Marius Jonaitis: Kas yra nepriklausomybė ir ar lietuviai ją turi?

2014, 9 rugpjūčio, 7:34 | kategorija LPT | atsiliepimų (13) | peržiūrų 829 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisIntensyvėjant globalizacijai ir Lietuvos integravimui į Europos sąjungą, vis aktualiau iškyla klausimas kur yra riba tarp nepriklausomybės ir jos netekimo. Kur mes išliekame kaip suverenas, o kur esame tik autonomija su tam tikra savivalda? Manau šių klausimų uždavimas ir sąžiningas atsakymas į juos yra esminė kryptis bet kuriam sava tauta ir jos valstybingumu susirūpinusiam asmeniui ar organizacijai. Gautas atsakymas parodys realią situaciją kurioje mes esame ir kokiu keliu turime eiti.

Pradėkime nuo paprasčiausių sąvokų. Žodis Nepriklausomybė: Šalies arba valstybės nepriklausomybė reiškia visišką jos gyventojų savivaldumą arba suverenitetą. „Nepriklausomybės“ sąvoka vartojama kaip priešinga „priklausymui“, kai regionas arba teritorija politiškai ir kariškai yra kontroliuojama išorinės vyriausybės.

Pereikim prie Nepriklausomybės sąvokos sinonimo – suvereniteto, kuris reiškia: Suverenitetas – (pranc. souveraineté – aukščiausioji valdžia): 1. valstybės nepriklausomybė – teisė savarankiškai nustatyti visuomeninę ir politinę santvarką, spręsti kitus valstybės vidaus ir tarptautinių santykių klausimus nepriklausomai nuo kitų valstybių; 2. kiekvienai tautai priklausančių aukščiausių teisių visuma; nacionalinis.; 3. kiekvienos valstybės piliečių teisė savo nuožiūra nustatyti socialinę-ekonominę sistemą ir valdymo formą.

Yra ir antrasis suvereniteto sąvokos apibrėžimas, kuris jį tik papildo: Suverenitetas – visiškas politinis, teisinis ir kitoks valstybės savarankiškumas, nepriklausomybė. Suverenitetas neatskiriamas nuo valstybės nepriklausomybės. Kiekviena pasiekusi nepriklausomybę valstybė yra suvereni. Suverenitetas apibrėžia, kad niekas negali kištis į nepriklausomos valstybės vidaus reikalus, kurios viduje valstybės valdžia yra aukščiausia valdžia visos teritorijos ir gyventojų atžvilgiu.

Kaip matome, šios sąvokos yra labai „radikalios“ kaip šiems laikams ir brėžia labai aiškią liniją kur yra tikroji Nepriklausomybė (nuo nieko nepriklausyti) ir kur jos jau nebėra. Bet pradėkime nuo pradžių: kas skiria nepriklausomą valstybę nuo pavergtos? Į galvą ateina elementarūs dalykai, tokie kaip savi įstatymai bei jų viršenybė virš kitų, sava tvarka savame krašte, nuosava valiuta, teritorija, švietimo sistema, užsienio politika, sienų ir vidaus rinkos apsauga, kariuomenė ir t.t. Kokia padėtis pas mus?

Teritorija. Ačiū Dievui ją turime ir jos vientisumui dar nėra iškilęs tiesioginis pavojus, nepaisant tam tikrų separatistinių idėjų iš lenkų mažumos. Neaišku kaip įvykiai gali susiklostyti ateityje, bet šiuo metu nėra fizinio pavojaus netekti teritorijos.

Kariuomenė. Nors dabar ir matomi jos atsigavimo ženklai, bet 20 metų blaškymosi ir nelogiškų sprendimų bei biudžeto mažinimo davė savo pasekmes. Kariuomenė nėra tokia, kokia galėtų ar turėtų būti. Tuo labiau, jog atsisakius šauktinių modelio yra atsisakyta pilietinio ir patriotinio jaunuolių ugdymo.

Lietuvos įstatymai ir Konstitucija. O čia jau pereinam prie blogosios dalies. Atsiverčiam Lietuvos Konstituciją ir jos papildymą konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos sąjungoje“ antrą punktą. O jame rašoma: „Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.“ Manau atskiro paaiškinimo, jog Europos sąjungos direktyvos yra aukščiau už lietuviškus įstatymus nereikia.

