Didysis perkrovimas: Prieš 80 metų trockistas, tapęs CŽV neokonu, suplanavo „vadybinę revoliuciją“

2021, 22 rugsėjo, 16:53 | kategorija Metodologija | atsiliepimų (2) | peržiūrų 692 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Kissingeris ir Švabas

[Henris Kisindžeris ir jo buvęs mokinys Klausas Švabas sveikina buvusį Jungtinės Karalystės ministrą pirmininką Tedą Hitą (Ted Heath) 1980 m. WEF metiniame susitikime. Šaltinis: šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumas]

Klausas Schwabas, Pasaulio ekonomikos forumo architektas (įkurtas 1971 m.), vienas iš pagrindinių, jei ne pagrindinis, darantis įtaką ir finansuojantis subjektas, nurodantis pasaulio ekonominės politikos kryptį virš vyriausybių ribų, sukėlė daug nerimo ir įtarimų nuo tada, kai 2020 m. birželio mėn. per 50-ąjį metinį WEF susitikimą paskelbė „Didžiojo perkrovimo“ darbotvarkę.

Iniciatyva „Didysis perkrovimas“ – tai miglotas raginimas, kad pasaulio suinteresuotieji subjektai vienu metu koordinuotų COVID-19 poveikio pasaulio ekonomikai, kurį jie bauginančiai pavadino „pandenomika“, „valdymą“. Mums sakoma, kad tai bus nauja norma, nauja realybė, prie kurios turėsime prisitaikyti artimiausioje ateityje.

Reikėtų žinoti, kad beveik nuo pat pradžių Pasaulio ekonomikos forumas buvo susijęs su Romos klubu – 1968 m. įkurtu elitinių narių analitiniu centru žmonijos problemoms spręsti. Romos klubas 1972 m. paskelbtame itin įtakingame leidinyje „Augimo ribos“ padarė išvadą, kad tokios problemos negali būti sprendžiamos atskirai ir kad visos jos yra tarpusavyje susijusios. 1991 m. vienas iš Romos klubo įkūrėjų seras Alexanderis Kingas knygoje „Pirmoji pasaulinė revoliucija“ (pirmųjų 30 Romos klubo veiklos metų įvertinimas) teigė, kad:

„Ieškodami bendro priešo, prieš kurį galėtume susivienyti, sugalvojome, kad tam tiktų tarša, visuotinio atšilimo grėsmė, vandens trūkumas, badas ir pan. Visi šie reiškiniai ir jų tarpusavio sąveika iš tiesų kelia bendrą grėsmę, su kuria turime kovoti visi kartu. Tačiau įvardydami šiuos pavojus kaip priešus, pakliūname į spąstus, apie kuriuos jau įspėjome skaitytojus, t. y. supainiojame simptomus su priežastimis. Visus šiuos pavojus sukelia žmogaus kišimasis į gamtinius procesus, ir juos įveikti galima tik pakeitus požiūrį ir elgseną. Taigi tikrasis priešas yra pati žmonija.

Nenuostabu, kad, esant tokiai išvadai, dalis nurodyto sprendimo buvo būtinybė kontroliuoti gyventojų skaičių.

Tačiau apie kokias gyventojų skaičiaus kontrolės formas Klausas Švabas konkrečiai galvojo?

Šeštojo dešimtmečio pabaigoje Švabas mokėsi Harvarde, o vienas iš jo dėstytojų buvo seras Henris Kisindžeris (Henry Kissinger), kurį jis apibūdino kaip vieną svarbiausių veikėjų, per visą gyvenimą padariusių didžiausią įtaką jo mąstymui.

Kad geriau įsivaizduotume, kokią įtaką seras Henry Kissingeris darė jaunajam Klausui Schwabui, turėtume pažvelgti į liūdnai pagarsėjusią Kissingerio ataskaitą NSSM-200: Kisindžerio ataskaitą, paskelbtą 1974 m., – „Pasaulio gyventojų skaičiaus augimo pasekmės JAV saugumui ir interesams užsienyje“, kitaip dar vadinamą „Kisindžerio ataskaita“. Ši ataskaita, išslaptinta 1989 m., buvo labai svarbi keičiant JAV užsienio politiką nuo vystymąsi ir pramonę remiančios politikos iki nepakankamo vystymosi skatinimo totalitariniais metodais remiant gyventojų kontrolę. Kisindžeris ataskaitoje teigia:

