Nereikia nieko teisti

2022, 31 rugpjūčio, 6:30 | kategorija LPT | atsiliepimų (8) | peržiūrų 241 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Šis straipsnis tai Max Igan video vertimo, „Pabusk! Esi tiesiog užkerėtas“, bei straipsnių „Apie teisę ir „teisę““ ir „Kam naudinga tai kuo užsiimame mes?“ tęsinys.

Dabar vis daugiau ir daugiau pasigirsta balsų raginančių kažką bausti. Raginama bausti plandemijos organizatorius. Berods, yra net prisiekusieji suburti teisininko Reinerio Fuelmicho ir netgi sakosi surinkę įrodymus apie tyčia vykdytą žmonių žalojimą ir netgi žudymą. Jau ruošiamasi teisti V.Putiną ir jo pavaldinius už karo nusikaltimus Ukrainoje.

V.Putinas sakosi nubausiąs Ukrainos nacistus. Lietuvoje taip pat girdisi balsų grasinančių atpildu dabartiniams ir buvusiems valdantiesiems. Pasaulyje tikrai netrūksta panašių raginimų. Klausimas kam nuo to bus geriau? Kam bus geriau juos nuteisus? Juk tiek tų teismų buvo anksčiau. Ar kas pasikeitė? Ir keršijama buvo ištisai ir persekiojama.

Jeigu būtų kas nors pasikeitę į gera tai dabar jau nebebūtų jokių teismų, neprireiktų policininkų nei kariuomenių. Mano nuomone, persekioti, keršyti, bausti ir teisti ragina, dažniausiai, valdančiųjų samdyti pašlemėkai ir jie tą daro už pinigus.

Kodėl? Todėl, kad tas naudinga tik valdantiems valdančiuosius, tai yra tiems kurie sumąstė kaip mus valdyti pasinaudojant mūsų ydomis, baime ir abejingumu.

Kiti, raginantys kažką teisti ir bausti, tiesiog nesupranta ką daro. Dauguma jų, gerai pagalvoję, atsisakytų ką nors teisti jeigu jiems būtų pasiūlyta tą padaryti patiems. Jie tik tikisi, jog tą brudną darbą padarys kažkas kitas.

Kodėl tikisi? Nes tokie žmonės visada tikisi. Jie tikisi, kad jiems atidavus balsą už kažką, anie juos teisingai valdys, o kai išrinktieji pasirodo esantys visiški padugnės tada jie tikisi, kad juos kažkas nubaus.

Turbūt tikisi, kad anuos nubaus tokie patys padugnės, kurie su tais išrinktaisiais kartu ikrą ant duonos tepasi? Jie visada tikisi. Tikisi, kad mokesčiai nedidės, kainos nekils, karų nebus… be galo. Jie vis dar tikisi.

Tikisi, kad Šeimų Sąjūdis įves tvarką jų kieme, kažkodėl siedami ŠS su keletu žmonių kurie, atseit, jam vadovauja. Visi tie žmonės pamiršta, kad tai jie yra sąjūdis, o ne tie, kurie po pareiškimais pasirašo ar ekrane vaidenasi.

Laikas būtų nustot tikėtis. Laikas būtų pažvelgti veidrodin, dar geriau būtų pažvelgti savo sielos vidun, ten turėtumėt rasti tai kuo galite kliautis. Sakyčiau, jog žmonės siūlo bausti kitus iš baimės. Jie bijo, kad turintys negerų polinkių gali aplankyti juos. Baimė labai blogas patarėjas. Dėl to atsitinka daugybė negerų dalykų.

Iš baimės žmonės atiduoda savo atsakomybę kitiems, (vyriausybei) prašo juos apsaugoti, nubausti nusikaltėlius ir t.t. Jie sudeda savo viltis į kitus, į bet ką, kad tik patiems netektų tuo rūpintis. Kodėl? Kodėl kažkas kitas turėtų jus apsaugoti, o ne jūs patys? Beje, ar kada apsaugojo? Juk, pavyzdžiui, policija teisiškai net neatsako už jūsų saugumą.