Žiūrim toliau: šių metų liepos 11 dieną Konstitucinio teismo išaiškinimas, kažkodėl daug ką nustebino, bet nustebino kiek iš kitos pusės nei derėtų. Visus nustebino tas faktas, jog referendumų teisė taps labiau apribota, kas yra nedemokratiška, bet mažai kas atkreipė dėmesį, jog KT užtvirtino teiginį, jog Europos tarybos statutas ar sprendimai yra aukščiau mūsų Konstituciją ir referendumu galimai priimamus sprendimus, pasiskaityti galite čia: „nepaisant to, kaip vidaus teisėje apibrėžiamas tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis, referendumui teikiami tekstai neturi prieštarauti tarptautinei teisei ar Europos Tarybos statuto principams (demokratijos, žmogaus teisių apsaugos ir teisės viršenybės); – siekiant užkirsti kelią neteisėtiems referendumams, formaliųjų ar materialiųjų reikalavimų neatitinkantys tekstai neturi būti teikiami referendumui.“

Išvada yra elementari – bet kokie Lietuvos įstatymai ar potvarkiai, kurie kertasi su ES ar ET (Europos tarybos) potvarkiais ar įsipareigojimais ES, yra neteisėti. Norint tą pakeisti turi rengti referendumą dėl 150 Konstitucijos punkto, kuriame yra Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos sąjungoje“, keitimo. Bet čia vėl yra kliuviniai:
a) Seimas gali nepatvirtinti to referendumo kaip antikonstitucinio;
b) Nėra išstojimo iš Europos sąjungos mechanizmo, tad, greičiausiai, šis referendumas būtų precedentas, kuris neaišku kaip baigtųsi.

Valiuta. Turbūt jau visi žino, nes tai oficialu, jog nuo 2015 metų sausio pirmos dienos turėsime eurą. Piliečių iniciatyvos, kurios norėjo skelbti referendumą šiuo klausimu buvo atmestos. Savaime suprantama, jog jokios parlamentinės partijos nesiėmė jokių žingsnių, jog šį procesą stabdytų. Jau kitąmet mes nebeturėsime savos monetarinės politikos ir taip bus atsisakyta dar dalies Nepriklausomybės. Apie euro minusus daugiau rašiau savo tekste „Šliaužianti aneksija„, belieka tik pridurti, jog euro kursas smunka ir visa Europa nuo jo spjaudosi, bet nežiūrint į nieką jis mums entuziastingai įvedamas. Kam to reikia? Čia jau reikia atskiro straipsnio.

Sienų kontrolė, muitai, vidaus rinkos saugojimas. Muitinės beliko tik prie išorinės Europos sąjungos sienos, t.y. su Rusijos federacija ir Baltarusija. Ties Lenkijos ar Latvijos siena srautų niekas nekontroliuoja ir muitų nerenka, todėl nieko nuostabaus, jog Lenkijos stipriai subsidijuojami maisto produktai nukonkuruoja lietuviškus ir karaliauja prekybos centuose ir turgavietėse. Nėra net ką šnekėti apie savo rinkos apsaugą, nes tokios net nėra. Muitų mokestis surenkamas ties RF ir Baltarusijos sienomis keliauja į Briuselį.

Užsienio politika. Čia labai opus klausimas, kurį keliant dabartinėje MIP įkaitintoje situacijoje gali būti nepelnytai apšauktas. Bet kiekvienas atidesnis asmuo pastebės, jog einama viena geopolitine kryptimi, nėra jokio kryptelėjimo į šoną ar bandymo vystyti atskirą(savo) užsienio politiką. Kai kuriais atvejais tokie viražai mums skaudžiai kerta per kišenes ir toliau didina socialinį atotrūkį bei emigraciją.

Įdomu ir tai, jog eilinį kartą paminama Konstitucija (tai jau tapo smagiu įpročiu). Kas seka įvykius – supras.

135 straipsnis Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo.
Lietuvos Respublikoje karo propaganda draudžiama.

136 straipsnis Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja Valstybės interesams ir jos nepriklausomybei.

137 straipsnis Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.

Užsienio politikos mes neturime, tiesiog atžaidžiame mums primestą tam tikrą geopolitinį žaidimą, kadangi esame svarbioje kryžkelėje tarp Rytų ir Vakarų.

Švietimo sistema ir Kultūra. Mes dar tai turime? Nes kiek pastebiu, ministrų portfelių dalinimosi peštynėse šie du lagaminai atitenka ne pirmo kalibro politikams, nors šios sritys turėtų būti vienos iš prioritetinių. Jaunoji karta ugdoma kaip konkurenciniai sraigteliai rinkos ekonomikoje. Suprantu, jog reikia atsižvelgti į rinką, bet didžiausia esmė yra tame, jog ruošiami žmonės ne tiek Lietuvos rinkai, kiek europinei.