„Kad ateityje gyventojų skaičius būtų išlaikytas protingose ribose, būtina skubiai pradėti įgyvendinti gimstamumo mažinimo priemones ir užtikrinti jų veiksmingumą septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose… [Finansinė] pagalba bus teikiama kitoms šalims, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip gyventojų skaičiaus augimas… Pagalba maisto produktais ir žemės ūkiu yra gyvybiškai svarbi bet kokiai į gyventojų skaičių orientuotai vystymosi strategijai… Skirstant ribotus išteklius turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokių veiksmų šalis imasi gyventojų skaičiaus kontrolės srityje… Yra alternatyvi nuomonė, kad gali prireikti privalomų programų…“.

Kisindžerio nuomone, JAV užsienio politikos orientacija buvo klaidinga, kai buvo akcentuojama, kad reikia panaikinti badą suteikiant skurdžioms šalims pramonės ir mokslo plėtros priemones, nes, pasak Kisindžerio, tokia iniciatyva tik dar labiau sutrikdytų pasaulio pusiausvyrą, mat naujosios viduriniosios klasės daugiau vartotų ir švaistytų strateginius išteklius.

Tomas Maltusas (Thomas Malthus) 1799 m. parašė „Esė apie gyventojų skaičiaus principą“ (Essay on the Principle of Population):

„Jei bijome, kad baisi bado šmėkla per dažnai aplankys mus, turėtume stropiai skatinti kitas naikinimo formas, kurias gamta priversta naudoti. Savo miestuose turėtume susiaurinti gatves, sutalpinti daugiau žmonių į namus ir taip pasirūpinti maro sugrįžimu.“

Būdamas ištikimas maltusizmo šalininkas, Kisindžeris tikėjo, kad „gamta“ suteikė priemonių bandai išnaikinti, o taikydami ekonominę politiką, kuri naudojosi maro, bado ir pan. skatinimu, jie paprasčiausiai vykdė natūralią atranką, kuri buvo būtina visuotiniam stabilumui užtikrinti.

Be šios itin didelį nerimą keliančios ideologijos, kuri yra tik per žingsnį nuo eugenikos, daug nerimo sukėlė ir 2016 m. Pasaulio ekonomikos forumo vaizdo įrašas, kuriame pateikiamos 8 jų „prognozės“, kaip pasaulis iki 2030 m. pasikeis, su šūkiu „Jūs nieko neturėsite ir būsite laimingi“.

Būtent šis šūkis tikriausiai sukėlė didžiausią paniką tarp paprastų žmonių, klausiančių, kaip iš tiesų atrodys didžiojo pertvarkymo rezultatai. Jis taip pat sukėlė daug neaiškumų, kas yra šios labai šiurpios, orveliškos ateities prognozės pagrindas?

Daugelis mano, kad tai Kinijos komunistų partija. Tačiau, kad ir ką galvotumėte apie Kinijos vyriausybę ir prezidento Xi ketinimus, Didžiojo atkūrimo darbotvarkės šaknys labai aiškiai atsekamos dar prieš 80 metų, kai amerikietis, buvęs trockistas, vėliau įstojęs į OSS, po to į CŽV ir tapęs neokonservatizmo pradininku, Jamesas Burnhamas parašė knygą apie savo „Vadybinės revoliucijos“ viziją.

Iš tikrųjų būtent Burnhamo „Vadybinės revoliucijos“ ideologija paskatino Orwellą parašyti „1984-uosius“.

Keistas Džeimso Burnhemo atvejis ir daugybė jo veidų

„[Džeimsas Burnhamas] yra tikrasis intelektualinis neokonservatyvaus judėjimo įkūrėjas ir pirmasis „totalitarizmo teorijos“ skleidėjas Amerikoje.“

– Christopheris Hitchensas, „Dėl argumentų: „Esė ir mažumos pranešimai“

Suprantama, kad kyla tam tikra painiava, kai buvęs aukšto rango trockistas tapo neokonservatyvaus judėjimo įkūrėju; trockistai jį vadina savo rūšies išdaviku, o neokonservatoriai apibūdina kaip ideologinį atsivertimą beveik keliu į Damaską.

Tačiau tiesa yra ta, kad jis nėra nei vienas, nei kitas.

