- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Achmadinedžiado kalba, arba pasaulio reakcija į tiesą[video]

Video, kuriame labai aiškiai parodoma kai kurių valstybių atstovų reakcija į sveiku protu suvokiamas pasaulio problemas ir globalizacijos tikrąjį veidą. Video medžiagoje atsiskleidžia, kad ,,demokratinės“ šalys išpažįsta visai kitokias vertybes, neigia vieną mums visiems Dievą ir tiesiog negali pakęsti tiesos sakymo į akis. Mahmudo Achmadinedžado (Mahmoud Ahmadinejad) pareiškimas – šauksmas tyruose. Baisu net pagalvoti, kad nepaklūstančių globalizacijai šalių sąrašas vis mažėja, jų vadovai  ignoruojami, o tiesa tiesiog nuskandinama netiesos jūroje. Irakas užpultas ir užkariautas, perimti šios šalies naftos resursai. Afganistane karas tebevyksta, neva Binladeną gaudo. Jie negali atvirai pasakyti, kad Afganistane yra rasti vieni didžiausių  pasaulyje ličio klodai, o litis – tai strateginė žaliava. Pasibaigus naftai, tikėtina, kad elektromobiliuose bus ličio akumuliatoriai. Dar yra prisidengiama kova su narkotikų gamyba. Kaip K+ palydovinės TV žinioms kalbėjo aukštas Kirgizijos vidaus reikalų pareigūnas, tikėtina, kad narkotikų gamyba Afganistane padidėjo keleriopai. Sulaikomi kurjeriai su itin aukštos kokybės narkotikais, o tai reiškia, kad Afganistane atsirado naujos laboratorijos, o jų su asilu neatsiveši. Ahmadinedžadas tą patį sako savo pareiškime, tą sako ir Rusijos atstovai. Klausimas mūsų valstybės vadovams: ką saugo mūsų kariai Afganistane, ar Lietuva privalo ten dalyvauti?

Kad ir kaip kai kurių valstybių atstovams nepatiko šis pranešimas, dauguma liko salėje, netgi plojo. Pasirodo, nemažai ir pakankamai galingų  jėgų pasaulyje pripažįsta tautų teisę į nacionalinę valstybę su nacionaline, o ne kosmopolitų užgrobta vyriausybe. JAV, ES ir jų kontroliuojamos šalys yra tik mažesnioji pasaulio dalis (tuo labiau, kad tos šalys kontroliuojamos ne galutinai). Irano prezidento kalba parodo, kad JAV yra lygiai taip pat, kaip ir mes, tik žymiai seniau, užgrobtos kosmopolitinių (sionistinių) finansinių oligarchijų. JAV Konstitucija ir JAV piliečių valia paminta ir klastojama. JAV gyventojai bene labiausiai visame pasaulyje mulkinami ir degeneruojami.

Ar prisimenate, kad „mūsų“ masinės dezinformacijos priemonės šią kalbą pristatė kaip neigiančią holokaustą ir dėl to, mat, kilo „civilizuotų“ valstybių ir „atstovų“ protestas. Peržiūrėję reportažą suprasite, kad tai buvo įžūlus propagandinis triukas.

Pažiūrėjus šį pareiškimą ir matant reakciją, kyla klausimas: kas sekantis? Kur link nueis globalizuotas pasaulis? Mielieji, Lietuvos jau beveik nebeliko. Mes privalome spausti stabdžius. Ir ne valdžia, keliaklupsčiaujanti globalizacijai, ne prezidentė, kuri laikosi tiktai reitingų pagalba, tuos stabdžius nuspaus.

Šiame pranešime yra gyvybiškai svarbios mūsų tautos ir valstybės išlikimui žinios. Manome, kad kiekvieno sąmoningo piliečio pareiga su šia informacija supažindinti kitus. Berods, tai pirmas atvejis, kada didelės ir galingos valstybės vadovas tokias mintis išsakė tokio lygio renginyje. Kiekvienas kosmopolitizmo propagandistas turi žinoti, kad po 10-20 metų jo už pinigus garbinamos tiesos bus didžiulė gėda, kokią jaučia (ar bent turėtų jausti) buvę sovietų ar nacių propagandistai.


Obamos atsakymas į Achmadinedžiado kalbą
[išversta iš: http://www.youtube.com/watch?v=gMjbdYE4gp8&feature=related ]

– Deja, tokios kalbos nėra naujiena. Tai tokie žodžiai, kurių mes tikėjomės iš prezidento Achmadinedžiado.
Rinkiminės kampanijos metu šš kalbėjau ir pakartojau mane išrinkus, kad mes rimtai žiūrime į susitarimą su Iranu. Nebuvo jokių iliuzijų, aš labai aiškiai nurodžiau, kad daugybė prezidento Achmadinedžiado pateiktų išsireiškimų, ypač tų, kurie skirti tiesiogiai Izraeliui, yra   priešiški ir ginčytini.
– Kaip jau sakiau prieš tai – Iranas yra sudėtinga šalis, turinti labai daug skirtingų valdymo centrų, aukščiausias vadovas dažnai yra asmuo, kuris visiškai kontroliuoja islamiškos respublikos politiką.
Mes ir toliau sieksime galimybės pagerinti tarpusavio santykius, ir sieksime susitarimo dėl kai kurių kritinių klausimų, į kuriuos skirtingai žiūrime – ypač kalbant apie branduolinį nesutarimą.
Bet nėra abejonės, kad tokia retorika, kurią girdėjote iš Achmadinedžiado, nėra gelbstinti. Tiesą sakant, ji yra žalinga, ne tik JAV ir Irano santykių galimybių atžvilgiu, bet aš manau, tai apibrėžia iraniečių poziciją, kaip visumą pasaulyje. Jūs buvote konferencijoje ir ką jūs matėte? Ten buvo visa daugybė kitų šalių atstovų, išeinančių lauk iš salės, ir kalba, pasmerkta žmonių, kurie galėtų būti labiau palankūs Irano žmonių siekiams.  Taigi manau, tai iš tikro daro Irano poziciją pasaulyje pažeidžiama, bet mes ir toliau sieksime priartėti prie klausimų, kurie liečia diplomatiją. Tai(Iranas?) turi būti įtikinta, nenuimant nuo stalo daugybės kitų pasirinkimų.