- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Mitingo „Už laisvą pasirinkimą“ dalyvių viešas kreipimasis į valdžios atstovus ir jo reikalavimai

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai,
Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui,
Sveikatos ministrui ir Ekstremalios situacijos operacijų vadovui Aurelijui Verygai
Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui
Aplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai
Lietuvos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

ATVIRAS KREIPIMASIS DĖL LAISVĖS VARŽYMO NAUDOTIS KONSTITUCINĖMIS TEISĖMIS

2020 m. rugpjūčio 29 d., Vilnius

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė. Jų valdžios galias riboja Konstitucija, kurioje įtvirtinta nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Vyriausybė koordinuoja ministerijų ir vyriausybės įstaigų veiklą. Seimo reikalavimu,

Vyriausybė arba atskiri ministrai atsiskaito seime už savo veiklą. Pradėdami eiti savo pareigas, ministras pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų – tarnauti Lietuvos žmonėms.

Konstitucijoje aiškiai išdėstyta, kad valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovus. Tačiau šios nuostatos pamirštos…

Tenka pažymėti, kad Vyriausybė – tai asmenų grupė, suformuota politinių partijų, kurios siekė Vyriausybės valdžios ir šiai žmonių grupei pavesta valdyti Valstybę. Akivaizdu, kad Vyriausybės politika vykdoma, veikiant interesų grupėms, siekiant kontroliuoti viešąjį ir asmeninį piliečių gyvenimą, siekiant savų interesų, o valdžios galia grindžiama jėga.

Pripažintina, kad tai – totalitarizmo ir diktatūros apraiškų požymiai. Suinteresuotų grupių sugalvota sistema, neva, kovai su Covid-19 kylančių bangų prevencijos ir grėsmių suvaldymui, faktiškai sudaro galimybę neribotais kiekiais naudoti Valstybės finansinius resursus, skolintis finansinius išteklius; ribojimais varžomas smulkusis ir vidutinis verslas, pasmerktas susinaikinimui.; nutrauktas vilkinamas medicininių paslaugų teikimas sunkiai sergantiems ligoniams visų lygių medicinos įstaigose, kuris sukėlė daugiau mirčių, negu Covid -19.

Sukurta situacija – ekonomine, socialine ir aplinkosaugine prasme žalinga Valstybei. Vyriausybė – eilinį kartą, neatlikusi taikomų priemonių analizės, nusprendė, kad pirmiau uždraus, nubaus, o paskui pažiūrės kas gausis.

Tai trumparegiškas požiūris, naudingas tik korumpuotiems valdininkams ir juos lobuojančioms interesų grupėms, neatsižvelgiant į sukeliamas pasekmes perspektyvoje, atsiranda neprognozuojami padariniai mūsų ateičiai.

Valstybėje pamirštos sąvokos: dalyvavimo demokratija ir tiesioginė demokratija – pilietinė visuomenė nušalinta nuo dalyvavimo Valstybės valdyme, priimant svarbius sprendimus, su piliečiais nesitariama svarbiais socialinio gyvenimo klausimais, apribojamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės: teisė į medicininę pagalbą, į socialinę apsaugą, privatinę – ūkinę laisvę, laisvą darbo pasirinkimą, gamtos apsaugą.

Skelbiant ekstremalią situaciją Vyriausybė neieškojo dialogo su piliečiais, bet moko valstybės pareigūnus kontroliuoti, bausti, rašyti protokolus, o piliečius skatina skųsti vienas kitą. Vadinasi, dirbame pavieniui, nesitardami, neįsiklausydami, nepasitikėdami vieni kitais.

Tiesa, Valdančiųjų lyderis ragino politikus susitarti neskleisti panikos ir dezinformacijos pandemijos klausimu, bet jis nebuvo išgirstas.

Pati vyriausybė išskirtinai prevencijos tikslu paskelbė valstybės masto ekstremalią situaciją, ruošiantis galimam koronoviruso plitimui Lietuvoje, – tvirtino vyriausybės posėdyje Algirdas Šešelgis – Sveikatos apsaugos viceministras ir laikinai premjerą pavaduojantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Akivaizdu, kad Valdžia atitrūko nuo Tautos, o Konstitucija įtvirtina laisvo piliečio gyvenimą laisvoje demokratinėje Valstybėje.

