Ties Revoliucijos riba

2012, 5 rugpjūčio, 9:48 | kategorija Ideologija | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 740 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisVos tik prabilus apie revoliuciją, akimirksniu sulaukiama jautrios, o dar dažniau – irzlios reakcijos. Tai ne tas žodis, kurį galima būtų laidyti pavėjui ir ištartas sukelia chaotišką “geriau už Jus išmanančių viską pasaulyje” asmenų, nuomonių ir diskusijų raizgalynę. Ilgą laiką „R“ žodis buvo „persona non grata“ Amerikoje, o šiandieną jis irgi sutinkamas susierzinus bei su nevalingu priešiškumu. Tačiau, reikia pripažinti, kad šiandien ši idėja neatrodo tokia jau visiškai absurdiška. Mus apraizgiusi globali bankinė sistema, parazituojanti kaip kaspinuotis stagnuojančiame mūsų ekonomikos organizme.

Mes kenčiame tokią apgaulingą rinkimų sistemą, kai abi politinio spektro pusės atstovauja ultra-turtingųjų mažumai, o visi likusieji tiesiog atlieka statistų vaidmenį ir džiūgauja turėdami vien tik pasirinkimo iliuziją. Mes turime teisinį mechanizmą, kuris drastiškai suvaržė mūsų pilietines laisves ir marginalizavo Konstituciją, kaip „pasenusią relikviją“.

Mes turime vykdomąjį padalinį, išleidžiantį kas mėnesį specialiuosius potvarkius, kaip monarchinius įsakus, o kiekviena nauja tvarka vis labiau varžanti ir slegianti, nei prieš tai buvusi. Ir mes turime vyriausybinę sistemą, kuri tiki, kad turi teisę į masinį piliečių persekiojimą dėl menkiausios užgaidos, visiškai ignoruojant 4-ąją JAV Konstitucijos pataisą.

Daugelis pesimistų puls tvirtinti, kad amerikiečiai visiškai ignoruoja šiuos pokyčius. Tai – netiesa. Milijonai žmonių aiškiai supranta šiuos reiškinius ir dar daugiau milijonų, gal ir nepilnai suprantančių savo nelaimių šaltinius, mažų mažiausiai yra pasipiktinę esama padėtimi.

Tik visiškas kvailys galėtų paneigti, kad kovos kvapas tvyro ore …

Nors konfliktinė atmosfera ir egzistuoja, mes iš tiesų išgyvename pauzę, atokvėpį, trumpą ramybės akimirką prieš persilaužimą ir tai, daugeliui iš mūsų, yra sudėtingas laikotarpis.

Mes, žmonija, turime labai keistą tendenciją traktuoti save, kaip iš prigimties ir pastoviai smurtaujančią rūšį arba bent jau esant siaubingai netobulą. Tačiau, nepaisant „karingojo“ žmonijos apibūdinimo, jei pažvelgsime į istoriją rasime žymiai daugiau atvejų, kai žmonės visais įmanomais būdais bandė išvengti konfliktų, o ne provokuoti juos, ypač jei rizika buvo aiškiai apčiuopiama.

Karus paprastai pradeda ne didžioji piliečių dauguma ir ne žmonės, kurie kursto karinių veiksmų inicijavimo galimybę. Yra sumokama kitiems, kad šie kovotų. Ir jei tik kurstytojams reikėtų asmeniškai dalyvauti tuose mūšiuose, tikėtina, kad labai greitai karo idėjos būtų atsisakyta.

Dažniausiai, tie ypatingi atvejai, kai paprasti žmonės griebiasi ginklo bei stoja į kovą iš principo ir yra revoliucijos. Kai kurios iš jų buvo paremtos melu, kitos buvo įkvėptos idėjų, tačiau visais atvejais dalyviams teko nugalėti savo apatiją ir konfrontacijos baimę. Tai padaryti yra labai sunku, ir visuomenės pritarimas bei pasiruošimas gali užtrukti ilgus metus ar net dešimtmečius.

Revoliucijos elementai yra be galo tampriai susiję vieni su kitais. Tai tarsi galingo tropinio uragano sudedamosios dalys, kurios privalo būti savo vietoje savu laiku, kitaip audra išsisklaidys.