Mokesčiai. Akcizo mokestis yra priderintas prie Europos sąjungos, tad nors dabar ir viršijame ES mums rekomenduotą akcizo mokestį degalams, bet net jei ir norėtume, labai atpiginti negalėtume, nes tai vienas iš įsipareigojimų ES. Tas pats galioja visiems produktams, kuriems taikomas akcizo mokestis. Daugiau galite pasiskaityti čia. PVM mokestis taip pat suderintas su ES teisės aktais.

Europos sąjungos vėliava. Kaip jau rašiau savo Facebook paskyroje, būnant Lietuvoje akis bado neproporcinga Europos sąjungos vėliavų gausa. Niekur kitur Europoje jos tiek nemačiau. Įdomu, kas leido šalia mūsų tautinės trispalvės nuolat kabinti ES vėliavą? Kur pradingo Vytis ir kita lietuviška simbolika? Negi pabėgę nuo vienos žvaigždės puolėme į dešimčių žvaigždžių margumyną žydrame fone?

Tad atsižvelgę į visus čia paminėtus faktus (be abejo, galėjau kažką ir praleisti), atsakykime sau ar vis dar esame Nepriklausoma valstybė? Mes neturime įstatymų viršenybės savo šalyje prieš ES direktyvas, nekontroliuojame muitų ir savo vidaus rinkos, daugumą mokesčių derina Briuselio technokratai, o ne mes, atsižvelgdami į vietines realijas, mes persiimame kitų šalių švietimą ir kultūrą vietoje to, jog sintetintume gautas žinias ir kurtume savo. Atžaidžiama kitų šalių interesus tenkinanti užsienio politika, o mes liekame prie suskilusios geldos ir turime vienus blogiausių socialinių rodiklių Europoje. Na o mūsų nacionalinė valiuta – litas, apie kurį tiek buvo svajota Sovietinės okupacijos periodu, skaičiuoja paskutinius mėnesius.

Pagal aukščiau mano cituotus Nepriklausomybės ir Suvereniteto apibrėžimus mūsų šalies statusas niekaip neįtelpa į Nepriklausomos ir/ar suverenios valstybės terminą. Nesame nepriklausomi nei teisiškai, nei politiškai, nei ekonomiškai.

Tada gal mes turime bent autonomijos teises? Taip bent teigia rašytojas Arvydas Juozaitis, bet vėl, žiūrėkime į apibrėžimus ir jie vėl mums negailestingi. Atsižvelgus į šį bei šį autonomijos sąvokos apibrėžimą matome, jog vargiai įtelpame ir į tai. Nėra savarankiškumo darant sprendimus, nes ES direktyvos bei normos koreguoja jau praktiškai viską.

Tai tada kyla labai rimtas klausimas ką mes švenčiame Kovo 11 ir Vasario 16 dieną? Garbių vyrų padarytus drąsius ir reikalingus sprendimus? Su tuo sutinku, bet tai jau praeitis, kad ir garbinga. Laisvę? Laisvę nuo ko ar kam? Puiku, jog pabėgom nuo okupantų, visa tai yra teisinga, bet kur tas išsvajotas suverenitetas ir Nepriklausomybė pačiam tvarkytis? Kodėl mes vis gyvename iliuzijoje ir pačių susikurtame pasaulėlyje, jog esame savo šalies šeimininkai? Ne, mes tokie nesame. Bet mes tą turime išsikovoti. Ir tai yra mano, kaip tautininko tikslas. Siekti politinės, ekonominės ir teisinės Lietuvos nepriklausomybės. Absoliutaus suvereno. Žinau, jog esu ne vienas taip mąstantis ir tikiuosi, jog mūsų gretos tik augs.

kaunotautininkas.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 13

 1. dalija says:

  Aš švenčiu ir pripažystu, nes mano anūkės gimusios vasario 16d. ir kovo 11 dieną.Kaip nešvęsti?

