5-osios kartos karo vadovas

2023, 15 rugsėjo, 16:41 | kategorija Metodologija | atsiliepimų (2) | peržiūrų 236 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Karas prieš smegenis

Esame pasaulį keičiančio karo viduryje. Tačiau tai nėra paprastas karas. Dauguma šio karo aukų net nesugeba jo įvardyti kaip karo ir nesupranta, kad yra jo dalyviai. Jis vadinamas penktosios kartos karu, ir aš esu čia, kad jums apie jį papasakočiau, savo vaizdo įraše pasakoja James Corbett, kurį cituoja „Global Research” leidinys, padaręs laidos transkripciją.

O aš neturiu omenyje karo Ukrainoje, į kurį visa žiniasklaida prašo atkreipti jūsų dėmesį. Taip, šis konfliktas ir toliau eskaluojamas, ir kiekvieną dieną pasirodo naujų istorijų apie provokacijas ir grasinimus, galinčius privesti prie apsikeitimo branduolinio ginklo smūgiais… bet tai ne tas karas, apie kurį kalbu.

Ne, karas, apie kurį kalbu, yra dar platesnis karas. Karas, kuris vyksta visame pasaulyje, net ir tuo metu, kai aš kalbu, ir kuriame dalyvauja beveik visi planetos gyventojai, jauni ir seni, vyrai ir moterys, kariškiai ir civiliai. Tai kiekvienos vyriausybės karas prieš savo gyventojus ir kiekvienos tarptautinės institucijos karas prieš laisvą žmoniją.

Tačiau tai nėra paprastas karas. Dauguma šio karo aukų net nesugeba jo įvardyti kaip karo ir nesupranta, kad yra jo kovotojai. Tai vadinamas penktosios kartos karas, ir aš esu čia, kad jums apie jį papasakočiau.

Aš esu Džeimsas Korbetas (James Corbett) iš „The Corbett Report”, ir tai yra jūsų vadovas apie penktosios kartos karą.

Kas yra penktosios kartos karyba?

Kas apskritai yra penktosios kartos karas? Ir, pagalvojus, kokios buvo pirmosios keturios kariavimo kartos?

Geri klausimai. Norėdami išsamiai atsakyti į pastarąjį klausimą, turėsite perskaityti 1989 m. „The Changing Face of War: Into the Fourth Generation” („Kintantis karo veidas: į ketvirtąją kartą”) – 1989 m. „Marine Corps Gazette” straipsnį, kurio vienas iš autorių yra Williamas S. Lindas (Viljamas S. Lindas ir Filipas Giraldis – „Ketvirtosios kartos karas ir giluminė valstybė”).

WILLIAM S. LIND: Šis miestas ir visos pasaulio sostinės visiškai nesuvokia, jog jas užklupo tokie dideli kariavimo pokyčiai, kad dėl jų ne tik paseno mūsų dabartinė gynybos ir užsienio politika, bet iš esmės paseno visa sistema, pagal kurią mes mąstome apie gynybą ir užsienio politiką.

[. . .]

Šį pokytį aš vadinu ketvirtosios kartos karo atsiradimu, ir tai yra būtent ketvirtoji šiuolaikinio karo karta. [. . . .] Dabar apie užsienio reikalus ir gynybą galvojame nacionalinės valstybės rėmuose. Ginkluotosios pajėgos skirtos kovoti su kitų valstybių ginkluotosiomis pajėgomis. Tačiau ši tikrovė keičiasi.

[. . .]

Šiandien pasaulyje vis dažniau ir dažniau atsitinka taip, kad valstybės ginkluotosios pajėgos atsiduria ne prieš kitas valstybės ginkluotąsias pajėgas, o prieš ketvirtosios kartos pajėgas. Nevalstybines pajėgas.

ŠALTINIS: https://www.youtube.com/watch?v=ipWqr1Vnyj4

Trumpai tariant, Lindo ir kitų autorių tezė yra ta, kad „modernioji karo era” prasidėjo 1648 m. Vestfalijos sutartimi, kuri, Lindo nuomone, „suteikė valstybei karo monopolį”. Nuo to momento šiuolaikinis karas perėjo per tris kartas, t. y:

  1. Pirmosios kartos karyba: linijos ir kolonos taktika, išvystyta lygiavamzdės muškietos epochoje;
  2. Antrosios kartos karyba: ugnies iš uždarų pozicijų ir masinio judėjimo taktika, išvystyta graižtvinio šautuvo, užtaiso, spygliuotos vielos ir kulkosvaidžio epochoje; ir
  3. Trečiosios kartos karyba: nelinijinio judėjimo taktika, įskaitant manevravimą ir infiltraciją, sukurta reaguojant į Pirmojo pasaulinio karo metu padidėjusią ugnies galią mūšio lauke.