Tai reiškia, kad Džeimsas Burnhamas niekada nekeitė savo įsitikinimų ir pažiūrų, nors pakeliui per trockizmą, OSS/CIA žvalgybą ir neokonservatyvizmą jis galbūt daugeliui dūrė peiliu į nugarą, ir šiame dviejų dalių cikle bus aptarta, kodėl taip yra.

Džeimsas Burnhamas gimė 1905 m. Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, buvo auklėjamas kaip Romos katalikas, vėliau, studijuodamas Prinstone, atsisakė katalikybės ir visą likusį gyvenimą išpažino ateizmą, kol prieš pat mirtį grįžo į bažnyčią. (1) Jis baigė Prinstono universitetą, po to Balliolo koledžą Oksfordo universitete ir 1929 m. tapo filosofijos profesoriumi Niujorko universitete.

Šiuo laikotarpiu Burnhamas susipažino su Sidney Hooku, kuris taip pat buvo Niujorko universiteto filosofijos profesorius ir kuris savo autobiografijoje prisipažino, kad atvertė Burnhamą į marksizmą. 1933 m. kartu su Sidney Hook Burnhamas padėjo organizuoti socialistinę organizaciją – Amerikos darbininkų partiją (AWP).

Neilgai trukus Burnhamas pastebėjo, kad Trockis savo „Rusijos revoliucijos istorijoje“ genialiai panaudojo „dialektinį materializmą“ žmogaus ir istorinių jėgų sąveikai paaiškinti. Būdamas Raudonosios armijos įkūrėjas, Trockis savo gyvenimą paskyrė pasaulinės komunistinės  „permanentinės revoliucijos“ ideologijos sklaidai, kuriai priešinosi Stalinas. Pagal šią ideologiją trockistai buvo taktiškai išmokyti būti karingais kovų, infiltracijos ir griovimo ekspertais.

Tarp šių taktikų buvo ir „enteizmas“, kai organizacija skatina savo narius stoti į kitą, dažnai didesnę organizaciją, taip bandydama perimti minėtą organizaciją arba paversti didelę jos narių dalį savo šalininkais per savo ideologiją ir direktyvas.

Geriausiai žinomas šios technikos pavyzdys buvo pavadintas „prancūziškuoju posūkiu“, kai prancūzų trockistai 1934 m. infiltravosi į Section Francaise de l’International Ouvriere (SFIO, Prancūzijos socialistų partija), ketindami į savo pusę patraukti kovingesnius elementus.

Tais pačiais metais Amerikos komunistų lygos (angl. Communist League of America, CLA) trockistai padarė prancūzišką posūkį į Amerikos darbininkų partiją (angl. American Workers Party), iškeldami AWP narį Jamesą Burnhamą į Trockio leitenanto ir vyriausiojo patarėjo vaidmenį.

Burnhamas tęsė infiltracijos į kitas kairiąsias partijas taktiką ir 1935 m. bandė įgyvendinti prancūziškąjį posūkį su daug didesne Socialistų partija (SP), tačiau 1937 m. trockistai buvo pašalinti iš Socialistų partijos, todėl metų pabaigoje susikūrė Socialistų darbininkų partija (SWP). 1940 m. balandžio mėn. jis pasitraukė iš SWP ir įkūrė Darbininkų partiją, iš kurios atsistatydino mažiau nei po dviejų mėnesių.

Nuo 1934 m. iki 1940 m. Burnhamas išliko „trockistų intelektualas“, naudojęs kovingą trockistų taktiką prieš konkuruojančius marksistinius judėjimus, perimdamas jų ištikimybę ir pritraukdamas geriausius jų talentus. Nors Burnhamas šešerius metus dirbo trockininkams, prasidėjus naujam dešimtmečiui jis visiškai atsisakė ir Trockio, ir „marksizmo „filosofijos“ dialektinio materializmo“.

Galbūt Burnhamas žinojo, kad sienos spaudžiasi aplink Trockį ir, kad nuo pirmojo Burnhamo išsižadėjimo prabėgs tik šeši mėnesiai, o 1940 m. rugpjūtį Trockis bus nužudytas savo namuose prie Meksiko.