Jus apvogė, sužalojo ar nužudė? Policija už tai nei kiek neatsakinga. Sakysite, nusikaltėliai turi būti baudžiami nes kitaip niekada ramybės nebus? Ramybė bus tada kai jūs elgsitės atsakingai nebodami jokių pasekmių savo medžiaginiam pavidalui (kūnui). Jus užpuolė? Ginkitės. Teisė į savigyną-neatimama. Užpuolė jūsų kaimyną? Ginkite.

Matote skriaudžiamą vaiką? Padėkite. Nedėkite vilčių į policiją, vyriausybę, vaiko teisių apsaugos tarnybą ar dar ką. Darykite patys. Visada elkitės dorai nebodami jokių galimų pasekmių savo medžiaginiam pavidalui nes jeigu užuot elgęsi dorai svarstysite galimas pasekmes savo kūnui, tie svarstymai tikrai turės neigiamas pasekmes jums, tai yra, jūsų sielai.

Trumpai paaiškinsiu. Paklusdami blogiui žmonės tik skatina jį ir palaiko. Žmonės paklūsta nes bijo. Gal kaip nors savaime susitvarkys? Gal kas nors kitas tuo užsiims ir man neprireiks? Žmonės ištisai atidėlioja, tačiau atidėliojimas blogio nemažina, atvirkščiai-padidina.

Atidedu nes jeigu pasipriešinsiu man skaudės. O jeigu nepasipriešinsiu šiandien, rytoj jau skaudės daug labiau ir ne man vienam. Atidėliok toliau ir, galimas daiktas, poryt tavęs jau nebebus ir net negalėsi pasipriešinti, kūnas bus jau sustingęs, o siela vis toje pat apverktinoje būklėje kaip ir iki tol.

Siūlymas bausti tai siūlymas smurtauti. Kitaip tariant, žmonės siūlo smurtauti (teisti, bausti, netgi žudyti) tam, kad įsigalėtų gėris. O varge. Jie siūlo bausti nusikaltėlius mirtimi, siūlo teisti tuos kurie sukelia kančias daugeliui žmonių, siūlo kastruoti pedofilus ir panašiai. Tokių būtų verta paklausti, o kuo jūs patys tapsite nužudę na kad ir baisų nusikaltėlį?

Juk tapsite tokiais pat kaip jis, kitaip tariant, jūs nužudysite patį gėrį savyje. Tų kurie siūlo kažką bausti, teisti, kastruoti ar atimti gyvybę, aš paklausčiau-ar patys baustumėte, ar patys teistumėte, ar patys įgyvendintumėte savo siūlymus, ar patys kastruotumėte, ar patys atimtumėte gyvybę nusikaltėliams? Beveik visų žmonių siūlančių kažką bausti atsakymas tas pats-aš pats tai ne.

O kodėl ne? Palaikot bausmes, tai pirmyn. Kodėl vis kitų rankomis, o ne savo? Sakysit, tam reikalui yra teismai, kalėjimų prižiūrėtojai ir budeliai? Juk jie tą daro už jūsų lėšas ir jums sutikus, tai yra, atidavus savo atsakomybę. Tai reiškia, jog teisia, prižiūri arba atima gyvybę tie kurie patys nuo tų teisiamųjų nėra nukentėję. Jiems nerūpi ką teisti, ką prižiūrėti, kam atimti gyvybę, jie žiūri į kodeksą, ne į dorą.

Blogiausia tai, kad susaistyti kodeksais, įstatymais, statutais jie privalo teisti ir bausti, jie negali atleisti, dovanoti, pasigailėti!! Jie negali šito padaryti nuoširdžiai nes jie nėra nukentėjusieji! Taigi žmonės, aš jūsų klausiu kodėl jūs linkite kitiems užsiimti šituo, iš tiesų, brudnu darbu?

Na kaipgi, pasakykit, galima kastruoti žmogų, kad ir itin baisų nusikaltėlį? Ką jaučia ir kas, iš tiesų, yra kastruotojas? O budelis? Už ką jiems šita pekla? Augintų sau linus, bites ar dar ką ir būtų laimingi. Kai kas sako, kad yra tokių nusikaltėlių kurie negali pasitaisyti, jiems niekas nepadės nes jie beviltiški.