Tai, pasak Lindo ir jo bendraautorių, atvedė mus į XX a. pabaigą, kai nacionalinė valstybė ėmė prarasti karo monopolį ir karinė kova vėl tapo decentralizuota. Šioje epochoje – ketvirtosios kartos karybos epochoje – riba tarp „civilių” ir „kariškių” išsitrynė, kariuomenės linkusios dalyvauti ne kariniuose mūšiuose, o kovos su sukilėliais operacijose, priešai dažnai motyvuojami ideologijos ir religijos, todėl psichologinės operacijos tampa svarbesnės nei bet kada anksčiau.

Tačiau, kai kurių teigimu, dabar prasidėjo nauja karo era, būtent penktosios kartos karas.

Vis dar daug diskutuojama apie tai, kas apibrėžia penktosios kartos karą, kaip mes sužinome, kad jame dalyvaujame, ir ar jis apskritai egzistuoja (pavyzdžiui, Lindas šią sąvoką atmeta).

Įvairūs mokslininkai yra pateikę savų bandymų apibrėžti penktosios kartos karą (5GW), pavyzdžiui, daktaras Waseemas Ahmadas Qureshi, kuris jį įvardija kaip „suvokimo ir informacijos mūšį”, arba Qiao Liangas ir Wangas Xiangsui iš Liaudies išlaisvinimo armijos, rašantys apie „neriboto karo” erą, kurioje „santykinai sumažėjus kariniam smurtui”, „išaugo politinis, ekonominis ir technologinis smurtas”.

Jei jums patinka akademinės diskusijos apie besikeičiantį karybos pobūdį, šia tema galite daug ką perskaityti, pradedant „5GW: A Fifth Generation of War?” vadovėliu ir baigiant gausybe akademinių straipsnių.

Tačiau šiame straipsnyje manęs šios diskusijos nedomina. Tiesą sakant, kaip atspirties tašką pasirinksime tikrai neakademinį penktosios kartos karo apibrėžimą iš „Al Jazeera” straipsnio: „Pagrindinė šio termino [5GW] idėja yra ta, kad šiuolaikinėje eroje karai vyksta ne kariuomenių ar partizanų, o paprastų piliečių galvose.”

Šioje apibrėžtyje reikia atkreipti dėmesį į du svarbius dalykus. Pirma, penktosios kartos karas vyksta ne prieš nuolatines nacionalinių valstybių armijas ar partizaninius sukilėlius, o prieš paprastus piliečius. Antra, šis karas vyksta ne mūšio lauke, o mentaliniame lauke.

Šiek tiek praplėsiu apibrėžimą, kad jis apimtų tai, jog šis karas vyksta visais lygmenimis, ne tik protiniu. Jo esmė yra tokia: Penktosios kartos karas – tai totalus karas, kurį prieš mus visus vykdo mūsų vyriausybės ir tarptautinės organizacijos, kurioms jos priklauso.

Dabar jis vyksta prieš kiekvieną iš mūsų, ir tai yra kova dėl viso spektro dominavimo kiekviename jūsų gyvenimo aspekte: jūsų judėjime ir bendravime, jūsų sandoriuose, net jūsų slapčiausiose mintyse, jausmuose ir troškimuose.

Viso pasaulio vyriausybės kartu su korporacijomis siekia panaudoti technologijas, kad kontroliuotų jus iki pat genomo lygio, ir jos nesustos, kol kiekvienas joms besipriešinantis žmogus nebus sutramdytas arba sunaikintas.

Labiausiai neįtikėtina tai, kad tik nedaugelis žino, jog šis karas apskritai vyksta, jau nekalbant apie tai, kad jie yra jo dalyviai. Geriausias būdas suprasti šį karą – pažvelgti į kai kuriuos būdus, kuriais jis vykdomas prieš mus.