Natūraliai kyla klausimas, kur yra ta riba? Kas verčia gyventojus toleruoti ar ignoruoti tam tikrus vyriausybių kriminalinius nusikaltimus, kitiems tuo tarpu pasakant griežtą NE? Kur yra ta plonytė linija, kurią peržengus romus pilietis pavirsta į „valstybės priešą“, pasirengusį aukoti gyvybę kovoje prieš sistemą, kurioje tas pilietis gimė ir tarpo? Atsakymas ne matematinis, o labiau psichologinis ir intuityvus.

Kolonijinės Amerikos gyventojai patyrė daug pažeminimų, prieš imdamiesi ginklų. Jie išbandė beveik visus įsivaizduojamus priešinimosi ar britų priespaudos atstovų įtikinėjimo būdus, nesiimant jokių smurto veiksmų. Jie išnaudojo visas galimybes – teisines, politines ir socialines. Jie rengė įkvepiančius protestus. Jie decentralizavo ekonomiką ir priešinosi britų prekybos kontrolei. Parengė puikius teisinius argumentus, apeliuodami į monarchiją, kad ši suvoktų viso to logiką, išbandė visą įmanomą diplomatinį arsenalą. Buvo visiškai akivaizdu, kad jie nenori karo.

Vidutiniai amerikiečiai mąstydami apie revoliuciją, kuri pagimdė laisvą respubliką, linkę pamiršti ilgalaikes vėlesnes pastangas, kurių pareikalavo paskesnė laisvių deklaracija. Nė viena visuomenė iškart nesigriebė ginklu spręsti savo problemos, nežiūrint į tai, kaip stipriai gynė savo tiesas ir nesvarbu kokio šlykštumo buvo tironija. Revoliucijai reikia laiko …

Kad ir kaip sunku racionaliai įvertinti tikslų momentą ar aplinkybes, kurios iššaukia sukilimą, tačiau konflikto neišvengiamybė tikrai jaučiama. Šis spaudimas yra juntamas Amerikoje šiandien ir to jau nebeįmanoma ignoruoti. Priežastys yra akivaizdžios. Per pastaruosius 10 metų atskiri vyriausybės elementai buvo sujungti į vieną „teisinį” pagrindą tam, kad:

1. Neribotam laikui be teismo sulaikyti JAV piliečius, prisidengiant kovos su priešais būtinybe.
2. Nužudyti JAV piliečius, be bylos ir be tinkamo teismo proceso pagal įstatymą, įskaitant labai aiškius reikalavimus, išdėstytus straipsniuose apie išdavystę.
3. Konfiskuoti išteklius, įskaitant ir privačią nuosavybę, prisidengiant nacionalinio saugumo būtinybe.
4. Perimti kontrolę arba eliminuoti visus komunikacijų tinklus: telefono, radijo, televizijos, mobiliojo ryšio, interneto ir pan., nacionalinio saugumo vardan.
5. Pasitelkus armadą nepilotuojamų „dronų“ Predator , masiškai šnipinėti gyventojus. Visiškai be jokios priežasties ir pažeidžiant 4-osios pataisos teikiamas apsaugas.
6. Fiksuoti, lyginti, ir stebėti milijonų piliečių bendravimą tarpusavyje be įtikinamos priežasties arba pagal FISA vidaus šnipinėjimo orderį.
7. Skelbti karinę padėtį be Kongreso priežiūros, aktyviai panaudojant karines pajėgas prieš gyventojus. Tai liečia Northcom, kuris yra nuolatinėje karinėje parengtyje JAV ir kurio pagrindinis tikslas yra malšinti vidaus neramumus.

paveikslėlisDauguma įstatymų ir vykdomųjų potvarkių, kurie nusako tokią vyriausybės elgseną, yra išbandyti, kad ir ne visu pajėgumu realiame gyvenime. Šie valdžios piktnaudžiavimai jau sukėlė aktyvistų nepasitenkinimo bangas visoje šalyje ir jei tik bus įgyvendinami plačiu mastu, kils revoliucija. Kur yra ta plonytė linija?

Tikėtina, ji bus nubrėžta priešais šiuos piktnaudžiavimus:

1. Bet kokie veiksmai, susiję su realiais Amerikos piliečių sulaikymais neribotam laikui, sukels maištą.

2. Netinkamas ekonomikos valdymas ir tyčinis bankų žlugdymas buvo atlikti sąmoningai ir su vyriausybės pagalba. Tai tapo akivaizdu išaiškėjus daugeliui sukčiavimo atvejų, kurių tarpe yra ir LIBOR skandalas. Didelė visuomenės dalis tolesnį ekonomikos blogėjimą tiesiogiai susies su tais piktybiniais sukčiavimais. Kai piniginės ir pilvai ištuštės, žmonės stebuklingai greitai pakils nuo savo sofų spręsti krizės. Istorija parodė – jei visuomenė negali rasti teisingumo sistemoje, tai ji to teisingumo ieškos už sistemos ribų.