1940 m. vasarį Burnhamas parašė knygą „Mokslas ir stilius: Atsakymą draugui Trockiui“, kuriame nubraukė dialektinio materializmo idėją, pabrėždamas Bertrando Raselo (Bertrand Russell) darbų ir Alfredo Northo Vaithedo (Alfred North Whitehead) požiūrio svarbą:

„Ar norite, kad parengčiau skaitinių sąrašą, drauguži Trocki? Jis būtų ilgas, pradedant nuo praėjusio amžiaus vidurio genialių matematikų ir logikų darbų ir baigiant viena kulminacija – monumentaliu Russello ir Whiteheado veikalu Principia Mathematica (istoriniu posūkiu šiuolaikinėje logikoje), o paskui išsiplėstų įvairiomis kryptimis – vienai iš vaisingiausių atstovauja mokslininkai, matematikai ir logikai, dabar bendradarbiaujantys naujojoje Vieningojo mokslo enciklopedijoje.“

1940 m. gegužės 21 d. jis apibendrino savo mintis atsistatydinimo iš Darbo partijos laiške:

„Kaip žinote, aš atmetu „marksizmo filosofiją“, dialektinį materializmą. …

Bendroji marksistinė „visuotinės istorijos“ teorija, kiek ji turi kokį nors empirinį turinį, man atrodo paneigta šiuolaikinių istorinių ir antropologinių tyrimų.

Marksistinė ekonomika man atrodo didžiąja dalimi arba klaidinga, arba pasenusi, arba beprasmė taikant ją šiuolaikiniams ekonominiams reiškiniams. Tie Markso ekonomikos aspektai, kurie išlaikė pagrįstumą, man atrodo, nepateisina teorinės ekonomikos struktūros.

Aš ne tik manau, kad beprasmiška teigti, jog „socializmas yra neišvengiamas“, ir klaidinga teigti, kad socializmas yra „vienintelė alternatyva kapitalizmui“; manau, kad, remiantis dabar turimais įrodymais, nauja išnaudotojiškos visuomenės forma (kurią aš vadinu „vadybine visuomene“) yra ne tik įmanoma, bet ir labiau tikėtina dabarties pasekmė nei socializmas.

Taigi, jokiu ideologiniu, teoriniu ar politiniu pagrindu negaliu pripažinti ir nejaučiu jokių ryšių ar ištikimybės Darbininkų partijai (ar bet kuriai kitai marksistinei partijai). Taip tiesiog yra, ir aš nebegaliu daugiau dėl to apsimetinėti nei sau, nei kitiems“.

1941 m. Burnhamas išleido knygą „Vadybinė revoliucija: Henry Luce’o žurnalas „Life“ ją įtraukė į šimto geriausių 1924-1944 m. knygų sąrašą. (2)

Vadybinė revoliucija

„Negalime suprasti revoliucijos, apsiribodami tik karo [Antrojo pasaulinio karo] analize; karą turime suprasti kaip revoliucijos raidos etapą.“

– James Burnham „Vadybinė revoliucija“

J. Burnhamo knygoje „Vadybininkų revoliucija“ jis teigia, kad, jei socializmas būtų buvęs įmanomas, jis būtų įvykęs kaip bolševikų revoliucijos rezultatas, tačiau vietoj to įvyko ne grįžimas prie kapitalistinės sistemos ar perėjimas prie socialistinės sistemos, o naujos organizacinės struktūros, kurią sudarė elitinė vadybininkų klasė, susiformavimas, t. y. toks visuomenės tipas, kuris, jo manymu, turėjo pakeisti kapitalizmą pasauliniu mastu.

Toliau jis teigia, kad, kaip ir pereinant iš feodalinės į kapitalistinę valstybę, taip ir perėjimas iš kapitalistinės į vadybinę valstybę bus neišvengiama. Ir kad gamybos pajėgumų nuosavybės teisės priklausys nebe individams, o valstybei ar institucijoms, rašo jis:

„Veiksmingas klasių dominavimas ir privilegijos, tiesa, reikalauja gamybos priemonių kontrolės, tačiau ji nebūtinai turi būti įgyvendinama per individualios privačios nuosavybės teises. Ją galima įgyvendinti per tai, ką galima pavadinti korporacinėmis teisėmis, kurios priklauso ne individams, o institucijoms: kaip buvo daugelyje visuomenių, kuriose dominavo kunigų klasė…“.

Burnhamas toliau rašo:

„Jei vadybinėje visuomenėje jokie individai neturi turėti panašių nuosavybės teisių, tai kaip kokia nors individų grupė gali sudaryti valdančiąją klasę?