Informacinis karas

Sustabdykite mane, jei jau girdėjote, bet tai yra informacinis karas, ir jėgos, kurios neturėtų būti, dalyvauja „kare už jūsų protą”.

Žinoma, apie „Infowars” esate girdėję, jei bent kiek ilgiau lankotės alternatyviosios žiniasklaidos erdvėje. Ir ne veltui: informacinis karas yra absoliučiai esminė karo su visais dalis, apibrėžianti penktosios kartos karą.

Akivaizdžiausias būdas tai suprasti – pažvelgti į realias karines pajėgas, kurios vykdo psichologines operacijas prieš savo piliečius.

DAN DICKS: Čia rašoma:

„Naujosios Škotijos vyriausybės gyventojams išsiųstą laišką, įspėjantį apie provincijoje siaučiančią vilkų gaują, suklastojo Kanados kariškiai, vykdydami propagandos mokymų misiją, kuri išėjo iš rikiuotės.

„Laiške gyventojai buvo raginami saugotis vilkų, kuriuos provincijos ir federalinė valdžia atkūrė šioje teritorijoje, ir įspėjama, kad gyvūnai dabar klajoja Anapolio slėnyje. Vėliau paviešintas laiškas sukėlė gyventojų susirūpinimą ir klausimus, tačiau vėliau Naujosios Škotijos vyriausybė, kuri nežinojo, kad už šios apgaulės slypi kariuomenė, jį pavadino „klastote”.

„Per mokymus taip pat buvo naudojamas garsiakalbis vilko garsams sukelti, patvirtino šiam laikraščiui Kanados pajėgos”.

Vaikinai, leiskite tai įsisąmoninti. Jie sukūrė suklastotą vyriausybės laišką, išplatino jį, kuriame teigiama, kad yra pavojingų vilkų, ir toje vietovėje įrengė garsiakalbius, skleidžiančius vilkų kauksmą!

Žinote, tai ne tik moksliniai tyrimai. Tai ne tik mokymai. Jie aktyviai dalyvauja šioje psichologinėje operacijoje, siekdami įbauginti žmones, naudodami garsiakalbius.

Tai neįtikėtina.

ŠALTINIS: Bet jūs nepatikėsite, ką jie daro toliau!

Tačiau tai ne tik atviros karinės operacijos, kurias vykdo kareiviai, apsirengę kamufliažiniais kostiumais, bet ir penktosios kartos infokaras. Vykdydama karą prieš visus, valdžia naudoja visas turimas priemones, kad manipuliuotų visuomenės sąmone.

Todėl Ričardas Stengelis (Richard Stengel) – buvęs žurnalo „Time” redaktorius, 2006 m. gavęs „Time” metų žmogaus (ne)garbę „You!” – mielai vadovauja Užsienio santykių tarybos pokalbiui, kuriame gina JAV vyriausybės propagandos naudojimą prieš savo piliečius.

RICHARDAS STENGELIS: Iš esmės kiekviena šalis kuria savo naratyvą. Žinote, mano buvęs darbas Valstybės departamente buvo vadinamas vyriausiojo propagandisto pareigomis.

Mes nekalbėjome apie propagandą. Aš nesu prieš propagandą. Kiekviena šalis tai daro ir turi tai daryti savo gyventojams, ir nebūtinai manau, kad tai baisu.

ŠALTINIS: Politiniai sutrikimai: Kova su dezinformacija ir melagingomis naujienomis

Arba paimkime „Hill & Knowlton” – ryšių su visuomene įmonę, kurią Kuveito vyriausybė pasamdė sukurti Nayirah apgaulę per Pirmąjį Persijos įlankos karą…

„NAYIRAH”: Jie išėmė kūdikius iš inkubatorių . . . . Jie paėmė inkubatorius ir paliko vaikus mirti ant šaltų grindų.

ŠALTINIS: Žmogaus teisių pažeidimai Kuveite

. . kuriuos 2020 m. PSO pasamdė, kad jie nustatytų garsenybes „įtakingus asmenis”, kuriuos būtų galima pasitelkti skleidžiant melagingus pranešimus.

Renginyje „Vienas pasaulis kartu namuose” dalyvavo daugybė muzikos žvaigždžių ir įžymybių, kurios savaitgalį susirinko į specialią muzikos, komedijos ir asmeninių žinučių transliaciją, skirtą padėkoti tiems, kurie visame pasaulyje yra pirmosiose koronaviruso pandemijos fronto linijose.