Daugelis dalykų gyvenime priklauso nuo mūsų žmogiškos prigimties – biologinių ir emocinių mūsų gyvenimo ciklų. Lietuvos bendruomenė yra pilietiška ir supranta atsakomybę už save, savo artimą ir kitus žmones, paisė visų oficialiai teikiamų izoliacijos ir prevencijos rekomendacijų, kurias Valstybė užtikrino prievartos priemonių taikymu.

Verslo organizacijos, geros valios žmonės įvairiais būdais, sveikatos priežiūros įstaigoms teikė paramą įsigyjant asmens apsaugos priemones, sudarė sąlygas apgyvendinti saviizoliacijoje esantiems medikams, kurie neturėjo galimybės saviizoliuotis savo namuose.

Mes galime būti stiprūs tik tada, kai esame vieningi, kol pasitikime, gerbiame ir stengiamės suprasti vieni kitus. Vyriausybė džiūgauja viešoje erdvėje gebėjimu gauti vakciną nuo viruso, nors šios vakcinos naudos ir rizikos santykis neaiškus ir tai kelia nepasitikėjimą priimtais sprendimais.

2020 m. 08 mėn. 27 d. SA ministras A.Veryga pranešė, kad vietos savivaldos galės parodyti gebėjimą tvarkytis, rengiantis galimai naujai viruso bangai, įsigyti reikiamas priemones.

Reiškia, kad nėra pasirengta antros viruso bangos sutikimui ir tai kelia psichologines žmonių nuostatas bei supratimą, kad Vyriausybės nutarimai priimami manipuliuojant išpūsta koronoviruso grėsme, visuomenei primetami vis griežtesni apribojimai, Konstituciją ir žmogaus orumą paminantys suvaržymai bei reikalavimai.

Atėjo laikas tai sustabdyti. MES REIKALAUJAME:

  1. Laisvai ir be trukdžių teikiamų sveikatos apsaugos paslaugų ir sergančių artimųjų lankymo.
  2. Atšaukti perteklinius apribojimus ir grąžinti mokymo įstaigas į normalų, priešpandeminį ritmą.
  3. Subsidijuoti nuo apribojimų ir prastovų nukentėjusį smulkų ir vidutinį verslą.
  4. Moratoriumo miškų kirtimui, patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis atsakingus už gamtos teršimą. Sustabdyti pajūrio zonos niokojimą ir paskelbti ją Nacionaline vertybe.
  5. Remiantis Latvijos pavyzdžių, nedelsiant atšaukti privalomą kaukių dėvėjimą, palikti tik rekomenduojamą.
  6. Stabdyti bet kokias iniciatyvas dėl priverstinių skiepų įteisinimo, paliekant laisvo pasirinkimo galimybę.
  7. Atšaukti visus neteisėto operacijų vadovo neteisėtus nutarimus, to REIKALAUJAME remdamiesi civilinės saugos įstatymo 27 st. kuriame nurodoma, kad operacijų vadovo funkcijas vykdo vyriausybės paskirtas asmuo. Operacijų vadovas paskirtas ministro pirmininko S. Skvernelio potvarkiu.

Mes solidarizuojamės su kitose valstybėse gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir pasaulio pietiniais judėjimais. Jeigu Valdžia mūsų neišgirs, pasiliekame teisę naudoti visas kitas pilietinio nepaklusnumo priemones.

Šis kreipimasis patvirtintas 2020-08-29 Vilniuje, mitingo „Už laisvą pasirinkimą“ metu.

Renginyje dalyvavo virš 1000 žmonių

Mitingo metu po kreipimusi pasirašė 770 žmonių.

Taip pat galima pasirašyti elektroniniu būdu, užpildant žemiau pateiktą formą.

Kviečiame pasirašyti ir dalintis. TIK KARTU – MES JĖGA!!!

PASIRAŠYTI