 2. Nieko naujo says:

  1991 metais buvo įvykdytas eilinis Europos perdalinimas. O Lietuva is vienos imperijos pateko i kita imperija

 3. narantas says:

  Judai,jus nuteis istorija

 4. Kestutis says:

     Nereikia i tai ziuret taip neigiamai, Indijoje galybe tautu ir tikejimu, bet zmones sugyvena.. Juk ta pati ES jei tik neverstu gyventojus priimineti iskrypusiu vertybiu sistemos, jei saugotu savo saliu gyventoju gerbuvi, neapdalintu dar dirbti turinciu sveikatos zmoniu neproporcingais mokesciais, jei isties visems suteiktu lygias teises ir visa kita nemanau, jog ja kas keiktusi, gal isskyrus nacionalistus…
      Na o i tai ar salis dar turi sansa vel tapti laisva ir nepriklausoma, mano manymu priklausys tik nuo ryskiu ir pasisventusiu asmenybiu gebanciu sutelkti ar ikvepti  tautiecius  , tik nekalbu apie asmenybes kurios vis kartoja „kaip mums blogai, todel telkimes“, greiciau tu, kurie eina su sukiu „Mes padarysim, mes nugalesim, mes jau ta ir ana padarem, todel telkimes!!!“

 5. Tomas says:

  Pritrariu,mes jau neturime nei valstybes nei nepriklausomybes,

 6. Joris says:

  Jei turėti galvoje, kad pas mus „dirba“ okupacinė valdžia – tai tokie mums visiškai svetimi ir priešiškai nusiteikią „žmonės“,- tai esama situacija Lietuvoje ir stebėtis neina. Tuo pačiu tampa aiški ir suprantama visa užsienio ir vidaus politika.
  Arba pvz. TVF sutinka paskolinti pinigų valstybei, bet kelia reikalavimus didinti pencijinį amžių, didinti mokesčius, taip pat įvedant naujus ir pan. Klausimas būtų toks: ar tokie reikalavimai atitinka šalies ir joje gyvenančių žmonių interesus? Manau, kad ne. Bet valdžios sprendimai rodo, kad atitinka!
  Tuomet prašosi užduodamas sekantis klausimas: jei žmonių gyvenimo lygis dirbtinai prastinamas, tai kodėl visi tuo patenkinti arba šitam neprieštarauja?
  Pažvelgus platesniu mastu, prašosi ir kita mintis: jei Es buvimas turi daug neginčijamų privalumų, tai kodėl mums įvedamos įvairiausios pvz. produktų gamybos kvotos? Kas sugeba pagaminti pigiau ir kokybiškiau, tas ir turėtų užsikariauti rinką. Juk laimėtų galutinis vartotojas ar pirkėjas. Deja. Arba kodėl Es didžiųjų valstybių viduje parduodama produkcija kokybiškesnė, o tarkim produkcijai parduodamai LT keliami mažesni reikalavimai? Arba pvz. kaikuriose šalyse ant „feirio“ esama užrašo pavojingas, o ant tokio paties produkto pas mus tokio užrašo nebėra?
  Arba kodėl Vokietija 2008 m. krizės laikotarpiu stengėsi mažinti mokesčius, banko paskolų palūkanas, o pas mus prišingai? Pas ką dabar padėtis geresnė?
  Kodėl mums taikomi dvigubi standartai ir tie standartai ne mūsų naudai?
  Ar ne todėl pilna tiek visokių „keistenybių“, kad ES – tai eilinė OKUPACIJA EKONOMINIU PAGRINDU!
  Es suprantama turi ir privalumų: sutvarkys ir parengs infrastruktūrą, bet… mes iki to laiko išsivažinėsime ir išmirsime. O ES ateis į paruoštą šiltą ir patogią vietą, kurioje vien jau geriamojo vandens neišsenkami turtai. Tuomet, aišku, bus galima pereiti ir prie ekologiškų technologijų – automobiliai galės naudoti vandenilinį kurą, kuris bus skaidomas iš vandens pvz. efektyvios eletrolizės būdu. Ir šitai beveik nieko nekainuos. Juk vandens daug. Bus galima ir pardavinėti…