MATTHEW MCCONAUGHEY: Taigi, ką galime padaryti? Turime pasirūpinti savo sveikatos priežiūros darbuotojais ir laimėti jiems laiko pasirūpindami savimi.

Renginiui vadovavo Pasaulio sveikatos organizacija ir pelno nesiekianti grupė „Global Citizen”.

ŠALTINIS: Garsenybės surengė virtualų „Vieno pasaulio” koncertą: „Meilės laiškas pasauliui

Arba paimkime Jungtinės Karalystės vyriausybės Mokslinės pandeminio gripo elgsenos grupę, kuri atvirai prisipažįsta, kad naudoja psichologinius metodus, siekdama manipuliuoti visuomene, kad ši bijotų, o kai kurie grupės nariai tai pavadino „totalitariniu”… ir niekas nė nemirktelėjo.

Ko gero, klastingiausia penktosios kartos informacinio karo dalis yra ta, kad jis tapo toks įprastas, jog visi žino, kad jis vyksta, bet niekas apie jį negalvoja kaip apie karą. Žinoma, viskas yra „reklama” ir „propaganda”. Ir žinoma, kad tai naudojama siekiant manipuliuoti mūsų elgesiu. Tiesiog taip veikia pasaulis, ar ne?

Tačiau mes savo pačių rizika ignoruojame tikrąją informacinio karo prigimtį. Juk dažnai pastebėdavau, kad tai karas dėl jūsų proto, o labiausiai ginčijama mūšio erdvė pasaulyje yra erdvė tarp ausų. Galbūt pamanėte, kad tai pasakiau metaforiškai, bet iš tikrųjų aš tai pasakiau tiesiogine prasme. Tai mus atveda prie …

Neurologinis karas

Jei klausotės daktaro Džeimso Džordano kalbos ir nesiklausote, ką jis sako, susidaro įspūdis, kad jis tėra iškalbingas, gerai informuotas mokslininkas, aistringai besidomintis savo tyrimais.

Tačiau kai įsiklausote į tai, ką jis sako, – ar net tik pažvelgę į jo „PowerPoint” skaidres, pavyzdžiui, „NeuroS/T for NSID”, – suprantate, kad jis yra daktaras Strangelove’as. Arba, jei ne pats daktaras Strangelove’as, tai bent jau daktaro Strangelove’o atstovas spaudai.

Tačiau Džordaną motyvuoja ne branduolinis Armagedonas, o tai, ką jis vadina „masinio trikdymo ginklais” – įvairios neurologinės intervencijos technologijos, kurias kuria JAV kariuomenė ir viso pasaulio kariuomenės.

Tarp jų yra (gerai išmoktos Giordano manieros) „vaistai, vabalai, toksinai ir prietaisai”, kurie gali sustiprinti arba sutrikdyti taikinio pažintines funkcijas, pavyzdžiui, „didelės CNS agregacijos” nanodalelės, kurios, pasak Giordano, „susikaupia smegenyse arba kraujagyslėse” ir „iš esmės sukelia tai, kas atrodo kaip hemoraginė diatezė”.

Nors tai skamba kaip fantastika, jis tvirtina, kad šios nanodalelės (ir daugybė kitų siaubingų neurologinių ginklų) jau kuriamos:

JAMES GIORDANO: Idėja yra ta, kad galiu gauti vadinamąją didelės CNS agregacijos medžiagą, kuri iš esmės yra nematoma plika akimi ir net daugeliui skenerių, nes yra tokia maža, kad selektyviai prasiskverbia pro daugumą filtrų akytumo lygių.

Tada jos įkvepiamos – arba per nosies gleivinę, arba absorbuojamos per burnos gleivinę. Jos pasižymi dideliu afinitetu CNS. Jie kaupiasi smegenyse arba kraujagyslėse ir iš esmės sukelia hemoraginę diatezę, kitaip tariant, polinkį į kraujavimą arba krešulių susidarymą smegenyse. Ką aš padariau, tai sukūriau  agentą, o tai padaryti labai, labai sudėtinga.