Yra netgi sakoma, kad tokie nežino doros, nežino kas teisinga, o kas ne. Siūlo tokius bausti, žudyti, kastruoti, uždaryti į narvą visam likusiam gyvenimui ir panašiai. Į tą pasakymą, jog jie yra beviltiški ir jiems jau niekas nepadės turiu atsakymą. Jeigu mes taip galvosime tai taip ir bus, jeigu jiems nepadėsime tai niekas nepadės, o jeigu galvosime kitaip ir padėsime tai, labai galimas daiktas, kad tie beviltiški ims ir pasitaisys.

Jiems padėsime padėdami sau, tai yra susigrąžindami kitiems atiduotą atsakomybę, elgdamiesi dorai nebodami jokių galimų pasekmių savo medžiaginiams pavidalams, tuo būdu nesudarydami sąlygų rastis terpei kurioje galėtų atsirasti nedorėlių. Bausmės tai kova su pasekmėmis, šalinkime priežastis-neliks pasekmių. Dar apie tai, kad tie, taip vadinami, beviltiški nepažįsta doros ir neskiria gėrio nuo blogio.

Tikrai nemanau, jog tai įmanoma. Jeigu turintis ydų žmogus nepažintų doros ir negebėtų skirti gėrio nuo blogio, toks žmogus nesugebėtų sugundyti nusikalsti kito žmogaus. O juk sugeba. Reiškia dora jam žinoma. Kai kas mano, kad žmonės paveikti elgtis nedorai nežemiškos kilmės būtybių.

Nėra jokio skirtumo. Mes nesame praradę ryšio su pirminiu šaltiniu arba dievu, arba begaliniu sąmoningumu. Mumyse yra dora, mes esame dora. Mus galima paveikti, tačiau nemanau, jog būtų įmanoma pakeisti mūsų prigimtį.

Neįmanoma pasitaisyti visuomenei kuri nori išspręsti savo bėdas labiausiai puolusius tos pačios visuomenės narius teisdama, persekiodama, uždarydama į narvą ar net atimdama jiems gyvybę. Taip visuomenė elgiasi jau tikrai labai ilgai. Pažangos nulis, atvirkščiai-dora tik smunka.

Užuot, pagal savo klaidingą supratimą, bandę taisyti kitus turėtume taisyti save. Juk tie patys blogiausi iš mūsų pasitaisys tada kai mes patys atsikratysime ydų, baimės ir abejingumo. Jie išnyks arba pasitaisys nes tiesiog neliks palankios terpės kur jie galėtų elgtis nedorai.

Tų, kurie siūlo teisti ar netgi žudyti visokius iškrypėlius, pedofilus, masinių žudynių vykdytojus ar planuotojus, norėčiau paklausti kokias pasekmes sukeltų jūsų veiksmas? Ar nemanote, jog siūlytumėte pasielgti lygiai taip pat kaip tie žudikai, prievartautojai bei kiti iškrypėliai? Ką duoda prievarta prieš prievartą?

Pagrindinė prievartos silpnybė ta, kad ji įkvepia tą dalyką, kurį siekia sunaikinti. Ji nesumažina blogio, o atvirkščiai-padaugina. Prievarta galima nužudyti melagį, tačiau negalima nužudyti melo anei įrodyti tiesos. Naudojant prievartą galima nužudyti neapykantos apimtą žmogų, tačiau negalima nužudyti pačios neapykantos.

Iš tiesų, prievarta tik skatina prievartą. Prievarta prieš prievartą reiškia dvigubai daugiau prievartos, į tamsią naktį be žvaigždžių įliejant dar daugiau tamsos. Tamsa negali apšviesti tamsos, tą gali padaryti tik šviesa. Neapykanta negali nugalėti neapykantos, tik meilė gali tą padaryti.

Martinas Liuteris Kingas

Vargu ar sugebėčiau paaiškinti geriau.

Siūlymas teisti nusikaltusį, atimti jam laisvę ar net gyvybę nėra siekis apsaugoti save ar savo artimus, veikiau tai yra tik bėdos atidėliojimas, o ne jos sprendimas. Ir tai jokiu būdu nėra savigyna.

