Blokų diplomatija gali sukurti stabilesnę pasaulio tvarką

2022, 2 rugsėjo, 6:30 | kategorija Ideologija | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 77 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Didžiosios valstybės turėtų skatinti blokų kūrimąsi tol, kol jie nėra atvirai priešiški, kad blokai taptų panašūs į režimus. Šiandien dažnai pabrėžiama, kad tautos dalijasi į konkuruojančius geopolitinius blokus. Tačiau šį pastebėjimą reikia šiek tiek paaiškinti. Neužtenka pasakyti, kad tai vyksta ar net, kad blokai, kuriuos galima identifikuoti pagal geografiją, funkcijas ar jų derinį, susikerta, o ne griežtai priešinasi kitiems blokams. Reikia suprasti, kaip ir kodėl jie tai daro, rašo amerikiečių National Interest.

Yra dar viena sąvoka, kuri gali padėti geriau suprasti šią problemą: režimas. Šis prancūziškas terminas reiškia ne tik valdžios struktūrą ir jos vykdymą – kaip ancien régime – bet ir, kaip šiandien dažniau suprantama, normų, įtakos, įsipareigojimų ir lūkesčių sistemą.

Branduolinio ginklo neplatinimo, prekybos ir investicijų, migracijos ir jūrų reikalų režimai praėjusiame amžiuje, kai imperijos užleido vietą valstybėms, buvo svarbi tarptautinės tvarkos sudedamoji dalis, o XX a. antrojoje pusėje tapo svarbiausia taikių santykių dalimi.

Režimai lemia vyriausybių elgesį viena kitos ir savo tautos atžvilgiu. Režimai teikia pirmenybę bendradarbiavimui, o ne konkurencijai, ir galiausiai režimai geopolitines ribas paverčia taikiomis ekonominėmis ir politinėmis pasienio teritorijomis, skirtomis abipusei gerovei didinti.

Taip atsitinka todėl, kad vyriausybių konsultacijomis sukuriamos normos ir lūkesčiai, kurie veikia kaip taisyklių rinkinys, kaip valstybės sistemoje turėtų elgtis. Minimalus institucijų kūrimo lygis gali padėti pasiekti šį tikslą, jei didžiųjų valstybių vyriausybės laikosi nuoseklumo ir tik tada, kai abipusių interesų ribos išplečiamos už priešinimosi bendram priešui ribų.

Reikia sutikti su išvadą, kad šiandien dažniausiai taip nevyksta. Daugelyje pasienių atsiranda riboženkliai, įskaitant fizines sienas. Kai kurios pagrindinės pozityvios tarptautinės bendrystės normos, pavyzdžiui, bankų abipusiškumas, kuris buvo paplitęs dar iki XX a., žlunga arba jas keičia negatyvios. Iš šios netvarkos besiformuojantys blokai teigia, kad jie yra išskirtiniai, uždari ir galbūt savitiksliai. Jie yra režimo antitezė.

Panašių virsmų būta ir praeityje: Graikijoje penktajame amžiuje prieš Kristų, Europoje XX a. trečiajame dešimtmetyje ir vėl šeštajame dešimtmetyje, Trečiajame pasaulyje nuo septintojo iki aštuntojo dešimtmečio. Tačiau kokios galimybės, be karšto ar šalto karo, atsiveria tautoms ar blokams, kuriuose gilus tarpusavio priešiškumas tapo norma? Atrodo, kad stebėtinai nedaug.

Norint išlaikyti blokus kartu ir išlaikyti reikiamą visuomenės paramą demokratinėse valstybėse, reikia argumentų, kurie, kaip kartą pasakė JAV valstybės sekretorius Deanas Achesonas, yra „aiškesni už tiesą“. Pradedant derybas dėl blokų ar valstybių išvedimo iš karo ar krizės, neišvengiamai tenka apeliuoti į bendrą vienybę, ypač tarp demokratinių tautų.

Dėl šios priežasties prezidentas Franklinas D. Ruzveltas (Franklin D. Roosevelt) primygtinai reikalavo besąlygiškos kapituliacijos kaip vienintelio pagrindo Antrajam pasauliniam karui užbaigti. Ta pati problema neseniai iškilo Rusijos ir Ukrainos kare. Bloko prestižo išlaikymas greitai tampa savitikslis.

Šiais laikais, kai branduolinių ginklų turi daugybė valstybių, įskaitant keturias, kurios dabar dalyvauja kare Ukrainoje, būtų protinga rimtai pagalvoti apie karo tikslus ir apie tai, kaip demokratiniai blokai siekia nutraukti karus.

Tyrimo, kaip apriboti ir nutraukti karus branduolinėje eroje, Jungtinių Valstijų vyriausybė ėmėsi tik 1963 m., praėjus aštuoniolikai metų po to, kai Jungtinės Valstijos pirmą kartą pačios panaudojo branduolinį ginklą. Šiuo metu branduolinių ginklų atsargas turi devynios valstybės, todėl, galbūt, atėjo laikas atlikti dar vieną peržiūrą.