Tai galiu naudoti įvairiais lygmenimis – nuo individualaus iki grupinio. Labai trikdantis. Ir, tiesą sakant, tai yra vienas iš dalykų, kuriuos tam tikru mastu nagrinėjo ir nagrinėja mano kolegos NATO ir tie, kurie dirba su blogiausiu neurobiologijos mokslų panaudojimu populiacijos trikdymui sukurti.

Labai, labai nerimaujama dėl šių nanodalelių potencialo būti CNS agreguojančiomis medžiagomis, kad sukeltų nervinį sutrikimą.

ŠALTINIS: Smegenų mokslas nuo darbo stalo iki mūšio lauko: CGSR seminaras „Neurobranduolinių ginklų realybė ir rizika” | CGSR Seminaras

Ir tik tuo atveju, jei nesupratote esmės, pastebėsite, kad jis savo skaidrę iliustruoja žmogaus smegenų, į kurias nukreiptas vienas iš šių neurologinių ginklų, atvaizdu. Nėra nieko sudėtingo suprasti čia piešiamą vaizdą: mes kovojame su priešu, kuris tiesiogine prasme taikosi į mūsų smegenis.

Tačiau ir vėl mums – dažniausiai nesąmoningiems penktosios kartos karo su visais dalyviams – nerimą kelia ne tik tiesioginis neurologinių ginklų naudojimas įprastinėje karo aplinkoje.

Kaip mano klausytojai jau žino, prisiekęs technokratas Elonas Muskas (Elon Musk) bando parduoti savo „Neuralink” smegenų lusto technologiją hipsterių miniai kaip šaunų ir seksualų būdą patobulinti savo pažinimą… arba, kad ateinantis dirbtinio intelekto dievas būtų mums gailestingas. Arba kažkas panašaus.

Bet kokiu atveju, turėtumėte įsidėti „Neuralink” į galvą, kai tik turėsite galimybę! Ir tikrai neklauskite, kodėl tiek daug makakų ir kitų bandomųjų gyvūnų, kuriuos „Neuralink” naudojo kaip bandomuosius gyvūnus savo „smegenų ir mašinos sąsajos” eksperimente, krito negyvi.

Visiems, kurie dar netapo informacinio karo operacijos, skirtos paruošti žmoniją artėjančiai transhumanistinei distopijai, aukomis, visa tai skamba beprotiškai.

Tačiau tiems, kurie pasidavė priešo infoverslo psichologiniam šūkiui, tokios protą keičiančios technologijos yra būtent tai, kas reklamuojama: įdomios galimybės „patobulinti” silpną biologinę programinę įrangą, kurią vadiname savo smegenimis.

Tačiau, jei manote, kad biologinio penktosios kartos karo aspekto išvengsite tiesiog vengdami smegenų lusto, jums nepasisekė. Jums taip pat teks susidurti su…

Biologinis karas

Suprantama, kad pastaraisiais metais naratyvas apie biologinį ginklą vėl atsidūrė visuomenės dėmesio centre ne tik dėl sukčiavimo epidemijos, bet ir dėl klausimų, susijusių su JAV remiamomis Ukrainos biologinio ginklo laboratorijomis ir bet kokiu darbu, kurį jos gali ar negali atlikti prie Rusijos slenksčio.

Pavyzdžiui, ši nuotrauka yra tiesiai iš Army.mil, kuri dar praėjusių metų liepą [2021 m.] mielai gyrėsi, kad JAV kariai su Ukrainos kariais vykdo „praktinius mokymus ir lauko pratybas laboratorijų ir lauko sąlygomis”, kurių metu užtikrinama „mobiliųjų laboratorijų parengtis”.

Nieko nuostabaus, žmonės. (Galbūt vienintelis straipsnyje stebinantis dalykas yra tai, kad jie neišbraukė jo iš savo svetainės. … dar.)

