Pabusk! Esi tiesiog užkerėtas

2022, 18 rugpjūčio, 6:30 | kategorija LPT | 1 atsiliepimas | peržiūrų 350 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Nušvitimas – griaunantis vyksmas, jis griauna viską, ką lig šiol manei esant tiesa. Tai labai nejaukus suvokimas. Šiuo atžvilgiu galiu pasiūlyti vienintelį patarimą – visada išlikite tikruoju savimi, rodykite pavyzdį visame ką darote. Nesitikėkite, kad aplinkiniai pabus, tiesiog parodykite kokiu šviesuliu galite būti nes esate pabudę, tačiau nesiekite naudos sau savo veiksmų pasekmėmis, nesitikėkite, kad žmonės tą supras, dažniausiai ne.

Jeigu savo poelgiais rodysite pavyzdį ir tapsite šviesuliu savo bendruomenėje tai teigiamai paveiks kitus. Tiesiog supraskite, kad jie miega ir elkitės atitinkamai. Daugelis žmonių yra tiesiog neatverti vartai, jie paprasčiausiai tokie yra.

Sudėtingiausia žmonėms tada kai jie suvokia apgaulės gilumą su kuria susiduriame šiuo metu, kokia visur prasiskverbianti ši matrica (tikrojo pasaulio atspindys) ir kas ta matrica yra. Visą šią sistemą palaiko ir neleidžia jai sugriūti tik mūsų tikėjimas, jog ji yra tikra ir mūsų tikėjimas žodžiais užrašytais popieriuje.

Tai yra ši sistema, iš tikrųjų, palaikoma burtais, bet jeigu tą pasakysite žmonėms, jie pagalvos, kad jums ne visi namie, nes jie netiki burtais, kadangi jie nesuvokia kas yra kerėjimas. Vis tik jie veikiami burtais kiekvieną dieną. Burtai palaiko sistemą.

Ji laikosi vien tik dėl žmonių tikėjimo, kad sistema yra tikra, o šį tikėjimą palaiko žmonių tikėjimas teisine sistema ir savo ruožtu, teisinę sistemą palaiko žmonių tikėjimas rašytiniu žodžiu. Štai taip veikia kerėjimas ir burtai.

Visi slapti ženklai ir skaičiai, matricos valdytojų sukurti burtai, visa ši simbolika kaišiojama kur papuola, tai tam tikri burtai naudojami valdyti mus. Mus valdantys visur stato, kloja, kabina šiuos slaptus simbolius – masonų ženklus – visur stato obeliskus, visur ir viską jie daro pagal geometrinę tvarką.

Ir jie tą daro ne tik dėl to, kad tai sukuria energetinį tinklą kuris leidžia suktis juodam magijos ratui, o tai yra jų naudojama simbolika, tačiau ir dėl to, kad tai taip pat yra būdas mus valdyti. Iš tiesų, viena pagrindinių slaptosios kalbos paskirčių-prižiūrėti tuos, kurie gilinasi į tai, kas juos valdo bei ką visa tai reiškia. Valdantieji naudoja slaptą kalbą prižiūrėti tiems, kurie apie juos žino.

Iš esmės, jie tą kalbą naudoja besipriešinantiems prižiūrėti ir tą daro labai išradingai. Norėdami suprasti kaip esate valdomi šiais slaptais ženklais bei simboliais, turite perprasti koks yra suvokimo skirtumas tarp kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulio, ir jūs turite suprasti kaip veikia kalba, turite suprasti kaip veikia įstatymai bei kas tie įstatymai iš tikrųjų, yra.

Žemėje yra dviejų rūšių teisė – prigimtinė teisė ir žmogaus sukurti įstatymai. Jei kalbame apie prigimtinę teisę kaip apie šviesos teisę – tai yra baltąją teisę, tada matome, kad žmogaus sukurti įstatymai yra tamsos įstatymai, tai yra juodoji teisė. Kaip manote kodėl teisės žodyną jie vadina Bleko teise? (Black=juodas. Teisės žodyną pirmasis parašė Henris Kempbelas Blekas.  Taip jis ir pavadintas – „Black‘s Law“)

Jus valdantieji moko jus mąstyti rašytine kalba. Kai jau esate išmokyti rašyti ir skaityti, ir esate išmokyti žodžius priimti kaip kažką, kas užrašyta, tada žodžiai įgyja galią jūsų atžvilgiu.