Savigyna-tai būtinoji gintis tada kai jūs ar kažkas kitas esantis arti jūsų yra užpultas arba jums ar kažkam kitam esančiam arti jūsų gresia tiesioginis pavojus gyvybei, tada kai tas pavojus yra tikras ir jis yra čia ir dabar. Tiktai tokiu atveju galima gintis gelbstint save ar kitus, tačiau tik iki tol, kol tiesioginis pavojus išnyksta ir nei kiek ne toliau.

Nieko nereikia teisti, bausti, atimti laisvę ar gyvybę, tačiau yra išimtis. Aš žmonių nuteisimui, laisvės ar gyvybės atėmimui nepritariu ir jeigu pats pakliūčiau į tokią padėtį, kai matyčiau, jog auka ketina keršyti savo skriaudėjui, tam nepritarčiau, tačiau negalėčiau aukai uždrausti to padaryti, nes tam neturėčiau moralinės teisės vien tik todėl, jog aš pats nesu auka, tai yra, nebuvau kankinamas, užpultas, sužalotas ar panašiai.

Bandyčiau sulaikyti auką tik tuo atveju, jeigu matyčiau, kad kerštas kur kas baisesnis nei padaryta skriauda. Tai yra nepaprastai svarbu. Tada, kai kyla noras uždrausti aukai keršyti skriaudėjui, reiktų savęs paklausti, kas aš toks esu ir kokią moralinę teisę turiu tą daryti?

Ar galiu prisiimti tokią atsakomybę tada kai pats nesu išgyvenęs to ką teko patirti aukai? Lygiai tokius pat klausimus reiktų užduoti sau, jeigu kyla noras kažką teisti, bausti, atimti laisvę ar net gyvybę kad ir itin baisiam nusikaltėliui. Juk šiuo atveju mes taip pat nebūsime patyrę to ką teko patirti aukai, nebent patys būtume auka.

Senovėje žmonės tą spręsdavo paprastai ir tuo pačiu labai išmintingai. Nusikaltėlis buvo atiduodamas aukai ar jo artimiesiems ir jis (jie) spręsdavo ką daryti. Toks sprendimas iš tiesų išmintingas, nes tokiu atveju auka ar jo artimieji gali rinktis kaip pasielgti.

Gali susitaikyti, gali atleisti, gali susitarti su vietine bendruomene ir viešai gėdinti nusikaltusį, gali būti atlyginta skriauda žiūrint koks nusikaltimas, tikėtini ir kitokie pasirinkimai.

Turbūt svarbiausias tokio sprendimo privalumas tas, kad šiuo atveju visada bus užtikrinamas viešumas. Visi sužinos kas toks tas nusikaltėlis, iš kur jis, kur gyvena ir t.t. Šiuo atveju nusikaltėliui tikrai jokiu būdu nebus užtikrinamos valstybės suteikiamos “teisės” ir jis jokiu būdu nebus teisiamas pagal “įstatymus”.

Šiuo atveju nusikaltėlis tikrai niekur negalės pasislėpti ar būti paslėptas. Teisiant pagal “įstatymus”, apie nusikaltėlį bei ką jis padaręs būtų gal porą kartų paminėta kur nors vietinėje žiniasklaidoje ir daugiausiai ką žmonės sužinotų, tai tik jo inicialus. Sakysit taip nebūna ir būt negali? Gali ir būna.

Perpasakosiu tai, ką esu girdėjęs iš savo mamos. Įvykis, apie kurį pasakojo mama, atsitiko seniai, vokiečių okupacijos metais, mama tada buvo gal aštuonerių metų, tačiau tai, ką matė atsimena puikiai. Tais laikais daug žmonių gyveno vienkiemiuose, kaimai buvo toli, miestai dar toliau. Jokios vokiečių valdžios ar policininkų kaimuose nebuvo, nekalbant jau apie vienkiemius.

Atsitiko taip, kad vienas žmogus buvo apvogtas. Susibūrė kaimynai ir puolė ieškoti vagies. Surado pagal pėdsakus. Pasirodė, jog vagis gyveno tolokai. Žmogus atgavo tai, kas buvo pavogta ir su kaimynais sprendė ką daryti su vagimi. Surišo jį, ant krūtinės pakabino plakatą, užrašė – vagis ir vedė jį vienkiemiais, kad visi žmonės matytų, o kadangi jis buvo iš toli tai vedė ir kaimais tam, kad ir platesnė apylinkė žinotų.