Tačiau dar kartą kartoju, kad jei apie biologinį ginklą galvojame tik įprastine karine prasme, tai pamirštame daug platesnę operaciją, kuria siekiama manipuliuoti, kontroliuoti ir ginkluoti visus mūsų aplinkos, maisto tiekimo ir net paties genomo aspektus valdančiųjų oligarchų reikmėms. Šis prieš mus vykdomas penktosios kartos biologinis karas apima:

  • Per pastaruosius dvejus metus „normalizuotos” mRNA, DNR ir genetiškai modifikuotų adenovirusų vektorių „vakcinos”, kurios, kaip mėgsta girtis stebuklingai „laimingos” bendrovės, kurios viską pastatė ant šios technologijos, perprogramuoja „gyvybės programinę įrangą”.
  • Genetiškai modifikuoti organizmai – tiek gmo pasėliai, tiek gmo gyvūnai – dabar paleidžiami į pasaulį nekontroliuojamu eksperimentu, kuris kelia pavojų mūsų sveikatai ir pačiai biosferos ateičiai.
  • Sintetinio, laboratorijoje pagaminto „maisto” siekis, kurį finansuoja įprasti eugenikos milijardieriai ir kuris grasina atskirti žmoniją nuo natūralios žemės gausos, padaryti mus priklausomus nuo vis mažėjančio įmonių skaičiaus, aprūpinančio mus maistu, ir galiausiai pastūmėti mus į Soylent Green stiliaus ateitį.

Esu įsitikinęs, kad galite papildyti daugybę kitų pavyzdžių apie išpuolius prieš pasaulio orą, vandenį ir biomas, kurie sudaro šį nevaržomą penktosios kartos biologinį karą, vykdomą prieš mus.

Kai ir jei jūs sudėliosite šios dėlionės dalis ir sieksite masiškai įspėti žmones, kad jie yra puolami, jūsų gebėjimas pasipriešinti šiai dienotvarkei priklausys nuo jūsų gebėjimo panaudoti savo sukauptus išteklius (savo turtą) pasipriešinimo bendruomenėms kurti. Tačiau nesijaudinkite, nes priešas pasirūpino ir šia sritimi. . .

Ekonominis karas

Atsižvelgiant į pastarųjų savaičių įvykius, net ir labiausiai užmigę iš užmigusių supranta, kad šiuo metu vyksta ekonominis karas.

Šis karas taip pat turi įprastinių aspektų. Pastarosiomis savaitėmis matėme, kaip NATO imperija į Rusiją paleido savo finansinio naikinimo ginklus, ir, kaip ir buvo prognozuota, tai lėmė patogaus geopolitinio bauginančio bloko įtvirtinimą ir milžinišką tikėjimo pačia tarptautine pinigų sistema praradimą.

Ir, kaip ir buvo prognozuota, tai sukėlė „problemą” ir „reakciją”, reikalingą technokratams, kad jie galėtų pateikti savo iš anksto numatytą „sprendimą” – centrinių bankų skaitmenines valiutas (CBDC). Paklausykite Lario Finko (Larry Fink), „BlackRock” generalinio direktoriaus:

Karas paskatins šalis iš naujo įvertinti savo valiutų priklausomybę. Dar prieš karą kelios vyriausybės siekė aktyviau dalyvauti skaitmeninių valiutų srityje ir apibrėžti reguliavimo sistemas, pagal kurias jos veiktų.

Tai ne tik nacionalinių valstybių ar net konkuruojančių galios blokų kova. Tai kova, kurią kiekviena autoritarinė galios struktūra ir kiekviena vyriausybė (bet pasikartosiu) kovoja su savo piliečiais dėl svarbiausio iš visų išteklių – jų piniginių – kontrolės.

Taip, mes matome tikrai istorinio momento pradžią: „Pax Americana” žlugimą, dolerio rezervų sistemos mirtį ir visiškai naujos pinigų paradigmos – „centrinio banko skaitmeninės valiutos” programuojamų pinigų sistemos, kuri galės algoritmiškai kontroliuoti, kada, kaip ir ar apskritai jums bus leista sudaryti sandorius ekonomikoje, pradžią.

Užtenka pažvelgti į pastarojo meto įvykius Kanadoje, kad suprastume, kaip tai atrodys.

Tai tobula žmonijos kontrolė iki tokio lygio, kad būtų galima stebėti ir galiausiai leisti arba neleisti atlikti bet kokį sandorį tarp bet kurių asmenų bet kuriuo metu, yra technokratijos apoteozė ir vienas iš pagrindinių paties penktosios kartos karo tikslų. Šiam košmarui vis labiau artėjant prie realybės, viskas atrodo beviltiška.

Bet vėlgi, būtent tai ir yra esmė. . . .

Tikrasis karas

Galėčiau tęsti toliau. Ir toliau, ir toliau, ir toliau, ir toliau. Bet tikiuosi, kad jau supratote esmę: Dabar vyksta pasaulinis karas. Tai penktosios kartos karas (ar kaip ten jį pavadinti).