Atsakymas yra palyginti paprastas ir, kaip jau minėta, ne be istorinių analogų. Vadybininkai kontroliuos gamybos priemones ir įgis pirmenybę paskirstant produktus ne tiesiogiai, per jiems, kaip individams, suteiktas nuosavybės teises, bet netiesiogiai, kontroliuodami valstybę, kuri savo ruožtu valdys ir kontroliuos gamybos priemones. Valstybė, t. y. valstybę sudarančios institucijos, bus, jei taip norime pasakyti, valdytojų „nuosavybė“. Ir to visiškai pakaks, kad jie atsidurtų valdančiosios klasės pozicijoje“.

Burnhamas pripažįsta, kad ideologijos, reikalingos šiam perėjimui palengvinti, dar nėra iki galo parengtos, tačiau toliau teigia, kad jas galima apytiksliai nustatyti:

„iš kelių skirtingų, bet panašių krypčių, pvz: Leninizmas-stalinizmas; fašizmas-nacizmas; primityvesniu lygmeniu – Naujasis kursas ir tokios mažiau įtakingos [tuo metu] amerikietiškos ideologijos kaip „technokratija“. Taigi toks yra teorijos, išreikštos kovos dėl valdžios kalba, skeletas“.

Tai, be abejo, gana paini pastraipa, tačiau ji tampa aiškesnė, kai suprantame ją iš konkretaus Burnhamo požiūrio taško. Burnhamo požiūriu, visi šie skirtingi keliai yra metodai, kuriais siekiama įgyvendinti jo vadybinės visuomenės viziją, nes kiekviena forma pabrėžia valstybės, kaip centrinės koordinuojančios valdžios, svarbą ir tai, kad tokią valstybę valdys jo „vadybininkai“. Burnhamas svarsto apie skirtingas moralines pasekmes kiekviename scenarijuje, tačiau, kaip aiškiai demonstruoja knygos pradžioje, jis nusprendė nuo tokių klausimų atsiriboti.

Burnhamas toliau aiškina, kad bet kokios revoliucijos sėkmei būtina masių parama, todėl masėms turi būti įteigta, kad iš tokios revoliucijos jos gaus naudos, nors iš tiesų ji skirta tik pakeisti vieną valdančiąją klasę kita, o pavergtiesiems niekas nepasikeis. Jis aiškina, kad taip yra ir su socialistinės valstybės svajone, kad socializmo žadama visuotinė lygybė yra tik pasaka, pasakojama žmonėms, kad jie kovotų už naujos valdančiosios klasės įsigalėjimą, paskui jiems sakoma, kad socialistinei valstybei pasiekti prireiks daugelio dešimtmečių, o per tą laiką iš esmės turi būti įdiegta valdymo sistema.

Burnhamas teigia, kad taip nutiko ir nacistinėje Vokietijoje, ir bolševikinėje Rusijoje:

„Vis dėlto, gali paaiškėti, kad naujoji ekonomikos forma bus vadinama socialistine. Tose tautose – Rusijoje ir Vokietijoje – kurios toliausiai pažengė link naujosios [vadybinės] ekonomikos, paprastai vartojamas terminas „socializmas“ arba „nacionalsocializmas“. Natūralu, kad ši terminologija vartojama ne dėl mokslinio aiškumo, o priešingai. Žodis „socializmas“ vartojamas ideologiniais tikslais, siekiant manipuliuoti palankiomis masinėmis emocijomis, siejamomis su istoriniu socializmo idealu – laisva, beklase ir internacionaline visuomene, ir nuslėpti faktą, kad vadybinė ekonomika iš tikrųjų yra naujo tipo išnaudotojiškos, klasinės visuomenės pagrindas.“

Burnhamas tęsia:

„Tautos – [bolševikinė] Rusija, [nacistinė] Vokietija ir [fašistinė] Italija – kurios toliausiai pažengė vadybinės socialinės struktūros link, šiuo metu yra totalitarinės diktatūros… Totalitarinė diktatūra išsiskiria tuo, kiek gyvenimo aspektų yra veikiami diktatūrinio valdymo. Tai ne tik politiniai veiksmai siaurąja prasme; beveik visos gyvenimo sritys, verslas, menas, mokslas, švietimas, religija, poilsis ir moralė ne tik patiria totalitarinio režimo įtaką, bet ir yra tiesiogiai jo veikiamos.