Tačiau tai yra užkalbėjimas, burtai, štai kodėl mus valdantys tą vadina rašyba (Žodis „spell“ išvertus iš anglų kalbos reiškia burtai, kerai, apžavai. Tas pats žodis reiškia rašymą, sakymą arba skaitymą paraidžiui. Žodis „spelling-tarimas, rašyba arba skaitymas paraidžiui. Iš čia ir mūsų įtikėjimas užrašyto žodžio galia, nes užrašomas jis pa-rai-džiui, p-a-r-a-i-d-ž-i-u-i) ir dauguma žmonių nesuvokia, jog tada, kai jie taria ar rašo (spelling) jie užsiima kerėjimu!

Matote, „Black‘s Law“ teisės knyga, iš tikrųjų, nėra jokia teisės knyga, iš esmės, tai grimuaras-(burtažodžių knyga ir kreipimaisi į dievybę prašant pagalbos) knyga apie burtus. Jie visas šias taisykles gali užrašyti ant popieriaus, o jūs staiga patikite, kad jos taikomos jums, tačiau tik todėl, kad skaitote paraidžiui, tik dėl jūsų įtikėjimo užrašyta kalba burtai turi poveikį jums, tada kai tikrąja kalba kalbame, o tikrąją teisę žinome.

Mes visi žinome kas yra teisinga ir kas neteisinga, visi turime įgimtą gėrio ir blogio pajautimą, bet užrašydami ir skaitydami žodžius galime pradėti keisti žmonių mąstyseną ir priversti juos elgtis ne pagal prigimtinę teisę, ne pagal baltąją teisę, kas reikštų, kad žmonės jau elgtųsi pagal juodąją teisę. Yra daug senovinių kalbų kaip hebrajų, aramėjų, sanskritas, net kinų kalba kurios nėra užrašomos raidėmis.

Jose yra simbolis, kuris perteikia ištisą žodį ir simbolis gali perteikti kitą žodį jei jis naudojamas kartu su kitais simboliais. Pavyzdžiui hebrajų kalboje yra šešios kiekvienos raidės reikšmės, tačiau kiekviena raidė yra tikras žodis. Ši kalba nėra ta, kuri užrašoma. Dar vienas įdomus dalykas apie anglų kalbą tai, kad anglų kalba yra tiesioginis fonetinis hebrajų kalbos apvertimas.

Taigi, mes visi, iš esmės, kalbame atvirkščiai tada, kai kalbame angliškai, mes kalbame dirbtiniais garsais kurie yra visiškai nebūdingi gamtos ritmams ir tikriesiems gamtos garsams.

Vis dėl to minčių ir elgesio valdymo tinklas sukuriamas rašyboje bei simbolikoje kurios yra pačioje kalboje (ką aš manau apie mintį išsakytą šiame sakinyje galite paskaityti po straipsniu. vertėjo intarpas). Tą patį galima pasakyti apie skaičius ir geometriją. Pastebėsite, kad dažnai ir daug kur pasitaiko slaptų skaičių, pavyzdžiui, skaičius 33 atrodo dažnai pasikartojantis, skaičius 42 ir 322, skaičius 9 ir 11.

Visi šie skaičiai dažnai naudojami, todėl manoma, kad jie turi tam tikrą reikšmę ir daugelis žmonių praleidžia daug laiko tyrinėdami gematriją (apie gematriją: https://www.vle.lt/straipsnis/gematrija/) bei šiuos skaičius, bandydami atrasti kas tai per kerai ir kaip jie veikia.