3. Kontrolės punktų institucija, invazinės technologijos, tokios kaip nuogo kūno skaneriai oro uostuose ir perdėtas teisinės jėgos demonstravimas plačiu mastu, neišvengiamai sukels pasipriešinimą. Besaikis kišimasis į privačią erdvę greičiausiai bus sutiktas kumščiais, o ne nuleistais pečiais.

4. Predator „dronų“ spiečiai, šniukštinėjantys kiekvieną JAV teritorijos pėdą, yra ne tik visiškai nepriimtini – jie gali paskatinti revoliucinės situacijos susidarymą. Bet kuri visuomenė išsaugojusi bent menkiausią individualizmo žiupsnelį, 24 valandas per parą virš galvų dūzgiančias stebėjimo kameras sąmoningai traktuos kaip „būtiną režimo kaitą”. Jau nekalbant apie faktą, kad daugelis šių „dronų“ bus apkarstyti koviniais ginklais. Nė viena vyriausybė neturi teisės traktuoti piliečių visumos, kaip potencialių nusikaltėlių. Kai „nekaltas, kol kaltė neįrodyta“ tampa „kaltu, kol neįrodyta kitaip„, revoliucijos kils neišvengiamai.

5. Karinė padėtis neišspręs jokios nacionalinės krizės. Valstybės patriarchai tai puikiai suprato, todėl ypatingai prieštaravo karinės jėgos panaudojimui, ypač taikos metu. Pagal Konstituciją į nelaimes reaguojanti jėga turi būti privatūs piliečiai, o ne vyriausybės apmokami centurionai. Yra kelios priežastys, kodėl taip turi būti. Visų pirma, karinės pajėgos nėra skirtos policijos funkcijoms atlikti, o ypač savo piliečių atžvilgiu. Kariuomenė skirta nugalėti išoriniam priešui. Antra – konkrečios valstijos ar apygardos gyventojai turi žymiai geresnį supratimą apie savo regiono problemas ir jų sudėtingumą. Kariškiai, kaip svetimkūniai nežinos ir jiems nerūpės, kaip vietinė sistema veikia ir “kirps” viską pagal vieną kurpalių. Galiausiai, kad ir kokia apatiška atrodytų minia žmonių, jiems nepatiks patyčios ir priespauda. Kiekviename žingsnyje apsuptas ginkluotų karių, pagal vykdomosios valdžios suteiktą teisę galinčių sulaikyti arba net nužudyti be menkiausios priežasties, bet kuris žmogus bus mažų mažiausiai pasipiktinęs. Nereikia tikėtis, kad daugelis JAV piliečių nuolankiai priims karinės padėties scenarijų, nesvarbu, kokiu pretekstu vyriausybė bandytų tai pateisinti (terorizmas, ekonominė nelaimė, karas ar pan.). Perėjimas prie karinio, vidaus reikalų administravimo iššauks revoliuciją.

paveikslėlisVidinė tautos nesantaika ir susipriešinimas nėra pereinamojo laikotarpio nuotaikų išdava, bet priklauso nuo vyriausybės požiūrio į naciją. Laimingi žmonės neturėdami ką veikti Revoliucijų nekelia. Perversmai kyla dėl nepasitenkinimo nesąžiningais ir ydingais biurokratijos veiksmais.

(Nuo autoriaus: Brandon Smith) Aš, kaip ir daugelis, nesimėgauju idėja apie galimą naująjį sukilimą Amerikoje, tačiau, realių faktų akivaizdoje turiu pripažinti, kad yra didelė tikimybė išgyventi vieną iš tokių perversmų, pamatyti jį savo akimis. Lygiai taip pat negaliu teigti, kad tas visiškai nėra būtina. Nebent išauštų rytojus, stebuklingai pakeisiantis esamas totalitarines tendencijas, priešingu atveju revoliucija gali būti viskas, kas mums liko …
Brandon Smith

vertė iš: AltMarket

Vytautas (Sarmatai)

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top