  Tiek to. Juk galima pasvajoti apie geresnį gyvenimą, ar ne?! Bet kodėl mes nieko nedarome, kad tas gyvenimas būtų geresnis ir teisingesnis? Negi pamiršome, kas gera ir teisinga? Mes aiško to nepamiršome, bet štai mums visiškai svetima ir priešiška valdžia daro viską, kad panašios svajonės mūsų galvose net negimtų. Dažniausiai, tiesiog tyčiojasi iš mūsų. Pateiksiu paprastą pvz. Visi girdėjo apie turto mokestį, kurį reikia mokėti jei turi turto siekiančio 1 mljn. (tikiuosi nesuklydau). Manote šis įstatymas teisingas? Aš manau, kad ne. Ir štai kodėl. Nors ES visaip bruka panašius įstatymų projektus mums, bet… KIEKVIENAS ŽMOGUS SĄŽININGAI UŽGYVENĘS AR UŽSIDIRBĘS PINIGŲ TURĖTŲ TURĖTI TEISĘ Į BUTĄ, NAMĄ, PRABANGŲ AUTOMOBILĮ, JACHTĄ AR LĖKTUVĄ, KOKIUS 15 HA ŽEMĖS IR UŽ JUOS NETURĖTŲ MOKĖTI JOKIŲ MOKESČIŲ! Juk tam ir gyvename savo šalyje savo gyvenimą, ar ne! O štai jei kas panorėtų turėti antra tiek, tai, kad išvengti spekuliacijos turėtų mokėti tokį mokestį, kad apie spekuliaciją ir noras galvoti nekiltų (dalykas manau teisiškai sutvarkomas). MES KĄ NESUPRANTAME KOKS TURĖTŲ BŪTI NORMALUS GYVENIMAS, JEI LEIDŽIAME DARYTI TOKIUS DALYKUS? KOdėl valdžia visokiais būdais varo valstybę į skolas ir bando paversti mus BAUDŽIAUNINKAIS SAVO ŽEMĖJE? Jei prisiminsite, ką sakiau apie valdžią anksčiau, viskas taps aišku.
  Ką jau kalbėti apie tai, kad mums bandoma užblokuoti referendumus – pirmą ir paskutinę tautos teisę spręsti ir įtakoti savo ateitį. šioje vietoje taip pat įdomi situacija. Štai aktyviausi, partijų atžvilgiu, buvo tautininkai. Kai referendumas valdžios pastangomis buvo sužlugdytas, jie kažkodėl net neužprotestavo arba aš apie tai nieko nežinau. O juk partija, kaip ir bet kuri kita, vienijanti tūkstančius žmonių įvairiose Lietuvos vietovėse, galėtų tarkim išeiti vieningai, na kad ir ne iš karto, į miesto gatves ir pakelti tokį triukšmą, pvz. pareikalauti kad valstybę į skolas įvariusieji „naujus ekonomikos vadovėlis rašantys valdantieji“ tokias skolas atlygintų iš savo kišenės, nes tai jų nesugebėjimas ir nenoras, ir sąmoningas sprendimų neieškojimas, o skolinimasis – kas iš tikro pasaulinės finansinės mafijos įtakojama – ir įvarė valstybę į tokią situaciją. Galite įsivaizduoti, kiek postų atsiliuosintų ir kiek žmonių su pilnais čemodanais litų iš Lietuvos staiga emigruotų?!
  Visa partinė rinkimė sistema šiuo metu tiek susikompromitavusi, kad ją reikia būtinai keisti kokia nors alternatyva, kad ir jau senai pamiršta bendruomenine teise, tik šiuolaikiniu varijantu, nes gyvenimas nuo tų laikų neatpažįstamai pasikeitė. Ir ji būtų daug geriau, negu partijos. Beje mūsų protėvių kritimas tuo ir prasidėjo, kad į savo žemes įsileido svetimą religiją, kuri tapusi agentu prisidėjo prie bendruomeninės teisės žliugimo (šiaip jau svetimšalių spekuliacijos ir korupcijos skatinimas ją sugriovė).
  PArtijos į savo gretas , mano nuomone, surenka šiektiek iniciatyvesnius žmones ir juos supančioja, panaudoja savo tikslams. O vadovauja viskam pinigingos grupuotės žmonių, kaip jau minėjau mums visiškai svetimos ir priešiškos.
  Todėl žvelgiant į perspektyvą, manau, kad jei tikroji valdžia vėl sugrįštų į mūsų tautos rankas, daug ką tektų nacionalizuoti ir visokius TVF pasiūsti su savo skolom kur saulė nešviečia, nes taip iš tikro tai jie prie tokios esamos padėties savo nagus prikišę ir mus amžinaus skolininkais ir baudžiauninkais paversti norintys.

 7. PP says:

  Tada dar buvo šansas išlikti nepriklausomiems. Deja, valdžiažmogiai, visi iš buvusios nomenklatūros, mokėjo tik tarnauti. Tai pasirinko naują šeimininką.

 8. PP says:

  Taigi, kad nepaimsi ir nepasiųsi nei TVF nei kitų kreditorių. NATO tikslas ne tik nuo Rusijos „saugoti“. Galiausiai JIE turi daug priemonių, kaip nuversti nepaklusnų režimą. Yra galimybė, bet tai ne žaidimas demokratija. Tik nacionalinė diktatūra ir visokeriopas „atsidavimas“ Rusijai. Kito kelio NĖRA.