Vedantieji vagį niekam neleido jo skriausti ar įžeidinėti, tiesiog vedė ir rodė žmonėms bei pasakydavo kur jis gyvena. Po to paleido. Atkreipkite dėmesį, žmonėms ir į galvą neatėjo vesti jį į miestą ir atiduoti vokiečių valdžiai, nors jie bevaikščiodami po vienkiemius ir kaimus sukorė daugiau kilometrų nei būtų nuėję iki miesto ir atgal.

Tai štai toks įvykis, kuris tikrai buvo ir, jeigu aštuonerių metų vaikui įsirėžė į atmintį, tikriausiai matyti vaizdai turėjo stiprų poveikį. Beje, paprotys, kai nusikaltėlis atiduodamas aukai ar aukos artimiesiems ir jie gali spręsti kaip su juo pasielgti, išlikęs islamiškose šalyse. Pats paprotys, aišku, neislamiškas, jis kur kas senesnis nei islamas.

Nors valdžia tose šalyse vis bando šį paprotį įsprausti į taip vadinamą, islamišką kriminalinę teisę, tačiau jiems nepavyksta apriboti pačio papročio esmės ir, tikėsite ar ne, tačiau netgi šioje islamiškoje kriminalinėje teisėje, stipriai pabrėžiamas gailestingumas ir patariama susitaikyti! Tikriausiai todėl, kad taip rašoma ir Korane. Čia galima būtų pakartoti žinomą posakį-

Keršija silpni, stiprūs atleidžia na, o protingi nekreipia dėmesio.

Taigi, auka ar jo artimieji gali dovanoti nusikaltėliui, gali susitaikyti, gali įvairiai pasielgti, nebūtinai kaip nors žiauriai. Tik atleidžiant būtina neprarasti atminties apie tai, kas įvyko, privalu atsiminti visiems, ne tik tiems, ką tas liečia tiesiogiai, nes tuo būdu išlaikoma patirtis ir užkertamas kelias tokių pačių nelaimių pasikartojimui.

Tai yra vienas seniausių žmonijos papročių ir, kaip matote, jis vis dar atmenamas ir gyvas. Beje, pas Amazonės čiabuvius nėra kalėjimų, nėra kodeksų, nėra žmonių rašytų įstatymų, ir pas Australijos vietinius tokių nėra, ir pas Aliaskos inuitus. Ir kaip jie vargšai iki šiol išgyveno ką?

O juk juos žudo, plėšia, naikina netgi šiandien, o jie vis atleidžia. Australijos vietiniai juk neprašė teisti ir bausti tų, kurie jiems pridarė tiek skriaudų, jie tik kantriai laukė, kol jų bus atsiprašyta.

Maždaug prieš devynis metus buvau paklaustas: „Negi norėtumėte, kad jūsų vaiką tvirkinęs pedofilas nebūtų pasodintas į kalėjimą, nes rašote, kad ne iškrypėlio patupdymas cypėn svarbu?” (Buvo toks susirašinėjimas). Atsakiau šitaip: “Ne, tikrai nenorėčiau, kad toks pedryla sėstų kalėjiman, tačiau norėčiau, kad apie jį visi žinotų ką ans padaręs ir kitus perspėtų, tačiau vis tik neniekintų tokio žmogaus, nes kol toks žmogus gyvas jam reikia kažkaip gyvent ir taisytis.

Norėčiau, kad neliktų abejingų. Nei vieno.  Norėčiau, kad visi būtų atsakingi ir nei trupučio savo atsakomybės neperleistų niekam ir niekada, tada šitie sielos ligoniai neturėtų kur dingt ir jiems tektų prisitaikyti.  Jiems, ne mums.” Mano nuomonė šiuo klausimu nei kiek nepasikeitė. Ir dabar atsakyčiau taip pat.

Pabaigai citata iš aštuonių žodžių. Paskaitykit ir pamąstykit.

„Principas, akis už akį, visą pasaulį padarys aklą“ Mahatma Gandis

Pasistenkime nelikti akli.