Neabejotinai verta atidžiai išnagrinėti tokius blokus kaip NATO ir Europos Sąjunga (ES) atveriančius kanalus ir sąlygas, kuriomis tais kanalais turėtų būti naudojamasi. Kanalai, kuriais iki šiol buvo naudojamasi Ukrainoje, apima Jungtinių Tautų generalinį sekretorių ir kelių Europos valstybių vadovus. Retkarčiais dalyvavo ir Europos Sąjungos tarptautinio sekretoriato vadovai.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) pasiūlė diplomatinę pagalbą Ukrainai, kuri yra jos narė, ir prieš karą Ukrainoje buvo įkūrusi ilgalaikę misiją. Karo pradžioje vyko tiesioginės Rusijos ir Ukrainos derybos, tačiau jos buvo nutrauktos. Derybose dėl leidimo atnaujinti grūdų gabenimą per Juodąją jūrą su Rusija ir Ukraina tarpininkavo Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius ir Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas. Iki šiol šios derybos buvo produktyviausios.

Ar tai, kad šalys nesugeba veiksmingai bendrauti, yra daugiašalėms organizacijoms ir jų pastangoms pakeisti blokus būdinga problema? Tikriausiai ne, nors akivaizdu, kad per karus, kuriuose JAV buvo pagrindinė veikėja – Korėjoje, Vietname, Persijos įlankos kare, Irake ir Afganistane – priešingų šalių derybų vedimas nebuvo toks sudėtingas, kaip atrodo per Rusijos ir Ukrainos karą.

Labai tikėtina, kad NATO ir ES egzistuoja aukšto lygio karo tarybos, kurios yra slepiamos nuo visuomenės. Jei ne, jos turėtų būti, nes šiame konflikto etape akivaizdu, kad reikia nuoseklesnio požiūrio į karo valdymą ir nutraukimą. Vakarų blokas nėra naudingas, jei nesirūpina visų savo narių interesais.

Nepaisant to, atrodo, kad bloko vidaus ir tarpblokinė diplomatija, kiek ji dabar apskritai egzistuoja, teikia mažai vilčių. Tačiau padeda prisiminti, kad blokai yra dinamiški organiniai dariniai, kurie toliau vystosi ir gali įgyti režimo bruožų. Pateikiame keturis pasiūlymus, kaip ir kodėl taip gali atsitikti.

1. Šiandien panašu, kad egzistuoja du megablokai, kuriems vadovauja Jungtinės Valstijos ir Kinija, taip pat keli mini blokai, tačiau tikrovė yra sudėtingesnė. Kinijos ir Rusijos blokas Kinijos dėka pasižymi dinamiškumu, tačiau abi sistemos yra trapios. Nė vienas iš didžiųjų blokų nėra institucionalizavęs savo konkurencijos su kitu bloku, palikdamas šį procesą asmenybių, ypač valstybių vadovų, taip pat politikos verslininkų valstybinėse biurokratijose, o kartais ir už jų ribų, rankose.

2. Blokai, net ir nedideli, linkę kentėti nuo vidinių nesutarimų. Bloko nariams ir į bloką norinčioms patekti šalims, kurios nėra jo narės, tenka sunkus uždavinys – atsispirti kitų šalių, kurios nėra bloko narės, bandymams pasinaudoti šiais nesutarimais.

3. Blokai konkuruoja išorėje, tačiau jie taip pat dalyvauja ir savo pačių susijusioje, bet atskiroje konkurencijoje. Režimas gali atsirasti iš bloko; blokas atsiranda nesant režimo arba jam sunykus.

4. Režimas atsiranda iš bloko daugiausia dėl bloko plėtros ir institucionalizacijos. Be pastarojo blokas tampa reakcingu ir galiausiai priešišku veikėju.

Šie keturi teiginiai turi tokią reikšmę užsienio politikai: Kol blokai nėra atvirai priešiški, didžiosios valstybės turėtų skatinti blokų plėtrą, kad jie taptų panašūs į režimus. Savo ruožtu režimai yra palankūs savo narių harmonijai ir gerovei bei taikai su pašaliečiais. Tokios raidos pavyzdys yra Europos Sąjunga.

Jau dabar tokie blokai kaip BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrikos Respublika) pradėjo institucionalizuotis ir kartu skelbia esantys atviri net pusei tuzino naujų narių, daugiausia vidutines pajamas gaunančių valstybių, kurios jau priklauso kelioms kitoms grupuotėms. Jei taip bus ir toliau, beveik neabejotinai reikės atlikti funkcinį standartų ir praktikos derinimą tarp blokų.

Perėjimo nuo bloko prie režimo procesas yra pernelyg sąmoningas, kad jį būtų galima pavadinti natūraliu, tačiau vis dėlto jis vyksta. Pavyzdžiui, Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija (ŠBO), kuri buvo įkurta Centrinės Azijos šalims iš dalies siekiant atskirti jas nuo neeuroazinių šalių, jau pradėjo diskusijas dėl tapimo bendresniu ekonominiu vienetu su bendrais prekybos ir investicijų standartais ir politika.

Kaip ir BRICS, ŠBO taip pat išplėtė savo institucinį dialogą su kitomis grupėmis, pavyzdžiui, Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN), Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (PĮBT) ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija (KSSO)

Taip daugėja normų ir atkuriami režimai. Taigi nesibaiminkite, kad šiandien daugėja blokų. Pasaulis turi išmokti su jais gyventi ir skatinti pozityvių režimų, kurie dar gali iš jų išsivystyti, augimą.

Autorius, Jamesas E. Goodby yra buvęs JAV ambasadorius Suomijoje ir buvęs JAV delegacijos Stokholmo konferencijoje dėl pasitikėjimo ir saugumo stiprinimo priemonių bei nusiginklavimo Europoje vadovas.

 

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top