 9. Kestutis says:

  Cia tai geros mintys tavo issakytos ir net del realigijos dalinai sutiksiu,  bet isties kaip ta sistema pakeisti? kai masems tautiesiu siuo metu nera nieko svarbiau uz alaus buteli vakare prie televizoriaus, ir kaip kad “ PP“  teisingai raso: TVF ir NATO taip paprastai nepastumsi…

 10. Joris says:

  Štai Kryme žmonės susirinko, surengė referendumą ir prašom: parodė ką gali vieningi žmonės. Prieš juos buvo Islandija, apie kurią visa oficialioji žiniasklaida nutylėjo. Vadinasi žmonės daug gali, tik kol kas patys netiki ir nesupranta, kieno rankose reali valdžia. O pasiūsti visokius TVF anksčiau ar vėliau prisieis, bet aplinkybės tuomet turės būti kitokios. Svarbiausia, kad žmonių sąmoningumas išaugtų, kad nebėgtų kaip žiurkės iš skęstančio laivo, o bent jau už savo tikrasias teisias ir laisves kovoti imtų. Protingos galvos tikrai sugalvotų, kaip rasti sprendimą be didelio triukšmo ir kraujo šalį ant kojų pastatyti ir tautai gerbūvį sukurti. Be to, tokie dallykai nevyksta greitai. Greitai vyksta tik revoliucijos, kurių rezultatą matome Ukrainoje. Ir kas už tokių revoliucijų stovi taip pat daug kam aišku, tik viešai ir garsiai apie tai nelabai kas kalba.
  Dėl to, kad mūsų slavų ir arijų tautas niekas negalėdavo ilgam pavergti, protingi parazitai sumastė „pakopinės okupacijos“ technologiją. Viskas vyksta pamažu, tarsi nekaltai, tarsi atsitiktinai. Bet viskas vyksta labai kryptingai. Tai prisidengiant nauja demokratijos religija, tai ekonomika, globalizacija ir pan. Ir kaip taisyklė, prieš kaimynines tautas metamos kitos joms giminingos tautos. Žmonės būtybės intuityvios, tarpusavyje žudytis nenori, todėl ir pasipriešinimas būna menkas. Kai nepavyksta supjudyti kaimynų, tai surenkamas pats didžiausias tautos brudas, apginkluojamas, prieš tai atitinkamai „išauklėjamas“ ir tuomet metamas prieš savus. To pavyzdys ir vėl Ukraina. O štai vienas ukrainietis pasakė taip: jei į Ukrainą ateitų amerikonų kareiviai, tai šalį jie išvalytų per savaitę ir vargas būtų tiems svetimšaliams, kurie pasipainiotų po kojomis. Parazitai šituos dalykus puikiai išmano ir gudriai naudoja. Todėl Ukrainoje viskas vyksta svetimomis rankomis.
  Na o pas mus situacija tik vis labiau komplikuojasi. Kad šitai užmaskuoti valstybė ima didžiules paskolas ir praskolina viską išeilės. Taip pat ir „prichvatizuoja“. Iš vienos pusės kaip ir parodoma, kad viskas tvarkoje (gražinama infrastruktūra, ES parama) , bet kažko vis labiau kyla didesnės abejonės, kad kažkas čia ne taip.
  Pirmaisiais savo prezidentavimo mėnesiais Grybauskaitė, norėdama paaiškinti kodėl tam tikros verslo įmonės ar grupės elgiasi taip, o ne kitaip pasakė, „kad užtenka pasižiūrėti kas yra jų savininkai“. Matomai išdavė paslaptį, kurios išduoti nederėjo. Po prezidentavimo turbūt pusmečio, kilo prezidentės „biogafijos skandalas“, jei tokiu jį galima pavadinti. Viešai jis baigėsi niekaip. O štai prezidendė ryškiai pakeitė kursą. Jei anksčiau dar paisė kažkokių bent jau elementarių ekonominių interesų, tai dabar daro taip, kaip „liepiama“. Net jeigu tai nenaudinga Lietuvai.