Jis vyksta visose srityse vienu metu. Tai karas dėl pilno spektro dominavimo kiekviename mūšio lauke ir kiekvienoje vietovėje – nuo tolimiausių žemės rutulio (ir ne tik) iki jūsų kūno vidinių erdvių ir net pačių slapčiausių minčių. Tai karas su jumis.

Pripažįstant tai, užduotis, su kuria susiduriame, atrodo beveik neįveikiama. Kaip kovoti kare, kurio dauguma žmonių net nepripažįsta? Kaip kovoti su priešu, kuris dešimtmečius tobulino savo ekonominės, karinės, technologinės ir biologinės kontrolės ginklus?

Kaip atsilaikyti kare, kuris vyksta ne dviem ar net ne trimis frontais, o visose srityse ir kovos erdvėse vienu metu?

Tokios mūsų perspektyvos iš tiesų atrodo beviltiškos. Tačiau čia ir slypi raktas: mūsų suvokimas, kad mūsų pareiga yra „duoti atkirtį” priešui jo kare, jo mūšio lauke ir jo kovos sąlygomis, yra pasakojimo pagrindas. O pats šis naratyvas yra ginklas, kuris yra nukreiptas prieš mus mūšyje dėl mūsų protų.

Leiskite man čia skirti vietos išsamiai save pacituoti, nes šią mintį esu išsakęs jau ne kartą, galbūt labiausiai – prieš dešimt metų vykusiame pokalbyje su Džulianu Čarlzu (Julian Charles) „The Mind Renewed” podkaste „Naujosios pasaulio tvarkos anatomija”:

Mane intriguoja mintis, kad mums buvo duoti klaidingi šablonai, kuriais turėtume vadovautis spręsdami savo problemas – vienas iš jų yra „kovoti su priešais” – šablonai, kuriuos mums pateikė daugybė socialinių sąlygų ir žiniasklaida.

Šiuo atveju manoma, kad turime surasti organizacijos širdį ar vadovą ir kaip nors nužudyti tą asmenį, tą grupę ar bet ką kitą; pašalinkime tai, ir viskas stebuklingai pasikeis į gerąją pusę!

Kalbant plačiąja prasme, šis klaidingas šablonas pasirodo beveik kiekvienoje kada nors matytoje mokslinės fantastikos distopijoje: jei galiausiai viskas baigiasi gerai, tai tik todėl, kad pavyko nukirsti Žvėries galvą, nesvarbu, ar tai būtų „Žiedų valdovas”, ar „Tronas”, ar bet kuris kitas panašus filmas.

Manau, kad tai iš esmės ir visiškai neteisingas požiūris, nes galiausiai konkretūs asmenys, kurie gali turėti arba neturėti „Galios žiedą”, yra pakeičiami. Iš tiesų yra labai daug žmonių, kurie norėtų užimti tas galios pozicijas, jei senoji gvardija dėl kokių nors priežasčių būtų nušluota.

Manau, kad reikia esminės revoliucijos: ne nuversti konkrečią šios idėjos atmainą, bet nuversti visą idėją. O tai, manau, gali įvykti tik sukūrus alternatyvią sistemą, kurioje žmonės iš tikrųjų norėtų dalyvauti.

Manau, kad turime atsiriboti nuo šios sistemos, į kurią buvome įpainioti. Deja, tai padaryti turbūt taip pat sunku, kaip skamba ši analogija, nes esame taip įsipynę į visuomenės audinį, kad sunku įsivaizduoti, kaip išsivaduoti iš visų šių procesų.

Tiek daug savo kasdienių poreikių tenkiname remdamiesi šia didžiule, sudėtinga įmonių sistema, kuri yra susijusi su tomis pačiomis organizacijomis, kurios traukia valdžios institucijų virveles, kad tai gali atrodyti tiesiog pribloškiančiai. Kaip vienas žmogus gali tai paveikti?

Tačiau manau, kad turime ieškoti visų įmanomų būdų, kaip atsiriboti nuo šių kontrolės sistemų ir vėl įgyti tam tikrą nepriklausomybę. Tai gali būti labai smulkūs dalykai, pavyzdžiui: užuot pirkę maisto produktus parduotuvėje, galbūt pirkite juos ūkininkų turguje, arba bent jau dalį maisto produktų.

