dabartine lietuviu kalba islaike archaiskiausias formas is visu IDE kalbu prokalbes, nes yra pati konservatyviausia ir taip sparciai nemodernejo kaip, tarkim, latviu. O iki to buvo baltu prokalbe, kurie skilo i rytu, vakaru ir t.t. taip suformuodami naujas kalbas, kurios dabar mirusios, iskyrus kaimynu kalba.

 23. Valdas says:

  Visa tai yra opiumas liaudziai. Lietuviai nera niekuo ypatingi. Viena is indoeuropieciu tautu. Sakyti, kad tautos pries tukstancius metu buvo lietuviai yra gryniausia nesamone. Beje, kas mokesi sanskrita ar senaja persu (avestos) kalba, gali patvirtinti, kad dideliu panasumu su lietuviu kalba ten nera. Yra keletas bendru saknu, bet atkreipkim demesi, kad tie panasumai yra ir su kitomis kalbomis. Noreciau pasiziureti i tuos panasumus. Visi raso apie juos, bet pavyzdziu nepateikia, tik perrasineja senus falsifikuotus straipsnius.

 24. Jole says:

  Labai idomu skaityti visus komentarus ir pasidziaugti, kad tokie ismintingi rasantieji. Buvodavau susitikimuose su M.Gimbutiene, perskaiciau visas prieinamas jos knygas, nusipirkau, kurios buvo Lietuvoje. Dziaugiausi C.Gedgaudo knyga, ejau i susitikimus su Jurate Statkute de Gonsales, turiu jos uzrasyta knyga. Esu tokia , gal buka, kad mane labai jaudina tai, kad sanskrito ir lietuviu skaiciuote:vienas, du , trys, keturi ir taip iki simto yra ta pati…Ne visiems duota suprasti dar giliau, todel labai dziaugiuosi ir tikiu tais, kurie taip graziai skaito lietuviskas runas.

 25. ONTONCS says:

  seniausia pasaulio kalba indoeuropieciu prokalbe yra senoji žemaičių roda ,per žemaitišką mąstymą galima paaiškinti kitų kalbų žodžių atsiradimą ir pirmapradę prasmę

 26. Dainius says:

  Teko ir ne kartą skaityti,kad lietuvių tautos kilmė nėra tokia paprasta,kaip mums buvo teigiama sovietmečiu mokyklose ir kaip dabar bandoma „ištrinti“ jau žinomus kai kuriuos faktus pakeičiant juos nesąmoningu melu.Labai džiugu,kad yra eilė žmonių,kurie domisi lietuviška kilme ir didžiuojasi kilę iš šios tautos.Ląbai reikėtų,kad būtų praskleista pagaliau ta tamsos uždanga,kurią metų sangrūdoje Lietuvą užklojo įvairūs agresoriai ir kurią šiandien dar labiau laiko,idant nepaaiškėtų daug kam nepatogūs faktai.

 27. rolas says:

  ONTONCS,turiu papriestarauti – aukstaiciu tarme archaiskesne uz zemaitiska,neturi tiek trumpiniu,taciau zemaiciai islaike seniausiaja pasauleziura ilgiausiai – tai faktas !

 28. Demikis says:

  Straipsnis, tai dar vienas taip puoselėjamo romantiškai tautinio infantilumo pavyzdys. Daugiau nei šimtmetį tebetrunkanti vaikystė ir visiškas nenoras kada nors suaugti…

  NYT šis straipsnis niekada nebuvo išspausdintas. Tekstas yra iš niekam nežinomo „tyrėjo“ Theodore S. Thurston “…Lithuanian history, philology and grammar” išleistos 1941 Baltimore nedideliu tiražu. Tai lietuviško PR pavyzdys skirtas plauti smegenis patiems lietuviams, nes kt. arba nepasiekia arba tos pasakos neveikia :-)))

  Kad tai tautiniai kliedesiai akivaizdu bet kam perskaičiusiam ir gebančiam bent šiek tiek kritiškiau mąstyti. Thurston greičiausiai lietuvis ar primityvus lituanofilas, toks kaip ir Pichel parašęs „Žemaitiją“. Straipsnyje nėra nieko vertingo nei moksliniu, nei tiesiog pažintiniu aspektu. Juo elementariai stimuliuojamos lietuviško romantinio tautiškumo erogeninės zonos, tai ir viskas. Tokį niekalą vertintinti kaip rimtus faktus gali tik užguitas baudžiauninkas lietuvis. Gaila, kad tiek daug lietuvių dėl savo nepilnavertiškumo kompleksų taip noriai pasilieka tautiškai romantinio  infantilumo būsenoje. 

 29. as says:

  kad sanskritas kiles is lietuviu kalbos tai cia faktas

 30. tep says:

  Jau seniai lingvistų išaiškinta, kad kalbos archaiškiausios formos išsilaiko kalbos išplitimo periferijose. Dabartiniai lietuviai yra kalbos perėmėjai ir saugotojai. Tą įrodo ir genai. Vietinių aborigenų ir atėjusių indoeuropiečių genų žymenys pasiskirstę panašiai per pusę. Vietiniai su atėjūnais arba panašiai lygiom dalimis susimaišė, arba atėjūnai indoeuropiečiai vietinius vyrus išžudė, o moteris paėmė į žmonas. Ši mišrainė ir tapo baltais. Su baltų genais yra šios dabatinės tautos: lietuviai, latviai, estai ir šiaurės rusai iki Archangelsko. Baltų kalbą išlaikėm mes ir latviai, estai patyrė finų įtaką, o šiauriniai baltai surusėjo ir visa istorija.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top