  Dabar, kai Rusija metams įvedė atsakomasias sankcijas, viskas dar labiau komplikuosis. Įdomu tai, kad Lietuva,- čia reiktų sakyti, kad statytinė Lietuvos valdžia, bet ne joje gyvenantys žmonės,- ilgą laiką spjaudė Rusijai į veidą ir tikėjosi, kad ji jiems pigiai pardavinės dujas, pirks įvairiausius produktus ir pan. Taip manančius politikus reiktų guldyti į psichiatrines ligonines, atimant teisę iki gyvos galvos dalyvauti politikoje ar būti valstybės pareigūnu. Tačiau žmonės kažkodėl viešai nekelia tokio klausimo. Vadinasi reikalas ne jų psichikoje, o sąmoningoje veikoje kenkti valstybės interesams. Klausimas, kaip išviso šitai įmanoma? Kaip jie šitaip gali? Ir štai šitoje vietoje, kai supranti, kad valdžioje mums visiškai svetimi ir priešiški žmonės, visa jų veika, visa politika tampa kuo puikiausiai suprantama. MAtyt prezidendė „leptelėjo“ tiesiai į dešimtuką. JIE, matyt mano, kad dabar visa šalis priklauso jiems ir jie gali daryti, ką nori su niekuo nesiskaitydami. Taip jie ir elgiasi. (Ukrainoje beje taip pat).
  Beje vieno miestelio meras, kai vyko diskusija apie skalūninių dujų gavybą, į vieno senelio burbtelėjimą, kad Lietuva protėvių žemė kurią reikia saugoti ir niekam neduoti, visų akivaizdoje į tai paprasčiausiai nusivaipė. Taip tarsi ši protėvių žemė jau seniai nebebūtų mūsų. Deja dar nuo tarybinių laikų gerai prisimenu šio žmogelio priklausymbę… tiems visų kažkodėl labiausiai skriaudžiamiems… Matomai ne veltui.
  Na, o kad dalykai vyksta rimti, tai manau reiktų visiems žinoti, kad visame pasaulyje, daugelyje valstybių dabar vyksta tautų bruzdėjimai. Kai kur sukelti dirbtinai, o kai kur – tai sveikas žmonių noras patiems ir savaip tvarkytis savo žemėje, gyventi pagal savo tradicijas ir gyvenimo sampratą. Egzistuoja netgi pasipriešinimo judėjimas, apimantis visą pasaulį ir kovojantis su okupacine valdžia ir išvystytu vergoviniu režimu. Bet čia jau atskira tema.
  Galima sakyti, kad viena iš mūsų pasiektų pergalių, beje padedant žmogui, ant kurio tautos dabar visa dermokratija pila visą brudą, tai neapsimokėjimas mūsų šalyje išgauti skalūnines iškasenas, net jei parazitinė valdžia sutiktų primokėti iš mūsų visų kišenės, kol neatsiras pažangios ir ekologiškos technologijos. Tai dėl to ševronas susirinko meškeres ir niekam nieko nepaaiškinęs spruko iš Lietuvos. Šiuo atveju, mums galima sakyti pasisekė. O štai kai žmonėms teko patiems paremti konkrečiu veiksmu teisingą iniciatyvą dėl sužlugdyto referendumo, visi parodė, kad dauguma žmonių gyvena sapnais, kad valstybės valdymas jų neliečia, o ypač neliečia tai, su kuo jie tiesiogiai nesusiję. Kol kas galima tik spėlioti, kaip šitai atsirugs mums ateityje. Gero dėdės tuomet šalia gali ir nebūti…