Tą patį galima pasakyti apie geometriją. Masonai deda ar įrengia savo simbolius visur, jie palieka apipavidalinimą, išpieštus ar įrėžtus ženklus architektūroje, kelių tinkle, jie visur kabina atminimo plokštes, jie palieka savo simboliką kur tik gali. Šie ženklai skirti žmonėms, kurie turi tam tikrų žinių apie okultizmą (apie tai kas paslėpta) ir jau pradėję domėtis šiuo valdymo tinklu bei jau pradėję tyrinėti visas šias žinias, kurias, kaip manoma, gali suprasti tik nedaugelis ir tie kurie apie tai nusimano arba giliai domisi.

Tačiau šie ženklai ten palikti tam, kad būtų galima sužinoti kas jais domisi, sekti besidominčiuosius bei nukreipti juos klaidinga kryptimi. Matote, jie visur palieka jų skaičius ir simboliką tam, kad jūs pastebėtumėte, ieškotumėte jų ir gilintumėtės į tuos ženklus. Šis klaidinantis darinys jūsų nevaržytų, jūs elgtumėtės pagal prigimtinę teisę bei viską ką darote darytumėte teisingai, jeigu nebūtumėte išmokyti tikėti rašytinio žodžio galia ir todėl dabar šis rašytinis žodis privers jus veikti už dorovės ribų, tai yra, elgtis pagal juodąją teisę, o ne pagal prigimtinę teisę.

Kai tą pastebėsite ir pamatysite, kad čia kažkas siaubingai negerai, jūs panorėsite sužinoti kas tie valdovai yra, todėl pradėsite į tai gilintis bei atrasite, kad visur, kur tik žvelgiate pilna simbolių, o tas tik sužadins jūsų smalsumą – oho, aš kažką atradau, aš atskleidžiau paslaptį.

Taigi, jūs toliau ieškote simbolizmo ir kiekvieną akimirką praleisdami beieškodami ženklų bei skaičių ir ieškodami užslėptų reikšmių žodžiuose jūs nekreipiate dėmesio į jus supančią aplinką, nesivadovaujate gamtos dėsniais, jūs nesielgiate teisingai visame kame ką darote, jūs nepriimate sprendimų galinčių pakeisti esamą padėtį nes esate per daug užimti besiaiškindami triušio urvo gylį tam, kad išsiaiškintumėte kas yra kerėjimas.

Kaip tik tai ir yra kerėjimas! Tai, kad dabar jūsų dėmesys atitrauktas nuo esmės, jūs visa galva paniręs (-usi) į triušio urvą ir jūs nekreipiate dėmesio į jus supančią aplinką-štai kaip veikia kerai! Tuo tikslu jus valdantys juos ir naudoja.

Max Igan

Versta iš: https://www.youtube.com/watch?v=QMrqjFRUy5Q

Keletas sakinių apie minčių bei elgesio valdymą sukuriamą rašyboje.

Iškreipti mūsų mintis bei elgesį naudojantis mūsų kalba, kad ir užrašyta, nėra lengva, greičiau jau atvirkščiai, todėl jau šimtmečiais dedamos milžiniškos pastangos ją jeigu nesunaikinti tai bent jau užteršti svetimžodžiais. Mūsų kalba tokia gera, kad netgi teršimas svetimžodžiais ją bjauroja ne tiek kaip jos teršėjams, galbūt, norėtųsi. Atkreipkite dėmesį, kad jau kurį laiką mėginama keisti tūkstantmečiais nusistovėjusią mūsų kalbos sakinių sandarą. Tai yra labai blogai, nes tada pavojus mūsų kalbai kyla iškart. Ypač jeigu tą girdi vaikai. Tai siaubinga nes pakeitus sakinio sandarą keičiasi prasmė, lyg būtų kalbama kita kalba. Beje, apie tarimą paraidžiui. Kai kalba užrašoma kiekviena raidė reiškia garsą, simboliai pamirštami. Tas turbūt atsitiko ir su mūsų simboliais. Mes jau pamiršome ką reiškia tie ženklai ant lietuviškų verpsčių ir nemokame skaityti mūsų audinių raštų.

P.S. Šiam trumpam vertimui bus tęsinys. Laukite straipsnio, pavadinimu „Apie teisę ir „teisę““.

Algirdas

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

1 Atsiliepimas

  1. Simas Simaitis says:

    Puikus straipsnis

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top