Reikėtų pažymėti, kad totalitarinė diktatūra nebūtų buvusi įmanoma jokiame ankstesniame amžiuje iki mūsų. Totalitarizmas suponuoja šiuolaikinių technologijų, ypač greito susisiekimo ir transporto, plėtrą. Be pastarųjų jokia vyriausybė, kad ir kokie būtų jos ketinimai, nebūtų turėjusi fizinių priemonių, leidžiančių taip glaudžiai koordinuoti daugelį gyvenimo aspektų. Be spartaus transporto ir komunikacijų žmonėms buvo palyginti lengva išlaikyti daugelį savo gyvenimo aspektų už valdžios ribų. Tai nebeįmanoma arba įmanoma tik daug mažesniu mastu, kai šiandien vyriausybės sąmoningai naudojasi šiuolaikinių technologijų galimybėmis.“

Orwello mintys apie Burnhamą

Burnhamas savo „Valdymo revoliucijoje“ teigė, kad Rusijos revoliucija, Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai, Versalio sutartis galutinai įrodė, kad kapitalistinė pasaulio politika nebegali veikti ir kad jai atėjo galas. Pirmąjį pasaulinį karą jis apibūdino kaip paskutinį kapitalistų karą, o Antrąjį pasaulinį karą – kaip pirmąjį, bet ne paskutinį vadybinės visuomenės karą. Burnhamas aiškiai pasakė, kad po Antrojo pasaulinio karo turės būti kariaujama dar daug karų, kol vadybinė visuomenė galės galutinai įsitvirtinti.

Dėl šių nuolatinių karų bus sunaikintos suverenios nacionalinės valstybės, todėl išliks tik nedaug didžiųjų tautų, kurios susiformuos į trijų „supervalstybių“ branduolį, kuris, kaip prognozavo Burnhamas, susitelks aplink Jungtines Valstijas, Vokietiją ir Japoniją. Toliau jis prognozuoja, kad šios supervalstybės niekada nesugebės užkariauti viena kitos ir iki nenuspėjamo laiko nuolat kariaus. Jis prognozuoja, kad Rusija bus suskaldyta į dvi dalis: vakarai bus prijungti prie Vokietijos, o rytai – prie Japonijos sferos. (Atkreipkite dėmesį, kad ši knyga buvo išleista 1941 m., taigi Burnhamas aiškiai laikėsi nuomonės, kad Antrojo pasaulinio karo nugalėtojais taps nacistinė Vokietija ir fašistinė Japonija).

Burnhamas teigia, kad „suverenitetas bus apribotas keliomis supervalstybėms“.

Tiesą sakant, knygos pradžioje jis nueina taip toli, kad teigia, jog vadybinė revoliucija nėra prognozė kažko, kas įvyks ateityje, tai yra kažkas, kas jau prasidėjo ir faktiškai yra galutinėje savo tapsmo stadijoje, kad ji jau sėkmingai įgyvendinta visame pasaulyje ir kad kova iš esmės baigta.

Jameso Burnhamo ir Williamo F. Buckley’io (apie tai plačiau – antroje dalyje) įkurta „National Review“ (liet. Nacionalinė apžvalga) norėtų uždėti apynasrį, kad nors Orwellas kritiškai vertino Burnhamo pažiūras, galiausiai jis buvo kūrybiškai įkvėptas parašyti apie tai savo romane „1984-ieji“. Taip, įkvėptas – tai vienas iš būdų tai pasakyti, arba, tiksliau sakant, kad jis buvo pasibaisėjęs Burnhamo vizija ir parašė savo romaną kaip griežtą įspėjimą, kuo galiausiai baigsis tokios monstriškos teorijos, kurias iki šių dienų kurs mąstymo dvasia, kad būtų įtariai žiūrima į viską, kas primena jo neologizmus, tokius kaip „Didysis brolis“, „Minties policija“, „Dviejų minučių neapykanta“, „101 kambarys“, „atminties skylė“, „Newspeak“, „dvigubas mąstymas“, „ne žmogus“, „minčių nusikaltimas“ ir „grupinis mąstymas“.

George’as Orwellas (tikrasis vardas Ericas Arthuras Blairas) pirmą kartą savo „Antrąsias mintis apie Jamesą Burnhamą“ paskelbė 1946 m. gegužę. Romanas „1984-ieji“ buvo išleistas 1949 m.

Savo esė jis išskaido Burnhamo siūlomą ideologiją, kurią jis išdėstė „Vadybinėje revoliucijoje“ ir „Makiaveliuje“ su paantrašte „Laisvės gynėjai“.