Algirdas

Straipsnyje paskelbtos mintys yra autoriaus nuomonė, kuri nebūtinai turi sutapti su redakcijos požiūriu. (sarmatas.lt)

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 8

 1. Vytas says:

  Ponas Algirdas nesupranta, ar apsimeta nesuprantantis, kad siūlo anarchiją. Gryna demagogija.

  • Algirdas says:

   Jūs jau antrą kartą man prikišat demagogiją. Mano klausimas jums: kur aš ką pamelavau? Ar aš ką nors kvailinau siekdamas naudos sau? Gal aš kur bandžiau manipuliuoti kieno nors sąmone? Panašu ponuli, kad jūs vargu ar žinot kas ta demagogija. Dabar dėl anarchijos. Tai mano gyvenimo būdas, aš tuo gyvenu, aš ja kvėpuoju, man svetima bet kokia prievarta kokia ji bebūtų.

   • Simas Simaitis says:

    Vytas etatinis šio tinklalapio komentatorius. Stropus labai. Tu jau Algirdai negausi iš jo atsakymo. Jis Zigmuko numylėtinis, Vyrui reikalingas vedlys. Nieko čia jau nepadarysi.

   • Algirdas says:

    Jo Simai, jis turbūt labai užimtas, daugiau nei 30 raidžių atsakymui neišspaus. Bala nematė. Man tik džiugu, kad tie tūkstančiai šio tinklapio skaitytojų jau užsiima kuo kitu. Pameni kiek būdavo peržiūrų po rimtais straipsniais prieš kokius 10 metų? O kokie komentarai! Kai kurie net straipsnio lygio. Žmonės rimtai domėjosi ir turėjo savo nuomonę, tačiau buvo atviri ir bet kokiam kitam požiūriui.

 2. Pro says:

  Nėra rimtų skaitytojų, tas tiesa, bet nėra ir tokių rimtų straipsnių kaip anksčiau – niekas neišspaudžia kažko rimčiau globalesnio, nei nuosavi potyriai ir nuomonė, kaip pavyzdžiui ir ši serija. Rimtai. Skaitau ir nesuprantu kokiam galui buvo rašyti vien savo siaurą matymą? Iš principo memuarams tiktų, bet ne daugiau. Sutinku, kad reiškiu tik savo nepasitenkinimą, bet prisipažįstu kad nėra noro argumentuoti, tiesiog į nuomonę atsakyti kita nuomone? Nėra prasmės.

 3. Simas Simaitis says:

  Viskas pasikeis, kaip šaldytuvas nugalės televizorių. Laukti liko neilgai, tačiau ir skaitytojų, bei komentatorių irgi nebeliks. Gal tada protelis prašviesės tautiečiams…o gal ir ne.
  Klausimas visiems skaitytojams:
  Pilėnų pilies gynėjai pasielgė teisingai susideginę?

  • Algirdas says:

   Taip Simai, tada neliks ir rašytojų. Jau dabar nėra. Nėra ką žadinti, visi kas norėjo jau pramerkė akis, o kiti atsibus на ходу ir tokių bus jau tik vienetai. Su visais kitais jau atsitinka kai kas ir mes tą galime matyti ne tik statistikoje, deja. Net aš matau kaip mažėja kaimynų aplink mane. Lietuvių kurie vis dar kažką gali, šiuo metu, yra daugų daugiausiai apie pusę milijono, tų kurie gali ir nori dar mažiau.. Kad ir kaip kai kam nepatiktų, aš pasakysiu, kad tai nėra blogai

   • Simas Simaitis says:

    Gamtos dėsniai veikia. 70%žmonijos vadovaujasi tik instinktais: paėsti, daugintis ir dominuoti. Jiems reikalingi vedliai, į kuriuos jie gali lygiuotis ar nubeždžioniauti.
    Dar vienas, nerašytas, gamtos dėsnis: kas ketvirtą karta, kas 100 metų, išsigimsta. Mes kaip dabar tokioje stadijoje.
    Žiurkių karalius Gorbačiovas nudvėsė, trigeris suveikė. Visiems sėkmės, mielieji. Duos Dievas, pasimatysime jei ne šitame gyvenime, tai kitame.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top