 11. Ec says:

  Rusijai Lietuvos gelbėjimas visai nerūpi, bet Lietuvai su Rusija reikėtų elgtis kaip su priešo priešu, t.y. draugu

 12. Joris says:

  Klausimas, kaip pakeisti visa apimančią parazitinę sistemą, šiuo metu esa pats svarbiausias. Tam tikra prasme nieko naujo išgalvoti nereikia, viskas jau seniai sumąstyta, išgalvota, o kai kas ir tūkstantmečiais patikrinta. Svarbu žinoti, kad dauguma svarbiausių ir esminių dalykų nevyksta per vieną dieną, mėnesį ir netgi metus. Galima sakyti, kad tai stačiai atvirkščias būdas tam, kas dabar vyksta visuomenėje, žmonių galvose ir mūsų visų gyvenimuose. – Tai informacinis karas.
  Apie informacinį karą, gal nesiplėsiu, apie jį kiekvienas mąstantis ir pats gali susiprasti. O štai, ką reikėtų daryti, kierkvienam iš mūsų? Arba ką mes nesunkiai galėtume padaryti patys? Čia jau įdomiau…
  Visų pirma, turėdami galvoje, kad ką pasėsi, tą ir pjausi, mums derėtų išmokyti savo vaikus teisingo gyvenimo būdo, teisingos gyvenimo sampratos ir teisingo nesavanaudiško ir ne parazitiško mąstymo būdo. – Visi šie dalykai esa priešingi tiems, kurie dabar visu pajėgumu diegiami visuomenėje ir žmonių galvose.
  Pagal esamą parazitinę ideologiją: dabar kiekvienas pats už save, kiek kuo nagliau ir daugiau prisigrobsi , tuo geriau gyvensi, gali dulkintis su visais ir viskuo, tipo tokio dalyko kaip telegonija nėra, dabar laisvė, demokratija, viskas galima.
  Deja jau mūsų protėviai suprato, kad tokios laisvės ir tokia forma, kokia ji diegiama demokratinėse visuomenėse, nėra ir būti negali. Visos pasaulio revoliucijos paremtos laisvės lozungu, bet kažkodėl ji nė vienai tautai neatnešė nieko gero. Bet štai sugriovė nusistovėjusius papročius ir santvarkas, po ko prasidėdavo chaosas, beje labai parankus parazitams. Laisvė galima sakyti – tautų žudikė. Kiekvienas žmogus už savo veiksmus turi nešti atsakomybę. Šiuo atžvilgiu žmogus laisvas negali būti. Žmogus atsako prieš savo tautą, žmogus atsakingas už tai, kad susilauktų gausių palikuonių, kad tokiu būdu gausintų savo tautą, kad gerai ir teisingai išauklėtų savo vaikus, kurių rankose tolimesnė tautos ateitis. Žmogus turi pareigą ginti savo tautą, kaip ir pareigą gausinti savo tautą (apie šitai net senovės slavų-arijų vedose parašyta). Žmogus atsakingas už tai, kad tauta būtų stipri, sveika ir gausi. Ir tik dirbtinas tiesos nuslėpimas, pvz. apie telegoniją ir šito dalyko nežinojimas ir laisvės be atsakomybės propagavimas daro tai, kad didžiausią potencialą turintis jaunimas (tautos ateitis) iššvaisto savo jėgas niekams, kad po daugybės „partnerių“ turėjimo gimsta neaiškios rasės, prasto imuniteto ir intelekto vaikai. Dabar tikriausiai nėra vaikų, kurie nežino apie masturbaciją ir apie tai, kad šitai malonu (TV filmai ir serialai). Kartais žiniasklaidoje pasirodo straipsnių, kuriuose teigiama, kad „seksas padeda mokytis“. Deja nutylima, kad gerą masturbavimosi patirtį turintys žmonės užauga silpnais. Analogiškas poveikis nuo alkoholio, cigarečių ir narkotikų… kurie visi ištikro tik NARKOTIKO ATMAINA. Ir kaip galima negalvoti, kad prieš tautą žiniasklaidos pagalba vykdomas kuo tikriausias tautos genocidas?
  Todėl nereikia stebėtis, kad šiuo metu išaugęs susidomėjimas senove, protėvių patirtimi ir palikimu. – Tai dar vienas būdas gražinti viską į senas ir normalias vėžias.
  Esama ir dar vieno varianto, kurio žmonės griebėsi Ukrainoje – tai galimybės atkurti bendruomeninę teisę, kuri kaikuriuose rajionuose išsilaikė net iki 17 amžiaus. Centas buvo Slavianskas ir Kramatorskas. Tikrai ne atsitiktinumas, kad pirmi ir pagridiniai karo veiksmai prasidėjo būtent prieš šiuos miestus. Beje tai, kad ten „teisinga ukrainiečių armija“ šaudo į viską kas juda ir lygina su žeme viską kas nelygu su žemės paviršiumi, taip pat ne atsitiktinumas. Kai tam tikras žmonių kiekis tampa sąmoningesniais žmonėmis, tai perlipus kritinę ribą ši savybė automatiškai persiduoda kitiems tos pačios rūšies nariams (tautos). Efektas gan įdomus ir gamtoje tarp gyvybės formų paplitęs. Štai todėl dabar ten, kas užgrobė valdžią, išpaskutiniųjų stengiasi išžudyti visus kurie buvo prisidėje prie iniciatyvos. Žino, kad jų laikas suskaičiuotas… ir visaip bando šito išvengti.

 13. Antanas says:

  Nepriklausomybes mes jau seniai neturime.Kai tik istojome i ES.ES konstitucija yra virsiau uz Lietuvos konstitucija.Nepriklausomybe palaidota.Musu valdzia nieko nesprendzia.Ji gauna potvarkius is Briuselio ir juos aklai vykdo.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top