Arba galbūt galėtumėte patys užsiauginti daržovių darže. Kas nors panašaus yra mažytis dalykas individualiame lygmenyje, bet manau, kad tai vienintelis dalykas, kuris ilgainiui gali padėti sukurti tokią visuomenę, kokią norime sukurti.

Vėlgi, manau, kad būtent tokie maži dalykai, jei pradėsime uoliai ir atkakliai juos taikyti, galiausiai galės tai nuversti. Bet, deja, kaip sakau, esame ant šios mokslinės revoliucijos, kuri įgalina mokslo diktatūrą, slenksčio, todėl, deja, nebūtinai turime daugelio kartų laiko.

Tai suteikia visam tam laiko perspektyvą – nesakysiu, kad tai laiko bomba, bet jūs suprantate mintį. Neturime daug laiko, kurį galėtume švaistyti.

Galime rinktis. Arba mes ir toliau įsitrauksime į šią technologinę, korporacinę matricą, kuri apima net tokius dalykus kaip naujos kartos „iPhone” pirkimas, kuris, kaip jau dabar sakoma, turės pirštų atspaudų nuskaitymo technologiją, ir visus šiuos korporacinius, karinius, „Didžiojo brolio” elementus, kuriuos mes savanoriškai pasirašome kiekvieną savo gyvenimo dieną ir už kuriuos iš tikrųjų mokame pinigus, arba pradėsime kurti alternatyvias struktūras, kurios nepriklausytų nuo šios sistemos.

Tai pasirinkimas, kurį turime padaryti savo gyvenime, sakyčiau, greičiau nei bet kuriuo kitu metu žmonijos istorijoje.

Mano nuolatiniai žiūrovai supras, ką čia siūlau: kurti paralelinę visuomenę. To nepasieksime prašydami daugiau kąsnių nuo šeimininko stalo, švelniai paklusdami, kai būsime įgrūsti į vis siauresnius technologinius aptvarus, arba manydami, kad šį karą laimėsime, jei įsitrauksime į priešo kontroliuojamą sritį.

Tai galime pasiekti tik patys susikurdami savo stalą, savo ekonomiką ir savo interesų bendruomenes. Tam reikės atlikti ilgą ir sudėtingą užduotį – didinti savo nepriklausomybę nuo autoritarinių sistemų visose srityse: informacijos, maisto, sveikatos, pinigų, psichikos ir visose kitose ginčytinose penktosios kartos karo erdvėse.

Žinoma, lengviau pasakyti, nei padaryti. Tačiau alternatyvos nėra.

Kai kurie sakys: „Bet ar jie neateis paskui tą paralelinę visuomenę?”, tarsi tai paneigtų tai, ką čia išdėstau. Esmė ta, kad jūs jau esate priešo taikinys kare, kurį dauguma žmonių tik miglotai supranta.

Taip, priešas jus persekios. Tačiau jie jau dabar jus užvaldo daugiau būdų, nei bet kuris žmogus gali iki galo suprasti. Tai nesibaigia vien dėl to, kad vykdote jų reikalavimus ar dalyvaujate jų sistemoje.

Turime nustoti žaisti jų žaidimą. Turime nustoti kariauti jų karą. Turime nustoti atiduoti savo galią, autoritetą, laiką, dėmesį, energiją ir išteklius tam, kad dalyvautume su priešu jo sąlygomis jo mūšio lauke.

Turime sukurti savo paralelinę visuomenę savo pačių sąlygomis.

Ir taip iš naujo atrandame seną išmintį. Perfrazuojant: „Penktosios kartos karas yra keistas žaidimas. Vienintelis laimintis ėjimas – nežaisti.”

Karas baigsis… jei mes to norėsime

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Atsiliepimų 2

  1. kk says:

    Deja-dauguma nesupras kaip dabar daug ko nesupranta…dalis abejingų…didesnė-eilinės avys.

Rašyti atsiliepimą

Mums svarbios jūsų nuomonės.
Tuo pačiu norime priminti, kad komentarai nėra tarpusavio rietenų ar keiksmams skirta sritis.
Komentarai nėra cenzūruojami, tačiau programa gali kai kuriuos sulaikyti, jei ras keiksmų, nevartotinų žodžių ar nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "https" ir "www".

top