Orwellas rašo:

„Akivaizdu, kad Burnhamą žavi galios spektaklis ir kad jo simpatijos Vokietijai laikėsi tol, kol atrodė, kad Vokietija laimi karą… Įdomu, kad analizuojant Burnhamo prognozes, kurias jis grindė savo bendrąja teorija, galima pastebėti, kad tiek, kiek jas galima patikrinti, jos buvo suklastotos… Pamatysime, kad Burnhamo prognozės ne tik pasirodė klaidingos, kai jas buvo galima patikrinti, bet kartais jos sensacingai prieštaravo viena kitai… Politinės prognozės paprastai būna klaidingos, nes jos paprastai grindžiamos pageidavimais… Dažnai jas atskleidžiantis veiksnys yra jų sudarymo data… Pamatysime, kad kiekvienu momentu Burnhamas prognozuoja įvykusio dalyko tęsinį… polinkis taip elgtis nėra tiesiog blogas įprotis, kaip netikslumas ar perdėjimas… Tai didelė psichikos liga, o jos šaknys iš dalies glūdi bailume, o iš dalies – valdžios garbinime, kuris nėra pilnai atskiriamas nuo bailumo…

Valdžios garbinimas aptemdo politinį vertinimą, nes beveik neišvengiamai veda prie tikėjimo, kad dabartinės tendencijos išliks. Kas šiuo metu laimi, tas visada atrodys nenugalimas. Jei japonai užkariavo pietų Aziją, jie ją išlaikys amžinai, jei vokiečiai užėmė Tobruką, jie neklystamai užims Kairą… Tikimasi, kad imperijų iškilimas ir žlugimas, kultūrų ir religijų išnykimas įvyks žemės drebėjimo staigumu, o apie vos prasidėjusius procesus kalbama taip, tarsi jie jau būtų pasibaigę. Burnhamo raštuose gausu apokaliptinių vizijų… Per penkerius metus Burnhamas išpranašavo, kad Rusiją užvaldys Vokietija, o Vokietiją – Rusija. Kiekvienu atveju jis paklusdavo tam pačiam instinktui: instinktui nusilenkti momento užkariautojui, priimti esamą tendenciją kaip negrįžtamą.“

Įdomu ir, kaip girdime, džiugu, kad Džordžas Orvelas nelaiko Burnhamo prognozių apie vadybinę revoliuciją iškaltų akmenyje, o veikiau per trumpą laiką pasirodė esąs per daug kupinas pageidavimų ir linkęs garbinti akimirkos galią. Tačiau tai nereiškia, kad neturime kreipti dėmesio į tokių bepročių orkestrus.

Antroje šio ciklo dalyje aptarsiu Burnhamo atėjimą į OSS, vėliau į CŽV, kaip jis tapo neokonservatyvaus judėjimo įkūrėju ir kokias pasekmes tai turi šiandienos pasauliui, ypač kalbant apie Didžiojo persitvarkymo iniciatyvą.

Straipsnio autorė Cynthia Chung yra Rising Tide Foundation prezidentė ir Strateginės kultūros fondo rašytoja, apsvarstykite galimybę paremti jos darbą paaukodami ir nemokamai prenumeruodami jos pakaitinį puslapį.

vertė: Alenas Kostiugovas

Šis straipsnis iš pradžių buvo paskelbtas portale Strategic Culture.

Cynthia Chung yra lektorė, rašytoja, viena iš „Rising Tide Foundation“ (Monrealis, Kanada) įkūrėjų ir redaktorė.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 2

  1. saul says:

    Jei pamatei žodį „trockistas“ ar Trockis,žinok,kad straipsnį ar teiginį parašė homosovietikas.

  2. Vytas says:

    „…turėtume…pasirūpinti maro sugrįžimu.“ Prieš 240 metų T.Maltuso pasakyti žodžiai pildosi šiandien su kaupu. Į mūsų namus šiuolaikinių pasaulinių vadybininkų „įdiegtas šiuolaikinis „maras – COVID-19 virusas. Tai nekeičia jo prognozių reikšmės. Ir, gal būt, formuojasi ne trys, kaip pranašavo jis, o keturi galios centrai – JAV, Rusija, Kinija ir ES. Pastaroji, ES, gali ir nesusiformuoti, per daug jau silpnai atrodo ES, ji gali būti pilnai paglemžta JAV.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top